Sunteți pe pagina 1din 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2

RM VÂLCEA, STR. C-TIN BRÂNCUȘI, NR 7


CF: 38145696, COD SIRUES:745117
TEL/FAX: 0350404094
E-MAIL: gppnord2@yahoo.com

Nr........../.................

Către BOGDANCONSTRUCT S.R.L.,

Având în vedere clauzele contractuale privind prestările de servicii, vă rugăm,


ca în data de 19.10.2018, ora 11, pe lângă instruirea periodică să efectuați și
simularea pe linia situațiilor de urgență, inclusiv și documentele aferente.
La instruire solicităm să participe dl. Petcu Constantin.

17.10.2018 Director,

Prof. Balici Daniela