Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa 2

Plan de afaceri

Cuprins:

I. Descrierea tehnica a planului de afaceri

1.1 Descrierea afacerii


1.1.1 Obiective
1.1.2 Activitati
1.1.3 Rezultate
1.1.4 Indicatori
1.2 Produsul/serviciul si planul operational
1.3 Analiza SWOT
1.4 Managementul resurselor umane
1.5 Piaţa si Strategia de marketing
1.5.1 Analiza pieței de desfacere și a concurenței
1.5.2 Strategia de marketing
II. Planul financiar

2.1 Finanţarea proiectului

2.2 Contul de profit si pierdere

2.3 Fluxul de numerar

III. Promovarea temelor orizontale si temelor secundare din POCU 2014-2020

3.1 propun măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea
unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau
execuție de lucrări

3.2 propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
3.3 propun măsuri ce vor promova concret inovarea socială

3.4 propun dezvoltarea de produse si/sau servicii care contribuie la aplicarea pricipiilor
dezvoltarii durabile conform Ghidului solicitantului-conditii specifice

IV. Anexe

Page 1 of 12
Planul de afaceri

I. Descrierea tehnica a planului de afaceri

II. INCHIRIERE AUTO PENTRU TURISTI

III. CAEN 9439 7711

IV.

4.1 Descrierea afacerii (aproximativ 4-6 pagini)


În acest capitol descrieţi în detaliu firma, menţionând următoarele:
Scurtă descriere a afacerii si strategia de implementare a planului de afaceri avand in vedere:
Inchireirea auto doar cu personal(sofer), se va face de o societatea cu raspundere limitata SRL ,cu
sediul in Sighisoara ,intr-o zona centrala sau vizibila turistic,care va desfasura actiuni de inchiriere
,rezervare de mijloace de transport de pana la 8 pasageri ,oferind personal bine pregatit(sofer) care
ii poate transporta in siguranta pe potentiali clinti.Nisa de piata cea mai vizata este in domeniu
turistic,se adreseaza in mod direct turistilor ce vin in zona si in mod indirect domeniului hotelier din
zona care au turisti cazati care au nevoie de serviciile noastre.Pe langa acesta nisa de piata ne mai
adresam si instititilor de invatamant si cu carater social si culural precum
scoli,gradinite,licee,grupuri de atleti ,dansatori ,cantareti, care vor sa faca o excursie sau trebuie sa
ajunga la un concurs sau o festivitate.Pentru necesitatea clientiilor oferim o gama larga de servicii si
pachete de pret ,tot odata oferind calitate ,siguranta ,comportament prompt si adecvat fata de acestia
,ceea ce ne va face vizibili in acest domeniu.
1.1.1 Obiective – planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu, evidenţiind modul
cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect. Descrieţi obiective
realiste şi credibile.
1.1.1 Obiective firmei pentru dezvoltare pe termen scurt sunt obtinerea de
fonduri,infiintarea societatii cu raspundere limitata, achizitionand dotariile si
contractarea fortei de munca, facand realizabila afacerea. atragerea clientelei
printr-o reclama eficienta si servicii de calitate; obtinerea unor incasari care sa
permita acoperirea cheltuielilor;Obiective de inceput sunt infiintarea
societatii,obtinerea autorizatiilor ,dechiderea unui punct de
lucru(birou),achizitionarea de autovehicule de calatori persoane (microbuze),
angajarea unor soferi profesionisti si pregatirea acestora pentru a avea un
comportament adecvat fata de potentiali clienti.

1.1.2 Obiectivele pe termen mediu sunt crearea unui brand local care va crea incredere
fata de clienti si ne va face cunosuti care ajuta la recomandarea de catre altii spre
oferirea serviciilor noastre,toate acestea merg spre obtinerea de profit si
mentinerea afacerii viabile pe termen lung si creand posibiliatea de extindere si
Page 2 of 12
dezvoltare a afacerii si posibilitatea de crearea de noi locuri de munca.

