Sunteți pe pagina 1din 75

Coperta : ANDY JOANNA SCOTT

IUBIRE REGASITA

1982, 'Joanna Scott


LOVER COME BACK
In roeinete de : Cezar Niculescu
Toate drepturile asupra acestei editii in limba
romana aparcin editurii ALCRIS. BUCURESTI
IMRE REGASITA
ditor : AURELIAN MICU ANDY
consilier editorial : TR ALAN IANCU
l..cctor : ANGELA VASILE

CAPITOLUL I

Mercedesul alb parasi autostrada care ducea sprc


San Diego pentru a se inscrie pe soscatia cu douil bcnzi
care serpuieste dc-a lungul localitatii Laguna Canion.
Soarele arzator al Californiei apusesc de catcva minute,
jar spre vest cerul era rosiatic. 0 briza usoara facea sa
tremure frunzele palmierilor care margineau soseaua.
Dominic Reynolds arunca o privire scurta spre pan-
tele impadurite presarate cu case de vis, inaltate pe
sele cc ofereau o vedere panoramica a occanului, apoi se
concentra asupra volanului. Nu se afla aici pentru a ad-;
mira peisajul mirific. •
Masina ajunse pc artera principala din Laguna
Beach si Dominic zambi ironic trecand prin fata tea.;
trului Irvine Bowl, sediul celebrului Festival al Arte-,
lor care se desfasoara aici in fiecare an. Pescarusii
teau deasupra crestei inspumate a valurilor si se arun-
cau asupra pestilor imprudenti care iesisera In suprafata
apei. Indiferent la acest spectacol, Dominic se uita pc
partea cealalta a arterei, unde se aliniau magazincle si
restaurantele. Ajuns in dreptul unui cabaret discret, opri
ISBN 973•5E'1-147-7 masina si intra in local, instalandu-se in spatelc salii la
o masa luminata de o singura lumanare. Tunsoarea In-
Colectia „ROMANTIC" grijita a parului sãu negru si costumul gri-inchis, co o
croiala impecabila, faceau un contrast izbitor cu infa-
JOANNA SCOTT lumnE RtGASTTA

tisarea celorlalti clienti, imbracati in blugi peticiti si put-, Sunt de alta parere : cred cà avem make sa tie
tand plete. Dominic nu cl5du atentie acestui lucru si co-; spunem... Nu aid. Sa mcrgem in alta pant-c, ii porunci
tnancla o cafea. el, ridicandu-se.
In curand iDaptele conversatiilor incetara. Privirile Dominic ii petrecu bratul in jurul taliei ei.
tnturor se indreptar5 spre tanara zvelta care-si Meuse - — Nu pot I Trebuie s5 intru in scena peste doua ore,
aparitia pc scena. protesta ea, smucindu-se.
— Spune-i patronului ca nu te simti bine ; spunc-i
Cu chitara in mana, ea se aseza pe un scaun aflat
cc vrei, dar trebuie sä vii cu mine. Vrei sa fac scandal ?
in marginea estradei, clandu-si pe spate pletele blonde sopti el In ureche pe un ton amenintator.
care coborau pan la talie. Dup5 cc canta cateva melo- — Bine, te voi insoti, numai c15-mi drumul, Asteapzi
dii triste cu o voce pl5cut5 i timbrata, ea trecu prin ta-ma afara.
tre mese, Oland In mana o farfurioara unde dientii pu — Oh, nu ma lua drept fraier. Te astept aid. Nu
neau banii in timp cc-i adresau invitatii care de care mai
tent-ant-c. incerca s scapi de mine, caci te voi gasi si in gaura de
sarpe.
Vazand ea se apropie de masa lui, Dominic se lad Linda se duse in graba la proprietarul cabaretului
PC speteaza scaunului, astfel ca fata OA fie cufundata discuta cu acesta, apoi se intoarse, impreuna cu chitara:
in intuneric. Cantareata ezita un moment. Fara si spuna vreun cuvant, Dominic o lua de brat si O
— Balla I Stint chitarista Linda Brown. Vcniti pen-; conduse la masina.
tru prima data aici ? Sper ca v-a placut muzica. — As put-ca merge acasa la mine, dar este la o de
Ea intinse !liana cu farfurioara si Dominic o prinse partare de o ora. Spune-mi care este adresa ta.
de incheletura, surazand sardonic, apoi o trase i o forti - Inutil sã te deramjezi. Vom - discuta foarte bine in
s'á Sc aseze pc genunchii lui. Fata incerca sä se desprin- masin5.
da si privirile ei se indreptara spre necunoscutul care se El izbucni in ras.
purtase atat de brutal cu ea. Furia de pe chipul el se
schimba intr-o expresie de groaz5. - N-am mai discutat cu o femeie in masina de cand
- Tu ?! Ce faci aici ? bolborosi ea. cram adolescent I $tii foarte bine cum se desfasoara as&:.
menea conversatii ! Nu put-cm vorbi aid. On la tine,
— As put-ca cu sa-ti pun aceasta it-rebate, nu ? on la mine, alege !
— Eu lucrez aid... Nu m5 asteptam s5 te intalnesc Linda il cunostea prea bine pc Dominic pentru a se
intr-un local ca acesta ! opune.
— Ai dreptate, draga mea, imi petrec senile in loca-; — Bine, atunci sa mergem la mine. Sunt prea obo-
luri de lux. Am venit aid numai pentru tine. sita ca sa ma contrazic cu tine.
— Da-mi drumul I tip5 ea, zbatandu-se. Nu am ce Dominic pomi masina, parasind zona centrala a
s5 discut cu tine, orasului. La indicatiile el, *sera intr-un cartier sara-
JOANNA SCOTT
• ILAMIE REGAS1TA 9

Cacios, cu locuinte modeste. Iarba din fata casclor tira - Ma simt bine in picioarc. Spune ce ai de spus
uscatd, jar buruienile crcsteau in vole. .stcrge-o cat mai repede ! Am muncit mult azi si sunt
- Esti cam pa1ic15, Linda... Al slabit si esti trasi epuizata.
la fat5. Nu te simti bine ? Noroc cu ochii tai albastri, Tonul dur al lui Dominic facu loc ingrijorarii.
aidel nu te-as fi recunoscut. - Cu atat mai mult, trebuie sa te asezi.
- simt foarte bine, si dac a fi stint ca m5 Linda se simti - atat de slabita, - incat se sprijini de
cauti, mi-as fi pus ochelari negri perete, apoi, aproape ametitd, de canapea. Domini( se
- Cc cruclii esti I Undc este faptura inocenta pc ca- ridica si o ajut5 s5 se aseze luand loc langa ea.
re am cunoscut-o candva ? M5 intrcb ce ti s-a intam- - Spune-mi cc ti s-a intampalt ! ii ordond el,
plat de ai adunat atata amaraciune Linda isi inclest'd mainile atat de tare, incat simti
- Tu esti in masura sa stii care este motivul CA unghiilc ii p5trundeau in podul palmelor.
Daca te referi la inocenta ta, recunosc cà al drep-; - De cc insisti ? Nu am nimic in afar 5 de 0 ame-
tate, dar asta nu justified infatisarea ta jalnica, nici to- teala usoard datoratd faptului c5 n-am pus nimic in
nut amar... Uncle trebuie sã cotesc ? aclauga el, inceti- . gura de azi-dimineata. De obicei iau un sandvis in
nidvteza. pauza dintre recitaluri, iar acum, din cauza ta, n-am
- Foarte bine. Am ajuns. Opreste la a trcia putut sA mananc nimic.
cas5 pc stanga. itni pare •rau. Trebuia fi spus si te-as fi
Dominic opri masina si privi in jur, facand o mu- dus la un restaurant. Vezi cc ai in bucatarie. Voir' dis-
tra dezgustatd la vederea ierbii cc crestca in vole si a cuta in timp cc m5nanci, o indemn5 el, masand-o usor
pc ceafii.
easel cu zugaveala scorojita.
- Nu am nimie in frigider. Maine este ziva mea
Linda intra repedc in casa i stranse hainele care de cumpar5turi.
zaccau peste tot in sufragcric si le duse in dormitor. Cand
- As putca s5 m5 duc la bacanie, dar nu mai avcm
se intoarse, Dominic ii facu aparitia. Privirea lui criti-
timp ; vom pleca imediat.
c5 se opri la canapcaua gaurita Cu arcurile slabite, la Linda tresari speriata.
covorul ros pc margini si la afiscle turistice lipite pc pc- - Eu nu plec nicaieri I Asta este casa mca si voi
reti pentru a ascunde fisurile. ramane aici.
Cl5tinand dczaprobator din cap, se aseza pc un scaun — Cum vrei 1 Poti ramanc, dac5 asta este dorinta
masiv vopsit in rosu de catrc Linda care sperase c5 dan- ta, dar trebuie s5 iau cu mine faptura pentru care am
du-i o culoarc vie va schimba aspectul mohorat Inca- venit.
peril. Linda r5mase intn5rmurita, iar Dominic se ridic5
- Ia loc, porunci el pe un ton aspru. brusc si, privind drept in ochii ci, o intrebd :
- Uncle I-al ascuns ?
'MITRE I1EGASITA 11
10 JOANNA SCOTT

Linda pali. — Nu te las sii te aptopii de el ! Este numai al


— Nu inteleg la cine te referi. men ! Nu-1 vci vecica niciodata, ii ameninta ea.
Dominic incepu sa se plimbe agitat prin camera.' - N-ai cum sã ma impiedici. 11 voi lua la mine
- Ajunge cu prefac5toria, Linda. Gluma a luai chiar in aceasta seara. A vrea sa vii si tu cu noi, dar
sfarsit. Esti prea slaba' pentru a folosi forta. Cocioaba nu insist claca preferi s5 ramai aid...
asta tnizerabila ma deprima. Trebuie s5 plecam de aid — Nu poi sa mu obligi sa-ti dau copilul ! Cum poi
cat mai repede. Uncle este copilul ? dovedi ca esti tatal liii? Voi nega WW1 !
—Care copil ? Nu tiu despre chic vorbesti, se - Ce argumente ai ? Baiatu1 trebuie sà alba in jur
bai ea, tremurand din tot trupul. de noua luni, ni ? In familia mea, fill seamana cu ta-
- Stii foarte bine la cine m-am referit. Este vorba tal lor. 0 simpla privire imi este suficienta... De fapt,
de fiul meu. Acum ai priceput ? efortul accsta este inutil In ochii tai, pot citi adc-
Linda isi musca buzele, incercand sa-si pastreze cal yarn I .
niu Nu-rni pasai esti tatal mi. Nu ai nici un drept
asupra lui. Pentru tine, el nu este dealt o jucarie vie
-- Este absurd. Ce legatura am cu cu fiul tau?
care-0 satisface orgoliul. El il iubesc mai mult decat
Cc aka legatura poate fi, deck ca' esti mama once pc lume. Este viata men.
lui ?
Dominic o ptinsc de urneri.
Nu ! Nu-i adev5rat Grescsti cand afirmi ca pasa de baiat:
— inceteaza, Linda. Bati campii de pomana. De cc Este singurul men copil. Din cauza mandriei tale pros-
te inversunezi sa nu recunosti ceea cc stim foarte bine testi, n-am putut sa-i ofer nirnic din avcrea mea.
amandoi ? Baiatul nn are nevoie de banii tai. Pot sa-1 cresc
Ea isi ascunse fata in pahne sa on i se vada lacri- si singura.
mile. -- Da ? ranii el. Nu vad cum 1-ai putea crestc, cand
—Cum al aflat ? suspin5 ea. N-am vrut s tii nu esti in stare sá tc intretii pe tine insati. Nu vezi in
ai un flu. cc maglaernita locuiesti ? Uit5-te cum arati : esti man-
Hot5rarea ta de a te feri de mine m-a costat o tä de foame si-ti pierzi timpul cantand intr-un cabaret
avere a trebuit sä angaiez un detectiv. Noroc cu fo , nenorocit. Tc previa, Linda, ca daca te incapritanezi,
tografipun-evst5carpznlemi te clan in judecat5. Nu ai nici o ansà st i se incre-
reusite realizari de la Festivalul Artelor. Ce idee, sà te dinteze cresterea copilului. Nu al puterea si nici banii
costumezi in Madona Cu pruncul. Bebelusul pe care-1 pentru a te r5zboi cu mine. Fii intelegatoare... Uncle
tineai in brae este b5iatul men, nu ? Dac5 nu, nu-i este fiul men ?
nimic, tot am aflat di am un flu. tiind ca ai un copil; Linda stia ca Domi este si ca era capa-;
mi-am inchipuit imediat c5 este al men. Spune-rni, uncle bil sa-si puna in pr amenint tl Nu voia sa sc
este acum ? desparta de copil s' dataittAk-Cfspu
U JOANNA SCOTT IMBIBE TIEGASITA 13

Este la doamna Mason, vecina men. Ma due Doamna Mason intra in casa, iar Dominic o ajuta
di btu. pe Linda sá se a.scze pe bancheta din spate a masinii.
Singur5 ? .Abia te tii pc picioare. Mergem im- - Stai linitità. II aduc Cu pe Andrew.
prcunii. Nici nu vrcau s5-mi imaginez cc s-ar fi intam- - Numele lui este Andy.
plat daca n-as Ii venit In timp ! — Nu asa este trecut in certificatul de nastere ?
Dominic se duse in dormitor si indesa cateva hal- — Andrew suna cam solemn ! Prefer sa-i spun
ne intr-o geanta de voiaj. Dupa cc-i ceru fisa mcdicala Andy.
a copilului, el spuse ca' este timpul sa piece. - Poti sã-i spui cum vrei, cu stiu c5.-1 chearna An-
Linda ezita. drew. Este mai corect asa.
— Bineinteles ct iar imi vei spune ca-ti plac afa-
— As don i sã-mi mu cateva lucruri. cerile corecte.
— Nu-ti face griji, zise el luand-o de brat. hi voi - Incerc sa fac totul cat mai corect... Mai ai ceva
cumpara tot ce-ti doresti. Sá mergcm inainte sä lesini. de spus ? Dacà nu, ma due dupa Andrew.
Doamna Mason locuia la doi pasi. Tulburata, Lin- — Ii sunt mutt indatorata doamnci Mason, adauga
da suna la uä. 0 femeie plinuta cu parul alb aparu in ea. A lost atat de buna cu mine. S-a ocupat de Andy
cadrul usu. bra sa-mi ceara nici un ban. Nu s-a plans niciodata,
— Doamne, Linda, cc rat' arati 1 Lasa-1 pc Andy dar stiu cà arc o amanita de pensie. Da-i, te rog, ceva
aid in noaptea asta. Doarme atat de linistit incat mi se bani. Ti-i voi inapoia, imcdiat cc fac rost de la cabaret.
rupe inima sã-1 scol 1 Maine vei putea sä te duci la — Nici o problcma.
doctor. Dominic intra in sufragerie i doamna Mason veni
— Nu va fi cazul, doamna. Linda va fi consultata din dormitor, tinand in brate copilul infasat• in scutece
de un doctor chiar asta-seara. bleu. Zarindu-1 in lumina pe Dominic, exclama :
- Dumnezeule I Sunteti tattil lui 1 Andy searnana
Doamna Mason se uita nedumerita la necunoscutul leit cu dumneavoastra.
care-i vorbise pe un ton autoritar. Linda ii explica mo- Dominic surase flatat.
tivul prezentei lui Dominic :
— Domnul Reynolds este un prieten de-al meu care - Acum intelegeti de cc voi avea grija de Linda
si de baiat. A fost o neintelegere la mijloc i doresc
ne-a invitat sa locuim o vreme cu el.
s-o lamuresc cat mai repede. Linda mi-a povestit ca ati
— Sunt incantata, spuse doamna Mason surazand. fost foartc dra'guta. Banii nu pot sa recompenseze ama-
Merit; sa te odihnesti putin dupa cat te-ai chinuit ! Nu bilitatea, dar va rog sa primiti accasta atentie, spuse
mai_ puteai rezista la cabaret si sá cresti copilul ! el, strecurand clad hartii de o sutá de dolari in buzu-
— Totul va fi in ordine, spusc Dominic politicos. narul sortului pc care-I purta gazda. Va rog sa nu .ma
VA promit sá ma ocup de Linda si de copil. Va rugam refuzati. Imediat cc Linda se va simti mai bine, va veni
sa-1 aduceti, vom pleca imediat. sa v5 vizitezc.
JOANNA SC077 TUBIRE BEGASITA 15

Dominic lua bebelusul si se uitli cum dormea. - Totul este pregatit Ai comandat mobila din
Seamana intr-adevar Cu mine, surase bucuros. camera copilului ? A venit inasina cu instalatorii ?
• Dupa ce o saluta cordial pe doamna Mason, se — Da, domnule Reynolds. Camera baiatului este
toarse Ia main a puse Cu grija pe Andy intr-un cos gata.
Dominic dadu tuultumit din cap si incept' si urce
cumparat chiar in dimineata accea, alaturi de Linda.
scam.
— Ai gasit o doica ?
* — Da. Va sosi maine dimineata.
— Foarte bine, o aproba el, intrand intr-o camera
amenajata pentru copilas, plina cu jucàrii. Rana mai-;
Cand masina trecu de poarta de metal actionati
electronic, Linda dormea profund. Resedinta lui Do- ne. te rog sa-i spui. doamnei Smithers si aiba grija de
minic din Beverly Hills era situata la capatul unui parc baiat
Iiaseza' pc Andy in patut .si4 acoperi Cu o patura
imens inmiresmat de parfumul gardeniilor.
calduroasa.
0 fantana aflata in mijlocul unei pajisti cu iarba Domnipara Janson v - oia sa lash' din incapere, cand
tunsa scurt anima jeturi de apa racoroasa. 0 alee mar= el Ii &du o ultima insarcinare.
ginita de chiparosi ducea la vim cu arcade a Car' ei &earl — Inca un lucru, domnisoara Janson : telefoneaza
din marmura permitea accesul la o tera.sa umbroasi. doctorului Stone .5 i cheatua-1 de urgenta.
Peretii albi contrastau placut Cu acoperisul de ardezie Secretara facu milli marl.
cu plantele luxuriante aflate in vasele de ceramica — Dar... este aproape mienl noptii, domnule
mexicana asezate in colturile terasei. Totul lasa impre-: Reynolds !
sia unei ferme bogate. Dominic o fulgera cu privirea.
Dominic opri masina langa trepte si-1 luA pe Andy - Stiu foarte bine cat este ceasul, domn4oara
din leagan. Linda vorbi in somn fi Cl 0 mangaie ucor Janson. Am spus cii vreau sä-1 vad imediat pc doctor.
pe brat, apoi inchise portiera fara zgomot. Un servitor Ai inteles ?
tanar 11 intampina in vestibul, inclinandu-se la vederea — Da, dotnnule Reynolds. Ma duc sa-i telefonez;
sta'panului. spuse secretara icsind repede din camera.
- Buna seara, Kim. Domnisoara Janson s-a cut- Dominic se mai uita o data la prune, apoi se in-
cat ? drepta spre masina. Se intalni cu femeia grasuta care
se indrepta spre camera copilului.
— Nu, domnule Reynolds. Eram Cu totii in astepc:
— $tiu ca ai avut o zi grea, doamna Smithers, dar
taredumnvos. ti-as fi recunoscator daca ai accepta sa dormi in noaptea
0 femeie plinuta, intre doua varste, Ii facu ime;. asta Cu copilul. Doica nu va veal decat maine dimi4
diat aparitia. Dominic ii arunca o privire nerabdatoare: neata.
JOANNA SCOTT REGA.ST.TA 17

- Nu v5 faceti griji, domnule Reynolds. M5 pricep - 0 clipa, Dominic. Si nu-mi spui ci rn-ai chemat
la copii, Stiti foarte bine cii am crescut cinci. la ora asta din noapte numai pcntru placcrea de a hen
Dominic ajurise la rnasind $i o lua pe Linda in bra- tin pahar impreuna.
c. En
Ea gemu usor apoi i se ghcmui la piept, petrecan- Linisteste-te, Ken, nu-i rad un capriciu ! •rcau
du-si mainile in jurul gatului lui, ca si cum s-ar fi te- sa-ti marturisesc ceva. mu vine foartc qreu sii vorbcsc.
mut sa n-o scapc din bratc. Dominic urca scam si Te mg si fii amabil s5 ma asculti.
asez5 intr-un pat din camera veciria cu a sa. Doctorul. Sc aseza intr-un fotoliu dc pick, uitan-
Domnisoara Janson intr5 dup5 cilteva clipc.
du-se curios in Dominic care se sprijinea de marginea
- Doctorul Stone va fi aid in zece minute. A fost
semineului, tinand un pahar cu whisky in mina.
foarte mirat ca flu i-am comunicat motivul pentru care
fn urma cu un an $i jurnatate, am cunoscut o fata
este chemat la aceasta ora tarzie din noapte ! de nouasprezcce ani. ti inchipui cc s-a petrecut intre
- Am sa-i spun Cu pentru cc 1-am deranjat ! Tre- noi... Acuff) am aflat ca ea arc un copil de nou5 hini...
buia fi dat seama ca' nu-I diem decat in caz de Am fost la ea acasa $i am adus-o alci. impreuna Cu
urg,tenta... Ai curnva o rochie ? o intreba facand un gest pruncul. Locuia intr-o casi mizerabila, fara nici un con-
directia patului. Este incomod s5 doarrna in blugi. fort. Tc rog sa-I consulti pc baietel, desi ml se pare ca
Ea se gandi o clipa, apoi spuse : este sanatos. Mama lui, insa, mu ingrijoreaza foartc
- Este prea slab5. Nu am acceasi talie cu ea. mult. Vreau s-o examinezi cu grija. 0 voi trczi imediat.
Dominic facu o grimasa. - Doamne sfinte I Nu- pot s-o consult fara acordul
- Nu-i nimic. Acum este prca tarziu ca sa-i cum- ci sau al familiei sale. Desigur di nu sunteti casatoriti !
param cateva lucruri de stricta necesitate. M-am gandit Dominic isi gob paharul 5i-i fa.cu semn -sa-I ur-
atat de mult la ce-i trebuie copilului inc5t am uitat de meze.
mama sa. Te rog sa-i cumperi niste haine, mime dimi- - Nu are familic. Parintii ci au murit intr-un ac-;
neata, de la unul din magazinele situate pe Rodeo Drive. cident de avion, inainte ca ea sa vina la Los Angeles.
Alege tot ce-ti place. Acum di-i o pijama dc-a mea. Am sit obtin consimtamantul ei, nu-ti face griji.
Ma duc sa-1 astept pc doctorul Stone. -Cei doi urcara la etaj $i intrara in camera unde dor-
mea Linda. Dominic o batu usurel pc mina. Ea des-
chisc ochii si se uita mirata in jur.
- Linda, domnul este doctorul Stone. A venit sit
tc examinezc.
Dominic il primi pe doctor in biblioteca.
N-am nevoie de doctor, protesta ea. Ma simt
- Ia loc, Ken. Bei ceva ?
bine... Sunt obosita, atata tot... Vreau sa dorm...
Doctorul Ii puse trusa pe birou $i facu un gest de - Linda, continua Dominic pe un ton autoritar,
protest cu mama. daca refuzi, miii vad obligat sit te internez intr-o clini-
18 JOANNA SCOTT IUDIRE REGA.SITA 19

Nu vci mai putca vczi pc 'Andrew. Vrci acest — Din contra. Ea mi-a ascuus ea arc accst copil. A
lucru ? trebuit s5 cheltuicsc multa energic si bani pentro a afla
Inspnimantata, Linda clatina din cap. untie locuicstc.
— accst ca, accepti s5 fii consultata de doctor ? —In scara asta mi-al oferit make surprize, afirma •
Ea incoviinta si Dominic se retrase langa fercastra, Ken, incliizandu-si trusa. Oricum, fiul tau este perfect
lasandol pc doctor sa.-si faca inescria. Dupa ce o cxa- sanatos. Ii voi Lisa secretarei talc adrcsa unui renumit
rnin cii griin, medico! icsi din camera si Dominic ii pediatru. Anuntil-mä cum se simte mama baiatului;
intrebn in soapta : adauga el, strangandu-i maim.
- Cum se smite ? Doctoral fu condus de domnisoara 'Janson. Doamna
- No ma pot prononta inaintc de a-i face cnteva Smithers pregati patul unde urma sail petrcaca noap-
analizc. Vino cu ea mainc In cabinctul meu. Dupn pa- tea, iar Dominic, dup5 cc se dose in camera sa, ii pose
rcrca men, este slabitn din cauza ca este subalimentata. piiamaua, cofundOndu-se imediat intr-un somn acianc:
Am dcpistat on inceput dc gripa. Cateva zile de odih-
na si o hrann bogatn in calorii o vor pune pe picioare.
I; voi da on antibiotic. Restul ii va face timpul.
- Multumesc. Di-i medicamentul, Inc de restol nii
voi ocupa Cu.
Diva cc-i Inca o Hectic ., doctorol se dose in ca-
mera copilului nude Dominic asista in eforturile dom-
nisoarci Janson si ak doamnei Smithers de a arania
cat mai frumos intcriorul Linde va locui Andy. La ve-
derea medicului, Dominic lc rop,:a pc cele doua fcmci
sã-i lase singuri.
— Nu este nici o indoiala in privinta paternit5tii !
remarca Ken, privind pruncul.
Dominic zambi mandru.
— Ce ciudat... adaug5 Ken, nu mi-as fi inehipait
niciodat5 di esti un tata atat de iubitor !
- Asta dovedcstc cat de putin 4i cunosti pacientill
robesc mult copiii si cu utast mai malt pe baiatol mcu.
— Sper c no declari acest lucru doar pentru ea
mama baiatului te-a dat in judecata pentru recunoas-
terea paternitatii
20 ;JOANNA SCOTT TT TT3T1T77 TIEGASITA.

prin camera. Regret cele cc s-au intamplat intre .noi;


dar trcbuie sã recunosti ca esti tot atat de vinovatiii ca
si mine.
- Eu ? Ce villa am cu ? Cum indraznesti
acuzi Abia sosisem din Kansas... Parintii mei mu-:
riscra de curand... Ma simteam al naibii de sing-ur5 s.i
am venit la petrecerea uncle ne-am cunoscut Cu dorinta
de a face noi cunostintc.
C.APITOLUL H
- Ce ghinion pc mine ! Mai bine as fi r:5mas
acasii
A doua zi dimineata, Un scare straiucitor o trezi
pc Linda. Odihnita, se rasuci in pat. Fosnetul cearsa- - imi vine si acum si turbez Ca am participat la
furilor de matase ii reaminti ca nu Sc afla in patul ei si petrecere.
sc ridica speriata, acoperindu-si pieptul dezvelit de pi- — De cc ? Nu crai la prima receptie data In Hot-'
jatnaua mare. Sc hotari sa coboarc din pat sa se spele, lywood si nu crai o provinciala tirnida si naiva
dar amcti si se .prabusi peste noptiera, spargand o lam- - 5tii foarte bine ca am fast o fata inocenta pand
pa de portclan. sã te intalnesc.
In acel moment usa se deschise si Dominic se re- Dominic se opri in fata patului.
pezi s-o sprijine. El avca parul ud si camasa pc jumil- — Recunosc ca nu ma pot mandri ca te-am cunos-
tate descheiata.
cut. De obicei nu particip la petreceri. In Kara accea
— Nu stii ca esti prea slabita ca sa te tii pe picioa-
muncisem pana tarziu i, fiind obosit, aveam intcntia
re ? spuse pc un ton furios, ajutand-o sa se lungeascri sa plec cat mai repede sprc casa, cand te-am zarit si am
pc pat. Linde voiai sri mergi ? ti incrucisa bratele pd- fost impresionat de mutra ta naiva. De unde sa stiu
vind-o manios.
ca ochii tai albastri aveau, cu adevarat, o expresie de
Intimidata, ca murrnura nevinovatie, proprie unei liceene care se crede la pc-
— Am vrut sá ma spat.
treccre intre adolescenti ? Marii producatori invita la
Dominic se aseza pe margi snea patului. asemenea receptii cateva fete dragute si naive care as-
— Stai linistita. Nu trebuie sã mergi nicaieri
pira sa devina stele de cinema. Debutul mutton vedete
Linda Ii trase ccarsaful pana sub Warble. este conditionat de bunavointa oamenilor de afaccri in-
— Nu primcsc ordine de la tine 1 Vreau sa ma scot fluenti.
si nu ma vei impiedica s-o fac.
— In acest caz, nu-mi explic de cc ai profitat de
- Atunci schimbam foaia. Am vrut sa-ti Las putin nevinovatia mea, din moment cc nu urmaream sa de-
ragaz nentru odihna, insa vad ca trebnic sa continuam yin o vedeta. Nu stiam ca petrecerile de la Hollywood
discutia de ieri. Sc ridica si incepu sa mcarga nervos sunt un prilej de lansarc a actritelor. 0 fata de la hotel
22 JUBT1317, TIEGASITA 33
JOANNA SCOTT

tu-a iuvitat s-o insotesc si abia sosiscm cand tc-am in- Pacat, pentru cA va irebui sii ne ca'satorim. Nu
talnit. N-am avut aid o banuialà atunci cand m-ai in- obisnuiesc si seduc fetele neprihanite. Majoritatea
vitat la tine acasa' pentru o auditie muzicala, pentru th meilor pe care le cunosc au destula experienta' pentru
te-ai prezentat ea proprietarul casei de discuri S.M.R. a didea in aceasta capcan5. Fiut nostru este singurul meu
Din pacate, n-am stint cc rol doreai sa-mi dai. mostenitor si nu dowse ca el sa sufcre din cauz5 ca este
crescut numai de mama sa. Asa c5 vel fi nevoita sa te
Mandria o impiedica sa rccunoasca in fata lui ca
mariti cu mine char daca mi dispretuiesti, iar Andrew.
era cel mai seducator barbat pe care-I intalnise in viata
ei. Fusese fermecata de el la prima vedere. Marturisi- va creste aid, unde va putea sa Sc bucure de avanta-,
rea aceasta n-ar fi facut decat sä-I distreze si mai mult jele pe care i le ofera averea mea. Vrcau si locuiesti
PC barbatul care-si batuse joc de ea. aici pentru ea este cea mai buna solutie pentru An-
drew, intelegi ?
Dominic reincepu sa se plimbe prin camera.
Linda inchise ochii si se sprijini cu spatele dc capul
— Bine, recunosc ca ne-am inselat amandoi. M-ai
patului. La cc bun sa lupte contra lui Dominic ? Aces-
lasat sa cred ca-ti sunt pe plac, jar cand am vazut ca ta nu se &idea in laturi de la nici un cotnpromis pentru
esti neprihanita, era prea tarziu sa ma mai opresc. A a-si atinge scopul. Ziarel.e II &sedan ca pe un barbat
doua zi dimineata ai disparut i mi-a trebuit un an si „incapatanat". Deschise ochii si-1 privi tinta.
jumatate pentru a obtine adresa cabaretului acela mi-
zerabil din Laguna Beach. —Nu am de ales, pentru ca nu vreau sa ma dcspart
de Andy... Ma voi marita cu tine spre binele sat!. Va
- Cabaretul nu este un local mizerabil I protesta
fi, insa, o casatorie de convenienta. Nu mai sum atit
ea pe un ton vehement. Este un restaurant fara pre- de naiva' ca odinioara i voi sti sa ma' apar...
tentii, dar proprietarul sau este un gentleman desavar-
ceea ce nu se poate spune despre tine. - N-avea grija, nu ma simt deloc atras de tine.
Daca ai Li Lost la Eel de slaba si obosita in urma Cu
. — Vrei sä ma faci sa cred ca ai dus o viata linistita un an si jumatate, acum n-ar fi existat Andrew si nici
in acest viespar ordinar ? n-ar Li trebuit sa ne casatorim. Cunosc o multime de
Linda clocotea de furie, femei care sunt .moarte dupa mine. Singura problema
- Bineinteles I Te mina ca barbatii m-au respeetat este alegerea I
i ca m-au considerat o fiinta umana si nu un obiect Dominic iesi din camera' trantind usa dupa el.
de placere ? Linda ii infunda fata in perna, plangand in ho-
— Din contra, raspunse el surazand ironic. Sunt in- hote. El avusese dreptate : in starea jalnica in care se
cantat sa aflu ca esti casta. Asta va usura casatoria afla, ea n-ar fi putut rezista unei munci epuizante. Ce
noastra. s-ar Li intamplat cu Andy daca ea ar Li murit ? Cu si-
gurani ca el ar fi fost infiat, Para sa stic vreodata care
-- Cc casatorie ? Nu doresc deloc sa mi mark cu
tine. Te dispretuiesc I sunt parin.tii lui adevarati. Nu avea dreptul sarl lipsens-
24 JOANNA SCOTT TUBME REGASITA 25
Aii.lowlilliewa.moilailli10111110101.1111•11001.1.11, Air •

