Sunteți pe pagina 1din 5

DATA …………….. NUME ŞI PRENUME ……………………….……..

PROBĂ DE EVALUARE SEMESTRIALĂ

1. Scrie:
a) cu cifre numerele:

şase sute treizeci şi nouă ; ; nouă sute opt ; şapte sute douăzeci

b) cu litere numerele:
104 = ____________________________________________________________________
937 = _____________________________________________________________________
680 = ___________________________________________________________
2. Numără:
a) de la 231 până la 241 (din 2 în 2): __________________________________________________
b) de la 450 până la 475 (din 5 în 5): __________________________________________________
c) de la 650 până la 642: ____________________________________________________________

3. Ordonează:
 crescător: 101, 245, 301, 700, 545, 229;

 descrescător: 912, 125, 600, 605, 756, 201.

4. Calculează:
a) 128 + 70 = 456 + 342 = 978 – 356 =
b)
356+ 431+ 706 -
426 175 249

5. Rezolvă:
a) suma numerelor 600 şi 28: .........................................................
b) măreşte cu 79 diferenţa numerelor 1 000 şi 891.
........................................................ ...................................................................

6. Află termenul necunoscut:


42 + m = 57 138 - v = 105 r – 500 = 200
............................ ................................ ............................
............................ ................................ ............................
7. Scrie:
a) fiecare înmulţire ca adunare de termeni egali:
4 x 9 = ...................................................................................................................
7 x 10 = .................................................................................................................
2 x 14 = .................................................................................................................

b) fiecare adunare de termeni egali ca înmulţire:


5 + 5 + 5 + 5 = .......................................................................................................
8 + 8 + 8 = ..............................................................................................................
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ...........................................................................................

8. La o crescătorie de păsări sunt 543 de găini, iar raţe cu 238 mai puţine.
Câte păsări sunt în total?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………….................................
……………………….........................................................................................................
................................................................
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MEDIAŞ
AN ŞCOLAR 2014 – 2015
CLASA a II-a

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


Evaluare sumativă (semestrială)

COMPETENŢE EVALUATE:
 Recunoaşterea, scrierea, ordonarea numerelor naturale 0 – 1 000;
 Efectuarea de adunări şi scăderi, în scris, în concentrul 0-1 000;
 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
 Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele
sau regularităţi din mediul apropiat.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CALIFICATIVE
ITEMI
FOARTE BINE BINE SUFICIENT

Scrie corect cu Scrie corect cu cifre/litere 4 Scrie corect cu cifre/litere 2 din


I1 cifre/litere numerele din numerele date. numerele date.
date.
Numără corect în Numără corect în limitele Numără corect în limitele
I2 limitele intervalului dat. intervalului pentru 2 şiruri. intervalului pentru un şir.

Ordonează corect Ordonează crescător / Ordonează crescător /


I3 crescător/descrescător. descrescător cu o omisiune. descrescător cu 2 -3 greşeli.

Calculează corect Calculează corect 4 dintre Calculează corect 2 dintre


I4 adunările şi scăderile adunările sau scăderile date. adunările sau scăderile date.
date.
Utilizează corect Utilizează denumirile Utilizează denumirile
denumirile matematice matematice solicitate, dar matematice solicitate, dar
I5
solicitate. greşeşte la un calcul. calculează corect doar o
operaţie.
Află corect termenul Află corect termenul Află corect termenul
I6 necunoscut. necunoscut pentru 2 situaţii necunoscut pentru una dintre
date. situaţiile date.
Utilizează corect Utilizează corect operaţia de Utilizează corect operaţia de
I7 operaţia de înmulţire. înmulţire pentru 4 dintre înmulţire pentru 2 dintre
situaţiile date. situaţiile date.
Rezolvă corect Rezolvă problema cu o Rezolvă o singură operaţie a
problema folosind verbe greşeală de calcul. problemei.
I8
şi denumiri care
sugerează operaţii.

ACORDAREA CALIFICATIVELOR

ITEMI CALIFICATIVE

Rezolvă integral şi corect (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) itemi; FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi, parţial 1-2, incorect 1- 2 item; BINE

Rezolvă integral şi corect 2-3 itemi, partial 3-4 itemi , incorect 2-3 itemi; SUFICIENT

CENTRALIZAREA REZULTATELOR PE CLASĂ :


Calificative
Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi
înscriși prezenți absenți FB B S I

GREȘELI TIPICE :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

MĂSURI AMELIORATIVE:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………