Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE – FACULTATEA DE MEDICINĂ

învățământ de LICENȚĂ cu frecvență - IF, Sesiunea Iulie 2018


Nr.
Faza Data/Perioada Activități desfășurate
crt.
Înscrieri Facultatea de Medicină – on-line
09–14 iulie 2018
Înscrieri

1. Candidații cetățeni români și candidații rromi – on-line


09–14 iulie 2018 Cetățenii din țări UE și terțe UE și românii de pretutindeni –on-line
2. 09–11 iulie 2018 Înscrieri olimpici – on-line
3. 11 iulie 2018 Afișare liste cu candidații olimpici admiși
Desfășurarea probelor scrise
concurs
Probe
de

4. 25 iulie 2018 Probă scrisă - program de studii Medicină,


26 iulie 2018 Probă scrisă - programe de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Laborator clinic
5. 26 iulie 2018 Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) Program de studii Medicină
Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) Program de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie
27 iulie 2018
și recuperare, Laborator clinic
FAZA I

Confirmare loc
29 iulie 2018 1100 - 1400
(Depunerea actelor de studii în original, pentru candidații admiși pe locurile fără taxă.
6. 30 iulie 2018 1100 - 1600
Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii și
31 iulie 2018 1100 - 1400
trimiterea dovezii plății către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)
Afișarea listelor (Liste faza a II-a) Program de studii Medicină, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și
7. 31 iulie 20181
FAZA

recuperare, Laborator clinic


a II-a

27 - 28 august 2018
8. 00 00 Confirmare loc
11 - 15
Afișarea listelor (Liste faza a III-a) Program de studii Medicină, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și
9. 29 august 20181
a III-a
FAZA

recuperare, Laborator clinic


30 - 31 august 2018
10. 00 00 Confirmare loc
11 - 15
11. 31 august 20181 Afișarea listelor finale de admitere 2018 (Liste finale ).
FINALĂ
FAZA

12. 3 septembrie 2018 Confirmare loc.


00 00
11 - 15

1
Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere.

1/1