c0 de confortul pe care i-1 pptea oferi tatal eau. Nu - Vreau sä vä Intreb mai multe lucruri, doamni
era tatal sau ? Mai bine sä se m.arite cu Dominic, 1ä Reynolds, spuse secretara, a§ezandu-se. pe un saun *al
sand deoparte mandria. Va trebui sä fie atenta, caci agenda in mina. Putem vorbi in , amp ce luati Masa,
experienta dureroasa, §i umilitoare prin care trecuse o dna nu vä deraniez.
pusese garda' : Dominic nu va avea niciodata' senti- — Cu plicere I Sunt incintatii si te apt I
mente tandre pentru ea. Multumesc. Mai intAi,, am =vole de Fifa me-
Dupal cc fugise din casa, lui, dtise articolele din zia- dicala a lui Andrew pentrit ca medicul Isediatru, t5 stie
re despre el. Aflase ca este ,un om 4e afateri priceput cc vaccinari a Malt.
§i ca are talentul de a anticipa dOrintele publicului,. Linda ecru poKta •i scoase un carnet de tuloare
astfel ci modesta casa de discuri S.M.R. devenise re-
nutnitA in intreaga lume. galbena.
Cat de mult 11 pizmuia pentru acest succes I intot- — rata' fi§a Cu vaccinArile pe care le-a facut 12 S
deauna 'visase sá devin5, cantareata profe' sionista, iar talul din Orange.
Dominic ii distrusese once speranta de a se afirma pe Secretara i§i incrunta spranceneie.
plan artistic. — Pe viitor, doctorul Joel Harding se va ocupa de
Singura ei multumire era Andy„ pc care-1 iubea ,mai baiat. Este unul din cei mai buni pediatri din Beverly
mult ca once in viata Hills. Donmul Reynolds m.-a insarcinat sä vã curnpat
Ganclurile ei negre s-au intrerupt la aparitia dom- cateva lucruri de imbracaminte pana cand 'yeti putea
niKs,arei Janson care-i adusese micul dejun pe o tavh,' sa mergeti la magazine. Va rog sä- mi spuneti ce masud
paint pralira, cafea, pepene gall?en, oua fierte, uncã §1 aveti... .
cartofi prajiti. Linda dadu negativ din cap. intelegea ca Andy sá
La vederea mancarii, Linda facu o str4inbAturA. Sc bucure de banii lui 4Dominic, insä ea nu-i .va da
— Nu vreau decat cafea i paine pràjitA Dimincata leiul viitorului sot s-o acuze cà profitase de generoFita-
nu am pofta de mancarp. s
tea lui. Era sa'tula de insultele lui nedreptem
Secretaia lui Dominic ii arunca', o privire dezapro- - N-am nevoie de haine. Deindati e cc ma voi simti
batoare, ca i cum ar ‘fi fost o copila neascult4toare. mal bine, voi merge la casa din Laguna Beach dupa tu-
pare eau, doamna Reynolds, dat qni kimit crurile mete.
ordine de Ia soul dumneavoastra sa nu plec de aici
pana nu niancati tot cc . v-am adui Este necesar sa vä imbr4cati cq, ceva, insist5 ce-
cretara, ariltand pijamapa prea . mare care atArna pe
Linda fácu ochii mari, auzind ca'A spusese „doam-
na Reynolds". umerii
Sub privArile severe ate iloinni§oarei Janson, Lind, — Al dreptate, recunescu ea, ii voi da mAsurile.
incepu sä manthice, conseatand Cu 'surpriz cAi era. Fata secretarei se lumina de bucurk.
foame. Totul este simplu atumi dad ne intelegem.
JOANNA SCOTT tUBIRE RECASITA

ofilehviti s spu cti trebuie sa fiu ascultatoare, pre-, sä flu acuzat cä team sedus i ca n-am avut grija de con
avind itnpresia ca se afla intr-un caste' feu= pilul nostru.
Ailiflutido; toot , lama se supune vointei stapanului. — Dar daca se afla ca abia acum ne casAtorim ?
— Prefer sA afirm ca este bine ca toti din aceasta - M-am gandit la acest luau i de aceea 1-am rugat
casA tA cOntribuie la bunul mers al afacerilor domnului pe judecatorul Mallory sä tie casatoreasca in secret. Pot
Reynolds I No vreau sA ma bag in treburile altora, dar coma pe discretia lui, pentru ca este un prieten apropiat.
-be este bine sá-I contraziceti pe domnul Reynolds ; stiti Cindy si Ken vor fi la fel de discreti. Totul at fi fost
cat de incApAtanat este... Doamna Slithers va veni sä muk mai simplu daca m-al fi cautat atunci dud ai stut
•14 tava, adattga secretara, ridicandu-se. Imediat ce so- ca esti insarcinatA. Si mai simplu ar ft fost sä nu Li fugit
seste doica, o voi trimite la dumneavoastra sA-i spu= ca o adolescent Cara minte..
neti num a se poarte cu Andrew. — Nu m-am schimbat prea mult ! Ai uitat ca mi-al
reprosat lipsa de rafinament ? Nu surd nevasta ideala
RAmasa singura, Linda incerca din nou sä se dea
Jos din pat, dar ameti, asa cA renunta, de teams sa nu pentru un barbat de treizeci i cinci de ani care se invar-
teste in cercurile cele mai distinse ale societatii.
cad. Avea nevOie de odihn'a', de multa' odihnA.
ochii i adormi imediat. — Nu avem timp de cearta I exdama el pierzandu-si
rabdarea. Pricepe o data pentru totdeauna ca vreau„ sa
fac tot ce-mi sta in putinta pentru fericirea fiului meu.
Dominic iesi din incapere pentru a-i aduce pe sotii
Stone si judecatorul Mallory. Dupa ce facu prezentarile,
Cand Linda se irezi, Dominic era la capataiul pa= Dominic propuse ca judecatorul sä inceapa ceremonia.
Totul se desfasura atat de repede, Incat Linda nu avu
tirnp sA-si dea seatna ce se intampla si se trezi Cu \Teri-
Imi pare rAu ca' te deranjez, dar vreau sA-ti pre- gheta pe deget. Dominic si Linda erau sot si sotie. Ce-
Zint cAteva persoane. remonia lua sfarsit in cateva minute. Nici o felicitare
0 aintA sä se ridice 'i-i dadu un halat de casa maro: nu fusese rostita, mireasa nu avusese rochie alba, iar mi-
, — Sunt mai prezentabila in halat dee& In pijama, ' rele nici macar n-o sarutase. Ceremonia era dm -arra de
deli nu este o tinutA potrivit5 pentru o gazda. Pe cine un om de afaceri ca Dominic, preocupat numai sa-i asi
trebuie s primesc ? gime fiului sau un cumin, un viitor fericit.
— Pe Ken, Stone, doctorul care te-a exa.minat si pc Linda isi sterse o lacrima la gandul inspaimantator
sotia lui, Cindy, apoi pe judecAtorul Mallory care ne ca va avea o casnicie fara iubire. Dominic remarca ges-
va cAsiltori. Cindy si Ken vor fi martorii nostri. Servi-' tul ei si-i sopti la ureche :
torn me i cred cA ne-am cAsAtorit anul trecut, Ta va- Draga mea, nu este chiar asa de groaznic sä te ma-
cantA, i CA ne-am despArtit imediat dupA o cearta via riti cu mine ; cate femei n-ar ft sarit in sus de fericire
lent5. Vreau sii fim Cu adevArat sos i sotie. Nu suport daca le-as fi propus sa devina donmna Reynolds I
16 JOANNA SCOTT TUBI 1E REGASITA

1r siastcpte raspunsul ei, multumi judecatorului pacalise I De atunci, toata iubirca pc care-o avusese pen-
strAnsc maw,. tru el sc transformase in ura.
- Acum putcm s ne retragem. Trebuie s-o las5m pc Singura ei mangaiere era Andy. Era sufletul ei
sotia mea sä se odihneasc5. Ken, te rog s-o examinezi. avea grija de el. Nu va lasa pe nimeni s-o desparta de
Sper ca antibioticul sa-si fi facut efectul. Te asteptam baiat. Acum era femeie si mama, nu mai era o fetiscana
In bibliotecA. indragostita.
RAmas singur. cu Linda, Ken o intreba cum se simtc SuspinAnd, Ii spuse cá trcbuia sa-si recapete fortele
lipi urechea de spatcle ei. ca s5-1 poatal proteja pe Andy.
— Antibioticul si-a facut efectul. Mancarca delicioa- Doamna Smithcrs Ii aduse pranzul. Dupa ce man
sA a doamnei Smithers va. gra'bi insanatosirca. Acum pot sc cufuncla intr-un somn adanc.
sA-ti spun Linda, nu ?
Ea d5du afirmativ din cap.
— Li bine, Linda, pot sa-ti niarturisesc cá sunt fe-
rick c5 am fast martor la casatoria lui Dominic. Eram and se terzi, afara se inscrase. Simtindu-se mai
ingrijorat cA el nu vrea sa se insoare si lath' ea' este dcja bine, se scula din pat si se uita prin camera cautand
tat 5 I Odihneste-te, Linda. Esti o femeie noracoasa cu cc sa se imbrace. Din pacate, domnisoara, Janson
Dupa cc Ken icsi din camer5, ea se lungi in pat, nu7 i cumparase nimic. Halatul era prea lung si se im-
suspinand. Avea de toate, in afar 5 dc noroc. intalnirea piedica in el. Nici vorba s5 se duca la Andy in aceasta
cu Dominic fuSese evenimen.tul cel mai n.efericit din via-
ta ei. Fusese atAt de cretina incat acceptase s5-1 inso- Zari printr-o Lisa intredeschisa o cada de baie uria-
teasca la casa lui farA sa stie nimic despre el. Fuscse fas- din marmura roz si se hotari sa faca o baie.
cinatA ca o gAsculit5 de privirea lui senzual5 si de vocca invAluit5, in spuma parfumata, simtea ca muschii I
lui grav5. se destind, avAnd senzatia ca pluteste.
Nu Sc gandise deck CA nu trebuie sá-1 superc. De Brusc, Dominic aparu in cadrul usii cu bratele in-
altfel, fuscse atAt de .supus5 incat se lasase iubit5. Abia crucisate pc piept.
atunci, Dominic Ii (Muse seama ea' era fecioara I Cc
furios fusese. Ii reprosase, farA menajamente, ca-1 pac5 — Ce cauti aici ?! se rasti furioasa.
lise si ca-1 provocase. Coplesita de rusine, asteptase ca — Am venit sa vad cum te simti. Trcbuie s stai
el sä adoarma si plecase in toiul noptii. Mai tarziu se in pat, nu in cada. Daca ti•se face eau?
gladise ea Dominic fusese nedrept Cu ea, inversand in- . Cu obrajii imbujorati, Linda il sfida cu privirca.
tragsiue:dfp,ln.vtasromidu-c5 — N-am avut anaeteli. MA sinit foarte bine. Te rog
va face din ca a ci3sntareata. renumita, si profitase 85 fii amabil sa ma Iasi singur5 ca sa pot iesi din bale.
vitatea ci. Culmea nerusinarii, tot el ii reprosase •c5-1 El 1u5 un prosop mare si-I desf5cu in fata ei.
JOANNA SCOTT IUBIRE, REGASITA

• — Vino aid, te terg cu 1 te duc in pat. • Pentru ca obisnuiesc sa fac cee.a ce vreau fi Si
Linda se !Asa pe spate in apa care-i aiungea pima la dau online care stint ime,diat indeplinite. Recunosc 4
barbie. In momentul de fati nu ma atraift deloc... had, clag
— Nu este nevoie. Ma descurc singura. Nu ai cum stie, cu timpul poste ca-mi voi sciiimba parerea.
la ma ajuti. N-ai , altceva de facut ? ' Eu BB. Sentimentele mete nu se vor schimba, tk
— Este casa mea, souse el ironic. posta ea, botarata sil obtina cel putin o victorie verbal
— Bineinteles, dar aceasta este camera mea. Cred — Te piing, fiindal nu ai alta alegere. ,
ca am dreptul la putina intitnitate, cel putin in cadi. — Nu este adevarat 1 Pot sa fac cc vrea.0 i nici
El datirta din cap; amuzat. mie nu-mi place sa primesc ordine. Am fost naiva cind
— Esti sotia mea... intre noi nu trebuie sä fie nici m-am increzut in tine. Casitoria este o fats& Voi pie.
un secret. ca de aid, luandu-1 pe fiul meu, i voi obtlne divortat
— Nu sunt cu adevarat nevasta ta. M-am maritat Pensia alimentara ti va asigura lui Andy haul pe cat*
cu tine numai pentru Andy. te straduiesti sá i-1 oferi acum.
Dominic o prinse in brace si o trase afara din apa, ti tinu rasuflarea simtind cum degetele lui ti man-
infasurand-o intr-un prosop, apoi o duse in dormitor. gaiau sanii.
Sc aseza pe marginea patului, tinand-o pe genunchi Si — Este un lucru imposibil, spuse el calm. Nu potl
stergand-o usor. in ciuda grosimii prosopului, Linda sa-1 lei pe Andrew. Poi s divortezi, dad doresti,
airnti ca se infioara. meni nu te opreste sA intentezi o actiune de desfacets
-- Nu conteaza motivul pentru care te-al maritat a casatoriei la tribunal. Casa mea nu este o Inchisoite
cu mine. Acum suntem sot si sotie. Ceretnonia ci cer- •1 poi pima oricand, dal' Andrew va ditnane , aid.
tificatul de cisatorie imi acorda drepturi pe care le au Stii foarte bine ca nu pled- firi el t
toti sotii. Nu incerca sii fixezi anumite limite, spuse el inseamni al a avut dreptate : nu al alta ale.;
° ftetgandu-i pletele blonde. gett.
Ea facu ochii,mari si se ridica speriata. Dominic se rasud sä ia pijamatta curata care era
• MI-al'promie di... Ite-rti spus di nu Vei exagera... pe pat. Linda se smulse dorind sa profite pentru a sea-
ea nu ma pa de imbratisarea lui, dar o prinse de Indieietura mai-
Prosorml cazu pe covor, astfel ca era complet goali
— Uii ea ai fact* itiraminte- mutt mai importante :
• ea ,vei iubi fi ca te vei supune dorintelor in fata lui.
Da-mi drumul 1 ipa ea.
.

— Nu a fost deck o simpla formalitate. — Nu pot sä pierd ocazia, spuse el, admirand for-
incerci sa se , desprinda din imbratisare, ins el o mete ei itpetisante. Cis" ateria noastra hicepe • sa &vial
stranse mai tare. Avea senzatia ca este prinsa intr-o din ce ia ce mai interesanta... Sä stii ca ma gande.se
..tafIcani i ca se zbate degeaba. adesea la noaptea petrecuta impreuna, adAugä cu voce
t De cc te comporti astfel ? 11 intreba, iritata. tagusitta i 0 mangaie pe spate.
JOANNA score IUBIRE REGASITA 33

Linda se inrosi de ruline i dorinta. Apropierea de Fusese convinsa ca el dorea, intr-adevar, s-o auda can-,
el Ii reclestepta toate emottile 13e, care ,incercase- sä le tand. Cand Dominic o luase in brate, ea simtise o emo-
nite. 146 sa le 'poata stapani, treinOra din tot corpul tie atat de intens5 incat se lasase purtat5 de dorinta:
la mangairrile !Ili.' brute, el: 0 indeparta, ca i ciish Dupa ce el q lubise, ea plansese de rgine, jar el;
fi urmarit doar s vada care este reactia el la in- in loc s-o cons.oleze, rt repropse ca nu se impotrivise:
tercarea de a 0 iubi... Cel putin dat seama, ii spit- 0 insultase, , spunandu-i ca este o rasfatata care clorise
se ea, ca nu-i voi ceda asa u$or... Dar dad dorinta este sa-I nieIe, lasandu-1 sa creada'CA este o femeie cu ex=
mai puternic.5 decat vOinta tnea ?' perienta...
- Imi pare ran, spuse el punatidu-i -pijamaua Linda fugise de- la Hollywood $i gasise adapost
umeri..1 am uitat c5 e$ti Inca slabita.'.. ter genie tr-o comunitate de art4ti uncle se simtise foarte bin
,pentru gest ■.41 meu Te previn, ins, ca pe viitor du Cand sarcina devenise evidenta, colegii de breasla-o
voi mai avea taria sa rezist tentatlei ajutaser5 fiecare cu ce putuse, oferindu-i sprijinul moral
Du p41 ce o intinse pe pat, Dominic iesi din came- intr-un moment de cumpan5 di viata ei. Asteptandu-se
ra. Linda se simtea epuizata, dar era prea enervata ca ca Dominic s-o acuze ca dorise sa alba un copil de -la
,sa.. poata dortni. Ridicandu-se ,din pat Sc duse la fe- el, preferase sa nu apeleze la banii lui.
reastr . Cat. quiltiLdisprepia pentro cA o Ifartuise Socotise de datoria ei sa se ocupe singura dc co-
Cu 'biutalitatel cc nu muse. ia se imPotriveasCa pi. Niciodata inchipuise ea' iubitul ei de o seara
mangaiertior lui ? ar putea sa se intereseze de Andy, chiar daca at afla
a A

suprayqghea pc ca este tatal lui. In momentul cand Dominic insistase


In grAdina, doarnna Smithers ,
SA alba grija de balat, ea ramaseSe uitnita dip moment
Andy care, aezat pe o patura, inc,erea zadarnic sa re o dispretuia, de ce. se intercsa de copil ?
cu manutele un fluture. Dominic se apropie de bu- Dominic o fignise I o infasise chiar In noaptea caqd
catareasa 'i-i spuse cateva vorbe. Doamna Smithers in- se iuhisera, dar ttcum era hotArAt'a sa nu se inallase ral-
tra in casa, lat. el 41 1u5 fiul in brace $i incept" sa se
cata in picioare. Acceptase cas5toria numai pentru a - i
joace cu el. asigura viitorul copilului el.
Linda fa'm o grimasa, fiindcA nui placea ca ,fiul In act Moment cineva batn Ia u$5.
el era atfit de sociabil. In loc sa ripe, coPilul radea fe-
ricit, a$a cum obisnuia cAnd ea il lua in brat. Era ne- Cine este ?
dumerit5 in privinta compartarnentului sotului ei. Aces- - Sunt eu, dottnisoara Janson.
ta, imediat ce o cunoseuse, deli era Mai in varsta, se - Intra, te tog.
apropiase i intrase in vorba Cu ea. Afland ca el este Secretara patrunse in dormitor, urmata de o fe-
reoprietarul celei mar importante case de discuri de pe rnQic solid, cu o expresie severa, imbracata In alb-
COasia de vest a America," ea aceeptase [Ara' tearna s5 - Doamna Reynolds, VA prezint doica, diemnivara
mearga acasa la el, sperand ca este $ansa vietil sale. Vickers.
IU131 RE REG ASI TA
JOANNA SCOTT

Dupa cc Kim icsi din camera, Linda dcsfacu pa-


Linda ii spuse doicii ea Andy este un copil vesel § chetele descoperind printre articolele fine de lenjerie
sanatos, dar doica nu paru convinsa de vorbele ei i cateva camasi dc noapte din matase transparenta. Ce
declara pc un ton intepat : surpriza pc ea, care obisnuia sã cloarma in pijamale de
- Pot sa vä asigur ca-1 voi supraveghea cu atentie bumbac.
pe Andrew. Nu-tni dau seama cum a putut fi lasat pe Linda proba rochiile, dar le gasi prea rafinate. Din
tnana unor persoane straine. Totii copiii de care am fericire, gasi cateva tricouri si mai multe perechi de
avut grija an fost in siauranta Cu mine. Nu a existat blugi. Trebuie sä fi costat o avere, ii spusc ea, obser-
nici tin caz de rapire. frebuie sá fim foartc atenti cand vand numele magazinului la care se imbracau nume-:
este vorba despre un copil al unei persoane foarte im- roase vedete de cinema. Cel putin avca sa se simta in
portante. VI garantez ca Andrew va fi foarte bine in-; largul ei. Clima blanda din California impunea ca mice
grijit. garderoba, char in Beverly Hills, sä contina blugi.
multumesc, doamna Reynolds, spuse secretara Isi puse o pereche de blugi decolorati si o bluza
surazand, ca nc-ati primit. Putcti dormi linitità, An decoltata Cu dungi albastre si albe. In picioare se mut=
drew este pc maini bunc. tumi cu niste sandale mexicane din piele, apoi puse
Dupa iesirea celor douil fcmci, Linda se gandi, toate lucrurile in sifonier, admirand posetele si pantofii
grijoratii, Ca Andy nu este pc maini bune : domnisoara asortati. Avea deja o garderoba completa
Vickers, cu acrele ei de doica rcnumita, nu-i placuse de- Privindu-se in oglinda, facu o strambatura. Tinuta
loc. era ideala pentru o stea de cinema, provocatoare si ne-;
Sc intoarse la fereastra si o vazu land copilul din sofisticata, dar nu pentru a se afisa in public. De alt.=
bratelc lui Dominic. Gesturile el cficace tradau o prac- fel. singura ei dorinta era sal vada pc Andy.
flea' indelungata. Domnisoara Vickers era genul de per- Se &se in camera alaturata, unde doica facea baie
soanh' cu experienta in care Dominic avca incredere. copilului. Dragalasenia lui Andy reusisc s-o amuze pc
Cata diferenta intre doica si mama baiatului, o tanara doica. El Ii intinse mainile catre mama lui, ins5 doica
fara mintc si cu capul in non... SC grabi sal infasoare intr-un prosop pufos.
Doica intra cu copilul in casa, iar Linda se aseza - Imi pare rau, doamna Reynolds, dar vizitele-sur-
pe pat, blestemand ziva cand acceptase sà participe la priza nu fac bine copilasului. Nu sunt de acord cu
petrecerea unde-1 cunoscuse pe Dominic. pentru ca vreau cresc asa cum scric la carte. In
Kim batu la IAA discret. plus, exista pericolul sa-i transmiteti raceala.
Doamna Reynolds, au sosit cumparaturile. Vreti - Este ridicol, replica Linda. Andy este perfect s a -
s5 le pun in sifonier ? natos. Nu a fost niciodata bolnav. Acurn sunt complct
- Nu, multumesc, Kim. Pune-le pe pat. Ma ocup restabilita. Trebuie sa punem lucrurile la punct : sunt
en de etc.
JOANNA scan, rUBIRE REGASITA 37
ert

mania lui si n-o sa-mi spui mic cand trebuic sa-1 vad. chizand buzele, ea simti ca sarutarea lui devine mai gin.-
Ai inteics, Clomnisoara ? gasa, ca si cum el ar fi vrut sa savurcze pc indelcte vic-
-- Val, cloatnna ! murmura doica. toria si raspunsul pasionat al sotiei sale. Linda isi in-
Dominic, care intra in acel moment, se uita tleza- lantui bratele in jurul gatului lui, tnangaimitt-i piclea
probator In sotia mi. bronzata cu clegetele ei delicate.
Dupa cc-1 nVingaie p obraz pc Andy, o 1115 pe Dominic o indeparta brusc si o privi Cu on acr
Linda de brat. amuzat.
S-o lasarn pc domnisoara Vickers sa-si faca treaba. Trebuie si tc previa a. nu pot sa-mi controlez
o duse pc Linda in camera ei si o intrcba pc un ton simturile atat de usor. Nu sti u cum voi rcactiona in
furios, dup5 cc inchisc usa : viitor, spuse el, departand o bucla aurie care cazuse pc
Cc c5utai in camera copitolut ? Ti-am spus s5 stal obrazul ei- imbujorat. Imi pare rau, dar... In seara asta
in pat. •Sunt invitat in alta parte... Doamna Smithers iti va
No vreOtt sii stau in pat. Doresc sa-1 vad pc fiul *duce cina. Te rog sa te odihnesti. Cand te vei sitnti
tncu. No cste admisibil ca doica sa-mi spuna cand pot tnai bine, vom putea iesi imprcuna. Sunt sigur ea esti
sa-1 vad i)e Andy. nerabdatoare sa-i cunosti pc prictenii mei.
intelegatoare, Linda. Domnisoara Vickers are hernia fatisa cu care el ii adrcsase ultimele cuvinte
recomandari excclente.. 0 platesc foarte bine si nu vreau o scoase din sarite. Se mustra pentru faptul c5 nu opu-
s-o iiiipicdtci sa-si faca meseria. Daca vrei sa ai o ocu- sese rezistent5' imbratisarii mi. Cuprinsa de furie, ri-
patie, mai bine ti-al schimba tinuta. Nu admit ca sotia posta :
Inca sa poarte asemcnea hainc. Cine ti le-a luat ? Secre- N-am nici cea mai mica dorinta sä-i vad pc vie-
tara mea ? tenii tai 1 Ce n-as da sa nu te fi intalnit Seara cand
— Da, raspunsc Linda cu un suras sarcastic. De cc, re-am cunoscut este cea mai nefericita din viata rnea.
nu-ti place cum arat ? Preferi sa ma fatai prin casa in — 1mi dau seama, riposta Dominic incruntandu-si
halatul tau ?... Oricum, adaga ea, nu este nici un peri- sprancenelc. Ce noroc a avut Andrew ca am reusit
col s5 fiu hartuita. Numai un singur bat-bat din Holly- sa-1 aduc aici. Cel putin, in casa asta, are un parintc
wood a atcntat la onoarca mca, dar poll fi sigur sa acest care-si aminteste Cu duiosie de momentul cand a fost
lucru nu se va mai intampla. conceput...
— Un atentat la onoarea ta... repeta Doniinic, Cu Dominic iesi din incApere . razand. Dupa cateva
voce zeflemitoare. Nu-mi arnintesc, Linda, de asa ceva. clipe, Sc auzi motorul trasinii care sc indeparta. Dupi
Am impresia ca' te-a 15sat memoria. Vrci s5 retr5inv! acelc cc 1115 cina, Linda i.i puse caloa,a de noapte i se culca
titomente ? imed;at.
Dominic o trase sine el 5i o sarut5 apasnt pe Puze.
Linda se stradui s5 incliferentA„ Insa trIlp711
ci incepu sa vibrcze la fel ca la prima lor intalnire. Des-
JOANNA SCOTIP UflIllE ,1-.GASITA
38

Peretele dinsprc gradina era din sticla i lasa sä se


vada plantele tropicale luxuriante care se intindeau pana
lang5 casa : orhideele i ferigile se inaltau maiestuos la
umbra palmierilor, alcatuind un colt de rai.
Doamna - Smithers intra in camera'.
Va place gradina ? o intreba in timp cc punea
tava pc masa. Este atat de frumoasa... V5 doresc pofta
buna ! Domnul Reynolds va •fi incantat sa afle ca v-ati
CAPITOLUL III dat jos din pat. Era atat de ingrijorat din cau.za dum-
neavoastra'...
Dominic avuscsc dreptate : dcgcaba se stradui Dupa cc menajera parasi incaperea, Linda se asez5
la mas5, tulburata.de cele auzite.
sc hconlc din pat, a doua zi dimincata. Simtindu-se mat• Dominic se interesase de starea sanatatii ei ? Nu
obusitti, dorm' aproape farl Intrerupere toata ziva. La
fcl Rico ti in zilcIc urmAtoare. Sc afla de aproape putea fi adevarat ! Daca el manifestase un interes fata
elptiimAna in casa lui Dominic §i somnul odihnitor ii de ea, asta se datora numai faptului ct era mama lui
fiicu cfcctul. intr-o dimineata sc trczi vesela i in pu; Andrew I
tete. Dupii cc sc dadu jos din pat, se duse la bale Incepu sa manance, constatand cu surprindcre ca-i
este foame. Dupa cc tcrmina, duse tava in bucatarie
fäcu un dt9 inviorator, apoi sc imbracti repute. DeschiJ,
zand ua dc la camera lui Andy, sc uita spre locul unde puse farfuriile in masina de spalat vase. Doamna
era patutul lui. Domni5oara Vickers ii spuse cä baiatul Smithers intra in acel moment.
doarme, astfel ca ea se hotari sä ía micul &jun. – Nu trebuie sa faceti asta, spuse pc un ton mirat
Coborand scara, se indrepta spre bucatarie uncle Domnul Reynolds mi-a zis ca' aveti nevoie de odihna:
gasi pc doamna Smithers care pregatea masa. Asta este treaba men.
– Doamna Reynolds ! Ce cautati aici ? Domnut — Este ridicol, replica Linda. Nu ma simt &loc
Reynolds mi-a spus sä vä aduc tava cu mancare in ca..? obosita si nu sunt obisnuita ca altcineva s5 se ocupe
mera dumneavoastra. de menaj. Parasi buca'ta'ria si se indrepta spre camera
– Ma simt mutt mai bine, afirma Linda surazand: copilului.
Nu trebuie sa te mai deranjezi. – Vremea este minunata, spuse care doamna Vic-
kers. II scot putin pe Andrew la acr, spuse ea, luan-
– Nu-i nici un deranj. Domnul Reynolds este ple-;
cat i m-a anuntat ca vine la cina. Va pot aduce rni du-I pe baiat in brate.
cul dejun In sufragerie. Doriti sunc5 la oua, sau car-; Doica se impotrivi si o privi nemultumita.
nati ? —In.ainte de pranz nu sunt rccomandate iesirile
– Sunca, te rog, spuse ea, ducandu-se in sufrageria pentru un copilas. II voi duce pe Andrew, dupa-amiaza,
mica si ad* care semana Cu o sera. In gradina.
REGASITA 41
JOANNA SCOT,/
t0

sare mustarul. Acum se ivise oca- Dupa cc micutul adormi, cele dou5 femei se duser5
„Linda &lint', bucatarie sä vorbeasca in liniste. Doamna Mason pre4
demonstreze lui Dominic ca nu putea Ii
gad cafeaua.
sa fad deck ceea ce voia ea.
—II voi scoate pe fiul meu cand am chef. Ti-am —Nu pan i deloc fericit5, spuse ea. De ce esti tie:,
multumita ?
zis deja ca eu sunt mama lui i ca nu admit sá-mi fixezi Linda ii explica incidentul cu domnisoara Vickers:
,orele cand pot sä-1 vizitez, spuse cu glas tabs.
— Dominic o apreciaza, dar Mie 1111-Mi place doles!.
sä m plang domnului Reynolds! protesta Are o fire rece i n-o intereseaza deck asigurarca cone
indignata. Am ptimit asigurki ca-I voi putia ditiaor de crestere a copilului. Nu suport sa-i cer pere
Isgriji asa cukn ‘socotesc eu ca trelmie crescuti copiii. inisiunea da a-I vedea pe Andy.
Dad yeti continua sä vi amestecati in treburile mete, , Desigur, o aproba doamna Mason. Trebuie sa
ma vad nevolta A v atitutt ca voi pleca de aid. morbesti cu soul tau. Mi-al spus ca tine la fiul sau, a5a
— In acest caz, nu 'mar aniatta uci uá moment 00; va intelege de cc esti nemultumita.
pdtlettl d du admit si ma depart de but men Linda statu cateva dipe pe ganduri.
galaiiii-t4e Andy in ,brate, si se apro- — Doamna Mason, nu vrei sa stai cu Andy ? Ai fi
ti*"a§iti'rt'p'areata in fata easel Cheile erau pe .tea mai !mina doica in locul domnisoarei Vickers.
,t41 .94 de boxri l asa ca se instala la volan, dupa ce-I — As fi inc,antata. Ma giro atat de singura de c'a'nd
iMge 'pc batat pe scaunul de copil fixat pe canapeaua ai plecat I Ce va spune insa socul tau?
din s'pate. - Nu-ti face griji. Singurul lucru care conteaza este
0 ora' rnai tarziu, Linda ajunse la Laguna Beach. dragostea pe care i-o porti ml Audy. Fa-ti repede va-
Intand in casa in care locuise, ea constata, stupefiata, lista. La ora asbt, Dominic trebuie sá fie furios din cau-
=rise si v4ta plecarii doamnei Vickers. Sa ne grabitn, pentru ea
- c5 tucrurile sale clispkusera. 0 data cu

ceva din fiinta ei : filmic nu mai amintea ca Andy lipsa opilplu ii va spori mania.
ea locuisera acolo. Asaclar, Dominic urmarise sä rupa
toate legaturile care-o legau dc trecut. Descumpanid, * -

iesi din casa i sun5 la usa doamnei Mason.