1.1.2 Activitati: activitatile pe care trebuie sa le desfasoare firma pentru a oferi un plus
de valoare clientilor sai.
Firma va face oferte de pret pentru grupuri mai mari sau care doresc mai mult timp(zile)
sa beneficeze de serviciile noastre
Se ofera personal atat pregatit pentru transport cat sa stie sa socioalizeze adecvat cu
orice tip de clienti (batrani,copii, tineri..)
Se ofera seriozitate si promptitudine ,respectand programul pus in plan
Vor fi respectate normele de igiena si curatenie pentru autovehicule
Tinuta angajatiilor va fi una corespunzatoare si prezentabila
1.1.3 Rezultate: se are in vedere atingerea minimului locurilor de munca, a achizitiilor
previzionate, a veniturilor previzionate si rezultate specifice aferente obiectului de
activitate al firmei
1.1.4 Indicatori
o minim 2 locuri de munca pentru o perioada de minim 18 luni
o venituri de minim 30% din prima transa de grant de 75%
o toate cheltuielile aferente ajutorului de minimis trebuie efectuate in maxim 12
luni de la infiintarea societatii.
o Operationalizarea firmei in maxim 4 luni de la infiintare.
o Pentru inceput se vor crea 3 locuri de munca pentru o perioada de minim 18 luni
care se va face prin anunţuri în presa scrisă ,radio si mediu virtual, in cadrul
grupului tinda prevazut in proiect ,angajand persoane sau care nu au loc de
munca si care au terminat studiile liceale dupa 2012 ,incepand cu un salariu
minim brut de 2096 ron.Dupa obtinerea de venituri si putinta de sustenabilitate a
afacerii pe cont propriu si se va obtine venituri de peste 30% din prima transa se
va urmarii obtinerea si celei de a 2 transa.Cheltuieliile pentru demararea afacerii
si costurile din prima transa se vor efectua in maxim 12 luni,iar operationalizarea
firmei se va face in maxim 4 luni de la infiintarea acesteia,timp necesar pentru
obtinerea de echipamente,autorizatii si acte aferente functionarii firmei.
1.2 Produsul/ serviciul si planul operational
1.2.1 Produsul/ serviciul (aproximativ 1-2 pagini) În acest capitol, descrieţi şi
explicaţi, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investiţiei propuse în proiect.
Enumeraţi/ descrieţi produse/ servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora,
evidenţiind astfel, evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului în funcţie

Page 3 of 12
de evoluţia pieţei.
 Serviciul prestat de societate este inchiriere de vehicule cu locuri pentru calotori
,cu personal calificat pe acest domeniu pentru deplasarea si vizitarea
atractiilor turistice oriunde in Romania ,dar cu posibilitate si in afara
tarii.Acest
 Serviciu de inchiriere se poate face atat pentru turisti straini cat si pentru grupuri
locale, excursii organizate de unitati de invatamant ,educational si social.
 Serviciile prestate se pot organiza prin rezervare si programare a personalului si
timpului ,iar acestea pot fi :
 Dupa timp
 Transporturi scurte (de pana la 24 de ore) cu pret de 2lei/km
 Transporturi medii (1-3 zile) 2lei/km+ 100 lei/noapte pentru stationare
 Tururi lungi (peste 3 zile) 2lei/km+ 100 lei/noapte pentru stationare
 Acestea mai sunt organizate si dupa distanta de parcurs (km) si zonele de vizita
 In functie de evolutia pietei si de necesitatea clientelei se va incerca de inchiria
transport fara personal
1.2.2 Planul operaţional (aproximativ 1-3 pagini) Prezentaţi informaţii cu privire la
spaţiile de care aveţi nevoie pentru derularea activităţilor de producţie / vânzare /
management şi organizare / furnizare servicii, inclusiv informaţii privind costurile şi
modalităţile de dobândire ale acestora. Prezentaţi echipamentele de care veţi avea
nevoie în derularea afacerii şi costurile acestora
Pentru derularea activitatii sunt necesare urmatoarele:
 Inchirierea unui spatiu pentru amenajarea unui birou,unde se pot efectua
contractele de inchiriere care vor fi atat pentru persoana juritica cat si fizica.
Rezervarea se poate face atat prin venirea la punctul de lucru,dar si prin
telefon si cale virtuala,iar inchirierea se va face doar prin venirea la punctul
de lucru pentru a realiza contractele de inchiriere si a politelor de asigurare .
 Costurile salariale pentru angajati,chiria spatiului si cheltuielile utilitatiilor
vor fi sustinute din resurse proprii pe o perioada minima de 18 luni
 Echipamentele necesare pentru derularea activitatii sunt:
 Echipamente de birou (amenajarea unitatii,birou,scaun,masuata
fotolii,calculator ,3 abonamente telefoane de serviciu pentru fiecare angajat,
un aboanment la internet.) cat si costurile lunare de chirie si
necesitati(electricitate,apa,caldura ,Internet)
 Echipamente Primare: 2 microbuze de 8 +1 locuri cu motorizare foarte mica
de 1.6 litri motorina cu norma de poluare euro 6 plus cu un nivel scazut de
poluare cu un consum mediu de 6l/100km de carburant si noxe de sub
150gCO2/Km si abonarea la 2 spatii de parcare pentru autovehicule in zona
cu un nivel ridicat de siguranta.
2

