Sunteți pe pagina 1din 2

„Pălăriile gânditoare” Banul Muncit

Pălăria
Pălăriaalbă Pălăria Pălăria roşie
albă Pălărianeagră
neagră Pălăria roşie
Informează ! Aspecte negative Spune ce simţi !
Informează ! Aspecte negative Spune ce simţi !
Ce
Ceti-a
ti-aplacut
placutmai
maimult
multdin
Despre ce este vorba în Ce
Despre ce este vorba în Cecrezi
crezicacaaagresit
gresitIliuta?
Iliuta? din
text? ______________________ text?
text? ______________________ text?
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ ______________________ _________________________
_______________________ _______________ ________________
_______________________ _______________ ________________
_____________ ______________________
_____________ ______________________
_______________________ __
_______________________
_____________________
_____________________
____________
____________
Pălăria
Pălăriagalbenă Pălăria
__________________
galbenă
__________________ Pălăriaalbastră
albastră Pălăria
Pălăriaverde
verde
Aspecte pozitive Clarifică
Aspecte pozitive Clarifică! ! Idei
Ideinoi
noi
Ce
Ceaaînvăţat
învăţatIliuţă
Iliuţădin De
_________-
_________- din Dececeaascos
scosIliuţă
Iliuţăalaldoilea
doilea Adresează-i
Adresează-itrei
treiîntrebări
întrebărilui
lui
această
aceastăpăţanie? galben
păţanie? galbendindinfoc
foc?(?(pune
puneoo Iliuţă.
Iliuţă.
_____________________ intrebare
_____________________ intrebarecolegilor
colegilortai)
tai) _______________________
_______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ _________________________ _______________________
_____________________ __ _______________________
_____________________ __ ___________
__________________ _________________________ ___________
__________________ _________________________
______________
______________