Fosta ei vecina o intampina cu zambetul pe buze Linda nu se inselase in privinta sotului sa'u. Abia
.10 IpA pe Andy in brate.
'— Linda ! Ce placere Ma bucur ca te vAdi Arki pise masina, ca' Dominic deschise portiera si o apuca
minunat ! Nu m-am asteptat sa vii in vizita, pentru cA *1 brat. '
Uncle, ai fast ? Toata jumea este iagriiorata. i Doot
muncitorii care au luat lucrurile tale mi-au spus c5 nu —

'Angara Vickers a plecat pentru ca nu accept 5' sä step,


mai treci pe aici.
!:1
cc 'alti-dcasuneroä-ifacMse.D
Pune4, te tog, pe Andy in pat, spuse ea intrand
In casa. Este obosit. Vreau sä discut ceva cu tine. itst, Masina secretarei mele f5r5 sa anunti ? ' ' '
JOANNA Scorn REGASIT 43

i Aecesul, lui, de, furie nu o surprinse. In prima tor • — Sunt de acord ca doamna Mason sä locuiasca aid
nosete avusese loc o scena asemanatoare, imediat dupa, 0 vreme, dar te previn ca nu voi accepta nid o negli-;
cc facusera .dragoste. De data asta, nu-i mai era tea. lenta fata de Andrew.
ma. Trebuia sa-si apere copilul cu once pre. Ti re- — Crezi ca cu nu sunt preocupata de conditiile in
trase bratul si spuse calm tare este crescut Andy ?
.. —Dad' vrei sä discutam, este mai bine sa fini sin-
. , ' — Al ghicit cc ma doare. Cand am vazut in ce ma-
gum
hernia al locuit...
'Dominic tamase cu gura cascata, uitandu-se la sotia — Asta s-a datorat lipsei banilor. No mi-am putut,
'
sa cate o'cOnducea pe dortmna Mason in cask Cu mat- 'permite o locuinta mai buna pentru fiul nostru. Nu uita
n& in buzunare, el le urmA IV, astipta 'tient ',Ina cc
ea am platit singura china casei.
dipilutte'llsez tt tit. pati4,1,ttPoi c hit' pt Linda de mana
t o condeoe' in clonoralui:?, u•-c ' - i ,,. , ' — Este vina mea ? o intreba cuprinzand-o cu bra-
. , ,;, ,. 1, , . • ul pe dupa umeri. Al Li putut avea tot ce-ti dorcsti. De
Ltd ,, pointmc
Dupil cc trant, tta 'In urrna an, . . ., , . ..,,
o apuca :te ai fugit de mine ? De ce, Linda ?
de upl9ri., •
1 :' Eliiitta-itif .fe"s-i ioippt4t:
Ea vru sa se indeparteze, da,r el o fora sa se rasu-
ceasca, apoi o saruta u§or pe buze, raangaindu-i spatele.
' t-

r,_..,Pri #
4 ' I" E.,;(,( , I, , ■ , . ,‘ ,,
0 1514,1m ,,..04
u, 9#r ,1; n
seta sa,se esproiia
nd dditati
i n sr - Linda era hotarata si nu mai cedeze dorincci care-i
soarea rnamt or lui,
'cuprinse trupul ;i se impotrivi manglierilor sotului ei:
s-a ,intamplat pimic deosebit. L-am dus pc Dominic ii dadu drumul cu tin gest nervos.
4NIY,.4ai4oar41,0a, MA$011. trni era dor,de ea. , — Doamne I Efti de gheata I Para' n-ai Li femcie 1
• `"
Doininic Ii retrase mainile, jar Linda se duse tan-. 4 4

foreast5. ., Ea i;i pleca privirile ca sa nu-i observe tullyurarea.


— De cc a plecat domnisoara Vkkers ? Ce i'-ai spus ?' ,Cum putea sA-I cloreasca, din moment cc se indoia de
o intreb5 el. sentimentele lui ? Nu trehuia sa-I lase sá b'anuiescA nid
— l-am spus c5 nu f)oate s5 m5 impiedice sal wad 0 clipa ca este infiorata de dezmierdatile lui. Rasufland
pe Andy. adanc, hi stapani emotille ;I spuse :
— To rn-al adus in habil acesta. Te-am prevenit a
• - Este o persoan5 foarte competent5'. Nu trebuia -5
j nu mai sunt fetiscana naiva care nu putea sa se descurce
1-4 .. vl ineqti..
' Nu am dreptul sa ma preocup de cresterea , NI
Aady ? Sunt mama lui 1 Oricum, ma bucur ca domni-
soara ' Vickers ne-a parasit. Este o fiinta fad inirna.
1

`tingura in viata. Acum ;tiu exact cc vreau ;i tu nu faci
parte din dorintele rade.
— Da? facu el incrucisandu-si bratele. Atund pi
sii-mi

explici de cc am senzatia di esti la fel ca atunci ?


Doatnna Mason o va inlocui cu succes. Andy s-a obLi- •— SA nu lixkiznesti sit te apropii I tipl Linda fAi
• 1

nuit Cu ea. Stint sigura ca fiul nostru este pe maini bune. And un pas inapoi: , '
'44 JOANNA Scant/ rA 45

tax ! Nu vreau sä-ti.dau'prilejul de a bine vä intelegeti, n-am iudriznit sa va


Alcol Re Vartira, Am tot timpul s te imblanzese. ,Amirs- ea ma vei invita i pe mine, data viitota-,
tat‘e-ti cat de tundra' al fost cu da de mancare. La urma urmei, en bee;
,4,30minic iesi din camera, iar Linda se inehise in de tatal sau, flu?
'dormitorul ei. Cautand sa-si linisteasca bataile inimii, de tatta.
yi dadu cu apa rece pe obraji. Dominic avusese drep- sa spni ?
tate : nu va avea destula vointa ca sä reziste trebuie sa-ti asumi anumite responsabit.
,rnai ales ca slabiciunea o cuprindea cand se afla in fata
lui. "Singura ei retinere era ei daca va ceda va fi din eu nu sunt constient de de ?
non tutta dispretulut lut., aflat ea ai err flu decat dc cateva zile.
Sc aseza, pe un scaun i nchise ochii. I..inistea din -a ascuns acest lucru ?
iIcaprc ,cf&eni Upasktpare. Canduri negre i& treceau Ica at fi fost numai dupa mine, n-al Ii
Minte. 1 1)Ciiti1/41 A stapa de ele', se lietari si aleaCg* de existenta Jul Andy!
In „camera copilului. Andy reprezenta fructul iubiiii ei iflason intra in camer'a, iar Linda se in-
frilrigtOs tbli,ettri0" ec-i'ratnasese in viata. prmitorul ei, urtnata de Dominic.
'13italni*MaSon Ii dadea lui Andy sa manance. vrei ? Doresc sa ma oelihnesc.
"Ain sa-1 hranesc eu, doatnna Mason. Cred ca o Le teama, o linisti el. Vreau sá te anunt
eca.,kai'de Ceal Ii va face bine. Doamna Smithers te ;ta suntem invitati la cina de catre niste
teapta. ca-ti vei punt o rochie. Nu pot; merge
• Serata deosebita, ,
-- Cu placere, dar nu vreau sa deraniez pe niment... .p4sa de Inietenii tai. Nu am nici tin

nki o probkma. Doamna Stnithers este osc. De et ai luat lucrurile din casa mea ?
aniabj'si va fi incantata sä te cunoasca. ,Da-mi care tin (carte multi
turitu. Andy pare infometat. ' este in dulapui din dormitor. Restul se
Linda se bucura" ca" fiului ei ii place fiertura de ce- An erezut ca nu doresti sä revezi casa in
reale cu lapte i reusi sa „se destinda in compania lui. Poti sa-ti cumperi once doresti. Ltd Att-
I3upa cc-i schitnba scutecele, l aseza in patut murmu= seste nimic... Doresc sã punem lucrurile
:tand on' cAntec de leagan. Bebelusul adormi itnediat: e adevarat ca ne-am castitorit pentru ca
tnd'
a se n repta d spre usa,
" tresart,
'n zatt Id,u- pc )a ambii parinti, dar acest Were nu schim-
stru social. Vreau sä te cornporti ea o so-
I.
cunostinta Cu prietenii mei. Al inteles ?
77 ;;XX Ond e§ti Aid SAPsi ea.
De cc trebuie sã te insotesc ? Nu avem
, mkult, .Am intalnit-o, pe doamna Mason pa tin. Nu cred ca=ti place sä te ali§ezi cu
send si am venit sa vad cc face Andrew. Cand anti 01,-; ate!
MIRE 1.1EGASITA 4?
dl JOANNA SCOTI

. - Ai multe de invatat in privinta indatoririlot de


• Si incetam Cu cearta Grabeste-te sä te schimbi. sotie. De excmplu, trebuie sa ineetezi sä ma banuiesti
Pcste o or te astept in bib1iotec5 ; vom lua un pahar de cele mai rele intentii, on de Cate on apropii de
impreuna.
tine. Sc poate intampla sa am nevoie de tine pentni
'Dominic se dusc in dormitorul sau. Ea facu o stram-, tin lucm fara importanta... Kim este la cumparaturi
batura in urrna lui, inciudata ca el avusese iarasi
nu reusesc sa-mi pun butonii, la manseta. Pod sa ing
cuvant. Nu putca sa se impotriveasca dorintelor ajuti ? Cred Ca nu te deranicz prea mult, ad5u,g5 el
Jul. atata timp cat cl avea grila de Andy. Exasperata de pe un ton zeflemitor, intinzandu-i bratele.
rtcputinta ci, se hotari sa. faca un du. Ah, daca ar - Desigur, te ajut imediat.
putca •ramane pcntru totdcauna in cada prinse butonii, rusinata c fusesc prca
Sc aplcca
Dupa cc se sterse, deschise sifonierul sa-si alcaga o aspra cu el. Dominic lasase intotdcauna imprcsia ca nu
rochic, cAnd Dominic aparu in cadrul usii de la dor-
arc nevoie de ajutorul ei i iata ca acum, o rugase sit-1
mitorul ci.
ajute. Sc stradui potoleasca bataile inimii pentru
Lua in graba' o rochie t o stranse la piept pentru
cã rasuflarea lui fierbintc o tulbura. Dotninic
a-s acoperi goliciunca. Era numai in chiloti si sutler'.
prinse talia cu un brat si o trasc la picpt.
Te rog sa pui un zavor la usa, ca si pot avea
puOnA intimitate, Sc pliinse ea. - N-a fost o treaba dificila.
Dominic avca camasa deschciata i ea ii admira • - Nu, recunoscu ca in soapta.
muschii puternici. Dominic o saruta tandru pe gat, apoi pc barbic. Lin-
- intrc noi nu va fi niciodata o usa zavorata, spu- da se infiora in momentul cand buzele lor se unira in-
se el, aruncand rochia in sifonicr. In privinta intimità- tr un sarut pasionat. Dorinta incepu sá-i arda trupul
-

adauga el pd•vind formele apetisante ale sotiei sale, si ea ti acoperi pieptul cu mainile, dandu-si canal pe
dip moment cc nu dormi in patul meu, ai mai multi spate.
libertate &cat oricarc alta sotie. Ar fi o -cruzime din El o tintui cu privirea.
partea Inca s te lipsesc de placerile casatoriei. - Ce-ar fi sä nu mai mergem la scrata ? ii pro-
Linda sirnti Ca apropierea de el este primejdioasa, puse el, dezmierclandu-i obrajii trandafirii. Ea avea sen-
dar isi pastrii sangele rece si-1 intreba cu voce hota- zatia cà tandretea lui se poate transforma usor in ci-
ratii ; nism i refuza sa se increada in gesturile lui gingasc...
-- Cc vrei de la mine ?
' - Nu, Dominic, nu se poatc s merg mai &parte.
0 stralucrie ironica luci In ochii lui, la vederea in-
Este de ajuns C ti-am pus butonii la mansete. Daca
%crunarii cu care ea il infrunta.
•-Nu ghicesti ? vrei sa petrecem seara impreuna, lasa-ma sa ma imbrac.
Tonul ferm cu care vorbise Ii determina pc Do-
incepu s-o imbratiseze, dar ea ii scapa din main;
miscare de vulpe incollita. Dominic izbucni in minic s-o lase in pace. Daca el ar fi abuzat de ca, ea
ras. ar fi fost in stare sa piece imediat din casa lui. Nimcni,
JOANNA SCOTT IMRE REGASITA 49
48

n-ar ti putut s-o retina', nici nalicar Andy. Dominic sta- treaba. Andrew, spune-i buna seara tuamei tale, adau-
tu un moment in cumplina, apoi ii spuse, mangaindu-i ga surazand.
obrajii Linda il Ida pc Andy in brate si-1 saruta pe obraji.
— Grabeste-te sa tc imbraci 1 Te astcpt in biblio- In acel moment doamna Mason intra zicand :
teca. —Cc placcre sa va vad pe toti impreuna ! N-al avut
Linda scoasc tin oftat de usurarc. Pentru a doua dreptate, Linda, cand ai vrut sa-1 cresti singudi pc Andy.
oara reusisc sit-s,i impuna vointa : prima oara it facuSe Un tatil este de neinlocuit.
s-o acceptc pc doamna Mason, iar acum ii dcmonstrase - Accasta este i parerea mea, afirma Dominic,
cl claca ci \Via ca ca sil ramana in accasta casa, atunci luand pruncul din bratelc Lind& Dupi ccal s5rut5, it
va fi obligat sä-i respecte scntimentele. Ideea de a par- incredinta doamnei Mason.
ticipa la o serata Ii umplea inima de buc•urie ; era eel - Trcbuie sà ne grabim. Suntem in intarziere. Nu
mai avem timp st barn un pa.harel asa cum tc-am propus.
mai bun prilej de a-si scrba victoria.
- Nu-i nimic.
Linda czita in cc rochie sa se imbrace ; toate erau
atat dc frumoase 1 Pana la urma Ii puse o rochie Dominic porni tnotorul i indrepta masiaa sprc bu- •
scurtii din catifea albastra, cu un decolteu bogat. Bri-; levardul Benedict Canyon, ar5t5ndu-i aotici sale vilele
liantul prins de un colier in jurul gatului, Ii punea in vedetelor de cinema.
cvidentii picptul rotund si tare. In picioare Ii puse Ficcare strada din Beverly Hills era marginita de
sandale cu toe limit. Sc facuse dcja ora de plccare, dar copaci umbrosi palmieri cu frunze mad, artari cu co-
ea se duse mai intai sá-1 sarute pe Andy. roana bogata, pini cu ace ca nistc perii uriasc.
Spre surpriza ei, baietelul statea pe genunchii lui Do.;. Dominic opri masina in fata restaurantului. Portant(
minic, incercand sa prinda degetul aratator al tatalui sau: dcschise portiera i o ajutli pc Linda sa coboare, iar un
Era impresionat5 dc asemanarea dintre tata si flu. Melo.; sorer ma load lui Dominic pentru a gara masina. El 1st
data nu-1 crezuse pe Dominic in stare de asemenca lull sotia de bile si o conduse in local.
mente de tandrete. De fapt, cc stia despre el, in afar Proprietarul restaurantului le icsi in intampinare si-i
de ceca cc citise in ziare ? conduse la masa uncle Cindy si Ken stateau de vorb5
Ce are copilul ? Nu este ora lui de somn ? cu un alt cuplu. Dominic f5cu prezentarile si Linda
Ba da, insa 1-am gash scancind. Doamna Mason &du mana cu Alan Shelton, unul dintre cei mai irnpor-
mi-a spus ca-i ies dintii. De aceea i-am dat sa suga din rand produc5tori de televiziune cu sotia acestuia. Bar-
biberon. bara, vcdeta a unui serial foarte popular.
Fii atent, poate sa-I scuipe i e vel murdari pet Seful de sala veni s5 la comanda.
haine. — Dada vrci sa ici ceva deosebit, iti recomand o
.„
nici o problema. Ma voi schimba imediat: mancarc mexicana, i se adres5 Ken Lindei.
Doamna Mason m-a lasat Cu el, pentru ca are putind — Ifni place bucataria mexicana, spuse ea, zambind:
50 JOANNA SCOTT fttillEtF, REGASITA 51
wirwro

- Am ales : mai intai, un platou Cu fructe de mare, AFidar, ca este socia pc care ai tinut-o &parte
apoi doua porta de specialitatea easel, comancla Domi- de fume... Sunt bucuroasa ca te-am cunoscut. Dominic
nic, fad sa consulte lista de bucate. Nu putem sä ne este un barbat plin de surprize, adauga ea, mangaindu-I
lipsim de ceea ce este mai bun. Ce ziceti de o friptura pe gat.
la sfarsit ? Linda 4i infipse unghiile in podul palmclor, simçin-
Toti ceilalti fura de acord, jar seful de sala se in- du-se umilita in fata frumusetii senzuale a blondei. Sc
del:dna dupa cc-si notase comanda facut5 de Dominic. vedca de la o posta ca este o femeie c multa eve-,
- Ai dat o mita prin magazine ? o intreba Bar- rienta, jar relatia dintre ea si Dominic nu parea sä se
bara pe Linda. limiteze la o prietenie inofensiva...
- Nu, am facut o plimbare prin imprejurimi. Nicio- Dominic avu un aer atat de multumit, incat Linda
data n-am fost pasionat5 de cumparaturi. se stapani cu. greu sa nu-I palmuiasca. Privirile i se in ,-

- Trebuie sa-ti schimbi parerea, o sfatui Barbara. dreptara sprc paharele cu bautura din fata ei, imaginan-:
Cand vei vedea magazinele de lux de pc Rodeo Drive, du-si cc mutra at face blonda si sottil ei dach i-ar racori
nu vei sti ce sii alegi mai intai. Cu apa rece. Ce sa mai spuna de prctentia lui Dominic
- Ah 1 Nu, Barbara! 0 prefer pe Linda asa cum ca- traiul lot in comun sa fie normal ? La prima lot
este, spuse Dominic mangaind mama sotici sale. MA va iesirc in lurnc, se comporta de parch' ea n-ar fi existat:
ruina daca ii va face cumparaturile din aceste maga- Afisand un act multumit, Dominic dezmierda de=
zine scumpe. getele lungi, cu unghii lacuite, ale blondci §i spuse :
- Oricum, 1111 mai stii cc sa faci cu banii glurni - Linda, ti-o prezint pe Monica le Paige, ultima
Alan. Acum vei afla cc inseamna s5 fii um hot hartuit vedeta lansata de casa de discuri S.M.R.
de cererile nevestei. Nu-1 135ga in scama, Linda, mai Tonul firesc al lui Dominic o calca pc nervi. Pe eine
bine las-o pe Barbara sa-ti fie ghid. Te asigur ca te vei prostea el ? 0 prezentase pe blondin5 ca si cum ar EL
simti bine cu ea. Am doar o mica rugAminte : sa nu-i facut parte din personalul de serviciu, la fel ca doamna
dai vole sa cheltuiasca prea rnult. Nu sunt atat de bo- Smithers 1 0 credca care atat de naiva Inuit sä i ingbiti
-

gat ca Dominic 1 obraznicia ? Privirea ei se opri din nou pe cele doul


Linda simti un parfum suav de tuberozc si intor- pahare cm ap5 : nu, pedeapsa ar fi fost - prea blanda ; doul
candu-si capul, z5ri in spatele ei o Honda superba. pnaiituri cu frisc5 at fi fost mai potrivite. Dominic • pre;
- Bun5 seara. Patronul mi-a spus ea' vii gasesc aid. fera rafinamentul, nu ? Va vedea el cat de repede se
Apropiindu-se de Dominic, se apleca sarut5 pc obisnuieste sotia sa cu viata in inalta societate.
obraz. Decolteul adanc al rochiei sale albe oferi mescni- Sunt incantata sa va cunosc, domnisoara Le Pati
lor ocazia sa-i admire sanii marl i rotunzi. Punand ge, rosti Linda cu un zambet larg, pastranduli; stapa-i
mama pe umarul mi Dominic, blonda o privi pe Linda: nirea de sine.
62 JOANNA SCOTT TURIRE IZEGASTTA 53

- Spune-ini Monica, zise blonda, intorcandu-i zam- Cand Dominic porni motorul, ea se prefacti ca doarme,
betul. Sunt o prietena apropiata a familiei si nu sunt nedorind sã discute cu el.
obisnuita cu ceremonia. - Esti obosid ? o intreba el, fredonand vesel un
Linda surase cu toad gura, incat avea senzatia Ca cantec.
maxilarele ii ies din articulatii. Ea &du din cap fara sá catadicseasca sa deschicia
Monica Ii retrase mana de pc umarul lui Dominic, gum. Nu avea nimic spuna si dorea sa-si pun5 or-
zicand Cu voce suava : dine in idei. incepu sä respire adanc, sperand ca el sä
- Trebuie sã ma intorc la masa mea. Iubitul mcu creacI5 Ca atipise.
va crede ca I-am parasit... Pe maine, dragul meu, ne Dominic incepu sã-i dezmierde bratul, apoi degetele.
vedem la studio, i se adres5 lui Dominic, zambindu-i Cu o miscare usoara el ii duse mana la buze.
fermeca'tor. Linda se stradui sail pastreze calmul. Nu era dis-
pus5 sii-1 lase sä se serveasc5 de ea penaru au potoli
Parfutriul greu al Monic5i persista i dupa plecarea dorinta starnita de Monica.
ei, de parca mesenii s-ar fi aflat la o inmormantare. Brusc, ea hi retrase mina, facand o stramb5..tura. El
Cindy si Barbara se uitau cu coada .ochiului la sotii lor, Sc uit5 la ea mirat.
usurate ca seducatoarea blonda nu Sc apropiase de ei - Credeam ea' dormi.
zambeau condescendent Lindei care isi musca buzele
- Da, dar am simtit ceva timed, replica ea, ster-
de ciuda. Inca o data Dominic reusise s-o umileasc5, gandu-si mana cu batista.
dar acum totul se petrecuse de fad Cu martori. Dominic zambi mahnit si conduse in taccre. Cand
La naiba,- isi spuse ea, nu merita sa.urni fac sange ajunsera Ia viii, un paznic insotit de doi caini uriasi Ii
du din cauza lui si a amantei sale. Pe viltor voi avea salut5 respectuos.
grija sa nu ma las coplesid de cmotii care nu-si au Linda se indrepta repede spre camera ei, iar Do-
rostul.... minic dame sii discute cu paznicul..Ajuns5 in &Janitor,
Un chelner aduse farfuriile cu mancarea care avea se gandi cum sa blocheze uSa, dar mobilele erau pan
un mirOs imbietor. Linda aptica furculita si cutitul, ins5, grele pentru a le putea deplasa, asa Ca renunta Ii
in ciuda eforturilor, .nu putu sà inghita nimic. ii pierise aceasta idee. De altfel, nu trebuia ca el sii1i den sea-
pofta de Mancare din cauza sccnci umilitoare in care o ma ca-i este fricii de el, pentru cii satul ei n-ar Ii czi-
supusesc soul ei. tat sa profite de acest lucru:
Prca tulburata pentru a participa la cony ersatie, as- Cel mai bine era s5 se preg5teasca de culcare ca
tcpta sa Sc intoarca acasa si sa nu mai fie nevoit5 s5 cum nu s-ar fi intamplat nimic. hi puse rochia in sifo-
zanthcasci. nier i incepu s5 se demachieze, cand constat5 c5 nu rnai
are vata. Privirea ei se opri la usa de la camera lui Do-
Tu sfarsit, cina se termin5 si Linda se 4e2:5 in ma-.
minic. Era o ocazie binevenid pentru a-i demonstra ci
0115, cpuizata de tensiunea nervoasa din acea seara.' nu se tenie de el.
JOANNA SCOTT 11.3131I1E REGASITA 53

Ii pusc un halat pc umeri i intra in camera lui El taw o eschivil si se apropie de ca.
!Ad sa hata la usa, hotarata sit-1 infrunte. • — Cc mai poi face acum ? o Intreba, prinzandu-i
Sotul ei se intoarsc la auzul pasilor si exclama pe incheicturile mainilor in momentul cand ea incerca sit-1.
1111 ton ironic, in timp cc-si desfacea nasturii de la cä- loveasca.
masil : - Te urasc I
Cc pla.'cere neasteptata I — Sunt totusi soul ta'u I
— Vreau putin5 vata, spuse ea, indreptandu-se spre - Nurnai de forma...
haie. — Nu-ti Iii griji din cauza mea, replica' cl, atragand-o
— Oh I Speram ca doresti altceva I murmura el. la pieptul sau. RelaxeaZi-te. Nu mai esti indragostita de
- Ti-am spus ea' vreau doar niste vata. mine ?
— Numai atat ? facu el, apropiindu-se de tocul usii; Dominic u saruta apasat pe gura. Linda clod sit se
astfel ca ea flu putea iesi din baie decat trccand pe impotriveasca, clar sirnti cit dorinta, pe care numai el
langa el. putca sit i-o trezcascii in trap, este mai tare deck voin-
— Numai atat. Lasa-ma sit tree— ii rug5 ea, pc un ta ei. Supusa, se intinse pc mocheta groasa cc acoperea
ton nemultumit. Te reg, Dominic, ma simt obosita si pardoseala.
vreau sit ma culc. El o tinu strans in brake si o intrebli Cu vocc ram
— Ce nostima dorinta... Afla ca si cu vreau sit ma sita :
culc. Poate dormim — Spune-mi ca mit dorcsti.
— Eu am nevoic de vata' pentru a m5 demachia. Linda inccrca sit se ridice.
Tu poi sit te speli singur. Cc s-a intamplat ? De cc nu recunosti ccea ce
— Nu la asta m-am referit. siinti ? Esti prea puritana pentru a acc.epta nevoile
— In once raz, singura mca dorinta este s5 ma trupului tau? o intreba pe un ton batjocoritor, apoi se
spal. ridica.
Ea incerca sit treaca, dar Dominic nu se clinti ' Linda facu o miscare gresita si se lovi Cu capul de
din loc. chiuveta, prabusindu-se pe mocheta. Ultimul lucru de
— Numai asta vrei ? Care ii aminti era ca Dominic o luase in brae.
— Desigur, numai asta.
— Pot s5 te sa'rut chiar dac5 ai rimel pc gene ?
Linda se &du inapoi pana ajunsc la call
- Sit nu m5 atingi I
— Vorbesti serios ?
— Da. Nu te apropia I exdama ea, aruncand cu un
prosop in Dominic.
50 JOANNA SCOTT U BIR E REGASITA

nimic. Linda era intr-o stare depresiva care-o impiedica


si stie cc trebuie sa faca. °arc dorea ca ci s-o lase in
. pace ? Sau s-o iubeasca ? Daca II urn cu adevarat, fantail.
ca Monica era manta lui n-ar fi indignat-o atilt de
mult. Sa fi fost ranita doar in mandria ci ?
Amintirile momentclor de intensa bucurie petrecute
cu el o inspaimantaa mai mult &cat Sc asteptase.