Page 4 of 12
1.1 Analiza SWOT (aproximativ 1-2 pagini)

Puncte tari Puncte slabe

 Rapiditatea onorarii comenzilor;  Lipsa banilor;


 Calitatea serviciilor;  Punctul de lucru nu se afla intr-un
 Preturi accesibile; spatiu propriu ci intr-unul inchiriat,
 Conditii igienice deosebite; chiria modificandu-se in functie de
 Posibilitati de extindere; conditiile pietei;
 Conducere afacerii este formata din  Posibilitatea de furt a agajatilor
persoane tinere, cu spirit inovator si  Pretul crescut al carburantului cea ce
plin de initiativa; Pe zona Sighisoara duce la cumparea de autovehicule cu
concurenata este foarte redusa consum redus de carburant
 Este o zona cu un potential turistic  Taxele si impozitele achizitia de
foarte mare vehicule cu motorizare mica si cu nivel
 Nevoia de transport pentru turisti cu scazut de poluare
disponibilitate mare de timp si distante  Intretinerea si revizia autovehiculelor
mari care se face prin colaborarea cu service
 Oferte de pret serios si care face oferte
 Colaborare cu hoteluriile si pensiuniile  Costuri si cheltuieli neprevazute
locale anumite dotari sau bunuri ce se pot
 strica ,pentru a preveni aceste costuri se
va face o polita de asigurare
 Costuri si cheltuieli fixe ,acestea fiind
date de salarii, cheltuieli de
chirie,necesitati care se pot reduce prin
renegocierea chiriei si a
abonamentelor, achizitia unor
echipamente de birou ecologice,care pe

Page 5 of 12
termen lung au consum mai redus de
energie,electricitate ,apa

Oportunitati Amenintari

 Vad comercial bun al locatiei  Ideea inovativa poate favoriza aparitia


 Lipsa altei firme cu servicii similare in altor afaceri de acest gen;
zona;  Inexistenta unei afaceri similare pe
 Lipsa concurentei piata si astel nu stim reactia clientilor;
 Cresterea generala a economiei si a  Neobisnuinta si neincrederea clientilor
nivelului de trai; intr-un astefel de serviciu;
 Obtinerea unor contracte cu hotelurile mari
din zona
 Extinderea flotei si realizarea de noi
puncte de lucru in alte orase si zone
turistice
 Posibilitatea de colaborare pe plan
international

1.2 Managementul resurselor umane (aproximativ 1-3 pagini)


 Descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de resurse umane, atribuţii,
responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane. Descrieţi
calificările, expertiza personalului angajat în activitatea microîntreprinderii,
pe activităţi desfăşurate. Menționați numărul locurilor de muncă nou create.
Este recomandabil să ataşaţi, la Planul de afaceri, orice document care să
susţină argumentele prezentate, fise de post, organigrama etc.
 Pentru organizarea si furnizarea de servicii este nevoie de 3 angajati cu
urmatoare functii:
 Un administrator care are si rolul de organiza si a receptiona excursiile

