Sunteți pe pagina 1din 64

ANEXELE FETALE ȘI PLACENTA

27 noiembrie 2016
ANEXELE FETALE ȘI PLACENTA

CORIONUL
• este învelitoarea cea mai
externă,
• înconjoară fătul și celelalte
membrane perifetale,
• asigură schimburile nutritive
între mama și făt.

• fața internă a corionului aderă la următoarea învelitoare (alantoida)


printr-un strat de țesut conjunctiv: alanto-corionul

http://slideplayer.com/slide/5279069/
CORIONUL
• inițial este neted (procorion)
• după nidație se acoperă cu
vilozități primare (corion), ce
contribuie la realizarea nutriției prin
absorbția embriotrofului.
• vilozitățile primare se transformă în
vilozități secundare, ce pătrund în
criptele uterine și prin angrenarea
cu acestea stabilesc legătura feto-
maternală.
ALANTOIDA

• ”prima pungă a apelor”,


reprezintă a 2-a membrană
perifetală.
• Este formată din 2 straturi:
- intern - origine ectodermică
- extern - origine mezodermică,
bogat vascularizat

http://slideplayer.com/slide/10405094/
ALANTOIDA

• ”prima pungă a apelor”,


reprezintă a 2-a membrană
perifetală.
• Este formată din 2 straturi:
- intern - origine ectodermică
- extern - origine mezodermică,
bogat vascularizat

http://slideplayer.com/slide/10405094/
ALANTOIDA

• ”prima pungă a apelor”,


reprezintă a 2-a membrană
perifetală.
• Este formată din 2 straturi:
- intern - origine ectodermică
- extern - origine mezodermică,
bogat vascularizat

http://slideplayer.com/slide/10405094/
ALANTOIDA

• ”prima pungă a apelor”,


reprezintă a 2-a membrană
perifetală.
• Este formată din 2 straturi:
- intern - origine ectodermică
- extern - origine mezodermică,
bogat vascularizat

http://slideplayer.com/slide/10405094/
ALANTOIDA
• Cavitatea alantoidiană formată conține lichid alantoidian, are raporturi
diferite în funcție de specie și comunică prin canalul urac cu vezica
urinară fetală.

http://www.slideshare.net/roger961/reproducti
on-the-mammalian-strategy-relatively-few
ALANTOIDA
Lichidul alantoidian
• inițial este galben-deschis, clar, seros apoi devine brun, tulbure
• conține reziduuri ale metabolismului azotat: uree, acid uric, săruri
alcaline, estrogeni la unele specii.
Rolul:
• dirijează vasele sanguine spre corion,
• depozitează reziduurile excretorii fetale,
• protecție mecanică,
• în parturiție actionează ca o pană hidraulică pentru deschiderea
cervixului (conul fetal), lubrifiază conductul genital.
AMNIOSUL
• cea mai internă învelitoare,
• se dezvoltă din ectoderm și
mezoderm;
• înconjoară complet fătul
delimitând cavitatea aminotică
plină cu lichid amniotic. Pe
fața internă prezintă pustule
amniotice, mai abundente la
rumegătoare.

http://slideplayer.com/slide/10405094/
AMNIOSUL
Lichidul amniotic
• mediul ambiant fetal, redus
cantitativ la începutul
gestației, crește în a 2-a
treime și apoi scade din nou.
• inițial este limpede, devine
opalescent, galben maroniu
datorită meconiului, sau
sanguinolent în urma morții
fetale.

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/p
athphys/reprod/placenta/dog_cat.html
AMNIOSUL
Lichidul amniotic conține:
• glucide, lipide, săruri
minerale, aminoacizi esențiali,
serumalbumine, ac.
pantotenic, ac. folic (factori de
creștere),
• eutocina (apare la debutul
parturiției, rol ocitocic),
• bovomane/ hipomane
(formațiuni provenite din
evaginarea peretelui intern al
amniosului).
AMNIOSUL
Rolul lichidului amniotic:
• nutritiv, mecanic, permite mișcările fetale (previne anchilozele),
• acomodarea și angajarea fătului, dilatarea cervixului și lubrefierea
conductului copulator.