CAPITOLUL IV

Cand Ii reveni in fire, se afla in pat, Cu 0 corn-


presa umcda pe frunte. Dimincata, Linda facu un du, gandindu-se cc tre-
-- Cum te simti ? se interesa Dominic in timp CC-i buic sa faca pcntru ca Dominic sa n-o antajeze in pri-
masa degetele de la maini. vinta lui Andy.
— Ma doare capul, murmura ea. Dupa cc se stersc cu un prosop, isi puse o pereche
— De ce te-ai repezit si te ridici ? de blugi si un tricou, apoi Sc duse dupa fiul ci. Abia
- Te-am prevenit sa nu te apropii de mine. in bucataric ii gasi pc Andy, asezat pe un scaun cu
El se ridica si ji infunda mainile In buzunare.. speteaza, inconjurat de privirile admirative ale lui Kim,
— Cum vrei. N-am sà ma mai ating de tine, chiar ale doamnei Smithers si ale doamnei Mason.
daca ma vei ruga in genunchi. Ma voi stapani in ciuda Bebelusul manca cu pofta biscuiti. Sc ascza pe un
sentirnentelor. Am sä-mi gasesc cu cine sa ma distrez. scaun si-si mangaie fiul pe obraji.
Ce vei face tu ? S5 nu cumva sa te gandesti In alt bar- Doamna Smithers ii ofcri o ceasca de cafea.
bat ! Dace' fad acest lucru, te voi alunga din casa i voi — Cc doriti sa luati la micul dejun ?
obtine de la tribunal custodia lui Andrew. Clar ?... In- — Doar cafea si paine prajit5. Nc-am intors tarziu
tclegerea noastra ramane in picioare... Esti pur si simplu aseara si ma simt inca obosita.
abairda I exclama el pe un ton dispretuitor. — Domnul Reynolds ne-a spus sa' nu va deranja'm.
Dominic iesi din camera, jar ea simti fiori red pe Andy este un copil cuminte si nu ne face probleme.
spinare. „In ciuda sentimentelor", Ii spusese el, de parca - Vreau sa-1 scot la acr, spusc doamna Mason. Este
ar fi stiut cc inseamna ele 1 La urma urmelor, de ce tinem in casa.
fie ingrijorata de starile sufletesti ale unui barbat cà- atat de frumos afara, inc & . c pacat
ruin nu-i pasa niciodata de simtamintele ei ? Ce Orem ai, Linda ?
Din baie se auzi clipocitul apei. Dominic facea - Vin si cu cu voi, spuse ea, golindu-si ceasca de
pregatindu-se de culcare, ca si cum nu s-ar fi intamplat cafca. Dc multa vreme n-am avut ocazia sä discutam.
JOANNA SCOTT iunuu :GASITA 59

Doamna Mason gasi un co lj ae umbra sub un ar!i: Linda intra in casa i urea in camera ci. Deschisc
bust cu o coroana bogata Ruse pe copdas in cos; usa sifonierului i alese o fusta bej din matase si o
Linda se aseza pc iarba. bluza allya care-i evidentia bustul minunat. Punandu-si
-- Este o cas5 atilt de pläcuti, spuse doamna Mason portofelul in poseta, ea descoperi, surprinsa si bucuroasa,
asczilnclu-se 1ang5 Linda. De cc ai plecat de aici ? cateva bancnote de o suta de dolari. Dominic se gandi-
tut tilu te iubestc si tine mult la Andy. Nu inteleg, de se, asadar, cit va avea nevoie de bani pentru a face
cc ai prefcrat s5 traiesti singura, chinuindu-te. cumparaturi.
Linda ar fi vrut sa raspunda ca nu problema bani.; Reveni in gradina 'i-i souse doanmei Mason c5 se
I r o impiedica sà He fericita. De fiecare data cand if va intoarce inaintc dc cina,
vedca pc 'Dominic, era sfAsiata intre dorinta dc a se — Al avut noroc s-o intalnesti pc doamna Mason,
ghemui La pieptul lui i imboldul de a se razbuna pe remarca Cindy, pe cand se indreptau sprc masina. Este o
• umilinta pc care el i-o pricinuise. Era adevarat ca o fiinit foartc dramit si tine mult la tine. Cata grija are
atragea din punct de vedere fizic, dar putea ea sä spere de Andy ! Este o &dad. ideala
di in afara placerii trecatoare, va fi privita cu simpatie — Nu t u cc m-a fi facut fart ea, spuse Linda,
si respect de Dominic ? Din .pacate, acest luau Oren gandindu-se la domnisoara Vickers.
put in probabil. - Unde vrei sit te duc ? o intreba Cindy pornind
En Cadillac argintiu se opri in fata casei. Cindy rnotorul
Stone se &du jos din masina, jar Linda ii iesi in in- - Oriunde, nu cunosc nici un magazin. Arata-mi
tampinare. un loc care ii place tie.
Cindy, cc surpriza placutii I Am sa-ti arat. Te voi duce la magazinele mcxi-
Stint libera in aceasta dupa-amiaza i rn-am gan- cane. Tocmai voiam sa-i iau baletelului meu, care impli=
dit sit luam masa imprennii sau, dac5 vrei, sit facem neste sapte ani, o jacheta de pick. N - al fost niciodata
curnparaturi. la Olivera ? Este una dintre cele mai vectii strazi din
—Nu sunt Inibriicatit pentru a iesi in oras, spuse Los Angeles si facea parte din fostul sat mexican. Sunt
ea, uitandu-se In rochia alba de in purtat5, de Cindy. Ma sigura cit o sa-ti placa.
odihneam putin aici, in gradin5. Dupa cc trecura prin cartierul chinezesc pe care
— Cc lencsa esti ! A sosit vremea sit iesi din casa... Cindy ii promise ca-1 vor vizita aka data, masina se
Stiu ca seam a trecut5 a fost groanica pentru tine. Moni- opri intrc doua cladiri darapanate. Cindy o condusc la
ca este nesuferita. Era de asteptat ca ea s5-1 lase in pace o poarta impunatoarc ; in spatele acesteia se afla o stra-
Pe Dominic, din moment cc este easatorit, dar s-a corn- da numai pentru pietoni.
portat f5r5 rusine. Cc sit-i fad, draga mea, totul Sc da- Strada gemea de lumc, Inuit avcai impresia ca te
toreaza faptului ca scot tau este o persoan5 influent5 afli intr- o adevarata plata mexicana.. Aerul era parfu-',
seduckoare. mat de miresmelc mirodeniilor aflate la vedere in fata
SCO 1 CAERE REGASITA 61

flHCilur mag,azine. Cativa COpii Sc sirthisescra n jural Linda gusta cu pofta din placinta cu carne, apreciind
ulna batrancl care canta la o flasneta. Maitnuta aflata savoarea preparatelor.
pe urnarul sau b5tca ritmul mclodiei, sprc hand imens
Dupa o supa albondiga cu perisoare cu mirodenii
oustilor.
un sufleu enchilada din branza dulce, cu sos ardciat si
Linda si Cindy intrara in mate právãliilc. Obiectele garnitura dc orcz si fasole, Cindy comand5 prajituri si
de pick i cele din ccramic5 attageau o sumedenie do
doua paharc cu ciocolata fierbinte.
cumparatori.
--- Cc varietate de obicctc ! Cc culori minunatc ! cx- Orchestra de mariachi era alca'tuitii, din instrumen-
clam5 Linda, crituziasmata. Ai de undc sá alcgi tisti care purtau pantaloni stransi pc picior si camasi bro-:
Cindy cump5ra o calimara din onix care se armoniza date cu maneci largi. La gat, cravatelc negre se artnoni
cal jocul de sah din biblioteca ei, iar Linda ma o ma- zau cu palàriilc marl cc le atarnau pe spate. Cizmele din
rioneta in forma' de icpure pentru Andy. picle completau tinuta lot. Muzicantii ii invitara .pc cli-
St mancam ceva, spuse Cindy, urcand cu Linda enti sa cante impreuna cu ei.
o scara dc caramida. Am o foamc de lup. Vol cumpara Linda fredona incantata refrenul melodiei, dam vo-
jacheta dupa-mas5. cea sa placuta ii facu pc ceilalti meseni st taca, astfel
Sc oprira intr-un mic vestibul care &idea intr-o said ca ea canta singura, acompaniata de chitaristul i de
cochad, ornata cu articole artizanalc mexicane. Cindy ii violonistul care stateau in spatele el.
aratil catera cosulete pinata de hartic creponata, suspcn- Clientii se uitau zambind la ca. Sc simti stanjenita
date de tavanul magazinului din fata restaurantului. si se opri din cantat. Toata lumen protesta, mai ales un
--No sunt dr5gute ? P5rintii pun in de dulciuri barbat inalt Si blond, iar Linda fu ncvoita sä cantc pana
mid daruri, iar copiii sunt legati la ()chi cu o panghca la capat. Muzicantii o salutara respectuosi, inclinandu-se,
maga Tinand in maini un b# lung, accstia trebuic sil si toata sala aplauda.
atinga cosulettle care se sparg, lasand sa se reverse toatc — Nu stiam cà ai o voce atat dc caida, spusc Cindy .

bunatatile la care ravnesc. iti dal scama cu cata bucu- Accst lucru explica de cc tc-ai apropiat de Dominic.
ric se gtabesc s5 guste dulciurile care Ii se topesc in Esti o cantarcata fain -masa ?
gura ?
— Nu, dcsi accasta a fost ambitia mea. Acum, cine
0 chelnerita bruneta, purtand o bluza alba si o fus- stie daca voi putea sa-mi continuu cariera muzicala
ed larga, le conduse la o masa liber5, intrebandu-le daca
doresc un aperitiv. — De cc esti sccptica ? Esti prea talentata pcntru a
Cindy comanda dotia" paharc. rcnunta. Dominic poatc s5 te ajutc.
Ah I suspina ea, dupa cc gusta din bautura taco-' — S5 speram, rosti Linda scurt, neputand sa-i ex-
ritoarc. Ce bine este sa bei o margarita si s m5nanci in puce prietenei sale ca Dominic nu va clinti un &get ca
liniste. Dac5 as avea timp si pentru siesta, viata ml s-ar s-o ajute sail faca o c.ariera care ar putca sa-i asigure
parea minunata. independenta materiala.
62 1UB1HE RTGASITA 63
JOANNA SCOTT

- Este tarziu, spuse Linda. Doamna Mason trebuie care v-am amintit are nevoie de o solistii. Ochii si vocca
sá fie ingrijorat5 din cauza mea. Putem s5 ne intoarcern dumneavoastra corespund perfect cxigentelor mele. Gan-
acas5 ? va rog, là oferta mea. Este foarte serioasa.
- Desigur. Si cu ma grabesc. Ken se va supAra daca 0 ofert5 scrioasii ? Cc leg5tur5 aveau ochii ei en
no voi fi gata pentru a merge sä cin5m... Te tog, esti muzica ?
invitata rnea, spuse Cindy dandu-i cheineritei cartca sa — No mA intercseaz5, souse, indepartandu-se.
de credit. Voi plat; en. Mai avem timp s5-1 cump5r fiu
— Mai refleetati inainte de a refuza. Aveti numa-
Itii men o pinata.
rul meu la tdefon. VA asigur CA on ma intereseaza de-;
In timp cc Cindy alegea cosuletul, Linda examina cat yocea dumneavonstr5, spuse el cu voce tare.
obiectele de ceramicil expuse pe no raft. 0 ;nada pc umar
Linda ajunse lang5 Cindy care, preocupatii dc ale-
o 1.5cu s5, tresar5 si, intorcand capul, II ari pe b5rbatul
gerea darurilor pentru pinata, no remarcase nimic.
blond care o privisc atent in timp cc cantase in restau-
rant. Tinand in maini un mag5rus din teracot5 si tin dc-
fant verde, Cindy o intreba :
Scuzati-ma, weal sá vA vorbcsc. Am fost impre-
sionat de vocea dumneavoastrA. Sunteti cantareat5 ? — Cc preferi ?
Linda fact' tin pas inapoi, cautand-o cu privirea pe - Elefantul, spuse ca, panAnd cartea de vizit5 in
Cindy care vorbea Cu vanzatorul. buzunar. Este nostim !
— Nu, pur si simplu muzica tn-a indemnat s5 cant. — Bun, atunci am d iau ciciaatul. 5i zi-
Trcbuie sã plec, ad5ug5 Linda incercillid s5 ajung5 la ceam di este cel mai frumos dar.
prietena ei. Cindy plati si de se intoarsera Ia masin5.
Asteptati o clip5. Va rog... Nu snot interesat dc- - Vreau sa-ti multurnese pcntru aceast5 dupa-amia-
cat de vocea dumneavoastra, insista b5rbatul, intinzan- zA minunat5, spuse Linda pc drumul de intoarcere.
du-i o carte de vizit . Am o casd de discuri in plin —Ma bucur. Spec sA mai iesim impreun5.
avant. No este Inca rcnumita, de aceea mA ocup si cu — Cu cca mai mare placere. Mi-al ridicat moralul...
problemele artistice. Cred ca aveti o voce care va fi pe
- Seara trecut5 n-am putut s5 fac nimic palm a o
placul publicului. Surit sig,ur c5 puteti deveni solista impiedica pc Monica sa fie atat de obraznic5. Asa corn
unei formatii muzicale. V5 invit pentru o auditie. ti-am spus, Dominic este bogat si seduc5tor, iar femeile
Linda surase. No va mai cadea in capcan5. De alt- frumoase roiesc in jurul intelegi, este dificil pen-
fel, b5rbatul nu area aerial de secluc5tor al lui Dominic. tru on barbat sA reziste farrnecelor Monicai. Grad c5 ya
— Nu pot s5 yin . Stiu cu cc se ascunde in spatele trebui sA te obisnuiesti cu aventurile sotului Cain.. Oh
accstei invitatii. adauga Cindy, zarind Mercedesul alb din fata casei. Vora
Oh I No este yorba cleat de colaborare artistica'. bim de lup si lupul la -Lisa ! Sper ei no Sc va supara
Ceca cc vii propun este un contract ferm. Formatia de al intarziat.
64 .1 0. VN .N A , C O I V fi5
EG AS \

Nu-ti face griii din cauza men. inca 0 data, iti Amintindu-si vorbele prictenei sale despre Dominic
multumesc pentru tot ! si Monica, Linda se ridica brusc i se indeparta de
. Linda iesi din inasina, gandindu-sc cii pictena ci birou.
remarcase ca Dominic o considera irczistibila pc Moni- — Esti atat de mandru incat flu admit ci cxista
ca. De cc trcbuia ca ea sa suferc din ca -uza avcnturilor femci care refuz5 sa fie dezmicrdate de tine. °cut:age
sotului ei ? Urcand scara spre dormitor, auzi glasul lui mai bine de Monica. Vreau Si ma lasi in pace
Dominic. — Monica este fermeciitoare, dar nu este sotia mca
— Uncle ai fost ? nici mama copilalui meu...
Era asezat In biroul sau din biblioteca si lasase usa — A fost 0 pun a intamplare ci te-am cunoscut.
deschisU. Cu chipul obosit, se lasa pc spate, rezeman- Dominic Sc ridica Si se apropie de ea.
du-se de spatarul scaunului, si inchise ochii. — Nu cred di este vorba de intamplare, spuse el,
Linda se intoarSe in bibliotcca i raspunse, euprinsa rasucind o bucla din parul ei blond in jurul degetului
de mila : sat]. Nu sunt de acord Cu tine. iti rcamintesc c5 esti sotia
Am bat pranzul Cu Cindy. Ii povesti cc Meuse men si ca Andrew este fiul met] !
in acea clup5-amiaza, cu exceptia discutiei cu b5rbatul - Aici te inseli : Andy va creste mare, dcvenind
blond, Ti place icpurasul ? Cc zici, Andy se va juca fiinta independenta. Nici cu nu-ti apartin. Nu am de
cu el gand sa devin sclava ta.
Dominic o :1pm:a de mania si o aseza pe get -ma- — De cc te tcmi de mine ? Niciodata nu tc-am jig-
d:di slit nit si nici nu te-am lovit.
Linda se infiora, stiind cii Dominic este capabil sa — Nu m-ai agresat din pullet de vedere fizic, dar ai
treaca foarte repedc de la o conversatie amicala la o in- uitat insultele cu care mi-al coplesit inima in prima noas-
eerearc de scductie... tra noaptc ?
- Ce ai ? Nu vrei sa Le rclaxezi putin ? Nu te vol — Nu s-ar zice ea tu in-ai laudat vreodata.
agrcsa aici, in bibliotccil ! — Tot cc am spus dcspre tine este adevarat.
- Stiu si nu mi-e frica de tine. .Te-am prevenit ca — De unde stii care este caracterul meu ?
nu-mi place sa ma dezmierzi. - Mi-am d'at seama tcpede care parale fad.
— Nu pot accepto accasta pecicapsa. Nu este on — Nu prca te bucuri ci tn-al cunoscut !
Iticru firesc.
- Ah, cc n-as da Si nu te fi intalnit
- Firesc, nefiresc, cc vrei s5-mi spui ? Linda Men on pas in spate.
— C5 imi place sa te mangai. — Blue, bine, sa lac= pace. Vrcau sa fii sotia
— Nu te schimbi in ruptul capului I mea... din toate punctele de vcdcre.
— Nu am reputatia unui om rabdator, surase el, dar — Nu o ai pe Monica ?
m5 intreb, tu cum poi rezista ? — Ea lucrcazA la firma rum
60 JOANNA SCOTT WBIRE REGASITA 67

— In cc calitate ? Desi reusise sa-I infrunte, era trista. Tremurdnd din


— Nu vrei sa incercam sã fim mai apropiati, spuse tot corpul, se sprijini en spatele de perete. . Ce putcre
el apucand-o de brat. avea de o facea sá se simta vinovata, chiar i atunci
- Da-mi un singur mativ care sa ma determine sä cand iesise victorioasa din confruntarea cu el ? Avea
fiu mai bland. dreptate : niciodata ea nu va fi in stare sa-1 inteleaga.
„Spune-mi ca pcntru tine nu conteaza altá femeie Andy era in bucatarie cu doamna Mason care-i da-
cleat sotia ta", se gandi ea. „Spune-mi Ca vei inceta dea sa manance. Linda il fäcu sa radii, aratandu-i iepu-
sä te mai vezi cu Monica. Spune-mi, char daca este rasul. Baietclul intinse mainile sá prinda jucaria.
imposibil, ca ma iubesti". - Poti sà id i cina, doamna Mason, ii spuse bucu-
- Eu nu reprezint un motiv important ? Nu crezi roasa Linda. Am mancat mult la pranz, asa ca voi bea
ca fiul nostru are nevoie de un .camin ? Nu vrei s dal aumai un pahar cu laptc. Ma ocup cu de Andy.
uitàrii dorinta de ra'zbunare. ? Ii ma in bratc fiul duse in camera lui. Asezata
Linda nu raspunse, pentru c era clar ea el nu re-. pe covor, langa el, ea film iepurasul sa topaie„ spre
nunta la Monica. Dominic voia sä le aiba pe amandoua, incantarea lui Andy.
atat pc sotia c,ea blanda si supusa, cat i pe amanta sa - Iepurasul, zise ca.
fascinanta. Casatoria nu-i schimbase caracterul : intot- - Asul, rosti Andy razand.
deauna el clorise sã alba totul ! Ei bine, de data asta,
ea nu va mai suferi. - Primul tau cuvant ! Ah, Doamne, cc bucurie
- Da-mi drumul. Mi-ai spus ca te voi ruga in ge- exclama Linda.
nunchi sa ma mangai i , dupa cate stiu, n-am facut Ii lua, in bratc si alerga in camera lui Dominic ca
acest lucru. Da-mi vole sa ma duc sa-i ark *aria lui sa-i spuna cc comoara de baiat are.
Andy. Sotul ci isi pusese un costum gri care-i ye= foar-
— M-ai scos din minti si am fost obligat sa te te bine si o camasa alba. Linda se opri, stingherita, la
amenint. Numai tu reusesti sã ma cnervezi... Bine, cativa pasi.
du-te la biliat. Vad ca vorbim de pomana : nu esti Inca Cc draguta esti ca-1 aduci pc Andy ca sa-1 sa'rut
o persoana coapta la minte. Vreau sa termin o lucrare inainte dc culcare. zise el, intinzand buzele spre ha-
urgenta pana la dna. ietel.
- Mi-al mai spus ca nu sunt cu capul pc umeri. — Mai bine nu-1 Ina in bratc. Talcul poate sa-ti pa-
— De cc nu uiti cc ti-am spus in manic ? teze costumul.
— Am o memorie excelenta... —Al dreptatc. Ram'ane pe maine. In scam asta am
o intalnire de afaccri si yin tarziu acasa. Nu pot amana
— Cu atat mai bine. N-ai decat s ramai cu amin
intalnirea.
— Nu vreau sä sufar din nou, replica ea iesind. — Nu trebuie sà te justifici fata de mine. Stiu cc
gen de afaceri al in scam asta.
JOANNA SCOTT ILUMRE EEGASITA 69

• Ai venit sa fad o scena ? - L-am vazut pc dornaul Reynolds aato, de plecare


— Nu. Fii atcnt. Iepurasul, zise ea, aratanclu-i Ila- §i m-am gandit ca vrel sa te schimbi. Nu mcrgi cu el ?
rioneta lui Andy. — Nu, Dominic are o intalnirc de afaccri. A fixat
— Asul... asul data pc cand locuiam in Laguna Beach.
— Ah 1 Primul sau cuvant, spuse Dominic Cu un Doamna Mason deschise gum a pentru a zice ceva,
aer satisfacut, mangaindu-si feciorul pe par. Cand va dam se razgancli si continua sil stranga lucrurilc in face-
rosti „tate ? re. Pentru prima data, Linda se simti stinghera in
— Nu stiu. Poate ca mai intni va rosti „mama", compania doicii, Ti spuse doanmei Mason ca este obo-
— Nu cred ca va indrazni I spusc Dominic surazand. sita si se duce imediat la culcarc.
Nu admit acest lticru. Ajunsa in camera sa, Linda deschise usa de In bal-
— Mai multc sansc am cu, pentru Ca voi sta Cu con si se aseza intr-un sezlong.
el s. 1 invat sa vorbcasca. Dorino La nu are nici 0 im-
-
Reactia doicii n-o surprinsese, pcntru Ca inuta lui
portanta. Dominic se potrivca mai mutt cu o intalnirc amoroasa,
— Esti in stare sa-mi faci o asemenca surpriza ? Iii decat cu o rcuniunc de afaccri. Dcsi Ii spusesc sotului
cu tot dinadinsul ca el sä ma disprctuiasca ? Afla ca sau cá nu-i place viata mondena, nu putca sa se impace
stradania La este zadarnica, riposta el zambindu-i fiului cu rolul de nevasta neglijata, asa cum crezusc doamna
sau care inccrca sa princla cu manutele nodul de In cra- Mason.
vata. Eu si fiul meu nc vom intelege foartc bine. De- Curand briza racoroasa si bautura mexicana isi fa-
geaba incerci sa-1 indepartezi dc mine. cura efectul : atipi imediat.
Dupa cc-I saruta pc obraii, Dominic parasi incape- Brusc, ca simti ca este luata in brate. Pe jurnatate
rea fara sa se uitc la ca. aclormita, se zbatu, insa Dominic o stranse cu putcre.
Cuvintelc lui Ii confirrnara ca el nu tinca decat la — Nu fi copila ! Am vazut ca dormi pc balcon si
Andy si ca cm hotarat sa faca totul pentru a-1 des- m-am gandit sa tc duc in pat fara si te trezesc. Nu tre-
parti de ca. buic sá te cnen-ezi.
Linda se intoarsc in camera copilului aseza in Linda facu o miscare energica i reusi sa puna pi-
lcagan, leganandu-1 pana cand adormi. Dupa ce-1 puse cioarcle pe covor, clandu-si scama ca se afla in camera
in patut, se apropie de fereastra uitandu-sc in gradina. lui Dominic.
Resedinta vasta a lui Dominic i se parca din cc in cc Vreau sa ma duc in camcra mca. Da-mi vole sa
mai mult o inchisoare apasatoarc.
trec, il taiga ca in soapta.
Doamna Mason intra in camera si incepu sá stran- inspaimantata, VaZU ct el se apleaca, sarutand-o pe
ga jucariile si lucrurile imprastiate pc covor. buze cu o gingasie neasteptata. Gestul lui era atat de
-- Ai venit asa dc repede. Doamna Smithcrs .n-a tandru i dragastos, incat 11 inlantui cu bratele si se lipi
:mu chef de vorba ? de trupul lui.
gUBIRE BEGASITA 71
70 JOANNA SCOTT

El o saruta pe pielca find a gatului, facand o sá


-
Linda se duse in camera ei si inchise usa.
suspine si si se roage ca aceste momente sa nu Sc mai
sfarseasca.
Deodata, ea se departa, ca si cum ar fi fost muscata
de o viper. Parfumul dulce cu care era impregnat cos-
tumul lui flu putea apartine deck amantei. Linda se .trezi tarziu si nu auzi nici un zgomot in
— Cum indraznesti sa ma saruti ? Mai ai Inca par- Catnera vecina. La bucatarie, doica si doamna Smithers o
fumul Monicai I Nu te multumeste faptul cà mi-al dis- intampinara cu zambetul pe buze. Linda bait o ceas-
trus viata ? Ce vrei, sa ma umilesti la fiecare pas ? ci de cafca, privindu-1 pc Andy care manca tin biscuit.
incerca s5 se duca in dormitorul ci, insa Dominic o — Cc doriti In micul dejun ? o intreba doamna
prinse dc umar. Ochii ei albastri erau scaldati de la- Smithers. •
crimi. — Nu mi-c foatne. Cafea este tot ce-mi trebuie.
— A fost o intalnirc de afaceri, replica el furios. Am Doamna Smithers clatina din cap.
vrut s-o fac pc Monica sa semneze un contract prin ca- — Nu puteti trai numai cu cafea I ,N-ati mancat
re sa accepte sa imprime discuri numai la firma mea...' nimic asear5 i acum vreti sa sariti peste masa de dimi-
ti promit ca data viitoare cand ma voi intalni cu ea, neata. Nu este cazul sã tineti regim.
voi face un du s inainte de a te saruta. 0 imbratisa din Bucatarcasa pregati oua cu sunca si Linda incepu
nou. sä manancc cu pofta, sub privirile materne ale celor
— Nu va fi nevoie sa fad un asemenea sacrificiu, doua femel. Andy incerca prinda o suvita din pa-
spuse Linda ferindu-se. Nu trebuic sa incerci sá ma sa-' rul blond. Atmosfera calda si certitudinea ca este aproa-
ruti, imi pare rau ca am avut un moment de slabiciune. pe de fiul ei o destinsc ridica moralul. Cat de mult
Poti sa te intalnesti cand vrei cu Monica. Nu ma mai i ar fi placut sã traiasca aid i dac5 Dominic Reynolds
-

amestec in viata ta. n-ar fi fost stapnul casei


Dominic facu o mutra amuzata. Dupa cc terinin5 de mancat, ii 1u5 pe Andy in bra-
— Nu stiam ca sotia mea este geloasa te si iei cu el in gradina. Rlimbandu-se agate pc aleile
Nu-i adevarat I riposta ea, inrosindu-se. N-am
marginite de tufisuri inmiresmate, trccu pc langa tere-
nici un moth sa fiu geloasa, pentru ca nu te iubcsc, dar
flu voi admitc sá te folosesti de mine dac5 ai fost refu- nul de tenis si ajunsc la o piscina umbrita de cativa pal-
zat de Monica... mien.
— Monica imi procura cele mai rafinatc satisfactii Sc aseza pc marginea bazinului si-1 Idsa pc Andy
sá-si inmoaie degetele in apa linistita si limpede.
si nu m-a dezamagit niciodata, spuse el, asezand-o pc
belusul radea fericit.
pat. Nu este cazul sá dai vina pc ea pentru neintele-
gerile noastre. Trebuie sa intelegi ca esti sotia mea, cu Doamna Mason o striga pe Linda de (lep.a e
care voi imparti bucurille si necazurile vietii... Ea se ridica, facandu-i seam sa se apropic.
72
JOANNA SCOTT

- Ce piscin5 frumoasa exclama doarnna Mason.


Andy arAta mereu spre ap5 si planse cand doica ii
lua in bratc.
— Este ora de mas5, flacaule, ii linisti doarnna
Mason. Mama Ii va face bale dup5cc vei dormi putin...
Ii place apa, nu ?
— Este o idee excelentd. Tocmai ma intrebasem ce
fac iii aceast5 dup5-amiaz5 M5 duc s probe un
costum de baie. Hraneste-1 pe Andy pentru c5 va avea
nevoie de energie. CAPITOLUL V

Linda cauta in sifonier, dar nu gasi nici tin costum


de bale. Domnisoara Janson ukase s4 cumperc arti-
cole de sport. Resemnata, se hotiari sa inoatc in panta-
loni scurti i tricou, cand isi aminti ca lucrurile ei sunt
in garaj. in spatele tercnului de tads zarisc cateva ga-
raje si nu stia uncle se aflau haincle el. Cobori so in-
trcbe pe bucatareasa.
— Kim stie uncle se afla lucrurile. Acum cstc cu
masina in oras. Daca doriti un costum. de bale, nu tre-
buie sa cautati in aka parte. Domnul Reynolds are o
colectie intreaga pentru musafiri. va tog sa ma ur-•
mati.
Cele doua femci se indreptara spre un palier aflat
langa piscin5.
— Nu-mi vine s5 cred I exclama Linda, &scope-
rind o garderoba intreaga, cu zcci de costume de baie
puse pe umerasc.
Alese un costum alb din bumbac. Probandu-1 in ca-
mera sa, facu o grimasa, constatand, in fata
alcsese un costum foarte mic.
Uitandu-se pentru ultima oath in oglincla, Linda Ii
spuse ca arata bine in acest bikini. Pantecul revenisc la
supletea de odinioara, lay sanii si coapsele isi pastrase-
ra taria dinaintea nasterii... Punandu-si un halat sCurt,
14 IWBIIIE R EGASATA 75
si OA N NA scorD

se dose in camera copilului. Andy dormea in patut, ast- No pot sa-ti. explic. Nu vreau sa discut dcspre
fel ca botari sa se duca singura In piscina, spunandu-i _.
asta..
doanmei Mason sa-1 doca pc copil dupa cc se va trezi. Cand vrei sa vorbim ?
.Apa o imbia sa fact bale. ti scoasc balatul — Nu stiu. Nu ma mai hartui I exclama ea, punan-
ja in bazin. Sc sterse cu on prosop mare, apoi sc kcza du-si bretelele pc omeri. De fapt, cc cauti aici ?
intr-un sezIong, spunandu-si ca trebule sa inoate in fie.- - Ce intrebare prostcasca I Asta este casa men. Ai
care zi pcntru a-si reveni in forma. uitat uncle locuiesti ?
Dorca sa se bronzeze uniform pe omen i desfacu — Stio foarte bine unde ma aflu. Am crczot di esti
bretelele, lungindu-se pc o saltea pneumatic. Caldura la birou. Nu este nici ora trei !
soarclui o molesi si se gandi ea acestc momente dc des- - Ieri, ti-am spus ca azi sunt liber. Am vrot sii pe-
tindere o vor aiuta sa treadi pestc dificultatile casnicici. trecem impreuna dupa-amiaza. Este o ocazie sa tie cu-
Brusc, scoasc on ipat, cand fo stropita cu apa rece. noastcm mai bloc, spuse el pe till ton ironic, plimban-
.Ridicandu-se in capul oasclor, indignata, 11 zari pe Do- duli degetele lungi de-a lungul gatolui ci.
minic care radea amuzat. Linda ii respinse mana.
Ce glum proasta ! Ma uscasem si faceam plaja. — Te cunosc destul de bine. Tot cc still clesnte tine
Mi-ni udat din nou costumul dc bale ! ma face sa te disprctuiesc.
—No conteaza ci ai costumul ud, sposc el frecan- — Pacat ca gandesti am, pentro cn sontem sot si
du-si rniiini1e ode de spatelc ei. Al transpirat si m-am sotic I
gandit ca apa tc va racori.
— Nu vom fi primii care von divoro !
Privirile Jul Sc oprira pe sânii goi, iar tmainile ii
mangaiara spatelc apoi ii cuprinsera sanii. — Scoate-ti aceasta idee din mint-c, o ameninta
inccteaz5 ! tip5 en, gafaincl.
apucand-o de umcri. Oricat de bizar at parea, doresc
— De cc ? sii duc o viata normala. De accea nu m-am casatorit
mai devreme si nu voi accepta divortul., cbiar daca ne-
Sc aplcca si o s5rota pc pielea fina a gatolui. Linda
se intinsc pc spate, incbizand ochii. fuzi sa gandesti ca o persoana rnatura !
Eram sigur ca ma doresti.., sopti el. — Dar soot femeic I obiecta ea. Am si uii flu de
Cuvintele lui o inhibara si Sc zbatu sa scape da im-; =scut.
bratisare. - Tocmai despre cl este vorba. Amandoi avem res-
—Nu vreau... No acorn. Niciodata... ponsabilitati pentru crqterca loi i no admit ca vreunul
— De cc ? Spune-mi cc motive al sii te abtii. din noi sa si neglijcze datoria.
-

Cc put-ca spona ? Cii nu avca destola - Indraznesti sa insinuezi ca as put-ca sia nu t115
fn cl pentru a risca sa se indragosteasca iarki ?incredere
Ca ura ocup de Andy ?
era singura cale de protectie de care dispunea si ca era Dominic isi pose m.ainitc in soiclori si-i zise sfi-
Inca insp5imantata de apropierca mi ? dator :
JOANNA SCOTT IUBIRF, I1EGASITA 77

De cc mi-ni ascuns na;.terea lui Andrew Din Doanana Mason se retrase. Dominic se anima in ba-
tcrieire, am ren5it sa aflu ca am un flu. Acuff' suntem zin cu Andy in brae. Maul se simtea minunat in api
o familie, jar Andrew va crqte alaturi de parintii lui, §i &idea din maini i din picioare. Linda 1u5 copilul
ai ititcles ? In plus, wean ca el sä aiba o copilarie feri-; terse cu un prosop, apoi ii fv;ez5 pc patura, clandu-i bi-
cita si sa-i daruim un ft -ate sau o sora.
bcronul.
Linda se tidied infrunta curajoasa. Dominic se intinse pc salteaua pneumatica.
- Glumesti. nu ? Stii cii este imposibil sa avem - Am sä-i spun secretarei nide sá angajeze un in-
alti copii structor de inot. Andrew itibeste foarte mult apa.
-- Nu mai e;ti o adolescentii naiva, spuse el ironic: Linda se uita surprinsa la el.
Suntein tineri si putem- avea cati copii vrem. - Este prea tnic ca sa invete sa inoate. Nu poate
- Ma refeream In partea afectiva, nu la posibilita
inteleaga pc instructor.
tea fizica. - Nu ai dreptate. .Bebel4i invata foarte repede
-- Din contra, senility mca nevestica, am convinge- sa se tina la suprafata apei. Andrew va $ti s5.dea din
Iva ca nici o probleina afectiva sau fizica nu m5 poate mini i din picioare pentru a se deplasa in bazin. Este
impiechea, afirma el, luand-o in brave. Daca intuitia nu necesar ca el sa tic acest lucru, mai ales ca In oriv;: se
ma tradeaza, nici tu nu vei area vreo problema... Sunt o sumedenie de piscine...
lucruri care nu sc discuta... Linda se infiora la gandul ca fiul ei ar putea
Mainilc lui ii dezmierdara spatcle, stiarnind in trupul aibà vreun accident. Ziarele rclatau mereu despre co-
ei dorinta nestavilita de a Sc lasa iubita. pii inecati in piscine i recunoscu ca Dominic era preo-
Inchise ochii, cuprinsa de rqine. Insistenta lui de a cupat de soarta fiului lor. •
o face sa cedcze nu se datora decat dorintei de a o Andy arunca biberonul in iarba. Dominic il cube-
Sing,ura ei greeala fusesc sã-i cedeze in prima noapte se i i-1 intinsc. Andy ii arunca din nou, razand. Linda
de atunci, Dominic nu se gandise decat reinnoiasel ii observa amuzata, constatand ca baietelul semana foar-
victoria. Unica ei apararc o constituia refuzul categoric; te mult cu tatal lui.
atata amp cat el dorea ca ea sa se comporte ca un ani.; - Andy scamania ca tnc ca doua picaturi de apa,
ma! ascultator. Era atat de dificil I Trebui s5 se zbatg Ii spusc lui Dominic, reg,retand iinediat ca o luase gura
ca sa scape din imbratiprea lui. pc dinaintc.
In accl moment aparu doamna Mason cu Andy irt - Este normal sa-mi Selilelle, cloar este flub men,
brate.
?
- Uite clue a vcnit. Este tatal tau, spuse doica; - Bineinteles c5 este fiul tau. Voiam doar sa...
vorbind cu Andy. - Cc voiai ? sa nu Ii fost al meu ? Sau sa-1 cre5ti
Obrajii Lindci se imbujorara, dar Dominic, far5 salt numai tu ?
piarda sangelc recc, Ii lua pe Andy cu un brat, jar cu Linda 4i intoarse capul, pentru ca el sa nu-i obser-;
ccialalt sacop cu jucariile copilului. ve IacrimiLc amare care-i aparusera in ochi.::
79
V8 JOANNA SCOrli twin REGASITA