Page 6 of 12
 Soferi profesionisti diponibili pe orice perioada a zilei si pentru drumetii de
perioade mai lungii timp (mai multe zile)
 Se va angaja persoane cu un nivel de profesionalism ridicat in domeniu de
transport persoane (sofer),care nu are antecedente de nici un fel
(accidente,nerespectarea conditiilor de munca, intrarea in conflic cu clientii)
,acestia vor fi angajati in cadrul grupului tinda prevazut in proiect ,angajand
persoane sau care nu au loc de munca si care au terminat studiile liceale dupa
2012
 Misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare a societatii pun accent si pe
politica de resurse umane. Aceasta este focalizata in directia evidentierii
potentialului uman, capabil sa asigure aceste servicii la nivelul cerut si/sau
identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea
tabloului ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala.
 In principiu, politica de resurse umane este axata pe urmatoarele directii:
 Cresterea nivelului de competenta profesionala;
 Obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane;
 Instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de
performare;
 Firma acorda bonusuri pentru rezultatele deosebite obtinute;
 Organizatia asigura un mediu de lucru ce indeplineste toate conditiile
necesare bunei desfasurari a activitatii;
 Construirea unei culturi organizationale proprii;
 Strategia de resurse umane a societatii este menita sa asigure o forta de
munca instruita si motivata care sa contribuie, prin continua imbunatatire a
performantelor individuale si de echipa, la atingerea obiectivelor afacerii.
Politica de personal se bazeaza pe promovarea egalitatii de sanse si a
nediscriminarii. Angajarile se fac numai pe baza de interviu si prin selectare
atenta a personalului.

 Perspective pentru viitor:In contextul accesarii de fonduri nerambursabile


prin Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start–Up
Nation, societatea va detine baza materiala care ii permite sa dezvolte servicii
de calitate clientilor sai
 Numarul locurilor de munca nou creeate va fi de 3 persoane.Si in cel de al
doilea an de activitate in functie de evolutia afaceri cu premisa de a incheia
contract de munca pentru cel putin inca o persoana

 Piata si Strategia de marketing (aproximativ 3-4 pagini)

Page 7 of 12
Reclama, Promovarea vanzarilor & Relatii publice

Campania publicitara a firmei va incepe cu o luna inainte de inceperea activitatii, pentru


familiarizarea clientilor cu serviciile firmei si pentru a se consuma din prima zi a aparitiei.

Deoarece spalatoria se adreseaza cel mai mult regimurilor hoteliere( hoteluri ,pensiuni,localuri),dar
si persoanelor fizice

Canale de publicitate:

 Spotul publicitar se va practica in pe canale de radio locale


 se vor imparti fluturasi in zonele mai aglomerate din oras
 se vor lipi afise in locurile cele mai vizibile
 de asemenea va exista o pagina Web, unde se va prezenta gama serviciilor, preturile,
 se va insista pe promovarea online, fiind un canal relativ mai ieftin,
 se va merge cu o oferta la institutiile cu regim hotelier din oras si din zona
(hoteluri,pensiuni, etc)
 banere puse pe autovehiculelor firmei si personale

Spre deosebire de produse, serviciile se compara foarte rar, pentru ca nu poti compara doua servicii
de acelasi fel inainte de a le "procura", iar diferentele nu sunt foarte clare.

Pot exista diferente referindu-ne la personal, mediul fizic, prestatia propriu-zisa.

Cei 7 P ai marketingului serviciilor sunt: produs (serviciu), pret, plasament, promovare, personal,
perimetru (ambianta), prestatia. Pentru a spori interesul se va oferi in prima zi serviciile sale
gratuite, urmand ca in continuare sa ofere la 5 utilizari una gratuita.

Suntem interesati de o imagine cat mai buna in randul studentilor si vom acorda o mare atentie
modului cum se vor trata clientii, avand un om care va dirija campania de PR. Tactici de
marketing abordate in dezvoltarea afacerii.

 Pregatirea si motivarea angajatilor


 Lucrul in echipa
 Marketing.

 Apel telefonic

Page 8 of 12
 Posta electronica
 Contactul direct
 Mailing.

 Accesibilitate
 Credibilitate
 Nevoia consumatorului
 Competenta
 Amabilitate.

1.3
Analiza pieței de desfacere și a concurenței
1.5.1 Se vor trece informatii referitoare la nisa de piata, segmentul de clienti vizati precum si
informatii despre cei mai importanti clienti ai firmei.
Potentialii clienti care au nevoie de serviciile noastre in ceea mai mare parte sunt turisti care
vor sa viziteze atractiile din zona si care au nevoie de cineva care sa ii transporte in
siguranta .Dintre acestia nisa cea mai mare de turisti care au nevoie de serviciile oferite de
noi sunt cei care au cazare in zona pe mai multe zile in locatii precum Hotel Cavaler, Hotel
Rex,Hotel Imperial, Hotel Korona,Hotel Transilvania,Hotel Central Park,in afara orasului
dintre cei mai vizati sunt: in Danes Domeniul Dracula,Hotel Denis,in Albesti Casa
Candea,Sura Razoarein Saschiz Hanul Grofului,Pensiunea Violeta,Casa Saseasca,Hanul
Cetatii,Fundatia Adept Transilvania,si vor sa viziteze alte locatii pe timpul zilei fara sa fie
nevoiti sa sofeze ,locatii precum biserici si manastiri,castele,zone cu specific traditional,dar
si care vor sa ramana peste noapte in alte locatii ,palnificandu si excursie pe mai multe zile
culocatii diferite.Pe langa acestea ne mai adresam si institutiilor cu caracter educational
precum scoli,gradinite,licee din zona care au planificate excursii.

Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/serviciilor pe piaţă,

In acest capitol al planului de afaceri sunt prezentate principalele canale prin care
produsele/serviciile ajung la clienti, care sunt cele mai functionale, care este cel mai eficient raport
calitate pret, cum pot fi clientii sensibilizati
Analiza pieței de desfacere și a concurenței
Concurentii reprezinta firme ce presteaza servicii similare. Competitorii se deosebesc intre ei dupa
rolul pe care il joaca in interactiunea cu potentialii clienti. Concurentii la randul lor privind din alt
punct de vedere nu joaca mereu un rol negativ in activitatea firmei. Unul din avantajele care ne este

Page 9 of 12
oferit de catre concurentii de pe piata este capacitatea clientului de percepere de a face diferente
intre serviciile ce i se ofera pe piata. In mod normal concurenta joaca un rol foarte important in
activitatea de zi cu zi a firmei si este necesar de a fi mereu informati de noile servicii aparute pe
piata, de strategiile comerciale implementate de ei, de promotiile si reducerile organizate.In prezent
in Sighisoara mai exista doua firme in acest domeniu ,dar cu o viziune diferita si se ocupa mai mult
de ramura de transport navetisti si ocazional excursii organizate fara acordarea de prioritate a
acestui domeniu,ceea ce imi ofera avantajul de a acapara acesta ramura de calatori si excursii
organizate facand un brand propriu in zona

1.5.2 Descrieţi strategia de vânzări, strategia de abordare/introducere a produselor şi


serviciilor pe piaţă.
Strategia de vanzare si oferirea de servicii de calitate se va face prin pachete promotionale
de pret in functie de distatele parcurse,timpul de inchiriere si perioada lunii ,saptamani sau
anului in care trebuie prestat serviciul fata de clienti.Dupa rezervarea si aflarea datelor
despre potentiala calatorie ,personalul se va informa despre locatiile bune si popasurile de pe
traseu ,cat si despre aflarea unor informatii despre anumite locatii turistice pe care clientii
vor sa le viziteze,ceea ce inseamna cresterea imaginii firmei in ochii clientilor
II. Planul financiar
2.1 Anexa 2A Finanţarea proiectului. În această secţiune vor fi incluse informaţii cu
privire la capitalul necesar finanțării planului de afaceri, dar şi originea acestora (ajutor de
minimis si/sau fonduri proprii).

2.2 Anexa 2B Fluxul de numerar pentru 24 de luni


Fluxul de numerar reprezintă diferența dintre intrările și ieșirile de numerar efectuate de o
companie pe parcursul unui exercițiu financiar. Intrările sunt date de încasările companiei
provenind de la clienți, debitori, investitori, din vânzarea unor imobilizări corporale sau din
încasarea unor împrumuturi primite pe termen lung. Ieșirile sunt banii care se plătesc
pentru salarii, chirii, materii prime, servicii, creditorilor sau acționarilor
Pentru achizitia celor 2 autovehicole este nevoie de o suma de apoximativ 220000 ron,ceea
ce inseamna 110000 ron pe autovehicol,tinand cont ca fondurile disponibile pe proiect sunt
de pana la 178340 ron si sunt accesati in 2 transe de 70% si 30% se va proceda astfel:
Din prima transa de 70% adica 124838 ron se achizitiona un microbuz integral,iar la cel de
al doilea se va plati avansul din suma ramasa si din aport propriu.
Pentru amenajarea,inchirierea spatiului,salarii,cheltuieli fixe si cheltuieli neprevazute se
vor face din aport propriu si venituri obtinute in urma prestariilor de servicii.
Dupa incasarea unor venituri mai mari de 30% din prima transa se va depune dosarul
pentru transa a 2a,iar cu aceasta se plati diferenta ramasa pentru cel de al doilea
autovehicol.
Datele tehnice si costurile de munca si incasariile:

