Sunteți pe pagina 1din 220

Foloseste-ti

' ' mintea


pentru
a te îmbogăţi
Prima carte care prezintă faimoasa formulă
de îmbogăţire a lui Andrew Carnegie, având
la bază CEI 13 PASI ' DOVEDIT! ' CARE
CONDUC LA ÎMBOGĂTIRE. '
* * * *
•· Carte scrisă după 25 de ani de studii, în �
• colaborare cu peste 500 de distinşi oameni
• de afaceri extrem de bogaţi, care au 1
dovedit prin înseşi realizările lor că .
această filozofie are consecinţe practice.
* *
de
Napoleon Hill
autorul filozofiei denumite
Legile .succesului
*
Traducere din limba engleză:
Cristian HANU

DIVIN

Braşov, 2009
Editura ADEVĂR DIVIN

Braşov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7,


cod 500414, O.P. 12
Mobil: 0722.148.983 sau 0727.275.877;
Telefon I Fax: 0268.324.970 sau 0368.462.076
E-mail: contact@divin.ro sau contact@secretul.tv
Pe site-ul editurii găsiţi şi alte cărţi pentru suflet: CUVÂNT ÎNAINTE
www.divin.ro
Site: www.secretul.tv
Yahoo! Group: adevardivin

Romanian translation copyright© 2008 by Editura ADEVĂR DIVIN.


Originally published as „Think and Grow Rich", by Napoleon Hill.
Sunt încântat că pot publica ediţia clasică, originală şi
Copyright© 1999 by Wilshire Book Company. neprescurtată a faimoasei cărţi de renume internaţional
Published by arrangement with Wilshire Book Company 9731Varie! Avenue, Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi a lui Napoleon Hill,
Chatsworth, California 9l 3I l-4315 U.S.A. Ali rights reserved. exact aşa cum a scris-o autorul în anul 1937. Cartea a fost
This edition is not sponsored or endorsed by or otherwise affiliated with un bestseller pe plan internaţional timp de foarte mulţi ani,
�apoleon Hill or his family and heirs, the Napoleon Hill foundation, The fiind vândută în milioane de exemplare şi în diferite ediţii.
Ralston Society, or any other person or entity.
În calitatea mea de editor al unor cărţi motivaţionale,
Toate drepturile asupra prezentei ediţii în limba română aparţin în exclusivitate
am avut plăcerea să public şi să prezint publicului larg cărţi
Editurii ADEVĂR DIVIN.
precum Psiho-cibernetica, de Maxwell Maltz, Magia
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României gândirii la nivel mare şi Magia gândurilor orientate către
HILL, NAPOLEOl'.
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi / Napoleon Hill; trad.:
succes, de Dr. David J. Schwartz, Gândeşte ca un
Cristian Hanu; cuvânt înainte: Melvin Powers. - Braşov: Adevăr Divin, 2009 învingător, de Dr. Walter Doyle Staples, Trei cuvinte magice
ISBN 978-606-8080-09-3 şi Cibernetica succesului, de U.S. Andersen, Îmbogăţeşte-te
I. Hanu. Cristian (trad.) folosindu-ţi mintea de un milion de dolari şi Cum să ai
IL Powers. �1ehin (pref.) succes, de Brian Adams, precum şi Carisma: cum să capeţi
acea aură magică specială, de Marcia Grad.
La fel ca şi ediţiile mele anterioare ale cărţii Foloseşte-ţi
Ei.;: :r Cătălin PARFENE
mintea pentru a te îmbogăţi, aceste cărţi au produs
:,�.,,:,'f'd.:icwre şi copertă: Elena DAVID
C.-.•.-.,.-�,..j: Elena MĂLNAI şi Domniţa RAŢIU schimbări remarcabile în vieţile celor care au aplicat
principiile descrise în ele. Trebuie să recunosc însă că, între
Tipar: S.C. Gridsolo Print Comp any S.R.L. toate cărţile motivaţionale pe care le-am publicat, Foloseşte-ţi
Tel. I Fax: 0268.313.355 I www.gsprint.ro

5
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi --------- Cuvânt înainte ---------

mintea pentru a te îmbogăţi rămâne cartea cea mai apropiată în divertisment, am produs reclame comerciale, am fost
de sufletul meu, şi cea mai responsabilă pentru propriul consultant pentru comenzi prin poştă şi am scris două cărţi
meu succes în viaţă. pe această temă, c are au ajuns bestseller-uri: Cum să te
Entuziasmul meu fată , de c artea Foloseste-ti
. ' mintea îmbogăţeşti printr-o afacere de comenzi prin poştă şi Cum
pentru a te îmbogăţi a început la vârsta de 16 ani, când am să faci bani din reclame.
citit-o pentru prima dată. Mesajul ei a avut o influenţă Ultimul obiectiv pe care mi l-am propus este să îmi
profundă asupra mea, şi încă mai are, inclusiv la ora actuală. creez o afacere de anvergură care constă în vânzarea de
În acea vreme locuiam în Boston şi am început o afacere de cărţi motivaţionale pe Internet. Mintea mea rezonează întru
comenzi prin poştă, practicată mai mult ca un hobby, al cărei totul cu filozofia de tip „dacă vrei cu adevărat, poţi" a lui
sediu central se afla în propria mea bucătărie. Aplicând Napoleon Hill, şi sunt încântat să afirm că mi-am îndeplinit
principiile din cartea Foloseşte-ţi mintea pentru a te deja ţinta anuală la vânzarea de cărţi prin Internet pe care
îmbogăţi, mi-am stabilit obiectivul de a câştiga 1.000 de mi-am stabilit-o. Este o plăcere pentru mine să văd din nou
dolari pe lună prin vânzarea de cărţi motivaţionale şi de tip cât de bine funcţionează această filozofie de viaţă.
..cum să", inclusiv a cărţii Foloseşte-ţi mintea pentru a te De-a lungul îndelungatei mele cariere de profesor al
îmbogăţi. După o scurtă perioadă de timp, mi-am îndeplinit filozofiei motivaţionale, am ascultat mii şi mii de oameni
obiectivul şi chiar l-am depăşit. care mi-au povestit cât de mult le-a influenţat viaţa cartea
Mulţi ani mai târziu, când m-am mutat la Los Angeles Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi. Mulţi dintre ei
şi mi-am creat propria editură, aplicând aceleaşi principii din mi-au spus chiar că o consideră Biblia lor. Ce compliment!
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi, mi-am stabilit Dat fiind că Wilshire Book Company publică numeroase
obiectivele legate de carieră şi cele financiare, iar apoi le-am cărţi motivaţionale şi inspiraţionale, foarte mulţi oameni vin
îndeplinit. Nu am avut nicio clipă vreo îndoială că pot realiza direct la noi pentru a le cumpăra. Îmi face întotdeauna
acest lucru, întrucât înţelesesem cât se poate de clar mesajul plăcere să discut cu aceste persoane, dat fiind că împăr­
că pot obţine orice, dacă am convingerea fermă că pot face tăşim în mod evident aceeaşi filozofie de viaţă. Atunci când
acest lucru. M-am folosit de aceeaşi convingere pentru a-mi discutăm despre cărţi, ajungem invariabil să discutăm şi
îndeplini multe alte obiective, nu doar pe acela de a fi un despre cartea Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi, care
editor de succes. Am scris versuri pentru cântece şi am se dovedeşte de cele mai multe ori lucrarea lor preferată
câştigat premii importante, am ţinut conferinţe pe teme din toate timpurile.
motivaţionale şi seminare la diferite colegii, am crescut cai De altfel, multe din cărţile motivaţionale de astăzi
arabi pursânge care au ajuns campioni, am lucrat cu succes împrumută idei preluate din lucrarea lui Napoleon Hill, şi

6 7
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
toţi autorii şi conferenţiarii motivaţionali pe care îi cunosc
au această carte în biblioteca lor.
Cu mulţi ani în urmă, am avut plăcerea de a participa
la una dintre electrizantele conferinţe publice ţinute de
' DORESTI
CE ÎTI '
Napoleon Hill în Los Angeles. La conferinţă au participat
CEL MAI MULT SI MAI MULT?
mii de oameni, care l-au ovaţionat în picioare pe vorbitor.
Atmosfera era încărcată cu o energie pozitivă aproape
Bani, faimă, putere, mulţumire
palpabilă. La sfârşit, nimeni nu dorea să plece. Am avut de
sufletească, o personalitate puternică,
asemenea plăcerea de a-l vizita de mai multe ori pe Napoleon
pace interioară, fericire?
Hill şi astfel am descoperit că acesta reprezenta o întru­
chipare vie a filozofiei care l-a consacrat.
Unele lucruri contribuie într-o mai mare măsură la
Cei 13 Paşi către Bogăţie descrişi în această carte îţi
sporirea bunăstării oamenilor şi la amplificarea preţuirii lor
oferă cea mai sintetică şi cea mai sigură filozofie a realizării
de sine, cum ar fi capacitatea lor de a obţine independenţa
mdividuale prezentată vreodată în beneficiul celor care
financiară pentru ei şi pentru familiile lor. De aceea, sfatul
doresc să îşi găsească menirea în viaţă.
meu este să aplici principiile descrise în această ediţie Înainte de a începe lectura propriu-zisă a cărţii, este
originală şi neprescurtată a cărţii lui Napoleon Hill şi să le
bine să înţelegi că această carte nu a fost scrisă cu scopul
integrezi în viaţa ta. Aceste principii au ajutat milioane de
de a te amuza. De aceea, conţinutul ei nu poate fi cu
oameni şi nu am nicio îndoială că te pot ajuta inclusiv pe
adevărat înţeles într-o şingură săptămână sau o lună.
tine. Aşadar, pregăteşte-te, căci eşti pe punctul de a te
După ce a citit cu atenţie cartea, dr. Miller Reese
îmbarca pentru una dintre cele mai fascinante călătorii:
Hutchison, inginer consultant recunoscut la nivel naţional
călătoria către îmbogăţire.
Îţi doresc din inimă să te bucuri de succes, deopotrivă $I asociat de lungă durată al lui Thomas A. Edison, a spus:
„Acesta nu este un roman. Este un manual al realizării
în plan personal şi în plan financiar. Reţine: dacă îţi poţi
rndividuale născut din experienţa directă a sute de americani
vizualiza clar scopul în viaţă, îl poţi inclusiv atinge. Gândeşte
foarte bogaţi, care au cunoscut succesul. De aceea, cartea
ca un învingător şi vei deveni unul!
trebuie studiată, digerată şi înţeleasă. Cititorul nu ar.trebui
s.ă citească mai mult de un capitol pe seară, subliniind
Melvin Powers, editor
frazele care l-au impresionat cel mai mult. Ulterior, el
Wilshire Book Company

8 9
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ Ce îţi doreşti cel mai mult şi mai mult?
trebuie să revină la aceste fraze şi să le citească din nou. aveau probleme pe care nu ştiau cum să le soluţioneze, ei
Un student adevărat nu se va mulţumi doar să citească discutau liber cu alţi oameni, până când descopereau împre­
această carte, ci îi va extrage conţinutul şi-l va integra în ună cu aceştia un plan care putea servi scopului lor.
fiinţa sa. Cartea ar trebui predată în toate liceele şi niciun Dacă vei citi cu atenţie această carte, vei obţine beneficii
elev nu ar trebui să fie declarat absolvent dacă nu a obţinut maxime prin aplicarea principiilor Controlului Minţii. Poţi
o notă satisfăcătoare de trecere la examinarea din ea. Chiar face acest lucru (la fel ca atât de mulţi alţii) fondând un club
dacă nu poate înlocui subiectele predate în şcoli, filozofia de studiu alcătuit dintr-un număr oricât de mare de oameni
descrisă în această carte îi poate ajuta pe elevi să îşi care simt unii faţă de ceilalţi o stare de prietenie şi de
organizeze şi să aplice mai bine cunoştinţele dobândite, armonie. Membrii clubului ar trebui să se întâlnească pe o
convertindu-le în servicii utile şi în primirea unor stimulente bază regulată, cel puţin o dată pe săptămână. Ei ar trebui să
adecvate, fără să mai piardă timpul." citească împreună un capitol din carte, după care ar trebui
La rândul lui, după ce a citit cartea, dr. John R. Turner, să discute liber despre conţinutul acestuia. Fiecare membru
decanul Colegiului Oraşului New York, a spus: ar trebui să îşi ia notiţe, notând în scris TOATE IDEILE
,;Cel mai bun exemplu al corectitudinii acestei filozofii CARE ÎITREC PRIN MINTE şi pe care i le inspiră discuţia.
este propriul tău fiu, Blair, a cărui poveste dramatică ai El ar trebui să citească cu atenţie şi să analizeze fiecare
prezentat-o în capitolul despre Dorinţă." capitol cu câteva zile înainte de lectura lui publică şi de
Dr. Turner face referinţă la fiul autorului. Născut fără discuţia de la club. Lectura ar trebui să fie făcută de un
auz, acesta a aplicat filozofia descrisă în carte şi a reuşit nu membru care citeşte foarte bine, cu intonaţie şi cu har.
doar să nu devină un biet surdomut, dar chiar să îşi Dacă va urma acest plan, cititorul va putea beneficia
convertească handicapul într-un activ nepreţuit. După ce vei nu doar de suma totală a cunoştinţelor acumulate în urma
citi povestea lui (care începe la pagina 73), vei înţelege că intervievării a sute de oameni de succes, dar - lucru chiar
eşti pe punctul de a afla o filozofie de viaţă care te poate mai important - şi de accesul la noile surse de idei din
conduce către bogăţia materială, dar şi către obţinerea stării propria sa minte, precum şi de nepreţuita cunoaştere
de pace interioară, a înţelegerii, a armoniei spirituale, iar în acumulată de TOATE PERSOANELE CARE PARTICIPĂ LA
unele cazuri excepţionale, cum· a fost cel al fiului autorului, iYFRUNIRILE CLUBULUI.
chiar la controlul unei afecţiuni fizice. Dacă vei urma cu perseverenţă acest plan, poţi fi
Analizând personal viaţa a sute de oameni care au avut absolut sigur că vei descoperi formula secretă prin care
succes, autorul a descoperit că toţi obişnuiau să facă schimb Andrew Carnegie şi-a câştigat uriaşa sa avere şi pe care
de idei în cadrul aşa-numitelor conferinţe. Ori de câte ori autorul o descrie în introducerea sa.

JO J]
UN OMAGIU ADUS
AUTORULUI
DE ALTI
' MARI LIDERI AMERICANI
ii,upremc <ourt of tbt ltniteb ii,tates
alla"'1fngton. 18. C.
Pregătirea cărţii Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi
Dear Mr. Hill :- a durat 25 de ani. Aceasta este cea mai recentă carte a lui
I have now had an opportunity to �apoleon Hill şi are la bază faimoasa lui filozofie a Legii
finish reading your Law of Success text­
books and I wish to express my apprecia­ Succesului. Opera şi cărţile lui au fost lăudate de cei mai
tion ot the splendid work you hava dona mari lideri americani din domeniul finanţelor, educaţiei,
in the organization of this philosophy. politicii şi al guvernării.
would be helpful if every poli­
. . It.1n
tician the country would assimilate and
apply the 17 principles upon which your murtra lnprrmâ a ltatdor Dn1tr.
l�ssons ar� based. It oontains soma very
fine material which every leader in every
walk of life should understand.
4r a�"liington '. m.
I am happy to have had the privilege Stimate domnule Hill,
of rendering you some slight measure of
help in the organization of this splendid Am avut ocazia să citesc cărţile dumneavoastră despre
oourse of "oommon sense'' philosophy. Legea Succesului şi doresc să îmi exprim aprecierea pentru
Sinoerely yours munca minunată pe care aţi desfăşurat-o în vederea
structurării acestei filozofii.
Ar fi extrem de util ca toţi politicienii din această ţară
să asimileze şi să aplice cele 17 principii care stau la baza
�� lecţiilor dumneavoastră. Acestea conţin idei foarte subtile,
(Fortner President and former Chief Justice of the United States)
pe care orice lider din orice domeniu de activitate ar trebui
5ă le cunoască şi să le înţeleagă.

13
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Un tribut adus autorului... -------

Sunt fericit că am avut privilegiul de a contribui într­ UN FOST PREŞEDINTE AL STATELOR UNITE
o mică măsură la structurarea acestui curs minunat de „Vă felicit pentru perseverenţa dumneavoastră. Orice om care
filozofie „a bunului simţ". işi dedică atât de mult timp... este condus inevitabil către descoperiri
Al dumneavoastră, de mare valoare pentru semenii săi. Sunt profund impresionat de
mterpretarea pe care aţi dat-o principiilor «Controlului Minţii», pe
�� .:are le-aţi descris atât de clar."
(fost Preşedinte şi fost Şef al Justiţiei din Statele Unite) WOODROW WILSON

REGELE MAGAZINELOR CARE VÂND ARTICOLE UN PRINŢ AL COMERŢULID


DE 5 ŞI DE 10 CENŢI „Ştiu că cele 17 principii descrise de dumneavoastră sunt
,,Prin aplicarea unei bune părţi din cele 17 principii funda­ .:orecte, întrucât le-am aplicat în afacerile mele timp de mai bine
mentale ale filozofiei Legii Succesului am putut construi un lanţ de 30 de ani."
impresionant de magazine de succes. Nu cred că aş exagera deloc JOHN WANAMAKER
dacă aş afirma că sediul Woolworth Building poate fi considerat un
monument închinat. acestor principii, care atestă eficienţa lor." CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE APARATE DE
F.W. WOOLWORTH FOTOGRAFIAT ŞI DE CAMERE DE LUAT VEDERI
DIN LUME
UN MARE MAGNAT, PROPRIETAR AL UNOR VASE „Sunt conştient cât de mare este binele pe care îl faceţi acestei
ÎNZESTRATE CU MOTOARE CU ABUR lumi descriind Legea Succesului. Nu doresc să dau un echivalent
„Mă simt profund dator pentru privilegiul de a fi putut citi bănesc acestei educaţii, întrucât îmi dau seama că ea îi predă
Legea Succesului. Dacă aş fi cunoscut această filozofie acum 50 de studentului calităţi care nu pot fi măsurate în bani."
ani, cred că aş fi putut realiza acelaşi imperiu economic pe care îl GEORGE EASTMAN
am la ora actuală, în mai puţin de jumătate din timpul în care l-am
realizat. Sper sincer ca lumea să vă descopere şi să vă răsplătească OM DE AFACERI RECUNOSCUT ÎN PLAN NAŢIONAL
aşa cum meritaţi." „Toate succesele de care m-am bucurat vreodată s-au datorat
ROBERT DOLLAR in totalitate aplicării celor 17 principii fundamentale ale Legii
Succesului. Cred că am avut onoarea să fiu primul dumneavoastră
UN FAIMOS LIDER AMERICAN ÎN DOMENIUL
învăţăcel."
MUNCII
W.M. WRIGLEY, JR.
„Cunoaşterea filozofiei Legii Succesului reprezintă echivalentul
unei poliţe de asigurare împotriva eşecului.''
SAMUEL GOMPERS

14 15
CUPRINS

Prefaţa editorului american ....................................................... 19


?-:-efaţa autorului......................................................................... 23
Introducere............................................................................. 33
� Dorinţa (primul pas care conduce către îmbogăţire).......... 57
. Credinţa (al doilea pas care conduce către îmbogăţire) ..... 89
� Autosugestia (al treilea pas care conduce
.::iCre îmbogăţire)........................................................................ 121
� Cunoaşterea de specialitate (al patrulea pas
.::!1fe conduce către îmbogăţire)................................................. 133
':" Imaginaţia (al cincilea pas care conduce
.::i!rre îmbogăţire)........................................................................ 157
- Planificarea organizată (al şaselea pas
,.:::!re conduce către îmbogăţire) ................................................. 181
; Decizia (al şaptelea pas care conduce către îmbogăţire).... 251
'"'· Perseverenţa (al optulea pas care conduce
f

II
t .::itre îmbogăţire)........................................................................ 269
! !O Puterea grupului de consultanţă (al nouălea pas
,.:::!re conduce către îmbogăţire)................................................. 297
! : .\tisterul transmutării energiei sexuale (al zecelea
� care conduce către îmbogăţire) .... .............. ........................ 311
1: .\lintea subconştientă (al unsprezecelea pas care

ţ
..:r.8.:fuce către îmbogăţire) ......................................................... 345

17

1
13. Creierul (al doisprezecelea pas care conduce
către îmbogăţire)........................................................................ 357
14. Al şaselea simţ (al treisprezecelea pas care
conduce către îmbogăţire) ..... .... .. .............................................. 369
15. Cele şase fantome ale fricii
PREFAŢA
(limpezirea creierului în vederea îmbogăţirii) ......................... 385 EDITORULUI AMERICAN

Această carte sintetizează experienţa de viaţă a mai mult


je 500 de oameni extrem de bogaţi, care au început de la
zero şi care şi-au obţinut bogăţia în schimbul IDEILOR,
G..\..'lDURILOR şi PLANURILOR LOR ORGANIZATE.
Cartea conţine întreaga filozofie a îmbogăţirii, fiind un
iDJdiu exhaustiv al realizărilor obţinute de cei mai de succes
anericani din ultimii 50 de ani. Cartea explică CE TREBUIE
SA FACI, dar şi CUM SĂ FACI!
Ea oferă instrucţiuni complete referitoare la CUM SĂ
iTI VINZI SERVICIILE PERSONALE.
În plus, cartea îţi prezintă un sistem perfect de
�aliză, care îţi va permite să afli de ce nu te-ai îmbogăţit
pină acum.
Lucrarea prezintă faimoasa formulă a realizării
personale a lui Andrew Carnegie, care i-a permis acestuia
ii acumuleze sute de milioane de dolari, transformându-i în
milionari pe mulţi dintre cei cărora acesta le-a împărtăşit
IC."Tetul.
Chiar dacă nu vei avea nevoie de toate ideile descrise
a această carte - la urma urmelor, niciuna din cele pţste
5')) de persoane ale căror experienţe de viaţă sunt sintetizate

19
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi --- -
I ------ Prefaţa editorului american
aici nu le-a aplicat pe toate - îţi va fi suficientă O Toţi cei care vor citi, care vor înţelege şi vor aplica
SINGURĂ IDEE, UN SINGUR PLAN SAU O SINGURĂ a...eastă filozofie vor fi mai bine pregătiţi să atragă în viaţa
SUGESTIE pentru a începe să te îndrepţi către îndeplinirea Ă:ir �i să se bucure de aceste stări superioare de spirit, pe
ţelului tău. Citind această carte, vei găsi cu siguranţă acest are nu le-au putut atinge şi pe care nu le vor putea atinge
stimul de care ai nevoie. i:reodată decât cei care sunt pregătiţi pentru ele.
Cartea a fost inspirată de Andrew Carnegie, după ce De aceea, pregăteşte-te sufleteşte, căci vei lua contact
acesta şi-a strâns milioanele şi s-a retras din activitate. Ea .:a o filozofie de viaţă ieşită din comun, care îţi poate
a fost scrisă de omul căruia Carnegie i-a dezvăluit uimitorul SCHTh1BA RADICAL VIAŢA, pregătindu-te nu doar
secret al bogăţiei sale, la fel ca alţi 500 de oameni extrem �tru o mai mare armonie şi înţelegere, ci şi pentru
de bogaţi. JL"lllmlularea unor mari bogăţii materiale.
În această carte sunt descrise 13 principii ale îmbo­
găţirii, a căror cunoaştere este absolut esenţială pentru toţi EDITORUL
oamenii care doresc să obţină suficienţi bani pentru a se
bucura de independenţă financiară. S-a estimat că studiul
făcut înainte ca această carte să poată fi scrisă, care a durat
mai bine de 25 de ani de cercetări continue, nu ar putea fi
reluat la ora actuală fără mai puţin de 100.000 de dolari.
Mai mult, cunoaşterea nepreţuită conţinută în această
carte nu ar mai putea fi obţinută la ora actuală cu niciun preţ,
pentru simplul motiv că majoritatea celor 500 de oameni care
au furnizat informaţiile necesare pentru scrierea ei au murit.
Bogăţia nu poate fi întotdeauna măsurată în bani!
Banii şi obiectele materiale sunt esenţiale pentru
libertatea trupească şi mentală, dar există destui oameni care
consideră că adevărata abundenţă se măsoară în termenii unei
prietenii de durată, ai unor relaţii de familie armonioase, ai
simpatiei şi înţelegerii între asociaţii de afaceri şi ai păcii şi
armoniei interioare, care nu pot fi măsurate decât din punct
de vedere spiritual!