Da, 4i spuse ca, dorinta mea este sä-1 duc pe Andy - Ma oditmesc putin. N-am intentia sa ies in aceas-
cat mai departe de tine. As vrea sa suferi la fel de th seara. Nu am pofta de mancare. Voi bea un pahar
mult ca mine si sã cunosti chinul de a iubi faril sa cu lapte si voi rnanca vreo doi biscuiti.
fii iubit. Te-am anuntat de ieri ca vom lila masa imprau-
Inchise ochii si nu spusc nimic. tta In aceasta seara si am crezut ea esti gata s lesim.
— Cand imi aduc aminte Ca ai vrut sat ii &parte Nu poti sá rnergi in costum de bale. Nu te afli printre
de mine, imi vine sa te strang de gat. Sa nu-ti mai trea-: prietenii ea '. din Laguna Beach. Te rog s5 te schimbi,
prin minte gandul de divort, caci nu-rni voi parasi suntcrn in intarziere,
niciodata rnostenitorul. — Cum putcam bdnui ci ai de gaud sa einezi cu
Se indrepta rnanios catre cas5, luandu-1 i pe Andy: mine ? Am avut impresia ca n-al Licut invitatia decat
Linda se apropie de marginea bazinului si-si in- pentru a-ti linisti constiinta, inainte de a o vedea pe
mule degetele in apa, revazand chipul incruntat al so- Monica. In privinta prietenilor mei, afla cà el sunt
tului salt atunci cand ii vorbea ci si zambetul infloritor mutt mai dccenti in costum de bale decat prietcna ta
pe care-1 adresa numai lui Andy. Cat de mult Ii do- care poarta nista rochii decaltate cc nu ascund nici unul
rea sä fie iubita din farmccele sale. Ma mir ca nu te dud la ea !
Stranse lucrurile fiului ei si lc &se, impreuna Cu Cu o miscare rapida, Dominic o trase spre el.
prosoapele tide, la spalatorie, apoi urea scam oprindu-se N-am crezut ca este necesar sa fixez o intalnire
in camera copilului. cu ncvasta mea ca sa cinam impreuna ! Nate ca Inca
Doarnna Mason ii facea bale, asa ca isi continua nu-ti dal seama re inseamna casnicia, dar trebuie sá
drumul si intra in camera ei. Susurul apci in bale o tii ca nu mai suntan logoditi. sa nu-ti inchipui
anunta c5 Dominic se pregateste sa iasa In oras. Dc- vol totem a capricille, doar pentru ca am acceptat sa stau
primata, se aseza pc un sezIong, in balcon, uitandu-se departe de patul tau ! Nu spera ca vei putea divorta
cu un aer absent la palmierii din gradina. Gandurile din cauza cotnportamentului meu sau c vei obtine cres-
i se invarteau in jurul situatiei sale care parea fara ie- terea copilului. Cat despre Monica, afla c5 ea are mai
sire. Brusc, tresari auzind vocca lui Dominic. multa gingasie si caldura urnana deck tine. Parch ai Ii
— Sunt aici, in halcon, spuse dup5 o clip5 de ezi- o fecioara isterica
tare. - Stil foarte bine ca nu mai aunt virgin.
ti musca buzele, astcptandu-se ca cl s reinceapa - Crezi c5 claca ai un copil, ai clevenit o persoana
cearta. El isi pusese tin costutn de sear5, lam la man5 rnatura in stare sa iubeasca un barbat ? Al o inima de
ceasul de aur. piatra si nu te gandesti decat la tine.
- Ce faci aici ? Nu esti gam ? Dominic iesi din camera trantind usa in urma
Linda se stapani sä spuna ca Sc schimba cud Scotand un oftat, Linda intra in dormitor, apoi se
are chef. duse in bale si facu un du. Motorul masinii lui Domi-;
IUBIRE REGASITA 81
80 JOANNA SC011/

nic se auzi din ce in ce mai slab, semn ca el iesise hi tru cina, se adresa ea doamnei Smithers care punea va-
oras. sele in masina de spalat. Nam crezut ca voi manca atat
imbraca o rochie alba de bumbac care i se mula de mult.
perfect pe trup. — Ma bucur cã v-a placut mancarea. Domnul Rey-
Dupa' ce-si prinse parul, se pregati si coboare in nolds mi-a spus SA va pregatesc ceva bun, pentru ca
buca'tarie sa manance un sandvis, dar auzi un ciocanit nu trebuie sa postiti. Vad ca a avut dreptate.
in usa — Ti-a spus unde se duce?
- Intra I — Nu... Mi-a spus ca a rezeryat o mast la un res-
Kim ig facu aparitia, tinand in maini o tava de taurant, atata tot. Parea trist ea nu puteti sal inso-
argint incarcata cu tot felul de bunatati. titi... Gata, am terminat treaba. Acurn masina face res-
- Domnul Reynolds ma sptis ca nu vã simtiti bine tut. M duc sä mt odihnesc min... Mai aveti nevoie de
si i-a spus doamnei Smithers ca veti lua masa in ca- mine ?
mera. Puse farfuriile si tacamurile pc o ma's* rotun-
da din fata ferestrei, apoi se retrase. — Nu, multumesc. Voi citi o carte in biblioteca.
Peretii cu lambriuri de nuc erau ticsiti Cu carti
Linda se aseza pe un scaun, gandindu-se uimita la na in tavan. Fotoliile de piele si biroul masiv comple-
faptul ca Dominic Sc ingrijise de dna ci, dupa cc tau mobilierul din incapere. Aici obisnuia Dominic sa
facuse cu ou si Cu otet.
se retraga dupa-masa, facandu-si ordine in hartii.
Pe cateva frunze de salata se aflau creveti fierti Cu Linda se uit5 la cartile de pe rafturi. In spatele
sos aromat. Ea aprecie talentul bucataresei, mai ales unei vitrine se aflau numeroase editii originale de mare
cotletele de mid cu cartofi copti si compotul de piersici. valoare. Cateva rafturi cuprindeau lucrari referitoare la
Linda lua ceasca Cu cafea pc balcon. Luna stralu- muzica si cinema. Din bibliotcc nu lipseau ultirnele
cea deasupra palmierilor iar atmosfera cal& i blanda aparitii editoriale de succes.
a noptii parea mai degraba specifica unei insule din
Linda &lea o carte interesanta, alegand cateva ro-
Pacific.
mane pe care le puse pe birou.
Pentru a scapa de gandurile care-o fran -rantau, Sc Duna ce aprinse veioza, se a.seza in fotoliul cu spa-
duse la bucatarie sa duca tava. Pe culoar se opri si des- tar inalt, zarind cheile lui Dominic langa scrisorile pri-
chise usa de la camera copilului. Andy dormea si re- mite in acea. zi. Alaturi se aflau cateva pagini batute
nunta s intre la el.
la tnasina. Linda se uita pc una din ele ; era o propu-
Doamna Smithers statca la taclale Cu Kim. nere de adaptare cinematografica a unui roman re-
- Eu sunt platit sa ya servesc. Doar nu yreti sa-mi
cent aparut si laudat de critica. Nefiind familiarizata
pierd postul ? spuse Kim surazand.
- Bineinteles ca nu. Nici nu m-am &audit Ia accas- cu Icctura scenariilor de cinema, fu imprcsionata de rit-
ta consecinta, sc scuza ea. Vreau sa-ti multumesc pen- mui rapid al poyestirii, de dialogurile scanteictoare.
J@ANNA SCOTT VESIRE REGASITA

Curioasa sii afle dcznodarnantul povestii de drat — Estc inutil sa-mi mai amintesti cc inscanina sii
goste dintre cei doi protagonisti, se intinse pe sofa, cu tralm ca doi soti. intotdeauna am fost gata... sa ina
manuscrisul in mana. Numai zgomotul masinii lui Do= cepem o adevarata viata de familic. Tu esti aceea care
tninic o fact] s5 se oprcasca din citit. Pentru a evita refuzi sa-ti faci datoria de sotie.
sa fie surprinsa in biblioteca, puse mana intre paginile Linda Ii infipse m5inite in olduri, fulgerandu-I Cu
scenariului si se duse sa-i dcschida, pcntru ca nu avea privirca.
chcilc in el. - Pentru Dumnezeu, Dominic, nu este cazul sa ma
ironizezi. indraznesti sa vorbesti de obligatiile coniu-
—Ta te uita, cc surpriza spuse el, adresandu-i un
gale, tocmai tu, care nu respecti nici o promisiune ? Cum
suras prictenos.
ramanc cu fidelitatca coniugala ?
Sc apropie si o cuprinse in brae.
— Nu-mi trecc prin mime sa te ironizez. Nici nu
— Este dragut din partca ta ca m-al astcptat, nidiiu- ftii cc ridicol na-am simtit cand a trebuit sa inventez
ga pc un ton bland. un motiv plauzibil pcntru a scuza absenta ta. Nu te
Linda nu putu scoate nici un sunet. Emotia pc care intcrescaza deck fiinta La si nu-ti pasa dc
o simtea in prezenta lui o impicdica sa se impotriveasca — incetcaza Te rog sa incetezi.
sarutarilor lui pasionate. Ea Sc zbatu dar el o saruta In ciuda furici care-o cuprinscse, stia ca el avea
Cu infocare, astfcl ca' las5 cacla scenariul din mina dreptatc, dar nu voia sa rccunoasca, pcntru ca at fi
si se lipi de trupul lui. devenit mai vulncrabila In fata lui. Dc data asta, do-
Sotul ei scoase tin strigiit i se apleca pentru rea ca el sa sufac. Disperata, 11 lovi cu pumnii in picpt
masa glczna. — Bine, bine, spuse el imbratisand-o. Acum tc-ai
Cc tc-a apucat ? Am crezut cii m-ai lovit cu pi-
linistit ? Nu mai plange, cii trezesti toata casa.
ciorul... De uncle ai luat scenariul ? El sc aseza pc sofa, tinand-o in brae. 0 mangaic
usor ca s-o calmeze. Linda simtea ca se dcstindc. Era
L-am gasit in biblioteca. Voiam sa citcsc ceva asa dc bine sa fie dezmierdata de Dominic. Asa facuse
si am vazut te\-tul pc birou. N-am stint ca te intorci In prima noapte cand ea fusese In fel de vinovata ea
acia curand.
si el, lasandu-se purtat5 de dorinta.
Dominic ridic5 mantiscrisul si intr5 in bibliotec5., — Ii-am linistit, spuse stergandu-si lacrimilc cu do-;
urmat de Linda. sul palmci.
— Cc ai• cautat aid ? Dc cc mii spionczi ? — Lasa-ma pc mine, sopti cl, scotand batista din
- Cc-ti trecc prin minte ! Esti pus pc scandal ? buzunar. Ii amintesti de prima noastra, nonprc... cc bine
N-am nici on motiv s5 tc spioncz. N-am stint c5 nu am ne-am
acccs la bibliotcc5. No-mi amintcsti mercu c5 stmtcrn In timp cc el Ii mangaia sanii si umerii, Ii dada
casatoriti ? seama cii el se refcrisc la placerca fizica si nu In sell-
Dominic o privi amuzat. tit-nem:etc pc care ea le avusese atunci.
84 JOANNA SC0111 IUBIflE BEGASITA 85

In naivitatea ci, crezuse ea o iubeste, nestiind ci butialut La cAe in stare sa-I creasca singura pe Andy.
un barbat ca el poate sä faca dragoste fara sä fie in-: Accasta era singura ei speranta de a pune capat unci
dragostit casnicii insuportabile.
Dominic cobori mana mangaie genunchii, dar Linda se intoarse in dormitor cautand in buzuna-
ea se ridica brusc in picioare. rele fustci bei, pc care o purtase cand fusese cu Cindy
- Ce ai ? o intrcba mirat. in oras, si scoase cartea de vizita data de barbatul
- Nimic. Vrcau sã ma cule.. Sunt obosita. blond. Acesta o asigurasc ca propunerca lui este se-
El isi inclesta maxilarele si se sprijini cu spatele do rioasa. Cine stic ? Poate mai cxista la Hollywood si bar ,
birou. batinercsdoluaticfemorsnu
— De cc nu vrei si te maturizczi ? de dorinta de a lc duce in dormitor.
— Ma sicat bine asa... Linda eiti : Steven Douglas. Pre,sedinte al Casei de
- Cand tc vci hotari sa devii Cu adevarat sotii Discuri Karizma. Parch' auzise de aceasta firma cand
mea ? era la Laguna Beach. Multi tincri compozitori si caned-
- Nicioclata. Nici eand voi fi batrana si nevolnica: reti isi incepusera aici caricra.
Prietenii ei mentionasera ca este o firma serioasa,
Dominic se aseza' pc fotoliu suspinand. cu profcsionisti eompetenti. Sc gandi ca merita ostenea-;
— in acest caz, iti urez noapte buna, sotioara de la sä incerce si hotari sa dea un telefon a doua zi di-
gheata. Am picrdut destuld vreme cu tine si trebuie sA mincaa. Va insista sä alba o auditie in cursul zilei, nu
lucrez. scam, pentru a ,arata c doreste doar o colaborare artis-
Linda se &se repede in camera ei. Furioasa ca fuz, tica.
sesc din nou tratata ca o pustoaica fara minte, se plim-: usa de la balcon, observa ca biblioteca
bä de la un capat la altul al dormitorului, neputand sA era MCA luminata.
se calmcze. Asadar, el o considcra doar o partcnera de
pat, neavand pcntru ca nici un sentiment.
Linda trccu in baleon. Briza racoroasa a oceanu-;
lid o facu sa-si stranga' mainile la piept. Prin rninte ii
treecau ganduri de razbunare : trebuia sã-i demonstre-:
zc Ca este o feme.ic cu capul pe umcri, capabila sa asI
gure cresterea lui Andy. Poatc ca atunci soul ei o va
respecta.
Biblioteca era Inca luminata. Ideca ca, in timp ce
ea se cllinuia, el este pc cale sa castige bani frumosi, o
indispuse si mai mult. Banii... iata solutia Trcbuia sa
reuseased.si castige multi bani pentru a convinge tri71
SG JOANNA SCO Ti I UBIRE REGASITA 87

cumva este rucla eu el. Dorinta ei era s5 obtina mai


intai succcse in carierA ,si apoi sa-si dezvaluie adevara4.
ta identitate, altfcl sotul ei i-ar fi zAdArnicit speran
tele.
Cu molta precautie, ea reusise sä piece de acasa
far5 sA atraga vreo bAnuiala. 0 rugase pc domnisoara
Janson sa-i imprumutc masina, refuzandu-1 categoric ca
sofcr pe Kim.
cANTOLUL VI
Sccretara Ii arAtii o usa de sacra si ca pAtrunse mn
Linda ii spuse paznicului de la pareare c5 era as- tr-un vestibul prevAzut cu un birou. 0 aka' secretarA;
teptatA. El se uit5 intr-un registru cu numele vizitato- intre dourt varste, cu o coafura cleganta, se tidied s-o
rilor, apoi apasa pe un buton ridicand bariera. Linda intampine.
se uit5 in oglinda arania parul. Dui-A o — BunA zina, domnisoara Brown. Domnul Douglas
clipa de czitare, ii scoase verigheta de pc degct. La vii asteapt5.
urrna wind, era o incercarc care o privca nurnai pc ea. Sccretara bAtu la o usA, apoi o dcschise, lasand-o
Dominic nu avea nici o legatur5 cu cariera ei. Iesind PC Linda siI intrc in biroul sefului. Steven Douglas ii
din masin5, se indrepta spre o cladire cu peretii din intinsc mama.
stiel5 si beton, avand pc acoperis un disc urias pe care — Linda, ma bucur cA ai milt.
scria cu litere marl din bronz : Casa de discuri Kariztna. Facanda-i semn sa se aseze pc o canapca alba, el
Usa de la intrare se deschisc automat si Ii trase ra- 1u5 loc pc un scaun confortabil si-i ofcri o tigar5. Ea
seflarea patrunzand In holul cochet, unde aerul conditio- refuza i el ii propuse o cafca sau o bautura rAcori-
nat asigura o rdcoare placuta. Liftul o dose la etaiele
toare.
superioare uncle se aflau birouriic cfilor. 0 secretara
tinericA ii surase binevoitor : Linda refuza din nou.
— Pc cine eautati ? — SA trecern la afaccri. Ai fikut vrco inrcgistrarc ?
— Am o intalnire cu clomind Douglas. — Nu.
— Cum vii numiti ? — In acest caz, continua' el surprins, trebnic sli stiu
— Linda Brown, raspunse ea, uitandu-se la d mai multe despre tine, in afarA de faptul ca ai o voce
tul in care fusesc verigheta. deosebit5 si o excelentA ureche muzicala. Vorbeste-mi
Linda ii telefonasc la ora zcce lui Steven Douglas, despre tine. Chiar dad. nu esti o cantAreatA cOnsacratI,
amintindu•i ca este fata care cAntase in restaurantA presupun cii ai urmat studii muzicalc.
rnoxican, prezentandu-se cu numele de Brown. Domi- — De fapt, rnarturisi ea, singurul men profesor a
nic eca prea cuaoscut ea s'a rite intrebarca daca' tra fost ditijorul corului de la biscrica din orAselul men
80 TUR I R BEGA SI TA 39
JOANNA SC 0 '1' P.

din Kansas. Am incercat sã-mi cktig existenta cind, pcntru ceea cc avea de gand sA-i propuna. Sc rOna
dar n-am fkut mare branza. plcca privirilc.
— Inteleg. Strazilc din Hollywood stint plinc de ac- — Ochii Lindci sunt minunati ! exclama Jeff. SA ye-
tori si cantketi veniti din toatc colturile tärii. Toti vor dem cum cantA. Stii cuvintlec de la cantecul „Este o
8a-Mi dea sa ascult discurilc cu cantccele lor, dar majo-
noapte trista" ?
ritatea devin someri... Poatc ea-0 vine greu sà crczi, Ea dAdu afirmativ din cap. Cei trci instrumentisti
incepura sA cante melodia, iar Jeff ii facu setun sá in.-
dar mai degraba ma feresc de cantketi deck sã-i des-
ccapa. La inceput, ea canta mai incet, dar va?and incu-
copar. De aceca, intalnirea noastria ti-a purtat noroc.
'rajArile baictilor, vocea ei devcni mai puternica si tub-
Formatia de care ti-am vorbit Sc afla in studioul de in-
registrare. Te voi prezcnta imcdiat. buratoare. In cabina de la etajul de sus, tehnicicnii in-
cetar5 vorba intoarsera privirile ciitre ea. La sfAr-
El o conduse la etajul de dedesubt, rugand-o pe se-
situl cantecului, fu ri)splAtitA cu aplauzele asistentei.
cretara sa nu fie deranjat cleat in caz de urgenta. Inaintc ca ca sa poata spunc ceva in difuzoarc rasuna
,

Intrarea in stud ioul de inregistrare era si mai pa- vocea lui Steven :
zita deck biroul sefilor. Linda nu putu patrunde in ca- — Am ccrut sã te inrcgistreze pentru a vedea daca
bina de mixare a sunctelor deck dupa primirea unei discul va icsi asa cum trebuie. Cc pkere avcti, baicti ?
carti de identificare, prinsa de bluza cu o agraf5. Becu- — Este excelent, spuse Bill. Arc ochii albastri si
rile rosii anuntau ca imprimarea incepuse. vocea care ne trebuie !
Steven ii oferi un scaun si se aezA langa ea. Ingi- — Foatte bine. Sa ne intoarcem in biroul men pen-
nerii de sunet manevrau butoanele de pc un pupitru de tru a discuta desprc contract, ii propuse Steven.
control, pentru a obtine efectul dorit. Trei instrumen- Linda era atat de emotiOnata ca membrii formatiei
tisti barbosi thntau in studioul aflat la etajul inferior. o acceptaser5 atilt de repede, incat se grabi sa spuna
Deodata, chitaristul gresi 0 nota i , scotandu-si castile da, de team5 ca ei sa nu se razgandeasca. Ea ,le explic5
de la urechi, ceru o pauza. Tchnicicnii oprira aparatele de cc dorea sã devina cantareata : lipsa de bani o Ca-
si se relaxar5, sprijinindu-se de spatarele scaunelor. eca chiar sã pretinda o suma mai mica deck cei trei
Steven ii facu semn Lindei sã-1 urmeze. Cei trci mu-: muzicanti, pcntru ca acestia aveau deja o experient5 bo-
gata.
zicanti se odihneau, sorbind din paharelc Cu b5uturi — Extraordinar ! zisc Jeff, strangandu-i mana. Ce
rkoritoare. zici, maim la ora zece incepem imprimarca ?
— Ea este Linda, cant -Arcata de care v-am vorbit: Linda se gandi o clip5. Dominic o indcamase sa
Linda, ti-1 prezint pc Jeff, Terry si Bill, sat] formatia iasa din casa si s5 cunoasca alti oamcni. Va g5si cu
Safir. Numele formatiei vine de la culoarea ochilor in- usurint5 un pretext pentru a fi singura maim diminea-
terpretilor : toti au ochii all?astri. Linda surase, amin-: ta. Andy ii va lipsi, ins 5 doanana Mason va avca grijA
dc el. In dcfinitiv, va c5stiga bani pcntru el.
ca Steven ii spusese ca ochii ci se po rivesc
00 JOANNA SCOTT IUBIRE REGASITA !it

— Vol fi aid la zcce. Sum bucuroas sà lucrcz. CU Cand Dominic opri ma;ina in fata casei, ea - ii facu
vo i scrnn cu Juana. Soul ei o intreba inirat
Sä Iasi adresa si numarul
- dc telefon secretarci — Uncle ai fost toata ziva ? Am sunat de cloud on
mete, spuse Steven. ;i nu te-am gasit.
Linda isi mu;cA buzelc.
— Este imposibil, domnule Douglas. Am sa tele- — Am facut cumparaturi... mini Linda pentru a nu-i
foncz cu, daca este necesar. trczi banuieli sotului ci.
-- Ai cumparat rochia ?
- Spune-mi Steven, Linda. Avem nevoie dc numa-
rut tau numai in caz de urgenta. Iti promit ca nu-I vom — Nu, domni;oara Janson a ales-o. De fapt, se-
da nimanui. cretara ta mi-a cumparat atat de matte lucruri incat nu
- Imi pare rau, Steven, dar nu stau la mine acasa. mai am nevoie de nimic. Put .5i simplil am admirat
Daca imprimarile imi vor aduce bani multi, voi putea vitrinele.
sa ma mut undeva mai bine .5i totul se va aranja, in- Ti-al pierdut ziva colindand prin magazine, fara
clusiv telefonul. sa cuinperi ceva ? fa'cu el uluit. Ken mi-a marturisit ca
— Este o situatie neobi;nuitii, dar nu va dura mult in cateva ccasuri Cindy cheltule leafa lui pc 0 sapta-
Limp. In curand vei fi milionara ! Vrei un avans ? mana t
Linda isi dadu seaina ca luxul toaletei sale il mica - Eu nu ma compar cu sotia lui Ken ! In loc sa fii
bucuros ca nu ti-am risipit banii, ma supui unui inte-
pc Steven, dar an putea sä-i spuna adevArul.
rogatoriu minutios ! riposta indig.nata.
— Nu, multumesc. Pot sa a;tept.
- Calmcaza,te... Nu-i nevoic sa te rastesti la mine.
In up liftului, ca ii stranse mana inca o data
Nu-ti caut nod in papura, dorearn numai sa stain de
multumi pentru tot cc facuse pcntru ea. Intalnirea, Sc vorba.
gandi ea, durase mai mutt &cat prevaz.usc. Sc va in-
toarce acasa dupa-amiaza si era ingrijorata ca va trebui — Scuza-ma. spuse ca surazand. Imi pare rau al
sa raspunda la intrebarile lui Dominic. am lost nesuferita. Crcd cà tottil se datoreaza oboselii.
Ai avut o zi grea ?
Ii puse verigheta pc deget ;i facu un du; invio-
rator, apoi imbraca o rochic lunga, roz-pal, Fara ma- Obi;nuitele hartuieli din partea actionarilor care
ned. Dupa cc1i usca parul, lasandu-1 sa cada in buck nu tiu altccva decat pierderi ;i profit, uitand ca lu-
cram cu nistc vedete capricioasc.
matasoase, Sc duse vada pe Andy. Copilui nu era
in camera lui si nici In bucataric. Nici urma de doica ! — N-a; zice ca vedetele cantecului sunt char atat
0 senzatie acuta de foamc ii reaminti ca nu mancase dc capricioase. Singura tot dorinta este sa alba succes
nimic. hi turna lapte intr-un pahar ;i puse cateva fur- la public. .Admiratorii sunt a.,a de schimbatori ! Este
securi pe o farfurioara, apoi se a.;cza pc un scaun in suficient un singur disc Para succcs pentru a ca'dea in
uitare.
JO ANN z SCO f 11)-131RE REG AS I TA 93

- Cred cii ai dreptatc, clar acum luctam si cu stele tru el nu numai o atractie fizica. II iubise din prima
dc cinema. Sa vezi cc relc stint accstea ! Acum lucram clipa !
pentru televiziune, dar preconizam sa nc extindem La I-7ard indoiala ca el Ii asigurase cele mai bit= con-
salilc dc cinema. Monica nc este de mare fobs, pentru ditii de trai, ii cumparasc haine scumpe si-i oferisc o
ca are un public fidel toatc filmelc sale s-au bucurat casa spatioasa... Dar o inchisoare ramane inchisoarc,
de WI mare succes. chiar daca arc gratii aurite.
Linda simti cii o cuprinde mania in auzul numclui — Nu, nu te dowse. Nu doresc nici un barbat. Nu
Monicai. rastalmaci vorbele Jude.
— Nu trcbuic sit tc justifici pcntru rclatia dintre El trecu imediat de la dorinta la furic.
tine si ea. Esti libcr sa vezi pe cine vrei. - Bineinteles ! Esti multumita sa am mai multe
— Cc •fericire pe mine ! Sotia mca cutreicra maga- amante pentru a nu fi nevoita sa te culci cu mine.
zinelc fara sa chcituiasca un ban .si nu are nici o obiec- 0 apuca de umcri si o stransc cu putere. ingrozita
tie daca am o legatura Cu o actrita seducritoare... Nu-mi de lucirea rece din ochii lui, ea cauta sa se desprinda
vine sA crcd cii sunt asa de norocos ! din imbratisarca care-i producca o durcre violenta'.
— 5i daca mi-ar pasa ca traiesti cu Monica ? S-ar Cina este gata ! ii anunta Kim din pragul usii.
scitimba ccva ? ii intrcba, atintinclu-si privirile in ocitii —Sa mergcm la masa', spuse Dominic, inaintc ca dis-
lui. curia cu tine sa-mi tale pofta : de mancare.
— Totul este posibil. Oricum, ai dreptul sa pretinzi Din fericirc pentru Linda, cina se desfasura in ta-
din partca men sa-ti fiu credincios. Acclasi il as- arc. Bucatareasa prcgatise gustari in aspic, pui cu orcz
rept de in tine. si praiituri cu
Linda isi plcca ochii. Dominic nu se schimbase. Dominic o ajuta pc Linda sa se ridice de la masa" si
Desi nu o mai ridiculiza si nici nu inccrca s-o cncrve- o condusc in biblioteca, uncle comandase cafeaua.
ze, el nu-i declarase ca o iubestc, gandindu-se numai Linda se aseza pc sofa.
la Andy. — Vrei sa asculti putina muzica ? Am multe discuri,
— Nu ai vreun motiv sa tc indoiesti de fidelitatca toatc imprimatc la firma mea.
Inca, rosti ea apasat, Cu toate ca' in prima noastra noap- — Sunt sigura Cii ai lansat discuri cu toatc gcnurile
te facut o impresic gresita despre mine. muzicale... Pune-tni ceva lent. Nu am dispozitia de a as-
Dominic se a.seza langA ea si-i ridica barbia. culta o melodic prca ritmata..
— Cc vrci sa spui ? Nu cumva prctinzi Ca nu ai fi El alese o melodic interprctata de un pianist cele-
cedat altui barbat ? Mii dorcsti la fel de tare Ca mine ? bru si, dupa cc apasa pe butonul combinci muzicalc, se
Privirile lui exprimau o pasiune violenta. Din pa- wza langa ca.
cate, el nu-si va da seama niciodata ca in ciuda faptu- Kim puse cestile die cafea pe o masuca in fata lot,
lui ca se iubisera doar o singura noapte, ea simtise pcn- alaturi de farfurioarc cu fursecuri. Linda rosi, obscrvaud
94 JOANNA SCOTT IUBIFtE REGASITA

privirile lui insistente pleca ochii. El scoase un of tat sonalitati ale industriei filmului erau inscrise Cu litere de
;i se apropie de fereastra. bronz.
- Ce zici de o plimbare ? intreba privind cerul inste- — Este renumitul trotuar al celebritatilor, ea un oma-
lat? giu adus celor mai marl artisti. In fata noastra se afla
— La ora asta ?... Unde vrci sa mergem ? Abia am Teatrul chinezesc Grauman, inaltat de Sid Grauman in
cinat... anul 1927. Chadirea este decorata cu motive chinezesti,
— Stiu, dar simt ncvoia sa ies din cash. Nu vrei sa de unde i se trage i numele. A fost cea mai luxoasa sala
vczi Hollywoodul ? de spectacole din Hollywood. Aici au avut loc premie-
rele tuturor filmelor.
- Ba da. Vreau numai sa-1 vad o clip a pc Andy. As
tazi n-am avut timp. In fata cladirii in forma de pagoda, vedetele cele
mai cunoscute si-au imprimat palmcle si talpa pantofi-
— Te tog, spuse cl, insotind-o. lor in chant. Linda compara tnasura de la pantaii
Andy era pc jumatate adormit i doamna Mason il sal cu cea a diferitelor actrite, sprc amuzamentul lui
legana putin, inainte de a-1 pune in patut. Dominic il sä- Dominic, care-i arata urma labelor cainilor faimosi din
rut, jar Linda il lua in brate, apoi il,dadu doicii. filmele mute. In holul teatrului se aflau fotografiile ac-
Pe culoar Dominic o lua de mana si ea se lipi de piep- torilor care au obtinut premiul Oscar.
tul lui. 0 mangaie tandru pe par si o conduse la masina. - Este sanctuarul celor care au contribuit la conso-
Dupa ce iesira din Beverly Hills, el o lua de-a lun-; lidarea celei de-a saptea arte, ii explica Dominic. Nu
gul bulevardului Hollywood si opri Merceclesul in drep- simti nevoia sá bei ceva inainte de a nc intoarce acasa ?
tul unor magazine cu aspect neatragator. — Este o idee excelenta, aproba ea, surazand.
— Nu asa mi-am inchipuit Ca arata Hollywoodul Ajungand in dreptul unui cabaret situat pe Sunset
Dominic izbucni in ras. Boulevard, Dominic parca masina si intra, impreuna cu
— Toti turistii au aceeasi scnzatie, crezand ca Holly- Linda, in sala care avea mesele dispuse in jurul unei
woodul a ramas ceva in urma cu patruzeci de ani, cand estrade. Chelnerul be oferi o masa in apropierea scenei,
cladirile abia sc inaltau, iar stelele de cinema locuiau pc jar Dominic cotnandh dou5 cafele. Linda rase cu pofta
colinclele invecinate. Din *ate, cladirile s-au invechit la glumele unui tan5r actor.
majoritatea producatorilor de film si-au mutat birou- — One ? Nu-I cunosc.
rile in Santa Monica, Beverly Hills sau Universal City...' — Este un tartar actor care aspira sa devina vedeth:
Hollywoodul a decazut, desi continua sa fie pentru multi Un comic celebru a avut ideca sà deschida aici un fel
admiratori capitala mondiala a filtnului. de atelier unde sil evolueze sperantele scenei, cat si
Dominic o lua' de mana arata stelele de granit consacrati. Publicul beneficiaza astfcl de specta-
incastrate in asfalt la intervale egale. Numele marilor per- cole deosebite la prcturi accesibile.
ANN A

