Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 5 - Proces verbal de predare-primire si de executie a lucrarilor pentru comanda

numarul ………………

Încheiat astazi, ......................... ............................................, intre:

S.C. ORANGE ROMANIA S.A., cu sediul in Bd. Lascar Catargiu, nr 47-53, Sector 1, Bucuresti, Romania,
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistrare: 9010105, cu Cod de
înregistrare in scopuri de TVA RO9010105, reprezentat prin Manager Operatiuni Alexandru CIULACU, numit in
continuare ORANGE ROMANIA:
si:
Societatea comerciala / persoana fizica ..................................................................................................... ,avand
CNP/CIF ..................................... adresa ...............................................................................................................
Telefon ..................................... numit in continuare Client

Clientul a primit/predat de la/la ORANGE ROMANIA urmatoarele echipamente:

□ STB Principal □ STB Secundar □ Al 3-lea STB □ Antena de satelit □ LNB twin
□ Smarcard STB □ Smarcard STB □ Smarcard al 3-lea STB □ Suport antena
principal secundar

□ Cablu coaxial in masura de ……….….m □ Altele:…………………………………………….

Predarea-primirea acestor echipamente precum si instalarea/inlocuirea acestora s-a facut in baza încheierii
contractului de abonament a serviciului TV. Echipamentele au urmatoarele serii de identificare:

Denumire Echipament Serie echipament nou (instalare Serie echipament inlocuit


sau mentenanta) (mentenanta)
Receptor satelit principal
Receptor satelit secundar
Al 3-lea Receptor satelit
Chit multicanale □ DA □NU
Cartela decodare principala
Cartela decodare secundara
Cartela decodare al 3-lea STB

Clientul este de acord ca instalarea sa se faca la urmatoarea adresa:


...................................................................................................................................................................

In cazul existentei unei neconcordante intre adresa de instalare mentionata in contract si adresa din prezentul
proces verbal, ultima va prevala.

Clientul este de acord cu plata chiriei lunare si a penalitatii in caz de nereturnare a oricarui echipament primit in
baza contractului pentru servicii TV incheiat cu Orange Romania.

Clientul declara ca a luat la cunostinta continutul procesului verbal, a fost de acord cu acesta si a primit o copie a
prezentului Proces Verbal

Obiectiuni:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Alexandru Ciulacu __________________________________


Am predat Am primit ( numele in clar si semnatura)