20 21
'

PREFAŢA AUTORULUI

I
Fiecare capitol al acestei cărţi conţine referiri la secretul
imbogăţirii care a permis unui număr mai mare de 500 de
.americani dintre cei mai bogaţi să îşi acumuleze averea. Am
.111alizat cu atenţie viaţa acestor oameni, de-a lungul unei
perioade foarte lungi de timp.
Secretul mi-a fost dezvăluit pentru prima dată de
Andrew Carnegie, acum mai bine de un sfert de secol. Acest
iL�an minunat şi în vârstă mi l-a strecurat în minte, fără
.:a eu să-mi dau seama ce face, pe vremea când nu eram
..:iecât un adolescent. După ce mi l-a dezvăluit, s-a aşezat
.:onfortabil în fotoliul lui, cu un licăr în ochi, privindu-mă
.:u atenţie ca să vadă în ce măsură am înţeles adevărata
semnificaţie a secretului pe care mi l-a dezvăluit.
Când şi-a dat seama că am înţeles ideea, m-a întrebat
.i.alcă sunt dispus să îmi petrec 20 de ani şi mai bine din viaţă,
pegătindu-mă înainte de a dezvălui secretul întregii lumi,
.idică tuturor acelor oameni care, rară el, ar fi putut trece
prin viaţă ca nişte rataţi. I-am răspuns că sunt dispus să fac
a:est lucru, şi colaborând cu domnul Carnegie mi-am ţinut
promisiunea.
Această carte dezvăluie acest secret, testat şi dovedit
de mii de oameni care l-au aplicat în toate domeniile vieţii.

23
- -- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi -
- -­
- -------- Prefaţa autorului -------­
Ideea ca această formulă magică să le fie dezvăluită OPORTUNITĂŢILOR. Între noi fie vorba, această aplicaţie
milioanelor de oameni care nu au timpul necesar pentru a J. formulei i-a adus acestuia peste şase sute de milioane de
investiga cum se fac banii i-a aparţinut domnului Camegie dolari.
(care s-a şi îmbogăţit prin aplicarea ei). Dorinţa lui a fost Aceste date, cunoscute de toţi cei din preajma domnului
ca eu să testez şi să demonstrez autenticitatea acestei formule Camegie, te pot ajuta să îţi faci o idee despre ajutorul pe
studiind experienţa de viaţă a unui număr cât mai mare de .:are ţi-l poate oferi această carte, cu singura condiţie SĂ ŞTII
oameni care au avut succes în toate domeniile vieţii. Domnul CE ÎŢI DOREŞTI CU ADEVĂRAT DE LA VIAŢĂ.
Camegie era convins că formula ar trebui predată în şcoli Chiar înainte ca eu să efectuez acest studiu practic de
şi în colegii. El şi-a exprimat opinia că dacă această formulă }ungă durată, secretul a fost transmis unui număr de peste
ar fi predată în sistemul public de educaţie, ea ar revoluţiona ,:, sută de mii de oameni, care l-au aplicat în beneficiul lor
întregul sistem educaţional, astfel încât timpul petrecut de ;,ersonal, exact aşa cum şi-a propus domnul Camegie atunci
elevi la şcoală ar putea fi redus la mai puţin de jumătate. .:and l-a transmis. Mulţi dintre ei au făcut avere. Alţii l-au
.1plicat cu succes pentru a-şi crea un cămin armonios. Un
Experienţa domnului Camegie cu Charles M. Schwab
;,rect 1-a aplicat atât de inspirat în domeniul său de activitate
şi cu alţi tineri de acelaşi calibru l-a convins pe acesta că
mcât a reuşit să obţină un venit de 75.000 de dolari pe an
cea mai mare parte a lucrurilor predate în şcoli nu folosesc
:w.mai din donaţii.
la nimic în domeniul câştigării existenţei şi al acumulării de
Unul din cei care au testat formula domnului Camegie
bogăţii. El a ajuns la această concluzie după ce a angajat
.i fst Arthur N ash, un croitor din Cincinnati, a cărui afacere
o
diferiţi tineri lipsiţi de educaţie, cărora le-a predat însă
� iniţial falimentară. El nu numai că a reuşit să îşi repună
formula succesului şi care au devenit mai târziu lideri de ?! picioare afacerea, dar chiar s-a îmbogăţit. De altfel, ea
excepţie. Mai mult, toţi cei cărora le-a dezvăluit această .::ontinuă să prospere şi la ora actuală, deşi domnul Nash s-a
formulă şi care i-au urmat instrucţiunile au făcut avere. ilIDS de mult din viaţă. Experimentul a fost atât de impresi­
În capitolul despre Credinţă vei putea citi povestea ooant încât a stârnit vâlvă în întreaga ţară, foarte multe ziare
uimitoare a organizării conglomeratului United States Steel ,i reviste făcându-i o publicitate imensă, care ar fi valorat
Corporation, creat de unul din tinerii cărora domnul Camegie a condiţii normale peste un milion de dolari.
i-a dezvăluit formula sa. Acest exemplu demonstrează că Un alt beneficiar al secretului a fost Stuart Austin Wier
formula funcţionează în cazul tuturor oamenilor care sunt -iill Dallas, Texas. Acest om se simţea atât de pregătit pentru
pregătiţi să o aplice. Această aplicaţie singulară a marelui llpiicarea secretului încât a renunţat la profesiunea sa şi s-a
secret de către tânărul Charles M. Schwab i-a adus acestuia a;,ucat să studieze Dreptul. Crezi că a reuşit? Vei afla poves­
o avere uriaşă, deopotrivă în plan financiar şi în planul r.a lui în această carte.

24 25
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi---- -------- Prefaţa autorului --------

I-am transmis secretul lui Jennings Randolph chiar în \t:Î scăpa probabil definitiv de neîncrederea pe care o simţi
ziua în care a absolvit colegiul. Acesta l-a aplicat cu atâta acum la gândul că această carte promite prea mult. La fel,
succes încât acum se află la al treilea mandat de congresman, dacă te vei simţi vreodată descurajat, dacă te vei confrunta
şi nu m-ar mira deloc dacă ar ajunge inclusiv la Casa Albă. Heodată cu dificultăţi care te copleşesc, dacă vei încerca de
În perioada în care eram angajat ca director de nenumărate ori şi vei da greş, ba chiar şi în cazul în care
publicitate la Universitatea LaSalle, pe când aceasta era mai vei fi atacat de o boală gravă, este posibil ca povestea
mult un nume decât o instituţie serioasă, am avut privilegiul descoperirii şi folosirii de către fiul meu a formulei domnului
să îl văd pe J.G. Chapline, preşedintele universităţii, aplicând Camegie să se dovedească o veritabilă oază în Deşertul
atât de eficient formula încât între timp LaSalle a devenit Disperării tale, adică exact ceea ce căutai.
una dintre cele mai mari universităţi din ţară. Acest secret a fost utilizat pe scară largă de preşedintele
Secretul la care mă refer va fi menţionat în această carte Woodrow Wilson în timpul celui de-al Doilea Război
de cel puţin o sută de ori. El nu va fi însă niciodată menţionat Mondial. El le-a fost transmis tuturor soldaţilor care au luptat
sub un nume specific, întrucât pare să funcţioneze mai bine m război, fiindu-le inoculat discret în timpul antrenamentelor
de dinainte de plecarea pe front. Preşedintele Wilson mi-a
dacă este lăsat discret la vedere, astfel încât CEI CARE
spus că acesta a fost principalul factor care 1-a ajutat să
SUNT PREGĂTIŢI PENTRU EL şi care ÎL CAUTĂ să îl
�rrângă fondurile necesare pentru finanţarea războiului.
poată găsi. Aşa se explică de ce domnul Carnegie mi-a vorbit
Acum mai bine de 20 de ani, Manuel L. Quezon (pe
atât de discret despre el, fără să-i dea un nume specific.
,remea aceea comisionar rezident în Insulele Filipine) s-a
Dacă te simţi PREGĂTIT să îl foloseşti, vei recunoaşte
j,JffiJit inspirat de cunoaşterea secretului să lupte pentru
acest secret cel puţin o dată în fiecare capitol. Aş dori să am cucerirea independenţei poporului său. El a reuşit să
privilegiul să îţi spun cum îl poţi recunoaşte dacă eşti pregătit cucerească această independenţă, iar la ora actuală este
pentru el, dar în acest fel te-aş priva de o bună parte din primul preşedinte ales în mod democratic al noii ţări.
beneficiile pe care ţi le poate aduce propria descoperire. Unul din aspectele cele mai fascinante legate de acest
În timp ce scriam această carte, propriul meu fiu, ;a.et constă în faptul că cei care îl descoperă şi îl utilizează
student în ultimul an la colegiu, a citit în manuscris capitolul illllt literalmente luaţi pe sus şi transportaţi către succes,
doi şi a descoperit singur secretul. El a folosit atât de eficient .1p«>ape fără niciun efort din partea lor! Odată intraţi în
această informaţie încât după absolvire a primit direct o acea.stă stare, ei nu mai cunosc niciodată eşecul! Dacă ai vreo
poziţie de conducere într-o companie, cu un salariu mai mare iindoială în această direcţie, cercetează numele celor care au
decât primeşte americanul mediu. De aceea, am descris pe folosit secretul de-a lungul vieţii, verifică-le realizările şi
scurt povestea lui în capitolul doi al cărţii. Dacă o vei citi, .:oovinge-te singur.

26 27
----- --- Prefaţa autorului --- -----
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

ESTE IMPOSIBIL SĂ PRIMEŞTI CEVA În timp ce îmi realizam studiul care a durat 20 de ani
DACĂ NU OFERI NIMIC ÎN SCHIMB! de cercetări şi pe care mi l-am asumat la cererea domnului
Secretul la care mă refer nu poate fi primit nici el fără Carnegie, am analizat sute de oameni foarte cunoscuţi. Mulţi
a oferi în schimb un preţ, deşi acest preţ este infinit mai mic dintre ei au recunoscut că şi-au acumulat imensa avere cu
decât valoarea secretului. Mai mult, el nu poate fi primit, ajutorul secretului domnului Carnegie. Printre aceştia s-au
indiferent de preţul plătit, de către cei care nu îl caută în numărat:
mod intenţionat. El nu poate fi dat de pomană şi nu poate HENRY FORD
fi cumpărat pe bani, pentru simplul motiv că este alcătuit WILLIAM WRIGLEY JR.
din două părţi, iar una din părţile sale se află deja în posesia JOHN WANAMAKER
celor care sunt pregătiţi să îl primească. JAMES J. HILL
Secretul se dovedeşte la fel de eficient în cazul tuturor GEORGE S. PARKER
celor care sunt pregătiţi pentru el. El nu are nimic de-a face E. M. STATLER
cu educaţia. Cu mult timp înainte de a mă naşte eu, secretul HENRY L. DOHERTY
a ajuns în posesia lui Thomas A. Edison, care l-a folosit cu CYRUS H. K. CURTIS
atâta inteligenţă încât a devenit cel mai mare inventator al GEORGE EASTMAN
lumii, deşi nu avea niciun fel de educaţie. THEODORE ROOSEVELT
Secretul a fost transmis apoi mai departe unui asociat JOHN W. DAVIS
al domnului Edison. Acesta l-a folosit atât de eficient încât, ELBERT HUBBARD
deşi iniţial nu câştiga mai mult de 12.000 de dolari pe an, WILBUR WRIGHT
a sfârşit prin a face o mare avere, retrăgându-se din activitate WILLIAM JENNINGS BRYAN
pe vremea când era încă tânăr. Vei găsi povestea lui descrisă
DR. DAVID STARR JORDAN
la începutul primului capitol. Ea te va convinge că poţi avea
J. ODGEN ARMOUR
acces la bogăţie oricând doreşti, că poţi fi ceea ce îţi doreşti
CHARLES M. SCHWAB
să fii, că toţi cei care se simt pregătiţi şi care doresc să se
HARRIS F. WILLIAMS
bucure de bani, de faimă, de recunoaştere şi de fericire pot
DR. FRANK GUNSAULUS
avea cu uşurinţă acces la aceste binecuvântări.
De unde ştiu eu toate aceste lucruri? Vei afla răspunsul DANIEL WILLARD
la această întrebare înainte de a termina cartea de faţă. S-ar KING GILLETTE
putea să îl descoperi chiar de la început, citind primul RALPH A. WEEKS
capitol, sau doar la sfârşitul ultimei pagini. JUDECĂTORUL DANIEL T. WRIGHT

29
28
..

---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- -------- Prefaţa autorului -------­
JOHN D. ROCKEFELLER mspirat să utilizeze secretul şi să nu se bucure de un succes
THOMAS A. EDISON desăvârşit în domeniul de activitate ales. Invers, nu am
FRANK A. VANDERLIP .:unoscut niciodată pe cineva capabil să se bucure de succes
F. W. WOOLWORTH intr-un domeniu sau altul şi să facă avere rară să cunoască
COL. ROBERT A. DOLLAR �i să aplice secretul. Ţinând cont de aceste două premise,
EDWARD A. FILENE nu pot decât să trag concluzia că secretul este mai important
EDWIN C. BARNES - pentru autodeterminare şi propăşire - decât orice cunoştinţe
ARTHUR BRISBANE Jobândite în aşa-zisul „sistem educativ".
WOODROW WILSON La urma urmelor, ce este EDUCAŢIA? Toată lumea
W. M. HOWARD TAFT .:unoaşte răspunsul.
LUTHER BURBANK Foarte mulţi dintre cei de pe lista de mai sus nu s-au
EDWARD W. BOK bucurat de educaţie în sistemul şcolar oficial. John
FRANK A. MUNSEY Wanamaker mi-a spus odată că puţinele cunoştinţe şcolare
ELBERT H. GARY pe care le-a dobândit nu i-au folosit la nimic. Henry Ford
DR. ALEXANDER GRAHAM BELL nu a terminat nici măcar liceul; ce să mai vorbim de colegiu.
JOHN H. PATTERSON Su doresc să minimalizez prin aceasta valoarea educaţiei
JULIUS ROSENWALD �olare, dar doresc să îmi exprim convingerea sinceră că cei
STUART AUSTIN WIER care cunosc şi care aplică secretul vor atinge poziţii sociale
mult mai înalte, vor acumula o mare bogăţie şi îi vor dicta
DR. FRANK CRANE
,ietii aşa cum doresc, într-o măsură mult mai mare decât
GEORGE M. ALEXANDER
.:ei care nu cunosc secretul, indiferent de gradul de educaţie
J. G. CHAPLINE
al unora şi altora.
HON. JENNINGS RANDOLPH
Pe măsură ce vei citi această carte, secretul va ţâşni
ARTHUR NASH
dintr-o pagină sau alta şi îţi va apărea în faţă în toată
CLARENCE DARROW
limpezimea, dar NUMAI DACĂ EŞTI PREGĂTIT SĂ ÎL
Aceste nume nu reprezintă decât o mică parte din sutele PRIMEŞTI! Atunci când îţi va apărea în faţă, îl vei
de americani foarte cunoscuţi, ale căror realizări financiare recunoaşte cu siguranţă. Indiferent dacă acest lucru se va
sau de altă natură demonstrează cât de departe pot ajunge inlâmpla în timp ce citeşti primul sau ultimul capitol, opreşte-te
în viaţă cei care cunosc şi aplică secretul domnul Camegie. pentru o clipă şi închină un pahar, căci acest eveniment va
Practic, nu am cunoscut niciodată pe cineva care să fie marca cel mai important punct de cotitură din viaţa ta.

30 31
..

---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

Vom trece acum la capitolul 1 şi la povestea unui


foarte bun prieten de-al meu, care mi-a mărturisit cu
generozitate că a primit semnul divin, fapt dovedit din plin
de marile sale realizări. Pe măsură ce vei citi povestea lui
şi poveştile celorlalţi oameni celebri, aminteşte-ţi că aceştia CAPITOLUL 1
s-au confruntat cu adevăratele probleme ale vieţii, la fel ca
toţi ceilalţi oameni. Cu toţii au făcut efortul de a-şi câştiga
existenţa, străduindu-se să găsească speranţa, curajul, INTRODUCERE
mulţumirea şi pacea sufletească, dar şi să acumuleze avere
şi să se bucure de libertatea trupului şi a spiritului. Bărbatul care a devenit partener de afaceri
Pe măsură ce vei citi această carte, aminteşte-ţi de cu Thomas A. Edison pentru că s-a gândit
asemenea că citeşti despre fapte reale, care nu au nimic de-a tot timpul la asta
face cu ficţiunea. Scopul acestei cărţi este de a-ţi transmite
un mare adevăr universal, care le permite tuturor celor j
PREGĂTIŢI să înveţe nu doar CE SĂ FACĂ, ci şi CUM Fără nicio îndoială, ,,gândurile sunt obiecte", ba chiar
SĂ FACĂ! În plus, el îţi poate oferi STIMULUL ,obiecte foarte puternice, îndeosebi dacă sunt combinate cu
NECESAR PENTRU A PORNI ÎN ACEASTĂ NOUĂ limnitatea, perseverenţa şi DORINŢA ARZĂTOARE de a
AVENTURĂ. fir rranspune în practică, transformându-le în bogăţie sau în
Şi ca un ultim sfat, doresc să îţi fac o mică sugestie .lile obiecte materiale.
înainte de a începe lectura primului capitol. Aceasta îţi poate Acum mai bine de 30 de ani, Edwin C. Barnes a
oferi un indiciu preţios referitor la recunoaşterea secretului 1*:s;coperit cât de adevărată este premisa că DACĂ
domnului Carnegie! Iată în ce constă ea: ORICE G..\..'iDEŞTE AŞA CUM TREBUIE, OMUL SE POATE
REALIZARE ŞI ORICE BOGĂŢIE DOBÂNDITĂ PRIN i\IBOGĂŢI. El nu a descoperit dintr-odată acest lucru, ci
MUNCĂ ÎŞI ARE ORIGINEA ÎNTR-O IDEE! Dacă te simţi �tat, pornind de la DORINŢA SA ARZĂTOARE de a
pregătit pentru aflarea secretului, înseamnă că dispui deja aewni asociatul celebrului Edison.
de jumătate din el, aşa că vei recunoaşte cu uşurinţă cealaltă Una din principalele caracteristici ale DORINŢEI lui
jumătate atunci când vei citi despre ea. bnes a fost aceea că era foarte clar definită. El dorea să
ÎIIIL-reze cu Edison, nu pentru el. Citeşte cu atenţie felul în
AUTORUL .:;are şi-a transpus el DORINŢA în realitate şi vei înţelege

32 33
'
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---------- Introducere ---- -
-----

astfel mai bine cele 13 principii care asigură accesul la E,enimentele ulterioare mi-au demonstrat că nu am greşit
bogăţie. .:u nimic făcând acest raţionament."
Atunci când această DORINŢĂ, adică acest prim De fapt, ceea ce i-a spus tânărul Barnes lui Edison cu
impuls sau acest prim gând, i-a apărut în minte, el nu putea .a.�a ocazie era mult mai puţin important decât ceea ce
face nimic pentru a o transpune în practică. Două dificultăţi ti;ndea el. De altfel, Edison însuşi a recunoscut acest lucru!
îl împiedicau să facă acest lucru. Pe de o parte, el nu îl Cu siguranţă, nu înfăţişarea exterioară a tânărului l-a convins
cunoştea pe domnul Edison, iar pe de altă parte nu avea ;.;i ii angajeze. Dacă s-ar fi luat numai după aceasta, probabil
suficienţi bani pentru a-şi plăti drumul cu trenul până la ci l-ar fi refuzat. El i-a putut citi însă GÂNDURILE, şi acest
Orange, New Jersey. :»a..,u l-a impresionat într-o măsură suficient de mare pentru
Aceste două dificultăţi ar fi fost suficiente pentru a .t-·i convinge să îl accepte pe tânăr în preajma sa.
descuraja majoritatea oamenilor, împiedicându-i chiar şi să Dacă cititorul ar înţelege plenar importanţa ultimei
încerce să îşi transpună în practică dorinţa. Dorinţa lui Barnes Jfumaţii, el nu ar mai trebui să citească restul cărţii de faţă.
nu era însă o dorinţă obişnuită! El era atât de hotărât să Desigur, Barnes nu s-a putut asocia cu Edison după
găsească o cale pentru a-şi transpune în practică dorinţa, J11Cesl prim interviu. Tot ce a obţinut el a fost şansa de a lucra
încât s-a decis să călătorească până la Orange cu un marfar. a .:ompania acestuia pe un salariu modic, făcând tot felul
Ajuns în Orange, Barnes s-a prezentat imediat la labo­ .ar activităţi de mică importanţă pentru Edison, dar extrem
ratorul domnului Edison, anunţându-l pe acesta că a venit ,ir importante pentru Barnes, dat fiind că îi ofereau
să facă afaceri cu el. Iată cum a descris marele inventator �ibilitatea să îşi afişeze calităţile astfel încât „viitorul său
prima sa întâlnire cu Barnes, mulţi ani mai târziu: ,,Stătea �ener" să le poată vedea.
cu tupeu în faţa mea, arătând exact ca un vagabond, dar Si astfel, au trecut câteva luni. La prima vedere nu s-a
expresia feţei sale avea ceva care m-a convins că era ferm ilr.implat nimic care să dea impresia că Barnes se apropia
hotărât să obţină ceea ce şi-a propus. Numeroşii ani de a ,reun fel de SCOPUL SĂU PRINCIPAL ŞI FERM pe
experienţă cu oamenii m-au învăţat că dacă cineva ÎŞI .:are şi l-a stabilit în mintea sa. Şi totuşi, în mintea lui Barnes
DOREŞTE cu adevărat ceva, atât de profund încât este tr petrecea un proces extrem de important: DORINŢA lui
dispus să îşi rişte întregul viitor, jucându-l la loterie, numai Ilir a deveni asociatul lui Edison creştea de la o zi la alta.
pentru a obţine ceea ce îşi doreşte, el va obţine cu siguranţă Psihologii au perfectă dreptate atunci când afirmă că
ceea ce şi-a propus. De aceea, i-am acordat şansa pe care ..illbcă cineva este cu adevărat pregătit pentru un anumit
mi-a cerut-o, întrucât mi-am dat seama că era hotărât să C'lleniment, el îl creează literalmente". Barnes era perfect
facă tot ce îi stă în puteri pentru a reuşi în demersul său. �ătit pentru o asociere în afaceri cu Edison. Mai mult,

34 35
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------- Introducere --------­
EL ERA HOTĂRÂT SĂ ÎŞI PĂSTREZE ACEASTĂ de d istribuirea invenţiilor sale nu erau prea încântaţi de
STARE DE SPIRIT PÂNĂ CÂND AVEA SĂ OBŢINĂ noua maşinărie, fiind convinşi că aceasta nu va putea fi
REZULTATUL DORIT. ,ândută decât cu un mare efort. Barnes a sesizat ime diat
El nu şi-a spus nicio clipă: ,,Ce rost mai are? Mai bine JP()rtunitatea. Aceasta i-a apărut deghizată într-o maşinărie
îmi schimb scopul în viaţă şi mă fac agent d e vânzări!" În .:are nu interesa pe nimeni, cu exc epţia lui B arnes şi a
schimb, el şi-a spus tot timpul: ,,Am venit până aici ca să inventatorului ei.
intru în afaceri cu Edison şi îmi voi îndeplini acest ideal chiar Barnes ştia că va putea vinde Maşina de Dictat a lui
dacă aş şti că va trebui să aştept o viaţă întreagă." Altfel Edison. El i-a spus acest lucru inventatorului, care i-a acordat
spus, el chiar credea în ceea ce gândea! Cât de d iferită ar unediat şansa dorită. Într-adevăr, el a vândut maşinăria. De
fi viaţa oamenilor dacă aceştia ar fi capabili să îşi stabilească fapt, a avut un succes atât de mare încât Edison a făcut pe
UN SCOP BINE DEFINIT, focalizându-se asupra lui până loc un contract cu el prin care îi oferea dreptul de a distribui
la obsesie! mvenţia la nivel naţional. În urma acestei prime asocieri a
Poate că tânărul Barnes nu-şi dădea seama de acest .tpărut şi faimosul slogan: ,,Creat de E dison şi instalat de
lucru la acea vreme, dar hotărârea lui de buld og şi Barnes".
perseverenţa cu care şi-a susţinut DORINŢA supremă în Această asoc iere în afaceri a rezistat timp de mai bine
viaţă l-au predestinat să obţină succesul dorit şi i-au adus în de 30 de ani. În urma ei, B arnes nu numai că s-a îmbogăţit,
faţă oportunitatea pe care o aştepta. dar a demonstrat ceva mult mai măreţ: faptul că „ dacă îţi
Atunci când această oportunitate s-a ivit în sfârşit, ea foloseşti mintea aşa cum trebuie, te poţi îmbogăţi".
i-a apărut într-o formă diferită şi a venit dintr-o direcţie Nu stiu
' câţi b ani a obtinut
, ' în total Barnes prin
neaşteptată pentru Barnes. Aceasta este una din capcanele r.mspunerea în practică a DORINŢEI lui iniţiale. Probabil
pe care ţi le întinde oric e oportunitate. Aceasta are obiceiul d vreo 2-3 milioane. Oricare ar fi însă suma, aceasta este
viclean de a veni discret, pe uşa din dos, fiind adeseori nesemnificativă prin comparaţie cu importantul activ pe care
deghizată într-un ghinion, sau chiar într-o înfrângere l-a dobândit sub forma cunoaşterii c ă un impuls sau un gând
temporară. Poate că aşa se explică de ce atât de mulţi oameni lflllangibil poate fi transformat într-o realitate tangibilă prin
nu reuşesc să recunoască oportunităţile care li se ivesc în aplicarea câtorva principii binecunoscute.
viaţă. Barnes şi-a croit literalmente drum către parteneriatul
Domnul Edison tocmai reuşise să pună la punct un nou de afaceri cu marele Edison prin gândurile sale! Atunci când
aparat de birou, numit la acea vreme Maşina de Dictat a lui ,1 pornit l a d rum, el nu ave a absolut nimic, cu excepţia