Pc sccna aparu on comic rcnumit. Linda se siniti za scauradui, in areprarca unei vorbe incurajatoare. Din
stanienitii cand accsta facu glume proastc pe searna unor plicate, sool ei se arata mai rece ca de obicei i astcp-
grupdri ctnicc. Sala nu reactiona la accste intepaturi ta ca ea O. coboarc din ina0115, cand ajunsera acasli.
rauvoitoarc si artistul inccpu sà ridiculizcze uncle per- Linda se dusc in dormitor, chinuita de ganduri ne-
sanalitati dc la Hollywood. Deoelata privirilc lui se grc. Disperatd ca nu va putca sá se adapteze la modul
oprira asupra lui Dominic. dc via a! lui Dominic, cduta o icsire din situatia ei
— Avem onoarca, prictcni, in accasta scara, sa4 avcm ncfcricita ; fara sa fi gasit fericirea intr-o casnicic care
in mijlocul nostru pc domnul Dominic Reynolds, cele- nu se baza pc dragoste si pc incredere reciproca, dorea
brul scducator din Hollywood. II vcdem mereu cu alta sä-1 paraseasca inainte sä fi ajuns intr-o stare de ncrvi
femeie. Va asigur ca acum a facut 0 alegere buna... deplorabila. Soul ei nu voia sau nu putea s-o iubeasca,
Dominic, cc parerc are Monica &spa; noua ta cuccri- astfel ca nu vcdea nici un motiv pcntru care sa ramana
re.? Stiam ca Monica tc considera achizitia ci perso-
nala... Zgornotul motorului mainii o facu sä se apropic de
Linda se facu mica de ruine ; lacrimi am= ii apd- fcreastra. Asadar, Dominic se ducea la Monica, pre-
rura in ochi. Sc ridica brusc si se precipita spre icsire, , ferand sá1i petreacii noaptca cu o femeie seducatoare
rasturnand un scaun in drumul ei. Dominic Lisa cativa &cat piarda timpul certandu-sc cu ea.
dolari pe mass, grabindu-sc ajunga sotlia din urmit Sc lungi in pat, ramanand cu ochii deschisi pana
— Linda, vreau sa-ti explic... in zori. Cand, in sfarsit, adormi, timing nu se intorscse
— Nu ai cc sa-mi explici. M-am comportat ca o fc- Inca.
tita. Ifni pare rau Ca m-am dat in spectacol. Taraitul ceasului desteptator o trezi brusc, dintr-un
— Nu-i nimic... Comicul este doritor sá castige pu- cosmar. Opri soneria, cu gandul sa mai doarma putin,
blicul si reactia rece a salii 1-a impins sa devina sar- dar isi aminti ca arc intalnire la Studiourile Karizma.
castic. Maine imi va tclefona, ccrandu-si scuze, pcntru Dupa cc f5cu un du s rapid, Ii puse o fusta crem
a ma asigura ca totul nu a fost decat o glumd. Ce pa- dc in si o bluza alba. Ii prinse parul cu o panglica de
cat ca nu vci fi langa mine MaillC, slI auzi scuzele lui. matase si-si petrecu un Pdntisor dc aur in jurul gatu-
Ma crezi ca asa se va intampla ? lui. Era prca tarziu sa treaca pe la Andy si regreta din
— Nu are nici o importanta cc crcd cu. Nu sunt nou ca timpul o preseaza sa ajunga la casa .de discuri,
destul de matura pentru a ma intclegc cu prietenii neglijandu-si copilul. Din pacatc nu avea alta posibili-
El don i so imbratiseze, dar ca ii respinse. tate pentru a scapa dc Dominic.
— Nu, te tog_ Nu ma i suport. Du-inh' acasa, vreau 0 boare de vant dinspre ocean ridicase smogul care
sa ma linistesc. se formase dc la cosurile fabricilor, oferindu-i posibili-
Dominic conduse masina in tacere, in timp cc Linda tatca sa admire, pentru prima oara, crestele semete ale
tinea ochii inchisi, sprijinindu-se cu capul de spetca- muntelui San Gabriel.
9B JOANNA SCOTT

Linda ii scoase verigheta inainte de a intra in sala


de inregistrarc. Jeff ii iesi in intampinare.
— Vom lucra la albumul pe care-1 vom scoate peste
o luna. Vei putea sa te familiarizezi cu stilul nostru
inainte de a canta impreuna. Vom imprima vocca ta
peste muzica noastra. Esti de acord ?
Linda incuviinta si se aseza pe un scaun. Formatia
Safir canta o muzica rock de calitate, superioara cantc-
celor care se aflau in topul preferintelor publicului. Tex- CAPITOLUL VII
tele erau poctice, jar melodiile aminteau de vechile ba-
lade englezesti. Membrii formatiei Ii compuneau sin- Gustand cu pofta din friptura de mid, Linda be
gun i cantecele si Linda fu incantata sa' constate ca mu- spuse ea fusese cantareata la Laguna Beach. Jeff si
zica lor era apropiata dc genul ei. Bill cunosteau cabaretul in care ea lucrase.
0 jumatate de ora mai tarziu, mixarea era perfecta. — Cred sa de data asta vom reusi, declara Bill. Com-
Beculetele rosii se stinsera iar orchestra lua o pauza. binatia de rock-and-roll si rythm-and-blues a muzicii
Linda se ridica de pe scaun si Terry ii facu un semn noastre, la care se adauga .solista CU voce deosebita,
sa Sc apropie. este purtatoare de succes I
— A iesit minunat exclama Bill. Cc parcre ai, Lin-
da? Stilul tau se portiveste cu muzica noastra ? Erau pc punctul de a plcca cand usa de la bar se
- Cred ca da. Melodiile pc care lc cant en se ar- deschise si Linda o zari pe Monica, la brat cu un actor
monizeaza cu acompaniamentul vostru. care interpreta rolul principal intr-un serial de succes.
— Formidabil I Canta-nc ceva, dupa care vom lua Daca Monica at fi zarit-o in compania membrilor
o gustare. Mor de foame. formatiei Safir, s-ar fi grabit telefoneze lui Dominic
si sa-i spuna uncle se afla sotia sa.
Sc prcfacu ca scapd furculita din mand si se apleca
s7o ridice char in momentul cand Monica trecea pc Ian-
gi masa ci. Cand inali cnpul, pericolul accuse ; Linda
scoase un suspin de estivate.
Toatd dupd-arniaza ea ecimase in studio, cantand
cateva rneloclii. La tniilocul celui de-al treilea cantec,
Bill o intrerupse.
— Este foarte bine. Exact cc. ne tcSuic. 're tog sa
ciint:i de la inceput,
100 JOANNA scarr IUBIRL EGksiTA Jul
1110100...

Clad ajunse la refrcn, voeile celor trei barbati se Nu-i nimic rau in asta ! Carc-i problcma ?
alaturara sunctelor blandc ale melodiei. Pana atunci ea — Nu doresc ca sotul meu sá stic c.1 fac inregistrari
cantase singura, jar armonia acompaniamentului muzical cu formatia Safir.
aducca o nota proaspata. — De cc ? Este un om aspru ?
- Extraordinar ! Linda, esti o comoara ! Melodia — Nu este de acord sa cant... Este mai bine sa nu
ta este senzuala i blanda, zise Jeff. Bill, tc rog sã pas- afle.
trczi ritmul, dar in surdina. Steven ii lua mana si i-o mangaic usor.
Gaud Linda se uita la ccas, se facuse deja patru — Sunt si lucruri pc care le intcleg. Tc intclegi bine
dupa-amiaza. Trebuia sa piece imediat, altfel risca sa _cu el ?
ajunga in urma lui Dominic si sa se justifice spunandu-i
— Nu prea, suspina ea, retragandu-si mana, dar asta
minciuni. este problema mea personala. Daca viata mea particulara
— Gata, baicti, am plecat, spuse ea luandu-si chitara devinc mai agitata, voi fi nevoita sa parascsc formatia.
si punand-o in husa.
— Este Inca dcvreme, se mira Terry. De obicei, noi - Usurel ! Nimeni nu se amesteca in viata ta. Voi
bcm un paharel si relearn cantecul pana cand iesc cum atrage atcntia baletilor sa fie discreti. Cc stupid este
trcbuie. sotul tau. Nu-si da scama cati bard poti castiga daca
ai succes ?... Nu tiu daca vrei sa divortczi, dar (1116
— Imi pare rau, dar nu pot ramane nici o clipa in intentionezi acest lucru, nu trebuic sa amani dccizia paria
plus. Trebuic sa ajung acasa inainte de ora cinci. Maine
la aparitia discului. Nu este normal ca soul tan sa be-
dimineata ne vedem la acecasi ora. neficieze de banii tai.
Steven cobori de la cabina de control. Linda ii multumi si se urea in lift.
— Am uitat, baieti, sa va prcvin ca Linda este foar- — Pc mainc dimineata.
te independenta i ca-i place sä faca lucrurilc asa cum
vrca ca. Trebuie s.-i lasati timp fiber. Vino, Linda, te Ajunsa la masina, ea se fclicita ea. Steven crezuse ca
conduc la lift. Brown este numele sotului ci. La urma urmei, nu-1 min-
tise, doar ukase sa-1 corecten.
— Am impresia ca ma considcri o cantareata capri-
eioasa, protesta ea, stanjenita. Nu sunt deloc capri- Pc neasteptate, auzi vocea lui Steven.
cioasa... - Asteapta putin. Cum ramane cu turncul ?
— Atunci de cc tc grabesti ? o intreba el, apasand - Turneul ? Cc turneu ?
pc butonul liftului. - Turneul pc care trebuic sa-1 fad i cu formatia Si-
Lindci nu-i placcau secrctele inutile. Destul ca-1 fir, atunci cand va fi lansarca discului. Am inchiriat dcja
miutise pc Dominic. Ii pusc verigheta in deget dc fata salile de spectacol. Ce-o sa-i spui sotului tau?
Cu Steven. Linda tresari speriata. Abia reusise sa pastreze taina
Sun t maritata... deplasarilor ci zilnice la Santa Monica, jar acum se pu-
ANNA SCOTT ILIB IR E REGASITA iO

flea problerrol gasirii unui pretext pentru o absent:a mai Ea ingta din umeri.
mare ! Cum ramane cu Andy ? — Am -vrut sa fiu &we= la magazine, pcntru ca
Am sá ma descurc, spuse ziimbind. Nu fi ingri- este mai putina fume la acea ora.
jorat. Nu te las bah. Dupa ce-I incredinti pc Andy ,doanmei Mason, Lin-
da se duse in camera sa, urmata de Dominic.
* — Ai cheltuit rnult de aceasta data ?
— Nu m-am hotarat inca... Prefer sa nu cumpar ni-
Conduand rnasina de-a lungul bulevardului care mic pana ,cand nu voi gasi ceva care sä-mi placa.
ducea spre casa, se gandi ca, daca albumul va avea suc- - Trebuie sà mergi Cu Barbara. Ea s-a oferit sá fie
ces, asa cum anticipasera toti, va putea sa-i ceara un 'ghidul tau... Nu-mi vine .sa -cred ca-ti pierzi timpul in-
avans lui Steven, care sa-i permita sa traiasca departe vartindu-te prin magazine fara sa cumperi ceva
de Dominic, impreuna cu Andy si doamna Mason. Cand — Asa ti se pare tie, dar pentru mine nu este
Dominic va afla de fuga sotiei sale, ea 11 va cla in jude- pierdere de timp. imi place sa colind singpra magazi-
cata si va obtine custodia copilului, pentru ea va avea nele.
dcstui bani care sã justifice cererea sa. De fapt, juclecatorii Linda simtea nevoia sa fad un du, dar satul ei nu
inclinà sa incredinteze copiii mameIor mai degraba decat dadea serrate ca vrea sa iasa din camera. In prezenta lui,
tailor. Doamna Mason 5i Andy vor putea s-o insoteas- ea nu putea sa se relaxeze. 06 de cate on se afla in
ca in turneu sau sä Iocuiasca intr-o casa confortabila pe preajma ci, devenea nervoasa. In plus, sentimentul de
care o va cumpara. Ea zambi, convinsa ca. rezolvase vinovatie Ii sporea framantarea.
aceasta problema spinoasa.
Ceva ii spunea ca el nu merita sá fie mintit. intot-
Traficul era intens si Linda nu ajunse acasa decat la
cleauna crezuse ea' este infumurat, fara raja si incapa-
ora cinci. Mercedesul era deja parcat, jar Dominic se
t.anat, dar acum recunostea in sinea ei ca este iertator si
plimba pe terasa, tinandu-I in brate pc Andy. Lincra se
generos. Remuscarile o imboldira sa adopte o atitudine
grabi sa-I ia pe fiul sau care gangurea fericit si se in-'
mai binevoitoare.
drepta spre intrare.
— Ai fost toata ziva plecata. Pe uncle ai zabovit ? — Este ncccsar sa ma schimb ? Ai vreun program
— Ca si ieri, am cutreierat magazinele. pentru asta-seara ?
El se posta in fata usii. — Poi sa ma insotesti oricand doresti. Tu esti aceea
care refuzi invitatiile mele. Vreau sa mergem la un
- Nimeni n-a stiut unde te duci, jar doamna Mason
club select, unde te vei simti foartc bine. Tc las te
mi-a marturisit Ca n-ai trecut nici macar sá-I saruti pe
Andy. Ai tinut blocata masina domnisoarei Janson. Imi schimbi. Te astcpt in biblioteca.
place sa te stiu activa, dar este cazul sa anunti unde te Linda facu du,sul repede si-si puse 0 rochie alba cu
dud. un decolteu adanc, mulata perfect pe corpul ci zvelt.
104 40./NN SCO 1UBIRE REGASITA 103

Alese niste sandale Cu tocuri inalte i cobori in graba - Cum ti se pare localul ? o intreb5. in timp ee
scara. mancau o omleta CU sos de rosii.
Dominic era asezat la bjrou, studiind cateva dorm- - Este minunat. Se aseamana cu cabaretut din sea-
mente. Chipul lui se destinse la vcderea sotiei sale. ra trecut5 ?
- Arai minunat. Imi dau seama c ai un gust ra- - Mai mult sau mai putin. $i aici evolueaza dife-
finat ! riti artisti, numai c5 nu exista riscul sä fim tinta ironic/
- Multumesc, dar este tot o rochie cumpi1rat5 de lor Ti puse m5na peste a ei. Te rog sa ulti incidentul
secretara ta. Eu as fi ales o rochie mai modesta. De de ieri. Pe viitor nu se va mai intampla asa ceva. Voi avea
aceea ezit sa-mi completez garderoba. grij5 sã nu fiu subject de barfe. Din cauza glumelor
Dominic nuse hartille in servieta de piele si se ri- nesarate ale comicului din Hollywood, n-am putut dortni
dic5. Costumul bleumarin i camasa alb a' toat5 noaptea. Am stat la birou si am facut ordine in
- d5deau un
aer cuccritor. Era la fel de chipe; ca atunci cand 11 cu- hartiile mele.
n.oscusc si ea Ii inabusi un strigat dc admiratje in- Linda sorbi din cafeaua fierbinte, bucuronsi c5 sotul
ben pc acest barbat seducator, dar suferea din cauza ca ei nu-si petrecuse noaptea cu Monica. Sincerjtatea lui
el on r5spunde sentimertelor ei ! f5cu .sa den uitarii nep/Accrile din ajun.
- S mergem. Este tarziu, spuse luand-o de- Un projector arunc5 o lumina galben5 pe scen5, uncle
I-am spus lui Kim O. sofeze. Voi fi mai odihnit. 10 fàcu aparitia un b5rbat in frac ;i cu joben pc cap,
Masina trecu de dealurile din Hollywood si se opri tinand de m5na o ferneie intr-o rochie argintie. Duna ce
in fata unei cladiri izolate, inconjurata de arbori inalti executar5 cateva figuri reusite de prestidigitatie, cei doi
;i de tufisuri dese. se retraSer5 in .aplauzele publiculuj.
Dominic ii dadu lui Kim legitimatia de membru al Dominic se intoarse spre sotia lui.
clubului. Paznicul o cercet5 cu atentie fact' semn - Ma bucur ca ti-au pl5cut artistii.
soferului ea poate gara masina in parcarca rezervat5 - Au fost miaunati. N-am fost pAna acum in ase.
clientilor. mcnea cabarete.
Un valet in liyrea rosie se grabi sà deschid5 par- - De fapt, este un club privat. Trebuje si fii mem-
tierele. La intrarea in cladirea in stil victorian, Cu cu- bru cotizant pentru a avea acces aid. Majorjtatea celor
pole si decoratiuni greoaie, un barbat infasurat intr-o pe- care se bucura de renume in lumen filmului, sunt mem-
lerin5 lung5 le iesi in intampinare. Restaurantul, lumj- brii acestui club. La sf5rsitul prog,ramului, cel putin vreo
nat doar de palpairea luman5rilor de la mese, era mar- vase scamatorj vor trece pe la mese rntru a-i distra PC
ginit pc o latur5 de o scena discret5. Seful de sal5 le clienti. Este o idee origivala, nu crezi ?
oferi o mas5 langa scen5, iar Dominic comanda cele mai Linda simtj cA o m..1.115 o apasI p umr. IntoI
savuroase feluri de mancate. du-se, o z5ri pe Monica.
to JOANNA SCOT2 IUBIRE REGASITA 107

— Dominic, exclama aceasta, ce placere sä te vad


in compania sotiei tale I I-al spus cá ne-am intalnit
tazi ? o intreba ea pe Linda.
„Oh I Nu, nu se poate", Ii zise Linda, mai ales cA
seara fusese cu adevarat minunata ! Un fior rcce ii
strAbAtu spinarea.
— Nu, am uitat. Dominic stie ca am colindat ma
gazinele.
Linda ii tinu respiratia, in asteptarca reactiei Mo-;. CAPITOLUL VIII
nicai, care ar fi trcbuit sä inteleaga mcsajul ei. Nu se
putea ocazic mai buna ca actrita sä dcvinä 6151.11 ei Monica gasi replica imediat.
— Mi-au placut mult cumparaturilc pe care le-ai
facut.
Mirat, Dominic interveni :
— Monica, sotia mea n-a cumparat nimic, multu-
mindu-se sA admire vitrincle magazinelor.
— Ai dreptate, se grabi sà spuna Monica, acest lu-
cru m-a intrigat si pe mine. Tc rog, Dominic, da-i vole
sotiei talc sa stea de vorba cu mine. Numai cateva mi-
nute. Este vorba de o problema c,arc ne interescazA nu-
mai pe noi femeile.
Fara sä mai astepte raspunsul, Monica se indrepta
spre terasa, facandu-i semn Lindei s-o urmezc.
Aerul rece al noptii o izbi in lath' pe Linda ca o
palma primita drept pedeapsa. Monica lua loc pc un
scaun cu o tapiterie stacojie, jar Linda sc ac za pc o ca-
napea in fata ei.
— Afla, draga Inca, c ne aflAm intr-o situatic mai
mult deck dubioasa. Eu si Dominic ne intelcgearn foar-
te bine pana cand ai aparut tu. De atunci, din pacate,
luat rolul de sot in serios i m-a neglijat. Nu stiu ce
figura va face thnd va afla ca sotia lui Ii bate joc de
el. Marturiseste-mi dad te-ar alunga penttu o aventura
1108 JOANNA SCOTT IUBIRE REGAS1TA 109

de acest gen. Am impresia cã te-ai intors doar pcntru pentru ca nu tii la el. M-a mira sa Sc mai uite
c5 1-ai santajat cu copilul. I-ai promis ca te vei schimba? /a tine, daca i-as spune unde te-am vazut ! Stii cat de
— Cc tot indnigi ? Nu 1-am insclat niciodat5 pe orgolios este ; Ii va cadea greu sä afle cà nevasta lui
tul meu, spuse Linda, descumpanita. statea la masa cu trei nespalati. N-al putut sã gasesti
— Nu? se midi Monica razand. Atunci ce cautai la altii mai de soi ?
studioul lul Steven Douglas ? Credeai ca nu te-am va- - Ajunge I se revolta Linda. Nu 1-am tradat pe Do-
zUt ? De cc 1-al mintit pe Dominic ? minic; pur si simplu nu vreau sá afle cu cc ma ocup.
Nu pot dill cxplic, dar nu este nimic din ceea Daca-i spui acum, imi ruinezi once speranta de reusita I
cc crczi. Monica surase malitios, dandu-i Sà inteleaga ca nu
Monica se ridica i inccpu sa se plimbe nervoasa. are nid o retinere sa-i marturiseasca lui Dominic adeva-
- Ajunge ! Sa nu-rni spui ca nu esti vinovata Nu rul, ba char sa adauge cine Stie cc barfe rauvoitoare.
conteaza cc crcd eu, numai ccea ce va gandi Dominic Linda isi aminti ca el o amenintase cu divortul,
despre tine. avand grija s pastreze copilul, daca va auzi ca-1
— Cc castigi daca-i spui adevarul ? Neputand risca acest lucru, se hotari sa accepte propu-
Monica ridic5 din umcri. nerea Monicai.
— Cc-mi oferi ca s tac ? o intreba, aprinzandu-si o - Foarte bine, sunt de acord cu tine... N-am de ales.
tigara. Te voi lasa sa incerci sã-1 cuceresti, atata timp cat nu
pot sa-i destainuiesc adevarul.
— Vrci bani ? Dac5 nu respecti intelegerea, sa nu speri indurate
Actrita surase. din partea mea. Sa ne intoarcem acum, altfel Dominic
— Ce poi sã-mi dai, nu vezi ca sunt bogata ? ri- va fi ingrijorat.
postà ea, aratandu-i rnainile incarcate cu bijuterii. Cred Dominic discuta cu unul dintre iluzionisti. Thrind-o
c5 daca esti inteleapta, vom putca cadea la invoiala. , pe Linda, el se ridica si-i trase scaunul. Monica ii puse
Stiu c5 nu tii la Dominic, dar imi vine greu sa cred ci mana pe umar.
esti indragostita de alt barbat ! Ma rog, fiecare cu gustul — I-am spus sotiei tale ca sunteti invitatii mei. Linda
Marturisesc ca-mi place mult de Dominic... Sunt mi-a zis cä este obosita si a avut amabilitatea sä .te lase
dispusa sa pastrez secrctul atata timp cat i tii departe sa-mi faci singur o vizita. Avem multe lucniri de dis-
de tine. Vreau ca el sã fie sigur ca va gasi in mine fe- cutat. Niciodata nu ma simt bine in atmosfera apasa*
meia care sa-1 intcleaga pe deplin. toare a biroului
Vrei sá-1 arunc in bratele tale ? Nu-ti dal scama Daca Linda se simte obosita, vom veni alt a' data!
ca-mi clistrugi casnicia ? $i cu am avut o zi grea, spuse Dominic ultandtke la
•— Cu atat mai bine, din moment ce nu-1 iubesti pe sotia sa.
scot tau. Esti atrasa mai malt de barbatii Linen i si mat_ Poti sã te dud, Dominic, H asigurd Linda cu o
putin rafinati. De cc sa nu-mi incerc norocul ? Nu pierzt strangcre de inima. Nu vreau sa-ti stric seara. De fapt;
JOANNA SCOT", IUBIRE REGASITA Iii
119

Monica are dreptate : veti fi mai liberi decat la birou — *dam ca nu dorini. Respira0a te-a tradat. Linda,
sä discutati problemele care Ira intereseaza. uita'-te In mine, nu vreau sä-ti fac nici un ran.
El Ii arunca o privire rece. El o saruta pc pleoape dennierda pielea fina a
— Bine, fie cum dorelti. Sc grabi s-o ajute s se obrajilor.
ridice de la masa. Ii voi spune lui Kim sa te duca sea.; — Ce zanatica Crezi ca, daca m-al trim is In
s. Dupa aceea va trece pe la Monica sã ma ia. Monica, ai scapat de mine ? Tc temi a§a de tare de
Monica zambi cu subintcles. mine, incat iti reprimi dorinta de a face dragoste ?
Mangaierile lui o 1initira. Sitntea ca-1 dore§te mai
— Cat mai tarziu, Dominic. Cat mai tarziu. mult ca oricand. Ii douse din prima dipa cand ii va-
Linda sc intreba, stand intinsa in pat, cat va tre- zuse. Promisiunea facuta Monicai o retinu sa se lase in
bui sa a§tepte Kim in fata casei Monicai. De§i dorm si voia dragostei.
doartna, pcntru a scrtpa de chinul launtric care-o apasa; — Tc tog, mi-e sornn. Inteleg de cc barbatii se dau
somnul nu i se lipea de gene. in vant dup5 Monica ; puterea ei de seductic este ire-
Cu toate ca nu tinea la soul ei, nu avea nici un mo- -
tiv sa-1 urasca. Linda 4i aminti de dezmierdarde ltd Dominic o ridica §i o stranse la piept.
upare, de prima §i unica lor noapte de dragoste... — Nu sunt atras de Monica, in ciuda farmecului ei.
odata nu va regreta dipele vrajite cand fusese iubita de Nu tiu de cc, dar te dowse._ murmura el cu voce
Dominic. blanda.
Nu trecuse nici o orti de la plecarea lui Kim, ca ea Buzele lui ii sarutara lobul urechii i coborara de-a
auzi scra'§netul totilor pe pietri§ul din fata casei. Linda lungul gatului, in timp ce mainilc inlaturara bretelele
i§i spuse ca Dominic se hotarase sa-§i petreaca noaptea camkii de noapte, dezvelindu-i sanii delicati.
la Monica trimisese pe Kim acasa, dar pocnetul por= In ciuda dorintei arzatoare, ea ii evita mainilc.
tierei i franturile de conversatie cc ajungeau pana in — Nu, te tog, nu pot.
dormitor, ii dovedira ca soul ei se intorsese rnai devre=. Fara sá mai insiste, el se ridica, privind-o atent.
me decat se qteptase ea. — De cc? o intreba Cu 0 voce gatuita de emotie.
Auzi pa0i lui pc scara, apoi zgomotul facut de lila Ea se ghemui in capatul celalalt al patului.
de la camera copilului i, in sfaqit, scartaitul produs de
usa lifonierului din camera vecina. Pe ricateptate, u§a — Pentru ea nu ne iubim. Ne-am cas' atorit doar
despartitoare se deschise §i el intra. pentru a-I creqe pe Andy.
Linda ii vizu in pijama. Pieptul lui musculos ii trezi — Casatoria ne prive§te j pe noi, nu numai pe el.
fiori red pe spinare i ea inchise ochii, prefacandu-se Nu-ti dai seama ca avem nevoie until de celalait ? De
doarme. cc ma respingi ? Stiu ca trupul tau este atras de al meu.
De ce refuzi sa discutam ?
El se a§eza pe rnarginea patului fi o mangaie pe par,
ficand o sa swag tin suspin de fericire.
-
— Nu mi al spus nimie In plus fatA de ceea ce stiam:
-
'112 JOANNA SCOTT IUBIRE REGASITA 113

Nimic din ceca ce La dorise s5 auda. Daca el i-ar discai imprimat Cu formatia Safir sa-i aduca destui bani
f.i spus ca o iubcstc, ar Li .uitat de amenintarile Monicai ca sa fie independenta.
s-ar fi aruncat in bratelc lui. Din .pacate, el nu era
in stare sá rosteasca asemenca cuvinte.
– Cum n-am spas nimic ? Ce vrei sä-ti spun ? Vrei
sá to tog in genunchi ? sa nu astepti sa ma umilesc
fata ta ! A doua zi dimineata, cand intra in studioul de in4.
- Niciodat nu ti-am cerut sa ma rogi. Amintes-:. registrare, tehnicienii crau stransi la un loc, discutand cu
ca Cu nu am pretias nimic de la tine. aprinderc.
- Foarte corect spus, o ironiza el. Asa este, nu — Ce s-a intamplat ? il intreba pc Terry.
mi-al ccrut nimic, to-al multumit sa ici, asa cum ai pro,;: Acesta ridica din umcri. •
ccdat Cu flu! men. – Problemele legate de afaccri nu ne privesc pc noi:
Linda isi pleca privirile, neavand cum sä proteste- De ele se ocupa Steven. Noi suntem niste artisti.
Terry incepu sa-si acordcze chitara, nerabator sa
zc ; el spusese adcvarul.
inceapa inregistrarea.
– Tc a.nunt, continua pc un ton autoritar, ca de azi Linda isi pctrecu dimincata rcfacand textul cantece-;
inaintc va trcbui sä te supui vointei mele. In seara asta ion sale cu cei trei instrumentisti. Absorbiti de munca;
to las sa meditczi In ccle cc am hotarat, dar in Cu once nu mai avura timp sa mearga la bar, preferand sa ia
pre t sa-1 asigur lui Andrew o familie adevarata, cu fra-i niste sandvisuri adusc dc un chelner, spre multumirea
tiori care se vor juca impreuna. Tu vci Li Mama ion! Lindei care nu dorea s-o rcvada pc Monica. La ora patru
Dominic icsi din camera, trantind usa in urma so: dupa-amiaza se indrcpta spre lift, unde-1 intalni pc Ste-:.
Linda sinati Ca o cuprinde furia. Incapabila sa doar ;. yen care arata extrem de obosit.
ma, ea aprinse vcioza de pc noptiera. Era clan ea el - Ce s-a .intamplat, Steven ? Ai incurcaturi ?
n o iubca. Soul ciii indragea doar pc Andy. Un orgoliu
- – Care om de afaccri nu este ingrijorat din cauza
prostesc ii indemna sa se servcasca de ea pentru a mad banilor ? Nu trebuie sa-ti fad griii, sper ca lucrurile sA
numarul mcmbrilor familiei sale. Va fi nevoita sa aduca se aranjcze. To invit sa bei un pahar, simt nevoia
PC lame Multi copii, desi nu-i va concepe din dragoste I cut cu cineva.
daca dragostea an inmuguri si in sufletul sotului ei; Imi pare rau, Steven, dar trebuie sa ajung de-:
amenintarile Monk:5i an Li sortite uitarii. vreme acasa.
Monica ! Abia acurn isi dadea scama do ee o para.= – A, da, imi amintese Misteriosul tau sot to tine
sise Dominic. • Frumoasa actrita nu avea deloc instinct' sub papuc. Te-al gandit la problema divortului ?
matern ! - Nu pot sa fac acest pas. Nu acurn...
Hotarata sa nu devina mama copiilor lui Dominic – Nu wepta prca mult. Daca ai necazuri, poi s
atata timp cat el nu a iubeste, Linda se ruga pentru ca te bizui pc mine.
114 JOANNA SCOTT
IUB1RE 11EGASITA 113