Page 10 of 12
Consum carburant 6l/100km= 36lei/100km= 0,36lei/km
Stationarea peste noapte 120 ron
Pretul de transport este de 2lei/km
Salariile sunt de 2096ron /angajat/luna
3angajati=6288 ron /luna ,iar pe Trimestru 6288ron*3 luni=18864 ron
O medie trimestriala de km facuti :
2019
Trim 2- 8000 km/luna cu 2 microbuze
200km /bus/zi*2lei=400ron*2bus=800ron*20zile=16000ron/luna venituri
Trim 3- 9000km
Trim 4- 12000km
2020
Trim 1 – 15000km
Trim 2- 19000km
Trim 3- 25000km
Trim 4-30000km
Din trimestrul 3 anul 2020 se va mai angaja o persoana si se va mai achizitiona un
autovehicol
2.3 Anexa 2C Contul de profit si pierdere
Realizati o previzionare a veniturilor și a cheltuielilor pe 2 ani financiari. Previziunile
veniturilor reprezintă o situaţie financiară care rezumă câştigurile afacerii într-o perioadă
de timp specifică. Conţine cel puţin două secţiuni majore, venituri şi cheltuieli. Veniturile
sunt intrări care rezultă din livrarea produselor şi furnizarea serviciilor către clienţi; rezultă
din operaţiunile curente ale afacerii. Cheltuielile provin din consumul resurselor pentru a
genera veniturile şi a atinge misiunea.
III. Promovarea temelor orizontale si temelor secundare din POCU 2014-20120 (aproximativ
2-4 pagini)
3.1 Afacerea descrie concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC
in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de
lucrari
3.2 Pentru utilizarea si calitatea TIC se va lua masuri precum conectarea la reteaua de
internet,intemeierea unei pagini de facebook,pagina web,achizitionarea unui calculator
performat pentru comenzi si raspundere prompta ,dar si un telefon inteligent cu
abonament cu date mobile,pentru putea fi conectat tot timpul la paginiile pe care le pot
accesa clientii pentru comenzi.Aceasta usureaza munca si ajuta la o colaborare cat mai
eficienta si strans legata cu clientii.Se vor face poze din zonele si locatiile care au fost

Page 11 of 12
vizitate cu ajutorul serviciilor noastre care vor fi distribuite pe retelele de
socializare(facebook) si web unde pot fi vizualizate devtoti potentiali clienti.
3.3 Afacerea propune activitati ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor
3.4 Pentru reducerea cheltuielilor si scaderea emisiilor de carbon se vor achitiona 2
microbuze de 8+1 locuri cu motorizarea cea mai mica de 1.6 litri motorina care are un
consum foarte redus de carburant si norma de poluare euro 6 plus,ceea ce inseamna
emisii de dioxid de carbon foarte reduse ( mai mici sau cel mult egal ca majoritatea
autoturismelor de aceasi generatie cu motorizare similara ),iar la birou se va folosi
leptop,care are un consum mult mai redus de energie fata de un calculator,imprimanta
ca clasa a++ de consum,becuri ecologice ,daca este posibil se poate monta si panouri
solare
3.5 Afacerea vizeaza prestarea de servicii sociale, culturale, de mediu care contribuie la
inovare sociala.
3.6 Prestarea de servicii sociale si culturale se fac prin colaborarea cu institutiile de
invatamant precum scoli,gradinite,licee si alte institutii locale: primarii,biserici,dar si
alte tipuri de servicii culturale precum grupuri de dansatori locali (dansuri
traditionale,de societate )care merg la diferite evenimente si concursuri.
3.7 Gama de produse si/sau servicii dezvoltate contribuie la aplicarea pricipiilor dezvoltarii
durabile conform Ghidului solicitantului-conditii specifice
IV. Anexe
La acest capitol se pot anexa orice fel de documente pe care concurentul le considera
relevante pentru proiect (detalii tehnice, oferte, precontracte, fisa postului pentru personalul
ce va fi angajat, organigrame, flux tehnologic, etc.)

Modul de prezentare a planului de afaceri:


Planul de afaceri va fi redactat cu font TNR, marime de 12 la un rand.
Va recomandam ca panul de afaceri sa aiba cel mult 30 de pagini fara anexe.

Page 12 of 12

S-ar putea să vă placă și