E dison (iar la ora actuală e difon). Vânzătorii ca re se ocupau ..:apacităţii sa le de A ŞTI CE VREA ŞI A HOTĂRÂRII

36 37
Foloseşte-ţi mintea pentnt a te îmbogăţi ---- --------- Introducere --------­
FERME DE A-SI SUST" INE DORINTA PÂNĂ LA
' ' sape pământul. Lucrul avansa greu, dar dorinţa lui de a găsi
REALIZAREA EI.
aur era foarte mare.
La început, el nu avea niciun ban. Educaţia sa form
ală După câteva săptămâni de muncă, el şi-a primit
era foarte redusă. Nu avea niciun fel de influenţă. În
schimb, răsplata cuvenită şi a găsit minereul strălucitor pe care şi­
avea iniţiativă, credinţă şi voinţa de a învinge. Folos
ind cu I dorea. Avea însă nevoie de utilaje pentru a aduce minereul
măiestrie aceste forţe intangibile, el a reuşit să
devină la suprafaţă. Fără să spună nimănui nimic, el a închis mina
principalul partener de afaceri al celui mai mare inven
tator ,;-1 s-a întors acasă, la Williamsburg, în Maryland, unde le­
din toate timpurile.
.1 comunicat rudelor si câtorva· vecini despre marea sa
Îţi propun să analizăm în continuare o altă situa
tie
, ' .Jovitură". Împreună, aceştia au pus mână de la mână, au
respectiv cazul unui om care a obţinut foarte multe
dovezi J1:iunat banii necesari şi au comandat utilajele necesare. În
tangibile ale apropierii bogăţiei, dar care a pierd
ut totul !inal, unchiul şi cu Darby s-au întors să lucreze la mină.
pentru că s-a oprit la numai un metru de scopul pe
care Ei au extras astfel primul transport de minereu, pe care
şi-l propusese.
:-au expediat la o fabrică de separat aurul. După rafinarea
metalului preţios, s-a dovedit că mina era una dintre cele
:nai bogate din Colorado! Cei doi mai aveau nevoie doar de
La un metru de aur .::âreva transporturi de minereu pentru a scăpa de datorii, după
.:are puteau da lovitura, acumulând profiturile.
Una din cele mai comune cauze ale eşecului este prostul Utilajele au coborât aşadar din nou în mină, în timp ce
obicei de a renunţa la obiectivul pe care ţi l-ai propus atunci ,i,peranţele lui Darby şi ale unchiului său se aflau la apogeu.
când te simţi copleşit de o înfrângere de moment. Toţi Arunci s-a întâmplat însă ceva! Cei doi nu au mai găsit vâna
oamenii se fac vinovaţi de această greşeală într-un moment Je aur. Se pare că au ajuns la capătul curcubeului, iar
sau altul al vieţii lor. .:omoara găsită a dispărut rară urme! Au continuat să foreze,
Unul din unchii lui R.U. Darby s-a lăsat furat de „febra mcercând cu disperare să regăsească vâna de aur, dar în
aurului'' din anii de glorie ai căutătorilor de aur, aşa că s-a r.adar.
îndreptat către partea de vest a ţării, PENTRU A SĂPA În cele din urmă, s-au hotărât să RENUNŢE.
PĂMÂNTUL CU SCOPUL DE A SE ÎMBOGĂŢI. Din Eu vândut utilajele unui miner sărăntoc pentru câteva
păcate, el nu a auzit niciodată proverbul care spune că „Mai sute de dolari şi s-au întors acasă cu trenul. Unii mineri
mult aur dă creierul omului decât pământul. " De aceea, wăntoci sunt bătuţi în cap, dar nu toţi! Minerul de care
s-a înarmat cu o lopată şi cu un târnăcop şi s-a apucat să ,orbim a chemat un inginer specialist în minerit, pe care l-a

38 39
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ --- ----- Introducere ---------

rugat să studieze cu atenţie mina şi să facă anumite calcule. Darby face parte dintr-un mic grup select, alcătuit din
Inginerul i-a explicat că proiectul celor care au săpat înainte mai puţin de 50 de oameni, care au reuşit să vândă anual
a dat greş din cauză că aceştia nu erau familiarizaţi cu „liniile poliţe de asigurare de viaţă în valoare de peste un milion de
geologice". Calculele sale au arătat că vâna de aur se găsea dolari. După cum mărturiseşte el însuşi, îşi datorează această
LA NUM AI UN METRU DE LOCUL ÎN CARE AU fermitate a voinţei lecţiei pe care a învăţat-o în tinereţe, când
OPRIT SĂPĂTURILE CEI DOI DARBY! Şi chiar acolo J. renunţat prea devreme.

a găsit aurul noul proprietar al minei! Înainte ca succesul să apară în viaţa oricărui om, acesta
Şi astfel, ,,sărăntocul" a încasat milioane de dolari, , a avea cu siguranţă parte de numeroase înfrângeri
pentru simplul motiv că a avut inteligenţa să apeleze la o �mporare, iar uneori chiar de eşecuri. Atunci când omul se
consultanţă de specialitate înainte de a renunţa. ,;.imte copleşit din cauza impasului în care se află, primul
Cea mai mare parte a banilor pentru utilajul de forare lucru care i se pare logic este SĂ RENUNŢE. Exact aşa
au fost procuraţi prin efortul lui R.U. Darby, care la acea procedează marea majoritate a oamenilor.
vreme era foarte tânăr. El a adunat banii necesari de la Mai mult de 500 de persoane din rândul celor mai de
prieteni şi rude, care aveau încredere în el. În cele din urmă, '!,.U<:ces oameni pe care i-a cunoscut această ţară i-au
le-a plătit înapoi fiecare dolar primit, deşi i-a luat ani de zile mărturisit autorului cărţii de faţă că au experimentat apogeul
pentru a putea face acest lucru. '!,OCCesului imediat după primul pas pe care l-au făcut dincolo
Într-o altă etapă a vieţii sale, domnul Darby şi-a .ie punctul în care s-au simţit copleşiţi de eşec. Eşecul este
recuperat înmiit pierderea, dar acest lucru nu s-a întâmplat m potlogar viclean, înzestrat cu o ironie foarte fină. Lucrul
decât după ce a descoperit că DORINŢA poate fi .:are îl amuză cel mai tare este să îi doboare pe oameni exact
transmutată în aur. El a făcut această descoperire numai după Jrunci când se află la un singur pas de succes.
ce s-a apucat de afaceri în domeniul vânzărilor de asigurări
de viaţă.
Amintindu-şi de averea uriaşă pe care a pierdut-o O lecţie despre perseverenţă în valoare de
prosteşte, pentru simplul motiv că S-A OPRIT la doar un 50 de cenţi
metru de aur, Darby a profitat de această lecţie, pe care a
aplicat-o în noul său domeniu de activitate. În acest scop, La scurt timp după ce domnul Darby a absolvit
el a aplicat o metodă foarte simplă. Şi-a repetat încontinuu: _Cniversitatea Loviturilor Dure ale Vieţii", luând decizia de
„M-am oprit la numai un metru de aur, dar nu mă voi opri i profita de pe urma experienţei sale cu mina de aur, el a

niciodată atunci când cineva îmi va spune nu atunci când J'\Ut norocul de a asista la un eveniment care i-a demonstrat

îi voi cere să cumpere o asigurare de viaţă." .::i ..nu'· nu înseamnă întotdeauna „nu".

40 41
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------- Introducere ---------

Într-o după-amiază, el îşi ajuta unchiul să macine grâu Când unchiul a ajuns în faţa fetiţei, aceasta a făcut un
la o moară veche. Unchiul său administra o fermă mare la pas înainte, s-a uitat drept în ochii lui şi a ţipat ca din gură
care lucrau mai mulţi ţărani de culoare. La un moment dat, de şarpe: ,,MAMA ARE NEVOIE DE ACEI 50 DE CENŢI!"
uşa s-a deschis şi în moară a intrat o fetiţă de culoare, copilul Unchiul s-a oprit, a privit-o pe fetiţă timp de un minut
uneia dintre servitoare. Fără să spună nimic, fetiţa s-a aşezat întreg, după care a lăsat la pământ ciocanul, şi-a băgat mâna
lângă uşă. in buzunar şi a scos un dolar, pe care i l-a dat.
Unchiul lui Darby s-a uitat la fetiţă şi s-a răstit la ea: Fetiţa a luat banii şi s-a îndreptat lent către uşă, mergând
,,Ce vrei?" .:u spatele, fără să-şi desprindă nicio clipă privirile de cele
Copilul i-a răspuns cu sfială: ,,M-a trimis mama şi mi-a ale bărbatului pe care tocmai fl învinsese. După ce a plecat,
spus că îi datoraţi 50 de cenţi." unchiul s-a aşezat pe o cutie şi a privit în gol timp de zece
„Nu îi datorez nimic, i-a răspuns unchiul. Acum du-te minute. Se pare că nu-i venea lui însuşi să creadă ce i s-a
acasă." intâmplat.
„Da, domnule", i-a răspuns fetiţa, dar nu s-a mişcat La rândul lui, domnul Darby se gândea intens. Acel
din loc. moment a fost primul din viaţa lui când a văzut un copil de
Unchiul şi-a văzut o vreme de treabă, fiind mult prea .:uloare controlând în mod deliberat un adult alb. Cum a
ocupat ca să observe că fetiţa nu a plecat. Când şi-a ridicat reuşit? Ce s-a întâmplat cu unchiul lui? Cum de şi-a pierdut
din nou privirea şi a remarcat faptul că aceasta se afla tot dintr-odată aplombul, devenind mai blând ca un miel? Ce
acolo, el i-a strigat furios: ,,Ţi-arn spus să pleci acasă! Haide, j putere stranie a folosit acest copil, care i-a permis să îşi
pleacă, dacă nu doreşti să pun băţul pe tine!" 1 .:ontroleze superiorul? Acestea erau întrebările care se
Fetiţa i-a răspuns din nou: ,,Da, domnule", dar nu s-a f :!-llccedau una după alta în mintea lui Darby. El nu avea să
mişcat nici măcar cu un centimetru.
Furibund, unchiul a lăsat jos sacul greu cu grâu pe care i
I ţăsească însă răspunsul decât mulţi ani mai târziu, atunci
..:ând mi-a povestit întâmplarea.
se pregătea să îl toarne în cuva morii, a luat un ciocan şi s-a Deşi pare incredibil, această experienţă neobişnuită i-a
îndreptat către fetiţă cu o mină care arăta clar că aceasta se fost povestită autorului exact în moara veche în care s-a
afla într-o mare încurcătură. �trecut incidentul. La fel de ciudat este şi faptul că mi-am
Darby şi-a ţinut răsuflarea. Era convins că va asista la �ecut un sfert de secol pentru a studia exact puterea care
o crimă. Unchiul său era recunoscut pentru temperamentul I-a permis unei fetiţe analfabete de culoare să învingă un
său aprig. În plus, ştia că în acea parte a ţării un copil de bărbat adult şi inteligent.
culoare nu ar fi trebuit niciodată să sfideze în faţă un În timp ce stăteam în vechea moară. Domnul Darby
bărbat alb. :ni-a povestit istoria neobişnuitei victorii a fetiţei, după care

43

l
42
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---- ----- Introducere ---------

a încheiat punându-i următoarea întrebare: ,,Ce concluzie Iată ce mi-a spus el: ,,Ori de câte ori un client potenţial
poţi trage din această întâmplare? Ce putere ciudată a încerca să scape fără să cumpere de la mine o poliţă, îmi
folosit acea fetiţă, reuşind astfel să îmi pună cu botul pe aminteam de fetiţa aceea, cu ochii ei mari şi sfidători, şi îmi
labe unchiul?" spuneam: 'Trebuie să fac această vânzare'. De altfel, cele
Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în mai multe poliţe le-am vândut unor oameni care iniţial au
principiile descrise în această carte. Este un răspuns complet spus NU".
şi desăvârşit, care conţine instrucţiuni suficient de detaliate El şi-a amintit din nou greşeala pe care a făcut-o în
pentru a-i permite oricărui om să înţeleagă şi să aplice tinereţe, atunci când a oprit săpăturile la numai un metru de
aceeaşi forţă pe care a folosit-o accidental acea fetiţă. vâna de aur, după care mi-a spus: ,,Acea experienţă s-a
Păstrează-ţi mintea deschisă şi vei descoperi această dovedit o binecuvântare mascată. Ea m-a învăţat să continui
putere stranie care a venit în ajutorul acelui copil nu mai orice s-ar întâmpla, indiferent cât de greu ar părea să fie.
departe decât în următorul capitol. De-a lungul cărţii îţi vei A trebuit să învăţ acea lecţie. În caz contrar, nu aş fi reuşit
face o idee mai clară în legătură cu această forţă, care îţi în niciun domeniu de activitate, oricare ar fi fost acesta."
va amplifica receptivitatea şi îţi va pune la dispoziţie Această poveste a domnului Darby şi a unchiului său,
această putere irezistibilă, în propriul tău beneficiu. Este a fetiţei de culoare şi a minei de aur, va fi citită cu siguranţă
posibil să îţi dai seama în ce constă această putere încă din de sute de oameni care îşi câştigă existenţa din vânzarea de
primul capitol. Dacă nu, poţi avea intuiţia ei în oricare din
poliţe de asigurări de viaţă. Autorul le oferă tuturor acestora
capitolele următoare. Această intuiţie se poate manifesta
sugestia potrivit căreia dacă domnul Darby a reuşit să vândă
printr-o idee singulară sau sub forma unui plan ori a unui
de-a lungul vieţii poliţe de asigurări în valoare de peste un
scop în viaţă. Nu este exclus nici ca ea să îţi readucă în
milion de dolari pe an, el a făcut acest lucru numai datorită
minte experienţa unui eşec din trecut, aducând astfel la
celor două lecţii pe care le-a primit în tinereţe.
suprafaţa conştiinţei tale o lecţie care te poate ajuta să
Viaţa este de multe ori stranie, şi adeseori impon­
recâştigi tot ce ai pierdut atunci.
derabilă! Atât succesele cât şi eşecurile îşi au originea în
După ce i-am explicat domnului Darby în ce a constat
puterea folosită îară a-şi da seama de fetiţa de culoare cu experienţe cât se poate de simple. Experienţele pe care le-a
ani în urmă, el şi-a amintit spontan de cei peste 30 de ani trăit domnul Darby au fost cât se poate de comune, dar i-au
de carieră în domeniul vânzării asigurărilor de viaţă şi mi-a marcat decisiv destinul. De aceea, ele pot fi considerate la
mărturisit cu sinceritate că succesul pe care l-a avut în acest iel de importante pentru el ca şi viaţa însăşi. Domnul Darby
domeniu s-a datorat în mare măsură lecţiei primite de la a profitat de cele două experienţe dramatice tocmai pentru
acea fetiţă. că le-a analizat şi a descoperit lecţia pe care o conţineau

44 45
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ----- ---- Introducere ---------
ele. Ce se întâmplă însă cu oamenii care nu au nici timpul, bogăţia nu vine decât la cei care muncesc din greu o
nici înclinaţia de a-şi studia propriile eşecuri pentru a trage perioadă de timp foarte îndelungată.
acele învăţături care îi pot conduce către succes? Cum ar Dacă vei începe SĂ ÎŢI FOLOSEŞTI MINTEA
putea învăţa aceştia arta de a transforma o înfrângere în piatra PENTRU A TE ÎMBOGĂŢI, vei observa în scurt timp că
de temelie a unor noi oportunităţi? bogăţia reprezintă înainte de toate o stare de spirit şi un scop
Cartea de faţă a fost scrisă tocmai cu scopul de a bine stabilit. Această stare de spirit nu are nimic de-a face
răspunde la aceste întrebări. cu munca grea. Toţi oamenii din lume ar trebui să fie
Răspunsul ia forma unei liste care conţine 13 principii, preocupaţi de dobândirea acestei. stări de spirit care poate
dar nu trebuie să uiţi nicio clipă că răspunsul pe care îl cauţi atrage către ei bogăţia. Personal, mi-am petrecut 25 de ani
tu la întrebările pe care ţi le-au provocat propriile studiind şi analizând vieţile a 25.000 de oameni, tocmai
experienţe de viaţă nu poate fi găsit decât în mintea ta. El pentru că doream să aflu „cum s-au îmbogăţit oamenii
poate lua forma unei idei, a unui plan sau a unui scop în bogaţi".
Dacă nu aş fi făcut această cercetare, cartea de faţă nu
viaţă, care se pot naşte în mintea ta pe măsură ce citeşti
ar fi putut fi scrisă niciodată.
această carte.
În acest context, doresc să îţi supun atenţiei un adevăr
O idee de geniu este unicul activ de care are nevoie
pe care îl consider extrem de semnificativ: Marea Recesiune
omul pentru a reuşi în viaţă. Principiile descrise în această
a început în anul 1929 şi a făcut ravagii în economie. La
carte conţin tot ce au descoperit vreodată mai bun şi mai
;;.curt timp după ce preşedintele Roosevelt a fost ales, ea a
pragmatic oamenii în privinţa modalităţilor de a da naştere
dispărut însă, aproape ca prin farmec. Aşa cum un electrician
unor idei utile. .:are lucrează într-un teatru aprinde treptat luminile, astfel
Înainte de a-mi continua demersul si de a descrie aceste mcât întunericul se transformă încetul cu încetul în lumină,
principii, consider că eşti îndreptăţit să primeşti următoarea .alât de lin încât nici nu-ţi dai seama, vraja care a semănat
sugestie importantă: ATUNCI CÂND BOGĂŢIA APARE teama în minţile oamenilor s-a risipit treptat, transformân­
ÎN VIAŢA TA, EA VINE ATÂT DE RAPID ŞI SE du-se în credinţă.
REVARSĂ ÎNTR-O ABUNDENTĂ ATÂT DE MARE Dacă vei înţelege principiile descrise în această carte
ÎNCÂT NU POŢI DECÂT SĂ TE MINUNEZI si dacă vei începe să pui în aplicare instrucţiunile care le
ÎNTREBÂNDU-TE UNDE S-A ASCUNS EA ÎN TOŢI insotesc
' ' vei constata că starea ta financiară se îmbunătăţeşte
ANII DE MARE SĂRĂCIE DE DINAINTE. Această treptat şi că tot ce atingi „se transformă în aur", adică într-un
afirmaţie este uimitoare şi pare incredibilă dacă ţinem &.-tiv pe care îl poţi folosi în propriul beneficiu. Ţi se.pare
seama de credinţa populară a oamenilor potrivit căreia IIllposibil? Ei bine, nu este deloc!

46 47
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------- Introducere ---------

Una dintre principalele slăbiciuni ale umanităţii este Aceşti oameni nefericiţi îmi amintesc de un chinez
rostirea mult prea frecventă a cuvântului „imposibil". Omul ,estit care a venit în America pentru a primi o educaţie
mediu cunoaşte perfect toate regulile care NU funcţionează occidentală. În acest scop, el s-a înscris la Universitatea din
şi toate lucrurile care NU pot fi făcute. Această carte a fost Chicago. Într-o zi, preşedintele Harper l-a întâlnit pe acest
scrisă pentru cei care doresc să descopere acele reguli care tinăr oriental în campusul universităţii şi s-a oprit ca să
le-au permis altor oameni să se îmbogăţească şi să cunoască jiscute cu el câteva minute. El l-a întrebat ce anume l-a
succesul. Altfel spus, ea a fost scrisă pentru cei care doresc :mpresionat cel mai tare în această ţară şi care consideră
să rişte totul pentru a pune în aplicare aceste reguli. :â este caracteristica cea mai proeminentă a poporului
Cu mulţi ani în urmă, mi-am cumpărat un dicţionar. .lII1erican.
Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns cu el acasă „Ei bine, i-a răspuns chinezul, faptul că ochii voştri nu
a fost să caut cuvântul „imposibil" şi să îl decupez, astfel
iUnt deloc oblici!"
încât să nu mai existe în dicţionar. Cred că nu ţi-ar strica Noi cum îi identificăm pe chinezi? Nu după ochii lor
nici ţie să faci acelaşi lucru.
clblici?
Succesul nu vine decât la aceia care îşi cultivă STAREA
Noi refuzăm să credem ceea ce nu înţelegem,
DE SPIRIT SPECIFICĂ SUCCESULUI.
.::onsiderând cu naivitate că propriile noastre limitări
În mod similar, nu pot cunoaşte eşecul decât aceia care

!.ţ·
11q>rezintă cea mai bună măsură a tuturor limitărilor. Dacă
îsi cultivă STAREA DE SPIRIT SPECIFICĂ ESECULUI.
.J:lti oameni nu au ochii „oblici", ÎNSEAMNĂ CĂ OCHII
· Scopul cărţii de faţă este de a-i ajuta pe t�ţi cei care
lOR SUNT DIFERIŢI DE AI NOŞTRI.
doresc acest lucru să îşi schimbe starea de spirit de la
CONŞTIINŢA EŞECULUI la CONŞTIINŢA SUCCE- Milioane de oameni îl invidiază pe Henry Ford pentru
SULUI. f: l!Calizările sale, pentru averea uriaşă pe care a acumulat-o,
O altă slăbiciune de care suferă mult prea mulţi oameni pentru norocul şi geniul său, care au stat la baza acumulării
constă în obişnuinţa de a măsura totul şi pe toată lumea în .a."eStei averi. Doar un om din o sută de mii cunoaşte secretul
funcţie de propriile lor impresii şi convingeri. Probabil că :W1Jr.:cesului lui Ford, şi de regulă el este mult prea modest
o parte din cititorii care citesc aceste rânduri cred că nimeni i,;llJ prea reţinut pentru a vorbi despre el, tocmai din cauza

nu ÎŞI POATE FOLOSI MNTEA PENTRU A SE .umplităţii sale. Iată un exemplu care poate ilustra perfect
ÎMBOGĂŢI. Pur şi simplu, ei nu pot gândi din perspectiva a..--est „secret".
bogăţiei, întrucât tiparele lor mentale au fost deformate de Acum câţiva ani, Ford s-a decis să producă faimosul
viaţă, orientându-se exclusiv asupra sărăciei, a nevoilor ·i.iu motor V-8. El a luat hotărârea să construiască un motor
neîmplinite, a suferinţei, a eşecului şi a înfrângerii. im care toţi cei opt cilindri să fie conţinuţi în acelaşi bloc,

48 49
--- - Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------- Introducere ---------

aşa că le-a dat dispoziţie inginerilor săi să facă planuri i.i ÎŞI FOLOSEASCĂ MINTEA PENTRU A SE ÎMBO­
pentru un astfel de motor. Planurile au fost puse pe hârtie, GATI pot deduce cu uşurinţă din ea secretul milioanelor
deşi inginerii erau convinşi până la ultimul că este absolut Im Ford. Nici măcar nu este foarte greu!
imposibil să creezi dintr-o singură bucată un bloc motor cu Succesul lui Henry Ford se datorează faptului că el
opt cilindri pe bază de benzină. i intelege şi aplică principiile succesului. Unul dintre acestea
Ford le-a spus doar atât: ,,Produceţi-l oricum." oae DORINŢA ARZĂTOARE, faptul că ştii ceea ce vrei.
„Bine, dar este imposibil", au insistat ei. :\minteşte-ţi de povestea lui Ford în timp ce continui să
„Haide, treceţi la treabă, le-a poruncit Ford, şi nu vă creşti această carte şi află principiile care au stat la baza
ridicaţi de la planşetă până când nu aţi reuşit să concepeţi j amitoarelor lui realizări. Dacă vei înţelege şi dacă vei aplica
acest motor. Nu contează cât de mult timp vă va lua acest ! .aceste principii care l-au îmbogăţit pe Ford, te vei putea
lucru." ! 'llucura tu însuţi de acelaşi succes, în orice domeniu de
Inginerii s-au supus. De altfel, nici nu prea aveau de I JL-rivitate preferi.
ales, dacă doreau să rămână angajaţi la uzinele Ford. Au
trecut astfel şase luni rară să se întâmple nimic. Au trecut
Tu eşti „Stăpânul destinului tău, Căpitanul
apoi alte şase luni, tot fără să se întâmple nimic. Inginerii
de navă al sufletului tău" pentru că...
au încercat toate ideile care le-au trecut prin minte pentru i
1
a îndeplini ordinul primit, dar noul motor părea într-adevăr 1. A 1
CAand Hen1ey a sens ..- t·icu1 vers: ,,Eu sunt Stvapanu
. pro1e
imposibil de realizat. . . v al fl 1 · meu " , e 1 ar
I
'*5.tinu m meu, ev ·
ap1tanu l de nava su etu m
La sfârşitul anului, Ford şi-a chemat din nou inginerii, i rrebuit să ne spună de fapt că noi suntem cu toţii Stăpânii
iar aceştia l-au informat că nu au descoperit nicio modalitate �nului nostru şi Căpitanii de navă ai sufletelor noastre,
de a crea noul tip de motor. .lf!J'JlTU că noi avem puterea de a ne controla propriile gânduri.
„Continuaţi, le-a ordonat Ford. Doresc să obţin acest El ar fi trebuit să ne spună că eterul în care pluteşte
motor şi îl voi obţine!" &.-est Pământ pe care ne ducem cu toţii existenţa reprezintă
Inginerii au continuat, şi ca prin farmec, au descoperit •· formă de energie care vibrează pe o frecvenţă incredibil
secretul care le-a permis să conceapă noul motor. 4ir inaltă şi că el dispune de o putere universală care SE
HOTĂRÂREA FERMĂ a lui Ford l-a condus pe acesta . ADAPTEAZĂ la natura gândurilor pe care le cultivăm în
către o nouă victorie! mnte. Mai mult, ea ne INFLUENŢEAZĂ prin modalităţi
Poate că această poveste nu s-a derulat chiar aşa cum ' mrurale, astfel încât să ne putem transforma gândurile în
am relatat-o eu, dar în esenţă ea este corectă. Cei care doresc o:hivalentul lor fizic.