— Multumesc. Nici f111 stii cc mult ma bucur ca pot Rarnasii fAr5 grai, Linda ii incredinta pc Andy doam-
sa apelcz Ia tine in caz ea am nevoic de *wild cuiva.
nei Mason si se aseza pe scaunul de la volan, pipaind
pielea neagr5 a tapiterlei.
— Nu stiu cc sa zic ! N-am condus 0115 acutn o
lumina' sport... Este minunata I Domnisoar5 Janson, 41
Cand Linda opri masina domnisoarei Janson in fata multumesc I
casei, vazu ca alaturi era parcat un Porsche galben. La Secretara izbucni in ras
inceput avu impresia c5 Dominic avea oaspeti, dar nu — Trebuic multumiti sotului, nu rnie. Eu n-an
z5ri Mercedesul. Masina sport era noua si nu avea nu- facut decat s-o cumpar. Banii i-a dat domnul Rey-
mar de inmatriculare, ci numai an numar provizoriu. Sc nolds. Vreau sã va informez ca social dumneavoastra.' are
intreba eine ar putea s5 fie proprietarul acestei bijuterii o afacere importanta de rezolvat fi Ca nu va veni deck
tehn ice. tarziu acasa. Rugainintea lui este sa nu-I asteptati la
Auzind voci in spatelc casei, inconjur5 cladirea si dna.
&Mu pcste doic5 i secretar5 sporovaind vesele. Andy Linda iesi din masina si-1 lua din nou in brate pe
incerca s5 prinda Cu manutele un fluture care zbura dea- Andy.
supra sa. Doanma Mason se uita la ei Cu o privire afectuoas5.
— Ah V-ati intors, spuse domnisoara Janson za- — Ce noroc ai, Linda Cat de mit va iubeste dom..;
rind-o. Sc vede ca v-ati obisnuit cu magazinele din Rodeo nut Reynolds, pc tine si pe bAieçell MA bucur cA al o
Drive. Ai p„asit ceva interesant ? Domnul Reynolds faradic unita. Cine stie ce s-ar fi intamplat daca al ft
mi-a spus Ca preferati sa colindati dealt sä cumparati. fost singura
— Asa este. Ii lua pc Andy in brate. Toate lucrurile Linda le propuse cclor doua femei sa ia masa itn-.
PC care le-ai ales pentru mine sant atat de dragute, in- preunii, nedorind sa fie singura in sufrageria raja* Bu-;
cat nu-mi vine sã cum* altele. c5tareasa le aduse felurile de mancare aburinde.
— Na este nici o problema sa fac o alegere cu bun- Linda ii dadu lui Andy fiertura de cereale, apoi un
simt atunci cand dispun de banii pusi la dispozitia mea biscuit pe care bilietelul ii manca cu poft5. Salata de
de catre sotul dumneavoastra. Pot sa va asigur c5 hal- hornar era extrem de gustoasa. Linda discut5 cu cele
nele pc care le-am cumparat nu se pot compara cu ceea dou5 femei despre copil, simtindu-se pentru prima data
cc v-a daruit soul dumneavoastra. de rand locuia in casa lui Dominic, calma si fiir5 griji.
Secretara ii diidu cheile superbei masini sport, spu-: Dup5 dna, ea insista sa facii baie micutului.
nandu-i s-o urtneze. La ora noua, dupa cc facu un du s cald, Sc pregiiti de
— Iata o achizitie care va apartine. Domnul Rey:, culcare, punandu-si o camasii de noapte transparenta:
nolds m-a insarcinat sa cant o masina pentru sotia sa Dupa cc rasfoi o revistii de moda pc care i-o diiduse
116 JOANNA SCOTT 'MIRE RLOASITA 117

domnisoara Janson, isi puse un halat si se dus Jaboca- „ figider mai este salata de homari. Este foarte
tarie sa bca un pahar de ceai race. buna..
Rontaind un biscuit cu ciocolat5, Sc uità pc o Pune-mi, te rog, putina salata.
dc cinema aflata pc masa, in speranta c5 va afla Linda incalzi nista chifle si le puse pe o farfurie;
ultimele noutati desprc lumea filmului. al5turi de unt si salata, apoi se aseza in fata lui,
0 masin5 se opri in fata casci i Linda auzi vocea — Cc ai cautat in gradina ? Te-am auzit cand at
lui Kim care-i ura noaptc buna lui Dominic. Ea nu se .urcat i apoi ai iesit din casd. Ce s-a intarnplat ?
grabi sa se duca in dormitor, dorind sa-1 lase pc Domi-
nic sa adoarma si-si puse un alt pabar cu ccai. Dominic o privi cu atentie.
Tocmai sorbea bautura racoritoare, cand auzi pasii — Am fost atat de obosit, inciit fart Kim, cred ed
lui pc scara si pocnctul usii de la intrare. a§ fi adormit la volan. L-am trirnis sa se eulce i am
Unde se ducea Dominic la accasta ora ? La Moni- urcat sa vad daca totul este in ordine. Andy dormea cu
ca? Avu o strangcre de inima. Char dac5 1-ar lasa s-o punmii stransi, dar tu nu crai in dormitor.
iubeasdi, el ar facc-o s5 sufcrc, pcntru cä ar insela-o — De cc tc-ai dus in gradind ?
fara nici o remuscare. 0 alesese sa fie mama copiiior — intotdcauna dau o raita inainte de culcare, perk-;
pe care-i dorea, fara s-o iubeasca. tru cii vreau sii flu sigur cii toata lumea doarme. Am fost
Usa de la intrarc fu deschisa din nou, spre spai- ingrijorat de absenta ta...
ma ei. Ea isi pleca privirile, nestiind de grija pe care el i-o
— Dominic, tu esti ? striga ca, indreptandu-se spre purta. Data n-ar fi inut la ca, atunci nu s-ar fi dus s-o
1)01, cautc... Pc neasteptate, el capatase o infatisare mai uma-
Soul ei se rezema de usa cu chipul obosit. Fara haind na, cOmplet diferita de soul rece i autoritar pe care ea
cravata, cu ochii rosii i parul zburlit, parea ex- Ii detesta si de care se temea. Chipul lui nu mai pastra
tenuat. aroganta obisnuita, exprimand tandrete i suferinta„
— .imi pare eau ca te-am speriat. Vantul a trantit CAM ridica' ochii, observa ea el adormise Cu capul
usa. Unde crai ? PC masa. Stranse farfuriile si le puse in masina de sp5lat
— in bucatarie, raspunsc ea, aratandu-i ceasca goala. vase, apoi se apropie de el.
El scoase un suspin. Nu pUtea sa-i lase sa doarmii aid , pentru ca se va
- Vrcau si eu ccai. Am gatul uscata. trezi intepenit, dar nici nu avea forta sa-1 duca in pat,
— Stai ios. Te servesc cu. Nu te simti bine ? Niel asa ca incepu sa-I bata usor pc umeri. El scoase un
pin si deschise
°data n-ai fost atat de daramat. Domnisoara Janson mi-a
is cii i.ei cina la birou. Ah, cc obosit sunt... Cred ca am atipit, in cara
— Am mancat catclia sandvisuri, pentru ca am avut asta nu sunt in forma".
mit de lucru. Linda continua s5-i maseze rnuschii de In =fa.
118 JOANNA SCOTS, IUBIRE REGASITA 119

— Hai la culcare, Dominic. Daca iti petreci noaptea Steven icsi din masina, aratkind la fel dc obosit ca
In buc5tarie, mainc vei fi si mai obosit. Te ajut cu sA In ajun.
urci scara. — Ai terminat mai repede astazi.
El se ridica de pc scaun intinse bratele. — Totul a icsit bine si ne-am hotarat sä Ile odihnim
— Pot sa urc i singur, dar mi-ar placea s5 am pe cateva zile iaainte de inregistrare.
cineva de care sa ma sprijin. - Este un lucru necesar, declara Steven, trecandu-si
Cincva de care sä se sprijine I Cuvintele lui o im • mana prin par. Mai este o problema nerezolvata : costu-i
presionara. Crezuse intotdeauna ea el il iubea pe Andy: mul Lindei. Voi aveti costumele argintii luate de la ma-;
Cu timpul, poatc o va iubi i pe ea. Gatuit5 de emotie; gazinul lui Tony Lamson, dar pentru Linda trebuie sä
se gandi sa'-i telefoneze lui Steven si sä-I informeze c5, alegem ceva mai deoscbit. Stii magazinul lui Tony, dc
renunta la cariera artistic5. pe Rodeo Drive ? o intreba cl.
— Pot sä-I gasesc.
— Foartc bine. ii voi cere secretarei sa ia lcgatura
cu Tony si s5 fixcze o intalnire cat mai rcpede posibil.
Cei trei muzicanti isi luara ramas-bun si se urcara
inaintc de a lua receptorul in mana, a doua zi, ii In microbuzul condus de Bill. Linda so aseza la volanul
aduse amintc de amenintarile Monicai. Dac,a Dominic masinii sale, in timp cc Steven se uita curios la ea.
at afla ca ea imprim5 un disc cu scopul de a castiga — Cc achizitie de marca I Este noua ?
banii neccsari divortului si obtinerii custodiei copilului, Linda dadu afirmativ din cap.
furia lui at fi nimicitoare. Ideca ca va fi alungata de el
ca nu-1 Va mai vedca pc Andy, o indemna . sa se gra, — Sc pare ea te-ai imprietenit cu soul tau._ sau ai
beasc.Erpi:tzuádeano.Cbrig- un prieten generos ?
b5 scara, se duse la masina si se indrepta sprc studioul —Steven, este o simpla masina. Viata mea particui
unde o astepta o noua zi dc lucru. lard nu te priveste deloc I exclama ea, pornind motorul:
Repetitiile Sc desfasurara fara problcmc si Terry ii II voi vcdca pc Tony Lamson cand vei fixa intalnirea:
spuse c sosisc momentul sa imprime primul ei disc. Ajunsa acasa, Linda adormi inainte de venirea lui
Vom lua o pauza binemeritata de cateva zile ina; Dominic si nu-I simti cand el deschisc usa ca sA van
inte de a incepe inregistrarea. clad se afia in dormitor.
Linda se bucura ea va avea mai mult timp s5 stea
cu Andy. Departe de el, singura ei dorinta era s5 se re-
intoarcä acas5 la fiul ei. •
In timp cc discuta cu membrii formatici Safir, pc
trotuarul din fata cladirii, un Jaguar roll) se opri in In dimineata urmiitoare, ea Sc trczi dupa cc el plez
ckeptul lot. case, regretand a nu-I vazuse in ziva precedentl. Ar fi
JOANNA SCOTT
IMRE REGASITA 121

preferat o cearta aprinsa decat sa fie nevoita sa afIc de


:brad de la Tony Lamson. Al nimerit ceea cc cautai I
la domnisoara Janson uncle este sotul ei. .Amintindu-si lui Tony swat renumite pentru modelele sale
de promisiunea facuta lui Steven, telefona la studio. Se- Care mascheaza once defect de siluet& Cine ti 1-a re-
cretara ii spuse c:a intalnirea cu Tony Lamson este pre- comandat ?
vazuta. pentru ora zece. Se imbraca in graba si dupa ce-1 , Zambetul fals al Monkai era la Eel de primejdios
saruta pe Andy, cobori in sufragerie sã in micul dejun. ca sunetele prcvestitoare ale cozii unui sarpe cu do-
Doamna Smithers exciama uirnit: potei.
- Sunt incantata ca aveti pofta de mancare I Nu Linda ii intoarse Zanbetul, avand impresia ca Mo-
este bine O. sariti paste masa de dimineata. nica era aceea care a -yea nevoie de talenrul Iui Tony.
Linda zambi i bau un pahar Cu suc de portocale. Inainte de a spune ceva, blonda declara cu un aer ne-
- Ce tii, sotul meu vine tarziu diseara ? vinovat :
- Nu am aflat Inca. Domnisoara Janson mi-a spas - Domnisoara Brown vine din partea domnului
ca mit anunta, imediat ce va afla. Douglas, de In casa dc discuri Karizma. Trebuie sit fim
- Ieri am vazut o rochie superba. Vreau s-o cum- foartc atenti, pentru ca avem o comanda special&
par, ap ca ma duc la magazin sit o probez. Pentru prima data, Linda vazu zugravita pe chipul
- Va intoarceti la pranz ? actritei o emotie autentica. Surpriza fusese prea mare
- Da, nu voi intdrzia deca cateva ore. pentru ca.
- Doninisoara Brown !... Ce gaselnita... Trimisa de
dotnnul Douglas I Nu stiam, draga mea, c:a Steve Douglas
4i plateste gardcroba. Faci progrese, nu gluma... Presu-
pun ca" prietenul nostru COMUll nu stie nimie, nu-i asa ?
In vitrina magazinufni lui Tony Lamson se afla o to-
chic rosie incantatoare pe care en o remarca imediat. 0 Linda reusi Cu gran sit ingane :
Wanda zvelta o intampina. - Nu.
- Cu cc va pot ti de fobs ? Monica isi rek.-;asi sangele rece, inaltandu-si mana cu
- Sunt Linda Brown. Vin din partea domnului Ste- un gest teatral.
ven Douglas. - Nu-ti face griii... Nu al de cc sit te temi... Bu-
- A.h, da, imi ataintesc. Domnul Lamson este Cu o ,zele nick vor ramanc pecetluite. Observ ca profitam
dienta. Ma' duc sad anunt cit a(i venit. .amandoua de intelegerea noastra.
Linda se aFzil pe un scaun i rasfoi o revista de
• Dandu-si capul pc spate, Monica izbucni in ras, apoi
rauda. Bulge, o usa rc deschise t$i Monkn apart!, sprc iesi din magazin, de parca an Ii iesk, din culisc, dupli cc
rptindotca ci.
• interprctase rolul unei regine.
• - Drafr,a nica, cc sa f- pisiza ! 1ni par b;tio c5, to -OA, Linda sin* cit i se mine un nod in gat. De cc tre-
Monica pc un ton naero. N-am !i•Jt;t1.t cit te im buia ca Monica sit-i iasa mereu in cale ? Nu avusese in
•22 JOANNA SCOTT !UBIRE REGASITA 123

viata ei atata ghjnion I Toate Ii iesisera pe dos. Dominic — Daca aveti convingerea...
ar putea afla ea sotia lui este amanta lui Steven si ca — Sunt absolut convins, Ii taie el vorba, inchizand
dorise sa castige bani pentru a obtinc hot5rarea judec5- cornetul.
toreasca de a-1 a:este singura pc Andy. — Cand va fi gata ?
Un barbat malt si slab, purtand un costum negro, El se gandi catcva clipe apoi spuse :
se apropie de Linda. • — Sunt foarte aglomerat in aceasta perioada, pentru
— Domnisoara Brown, sunt incantat sa vá cunosc. 'el toate femeile dorcsc sa-si faca rochii noi pentru fes-
Sant Tony Lamson. VA rog sa veniti cu mine in salon: tivitatea de decernare a premiilor Oscar. Avand in ye-
incaperea, acoperita cu o mochet5 groas5, avca in dere ca Steven este unul din cei mai buni clienti... Pd-
miiloc 0. mica estrada din marmura pc care se urea. ma proba va avca 1oc saptamana viitoarc. 11 voi anuata
Tony indrepta un projector sprc ea si incept) s5 dese- pe Steven ziva cand vei reveni.
• repede intr-un carnetel.
— Va fi foarte usor. Silueta durnneavoastra este
perfecta. M-a bueura s5 am numai astfel de eliente.
Linda rosi multumi pentru compliment. Daca
n-ar fi fost eontractul cu Steven, ar fi lasat total balta.
Dcsi era obisnuita Cu lumina proiectoarelor, niciodata nu
avusese o senzatie de jena ca acum ; publicul ii admirase
vocea, nu trupul I
Tony stinse projectorul si o invita sa se aseze pc un
scaun.
— Ai fost foartc rabdatoarc si am putut sa termin
schitele. Sin.g,urul lucru pc care m.ai trebuic sä-I far este
• iau masurile.
Linda se uita la cc desenasc Tony. Rochia, deeolta-
fa la spate, era prinsa pe un umar ea 0 toga, cazand in
falduri largi pana la glezne. Era o rochie potrivita mai
ckgraba Monicai, dar pentru ea era prea extravagant.
— Este foarte frumoasa, dar cred ea este exagerataa:
- Nici vorba o intrerupsc Tony. Am creat-o spe-
cial pentru dumneata. Voi alege o catifea neagra Cla
tiv argintiu. Rochia se potrivestc de minune cu eostu-.
tuck membrilor formatici Safir.
124 JOANNA SCOTT 'IUBIRE REGASITA

— Nu vä deranjati. Intr-un minut sunt gata.


. Cand Cindy mina la usa, gustarile erau asezate pt
Masa de pe terasa. Doamna Smithers umpluse dou5 to-
sii marl Cu salata de craved. Alaturi pusese chifle H& J
o carafa Cu ceai race. tins
— Intotdcauna ne pregatesti numai surprizc, o corn-
plimenta Cindy.
- Multumesc, doamna Stone. Ce mai faceti ?
CAPITOLUL IX — Bine. Esti cca mai bun a bucatareasa din oras..
De arti de zile vrcau s-o rapesc pe doamna Smithers, dar
Dominic era foarte ocupat, astkl c ea vorbca nw. ca nici flu vrea Si aucla.
mai la telefon cu el. Intr-o dimineata, primi nn telefon — Ma faceti sà rosese I protesta bucatareasa, apoi se
de la Cindy Stone. intoarse la bucatarie.
— In sfarsit te gasesc acasa 1 Cc mai fad ? Cindy se aseza la masa, admirand gustarile.
— Bine. Dar tu ? - Recunosc ca cloatnna Smithers a pregatit nista
— Foarte bine, multumesc. Al timp liber sa ne ve- sandvisuri mult mai apetisante decat ale male !... Linda,
dem ? Ce zici de o partida de teals ? pad obosita. Cc ai ? Trebuie sá vorbesc cu Ken. Ai ne-
— $tin en ? vole de o consultatic.
— Ai nnul dintre cele mai bunc tcrenuri din crag. — Ma simt bine, dar in ultimelc zile am fost mult
Ai jucat pe el ? in oras si nu m-am obisnuit Cu forfota din magazine:
— Nu Inca. Te previa, fns, ca n-am luat o racheta Spar ca fcbra cumparaturilor sa scada.
In mina de dad cram la liceu. — Mi-c team: ca nu vei avea mult de astcptat. Paste
- Inseamna ea joci mai bine ca mine I spuse Cindy doua saptamani va avea loc festivitatea decernarii pre-
rand. Abia am invatat sa joc tcnis. miilor Oscar. Este punctul culminant al evenimentelor
— Suntem nista partencre ideale. Cand vii ? mondcnc din California. Ai o rochie de seara ? Vet
cunoastc mita lume Si vci avca ocazia sa-i uluicsti an
— Mananc un sandvi i plec sprc tine. Oman La.
— Te invit sa luam gustarea impreunii. — Dominic nu mi-a spus nimic. Nu still daca vom
— Cu placere Sosesc intr-un sfert de ora. lua parte la cermonie.
Neavand echipament de tenis, Linda ii pusc un — In ficcare an, Dominic ne invita i pe noi. De
pantalon scurt i o bluza, apoi se duse in bucatarie sa-i attic!, obligadile profesionale nu-i permit sa lipseasca.
spuna doamnei Smithers ca o invitasc pc Cindy la mi Aici se reuncsc cele mai mart nume din lumea artistica.
cul dejun. Linda dadu din cap, filth a sti cum sa-i explicc pric-;
— Vom lua cateva sandvisuri. Pot s5 le pregatcsc CU tend sale,. care avea .o casnicie bazata pe dragoste, na-L
12(3 JOANNA SCOTT
,11.1BIRE REGASITA 127

turn relatiiior ei cu Dominic. Era sigura ca soul ei va


asista la distribuirea premiilor Oscar si la receptiile din :.veze de greselile facute. Considerand ea placerea jocului
este mai mare daca flu este nici o miza, Cindy propose
zilele urrnatoare, dar fara ea... Va .fi insotit de Monica,
vedeta cca mai cunoscuta ? Rochia creata de Tony o va sã nu mai numere punctele si Linda fu de acord.
face si rnai seduc5toare ? Cuprinsa de furie, se ridica Dupa o jumatate de ora. Cindy ridicd bratele, re-
, nuntand la joc.
brusc de pc scaun.
- due sa caut o racheta. Trebuie s5 fie pc un- - Nu mai pot 1 M-ai obosit. Ai niste ref lexe formi-
dabile. Daca ici cateva lectii, poi deveni jucatoare pro-
deva i echipamentnl sportiv.
Cindy se oferi s-o ajute. fesionista. Vrei sä vorbesc cu profesorul meu ?
- Na este cazul, se auzi vocea grava a lui Dominic.
- Trebuic sä jucam tenis inainte. de masa 1 Stiu cu
, Am auzit matte lucruri rele despre profcsorii de tenis
uncle se af15 rachetele. Oricum, este necesar sa'-ti cum-
din Beverley Hills.
peri una pc masura ta. Nu este bine si joci cu o racheta
imprurnutata. Linda tresari speriata : soul ei, sprijinit cu btatele
Linda o urma razand. de gardul de sarma, le urmarise jocul. Croiala perfecta a
- Na in-am simtit niciodata bine in haine de gala a costumulai inchis la cuioare ii puma in evident:a trupul
sau inconjurata de obiecte scumpe. Standardul social ma atletic i trasaturile arogante ale fetei.
apasa. Dominic Sc apropie de ea si o ltra de talic, saru-
- Glumesti, draga mea. Nu stii cc for reprezinta tand-o pc frunte, de parca ar fi fost un sot tandru, atent
Dominic in lumen artistica ? Cu sotia lui.
- Stiu ca sotul met] este o personalitate in industria - Linda, tu n-ai nevoie de lectii de teals, spuse el
filmului si a vietii muzicale. M-am referit la obiecte, strangand-o In piept. Te-ai plictisit s cutreieri maga-
nu la persoane, replica' Linda, adresandud an suras zinele ?
amar. - Am luat numai o pauza dc cateva zile. De fapt,
Cele dou5 femei se indreptara spre pavilionul uncle tenisul ma atrage mai mutt decat inotul.
Linda gasise costumele de baie. Cindy ii recomanda o - Piscina si terenul de tenis iti stau oricand la dis-
racheta W,7 o a r 5 din aluminiu i 1u5 cateva mingi noi. pozitie. Nu am nimic impotriva daca vrei s3 id i lectii
- Putem juca acum, Cindy, cc zici ? de la un profesor... Cindy te poate ajuta. Sa sal ca pro-
fesorul I-a costar pe Ken o groaza de bani.
- De acord. Miscarea este indicat5 pentru arderea
caloriilor de la micul dejun. - Dominic, te tog, nu Ii tau. Nu toti camenii
nasc talentati. Nu pot sä sufar oamcnii ca el, ii spuse
Sa nu astepti de la Mine sá joe rapid. Ti-am spus
Cindy in gluma Lindei. Dominic n-a twit nici o lectie
ca. n-am mai jucat de thnd cram la liccu.
de tenis si joaca de parca an fi o vedekä de tenis.
Meciul a fost amical i placut. cand mingea lua o
Linda ii propose sa bea un pahar de ceai rece, dar
traiectoric curioasa, dc radeatt amuzatc, fiira sä Sc enerz
Cindy Sc uitii la ceas si refuza.
123 JOANNA SCOTT IMRE REGASITA 194

• — Ma grabesc. Abia •am timp sá ma schimb ; trebnie la masa men, dar cu voi fi insotit de tine. Am uitat pJr
sä-mi duc fiica la cursul de dans. Dominic, spuse ca ri- ..ti simplu sa-ti amintese de seam deccrnarii premiilor Os-
dicand un deget amenintator, de cc nu i-ai spus Lindei car, pentru c5 am fost prins de treburi. Nu m-ai trezit
desprc ceremonia decernarii premillor Oscar ? Stii foarte alaltaicri cand- atipisem in bucatarie ?
bine ea o rochie de gala nu este gata cat ai bate din — Scuza-ma, dar nu vreau sa-ti incurc treburilc
palme. Oh, voi barbatii, nu vä ganditi decat In voi I — Nu stii cc vorbesti I Ceca ce conteaza cel mai
Daca este prca tarziu pentru rochic ? mult in viata men este familia alcatuita din tine si
Cindy se aseza la volanul masinii i le facu SCITIII Andrew.
Cu mana. Linda tresari cand el o saruta usor pc buze si o
Dominic se intoarse spre Linda, dupa cc masina mangaie pe spate.
1u5 din loc. — Du-te si f5 un du, spuse el surazand, inainte de
ne certa. $i cele mai banalc discutii se termina, intre
— M5 duc sa ma schimb. poi, cu reprosuri si acuzatii nefondate.
— Eu voi face un du. N-am crezut ca un meci El se indrepta sprc dormitorul sau si las5 usa des-
arnical m5 va obosi atat de tare. Oh, vreau sa-ti mul-
chis5. Linda simti ca inima Ii same in sus de bucurie.
tumesc pentru masina. Este minunata
Asadar, Dominic intelesese gestul ei de impacare. Pen=
— M5 bucur ca-ti place, spusc el, urmand-o in ca- tru prima data, avea senzatia ca era tratata ca o fe-
mera ei. Imi pare rau ca am uitat vorbesc despre ' meie matura.
festivitate. Unde vrei sä-ti faci o rochic ? Mai sunt
Frcdonand o melodic, se duse sá se spele. Cand
doua saptamani.
iesi din baie, Dominic era intins pe pat, imbracat in=
— Nu esti obligat . sa ma ici cu tine. Cindy nu stie , tr-o camasa sport si pantaloni bei. Se siinti stanienita
care sunt relatiile dintre noi. In miscari stiindu-se urmarita de privirile lui insistcnte,
— Ce tc-a apucat ? spuse, luand-o de umeri. Cindy .110 cum fusese la intalnirea cu Tony Lamson. Oprin-
nu are nici un amestec in casnicia noastra. Vreau sa ma du-se in fata lui, in tirnp cc-si stergea p5'rul cu un pro-
insotesti, pentru ca esti nevasta mea si doresc ca toata sop, il intieba :
lumen sa stie acest lucru. Ai inteles ? — intamplat ceva ?
— $tii foarte bine la Ce tn-am referit. Nimeni nu — Nu, de cc?
ma cunoaste si dacä vrei, poi sä mergi insotit de aft= — Nu stiu... nu-mi place curn ma privcsti.
cincva.
— Ifni place sa ma uit In tine. ca socii asista
Linda Ii pleca privirile, dar el ii ridica b5rbia. cand nevestele lor se imbraca, de accea m-am gandit sa
— Ce tot spui ? Cu eine vrei sa. merg ? In nici un profit de ocazie pentru a sta cu tine in tirnp ce-ti pre-'
ca z Cu Monica I Ea va fi in bratul unui actor care este 0:testi toaleta... Te deraniez ? se interesa el cu voce
nominalizat pc lista laureatilor posibili. Monica va sta blancla.
JOANNA SCOT/ MIRE REGASITA 131
L30

Tremurand din tot corpul, ca se apropie de


Nu, absolut deloc.
Ea intelese ca nu privirile, cat atitudinea lui o tuP Jonier. Ratiunea o determinase sit reziste ispitei, ins5
bura. Statea lungit in pat, urmarind-o. Linda nu indraz- trupul ei reactionase la frustrarea neasteptata. Linda se
nea sá in initiativa, cad ar Ii fost firesc ca Dominic s-o aseza pc taburetul din fata oglinzii perie parul.
seduca ; daca incercarea Jui ar fi dat gres, ea nu avea Dominic n-o slabea din priviri.
cc reproseze. indepartand acest gand paralizant, se — Ramai /a cina ? intreba ea spargand tacerea stan- .
apropie de el. fenitoar.
— Vino aid, spuse el. — Da. Am de rezolvat o afacere importanta. Acum
Ea se aseza langa Dominic care-i lua prosopul din avocatii mei se vor octipa de contract.
rnaini. Linda se duse in spatele paravanului pentru
— Da-mi voie sa te terg Cu... Ce par frumos al 1 „pine o rochie usoara, stiind ea nu va iesi in oras. Dupa
exclama el, cu voce gatuita de emotie. Arunca prosopul ce-si prime centura in jurul taliei, facu catiN, ,a pasi prin
o Iut in brate. Cand te-am cunoscut, parul tau ml camera. Dominic isi atinti privirea asupra decolteului,
s-a parut ca este de nut. apoi se uita admirativ la picioarele ei lungi i bronzate.
Linda ii aminti cum el spusese ca parul ei era rna-
— imi place rochia. Albastrul iti vine de minune,
tasos si te invita sit-1 mangai.
'armonizandu-se cu safirul ochilor.
— Ma mai dispretuiesti ? sopti el cu voce calda.
Ea dadu negativ din cap si nu se impotrivi cand Linda isi pleca privirile, rusinandu-se ca. -1 mintise.
el o intinse pe pat. El n-ar intelege nicodata nevoia ei de a canta. Mu-
zica era viata ei i intr-o zi va trebui sit aleaga intre
— Stu ca te doresc, dar nu vreau sit te fortez... Spu-
nc-mi ca ma doresti si tu, o indemna el. cariera artistica •i casnicie. Pe moment, situatia ei ma-
teriala nu-i permitea nici o initiativa.
Linda se uita dezamagita la el. Dominic avea aceeasi
privire seducatoare ca in prima lor noapte de dragoste, — Ma duc là baiat, spuse ea, cautand sit puna ca-
dar nu-i declarase ca o iubeste. Cu toate acestea, el se pat discutiei. Vreau s5 ma joc cu el, pentru c5 clupit-
schimbase si-i promisese ca nu va abuza de ea. Ce se va masit doarme.
intampla daca Ii va ceda ? El o urma in bucatarte made doamna Mason Sc pre-
gatea sit-I duc5 pe Andy in camera lui. Dominic il lua
— Nu Inca, Dominic.
In brae.
— in curand ? o intreba el dezmierdandu-i obrajii
- Odihneste-te putin, doammi Mason, cu si sotia
imbujorati.
mea ne vom ocupa de baietel. Sc indreptara spre biblio-
— Da, in curand... teca. Vrei sit bei ceva ? o intreba pe Linda care se
El o saruta gingas pe buze, apoi se ridica i intinse
juca cu Andy, care voia s-o prinda de degete.
mana ajutand-o sit se ridice si ea din pat.
77., tin pahar Cu yin alb.
Poi sit tc imbraci.
JOANNA scory ITJIMR E REG ASITA