Amniocenteza:
• determinarea sexului/
• maladiilor genetice.

http://www.pregnancyhealth.net
/amniocentesis-test/
VEZICULA OMBILICALĂ (VITELINĂ)
• este o anexă embrionară, cu
origine endodermică,
• reprezintă continuarea int.
primitiv prin inelul ombilical.
• este primul organ hematogen,
degenerează odată cu
dezvoltarea alantoidei, când
circulația omfalo-mezenterică
este înlocuită cu cea placentară.

• la speciile de talie mare dispare complet în prima parte a gestației, la


carnivore și iepure persistă până la fătare (sac alungit, interpus între
corion și alantoidă, la nivelul inelului ombilical.
http://lorifeline.blogspot.ro/
CORDONUL OMBILICAL
• se formează odată cu alantoida.
• este alcătuit din țesut conjunctiv de susținere gelatino-mucos
(gelatina Warton), arterele și venele ombilicale.
• Rol - legătura sanguină mamă-făt;
- eliminarea produșilor de excreție în alantoidă prin canalul urac.

http://lorifeline.blogspot.ro/
PLACENTA
• este o formaţiune complexă,
reprezentând legătura
strânsă de natură vasculară
între o componentă fetală –
vilozităţile corionului – şi o
componentă maternă –
criptele mucoasei uterine
(endometrului).

• permite schimburile nutritive, respiratorii şi metabolice dintre mamă şi făt,


dar constituie şi o barieră care împiedică amestecul sângelui matern şi fetal,
şi mai ales trecerea unor microorganisme şi substanţe toxice de la mamă la
făt.
http://slideplayer.com/slide/5279069/
PLACENTA

http://loriequinesection.blogspot.ro/2015/01/diffuse-
placenta-keywords-placenta.html
PLACENTA

http://loriequinesection.blogspot.ro/2015/01/diffuse-
placenta-keywords-placenta.html
PLACENTA

• Placenta este sediul


sintezei hormonilor
steroizi (progesteron şi
estrogeni) şi ai celor
proteici (gonadotrofinele
extrahipofizare sau
placentare : PMSG
(eCG) la iapă şi HCG la
femeie).

http://www.keyword-
suggestions.com/ZXN0cm9nZW4gYW5kIHByb2
dlc3Rlcm9uZSByb2xlcw/
PLACENTA – Clasificarea tipurilor
Criteriul anatomic :
- se referă la modul de
repartizare a vilozităţilor coriale
pe suprafaţa placentei:
a. Difuză (iapă, scroafă)
b. Localizată
• multiplă cotiledonară
(rumegătoare)
• zonară (carnivore)
• discoidală (rozătoare şi
primate)

http://10e.devbio.com/article.php?id=108
PLACENTA – Clasificarea tipurilor

• Criteriul anatomic :
PLACENTA – iapă, scroafă

• a. Difuză - placenta difuză completă (iapă)


• - placenta difuză incompletă (scroafă) – apendicii
polari sunt glabri, fără vilozităţi.
PLACENTA – iapă

http://slideplayer.com/slide/4
978005/
PLACENTA – rumegătoare
b. Localizată – multiplă cotiledonară (rumegătoare)
• vilozităţile coriale sunt grupate sub formă de insule (cotiledoane) pe
suprafaţa externă a corionului.

http://slideplayer.com/slide/10405094/
PLACENTA – rumegătoare
• b. Localizată - multiplă cotiledonară (rumegătoare)
Vilozităţile coriale de la nivelul cotiledoanelor pătrund în criptele
endometriale ale carunculilor uterini, angrenările carunculo-
cotiledonare formând placentoamele.

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/repr
od/placenta/ruminants.html
PLACENTA – rumegătoare

• b. Localizată - multiplă cotiledonară (rumegătoare)

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/repr
od/placenta/ruminants.html
PLACENTA – carnivore

• Localizată - zonară – vilozităţile sunt grupate sub forma unei


centuri, circular, în treimea mijlocie a corionului.)

http://www.slideshare.net/roger961/reproduction-
the-mammalian-strategy-relatively-few
PLACENTA – carnivore

• Localizată - zonară – vilozităţile sunt grupate sub forma unei


centuri, circular, în treimea mijlocie a corionului.)

http://www.slideshare.net/roger961/reproduction-
the-mammalian-strategy-relatively-few
PLACENTA – carnivore

• Localizată - zonară – vilozităţile sunt grupate sub forma unei


centuri, circular, în treimea mijlocie a corionului.)