50 51
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi -------- -- Introducere ---------­

Dacă poetul ne-ar fi spus acest mare adevăr, noi am! dleschiderea interioară şi aminteşte-ţi în permanenţă că
fi putut înţelege CUM SE FACE că noi suntem Stăpânii l a.-este principii nu au fost inventate de cineva. Ele au fost
destinului nostru şi Căpitanii de navă ai sufletelor noastre.! smtetizate în urma studierii experienţelor de viaţă a peste
El ar fi trebuit să insiste asupra faptului că această puterej .5()) de oameni care au acumulat o mare bogăţie, deşi au
nu face nicio deosebire între gândurile distructive şi celet pornit de la condiţii de sărăcie extremă, nu au beneficiat
constructive, transpunând în realitatea fizică deopotrivă' d:n majoritatea lor) de educaţie şi nu au avut nicio persoană
gândurile legate de sărăcie şi cele legate de bogăţie, cu. afluentă în spate. Şi totuşi, principiile au funcţionat pentru
aceeaşi rapiditate. a...-eşti oameni. La fel de bine ele" pot funcţiona şi pentru
El ar fi trebuit să ne spună că cerebelul nostru creează mine. dacă le vei pune la treabă în propriul tău beneficiu.
un câmp magnetic în funcţie de gândurile dominante din După cum vei vedea, acest lucru nu este deloc dificil.
mintea noastră, atrăgând astfel către noi - prin modalităţi
Dunpotrivă, este cât se poate de simplu.
pe care noi nu le cunoaştem - acele forţe, acei oameni şi J
Înainte de a trece la citirea următorului capitol, doresc
acele circumstanţe ale vieţii care se armonizează cu natura I
d •z d
gan un or noastre pre ommante.
A •
f
r
iă. îţi spun că el conţine informaţii concrete, care îţi pot
,,.:himba cu uşurinţă destinul financiar, la fel cum le-au
El ar fi trebuit să ne spună că înainte de a putea acumula
5'Chimbat dramatic destinul celor doi oameni a căror poveste
o mare bogăţie, noi trebuie să ne magnetizăm mintea prin
Je viaţă va fi descrisă în el.
DORINŢA noastră intensă de a fi bogaţi. Noi trebuie să
cultivăm „conştiinţa bogăţiei" până când DORINŢA noastră Doresc de asemenea să îţi spun că relaţia dintre mine
1,1 aceşti doi oameni este de aşa natură încât nu mi-aş fi
de a fi bogaţi ne va ajuta să concepem planurile necesare
prin care putem acumula această bogăţie. �s niciodată să modific în vreun fel faptele, chiar dacă
Nefiind un filozof, ci doar un poet, Henley s-a mulţumit a fi dorit acest lucru. Unul dintre ei a fost cel mai bun
să afirme acest mare adevăr în termeni poetici, lăsându-i pe �ten al meu timp de aproape 25 de ani, iar celălalt este
cititori să interpreteze singuri semnificaţia filozofică a ;nupriul meu fiu. Consider că succesul neobişnuit al acestor
versurilor sale. «>i oameni, pe care ei îl atribuie principiului descris în
Încetul cu încetul, adevărul a ieşit la iveală, iar acum apitolul care urmează, justifică pe deplin alegerea pe care
se ştie cu siguranţă că principiile descrise în această carte .HD făcut-o, de a descrie povestea lor de viaţă cu scopul
conţin secretul controlului asupra propriului nostru destin '* a sublinia puterea incredibilă a acestui principiu.
economic. Acum 15 ani am ţinut o prelegere la Colegiul din
Suntem în sfârşit pregătiţi să analizăm primul dintre Salem, Virginia de Vest. Am insistat atunci cu atâta forţă
aceste principii. În timpul lecturii care urmează, păstrează-ţi .ts,upra principiului descris în capitolul care urmează încât

52 53
T

---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te


îmbogăţi -�-­ ---------- Introducere ----------
unul din membrii clasei care tocmai abso
lvea colegiul şi Sugestia pe care doresc să ţi-o fac este să scrii o carte
l-a însuşit în totalitate, integrându-l complet
în filozofia sa in care să descrii esenţa prelegerii pe care ai ţinut-o atunci
de viaţă. Acest tânăr a ajuns între timp cong
resman, iar în in faţa Colegiului din Salem, dându-le astfel americanilor
prezent reprezintă unul dintre cei mai imp
ortanţi membri ocazia să profite de numeroşii tăi ani de experienţă şi de
ai administraţiei actuale. Cu puţin timp înai
nte de a trimite c.1Sociere cu acei oameni care, prin măreţia lor, au făcut din
această carte la tipar, el mi-a scris o scri
soare în care şi-al ..\merica cea mai bogată ţară de pe glob.
exprimat cu atâta claritate opinia referitoa
re la principiul pei Îmi mai amintesc şi acum, de parcă ar fi fost ieri,
care urmează să îl descriu în capitolul urm
decis să îi public scrisoarea ca introducere
ător încât m-am i discursul electrizant pe care l-ai ţinut atunci şi în care ai
la acest capitol. · ,·orbit despre metoda prin care şi-a obţinut impresionantele
Ea te va ajuta să îţi faci o idee mai clară asup
ra benefi­ realizări Henry Ford, acest om care a început fără să aibă
ciilor care te aşteaptă dacă vei pune în apli
care acest principiu. nici măcar un dolar, aproape complet lipsit de educaţie şi
de prieteni influenţi. Auzindu-te atunci, am luat hotărârea
,, Dragul meu Napoleon,
fermă, chiar înainte ca tu să îţi închei discursul, de a face
Profitând de tot ce am învăţat despre oam
eni în urma ; ceva important în această viaţă, indiferent cât de mari vor
serviciului meu ca membru al Congresului
, m-am decis să j fi dificultăţile cu care mă voi confrunta.
îţi scriu pentru a-ţi oferi o sugestie care
s-ar putea dovedi j Mii de tineri vor termina anul acesta şcoala. La fel şi
utilă pentru mii şi mii de oameni de mar
e valoare. in anii care vor urma. Cu toţii au nevoie de un mesaj la
Cu regret, trebuie să încep prin a afirma
că dacă va jel de încurajator ca cel pe care l-am primit eu cândva de
fi pusă în practică, această sugestie va
necesita mai mulţi Ia tine. Cu toţzi vor dori să ştie încotro să se îndrepte, ce
ani de muncă şi de asumare a unor noi
responsabilităţi să facă şi cum să pornească la drum. Tu îi poţi ajuta să
pentru tine. Îţi fac totuşi această sugestie
deoarece ştiu cât răspundă la toate aceste întrebări, căci ştiu pe cât de mulţi
de mult îţi place să le faci oamenilor serv
icii utile. oameni ai ajutat deja până acum.
În anul 1922 ai ţinut o prelegere la
Colegiul din I Dacă este posibil să le faci oamenilor un serviciu atât
Salem. În acea vreme, e fă ea parte din
_ � c:_ � clasa celor care f de mare, îţi sugerez să incluzi în cartea ta una din Metodele
tocmai absolveau coleg1ul. In tlmpul acelei prelegeri, tu ai! rale de Analiză Personală, astfel încât cumpărătorii cărţii
inoculat în mintea mea ideea care mi-a
pennis mai târziu f să îşi poată face un inventar cât mai complet al propriei
să îmi slujesc poporul şi care va fi prob
abil responsabilă f lor minţi, aflând cu această ocazie - la fel cum am aflat şi
în mare măsură pentru toate succesele pe
care le voi avea eu cu mulţi ani în unnă - care sunt obstacolele care stau
în viitor, oricare ar fi acestea.
in calea succesului lor.

54 55
f
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

Consider că acest serviciu ar fi imens, întrucât le-ar


asigura cititorilor tăi imaginea completă şi obiectivă a
propriilor lor virtuţi şi defecte, ajutându�i astfel să facă
diferenţa între succes şi eşec. După părerea mea, un astfel
de serviciu ar fi nepreţuit. CAPITOLUL 2
Milioane de oameni sunt nevoiţi să o ia în aceste zile
de la zero, din cauza recesiunii, şi ştiu din experienţă că
foarte mulţi oameni cinstiţi ar da orice ca să aibă şansa de DORINTA
a-ţi transmite problemele lor şi de a afla sugestiile tale
pentru rezolvarea lor. Punctul de pornire al oricărei realizări
Tu cunoşti foarte bine dificultăţile cu care se confruntă Primul pas care conduce către
cei care sunt nevoiţi să o ia de la zero. Există la ora actuală îmbogăţire
mii de americani care ar dori să afle cum îşi pot transfonna
ideile în realizări concrete, oameni care nu dispun însă de
bani şi care doresc să îşi recupereze pierderile. Dacă cineva Când Edwin C. Barnes a coborât din trenul marfar în
fi poate ajuta pe toţi aceşti oameni, tu eşti acela. ()range, New Jersey, acum mai bine de 30 de ani, înfăţişarea
Dacă vei publica această carte, mi-ar plăcea să roi semăna cu aceea a unui vagabond, dar mintea lui era
primesc primul exemplar care iese din tipografie, cu J1i..--eea a unui rege!
autograful tău. În timp ce se îndrepta către biroul lui Thomas A.
Cu cele mai bune urări şi cu cea mai mare stimă, Edison, mintea lui lucra fără încetare. El se vizualiza stând
Prietenul tău pentru totdeauna, a prezenţa lui Edison. Se auzea cerându-i domnului Edison
JENNINGS RANDOLPH" SilllSa de a-şi îndeplini DORINŢA ARZĂTOARE, OBSESIA
CARE ÎI CONSUMA ÎNTREAGA VIAŢĂ - aceea de a
deveni partenerul de afaceri al marelui inventator.
Dorinţa lui Barnes nu era o simplă speranţă, şi în niciun
C3Z. un moft! Era o DORINŢĂ adevărată, arzătoare, care
&păşea în intensitate orice alt gând al său. Mai mult, era
o dorinţă FOARTE CLAR DEFINITĂ.

56 57
·"

---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---- ----- Dorinţa

Această dorinţă nu s-a născut în momentul în care el mintea lui, EL A FOST PARTENERUL DE AFACERI AL
l-a cunoscut pe Edison, ci a fost dorinţa dominantă a lui LUI EDISON ÎN TOATĂ ACEASTĂ PERIOADĂ. încă din
Barnes o perioadă foarte lungă de timp. Probabil că la prima zi în care s-a prezentat în faţa inventatorului.
început, atunci când această dorinţă i-a apărut pentru prima Această exemplu ilustrează dramatic cât de mare poate
dată în minte, ea i s-a părut un simplu moft, dar atunci când fi puterea DORINŢEI CLAR DEFINITE. În cele din urmă,
s-a prezentat în faţa lui Edison, dorinţa lui nu mai era de Barnes şi-a îndeplinit ţelul, pentru că şi-a dorit să devină
mult un capriciu. JSOCiatul domnului Edison mai presus de orice. Mai mult
Câţiva ani mai târziu, el s-a prezentat din nou în biroul decât atât, el şi-a creat un plan prin care să-şi atingă acest
lui Edison, exact acolo unde l-a cunoscut pentru prima dată td. Şi încă ceva: EL A ARS TOATE PUNŢILE DE
pe inventator. De data aceasta, DORINŢA lui devenise LEGĂTURĂ CU TRECUTUL. Nu l-a mai interesat nimic
realitate. Barnes era asociatul în afaceri al lui Edison. l.ltceva decât îndeplinirea DORINŢEI sale, care a devenit
VISUL SĂU SUPREM căpătase viaţă. La ora actuală, cei intre timp obsesia dominantă a vieţii lui, până când s-a
care îl cunosc pe Barnes îl invidiază, considerând că a avut ;:ransformat în sfârşit în realitate.
„mult noroc" în viaţă. Aceşti oameni l-au cunoscut în Pe când se îndrepta către Orange, el nu şi-a spus nicio
perioada lui de glorie, dar nu şi-au dat nicio clipă osteneala dipă: ,,Voi încerca să îl conving pe Edison să îmi dea o
să investigheze cauza succesului său. ,;.!ujbă oarecare." Dimpotrivă, el şi-a spus în permanenţă:
Barnes a reuşit pentru că şi-a stabilit un ţel foarte clar, J)e îndată ce îl voi vedea pe Edison, îl voi informa de

focalizându-şi apoi întreaga energie, întreaga putere a voinţei mtenţia mea de a deveni partenerul său de afaceri."
şi toate eforturile sale asupra lui. El nu a devenit partenerul El nu şi-a spus nicio clipă: ,,Voi lucra acolo timp de
de afaceri al lui Edison din prima clipă în care l-a cunoscut ..:âteva luni şi dacă nu voi primi nicio încurajare din partea
pe acesta. Dimpotrivă, s-a mulţumit cu o slujbă foarte prost domnului Edison, îmi voi da demisia şi îmi voi căuta altceva
plătită, fericit că în acest fel se putea apropia măcar cu un de lucru." Dimpotrivă, şi-a spus că: ,,Pentru început, voi face
pas mic de îndeplinirea ţelului său. orice îmi va spune să fac domnul Edison, dar înainte ca el
Au trecut astfel cinci ani, înainte ca şansa să-i apară 5.ă-şi dea seama ce se întâmplă, voi deveni partenerul său."
în cale lui Barnes. În timpul acestor ani el nu a avut parte El nu şi-a spus nicio clipă: ,,Îmi voi întinde antenele
nici măcar de o singură rază de speranţă, nici măcar de o pentru a sesiza orice altă oportunitate care mi se va ivi în
singură promisiune că îşi va putea îndeplini vreodată .:ale, în cazul în care nu-mi va ieşi pasienţa cu domnul
DORINŢA ARZĂTOARE. Toţi ceilalţi (mai puţin el însuşi) Edison." Dimpotrivă, şi-a spus că: ,,Există UN SINGUR
îl considerau doar un alt angajat al domnului Edison. În lucru în această lume pe care sunt ferm hotărât să îl realizez,

58 59
---------- Dorinţa ----------
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
şi anume să intru în afaceri ca partener cu domnul Edison. contemplat rămăşiţele fumegânde ale fostelor lor magazine.
Voi arde toate celelalte punţi de legătură cu trecutul meu Ei s-au consultat între ei pentru a stabili dacă merită să ia
şi voi pune ca miză ÎNTREGUL MEU VIITOR pe pariul decizia de a-şi reconstrui magazinele sau dacă ar fi de
că voi obţine ceea ce mi-am propus." preferat să părăsească oraşul Chicago şi să îşi reînceapă
Practic, el nu şi-a lăsat nicio portiţă de retragere. Ori afacerea într-un alt colţ de ţară, mai promiţător. Cu excepţia
câştiga, ori murea! unuia singur, toţi s-au decis să părăsească oraşul Chicago.
Acesta este marele secret al poveştii de succes a lui Comerciantul care s-a decis să rămână şi să o ia de
Barnes! la zero le-a arătat colegilor lui ruinele magazinului său şi
Cu mult timp în urmă, un mare războinic s-a confruntat le-a spus: ,,Domnilor, voi construi în acest loc cel mai mare
cu o situaţie în care trebuia să ia o decizie radicală pentru magazin din lume, indiferent de câte ori va mai arde sau va
a-şi asigura victoria pe câmpul de luptă. Urma să îşi trimită mai fi distrus."
armata împotriva unui duşman puternic, ai cărui soldaţi îi Această întâmplare s-a petrecut acum mai bine de 50
depăşeau numeric cu mult pe ai săi. Războinicul şi-a de ani. Magazinul a fost într-adevăr construit. El există şi
îmbarcat soldaţii pe vase, a navigat împreună cu ei până astăzi, tronând ca un monument maiestuos închinat acelei
în ţara duşmanului, i-a debarcat împreună cu echipamentele puteri a minţii numite DORINŢĂ ARZĂTOARE. Lui
lor militare, după care a dat ordin ca vasele care i-au trans­ �arshal Field i-ar fi fost uşor să facă la fel cum au procedat
portat să fie arse. Adresându-se oamenilor săi înaintea colegii săi. La prima încercare mai mare, aceştia şi-au făcut
primei bătălii, el le-a spus: ,,După cum vedeţi, vasele cu bagajele şi au plecat în alte părţi ale ţării, acolo unde lucrurile
care am venit au ars. Asta înseamnă că nu vom mai putea
păreau să meargă mai bine.
părăsi acest pământ decât dacă vom învinge! Nu mai avem
Reţine diferenţa dintre Marshal Filed şi ceilalţi
nicio altă şansă, decât să învingem sau să murim!" Şi au
comercianţi, întrucât este vorba de aceeaşi diferenţă care
învins!
il deosebeşte pe Edwin C. Barnes de mii de alţi tineri care
Orice om care doreşte să obţină victoria într-un demers
au lucrat pentru Edison. Practic, este vorba de aceeaşi
oarecare trebuie să fie dispus să îşi ardă vasele care l-au
diferenţă care îi deosebeşte pe toţi cei care reuşesc în viaţă
adus la ţărm, blocându-şi astfel orice cale de întoarcere.
Numai în acest fel poate fi el sigur că îşi va menţine starea de cei care nu reuşesc.
de spirit cunoscută sub numele de DORINTĂ ARZĂTOARE Orice om care ajunge la vârsta înţelegerii îşi doreşte
DE A CÂŞTIGA, absolut necesară pentru obţinerea succesului. să aibă bani. Simpla dorinţă nu atrage însă neapărat după
În dimineaţa de după marele incendiu din Chicago, un sine primirea acestor bani. Nu au acces la bogăţie decât acei
grup de comercianţi s-au adunat pe State Street şi au oameni care îşi doresc cu ardoare să se îmbogăţească,

60 61
1f

-------- -
- Dorinţa ------- --
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
ŢIRE ŞI CRE­
cultivându-şi o stare de spirit vecină cu obsesia, după care ACEŞTI BANI. PUNE PASIUNE, SIM
îşi fac planuri concrete şi stabilesc modalităţi prin care să DMĂ ÎN ACEST PROCES DE VIZUALIZARE.
ise
obţină această bogăţie, pe care le urmăresc apoi cu o Este foarte important să urmezi instrucţiunile descr
perseverenţă ce nu admite eşecul. l a aceşti şase paşi, dar cele mai importante dintre toate sunt
e că le este
Metoda prin care DORINŢA de a fi bogat poate fi l lllll'Strucţiunile de la pasul şase. Mulţi se vor plâng
transmutată în echivalentul ei financiar include şase paşi f,
EpOsibil „să se vizualizeze ca având deja banii pe care
ĂTOARE.
şi-i
practici şi clar definiţi: r doresc". Aici intervine magia DORINŢEI ARZ
obsesie,
Primul pas: fixează-ţi în minte suma exactă de bani pe Dacă ÎŢI DOREŞTI cu adevărat aceşti bani, până la
că eşti
care ţi-o doreşti. Nu este suficient să îţi spui: ,,Îmi doresc m vei avea nicio dificultate în a te convinge singur
de a te
cât mai mulţi bani". Precizează cât mai exact suma dorită. pe punctul de a-i obţine. Scopul acestei metode este
deveni
(Există un motiv psihologic care explică necesitatea acestei Al.JTOCONVINGE că îţi doreşti aceşti bani şi de a
precizii, pe care îl voi descrie într-un capitol ulterior). r:!xtrem de ferm hotărât să îi obţii.
Al doilea pas: stabileşte exact ce intenţionezi să oferi Numai oamenii care îşi cultivă „conştiinţa banilor"
or"
pentru banii pe care doreşti să îi câştigi. (Nimeni nu poate zjung să acumuleze o mare bogăţie. ,,Conştiinţa banil
INŢA
primi ceva dacă nu oferă ceva în schimb). rnseamnă să îţi saturezi până într-atât mintea cu DOR
chiar
Al treilea pas: Stabileşte o dată precisă până la care .ie a avea bani încât să te vezi deja în posesia lor,
intenţionezi să posezi banii respectivi. minte de a-i obţine.
ul
Al patrulea pas: creează-ţi un plan concret de punere Pentru un neiniţiat care nu a fost educat în spirit
aceste
în aplicare a dorinţei tale şi începe chiar acum, indiferent principiilor după care operează mintea umană,
ezitări în
dacă te simţi pregătit sau nu, să îl pui în aplicare. mstrucţiuni pot părea nepractice. Celor care au

Al cincilea pas: notează în scris, clar şi concis, suma ;rivinţa autenticităţii celor şase paşi doresc să le spun
care
de bani pe care intenţionezi să o câştigi, termenul limită .-:eştia mi-au fost descrişi chiar de Andrew Carnegie,
pentru dobândirea lor şi ceea ce eşti dispus să oferi în 1 început ca simplu muncitor într-o oţelă
rie, dar care a reuşit,
de peste
schimbul lor, apoi descrie cât mai clar planul prin care ;irin aplicarea acestor principii, să acumuleze o avere
intenţionezi să dobândeşti aceşti bani. ..:> sută de milioane de dolari.

