Sunteți pe pagina 1din 4

Modul I Agrotehnica- ing.

Popa Mariana

Colegiul Agricol Poarta Alba


Clasa : a X a A
Profesor : ing. Popa Mariana
Numele si prenumele:……………………………..

Test

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 2 puncte( 0,40p/item)

1. Substanţa activă reprezintă :


a) cantitatea de îngrăşământ necesară la un ha
b) este acea parte utilizată de plante în nutriţie
c) nu are importanţă.
2. Dozele de mraniţă recomandate la 1 ha sunt :
a) 40-60 t/ha
b) 6-20 t/ha
c) 100 t/ha.
3. Îngrăşămintele verzi se încorporează prin :
a) semănat
b) arat şi discuit
c) tăvălugit.
4. Fertilizarea de bază se face:
a) toamna, înainte de semănat
b) toamna,după semănat
c) toamna, înainte de arat.
5. Pentru administratrea îngrăşămintelor chimice se folosesc următoarele maşini :
a) SUP 21
b) MA 3 sau 6
c) MIG 6

II. Încercuiţi litera A, dacă enunţul este adevarat şi litera F, dacă enunţul este
fals. 1 punct( 0,25p/item)

1. A F Mraniţa rezultă din gunoiul de grajd, bine fermentat.


2. A F Trifoiul este un îngrăşământ organic.
3. A F Cerealele sunt îngrăşăminte verzi.
4. A F Turba este un îngrăşământ chimic.

III. Stabiliţi corespondenţa dintre elementele din coloanele de mai jos. 1 punct
( 0,33p/item)

1. Grâu a) îngrăşământ verde


2. lupinul b) îngrăşământ organic
3. nitrocalcar c) îngrăşământ chimic
4. gunoi de păsări
Modul I Agrotehnica- ing.Popa Mariana

IV. Enumeraţi metodele de aplicare a îngrăşămintelor. 1 punct

V. Rezolvaţi rebusul de mai jos : 3 puncte( 0,30 p/item )

A
1. F
2. E
3. R
4. T
5. I
6. C O M P L E X E
7. I
8. Z
9. A
10. R
11. E
B

A-B Actiunea prin care se administrează substanţe minerale sau organice, pe sol sau pe
plante, cu scopul asigurării elementelor hrănitoare plantelor.

1. .................................... de amoniu, cristale mici albe sau gălbui, are reacţie acidă.
2. Măzărichea, mazărea, sunt îngrăşăminte ...........................
3. Îngrăşăminte obţinute ca produse secundare de la animale.
4. Îngrăşământ ce se formează în zonele cu precipitaţii şi vegetaţie abundentă.
5. Îngrăşăminte obţinute pe cale artificială, în industrie.
6. Tip de îngăşământ: 15: 15: 0. ( pl)
7. Tip de îngrăşământ ce conţine un singur element.
8. .................................... de amoniu, sare cristalizată sau granulată, albă, solubilă în apă.
9. ....................... potasică, este de culoare albă sau gălbuie.
10. Absoarbe apa.
11. Poate fi simplu sau concentrat. ( nearticulat)

Nota : Se acordă 2 puncte din oficiu.


Timp de lucru: 35 minute
Modul I Agrotehnica- ing.Popa Mariana

Barem de corectare

I. 1- b, 2- b, 3- b, 4- c, 5- b
II. 1- A, 2-F, 3-F, 4- F
III. 2-a, 3-c, 4-b
IV. prin împrăştiere, administrare în benzi, concomitent cu irigatul, prin stropirea
culturilor
V.

A
1. S U L F A T U L
2. V E R Z I
3. O R G A N I C E
4. T U R B A
5. C H I M I C E
6. C O M P L E X
7. S I M P L E
8. A Z O T A T U L
9. S A R E A
10. H I G R O S C O P I C
11. S U P E R F O S F A T
B
Modul I Agrotehnica- ing.Popa Mariana

Matricea de specificatie

Continuturi 1 2 3 4 5

Competente

Tipuri de x x x x
ingrasaminte
Metode de aplicare x x x
a ingrasamintelor
Indici de calitate la x x
lucrarile de
fertilizare

Forme de x x
prezentare a
ingrasamintelor

1. Identificarea sortimentelor de ingrasaminte


2. Executarea lucrarilor de fetilizare manuala
3. Identificarea masinilor agricole folosite pentru fertilizat

S-ar putea să vă placă și