http://www.slideshare.net/roger961/reproduction-
the-mammalian-strategy-relatively-few
PLACENTA – carnivore

• Localizată - zonară – vilozităţile sunt grupate sub forma unei


centuri, circular, în treimea mijlocie a corionului.)

http://www.slideshare.net/roger961/reproduction-
the-mammalian-strategy-relatively-few
PLACENTA – carnivore
• Localizată - zonară – vilozităţile sunt grupate sub forma unei
centuri, circular, în treimea mijlocie a corionului.)

http://www.vetopsy.fr/reproduction/gestation/annex
es-foetales-chien-chat.php
PLACENTA – carnivore

http://loricaninefeline.blogspot.ro/2013/10/canine-
placentation.html
PLACENTA – carnivore
• Localizată - zonară

http://www.vetopsy.fr/reproduction/gestation/
annexes-foetales-chien-chat.php
PLACENTA – rozătoare și primate

• Localizată - discoidală – vilozităţile coriale sunt grupate într-


un singur loc, sub forma unui disc.

http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/ansci_repro/lab
/lab12_03/placenta1.html
PLACENTA – rozătoare și primate

• Localizată - discoidală

http://www.wikidoc.org/index.php/File:Placenta.jpg
PLACENTA – Clasificarea tipurilor

Criteriul histologic
• defineşte modul de angrenare a vilozităţilor coriale cu mucoasa
uterină, respectiv numărul de straturi histologice ce separă
circulaţia sanguină maternă de cea fetală.
• structura histologică a vilozităţii coriale:
- endoteliul vascular,
- ţesut conjunctiv
- epiteliul corial în timp ce componenta maternă a placentei
variază ca structură în funcţie de specie
PLACENTA – Criteriul histologic

http://slideplayer.com/slide/10405094
PLACENTA – Criteriul histologic
a. epitelio-corială
b. sindesmo-corială (rumegătoare)
c. endotelio-corială (carnivore)
d. hemo-corială (primate şi rozătoare)

http://www.nature.com/ni/journal/v16/n4/full/ni.
3131.html?message-global=remove
PLACENTA – Criteriul histologic

http://www.nature.com/ni/journal/v16/n4/full/
ni.3131.html?message-global=remove
PLACENTA – Epitelio-corială

a. epitelio-corială (iapă, scroafă) –


• cea mai simplă, epiteliul corionului
vine în contact cu epiteliul
endometrial, fără pierderi ale
ţesuturilor superficiale.
• Practic între cele două circulaţii se
interpun 6 straturi histologice – 3 din
vilozitatea corială (endoteliul
vascular, ţesutul conjunctiv şi
epiteliul corial) şi 3 din endometru
(epiteliul, ţesut conjunctiv şi
endoteliul capilar matern).

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/001
0_1A_Book_angol_05_termeleselettan/ch12s08.html
PLACENTA – Sindesmo-corială
b. sindesmo-corială (rumegătoare)
• dispare epiteliul superficial
al carunculilor uterini
astfel încât vilozităţile
coriale (cotiledoanele) vin
în contact cu ţesutul
conjunctiv subepitelial
(sindesm)
• =>5 straturi histologice – 3
din v.c + 2 din endometru
(ţesut conjunctiv şi
endoteliul capilar matern).

http://www.pnas.org/content/110/9/
E828/F1.expansion.html
PLACENTA – Endotelio-corială

• c. endotelio-corială (carnivore) – vilozităţile coriale se angrenează


profund în mucoasa uterină, erodând două straturi – epiteliul
endometrial şi ţesutul conjunctiv subepitelial =>4 straturi histologice-
3 din v.c.+1 din endometru (endoteliul capilar).

http://www.cmoefner.com/the-
PLACENTA – Endotelio-corială

• La căţea, pe marginea placentei se formează hematoame


marginale, dat. pătrunderii vilozităţilor coriale până în lumenul
vaselor sanguine.
• În parturiţie, se elimină o secreţie verde-închis, datorită
descompunerii Hb în uteroverdină.
PLACENTA – Hemo-corială

• d. hemo-corială (primate şi
rozătoare)
– există un contact direct între
sângele matern şi vilozităţile
coriale, prin lacurile de sânge
formate în urma distrugerii
pereţilor vasculari.

http://www.frontiersin.org/files/Articles/52035/fnan
a-07-00022-HTML/image_m/fnana-07-00022-
g002.jpg
PLACENTA – transmiterea imunității