.Dominic umplu paharele. Linda Ii duse ,paharul la - Acum te vreau pc tine. 0 imbratisa, sarutilud-0
buze dar Andy se repezi Cu manutele si era sä verse pe gat.
bautura. , . - Muzica este placuta, spuse ea mascandu-si nervo-
- Ajuta-ma, tc rog, ii spuse lui Dominic. zitatea.
- \Tad cá nu te poi descurca singura. - Tu eSti mai atragatoare... relaxeaza-te, vreau doar
El Ii ,puse paharul pe masa de langa bar si so sã te mangai.
apropic de Linda, cuprinzand-o cu un brat de umeri, - Dominic, aminteste-ti ca am hotarat sä mai as-;
iar cu celalalt tinandu-1 pc Andy. 'teptam I
- Este mai bine asa, flu? Avem nevoie unul da - Tu ai nevoie de timp, eu te-am dorit intotdeauna.
celalalt, asa cum ti-am spus de atatea on. Ii trecu mina peste pielea fin5 de la piept. Esti mai
Trernurand din tot corpul, ii petrecu un brat in frumoasa cleat atunci cand te-am cunoscut. Acum esti
jurul gatului sotului ci, jar cu celalalt 11 tinu pe Andy. mai feminina i ai un copil.
Dominic se aplcca i o sarutii pc frunte. - Oh, Dominic
Kim batu la uá 1 anunta Ca masa era gata.
Ea suspina si se ghemui in bratcle lui. Inima ii bi
Sufrageria avca un acr sarbatoresc pentru Linda, tea puternic.
care se bucara-ca ia masa cu soul ei. El ii povesti cum
Ii intemciase firma pc cand era director artistic al unei Sarutarile lui devenira mai. pasionate. Linda simti
companii, mizand pc o formatie de tineri cantareti dorinta era prea puternica pentru a i se impotrivi..
-necunoscuti. Dominic o mangaie pe sanii tan i o saruta apasat
- Primul lor disc a obtinut foarte rcpede un suc- pe buze. Linda il stranse in brate, neavand deck un
ces extraordinar. Pentru ca stilul lor aducea prospeti- , sit‘gur g5nd : sä se lase iubita de Dominic.
rhea i o linie mclodica distincta, am infiintat propria - Sá mergem in dormitor, spuse cu voce ragusita.
mea casa de discuri, sustinand formatiile care cantau El se indrepta spre usa, tinand-o de talie. In pra=.
aceeasi muzica. Crcd ca rcusita mca se datoreaza in- op" usii, ea il saruta pe obraz, vibrand de dorinta.
tuitiei i norocului. - Ma scoti din minci, murmura el la urechca
- Trebuie sa adaugi si munca epuizanta, zisc Lin- Kim apa'ru pc hol.
da, gustand din cotletul de vaca rumcnit.
- Asa este. Acum vrcau sa ma ocup mai mutt de - Domnuic Reynolds, un telefon urgent. Domni- .
,familie. soarJnitvbcuea.
Dupa masa, o invita s1-si bca cafeaua in bibliotcca. Dominic o saruta pc Linda, apoi se cluse la telefon.
Kim aduse pc o tava cestile aburinde, *tar Domi- La sfarsitul discutiei, el tranti receptorul in furca.
nic puse in surdina muzica ultimului sau film. imi pare rau, Linda, dar trebuie sã ajung ime-
Linda ii intinse ceasca de cafca, dar el o refuza, iliat la birou. Avocatul firmei co care an trcbui saIn-
spunand-i cu o voce pasionata : chei contractul nu este de acord cu anurnite clauzc. Trc-
JOANNA SC0111 EURIRE REGASITA 135
134

buie sä reviztrim totul. M5 intorc cat mai repcde cu La usa cladirii imam ii intalni pe Steven care p5-
putinta. rea foarte obosit.
— Mai ai mutt de lucru ?
Inima Lindei se stranse la gandul ea Dominic este
— Nu, contractul este aproape incheiat. Cum te
prins Cu afacerik si este nevoit s-o neglijcze. Mahnita, sirnti ?
se intoarse in biblioteca bea cafcaua. Muzica de — Steven, te mg ccva : am nevoie, urgent,
film nu-i mai oferea posibilitatca de a se &sande. itti
de o rochie. Pot s-o ithbrac pe cea facut de Tony?
caperea i se parca rcce i apasatoare. Se duse in ca.
Nu vad alt5 solutie.
nlera copilului. Asigurandu-se ci el dorrnea, intr5 in
— Este rochia ta. Poi s-o porti cand vrci, numai
dormitorul ci. sá n-o sifonezi prca tare. Trebuie s5 facern fotografii
Tirnpul trecu rcpcde citind cateva revistc, apoi it pentru disc si reclama.
amnia pArul facu unghille cu oja. — Multumesc. Am sa fiu atent5... Esti epuizat. Cc
In ciucla cforturilor sale, o cuprinse somnul si a doua s-a intamplat ?
2i, la trezire, lampa era Inca aprinsa i patul din cal — S-au complicat putin lucrurile. Am lucrat toat5
mera vecina neatins. Se nelinisti, pentni ca munca cpuiz noaptea. Acurn totul este in regul5... Am 85-0 spun
zanta a lui Dominic putca sá-i dauneze. Cat de mutt mat tarziu cc afacere am facut, Ii spuse el, desp5rtin-
m-am schirnbat, ii spuse ea, iata-mä preocupata de du-se de ea pe culoarul care ducca la cabina de inre-
faptul ca el ar putea avea ceareane la ochi. gistrare.
Dupà cc fact.] un dus, se imbraca i cobori in blei Linda f5cu un scum amical care tehnicieni si se
catarie. Doamna Smithers o informa ca soul ei dot- alatura membrilor formatiei carcesi acordau instrumene
raise la birou si ca-I trimiscse pc Kim s5-i aduea alt tele.
costum. Dupa cateva ore, cand mixarea se terminase, Linda
— Nu este prima data cand ii petrece noaptea la zambi auzindu-si vocca rasunand in difuzoarele din
birou. Are o bale cu tot confortul, iar canapeaua ii sere sa15. Tchnicienii f5suser5 o treab5 pe cinstc. Jeff d5du
veste drcpt pat. Incantat din cap.
L-am 1-1.tept.nt pand tarziu. Binc cà n-a pit ui — Este excelent. Cc bine suna mclodia
mic. Sc uit5 la ceas si tresati. Formatia Safir facea as- — Daca avem o lansare pc masura, succesul este
tAzi prima inregistrarc. Nu mat am timp si m5nanc; asigurat, spuse Steven din cabin5. Veniti la mine in bi-
spuse ea luandu-si poseta. rou. Am ceva sä va comunic.
Pc drumul spre studioul de inreg'istrare, Linda se - Doriti cafea ?
gandi ci ori de che ori doreste s5 Sc impace Cu Domi - Eu nu, raspunse Bill. Vreau sa m5 clue la 045:
nic, ceva o impiedicr s5-i snum5 adev5rul. TI vedca atai Imi iau dou5 saptamani vacanta.
de putin, incat nu area cand s5-1 m5rturiseasc5 mode
Steven zambi.
vete care-n indemnaser5 sa cante.
136 JOANNA SCOTT ILTB IRE PEG NS1TA 137

— tiu cà arthtii nu se intereseaza de felui cum ie alta alegcre. Singurul gand care-o nelinhtea era sa o
desfa$oara afacerile, dar m-am gandit sa vä anunt un plateasca. din banii ci, fara a-I jigni pe Steven. Ah, de
lucru deosebit, care poate sa aiba repercusiuni asupra cc fuscse nevoita sä-I minta pe Dominic? Totul s-ar
vanzarilor discului vostru. Casa de discuri Karizma a fi pctrecut altfel daca el at fi inteles ca' ea ii doreste o
purtat tratative de fuzionare cu puternica firma S.M.R., familie unita, bazata pe dragoste.
aceasta dorind aiba pe cineva cunoscut pentru sec- Tony o a$tepta. 0 fata aduse rochia $i ea intra in-
torul de discuri. Ocazia a fost o mana cereasca pen- tr-o cabina, nerabdatoare s-o imbrace. Tony ii facu
tru nal. Vom beneficia de reteaua international5 de scmn sä stca pe estrada din mijlocul slii i dupa ce
vanzare a accstei companii. Fuziunea nu afecteaza per- se uita atent la rochie, exclama :
sonalul nostru. in plus, avem mana libera in privinta - Totul este perfect ! Nu trebuie sa facem nici un
discurilor. Cc Orem aveti ? retu$. Dupa ce-o impachetam, rochia este la dispozitia
— Mi se pare c5 este un lucru bun, zise Jeff. Nu dumneavoastr5.
m5 interescaza eine este $eful firmei, atata timp cat dis- - Linda a$tepta : panu cand fata se intoarse Cu un pa-
cul se vindc bine. Vrcau doar ca nimeni sa nu-mi spunk diet legat cu o panglic5 aurie, apoi insista s acute ea
cum trebuie O. cant rochia. Tony ii spusc ca Steven Sc va ocupa de acest
Steven se uit5 la Linda $i ea spuse incet : lucru, dar ca nu se !Asa pan nu obtinu nota de plata.
Cam] vazu cifra inscrisa pc bon, facu ochii marl. Cum
—Nu vad nici o picdica... 11 va convingc pc Dominic sa plateasca o asemenea su-
Ste-ven Ii aminti de ceva o intrerupse. pocnind ma ? Cu toate acestca, era singura solutic, din moment
din degete cc nu mai putea colabora cu Steven.
—A telefonat Tony Lamson. Vrea sa-ti faca o pro- Acas II gasi pc Andy intr-un leagan atarnat de O
bä. Du-te imcdiat Ia tnagazinul lui. ramura groasa. Dominic se juca amuzat cu el.
Linda ic$i imcdiat din biroul lui Steven, bucuroasa —far ai colindat magazinele ?
di are timp sa mediteze la fuziunea dintre Casa de .Linda surase mandra.
discuri si firma sotului ei. Lucrand pentru Dominic, nu
—De data asta am cutnparat ceva : o rochie pentru
va mai putca sá-1 ascunda colaborarea Cu formatia Sa-
fir. Cu siguranta ca el Ii va interzice sä-$i continue ca- festivitate, jar cand vei vedea nota de plata, iti va pieri
riera artistic5, ceea cc va avea drept consecinta rupe- cheful sä ma acuzi ca nu fac cumparaturi.
rea relatiilor ei cu formatia muzicala. Instrumentistii Dominic izbucni in ras.
vor Ii nevoiti sa caute o alta solista. Din fericire, Ste- Sper ca n-ai imitat-o pc Barbara. Nu ai de gaud
ven nu stia unde locuicste ea. Dac5 Monica hi tinea sa in5 ruinezi, nu ?
gura, lucrurile se puteau amnia. — Am terminat cu magazincle. Garderoba mea este
Opri ma$ina in spatele magazinului lui Tony. Nu cOmpleta $i nu vreau deck sa am cc imbraca aid, in
era ceva obhnuit ca ea sa pastreze rochia, dar nu avea cas5. Vreau s5 stau mai mult cu Andy.
138 JOANNA SCOTD TIEGASITA 139

— Te inteleg si doresc sa te stiu multurnita, spuse si Sc 6isuci pc calcaie, petrecandu-st bratele in jurul
el vescl. lui. El o imbratisa strans, sarutand-o pc gat si o
Dominic urca treptele tinandu-I pc umeri pe Andy, ridica de la pamant, apoi o asezà. pc pat.
care se amuza teribil. Linda simti lacrimi in ochi, va- — Nu suntem obligati sa mergem la festivitate.'
zandu-1 cat este de tandru cu fiul lot si se intreba dac5 Sunt lucruri mai importante decat o petrecere protoco-:
dragostea el pentru Dominic este la fel dc puternich.
Acum Ii dadea seama ca fusese egoista, cand vrusese Ea era prea emotionata pentru a vorbi, dar rcspi-
sa-I in pc Andy departe de 0.01 sau. Daca Dominic ratia intretiiiata era un semn de acceptare a iubirii. Pri-
afla ca-1 mintise si ca imprimase un disc fara,' •stirea lui, vindu-sc ochi in ochi eci doi soti ramasera tacuti, pier-;
n-o astcpta decat alungarea din casa, fara Andy. cluti intr-o lunac plina de promisiuni de fericire.
Din pacate, Dominic nu ramase la cilia, jar in Dominic ii rasfira parul pe pern5.
cursul saptamanii nu-1 vazu deck foarte rat. Intr-o zi, — Linda, cu...
el ii promise o vacanta in Hawaii. Linda nu intelegea De afard se auzi niotorul masinii. Kim astepta ca
de ce el este atat de ocupat din moment cc tratativele ei sà coboare. Linda clipi din ochi, ca si cum s-ar fi
cu Casa de discuri Karizma luasera sfarsit. trezit dintr-un vis.
— Este mai bine sä plecam. Toata luthea este
4/ rabdatoare sa inceapii festivitatea cea mai importanta
din lumea filmului.
Linda spera ca Dominic s-o contrazica, dat el se
In ziva decernarii prcmiilor Oscar, Dominic ii to- ridica oftand.
Iefonase cu rugamintea sä fie gata la ora rinci dupl. — Ai dreptate. La urma urmei, este vorba doar de
amiaz5. Era sub du, cand se auzi vocea lui Kim ells.: cateva ore. Avem toata viata inaintea noastra... Ma duc
cutand cu soul ei in camera aliturata. Ea se gandi sa se sä-I sarut pc Andrew. Ii voi spune doamnei Mason sa
machieze _usor accentueze conturul buzelor. te ajute sa te imbraci. Ma tern ca cu mai mult incurc....
In faca oglinzii, isi las5 pc spate pletele blonde. hi Doamna Mason ii trase fermoarul i o ajutä sa-si
puse rochia si era pc punctul sa-si traga fermoarul, cand aranjeze parul. Sc cladu un pas inapoi, exclamand :
usa se deschise si Dominic intra in camera. — Cine va mai recunoaste in tinuta asta pc tanara
— Bine ca ai venit ! Te tog sii ma ajuti sa-mi trag in blugi din Laguna Beach ?! Pared esti o stea de cine-
fermoarul. ma.
El o privi ca in prima lot noapte si simti ea tot con; — Multumesc, zise Linda sarutand-o.
pul ii tremura la apropierea lui. — Linda, vii ? se auzi vocea lui Dominic.
Dominic incepu sa-i mangaie umerii rotunzi, apoi
Linda îi lua poseta de catifea neagra i se rcpczi
sanii obraznici. 0 plaeere imensa puse stapanire pe ea In camera copilului s5rute. Dominic o Huta sa co-
140 JOANNA SCOTT IUBIRF. REC:ASI'F.1 141

boare spuse sa astepte o clipa, scotand din sifonicr


un mantou superb de zibelina.
— Este cadoul mcu pcntru tine... sotia mca, zisc el
punandu-i mantoul pc umeri.
Linda isi puse mainile peste ale lui.
— Este un cadou minunat. Iti multutnesc pcntru
tot. An!'
El o privi dragastos, apoi o lua de brat si se in-
dreptara sprc iesire. CAPITOLUL X
— Daca ma privesti mult cu ochii accstia, glumi et,
ma faci sa ma intorc din drum, jar festivitatca se va In fata clàdirii scaldate in lumina, fantanile pareau
icsfasura fara noi. ca arunca in acr jerbe dc diamante. Kim opri masina
Un val dc tandrcte o napadi pc Linda. Asadar el in spatele unui sir de limuzine luxoase care aduceau
fi vrut sa-si petreaca seara numai cu ea •1 Aveau insa invitatii la ceremonie. Ziaristii i fotografii se imbul-
:oata viata inainte, asa cum spusese el. Surazand fetid- zeau in jurul lor iar politistii faceau un baraj sever, im-
ea urea in masina. piedicand admiratorii sa-i sufoce pe participantii la fes-
tivitate.
Un politist deschise portiera si Linda icsi din masi-
na. Dominic o lua de mana si salutand ziaristii ii spu-;
se la urechc :
Toata lumea se intreaba eine esti. Sa nu te mini
prea tare daca maine dimineatii vei citi In ziare ca am
fost insotit de o blonda rapitoare.
Dominic o apuca de talie. Gestul lui tandru i po-
sesiv o linisti. Se lipi de trupul lui, surazand. Intr-o zi,
spera ea, dorinta lui se va transforma, poate, in iubire.
Patrunzand in „Dorothy Chandler Pavilion", unde
urma sá aiba loc ceremonia, fu impresionata de lumi-
na Wanda a imenselor candelabre din cristal. 0 fata
draguta ii condusc la masa Ion. Ken si Cindy sosisera
fi zambira la vederea lor.

Ken se ridica si 0 privi pe Linda cu un aer


142 JOANNA SCOTT
MBIRE REGASITA

— Nu este posibil ! Uncle este tanara plapanda pe dezvclind piciorul drept pAna in coapsii. Phut bitSid o
care am ingrijit-o Cu §ase saptamani in urma ? Pun pa-: ondulat,LicepmrdantlescAoOMIN
riu pc once ea acum n-a§ mat ft poftit in camera ci. de la degete, urechi si din jurul gAtulai ii &demi im NO f
Cindy ti dadu un ghiont in glum. impunator.
— Stai jos, Ken, inaintc ca Dominic sa se supere I Monica i§i puse hcrinina pc speteaza scannului, Iiu
- Daca la s lua in serios, an trebui sä-mi caut alt semn Cu mana catorva prieteni, apoi Ina loc lAngii Do-
parte= de =is... Pentru mat multa siguranta, pc vii- minic, de parcA an ft fost o regina pe tron.
tor, Linda va ii consultata numai in cabinet, sub su- Linda se tenni cii farmecul coplesitor al Moniciii
pravegherea infirmierei. va imprcsiona pc soul ci. Trebuia sa recunoasca insa cl
Toti izbucnira in ras. Dominic o ajuta pe Linda sa
Monica era minunat5. Rochia sa neagra i se part' demo-
se asezc. data fata de eleganta regeasca a Monicai. Nici cbiar cel
— De uncle at gasit aceasta rochic uluitoare ? o in- mat bun croitor nu poate face minuni, Ii spuse ea,
trcbà Cindy curioasa. Dar mantoul ? Ai facut minuni; avand sentimentul Ca nu ‘,7a ft niciodata la inaltimea
draga men, mat ales ca ai f5cut cumpAr5tudle in ultima atractici exercitate de actrita.
elipa. Alti directori a.i coinpaniei luara loc la ma-•
Linda t5cea sfioasa, lasiindu-1 pc Dominic s5 ofere sit, jar Monica fu in centrul atentiei. Numai In anuntul
explicatiile de rigoare inceperii fest1vit5tii artista t5.cu, asteptancl nervoasa re-
— Sc pare c5 hoinareala prin magazine a fost de zultatul votului membrilor Academici dc Art5 Cinema-
bun augur ! Stiu c5 va fi o mare surpriz5 sa' citesc pre togra fica.
tul facturii, dar rochia ii vine de minune sotiei mele..: Lumina din sala Sc sciuse si reflectoarele racuasera
Mantoul reprezinta cadoul f5cut de un sot fericit. atintite asupra scenci unde prezentatorii anuntau numele
Linda se imbujor in obraji si Dominic ii sopti la castiga.torilor. Publicul ii aplauda cAlduros pc cigatori,
urechc : stand cati ani_ de munc5 stau in spatele recompenselor
- Trebuie sA te obisnuiesti cu complimentele mele; mult rasa:lite. In poficia sentimentelor personale, Linda
pentru c5 ti le voi face toata viata. aplauda poternic cAncl proiectoarele se indreptar5 sprc
Linda nu spuse nici un cuvant, bucuroasa c:a° el esie Monica. Aceasta Sc cluse pe scena pentru a primi statue-
atat de atent cu ea. Topita dc iubire, II fixa cu privirca t ta aurita si rosti c:itcva cuvinte de multumire, apoi
pentru ea nu mat exista nimeni pe lume. intoarse la•inasa si-I sarut5 pa buze pe Dominic. &tutut
era prea pasionat pentru a . ft un omagiu de recunostilnii;
Vraja se rupse in momentul c5'nd Dominic se ridici Monica an fi trcbuit sit-I sarute pc obraji. Linda tres:iri
s-o salute pe Monica, insotit5 de actorul nominalizA speriat5. In ziarelc de maine, pc prima pain a vor Ii
pen tru premiul Oscar la sectiunea cel mat bun actor: Dominic si Monica. Ea isi pleca pri -virilc Cual sooll vi
Privirile b5rbatilor Lea' atrase de Monica. Rochia ci o saruta pc Monica. Era pica mutt pcntru biaLl sa ini-
alba, impodobita cu perk, avea o croiala indrazneatA; m5.
7.

JOANNA SCO'1"11 MITRE REGASITA I II


/ 44

Tot restul festivitatii; Linda asista posaca la bucu- gust. Gestul lui fu ca un putunal implantat in Willa ei:
ria nemarginita a Monicai care, put i simplu, ii aca- Ea putea suporte incliferenta, dar era raniO de dis-
parase pc Dominic. Acesta uitase de existenta sotiei pretul lui.
sale, sporovaind doar cu actrita, aproapc lipita de el. — Cc cxplicatic poi sa-mi dai ? intrcba
Sc vcdea clar ca Monica venise insotita de actor doar pc un ton aspru. Acum nu ma mir ca n-ai cheltuit ni-
din motive publicitare. Dorinta ei era st puna mana pe mic, colindand magazinele. De fapt, nu la cumparaturi
Dominic, care, departe de a-i respinge avansurilc, se te duccai, nu-i asa ? Cu cati barbati te-ai culcat in afa-
simtca in largul sau alaturi de vcdeta. Niciodata Linda fa de Douglas ?
nu fuscse mai umilita ca in aceasta seara. Linda se uita neajutorata la soul ci. Sccna la care
Ccremonia se tertnina, Cara ca ea sa stie cine au lost luase parte, fa ta de martori, ii ravasisc complet sulk-
castigatOrii celorlalte premii Oscar. Ea nu avea decat o tul, Chipul lui Dominic era atat de manios incat Linda
dorinta : sa se intoarca acasa, sä poata plangc in linistc. se ridica si fugi din sala, fara sa stie in cc directie Sc
Ce proasta fusese, crezand ca Dominic tine cu adevarat drepta. Singura dorinta era sä fie. cat mai departe de
la ea. El o mangaiasc Cu scopul de a face din ea o so- privirea lui acuzatoarc.
tie supusa i intelegatoare, care sa stea acasa pentru a-i Cu ochii in lacrinii, isi croi drum prin multimea de
creste copiii In timp, cc el cucerea femeic dupa femcie. afara si cobori in graba trcptele.
0 palma amicala pc spate o readuse la realitate. Ajunsa pe trotuar, fàcu cativa pasi sovaielnici,
Intorcand capul 11 zari pe Steven Douglas care parea avand senzatia ca era Cenusareasa dupii cc batusera cele
manios. Rasuflarea lui dovedca ca bausc cam mult. douasprezece lovituri ale pendulei din castelul printu-
— Aha, asta 'este rochia lui Tony Lamson ! Acunt lui. Intreaga vraja a serii se risipise ! ti lasase mantoul
pot sá väd cc au comandat in numele meu. Va trebui pc scaun si racoarea noptii o facu sa-si frece bratelc ca
sá achit factura, nu ? Ti-ai batut joc de mine, inventand sa se incalzeasca.
o poveste de adormit copiii cu un sot ncintelegator. Un Rolls-Royce negru opri langa ea. Sc dadu inapoi
Parca-1 chema Brown, nu ?... Asadar, i se adresa el lui un pas, nestiind a cui este masina.
Dominic, ma spionai in timp cc purtam tratative ? 0
Geamul din spate Sc intredeschise si o femeic cu
trimiti pe la toll partenerii de afaceri, sau eu am fost un
parul argintiu o intreba :
caz deosebit ?
— Al necazuri, copila men ? Cu cc te pot ajuta ?
O•tacere stanjenitoare se rasa la masa. Dominic
vru traga un pumn lui Steven dar Ken si insotito- Linda recunoscu vocea unci actrite in varsta, atat de
rul Monicai 11 ()pried. Invitatii de la celelalte mese se celebra incat era numita bunica filmului.
apropiara si se uitau curiosi la scena neprevazuta, jar - V-as ramane rccunoscatoare.
ziaristii facura rcpede cateva fotograf ii. Linda Ii in- Soferul dcschise portiera si ea se asezi langa actrita
toarsc capul spre Dominic care facu o grimasa de clez- carc-si pastrase trasaturile frumoase de odinioara.
114(i JOANNA SCOTT 11.1131Rn REGAS1TA 147

— Draga mea, uncle te las ? Dupa cc studic fisa, functionarul demi politicos
— Nu stiu... in fata unui hotel, dar nu cunosc aid intinse cheile de la camera, spunandu-i unui dinar
unul. in uniforma s-o conduca.
Linda 11 urma pc tanar care se opri in dreptul unci
— In caul acesta, vom merge la hotelul unde lo- usi. Dupa cc o pofti in camera, se inclina ii-i ura noap-
cuiesc Cu. te buna.
Soferul se indrepta spre Beverly Hills. Dupa cc Incaperea era decorata cu mobilier francez de epoch,
trecu de poarta din fier foriat a unei cladiri cc semana tapiteria aurie fiind in armonie Cu mocheta cc acoperea
mai mult cu un caste!, masina se opri in fata unei cla- podeaua. Luxul din jur o facu sa-si imagineze cc fru-
diri de culoare roz, aflata la marginea unui lac. Cateva moasa vacanta ar putea petrece aid. Era un loc ideal
lehede'pluteau pe luciul apei. Linistea odihnitoare con- pentru indragostiti. Imediat, gandurile i se indreptarl
trasta cu agitatia din ora.s. spre Dominic. Fusese nechibzuita i refuzase sa faca
— Draga mea, spuse actrita, soferul te va conduce dragoste cu el, doar pentru ca avusese uncle banuieli
la receptie. Ne vedem maine dimineata. Noaptca este neintemeiate in privinta Monicai. De cc nu-si crezuse
un sfetnic bun. sotul, cand ii marturisise ca act* nu-1 interesa ?
Cu un aer ma'ret-, actrita se indrepta spre intrare. Linda recunostea in sinea ei ca dorise sä-1 pedep-
Linda ii acoperi ochii cu mainile. Ah, numai o seasca pe Dominic, tinandu-1 departe de fiul Jul. Din
nune an putea-o scoate din aceasta situatie. Din pacate, pacate, incidentul cu Steven Douglas ii dezvaluise so-
viclenia cu care incercase si fie independenta se intor- tului ei misterul absentelor sale repetate de acasa. Cc
nesabuita fusese I naruise, cu propria mar* toate
sese impotriva ei.
sansele de a fi fericita.
Functionarul de la receptie o privi cu reticenta. Din
Brusc, up se deschisc si Dominic pittrunse in ca
intamplare, Dominic ii lasase o suma de bani cu care meta, Orland in Malli mantoul de zibelina.
putea sail achite camera. - hi apartine, ? spuse el, aruncand blana pe
Ea se prezenta cu numele de Linda Brown. Func- pat.
tionarul incepu sä caute intr-un fisier, spunandu-i ca nu Linda se dadu inapoi speriata.
are nici o camera libera, cu atat mai mult cu cat ob- — Cum m-al gasit ? Ce cauti aid ? Cc vrci de la
mine ?
servase ca ea nu avea nici un bagai.
Cu parul ravasit si far cravata, cu chipul posomo-:,
Disperata, isi spuse adevarata identitate. rat si palid, Dominic parea ca-si revine cu greu dintr-o
— Linda Brown este numele meu artistic. Sunt soz surpriza neplacuta..
tia lui Dominic Reynolds. — Parca am fi la Laguna Beach. Cladirea in care
Functionarul o privi neincrez5tor, dar ii dadu o fisa locuiai avea aceeasi culoare. Confortul nu intr5 in (Hs;
coy rugand-o s5 completeze datele din rubrici. cutie.
1148 JOANNA SCOTT MIME PEGASITA 141

- Te rog sa pleci, altfel sun la receptie. de mult, meat nu pot trai Lira tine. Sunt gata sa astept
El izbucni intr-un ras amar. si o vesnicie iertarea ta. Vreau sa ma iubesti, intelegi ?
— Nu fi ridicola ! Am aflat uncle esti tocmai de la — Ma iubesti ? sopti ca.
functionarul de la receptie ; nefiind sigur eine esti, a .Bineinteles ca te iubesc Tc iubesc din clipa in
dat telefon sa vcrif ice daca esti sotia mea. care te-am intalnit. Nici o femeic nu m-a tulburat atat
Dominic îi arunca haina pc un fotoliu, apoi Ii de mult ca tine. Nu am DiCi 0 scuza ca am profitat de
scoase camasa si se aseza pe pat. nevinovatia ta, dar te doream si nu m-am putut sta-
- Acum vreau s aud explicatiile tale in lega'tura pant. Mi-a parut atat de rau de gcstul men, meat tur-
cu Steven Douglas. Eu ti-am raspuns la intrebari, nu ? bam de furie ; de accea te-am acuzat cii mi-ai ascuns
Ii scoase si pantofii de lac. ca esti fecioara. A doua zi, am vrut sa-ti ccr iertare,
- N-ai sa ma crczi, spuse ea, evitand sa se uite dar nu te-am mai gasit. Am crezut ca innebuncsc de
in ochii mi. disperare. Te-am cautat pretutindeni. La inceput, do-
- Inccarea totusi... ream sa obtin iertarca ta, apoi idcea ca altcineva te in-
Cu voce spasita, ii relata cele intamplate pana la bete a devenit o povara prea mare. Am inteles ca nu
scmnarea contractului. mai pot trai far5 tine.
— Vrei sa ma dcsparti iarasi de Andrew ? o intre- — Nu te-ai insurat cu mine doar din cauza copilu-
ba rastit. Nu te-ai schimbat. Esti mai inversunata ca lui ?
oricand si nu picrzi nici o ocazie sá te razbuni pe mine — Cand am inceput sa te caut, nu stiam nimic de
pentru ca ti-am rapit fecioria. Nu ti-a ajuns faptul cä copil. Doream sa te regasesc, pentru ca te iubeam. Nu
mi-at ascuns ca am un fiu ? m-am uitat la aka femeie de un an si jumatate. M-ai
- Acum nu mai are nici o importanta. vrajit, asta at facut. Numai pc tine te doresc...
-

- Stiu ca-1 iubesti pe Andy la fel de mutt ca si Linda ii inlantui gatul cu bratele.
mine si ca el va ft fericit cu tine. Nu mat vreau sa hipt — Oh !. Dominic. Te iubesc de cand te-am vazut.'
Impotriva ta. Tot cc-ti car este s5:4 vad din cand in Am crezut ca si tu esti indragostit de mine, dar vorbele
cand. Nu trebuie sä afle eine sunt. grele pe care mi le-ai adresat m-au facut sa ma indoiesc
Linda ,incepu sä planga ascunse fata in maini: de dragostea mea si mi-a fost rusine sa m5 mat uit in
— Nu plange I Ii sterse lacrimile cu un gest delicat: ochii tai. Am vrut sa-mi castig singura cxistenta, pen-
Ai sá-1 vezi in ficcare zi. Este a doua oar5 cand ma tru a-ti dovedi ca sunt in stare cresc pc Andy. N-am
parasesti, dar cred c5 este si ultima.
suportat sii ma consideri o fetiscana fara minte I
— De cc ma chinuiesti ? Ti-am spus ca ti-1 las pe — Et bine, ai castigat ! In calitate de proprietar al
Andy. Nu ai nevoie de mine...
-- De unde tji ca n-am nevoie de tine ? Poate ca Companiei S.M.R. si al Casci de discuri Karizma, di-mi
ai impresia ca n-am ncvoie nici srt respir. Te iubesc atat vole sa-ti spun ca 11.11 intentionez sa anulcz contractul
1.50 JOANNA SCOTT IUBIRE REGASITA HI*

du. Al o voce minunata care nu trebuie sa se piarda prin Linda il privea fericital. Dominic o imbratisa cu pap.
baruri. Andy si ceilalti copii ai nostri se vor mandri siunc si-i desfacu pletelc blonde care cazura pc timer!,
ci mama lor este o vedeta a muzicii. apoi stinse lumina. Linda se intinse pc pat, striingAnd
- Acum ii spui Andy ?! exclamii Linda, mangain- cu putere trupul lui vibrand de dorinta. 0 saruta din
du-l. Nu te superi c1 voi canta cu formatia Safir ? nou pc buze, starnindu-i fiori de placere. Inainte de a
— Nu pot sa tc impiedic si nu pot sä impiedic un pluti pe apele pasiunii, Linda stiu ca Dominic va fi in-
talent sä devina canoscut in toata tara. totdcatina la fel de indragostit de ca ca in prima 21.
— Cum rarnane Cu Monica ? In scara asta, tu si
ea...
— Monica a fost foarte bucuroasa ca a castigat pre- SEARIT
miul Oscar si cu n-am putut sã nu fiu amabil cu ca.
Dupa plccarca ta am avut o discutie sincera' cu ea
i-am spus ca nu pot iubi o alta femeic deck pc tine.

- Mai speriat... Am suferit ca mu acuzi de infide-
litate...
El o stranse la picot.
- Stiu, draga men. Itni pare rau cä ti-am spus
vintc grele... N-am putut sa ma stapanesc...
Linda of ta. Amandoi sufcrisera din cauza cii nu
putusera sa-si infraneze emotiile.
— Oh, Dominic ! Ce prosti am fost !
— Tot raul a luat sfarsit. in prezent, nu mai exista
nimic ncclar mire noi. Vol respecta tonic clauzcle din
contractul tau, asa cum, la randul tau, va trebui sa-ti
fad datoria de sotie. Acest lucru intra in vigoarc chiar
din acest momenta. Nu mai pot astepta. Te dowse atat
de mutt!
Dominic ii trase fermoarul de in rochie.
- Trebuie saii spun ca botclul acesta este loal
ales dc vcdetele din Hollywood pcntru intalniri dc dra-
goste. Este cadrul ideal Nam luna de miere pc care nu
am Avem ocazia sã ne luarn revansa...

S-ar putea să vă placă și