Al şaselea pas: citeşte cu voce tare ce ai scris la pasul Doresc de asemenea să te informez că cei şase paşi
tatul
anterior, de două ori pe zi, o dată dimineaţa, Ja trezirea din munţaţi mai sus au fost analizaţi cu atenţie de regre
totul
somn, şi a doua oară seara, înainte de culcare. ÎN TIMP Thomas A. Edison, care le-a recunoscut întru
pentru
CE CITEŞTI, VIZUALIZEAZĂ-TE CA AVÂND DEJA miportanţa, afirmând că sunt absolut esenţiali nu doar

62 63
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ --------- - Dorinţa

acumularea de bani, ci şi pentru îndeplinirea oricărui alt Niciodată, în întreaga istorie a Americii, nu a existat
ţel fundamental. 0, oportunitate atât de mare pentru visătorii pragmatici ca

După cum poţi vedea, aceşti paşi nu presupun nicio a zilele noastre. Cei şase an i de colaps econom ic i-au adu s
„muncă grea", niciun sacrificiu personal, şi n ici măcar să fii mai mult sau mai pu ţin pe oameni la acelaşi nivel. O nouă
n aiv sau credu l. Aplicarea lor n u necesită cin e ştie ce GlrSă este pe punctul de a începe. Miza o reprezintă marile
educaţie. Singurul lucru necesar pentru aplicarea cu succes •eri care vor fi acumulate în următorii zece ani. Regu lile
a celor şase paşi constă într-o imaginaţie suficient de vie Clllr'Sei s-au schimbat, întrucât astăzi trăim într-o LUME
pentru a pu tea în ţelege că acumularea de bani nu poate fi DIFERITĂ, care favorizează incontestabil masele largi, pe
lăsată la voia întâmplării sau a norocu lui orb. Orice om care ar care nu au avut până acum cine ştie ce şanse de a câştiga
doreşte să păşească pe calea realizării trebuie să în ţeleagă a wndiţiile care existau până la Marea Recesiune, când
mai întâi că toţi cei care au acumulat mari averi au început l23ma a paralizat orice creştere şi orice dezvoltare.
prin a visa, prin a spera, prin A-ŞI DORI şi prin A-ŞI FACE Toţi cei aflaţi în această cursă pentru bogăţie ar trebui
PLANURI înainte de a obţine vreun ban.
iii stie că această lume schimbată în care trăim la ora actuală
De aceea, doresc să te fac să în ţelegi cât mai limpede,
111!1.."esită idei noi, metode noi de a le transpune în practică,
aici şi acum, că nu vei reuşi niciodată să obţii o mare avere
!lideri n oi, invenţii noi, metode noi de predare şi de
DACĂ NU îţi vei cultiva DORINŢA ARZĂTOARE de a
aarketing, cărţi noi, o nouă literatură, emisiuni n oi de radio
avea foarte mulţi bani şi dacă nu VEI CREDE CU TOATĂ
· s filme noi. Dincolo de această cerere uriaşă pentru noutăţi,
CONVINGEREA că eşti pe punctul de a câştiga deja aceşti
c:ustă o calitate pe care orice om care doreşte să învingă
ban i.
Debuie să o aibă, şi anume UN SCOP CLAR DEFINIT,
Este bine să ştii că toţi marii lideri ai uman ităţii, de la
începutu rile ei şi până în prezent, au fost nişte mari visători. · .amoaşterea a ceea ce îţi doreşti şi DORINŢA arzătoare de
at poseda acest lucru.
Creştinismul este poate cea mai m are putere la nivel mondial,
iar acest lucru se datorează faptului că fon datorul lui a visat Marea Recesiune a marcat moartea unei epoci şi
cu ochii deschişi, dar extrem de inten s, realităţi mentale si mşterea alteia. Această lume schimbată necesită noi visători
spirituale care nu existau la vremea lui, dar care aveau să pn.gmatici care să îşi pun ă visele în aplicare. Astfel de
prindă viaţă peste secole. •l!Sători au existat dintotdeauna şi ei vor rămâne de-a pururi
Dacă nu îţi poţi imagina o mare bogăţie deja aflată în marii deschizători de drumuri ai civilizaţiei umane.
posesia ta, contu l tău bancar nu va avea n iciodată foarte Cine doreşte să acumuleze avere trebuie să ştie că
m ulţi ban i în el. marii lideri ai umanităţii au fost întotdeauna acei oameni

64 65
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---------- Dorinţa ---- ------

care au ştiut să stăpânească şi controleze eficient forţele �T NECESITĂ SCUZE, LA FEL CUM EŞECUL NU
invizibile ale oportunităţilor nenăscute, şi care au convertit: Jl.STIFICĂ NICIO MOTIVATIE".
aceste forţe (impulsuri sau gânduri), transformându-le în Dacă ceea ce îţi doreşti ţi se pare just şi crezi cu toată
zgârie-nori, oraşe, uzine, avioane, automobile şi toate. o.1,rvingerea în visul tău, mergi înainte şi pune-I în aplicare!
celelalte utilităţi care ne fac viaţa atât de plăcută. usă-i pe „ceilalţi" să te bârfească pe la spate ori de câte ori
Visătorii de astăzi au nevoie în plus de toleranţă, nu ,e .:onfrunţi cu o înfrângere temporară, căci „ei" nu ştiu că
doar de o minte deschisă. Cei care se tem de ideile noi sunt ORICE EŞEC REPREZINTĂ SĂMÂNŢA UNUI SUCCES
din start sortiţi eşecului. În întreaga istorie a umanităţii nu ECHIVALENT.
a existat niciodată o epocă mai favorabilă pionieratului decât Henry Ford, un om sărac şi lipsit de educaţie, a visat
în prezent. Chiar dacă nu mai există un Vest Sălbatic care i.i rnnstruiască O trăsură fără cai. El a trecut Ia realizarea
să fie cucerit, există astăzi o lume de afaceri, financiară şi 'it�ului său folosindu-se de uneltele pe care le avea, fără să
industrială vastă, care trebuie remodelată după alte linii . m.li aştepte ca şansa să îl favorizeze. Imperiul pe care şi l-a
directoare, mai bune.
,:i)ustruit în acest fel uimeşte şi astăzi întreaga lume,
Dacă îţi propui să obţii o parte consistentă din marele .· ·
rprezentând cea mai bună dovadă a marn puten a
tort, nu lăsa nicio influenţă din exterior să îţi zdruncine visul.
DORINŢEI ARZĂTOARE care nu se teme să îşi pună în
Ca să îţi poţi tăia o porţie cât mai mare din tort în această
JP!.icare visul.
lume schimbată, trebuie să cultivi spiritul marilor pionieri
Thomas Edison a visat să construiască o lampă care
din trecut, ale căror vise au dat civilizaţiei tot ce are aceasta
ii.i meargă cu electricitate. El a încercat tot ce i-a stat în
mai valoros. Acest spirit a fost dintotdeauna energia vitală
�ri pentru a-şi vedea visul împlinit şi după mai bine de
a ţării noastre - şansa noastră, a tuturor, de a ne dezvolta
,",). OOO de eşecuri, a reuşit să îl transpună în realitate.
şi de a ne valorifica talentele.
\':'5-ătorii pragmatici NU RENUNŢĂ NICIODATĂ!
Columb însuşi a visat la o lume necunoscută, pariindu-şi
Whelan a visat la un lanţ de tutungerii. El şi-a transpus
viaţa pe existenţa acesteia, şi a descoperit-o!
Copernic, marele astronom, a visat la un univers "'Nll în practică fără să ezite, iar la ora actuală United Cigar
complex, extrem de diferit de cel despre care vorbea religia Sioces ocupă cele mai bune locaţii comerciale din ţară.
în epoca sa, şi l-a descoperit! Nimeni nu a mai spus despre Lincoln a visat să îi elibereze pe sclavii negri şi şi-a
el că este un visător „nepractic" după ce şi-a anunţat triumfal · p...� visul în practică, chiar dacă nu a mai apucat să vadă cu
descoperirea. Dimpotrivă, întreaga lume îi recunoaşte astăzi «hii săi unirea Sudului şi a Nordului Statelor Unite .şi
valoarea, fapt care dovedeşte o dată în plus că „SUCCESUL mplinirea viziunii sale.

66 67
'
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---------- Dorinţa
Fraţii Wright au visat să construiască o maşinărie carel \larea Recesiune a adus cu sine oportunitatea pe care aţi
să zboare. Miile de avioane care zboară la ora actuală sunt�
JSteptat-o atâta vreme. Ea i-a învăţat pe oameni să fie umili,
cea mai bună dovadă că visul lor a fost unul realist.
I
! ' deschidă mintea.
' să îsi
[![lierant'i si
Marconi a visat să construiască un sistem care să poată!
La ora actuală, în lume abundă OPORTUNITĂŢI pe
controla forţa intangibilă a eterului. Undele radio care umplu"
visătorii de altădată nu le-au avut
.::1re
astăzi atmosfera sunt cea mai bună dovadă că visul lui nu·
Punctul de pornire care îi permite oricărui visător să
a fost în zadar. Mai mult, el a unit cocioabele cu cele mai
.ăecoleze este DORINŢA ARZĂTOARE DE A FI ŞI DE A
luxoase reşedinţe, făcându-i pe oamenii din toată lumea
FACE CEEA CE ÎŞI DOREŞTE. Visele nu se nasc niciodată
vecini. I-a oferit preşedintelui Statelor Unite un mediu prin
din indiferenţă, lene sau lipsă de ambiţie.
care să se poată adresa întregii naţiuni, iar acesteia.
posibilitatea de a-l asculta în acelaşi timp, rară niciun preaviz. ' Lumea modernă nu îi mai ia peste picior pe visători şi
, ai îi mai numeşte nepractici. Dacă încă mai ai îndoiel
i, fă
Mi se pare interesant să îţi spun că, atunci când Marconi a .
0 călătorie în Tennessee şi priveşte ce a făcut un preşedi
nte
anunţat că a descoperit un principiu care permite transmiterea!
mesajelor prin aer, rară niciun cablu şi fără niciun mijloci nsător în domeniul controlului şi utilizării puterii apei. Cu
direct de comunicare, ,,prietenii" lui l-au internat cu forţa( numai câţiva ani în urmă, un astfel de vis ar fi părut o
într-un spital psihiatric. Din fericire, visătorii din ziua deţ ;:r.iebunie.
Stiu că în timpul Marii Recesiuni ai fost dezamăgit.
i
astăzi nu mai riscă astfel de tratamente.
Între timp, lumea s-a obişnuit cu noile descoperiri. Deţ Stiu că te-ai simţit învins şi că te-a durut inima. Fă-ţi însă
fapt, oamenii s-au obişnuit chiar cu ideea de a-i răsplăti pe l Jin nou curaj, căci toate aceste experienţe nu au făcut decât
visătorii care le dăruiesc idei noi şi valoroase. Aşa au apărut I -si îţi oţelească mai tare spiritul şi mai devreme sau mai
zicalele: ;;.ărziu se vor dovedi active de o valoare incomparabilă.
,,Chiar şi cea mai mare realizare a fost mai întâi de: Nu uita că majoritatea celor care au reuşit în viaţă au
toate un vis." pornit de pe picior greşit şi au depăşit obstacole care li se
Sau: ,,Stejarul dormitează în ghindă. Pasărea aşteaptă; păreau de netrecut înainte de a ajunge la „linia de sosire".
în ou, iar din viziunea supremă a sufletului se poate naşte De regulă, punctul de cotitură care le-a schimbat destinul s-a
un înger. VISELE SUNT SEMINŢELE DIN CARE SE produs în timpul unei crize, care le-a permis să îşi cunoască
NAŞTE REALITATEA." _sinele real".
De aceea, treziţi-vă, ridicaţi-vă şi afirmaţi-vă, visători John Bunyan a scris Progresul pelerinului, unul din
ai acestei lumi, căci steaua voastră se află în plină ascensiune. ..:ele mai bune romane din literatura limbii engleze, după ce

68 69
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---------- Dorinţa ------ -
- --
a fost trimis la închisoare şi pedepsit cu asprime pentru con La scurt timp după naştere, Helen Keller a devenit
vingerile sale religioase. imlO.ltan surdă, mută şi oarbă. În pofida acestei nenorociri,
O. Henry şi-a descoperit geniul care dormita într-o st a si-a înscris numele cu litere de aur în panteonul marilor
latentă în creierul său după ce s-a confruntat cu mari greutăf ·GOI ai umanităţii. Întreaga ei viaţă a fost un exemplu care
fiind la rândul lui închis într-o celulă dintr-o închisoare di aesra că nimeni nu este cu adevărat învins dacă nu acceptă
Columbus, Ohio. Această experienţă aparent nefericită L­ i,frâ11gerea ca pe o realitate personală.
FORŢAT să îşi cunoască „celălalt sine" şi să îşi descopere. Robert Burns a fost un simplu băiat de la ţară, analfabet
imaginaţia, care l-a ajutat apoi să devină un mare autor. Şi ,a: sărac lipit pământului, care a sfârşit prin a deveni un beţiv.
astfel, lumea a uitat de criminalul şi rebelul de altădată. Căile S. totuşi, această lume a devenit mai frumoasă datorită
vieţii sunt adeseori stranii, dar încă si mai stranii sunt cele pceziilor sale. Altfel spus, el a reuşit să smulgă din pământ
ale Inteligenţei Infinite care îi forţează adeseori pe oame mracinii iniţiali şi a plantat în locul lor o tufă de trandafiri.
ni
să treacă prin tot felul de încercări dure înainte de a-şi Booker T. Washington s-a născut în sclavie, purtând
descoperi propriul geniu şi propria capacitate de a da naştere mgmatul rasei şi al culorii pielii sale. Prin toleranţa şi
unor idei utile cu ajutorul imaginaţiei. iibchiderea sa interioară, el s-a dovedit însă un VISĂTOR,
Edison, cel mai mare inventator şi om de ştiinţă al :i:s.ând o impresie încă vie asupra rasei umane.
lumii, nu a fost la început decât un biet operator de telegraf. Beethoven a fost surd, iar Milton orb, dar numele lor
EI a experimentat nenumărate esecu . ri înainte de a-si
descoperi geniul adormit în străfundurile creierului său.
. 'l'l..lf" dura atât timp cât va dura istoria umanităţii, pentru că

a au îndrăznit să viseze şi să îşi traducă visele în gânduri


Charles Dickens şi-a început cariera lipind etichete pe ,.:irtlonate.
borcane. Prima sa iubire s-a sfârşit printr-o tragedie care i-a Înainte de a trece la capitolul următor, aprinde în
sfâşiat sufletul. În urma procesului de transformare care mntea ta flacăra speranţei, a credinţei, a curajului şi a
a
urmat s-a născut unul dintre cei mai mari autori ai aceste iiOleranţei. Dacă îţi vei cultiva aceste stări de spirit şi dacă
i
lumi. Tragedia prin care a trecut i-a permis să scrie David 11eî aplica principiile descrise în această carte, tot restul va
Copperfield, iar apoi o succesiune de alte opere care 11eni la tine, atunci când vei fi PREGĂTIT. Iată cum a
au
îmbogăţit această lume, încântându-i pe toţi amatorii de �primat Emerson acest gând: ,,Orice proverb, orice carte,
literatură. Alţi bărbaţi care trăiesc eşecul în dragoste se apucă orice cuvânt care te poate sprijini şi care te poate alina va
.
de băut, iar femeile decad, pentru că acesti oameni nu învat
arta de a-şi transmuta emoţiile cele mai intense în vise
.ă ,eni cu siguranţă la tine. Orice prieten de care vei dori să
r apropii prin blândeţea şi gingăşia sufletului tău, nu prin
constructive. ,oinţa ta fantastică, te va strânge în îmbrăţişarea lui."

70 71
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbo
găţi -------11 ------ --- Dorinţa ------- - -
-
Există o diferentă între A-TI DORI ceva si
' ' ' A Dorinţa este mai puternică decât
PREGĂTIT să îl primeşti. Nimeni nu este pregătit
pen Mama-natură
a primi ceea ce îşi doreşte dacă nu începe prin
a crede c�
poate obţine lucrul respectiv. Starea de spirit
necesară est Pentru a demonstra cele susţinute în acest capitol,
CREDINŢA, nu doar speranţa sau simpla dori
nţa. O premis" A....-esc să-ţi fac cunoştinţă cu unul dintre cele mai neobişnuite
esenţială a credinţei este deschiderea mentală. Min
ţile închise �onaje pe care le-am cunoscut vreodată. L-am văzut prima
nu pot inspira credinţa, curajul şi convingerea.
iiaiă acum 24 de ani, la numai câteva minute după ce s-a
Reţine: dacă doreşti să te bucuri de abundenţ
ă şi de lăscut. A venit pe lume fără urechi, iar atunci când l-am
prosperitate, precum şi de o poziţie socială
înaltă, nu ai �bat, medicul a recunoscut că ar putea fi surdomut pe
nevoie de un efort mai mare decât cel necesar
pentru a suferi •11:aţă.
de sărăcie şi de lipsuri. Un mare poet a descris
în mod corect Am pus la îndoială opinia medicului. La urma urmelor,
acest adevăr universal în următoarele versuri:
,1•.eam tot dreptul din lume să fac acest lucru, întrucât eram
Eu m-am tocmit cu Viaţa pentru-un leu, măi copilului. Mi-am exprimat eu însumi o opinie şi am
Şi Viaţa doar atât mi-a dat. �wt o decizie, dar am făcut acest lucru în taină, în adâncul
Când la sfârşit m-am socotit, rimii mele. Am luat atunci decizia că fiul meu va vorbi
Cât să trăiesc am adunat. ,,. \·a auzi. Chiar dacă Natura mi-a trimis un copil fără urechi,
�:.1 nu mă putea sili să accept realitatea acestei afecţiuni.
În mintea mea ştiam deja că fiul meu va auzi şi va
Căci Viat� a nu-i decât un sef corect
' ' "iOrbi. De unde ştiam acest lucru? Pur şi simplu, eram sigur
Mi-a dat exact cât am cerut.
-.:.î trebuie să existe o cale, şi ştiam că eu o voi găsi. M-am
De vină sunt că nu m-am priceput
pndit atunci la cuvintele nemuritorului Emerson: ,,Întreaga
să-ntreb, când pactul am semnat.
,naţă are drept unic scop să ne înveţe puterea credinţei. Tot
:.e trebuie să facem noi este să o ascultăm. Cu toţii suntem
Şi am trudit pe bani puţini, ţb.idaţi, şi dacă ştim să păstrăm tăcerea interioară, noi putem
Ca mai târziu să înţeleg, JllZi cuvântul potrivit. "
Că mult mai mult mi-ar fi plătit, Cuvântul potrivit? DORINŢA! MI-AM DORIT atunci
De-aş fi ştiut cât să pretind. mai presus de orice altceva ca fiul meu să nu fie un
,urdomut. Nu am renunţat nicio clipă să îmi doresc intens
.:est lucru, orice s-ar fi întâmplat.

72
73
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------- - Dorinţa ---------­

Cu mulţi ani înainte scrisesem următorul rând: ,,Sin­ .:e mai mult această capacitate. S-a întâmplat apoi un
gurele limitări pe care le avem sunt cele pe care ni le ,!"\:eniment care mi-a dat noi speranţe. Sursa lui a fost
impunem singuri în mintea noastră". Pentru prima dată în .romplet neaşteptată.
viaţa mea, mi-am pus întrebarea dacă această afirmaţie este Am cumpărat un patefon. Când copilul a auzit pentru
corectă. Aveam lângă mine un copilaş născut fără 10ma dată muzica, el a intrat în extaz şi şi-a adjudecat
echipamentul natural al auzului. Chiar dacă ar fi putut auzi Jl'OIDpt aparatul. În scurt timp şi-a dezvoltat chiar o preferinţă
şi vorbi, avea să fie oricum desfigurat pe viaţă. Cu �tru anumite melodii, printre care şi lt's a Long Way to
siguranţă, copilul meu nu şi-a putut stabili singur această Tr.pperary 1• La un moment dat, el şi-a pus de mai multe
limitare mentală. ,::,ri melodia, pe care a ascultat-o timp de două ore neîncetat,

Ce puteam face? Mi-am propus să găsesc o cale prin �-=- dinţii lipiţi de cutia din lemn a patefonului. Semnificaţia
care să induc în mintea copilului propria mea DORINŢĂ JL.-estui obicei al său nu ne-a devenit clară decât mulţi ani
ARZĂTOARE ca sunetul să ajungă la creierul lui fără :mai târziu, întrucât la acea vreme nu auziserăm de principiul
ajutorul urechilor. ....:onductivităţii sunetului prin oase".
De îndată ce băiatul avea să crească suficient pentru La scurt timp după ce băiatul şi-a adjudecat patefonul,
a putea coopera, aveam să îi umplu atât de mult mintea cu mi descoperit că mă putea auzi destul de distinct dacă îmi

DORINŢA MEA ARZĂTOARE de a auzi, încât Natura Jicpeam buzele de osul lui mastoidian sau de baza craniului.
avea să dea curs dorinţei mele, prin metodele ei specifice, .\.:eastă descoperire mi-a pus la dispoziţie instrumentul de
transformând-o în realitate fizică. � aveam nevoie pentru a-mi transpune în practică Dorinţa
Toate aceste gânduri mi-au trecut atunci prin minte, !l!U'a Arzătoare de a-mi ajuta fiul să îşi dezvolte auzul şi
deşi nu le-am comunicat nimănui. Mi-am reînnoit în fiecare ·,orbirea. La acea vreme, acesta dădea deja mici semne că
zi legământul pe care l-am făcut cu mine însumi, de a nu Jloreşte să vorbească. Tabloul de ansamblu era departe de
accepta un fiu surdomut. .t fi încurajator, dar DORINŢA SUSŢINUTĂ DE CRE­

Când copilul a mai crescut şi a început să observe DINŢĂ nu cunoaşte cuvântul imposibil.
lucrurile din jurul lui, am remarcat cu toţii că el avea un După ce am stabilit că băiatul îmi poate auzi distinct
anumit grad de auz. Când a ajuns la vârsta la care copiii iUiletul vocii, am început imediat să îi inoculez dorinţa de
încep de regulă să vorbească, el nu a făcut nicio tentativă .1 auzi şi de a vorbi. În scurt timp, am descoperit că micuţului

în această direcţie, dar ne puteam da seama ţinând cont de ii plăcea să asculte seara poveşti, înainte de culcare. De
acţiunile sale că putea auzi într-o oarecare măsură. Nici nu .1eeea, am inventat tot felul de poveşti menite să îi dezvolte
doream să ştiu mai mult! Eram absolut convins că dacă
poate auzi oricât de puţin, îşi va· putea dezvolta din ce în E c·ale lungă până la Tipperary (Comitat în Irlanda) (n. ed.).

74 75
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
r ---------- Dorinţa ----------

încrederea în sine, imaginaţia şi dorinţa arzătoare de a auzi


« acest lucru, făcându-le vizite profesorilor şi aranjând cu
a să îi acorde copilului atenţia suplimentară de care avea
şi de a fi un copil normal.
lr\oie. I-am inoculat de asemenea ideea că atunci când va
Îi plăcea îndeosebi o poveste, căreia îi adăugam mereu '
. li �ficient de mare pentru a vinde ziare (fratele lui mai
�0_1 nuanţe ori de câte ori i-o repetam. Intenţia mea era să
mrae făcea deja acest lucru), oamenii vor fi impresionaţi
n maculez ideea :ă deficienţa sa nu era o lipsă, ci un activ
.dle handicapul lui şi de dorinţa sa de a se descurca singur
de mare valoare. In pofida faptului că întreaga filozofie pe
fe \ ·iaţă, aşa că îi vor da bacşişuri consistente.
care am studiat-o afirma cu claritate că ORICE
Am remarcat astfel că auzul copilului a început să se
A�VERSITATE TIMPURIE POARTĂ ÎN SINE SĂ-·
ebunătăţească în timp. Mai mult, el nu a dat niciodată
MANŢA UNUI AVANTAJ ECHIVALENT, trebuie să îti
;cmne că s-ar interioriza peste măsură din cauza afecţiunii
mărturisesc că la acea dată nu ştiam cum s-ar putea dovedi
ialc şi că ar refuza astfel contactul cu lumea exterioară. La
vreodată un activ valoros această deficienţă de auz. Totusi
·t:icsta de şapte ani, ne-a dat primele dovezi concrete că
am continuat practica de a-i prezenta fiului meu aceas��
ll!ldoda pe care am aplicat-o asupra lui a dat rezultate. Timp
filozofie deghizată sub forma unor poveşti pentru copii, în
4le mai multe luni la rând, ne-a implorat să îl lăsăm să
speranţa că va veni o vreme când va descoperi el însusi
11:indă ziare, dar mama lui a refuzat să îi dea consimţământul,
un pla prin care să îşi depăşească handicapul, punându�I
. � emându-se că din cauza surzeniei ar fi prea riscant pentru
chiar sa servească unui scop util.
d să umble singur pe străzi.
Raţiunea mă făcea să cred că nu poate exista vreo
În cele din urmă, el şi-a luat destinul în propriile
compensaţie pentru lipsa echipamentului natural al auzului
mini. Într-o după-amiază, pe când ar fi trebuit să stea
dar DORINŢA dublată de CREDINŢĂ a fost mai puternic�
smgur acasă, împreună cu servitorii, el a sărit pe geamul din
decât raţiunea şi m-a inspirat să merg mai departe.
!!o_-ătărie, s-a strecurat afară şi a pornit la drum. A
Analizând retrospectiv experienţa, îmi dau seama acum
mprumutat şase cenţi de la cizmarul din vecinătate, i-a
că încrederea în mine a fiului meu a jucat un rol esential
•"·estit în ziare, a vândut aceste ziare, a reinvestit banii şi
în uimitoarele rezultate pe care le-am obtinut în cele din
a continuat acest proces până seara târziu. După ce şi-a plătit
urmă . El nu a pus niciodată la îndoială ceea ce îi spuneam.
0

. aoria la „bancherul" care i-a împrumutat banii, i-a rămas


I-am maculat astfel ideea că are un avantaj distinct faţă de
m profit net de 42 de cenţi. Când am ajuns seara acasă,
fratele �ău mai mare, care se va reflecta în timp în tot felul
J;.-am găsit dormind într-un somn adânc, ţinând strâns în
de mamere. Spre exemplu, când va fi la şcoală, profesorii
mnă banii câştigaţi.
vor observa că nu are urechi, astfel încât îl vor trata ca pe
un caz special şi vor fi extrem de blânzi cu el. Chiar asa Mama lui i-a descleştat pumnul, i-a luat monedele.din
s-au şi întâmplat lucrurile mai târziu. Mama lui a avut grijă mnă şi a izbucnit în lacrimi. Să plângi în faţa primei victorii