Complexitatea placentei determină un anumit mod de transmitere a


imunităţii pasive, a anticorpilor de la mamă la făt:

 la iapă şi scroafă, existând cele 6 straturi între cele două


circulaţii, nu este posibil tranzitul unor molecule mari cum sunt
gamaglobulinele, absobţia anticorpilor, de către pui, făcându-se
odată cu primul supt (imunitate colostrală).
 la rumegătoare imunitatea este atât placentară, dar mai ales
colostrală
 la carnivore ,rozătoare și primate placenta permite pasajul
anticorpilor (imunitate placentară),
PLACENTA – criteriul ginecologic

- se referă la gradul de distrugere a mucoasei consecutiv expulzării


placentei, mai corect a învelitorilor fetale. Din punct de vedere
ginecologic placenta poate fi:
a. nedeciduată (iapă şi scroafă)
b. intermediară/semiplacentă (rumegătoare)
c. deciduată/placenta adevărată (carnivore, primate, rozătoare)
PLACENTA – criteriul ginecologic

• nedeciduată (iapă şi scroafă) – vilozităţile coriale se desprind în


procesul de expulzare fără a leziona mucoasa uterină;
puerperiumul este scurt, endometrul se reface rapid
PLACENTA – criteriul ginecologic

• b. intermediară/semiplacentă (rumegătoare) – la desprinderea


cotiledoanelor de pe carunculii uterini, se produc uşoare distrucţii
ale endometrului.

http://www.pnas.org/content/110/9/
E828/F1.expansion.html
PLACENTA – criteriul ginecologic

deciduată/placenta adevărată
(carnivore, primate, rozătoare)
 vilozităţile coriale penetrează
profund endometrul, iar
expulzarea învelitorilor este
însoţită de distrugeri importante
ale mucoasei şi hemoragie;
 puerperiumul este îndelungat,
uterul rămâne profund denudat
în zona de inserţie şi se reface
greu.

http://www.frontiersin.org/files/Articles/52035/fnan
a-07-00022-HTML/image_m/fnana-07-00022-
g002.jpg
ANEXELE FETALE ÎN SERIA ANIMALĂ
RUMEGĂTOARE
Corionul este un sac membranos
în raport cu amniosul şi
alantoida. Vilozităţile coriale
sunt grupate sub formă de
insule pe suprafaţa externă a
corionului, numite cotiledoane.
-agrenajul carunculo-cotiledonar=
placentom
-carunculii uterini au suprafaţa
convexă la vacă (70-120),
concavă la oaie (88-100) şi
plană la capră (90-120).
-spaţiul intercotiledonar =
paraplacentă.
ANEXELE FETALE la rumegătoare

Alantoida este un sac


bicornuat alungit, tubular,
care acoperă faţa laterală
a sacului amniotic,
depăşindu-l mult la cele
două capete.

La sfârşitul gestaţiei, extremităţile sacului alantoidian par a perfora


corionul luând aspectul unor apendici gălbui, avasculari – apendici
polari.
http://vet.uga.edu/ivcvm/courses/VPAT5400/VPAT5400N/abortion/placentallesions2.htm
ANEXELE FETALE la rumegătoare

• Faţa externă a sacului


alantoidian este în raport pe o
mică suprafaţă cu amniosul şi
pe cea mai mare parte cu
corionul
• Spaţiul alanto-corial conţine
numeroase vase de sânge.
Faţa internă este scăldată de
lichidul alantoidian.
• La fătare lichidul alantoidian se
găseşte în cantitate de 8-15 litri
la vacă şi 0,5 – 1 l. la oaie.

http://ocw.tufts.edu/Content/72/imagegallery/1
362325/1369061/1379422
ANEXELE FETALE la rumegătoare

Amniosul este o învelitoare subţire care


înconjoară fătul; conţine lichidul amniotic
în cantitate de 3-6 litri la vacă (vaca –
max. în 1/3 a gestaţiei) şi 0,5 – 1,2 litri la
oaie şi capră (oaie, capră – max. în
lunile 3-4 de gestatie).

Cordonul ombilical este format din 2 artere, 2 vene şi canalul urac; are
lungimea de 20-40 cm.

http://lorisheepgoatcamel.blogspot.ro/2013/11/ovine-placentation-key-
words-multiplex.html
PLACENTA LA VACĂ

Placenta este multiplă cotiledonară, sindesmo-corială, semideciduată.


PLACENTA LA OAIE
PLACENTA LA IAPĂ

Corionul este un sac închis, cu vilozităţile uniform răspândite pe


întreaga suprafaţă, cu aspect catifelat.
• Celulele din sinciţiul trofoblastului fetal (din corion) invadează din
ziua 36-38-40 de gestaţie cupele endometriale şi secretă PMSG
(eCG) pana in ziua 130.
• Efectul preponderent FSH al PMSG determină formarea unui nou
val de foliculi pe ovarele iepei gestante, care se luteinizează
rezultând corpii galbeni accesorii (3-5), care prin secreţie de
progesteron contribuie la menţinerea gestaţiei.
PLACENTA LA IAPĂ

Alantoida se interpune complet între corion si amnios, suprafaţa sa


externă aderă la corion rezultând alanto-corionul, iar cea internă la
amnios rezultând alanto-amniosul. Lichidul alantoidian se găseşte în
cantitate de 7-10 litri.
Amniosul este o membrană subţire ce înconjoară complet fătul.
Lichidul amniotic se găseşte în cantitate de 5-6 litri.
Cordonul ombilical este format din 1 arteră, 2 vene şi canalul urac;
este lung de 70-100 cm.
PLACENTA LA SCROAFĂ
Corionul este saciform, fiecare produs de concepţie având corion propriu.
Vârfurile coriale învecinate aderă între ele, rezultând “apendicii necrotici”
(se elimină odată 2-3 saci coriali uniţi). Vilozităţile coriale sunt dispuse
uniform pe întreaga suprafaţă externă a corionului, cu excepţia celor două
extremităţi.
Alantoida este asemănătoare cu cea de la rumegătoare. Lichidul
alantoidian este în cantitate de aproximativ 130 ml în prima lună, creşte
progresiv la 200 ml, iar la termen scade la 100 ml pentru fiecare purcel.

http://www.aps.uoguelph.ca/~swatland/ch8_2.htm
PLACENTA LA SCROAFĂ

Amniosul – lichidul amniotic se găseşte în cantitate mică la sfârşitul


gestaţiei, de aproximativ 40-150ml/purcel.
Cordonul ombilical este format din 2 artere, 2 vene şi canalul urac, lung
de aproximativ 25 cm, spiralat.
Placenta este difuză incompletă, epitelio-corială, nedeciduată.

https://sites.google.com/a/paoli.k12.in.us/phs-
PLACENTA LA CĂȚEA ȘI PISICĂ
Corionul are forma unui sac
alungit, ascuţit la capete. Vilozităţile
sunt dispuse sub forma unei centuri
de 2,5-6 cm în zona ecuatorială.
Epiteliul vilozităţilor este în raport
intim cu endoteliul capilar uterin.

Alantoida este asemănătoare cu cea de la iapă. Faţa externă


căptuşeşte corionul, cea internă acoperă în întregime amniosul. Lichidul
alantoidian se găseşte în cantitate de aproximativ 40-110 ml.

https://www.ovguide.com/tv/in_the_womb.htm
PLACENTA LA CĂȚEA ȘI PISICĂ

Amniosul este reprezentat de o


membrană subţire şi transparentă.
Lichidul amniotic este în cantitate mică
la începutul gestaţiei, creşte treptat spre
jumătatea gestaţiei, iar la termen scade
la câteva picături.
Se menţine vezicula ombilicală până la sfârşitul gestaţiei, având forma
unei pungi roşietice.
Cordonul ombilical este format din 2 artere, 2 vene şi canalul urac, lung
de aproximativ 6-10 cm.
Placenta este zonară, endotelio-corială, deciduată.

https://www.ovguide.com/tv/in_the_womb.htm
PLACENTA LA ROZĂTOARE
Corionul are vilozităţile dispuse sub forma unui disc şi intim angrenate în
mucoasa uterină pătrunzând în lumenul vaselor sanguine.
Alantoida este foarte redusă, intră în contact cu corionul numai pe o parte.
Vezicula ombilicală este foarte dezvoltată, se interpune între corion şi
amnios, cu excepţia unei zone unde există sacul alantoidian.
Amniosul este asemănător cu cel de la carnivore.

Placenta este discoidală, hemo-corială, deciduată.