77
76
---- Foloseşte:. ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Dorinţa ----------

decisive a fiului tău mi se părea un gest absolut nepotrivit. ÎISYEŢE LIMBAJUL SURDOMUŢILOR. Am fost ferm
Personal, am reacţionat exact pe dos. Am izbucnit într-un �,căraţi de la bun început să îi asigurăm o viaţă normală,
hohot de râs homeric, întrucât ştiam că intenţia mea de a care să crească alături de alţi copii normali, şi ne-am ţinut
a-i inocula copilului o atitudine de încredere în sine a dat ii= cuvânt, chiar dacă ne-am certat de multe ori pe acest
rezultate. subiect cu oficialii şcolilor în care a învăţat fiul meu.
Marna lui nu a văzut în această aventură decât tentativa Când fiul meu a ajuns în liceu, el a încercat un
unui băieţel surd de a ieşi pe străzi pentru a câştiga câţiva �pozitiv electric pentru stimularea auzului, dar acesta nu
bani, riscându-şi astfel viaţa. Eu am văzut în ea germenul hl ajutat cu nimic. De altfel, la vârsta de şase ani i-am făcut
unui om de afaceri curajos, ambiţios şi încrezător în sine, lli.iiatului o operaţie la una din părţile laterale ale capului,
a cărui preţuire de sine s-a dublat cu această ocazie, întrucât im dr. J. Gordon Wilson, medicul care i-a făcut operaţia, a
a început prima afacere din viaţa sa şi a câştigat. Întreaga aescoperit cu această ocazie că echipamentul natural al
poveste m-a umplut de satisfacţie, deoarece ştiam că ea auului îi lipsea în întregime (inclusiv urechea interioară,
dovedea existenţa unei inventivităţi pe care băiatul meu nu !lll doar pavilionul exterior).

avea să o mai piardă tot restul vieţii. Evenimentele ulterioare În timpul ultimei săptămâni de colegiu (adică la 18 ani
mi-au dat dreptate. Ori de câte ori fratele lui dorea să obţină 1*ipă operaţie) s-a întâmplat ceva care a marcat cel mai
ceva de la noi, el se tăvălea pe jos şi ţipa ca din gură de mmportant punct de cotitură din viaţa fiului meu. Printr-o
şarpe până când obţinea ceea ce îşi dorea. În schimb, când ;1{)3fentă întâmplare, el a intrat în posesia unui alt aparat
„băieţelul surd" îşi dorea ceva, el îşi făcea un plan prin care electric pentru auz, care i-a fost trimis pentru probă. Din
putea câştiga nişte bani, astfel încât să îşi poată cumpăra ciuza primei dezamăgiri, el nu s-a grăbit foarte tare să îl
singur obiectul dorit. El continuă să urmeze această strategie iocerce. În cele din urmă, el a luat aparatul şi l-a lipit de
inclusiv la ora actuală! wp. Ca prin magie, DORINŢA LUI ARZĂTOARE DE A
Fiul meu m-a învăţat astfel că orice handicap poate fi DUCE O VIAŢĂ NORMALĂ S-A ÎNDEPLINIT PE LOC!
transformat într-o piatră de temelie pe care poate fi construit Pentru prima dată în viaţa lui, el a început să audă la fel de
orice ideal, cu condiţia ca el să nu fie privit ca un obstacol, i,ine ca orice alt om. ,,Dumnezeu operează pe căi misterioase,
ci ca un alibi. i.ăvârşindu-şi astfel miracolele."
Şi astfel, băiatul surd a absolvit rând pe rând şcoala Entuziasmat la culme de Marea Schimbare pe care i-a
generală, liceul şi colegiul, chiar dacă nu îşi putea auzi permis să o experimenteze noul aparat, el s-a repezit la
profesorii decât atunci când ţipau. El nu a învăţat niciodată telefon şi şi-a sunat mama, auzindu-i perfect vocea. A doua
la o şcoală pentru surzi, iar NOI NU I-AM PERMIS SĂ ri. el a auzit pentru prima dată în viaţa lui distinct vocile

78 79
'
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Dorinţa ----------
profesorilor din sala de curs! Înainte nu îi putea auzi decât În esenţă, acest prim gând inspirat care i-a trecut prin
dacă ţipau de la distanţă mică. A putut asculta radioul. S-a Einte suna astfel: fiul meu s-a gândit că ar putea ajuta
putut uita la televizor, auzind ce se vorbea. Pentru prima mrulioane de oameni surzi care trec prin viaţă fără să ştie
dată în viaţa lui, a putut conversa liber cu ceilalţi oameni, mmic despre existenţa aparatelor pentru auz, dacă ar găsi o
rară ca aceştia să fie nevoiţi să ţipe. Nu-i de mirare că noua ale potrivită pentru a le transmite istoria Marii Schimbări
lume pe care o percepea i se părea magică. Noi am refuzat pe care a experimentat-o el însuşi. El a luat pe loc decizia
întreaga viaţă să acceptăm eroarea Naturii şi, prin DORINŢA de a-şi consacra restul vieţii oamenilor cu deficienţe de auz,
NOASTRĂ PERSEVERENTĂ, am silit Natura să îşi corec­ Jgllltându-i atât cât îi stătea în puteri.
teze eroarea, prin singura modalitate pragmatică ce ne-a stat Timp de o lună, el a făcut cercetări intensive, analizând
la dispoziţie. mrregul sistem de marketing al producătorului de aparate
DORINŢA noastră a dat în cele din urmă rezultate, dar pentru auz. El a creat apoi noi mijloace de comunicare cu
victoria nu era încă totală. Băiatul încă mai trebuia să oomenii care suferă de deficienţe de auz din întreaga lume,
găsească o modalitate clară şi practică de a-şi converti 01 scopul de a le putea împărtăşi Marea Schimbare care s-a
handicapul într-un beneficiu echivalent. petrecut în cazul lui. După ce şi-a terminat studiul, el a
Fără să realizeze încă plenar semnificaţia marii sale ronceput un plan pe doi ani, bazat pe descoperirile sale.
realizări şi aflat sub imperiul fericirii provocate de Când i-a prezentat companiei planul său, aceasta i-a oferit
descoperirea noii lumi a sunetului, el i-a scris o scrisoare pe loc un post de conducere, dându-i astfel şansa să îşi
producătorului aparatului pentru auz, descriindu-i plin de re.alizeze ambiţia.
entuziasm experienţa sa. Ceva din această scrisoare (mai Când s-a prezentat pentru prima dată la noua sa slujbă,
puţin rândurile propriu-zise, cât ceea ce se putea citi printre d nici nu visa că va aduce speranţă şi uşurare multor mii
ele) a determinat conducerea companiei să îl invite la New de oameni surzi sau cu deficienţă de auz care, rară ajutorul
York. Când a ajuns la aeroport, el a fost condus de o masină !ui. ar fi fost condamnaţi să rămână pentru totdeauna
până la sediul companiei. În timp ce vorbea cu inginerul­ '!Ufdomuţi.
şef al acesteia, povestindu-i despre noile senzaţii pe care La scurt timp după ce a devenit asociat cu producătorul
le percepea, prin minte i-a trecut o idee inspirată. Acest de aparate pentru auz, el m-a invitat să particip la un curs
prim impuls mental a fost cel care avea să îi transforme «ganizat de compania lui cu scopul de a-i învăţa pe
handicapul într-un activ preţios, capabil să producă în viitor rurdomuţi să audă şi să vorbească. Nu mai auzisem
dividende deopotrivă financiare ş1 măsurate în fericire mciodată până atunci de o asemenea formă de educaţie. De
pentru mii de oameni. JCeea, am participat la curs, oarecum sceptic, dar sperând

80 81
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----• ---- ---- - Dorinţa -
- ----- ---

că acesta nu va însemna o pierdere totală de timp pentru X arată că el nu are nicio deschizătură în craniu, acolo unde
mine. Am asistat astfel la o demonstraţie care mi­ a fi trebuit să îi fie urechile.
demonstrat pe scară largă cât de mare era succesul pe care Când i-am inoculat de mic în minte DORINŢA de a
l-am avut inoculându-i de mic fiului meu DORINŢA de a mzi şi de a vorbi, adică de a trăi la fel ca orice alt om normal,
auzi normal. Am văzut surdomuţi învăţaţi cu adevărat să 1-a întâmplat ceva ciudat. În el s-a trezit o forţă care a silit
audă şi să vorbească prin aplicarea aceluiaşi principiu pe ,.arura să creeze o punte între universul tăcut din creierul
care l-am folosit eu cândva, cu mai bine de 20 de ani în '§.iu şi lumea exterioară, prin mijloace pe care nici cei mai
urmă, cu scopul de a-mi salva fiul de surzenie şi de muţenie. mari specialişti de la ora actuală nu le pot interpreta. Ar fi
Printr-o ciudată întorsătură a Roţii Destinului, fiul meu m �crilegiu să încerc eu să descriu prin ce mijloace a reuşit
Blair şi cu mine am fost predestinaţi să contribuim la ,..uura să realizeze acest miracol. Consider însă că ar fi de
corectarea acestei deficienţe atât de dureroase de care suferă, 1'&6crtat dacă nu aş povesti lumii rolul umil pe care l-am jucat
foarte mulţi oameni (şi de care vor suferi cei nenăscuţi încă). a11 în toată această poveste ciudată. Este de datoria mea, dar
dat fiind că noi suntem - din câte ştiu eu - singurii oameni, ii un privilegiu, să afirm că, după părerea mea, nimic nu
de pe planetă care au demonstrat dincolo de orice îndoialăţ e,.1e imposibi� pentru cel care îşi dublează DORINŢA cu
că surzenia poate fi corectată până la restabilirea unei vie� CREDINŢA la fel de intensă.
complet normale pentru cei care suferă de această afecţiune. Am convingerea absolută că orice DORINŢĂ
Eu am făcut acest lucru pentru fiul meu; acesta a preluat .\RZĂTOARE are capacitatea de a se transforma în timp în
ştafeta şi a dus-o mai departe, ajutând mii de alţi oameni. c..iu,·alentul ei fizic. Blair ŞI-A DORIT să audă normal, iar
Nu am nicio îndoială că dacă nu aş fi reuşit să îi mode- JLUm aude! El s-a născut cu un handicap care l-ar fi putut
lez (împreună cu mama lui) mintea aşa cum am făcut-o, Blair ri:mite pe stradă să vândă fleacuri şi să cerşească, dacă nu
ar fi rămas un surdomut pentru tot restul vieţii. Medicul care • fi avut acea DORINŢĂ ARZĂTOARE de a auzi normal.
a asistat la naşterea lui ne-a spus confidenţial că noul-născut• Peste ani, handicapul lui s-a transformat într-un instrument
nu va putea auzi şi vorbi niciodată. Acum câteva săptămâni, .:u ajutorul căruia le poate aduce servicii utile milioanelor
dr. Irving Voorhees, un specialist renumit în astfel de cazuri, iie oameni care au deficienţe de auz, fiind - în plus -
l-a examinat foarte detaliat pe Blair. El a rămas uluit să. ,a:ompensat corespunzător în plan financiar pentru aceste
constate cât de clar aude fiul meu sunetele şi cât de corect I ierYicii.
I
vorbeşte, în condiţiile în care, şi citez: ,,Examinarea a arătat Ideea pe care i-am inoculat-o în minte pe vremea când
că, teoretic, băiatul nu ar trebui să audă absolut nimic." Ei· ·. 11u era decât un băieţel, făcându-l să CREADĂ că
,
bine, băiatul meu aude perfect, în pofida faptului că razele . .liecţiunea lui va deveni cândva un activ valoros pe care îl

82 83
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi -----t1 ___ ______ Dorinţa - -
- -------

va putea capitaliza, a dat roade. Într-adevăr, nu zest handicap într-un activ valoros, iar această DORINŢĂ
absolut niciun gând, fie el pozitiv sau negativ, pe c H fost de asemenea îndeplinită. Modul de operare prin care
CREDINŢA dublată de o DORINŢĂ A RZĂTOARE să n &.-este miracole au devenit posibile nu este greu de descris.
îl poată transforma într-o realitate. Din fericire, cele do � a fost nevoie decât de trei lucruri: de o CREDINŢĂ
calităţi sunt gratuite şi le stau la dispoziţie tuturor oamenilo 4mblată de DORINŢA de a auzi normal, pe care i le-am
În întreaga mea experienţă de viaţă nu am cunosc moculat fiului meu; de faptul că i-am transmis această dorinţă
niciodată un caz care să demonstreze mai limpede imen .a mea prin toate mijloacele care mi-au stat la dispoziţie o
putere a DORINŢEI. Mulţi autori fac greşeala de a sc · perioadă foarte lungă de timp, rar ă să renunţ niciodată; şi
despre subiecte despre care nu cunosc decât puţine dat
şi acelea superficiale sau prea elementare. Personal, am a
* faptul că EL M-A CREZUT!
La scurt timp după ce am terminat de scris acest capitol,
norocul de a testa eficacitatea teoriei PUTERII DORINŢ an aflat de moartea doamnei Schuman-Heink. Am găsit în
prin cazul incredibil al fiului meu. Poate că întreag mrile din ziare care au anunţat moartea ei un mic paragraf
experienţă a fost providenţială, căci la ora actuală nu cuno� .:are oferă indicii clare cu privire la succesul uluitor pe care
1
niciun alt exemplu mai bun de persoană care poate/ �a avut această femeie în cariera sa muzicală. Doresc să
demonstra prin propria sa viaţă ce se poate întâmpla atunci! atez acest paragraf, întrucât indiciul la care face referire
când îţi pui DORINŢA la treabă, decât fiul meu. Dacă �l nu este altul decât DORINŢA.
însăşi Mama-natură se înclină în faţa puterii dorinţei La începutul carierei sale, doamna Schuman-Heink l-a
umane, nu văd ce indivizi s-ar putea opune vreodată nzitat pe directorul operei din Viena şi l-a rugat să îi testeze
acestei puteri. ·•ocea. Acesta a refuzat însă. După ce i-a aruncat o privire
Stranie şi de nepreţuit este puterea minţii umane!, Rimară tinerei zdrenţăroase din faţa lui, el a exclamat fără
Nimeni nu înţelege metodele pe care le foloseşte ea pentru/ !llcio delicateţe: ,,Cu O astfel de faţă şi fără niciun pic de
a atrage diferite circumstanţe, diferiţi indivizi şi diferite! ixrsonalitate, cum te poţi aştepta să ai vreun succes în
obiecte necesare pentru a transforma DORINŢA în domeniul operei? Copila mea, renunţă la această idee. Mai
echivalentul ei fizic. Cine ştie? Poate că ştiinţa va descoperi 1'tne cumpără-ţi O maşină de cusut şi apucă-te de treabă.
vreodată acest secret. j ,-c VEI FI NICIODATĂ O CÂNTĂREAŢĂ."
Când acesta era mic, i-am inoculat fiului meuj - ' "Niciodată" sună cam exagerat! Chiar dacă ştia multe
DORINŢA de a auzi şi de a vorbi la fel ca orice om normal .! Jespre tehnicile vocale, se pare că directorul Operei din
Această DORINŢĂ s-a transformat la ora actuală într-o( \'iena nu ştia nimic despre puterea dorinţei, mai ales atunci
realitate. Mai mult, i-am inoculat DORINŢA de a-şi convertii ..::ând aceasta din urmă capătă proporţiile unei obsesii. Dacă

84 85
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi -------.;i ---------- Dorinţa ----- - --
-
ea
ar fi ştiut mai multe lucruri despre această putere, el nu Cum poate fi controlată şi folosită eficient puter
oarecare
fi făcut niciodată greşeala de a condamna un geniu fă DORINŢEI? Sper că am reuşit să răspund într-o
să-i acorde nicio şansă. măsură la această întrebare în capitolul de faţă. Capitolele
ca acest
Cu câţiva ani în urmă, unul din asociaţii mei în aface mmătoare vor completa aceste informaţii. Doresc
teşte
s-a îmbolnăvit. În timp boala lui s-a agravat astfel încât î mesaj să ajungă la lume acum, când aceasta se pregă
tatoa re
cele din urmă a fost nevoit să se interneze în spital pen 5ă iasă din cea mai de durată şi din cea mai devas
sc de la
a fi operat. Cu puţin timp înainte de a fi dus în sala d • recesiune pe care a experimentat-o vreodată. Porne
cei
operaţie, l-am privit şi m-am întrebat cum ar pute premisa rezonabilă că mesajul va ajunge la mulţi dintre
ut averile
supravieţui unei operaţii majore o persoană atât de slăbi· .:are au fost afectaţi de recesiune, care şi-au pierd
planuri
cum arăta el. Medicul însuşi m-a avertizat că şansele de �u poziţiile sociale, ajutându-i să îşi facă din nou
acestora,
a-l mai revedea în viaţă erau aproape nule. Dar aceasta era 5i să revină în prim-planul vieţii sociale. Tuturor
erent
doar OPINIA MEDICULUI, nu şi a pacientului său. Când Joresc să le transmit mesajul că orice realizare - indif
na cu
a trecut pe lângă mine în patul său cu rotile, acesta mi-a şoptitJ Je natura sau de scopul ei - începe întotdeau
doreşti.
cu o voce pe ca�e a �ia da�ă i-a a zit-o: ,,Nu-ti face! DORINŢA ARZĂTOARE de a obţine ceea ce îţi
.� � _ _ _
probleme, şefule. In cateva zile voi 1eş1 de aici.·' Asistenta! Folosind un principiu straniu, dar extrem de puternic
niciodată
:11edicală l-a privit cu milă. Şi totuşi, pacientul a supravieţuitj al „alchimiei mentale", pe care nu l-a divulgat
acea
In final, acelaşi medic mi-a spus: ,,Numai dorinţa lui de al oamenilor, Natura conferă DORINŢEI PUTERNICE
trăi l-a sa�vat. Dacă nu ar fi refuzat să accepte posibilitatea! iortă , care nu cunoaste , cuvântul „imposibil" şi care nu
realitate.
de a mun, nu ar fi supravieţuit." l acceptă că eşecul ar putea fi vreodată o
1
Eu cred cu convingere în puterea DORINŢEI susţinute
de CREDINŢĂ, întrucât am văzut această putere ridicându-i
pe oameni aparent rară niciun viitor dintr-o condiţie foarte
joasă în cele mai înalte poziţii ale puterii şi bogăţiei; am i
văzut-o răpind victime „sigure" din mormântul care le era!
deja pregătit; am văzut-o ajutându-i să se ridice si să o ia
de la început pe cei care au fost îngenuncheaţi de o sută de
ori; am văzut-o asigurându-i fiului meu o viaţă normală,'
fericită şi de succes, în pofida faptului că Natura l-a trimis
în această lume uitând să îl înzestreze cu urechi.

86 87
CAPITOLUL 3

CREDINTA
Vizualizarea şi credinţa în îndeplinirea
dorinţei
Al doilea pas care conduce către
îmbogăţire

CREDINŢA este chimistul-şef al minţii. Când ea se


JlllleŞte cu vibraţia unui gând, subconştientul preia instantaneu
JL.--eastă vibraţie, o traduce în echivalentul ei spiritual şi o
Tansmite Inteligenţei Infinite, la fel ca în cazul rugăciunii.
Cele mai puternice dintre toate emoţiile pozitive sunt
CREDINŢA, IUBIREA şi SEXUL. Când aceste trei emoţii
fuzionează, ele capătă puterea de a „colora" într-o
.i__.;emenea măsură vibraţia unui gând încât acesta ajunge
:mstantaneu în mintea subconştientă, unde este transformat
m echivalentul său spiritual - singura formulă care poate
ţenera un răspuns de la Inteligenţa Infinită.
Iubirea şi credinţa sunt atribute psihice, asociate cu
lhrura spirituală a omului. Sexul este pur biologic şi nu poate
fi asociat decât cu corpul uman. De aceea, fuziunea celor

89
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
trei emoţii are capacitatea de a deschide o linie directă de -:ulorile si
, care nu are niciun element de referinţă pentru
comunicare între mintea limitată a omului şi Inteligenţa 1 compara descrierea ta. Credinţa este o stare de spirit care
Infinită. poate fi dezvoltată la voinţă de către toţi cei care stăpânesc
.:ele 13 principii descrise în această carte. Într-adevăr, ea
reprezintă o stare de spirit care poate fi dezvoltată în mod
Cum poate fi dezvoltată credinta ,oluntar, prin aplicarea şi folosirea acestor principii.
Repetarea afirmaţiilor şi instrucţiunilor adresate sub­
Urmează o afirmaţie care te va ajuta să înţelegi mai ·.:onştientului este singura metodă cunoscută prin care
bine importanţa principiului autosugestiei pentru procesul -tmoţia credinţei poate fi dezvoltată în mod voluntar.
de transmutare a dorinţei în echivalentul ei fizic sau Vei înţelege mai clar acest lucru dacă vei citi cum se
monetar. Iată cum sună această afirmaţie: CREDINŢA i.ntâmplă cel mai frecvent ca oamenii să devină criminali.
reprezintă acea stare de spirit care poate fi indusă sau creată lată ce spune în această direcţie un criminalist celebru:
prin afirmaţii sau instrucţiuni repetate adresate minţii _Când intră pentru prima dată în contact cu crima, aceasta
subconştiente, respectiv prin procedeul autosugestiei. li se pare oamenilor o oroare. Dacă rămân pentru o vreme
Ca o ilustrare a acestei afirmaţii, gândeşte-te la motivul în contact cu crima, ei se obişnuiesc cu ea şi încep să o
accepte. Dacă rămân şi mai mult în contact cu ea, ei sfârşesc
pentru care citeşti această carte. Cel mai probabil, tu îţi do­
prin a o savura, iar mintea lor devine complet pervertită de
reşti să transformi impulsul mental intangibil al DORINŢEI
.;rimă."
tale în echivalentul lui fizic, respectiv în bani. Dacă vei urma
Acelaşi proces se întâmplă şi în cazul minţii sub­
instrucţiunile descrise în capitolele referitoare la autosugestie
conştiente. Dacă un gând este repetat de nenumărate ori,
şi la mintea subconştientă (şi sintetizate în capitolul referitor
el sfârşeşte prin a pătrunde în această minte subconştientă,
la autosugestie), tu îţi vei putea CONVINGE mintea sub­
care îl acceptă şi acţionează ţinând cont de el. Într-un timp
conştientă să creadă că vei primi ceea ce ceri. Aceasta va relativ scurt, ea îl traduce în echivalentul lui fizic prin prima
începe să acţioneze ţinând cont de convingerea ta, pe care procedură practică ce îi stă la dispoziţie.
o va transforma în CREDINŢĂ, adăugând însă şi un plan Revin acum la afirmaţia făcută la începutul capitolului:
concret de îndeplinire a dorinţei tale. TOATE GÂNDURILE CARE SUNT DUBLATE DE
Metoda prin care CREDINŢA poate fi dezvoltată chiar EMOŢII (care sunt nu doar gândite, ci şi trăite în plan
dacă la început nu există deloc este extrem de dificil de emoţional) ŞI DE CREDINŢĂ sunt traduse (aproape)
descris, aproape la fel de dificil cum ar fi să îi descrii în ce instantaneu în echivalentul lor fizic de către mintea
constă culoarea roşu unui orb care nu a văzut niciodată subconştientă.

90 91
---------- Credinţa - -
---- -
--­
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

Emoţiile (sau factorul gândurilor asociat cu „simţirea") .:are determină intrarea în acţiune a subconştientului tău.
reprezintă principiile care le conferă gândurilor vitalitate, Dacă ai o voinţă fermă, nimic nu te poate împiedica să îi
viaţă şi acţiune. Dacă un gând este susţinut nu doar de o transmiţi minţii tale subconştiente mesajul dorit, aşa cum
singură emoţie, ci de mai multe, efectele pe care le va nimic nu m-a putut împiedica pe mine să îi transmit fiului
produce el vor fi proporţional mai mari, iar cele mai meu mesajul pe care mi-am propus să i-l transmit, chiar
puternice trei emoţii sunt, aşa cum spuneam, Credinta dacă pentru mintea conştientă el părea o „amăgire".
· '
Iubirea şi Sexul. Pentru ca această „amăgire" să devină încă şi mai
Mintea subconştientă este influenţată şi acţionează realistă, atunci când te adresezi minţii subconştiente trebuie
ţinând cont nu doar de gândurile care au fuzionat cu să te comporţi CA ŞI CUM TE-AI AFLA DEJA ÎN POSE­
CREDINŢA, ci şi de cele care au fuzionat cu alte emotii SIA OBIECTULUI MATERIAL PE CARE ŢI-AI PROPUS
pozitive, dar şi cu cele negative. SA ŢI-L PROCURI.
Pornind de la această afirmaţie, este uşor de înţeles că Mintea subconştientă va avea grijă să transforme în
mintea subconştientă va traduce în echivalentul lor fizic nu echivalentul lui fizic, prin toate mijloacele concrete care îi
doar gândurile care au o natură pozitivă sau constructivă ci stau la dispoziţie, orice ordin primit de la mintea conştientă
şi pe cele care au o natură negativă sau distructivă. A:est aflată într-o stare de CREDINŢĂ sau de CONVINGERE.
lucru explică ciudatul fenomen pe care îl experimentează Ţi-am oferit astfel un punct de plecare care îţi va
milioane de oameni numit „ghinion" sau „nenoroc". permite, dacă îl vei pune în practică, să dobândeşti
Există milioane de oameni care SE CONSIDERĂ capacitatea de a fuziona orice gând transmis minţii tale
blestemaţi să ducă o viaţă în sărăcie şi în eşec, datorită unei subconştiente cu emoţia CREDINŢEI. Perfecţiunea pro­
forţe exterioare asupra căreia EI CRED că nu au niciun cesului va veni odată cu practica. Ea nu poate veni doar
control. În realitate, ei singuri sunt creatorii propriului lor prin citirea unor instrucţiuni!
„ghinion", datorită acestei CREDINŢE negative pe care 0 Dacă este adevărat că un om poate deveni un criminal
au şi pe care subconştientul lor o preia şi o transformă în numai prin simpla sa asociere cu crima (iar acest fapt este
realitate. unanim recunoscut de către specialişti), la fel de adevărat
Dore�c să subliniez din nou că tu îţi poţi îndeplini orice este şi faptul că orice om îşi poate dezvolta în mod voluntar
DORINŢA, transformând-o în echivalentul ei fizic sau credinţa printr-o simplă sugestie adresată minţii sub­
bănesc, dacă i-o vei transmite minţii tale subconstiente conştiente, care să ateste că el dispune deja de această
într-o stare de aşteptare sau de CREDINTĂ. Această credinţă. Mintea sfârşeşte întotdeauna prin a lua forma
CREDINŢĂ sau CONVINGERE fermă este el�mentul cheie influenţelor predominante exercitate asupra ei. Dacă vei

93
92
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Credinţa --- ------
-
înţelege acest adevăr, vei realiza de ce este atât de important CREDINŢA este „elixirul etern" care dă viaţă, putere
să îţi cultivi emoţiile pozitive, astfel încât acestea să devină ·S1 acţiune oricărui gând!
forţele predominante din mintea ta, dar şi să descurajezi, ba Merită să citeşti fraza de mai sus inclusiv a doua oară,
chiar să elimini orice emoţii negative, astfel încât acestea ' .lpOi a treia şi a patra oară. Mai mult, citeşte-o cu voce tare!
să nu îţi mai influenţeze deloc mintea. CREDINŢA este punctul de plecare pentru orice
O minte dominată de emoţii pozitive devine cel mai &:umulare a bogăţiei!
potrivit sediu pentru acea stare de spirit cunoscută sub CREDINŢA stă la baza tuturor „miracolelor" şi a
numele de credinţă. Instrucţiunile date de o astfel de minte ruturor misterelor care nu pot fi explicate încă de ştiinţă!
subconştientului sunt preluate instantaneu de acesta, care CREDINŢA este singurul antidot cunoscut al
le transformă imediat în realitate. EŞECULUI!
CREDINŢA este acel element alchimic care, dacă
fuzionează cu o anumită rugăciune, îi permite omului
:1ecesul la Inteligenţa Infinită.
Credinţa este o stare de spirit care poate fi
CREDINŢA este acel element care transformă vibraţia
indusă prin autosugestie
ooişnuită a gândului creat de mintea limitată a omului în
echivalentul lui spiritual.
De-a lungul întregii istorii a umanităţii, conducătorii
CREDINŢA este singurul instrument prin care forţa
tuturor religiilor i-au sfătuit cu asprime pe oameni să „aibă
..:osmică a Inteligenţei Infinite poate fi controlată şi folosită
încredere" în cutare sau cutare dogmă, dar nimeni nu le-a
de om.
explicat vreodată oamenilor CUM îşi pot cultiva această TOATE AFIRMAŢIILE DE MAI SUS POT FI
credinţă. Nimeni nu le-a explicat acestora că „această DEMONSTRATE PRIN DOVEZI CONCRETE!
credinţă este o stare de spirit ce poate fi indusă prin Aceste dovezi sunt simple şi foarte uşor de demonstrat.
autosugestie". La baza lor stă mecanismul autosugestiei. De aceea, îţi
Voi explica în continuare, într-un limbaj simplu, pe propun să ne focalizăm în continuare atenţia asupra
înţelesul tuturor, tot ce se ştie despre mecanismul prin care 5-Ubiectului autosugestiei, pentru a afla ce reprezintă aceasta
poate fi dezvoltată CREDINŢA, chiar dacă aceasta nu există si de ce este capabilă ea.
deloc la început. Este binecunoscut faptul că omul sfârşeşte prin A
Ai Încredere în tine însuţi, dar şi în Inteligenţa Infinită. CREDE ceea ce îşi spune în mod repetat, indiferent dacă
Înainte de a începe, doresc să-ţi reamintesc câteva a.finnaţiile sale sunt adevărate sau false. Dacă cineva repetă
afirmaţii pe care le-am făcut deja: la infinit o minciună, el va sfârşi prin a o accepta şi prin

94 95
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi -----1• ____ ____
_ _ Credinţa -------- -
-
a o considera adevărată. De fapt, el chiar VA CREDE că Din acest depozit eteric imens, mintea umană atrage
ea reprezintă un adevăr. Noi suntem ceea ce suntem numai diire sine acele vibraţii care se armonizează cu cele care
datorită GÂNDURILOR PREDOMINANTE din mintea PREDOMINĂ în ea. Orice gând, orice idee, orice plan şi
noastră. Gândurile pe care le plasăm în mod deliberat în . «ice scop pe care îl cultivă omul (adică pe care îl susţine
mintea noastră şi pe care le susţinem prin emoţiile noastre mai mult timp în mintea sa) atrage numeroase vibraţii
reprezintă principalele forţe care ne guvernează toate · �lare din eter. Acestea îi amplifică propria forţă, iar gândul
mişcările, toate acţiunile şi toate faptele! ::rutial creşte până când devine predominant. În acest fel, el
Afirmaţia care urmează este extrem de impor �\·ine PRINCIPALUL STĂPÂN în mintea individului care
tantă:
GÂNDURILE CARE SUNT DUBLATE DE
EMOŢII ll--.i găzduit.
- ORICARE AR FI ACESTE EMOŢII - REPREZINTĂ O Să revenim acum la punctul nostru de plecare şi să
FORŢĂ „MAGNETICĂ" CE ATRAGE DIN TOATE -,edem cum poate fi plantată în minte ideea originală a unei
VIBRAŢIILE CARE COEXISTĂ ÎN ETER NUMAI Iliei. a unui plan sau a unui scop. Este uşor să răspundem
ACELE VIBRAŢII CA RE SUNT SIMIL
ARE CU ELE.
h această întrebare: orice idee, orice plan şi orice scop poate
RESPECTN NUMAI GÂNDURILE CARE AU ACEEAŞI i implantat în minte prin repetarea aceluiaşi gând. Aşa se
NATURĂ CU ELE. Un astfel de gând „magnetizat" de o aplică de ce ţi-am cerut la început să notezi în scris ce
emoţie poate fi comparat cu o sămânţă. Dacă este plantată :aume îţi doreşti de la viaţă şi să repeţi cu voce tare acest
într-un sol fertil, aceasta germinează, creşte şi se multiplică Scop Principal pe care ţi l-ai propus, în fiecare zi, până când
la infinit, până când din sămânţa iniţială apar milioane şi A-este vibraţii sonore vor pătrunde în subconştientul tău.
milioane de alte seminţe DE ACELAŞI FEL! Noi suntem ceea ce suntem numai datorită vibraţiilor
�urilor pe care le cultivăm în mintea noastră, preluându-le
Eterul este o masă cosmică de proporţii imense ce
�l mai adesea din jurul nostru, în funcţie de stimulii din
conţine toate forţele care vibrează. Altfel spus, el este alcătuit
lllllediul înconjurător.
deopotrivă din vibraţii constructive şi din vibraţii distructive.
Decide-te să renunţi definitiv la influenţele haotice ale
De pildă, el conţine vibraţiile fricii, sărăciei, bolii, eşecului,
lllllediului exterior şi să îţi construieşti viaţa în jurul
suferinţei etc., dar şi vibraţiile prosperităţii, sănătăţii,
principiului ORDINII. Fă inventarul activelor şi pasivelor
succesului şi fericirii, la fel cum conţine totalitatea sunetelor
nle mentale. Cel mai probabil, vei descoperi că cea mai mare
scoase de orchestrele muzicale şi ale vocilor umane, care
iiâbiciune a ta este lipsa încrederii în sine. Din fericire, acest
îşi păstrează individualitatea şi pot fi descifrate prin taandicap poate fi surmontat, iar timiditatea ta poate fi
intermediul unui post de radio. nnsformată în curaj - cu ajutorul principiului autosugestiei.

96 97
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi --------- Credinţa - - - - - - - --
Aplicarea acestui principiu este cât se poate de simplă. T n--eta niciodată să încerc să îl ating până când nu îmi
ce trebuie să faci este să concepi o listă cu gânduri poziti „ci dezvolta într-o măsură suficientă încrederea în sine
să le notezi în scris, să le memorezi şi să le repeţi până c· $1 în faptul că îl pot atinge.
ajung să facă parte integrantă din mintea ta subconstie inteleg cât se poate de clar că nicio funcţie şi nicio
awre nu poate dura la infinit dacă nu sunt clădite pe
Jidevăr şi pe justiţie. De aceea, nu mă voi angaja
Formula încrederii în sine !"Jciodată în vreo afacere care să nu le aducă beneficii
i:IJIUror părţilor implicate. Voireuşi să fac acest lucru
Unu. Eu ştiu că am capacitatea de a-mi realiza Princip prin atragerea către mine a forţelor pe care doresc să
Scop în viaţă. De aceea, CER de la mine să acţio lre folosesc şi a cooperării celorlalţi oameni. Îi voi
încontinuu şi cu perseverenţă până când voi atin Jctermina pe cei din jur să mă slujească prin hotărârea
acest scop, şi promit aici şi acum că voi desfăş mea de a-i sluji pe cei din jur. Voi elimina din mintea
o astfel de activitate. mea ura, invidia, gelozia, egoismul şi cinismul, şi îmi
Doi. Îmi dau seama că gândurile predominante din min „oi dezvolta iubirea faţă de întreaga umanitate, întrucât
mea vor sfârşi mai devreme sau mai târziu prin a J sriu că atitudinea negativă îndreptată împotriva celor­
Wti oameni nu îmi poate aduce niciodată succesul. Îi
forma unor acţiuni fizice exterioare, transformându
, oi determina pe ceilalţi oameni să creadă în mine
astfel treptat într-o realitate fizică. De aceea, îmi ,
pentru că eu însumi voi crede în ei, dar şi în mine.
concentra zilnic mintea timp de 30 de minute asu
\·oi semna această formulă cu numele meu, o voi
sarcinii de a mă gândi la cel care doresc să dev ·
memora şi o voi repeta cu voce tare o dată pe zi, cu
creând astfel în mintea mea o imagine clară a ace
o NCREDERE deplină că ea îmi va transforma gradat
persoane.
G..\.',mURILE şi ACŢIUNILE, astfel încât să capăt o
Trei. Cunoscând principiul autosugestiei, eu ştiu că o ·
ncredere din ce în ce mai mare în mine însumi şi să
dorinţă pe care o cultiv ferm în mintea mea va sft devin o persoană de succes.
prin a-şi căuta o expresie corespondentă în planul fi · '. la baza acestei formule stă o lege a Naturii pe care
De aceea, îmi voi consacra zilnic zece minute · · nu a reuşit până acum să o explice şi care i-a uimit
timpul meu pentru a-mi amplifica ÎNCREDEREA • g�. antii din toate timpurile. Psihologii au numit această
SINE. ...autosugestie", aşa că vom păstra şi noi acest termen.
Patru. Am notat în scris, cât se poate De altfel, numele pe care i-l dăm acestei legi nu are
PRINCIPALUL MEU SCOP ÎN VIATĂ , ' U1pOrtanţă prea mare. Ceea ce contează este că ea

98 99
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---------- Credinţa - ------- --
repetând
FUNCŢI-ONEAZĂ în favoarea umanităţii, ajutând-o s­ :mde a fost găsit trei zile mai târziu, gemând şi
va ucide!
avanseze din ce în ce mai mult către succes şi către �-una: ,,Doamne Dumnezeule, acest lucru mă
devăr,
perfecţiune, DACĂ este utilizată într-un mod constructiv. ,u voi putea suporta niciodată această ruşine!" Într-a
ul de
Pe de altă parte, dacă este folosită într-un mod distructiv, d a murit foarte curând. Me dicii au dat verdict
ea poate face ravagii. Această afirmaţie ne permite s· _sinucidere mentală".
tragem o concluzie extrem de importantă, şi anume: toţi cei Aşa cum electricitatea poate pune în mişcare roţile
care îşi sfârşesc viaţa în sărăcie, în suferinţă şi în durere, extrem
mriaşe ale industriei, aducându-le oamenilor servicii
datorează acest lucru aplicării negative a principiului sau
Je utile DACĂ este folosită într-un mod constructiv,
autosugestiei. Explicaţia este cât se poate de simplă: TOATE mod
poate curma viaţa DACĂ e ste folosită într-un
GÂNDURILE AU TENDINŢA SĂ SE TRANSFORME ÎN către
distructiv, la fel, legea autosugestiei te poate conduce
ECHIVALENTUL LOR FIZIC. erii,
pace şi prosperitate sau te poate arunca în valea plâng
Mintea subconştientă (laboratorul chimic în care sunt
.1 suferinţei, eşecului şi morţ
ii, în funcţie de felul în care
combinate toate gândurile şi care traduce apoi rezultanta
lor în realitate fizică) nu face nicio distincţie între gândurile 0 înţelegi şi în care o aplici.
de
constructive şi cele distructive. Ea lucrează cu materialul Dacă îţi vei umple mintea cu gânduri de TEAMA,
cta
clientului, fiind alimentată de gândurile acestuia. Mintea ;\ndoială si de neîncredere în capacitatea ta de a te cone
n mod
subconştientă transformă în realitate un gând care are la :a fortel; Inteligenţei Infinite şi de a le folosi într-u
spirit al
bază o stare de TEAMĂ la fel de uşor cum poate transforma const;uctiv, legea autosugestiei va pre lua acest
pe care
în realitate un gând care are la bază o stare de CURAJ sau :s11eîncrederii şi îl va transforma într-un tipar mental,
lui fiz�c.
de CREDINŢĂ. mintea ta subconştientă îl va traduce în echivalentul
VA­
Paginile istoriei medicale sunt pline de exemple ale ACEASTĂ AFIRMAŢIE ESTE LA FEL DE ADE
FAC
unor cazuri de „sinucidere prin autosugestie". Un om se RATĂ CA ŞI AFIRMAŢIA CĂ DOI ŞI CU DOI
poate sinucide nu doar printr-un gest direct, ci şi prin PATRU!
vest
autosugestia sa negativă. De pildă, într-un oraş din vestul La fel ca vântul care poate împinge o navă către
a, dar te
Statelor Unite, un bărbat pe nume Joseph Grant, care lucra ,i alta către est, legea autosuge stiei te poate ridic
în care ştii să îţi înalţi
într-o bancă, a „împrumutat" o sumă mare de bani fără :,oate
. ' coborî, în funcţie de maniera
si
consimţământul directorilor săi, după care a pierdut aceşti :,ânz
· e le GÂNDIRII.
pe un
bani la jocuri de noroc. Într-o zi, la bancă a venit un Legea autosugestiei îţi poate permite să te ridici
Ea este
control, care a început să verifice conturile. Grant a părăsit nivel al realizării ce sfidează orice imaginaţie.
imediat banca şi a închiriat o cameră într-un hotel local, Jescrisă perfect de următoarele versuri:

100 101
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Credinţa ----------
De crezi că eşti învins, aşa vei fi, �ându-I să te conducă spre ţelul pe care ţi l-ai propus,
De crezi că nu poţi, chiar nu vei putea, «1-care ar fi acesta.
De nu crezi în izbândă, nicicând n-o vei avea. Abraham Lincoln a eşuat în toate demersurile sale
Când crezi că pierzi, tu ai pierdut deja.
pănă la vârsta de 40 de ani. Practic, era un nimeni venit
Je nicăieri, până când în viaţa lui s-a produs un eveniment
Vezi, lumea ne învaţă ne-ncetat:
.:are a trezit geniul adormit în mintea şi în inima sa, iar el
.,De vrei succes, doreşte-l mai întâi. "
.l devenit unul dintre cei mai mari oameni ai istoriei.
De crezi că eşti prea mic, aşa vei fi.
...Evenimentul" a produs în inima lui o emoţie puternică, în
Dă gândului aripi spre înălţimi şi sigur de vei fi,
.:are tristeţea s-a amestecat cu IUBIREA. Cea care a
vei izbândi,
declanşat evenimentul a fost Anne Rutledge, singura femeie
Răsplata nu va-ntârzia, să ştii!
pe care a iubit-o vreodată.
Este binecunoscut faptul că emoţia IUBIRII se apropie
În ale vieţii bătălii,
toarte mult de vibraţia acelei stări de spirit cunoscută sub
Cei mai puternici şi cei mai agili,
numele de CREDINŢĂ. Într-adevăr, la fel ca şi Credinţa,
Nu sunt învingători din start.
Iubirea poate traduce orice gând în echivalentul lui spiritual.
Victorios mereu s-a dovedit
in timpul cercetărilor pe care le-a făcut, autorul cărţii de
Cel ce-a gândit: ,,EU CRED ÎN MINE!"
fată a descoperit, analizând viaţa şi realizările a sute de
bărbati, care s-au remarcat si , care au ajuns să fie consideraţi
Observă cuvintele scoase în evidenţă şi vei înţelege excepţionali de către semenii lor, că în aproape toate ca­
semnificaţia profundă pe care a avut-o în minte poetul zurile, în spatele lor a stat iubirea unei femei. Emoţia iubirii
atunci când a scris aceste versuri. dă nastere
, în inima si. în creierul omului unui câmp extrem
Undeva în fiinţa ta (poate în celulele creierului tău) zace Je favorabil de atracţie magnetică, care conduce la o
adormită sămânţa realizării. Dacă ai trezi şi ai pune la treabă adevărată afluenţă de vibraţii subtile de înaltă frecvenţă ce
această sămânţă, ea te-ar putea conduce pe înălţimi plutesc prin eter.
ameţitoare, pe care nu ai fi crezut niciodată că le-ai putea Dacă doreşti dovezi pentru a te convinge de puterea
atinge. CREDINŢEI, studiază realizările oamenilor care s-au folosit
Aşa cum un maestru muzician poate scoate cele mai de această putere. În fruntea listei se află fără doar şi poate
angelice sunete dintr-o vioară, la fel îţi poţi trezi şi tu geniul marele Nazarinean. La ora actuală, creştinismul este cea mai
adormit în interiorul creierului tău, punându-l la treabă şi mare forţă care influenţează minţile oamenilor de pe

102 103
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------ - - - Credinţa ----------
Pământ. Baza lui este CREDINŢA, indiferent cât de mult au Prin puterea CREDINŢEI sale, Gandhi a realizat ceea
pervertit-o oamenii şi cât de greşit au interpretat ei
� nici cea mai mare putere militară de pe Pământ nu ar
semnificaţia acestei mari forţe, şi indiferent câte dogme care
,utea realiza numai cu ajutorul soldaţilor şi al echipa­
nu au nimic de-a face cu ea au creat ei în numele acesteia.
�ntelor militare. El a reuşit uimitoarea realizare de a
În esenţă, învăţăturile şi realizările lui Iisus Hristos,
l\llTIUENŢA două sute de milioane de minţi astfel încât
interpretate de mulţi drept „miracole" nu atestă altceva decât
i-i SE COALIZEZE ŞI SĂ ACŢIONEZE LA UNISON, CA
puterea CREDINŢEI sale. Dacă există într-adevăr „mira­
S1 CUM AR FI O SINGURĂ MINTE.
cole", acestea sunt întotdeauna produse în acea stare de
Ce altă forţă de pe Pământ, cu excepţia CREDINŢEI,
spirit cunoscută sub numele de CREDINŢĂ! În mod
regretabil, mulţi dintre cei care conduc religiile, ca să nu • putea face aşa ceva?
mai vorbim de aşa-zişii creştini, nu înţeleg şi nu practică Sunt absolut convins că va veni o zi când angajaţii şi
puterea CREDINŢEI. mgajatorii lor vor descoperi posibilităţile CREDINŢEI.
Îţi propun să examinăm în continuare un exemplu Consider că această zi se apropie. Întreaga lume a avut şansa
perfect care atestă puterea CREDINŢEI. Este vorba de ;;i constate, cu ocazia Marii Recesiuni, unde conduce LIPSA

Mahatma Gandhi, un bărbat indian care a ajuns cunoscut DE CREDINŢĂ, cel puţin în domeniul afacerilor.
în întreaga lume. Acesta reprezintă unul dintre cele mai Cu siguranţă, civilizaţia a dat naştere unui număr
uimitoare exemple cunoscute la ora actuală care atestă cât ;uficient de mare de fiinţe inteligente capabile să înveţe
de departe poate ajunge puterea CREDINŢEI. Gandhi .a::eastă mare lecţie pe care Marea Recesiune a predat-o lumii
deţine probabil mai multă putere potenţială decât orice alt mtregi. În timpul recesiunii, toţi oamenii s-au putut convinge
om care trăieşte la ora actuală pe planeta noastră, chit că ci atunci când se răspândeşte la nivel global, TEAMA poate
nu deţine niciunul din instrumentele clasice ale puterii, cum paraliza complet roţile marii maşinării industriale şi
ar fi banii, navele de luptă, soldaţii şi materialele de război. ..:omerciale. În urma acestei experienţe se vor naşte cu
Gandhi nu are casă, nu are nici măcar un rând de haine, ii2:uranţă lideri în domeniul afacerilor care vor profita de
dar ARE PUTERE. Cum a ajuns el la această putere? .!;emplul dat întregii lumi de Gandhi, aplicând în domeniul
EL A CĂPĂTAT ACCES LA ACEASTĂ PUTERE :economic aceleaşi tactici pe care le-a folosit acesta pentru
PRIN ÎNŢELEGEREA PRINCIPIULUI CREDINŢEI ŞI .a. construi cea mai mare mişcare colectivă cunoscută vreodată
PRIN CAPACITATEA SA DE A INOCULA ACEASTĂ iii istorie. Aceşti lideri vor proveni din rândurile unor oameni
CREDINŢĂ ÎN MINŢILE A DOUĂ SUTE DE MILI-OANE ioe care nimeni nu îi cunoaşte la ora actuală sau care lucrează
DE OAMENI.
� poziţii modeste în oţelării, în mine, în fabricile de

104
105
-------­
Foloseşte-ţi mintea pentru a te imbogăţi ---- ---------- Credinţa --
ICIREA ŞI
automobile şi în diferitele oraşe mai mari sau mai mici ale Ccn·ântul de ordine al viitorului va fi FER
tea va atinge
Americii. ld1-ŢUMIREA UMANĂ, iar când umanita
eriale va
Lumea afacerilor trebuie să fie r adical reformată. Să nu .&:�astă stare de spirit, producţia de bunuri mat
nt d ecât în
ai nicio îndoială în această privinţă! Metodele folosite în :l"'ea singură grijă de ea însăşi, mai e ficie
îşi susţină
trecut, având la bază o combinaţie între FORŢĂ şi TEAMĂ, p!rioada în care oamenii nu au ştiut cum să
reselor lor
vor fi cu siguranţă înlocuite de alte principii, infinit mai bune, munca prin CREDINŢA şi prin urmărirea inte
precum CREDINŢA şi cooperarea. Simplii muncitori nu vor DdiYiduale.
erarea
mai primi doar salarii pentru munca lor , ci dividende din Datorită necesităţii de a combina credinţa şi coop
opotrivă
profiturile afacerii, Ia fel ca şi cei care furnizează capitalul. :u afacerile şi cu industria, consider că ar fi de
reună un
Mai întâi de toate , ei trebuie să LE OFERE ÎNSĂ CEVA IIL!teresant şi profitabil dacă am analiza împ
înţe legere a
MAI MULT ANGAJATORILOR LOR, renunţând la toate ("", enime nt care asigură o bază e xcel entă de
de afaceri
metodei prin care industriaşii şi oamenii
i c eva.
Jt.:umulează mari averi dăruind înainte de a prim
aceste proteste şi negocieri prin puterea forţei, din care toată
lumea are de pierdut. Altfel spus, ei trebuie să fşi câştige cut în
Evenime ntul de care doresc să vorbesc s-a petre
dreptul la primirea dividendelor! e d States
.irml 1900, anul în care a apărut compania Unit
Mai mult, şi acesta este lucrul cel mai important dintre poveste şi
Steel Corporation. Citeşte cu atenţi e această
toate - EI VOR FI CONDUŞI DE LIDERI CARE VOR ILE pot fi
mcearcă să înţelegi mecanismul prin care IDE
ÎNŢELEGE ŞI CARE VOR APLICA PRINCIPIILE rransformate în ave ri uriaşe .
născut
UTILIZATE DE MAHATMA GANDHI. Numai în acest La început, United States Steel Corporation s-a
ei IDEI pe
fel vor putea obţine liderii de la adepţii lor spiritul cooperării m mintea lui Charles M. Schwab, sub forma un
sale ! În al
TOTALE, care reprezintă puterea în forma ei cea mai înaltă .:are şi-a creat-o prin puterea IMAGINAŢIEI
inut IDEEA
şi cea mai durabilă. .x,ilea rând, doresc să menţionez că el şi-a susţ
formulat un
Această uluitoare e pocă a maşinăriilor în care trăim la prin CREDINŢA sa. În al treilea rând, el şi-a
ată într-o
ora actuală (şi care, de altfeL se află abia la începutul ei) i-a privat PLAN prin care IDEEA sa să poată fi transform
el a pus acest
pe oameni de sufle tele lor . Liderii şi-au tratat subalternii ca realitate fizică şi financiară. În al patrulea rând,
la University
pe nişte piese ale unor maşinării mecanice. De altfel, ei au plan în aplicare, ţinând f aimosul său discurs d e
e PLANUL
fost forţaţi să f acă acest lucru chiar de angajaţii lor, care Club. În al cincilea rând, el s-a ţinut cu dinţii d
pe care ·l-a
s-au târguit cu ei pe ntru a primi ceva, nu pentru a dărui său, pe care 1-a urmat cu PERSEVERENŢĂ şi
t realizat
ceva, şi asta în de trime ntul tuturor părţilor implicate. întărit prin DECIZIA sa fermă până când 1-a văzu

106 107
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ____ -------- - Credinţa ----------
-

pe deplin. În al şaselea rând, el şi-a pregătit calea care l­ mnpul recentei lor vizite la Pittsburgh, J. Edwards Simmons
a condus către succes prin cultivarea unei DORINTE $i Charles Stewart Smith i-au aranjat acestuia un banchet
ARZĂTOARE de a avea succes. pentru a-l prezenta pe tânărul oţelar în vârstă de 38 de ani
Dacă faci parte din rândul celor care s-au întrebat elitei societăţii bancare de pe coasta de est. Ei nu s-au
adeseori cum sunt acumulate marile averi, gândeste-te la J.Şteptat însă nicio clipă ca tânărul să domine întreaga
această poveste a creării companiei United Stat�s Steel ..:onvenţie. Mai mult, l-au avertizat chiar că bancherii rigizi
Corporation, care este cât se poate de relevantă. Dacă încă din New York nu vor reacţiona favorabil la un discurs prea
mai ai îndoieli că omul ÎŞI POATE FOLOSI MINTEA lung şi că, dacă nu dorea să îi plictisească pe alde Stillman,
PENTRU A SE ÎMBOGĂŢI, această poveste ar trebui să Harriman şi Vanderbilt, ar face mai bine să îşi limiteze
le alunge complet, întrucât istoria creării companiei United discursul la cel mult 15-20 de minute de politeţuri formale.
States Steel Corporation ilustrează perfect aplicarea celor mai Nici chiar John Pierpont Morgan, care stătea la dreapta
multe din cele 13 principii descrise în această carte. lui Schwab, după cum cerea demnitatea sa imperială, nu
Uimitoarea descriere a puterii pe care o poate avea o intenţiona să rămână la banchet mai mult de câteva minute.
IDEE a fost relatată extraordinar de John Lowell în ziarul Cât despre presă şi despre publicul larg, evenimentul a fost
New York World-Telegram, cu a cărui permisiune o voi considerat atât de minor încât el nu a fost menţionat în niciun
reproduce în cele ce urmează: ziar care a apărut a doua zi.
Aşa se face că cele două gazde şi distinşii lor oaspeţi
jÎ-au văzut de treabă, consumând cele şapte sau opt feluri
Un discurs minunat pentru un miliard de de mâncare, după cum era cutuma. Conversaţia era foarte
dolari redusă şi nu se schimbau decât cel mult replici formale.
Foarte puţini dintre bancheri şi dintre brokeri îl cunoscuseră
Când, în seara zilei de 12 decembrie 1900 circa 80 de pe Schwab, a cărui carieră a înflorit pe malul râului Monon­
distinşi membri ai nobilimii financiare a natiuni{ s-au adunat gahela, şi nici chiar aceştia nu îl cunoşteau foarte bine. Şi
în marea sală de bal a Clubului Universităţii de pe Fifth totuşi, până la încheierea banchetului, absolut toată lumea,
Avenue pentru a asculta discursul unui tânăr venit din vest inclusiv Stăpânul Suprem al Banilor, Morgan, avea să fie
cei care şi-au dat seama că asistau la unul dintre cele mai cucerită de tânărul Schwab, iar un nou-născut în valoare
semnificative episoade din istoria industrială a Americii de un miliard de dolari avea să fie conceput.
puteau fi număraţi pe degetele de la o singură mână. Este regretabil că discursul de la banchet al lui Charlie
Cu inimile pline de recunoştinţă pentru ospitalitatea Schwab nu a fost înregistrat, de dragul istoriei. Din fericire,

calda de care a dat dovadă domnul Charles M. Schwab în el a repetat o parte din acest discurs la o dată ulterioară,

108 109
----_ Foloseşte-ţi mintea pentru a
te îmbogăţi ---­ ---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----
!n timpul unei întruniri similare cu bancherii din Chicag
o. marele avocat rural, a încercat şi el, dar nu a fost considerat
Incă şi mai târziu, când guvernul a con
siderat oportun să mficient de important. Până când elocvenţa lui Schwab nu
dizolve Steel Trust, el a depus mărturi
e de pe poziţia de hl condus pe Morgan către acea înălţime de pe c are să poată
martor, descriind observaţiile sale, care
l-au făcut pe Morgan 'l!cdea cu ochii lui rezultatele solide pe care le promitea cel
să intre într-o adevărată frenezie fina
nciară. mai îndrăzneţ proiect financiar conceput vreodată, ideea
Cel mai probabil, a fost vorba de un
discurs «banal». 1illllei mari corporaţii în domeniul siderurgiei a fost discre­
destul de agramat (căci Schwab
nu a fost preocupat ditată şi considerată un simplu vis delirant al unor aven­
niciodată de fineţuri lingvistice) şi pres
ărat cu epigrame şi mrieri care doresc să dea lovitura în plan financiar.
cu perle de înţelepciune. Dincolo de Magnetismul financiar care a început să atragă cu o
cuvinte au contat însă
forţa sa galvanică şi efectul pe care ţeneraţie în urmă mii de companii mici şi uneori ineficient
1-a produs aceasta
asupra capitalului de cinci miliarde de �tionate în combinaţii din ce în ce mai mari, capabile să
dolari reprezentat de
meseni. După ce Schwab şi-a încheiat �obească orice competiţie, a devenit operativ în lumea
discursul şi vraja a
început să se mai risipească (deşi disc Siderurgiei graţie jovialului pirat al afacerilor, John W. Gates.
ursul a durat 90 de
minute), Morgan l-a condus pe orator Gates a format deja American Steel and Wire Company
într-un separeu retras,
unde au mai discutat încă o oră bun dintr-un lanţ de concerne mai mici, şi împreună cu Morgan
ă.
Magia personalităţii lui Schwab era .i creat The Federal Steel Company. Alte două concerne ale
fără doar şi poate
uriaşă, dar ce a contat şi mai mult lui Morgan sunt The National Tube şi American Bridge, în
pentru impresionarea
bancherilor a fost programul său extrem timp ce fraţii Moore au cumpărat alte afaceri şi au format
de detaliat de mărire
a companiei Steel. Mulţi alţi oameni �pul Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel şi National Steel
de afaceri au încercat
să îl convingă pe Morgan să inve Company.
stească într-o mare
corporaţie a oţelului, după modelul Totuşi, prin comparaţie cu trustul vertical al lui Andrew
celor care apăruseră în
ultima vreme în domeniul producerii Carnegie, trust condus şi aflat în proprietatea a 53 de asociaţi,
de biscuiti, ' al teleco-
municaţiilor, al zahărului, al cauciucului celelalte combinaţii s-au dovedit o simplă plevuşcă. Oricât
, al whisky-ului, al de mult s-ar combina între ele, acestea nu s-ar putea apropia
petrolului sau al gumei de mestecat. Joh
n W. Gates, marele nici pe departe de organizaţia lui Camegie, iar Morgan ştia
jucător de cărţi, l-a implorat chiar să
finanţeze o astfel de foarte bine acest lucru.
corporaţie, dar Morgan nu a avut încr
edere în el. Fraţii La fel de bine ştia acest lucru şi excentricul scoţian.
Moore, Bill şi Jim, investitori la Bur
sa din Chicago, care De la înălţimea superbei sale panorame din faţa Castelului
au înfiinţat împreună un fond de inve
stiţii, au încercat la Skibo el a privit, la început cu amuzament, iar apoi cµ.
rândul lor, dar au eşuat la fel de lamenta
bil. Elbert H. Gary, resentiment, încercările companiilor mai mici ale lui Morgan

110
111
Credinţa ---------­
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
de a intra pe terenul afacerii sale. Când aceste încercări au ,cată duce o viaţă de privilegii. Schwab a condamnat la
devenit prea îndrăzneţe, iritarea lui Carnegie s-a transformat modul cel mai sincer acest sistem. El le-a demonstrat
în mânie şi în dorinţă de răzbunare. El s-a decis să J5.CUltătorilor săi cât de mioapă era această politică ce
construiască de doi ori mai multe uzine decât rivalii săi, deşi incerca să gâtuiască piaţa într-o eră în care întreaga lume
până atunci nu a fost niciodată interesat în mod deosebit de ie îndrepta către expansiune. Le-a explicat apoi că

tablă, conducte şi cabluri. Dimpotrivă, s-a mulţumit să �ucerea preţului oţelului va crea o nouă piaţă pentru acest
vândă acestor companii deşeuri din metal, lăsându-Ie să se ,rndus finit, într-o expansiune continuă. Inginerii vor inventa
descurce cum or putea. Acum, folosindu-se de Schwab, pe �i si noi destinaţii pentru utilizarea oţelului, astfel încât
care l-a făcut principalul său locotenent, el şi-a propus să a.--ea�tă industrie va ocupa un loc din ce în ce mai important
îşi pună duşmanii cu spatele la zid. im comerţul global. Deşi nu ştia acest lucru, Schwab era de
Aşa se face că în discursul rostit de Charles M. Schwab, upt un apostol al producţiei modeme în masă.
Morgan a văzut răspunsul la problema combinaţiei, care îl Când banchetul de la Clubul Universităţii s-a încheiat,
preocupa atât de tare. Un trust împreună cu Camegie, cel '-lorgan s-a dus acasă şi a început să se gândească la viziunea
mai mare gigant dintre toate, nu ar fi fost de fapt niciun �fetică a lui Schwab, prezentată în roz de acesta. La rândul
fel de trust; ar fi fost mai degrabă un fel de budincă cu prune im. Schwab s-a întors la Pittsburgh pentru a conduce afacerea
fără prune, după cum s-a exprimat odată un autor. ru otel a lui Andrew Camegie, iar Gary şi restul echipei s-au
Discursul din seara zilei de 12 decembrie 1900 al lui mto;s la afacerile lor pe piaţa de capital, încercând să
Schwab l-a făcut pe Morgan să creadă că ar putea coopta mcicipeze următoarele mişcări importante.
sub umbrela sa imensa organizaţie a lui Carnegie. Schwab Acestea nu s-au lăsat mult timp aşteptate. Lui Morgan
a vorbit despre viitorul mondial al siderurgiei, despre 1111 i-a luat mai mult de o săptămână pentru a digera festinul
necesitatea reorganizării în vederea obţinerii unei mai mari 1nr umentelor pe care i le-a plasat Schwab. După ce s-a
eficienţe, despre specializare, despre renunţarea la uzinele �vins că nu va suferi de nicio indigestie financiară, el l-a
ineficiente şi despre concentrarea eforturilor asupra celor .:bemat pe Schwab, dar a constatat că tânărul are reticenţe
eficiente, despre economii în departamentul aprovizionării 71 a se prezenta în faţa lui. El i-a argumentat că domnului
cu minereu şi în cele administrative şi de conducere, şi Camegie nu i-ar plăcea ca preşedintele companiei lui, în care
despre cucerirea pieţelor străine. l.\ea atâta încredere, să flirteze cu Împăratul de pe Wall
Mai mult, el le-a spus marilor bancheri în ce constă s«eet2, adică de pe strada pe care Camegie era ferm hotărât
greşeala lor obişnuită. El le-a sugerat că până acum au
încercat să creeze monopoluri, să ridice încontinuu preţurile . Wall Street este numele străzii pe care se află sediul bursei de capital a
şi să îşi plătească dividende cât mai grase, astfel încât să Sutelor Unite, cea mai mare din lume, (n. tr.).

113
112
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Credinţa ----------
să nu facă vreodată afaceri. John W. Gates i-a sugerat însă k"<tm W. Gates, pe care Morgan îl dispreţuia, întrucât
lui Schwab că dacă ar veni „întâmplător" la o anumită dată ,.�şnuia să joace jocuri de noroc, dar pe care îl folosea ca
în hotelul Bellevue din Philadelphia, J.P. Morgan s-ar afla � o unealtă. În sfârşit, al patrulea bărbat care a participat
şi el în acel hotel, la fel de „întâmplător". Din păcate, când Iii acea întâlnire era Schwab, care cunoştea mai multe
Schwab a ajuns la hotel, Morgan era bolnav şi a fost nevoit .te5pre procesele de producţie şi de vânzare a oţelului decât
să rămână acasă la el, în New York. De aceea, la invitaţia ,::irice alt om în viaţă. În timpul acelei întâlniri, cifrele
insistentă a bătrânului bancher, Schwab s-a dus la New prezentate de nou-venitul din Pittsburgh nu au fost nicio
York şi s-a prezentat la uşa acestuia. dipă puse la îndoială. Dacă Schwab spunea că o companie
Unii istorici economişti au acreditat ideea că întregul 1,:ilorează atâta, însemna că aceasta era valoarea ei reală,
scenariu al acestei drame a fost orchestrat de la început şi � nu alta. El a insistat de asemenea să includă în această
până la sfârşit de Andrew Carnegie, respectiv că banchetul .:ombinaţie doar companiile propuse de el. Schwab a
dat în onoarea lui Schwab, faimosul său discurs, întrunirea „"l.�ceput astfel o corporaţie care să nu poată fi imitată de
de taină de duminică noaptea dintre Schwab şi Regele illmeni, nici măcar pentru a satisface lăcomia prietenilor
Banilor - toate au fost aranjate în detaliu de vicleanul scoţian. ..:are ar fi dorit să scape de companiile lor plasându-le pe
Adevărul este însă exact pe dos. Când Schwab a fost chemat mierii puternici ai lui Morgan. El a lăsat astfel pe dinafară
ca să încheie afacerea, el nu ştia nici măcar în ce măsură ina.i multe concerne mari, pe care Walrusii şi Carpenterii de
„micul şef', după cum i se spunea lui Carnegie, ar fi dispus ?! Wall Street îşi puseseră demult ochii lacomi.
să asculte o ofertă de cumpărare, cu atât mai mult una venită Când s-au ivit zorii zilei, Morgan s-a ridicat în picioare
din partea unui grup de oameni pe care Andrew îi descon­ "' şi-a îndreptat spatele. Nu mai rămânea decât o singură
sidera. Cert este că Schwab s-a prezentat la întrunirea de dlestiune de lămurit:
taină cu un număr alcătuit din şase cifre, care reprezenta - Crezi că îl poţi convinge pe Andrew Camegie să
după părerea lui valoarea fizică şi capacitatea potenţială de •dndă?
câştig a fiecărei companii siderurgice care urma să facă parte - Pot încerca acest lucru, i-a răspuns Schwab.
din noul conglomerat. - Dacă îl poţi convinge să vândă, i-a spus Morgan,
Patru bărbaţi au răsucit aceste cifre pe toate părţile, ,oi accepta această afacere.
timp de o noapte întreagă. Şeful lor, desigur, era Morgan, Până aici. toate bune. Problema era: va vinde Camegie,
marele adept al Religiei Dreptului Divin al Banilor. Lângă �u nu? Şi la ce preţ? (Schwab se gândea la circa 320 de
el se afla aristocraticul său partener, Robert Bacon, un milioane de dolari). Şi cum va accepta plata? În acţiuni
savant şi un gentleman deopotrivă. Al treilea bărbat era .:-omune sau preferenţiale? În obligaţiuni? În cash? La urma

114 115
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbo
găţi ____
urmelor, nimeni nu putea strânge o trei ---------- Credinţa ---------­
me de miliard de
dol an• m cash.
A ***
Schwab şi Camegie au participat în luna Evenimentul a produs vâlvă, desigur. Un corespondent
. ianuari e la
un JOC de golf ţinut în St. Andrews, uritanic a transmis telegrafic că celelalte ţări producătoare
Westchester. Andrew
era îmbrăcat gros, ca să facă faţă frigulu ..ie oţel erau „indignate" de noua şi uriaşa combinaţie.
i, în timp ce Charlie
e�a la �el de vorbăreţ ca întotdeauna, Preşedintele Hadley a declarat la Yale că dacă trusturile nu
încercând să îl bine­
d1spuna pe Andrew. Cei doi nu au po "or fi ţinute sub control, ne putem aştepta ca „la Washington
m enit niciun cuvânt
despre afaceri până când nu s-au aşezat 'iii apară un împărat în următorii 25 de ani". Abilul mani­
_ în salonul primitor
ş1 ca�d al conacului lui Carnegie, ,wator al pieţei de capital, Keene, şi-a făcut însă atât de
situat în imediata
aprop1er�. F losindu-se de aceeaşi put !'.'I.ne datoria de a vinde publicului noi le acţiuni, încât
� ere de persuasiune
cu _care i-a hipnotizat pe cei 80 de mil a:estea au fost vândute practic peste noapte, deşi valoarea
ionari de la Clubul
Umversităţii, Schwab i-a susurat la
. . ure che lui Cameg1e a estimată era de circa 600 de milioane de dolari, după
prom1s mnea tentantă a unei retrageri din afac .;:ăte afirmă unii. Şi astfel, Carnegie s-a ales cu mi lioanele
eri pentru a
se_ �ucura de confort şi de un număr i.ile, sindicatul Morgan s-a ales cu 62 de milioane pentru
suficient de mare de
�1hoane pentru a-şi satisface toate capriciile sociale. În cele ...usteneala" pe care şi-a dat-o, iar „şmecherii" de pe Wall
dm �rn_1ă, Carnegie a capitulat, a scris Srreet, de la Gates la Gary, s-au ales la rândul lor cu foarte
un număr pe o foaie
de hart1e pe care i-a înmânat-o lui Sch multe milioane.
_ wab, căruia i-a spus:
,,Bme, aceasta este suma pentru care
sunt dispus sav vand".
A
***
Suma era de aproximativ 400 de milioan La rândul lui, afaceristul Schwab, în vârstă de 38 de
. e de dolari' 1a
care s-a aJun s pornind de la valoarea de bază menţi mi. şi-a primit propria sa răsplată. El a fost numit
onată de
Sc�wab, �e 320 de milioane de dolari, preşedintele noii corporaţi i şi a păstrat controlul acesteia
la care Carnegie a
ada�gat circa 80 de milioane de dola ;,ănă în anul 1930.
v ri care reprezentau
maruea de capital din ulti
mii doi ani. Am inclus aici această relatare extraordinară a „Afacerii
A
�ai târzi u, pe puntea unui transatlantic pe care s-au Secolului" tocmai pentru că ea reprezintă o ilustrare perfectă
A
m�almt pentru semna afac
� erea, scoţianul i-a spus cu tupeu .1 metodei prin care DORINŢA POATE FI TRANSFORMATĂ
lu� Morgan: ,,Imi pare rău că nu ţi-a L\' ECHIVALENTUL EI FIZIC!
_ m cerut cu 100 de
rmhoane mai mult". Îmi imaginez că se vor găsi unii cititori care vor pune
. _s� spune că Morgan i-ar fi răspuns cu umor: ,,Dacă ;:a îndoială afirmaţia potrivit căreia o simplă DORINŢĂ
m1-ru f1 cerut cu 100 de milioane mai untangibilă poate fi convertită în echivalentul ei fizic. Mulţi
mult, ţi le-aş fi dat
bucuros". Jintre ei îşi vor spune probabi l: ,,Nimeni nu poate
irransforma NIMICUL în CEVA!" Consider că cel mai bun
116
117
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmb
ogăţi ---­ ----- ----
- Credinţa ----------
răspuns pentru aceşti neîncrezători
este povestea reală a că United States Steel Corporation a prosperat, devenind
formării giganticei corporaţii United
States Steel. :ma dintre cele mai bogate şi mai puternice corporaţii din
Această organizaţie uriaşă a fost
creată mai întâi de America, angajând mii de oameni, descoperind noi moda­
toate în mintea unui singur om. Într
egul plan de unificare lităţi de a folosi oţelul şi deschizând astfel noi pieţe. Altfel
a mai multor uzine siderurgice
capabile să îi asigure ipUS, cele 600 de milioane de dolari pe care le-a produs
corporaţiei stabilitatea financiară
a fost pus la cale de IDEEA lui Schwab au fost pe deplin meritate!
acelaşi om. CREDINŢA, DORIN
ŢA, IMAGINA TIA si Orice AVERE începe mai întâi de toate sub forma unui
PERSEVE-RENŢA lui au fost prin
cipalele ingredien�e c�e GJ\ND!
au asigurat crearea trustului United
States Steel. Uzinele Suma nu este limitată decât de persoana în mintea căreia
siderurgice propriu-zise şi echipa
mentele cumpărate de începe să opereze GÂNDUL respectiv. CREDINŢA înlătură
noua corporaţie DUPĂ NAŞT
EREA ACESTEIA ÎN orice limite! Aminteşte-ţi acest lucru data viitoare când mai
EXISTENŢA FIZICĂ au jucat rolu
l lor, dar o analiză atentă negociezi cu Viaţa pentru preţul pe care îl ceri pentru
arată că valoarea proprietăţilor
achiziţionate de noua serviciile tale, oricare ar fi acestea.
corporaţie a crescut cu o valoare esti
mată la ŞASE SUTE Îţi reamintesc în această direcţie că omul care a creat
DE MILIOANE DE DOLARI, în
urma simplei tranzacţii Cnited States Steel Corporation era practic un ilustru
care le-a unificat sub aceeaşi con
ducere. necunoscut la acea vreme. Până când nu a dat naştere
Cu alte cuvinte, IDEEA lui Charles
M. Schwab, Ia care faimoasei sale IDEI, el nu a fost decât unul din nenumăraţii
s-a adăugat CREDINŢA sa, cu ajutoru
l căreia a reusit să îsi angajaţi ai lui Andrew Camegie. După ce şi-a conceput
inoculeze IDEEA în mintea lui J.P.
Morgan şi a c�lorlal�i IDEEA, el s-a ridicat rapid pe o poziţie de putere, bucurân­
finanţatori, s-a vândut pe piaţa de cap
ital şi a adus un profit du-se de faimă şi de avere.
de aproximativ 600.000.000 de dol
ari. Nu mi se pare deloc
puţin pentru o singură IDEE!
MINTEA NU ARE ALTE LIMITE DECÂT
Cât despre cei care şi-au împărţit ace
st profit şi în ce CELE PE CARE NI LE IMPUNEM SINGURI.
fel, ne interesează mai puţin pe noi
. Singurul lucru pe care ATÂT SĂRĂCIA CÂT ŞI BOGĂŢIA SUNT
dorim să îl subliniem este că ace
astă realizare măreată REZULTATUL GÂNDURILOR NOASTRE.
reprezintă o dovadă indubitabilă a
corectitudinii filozofi�i
descrise în această carte, dat fiind
că Ia baza tranzactiei
descrise mai sus au stat exact prin
cipiile acestei filozofii.
Mai mult, pragmatismul acestei filozofi
i este atestat de faptul

ll8 119
CAPITOLUL 4

AUTOSUGESTIA
Principala metodă de influenţare a minţii
subconştiente

Al treilea pas care conduce către


îmbogăţire

AUTOSUGESTIA este un concept care se aplică


tuturor sugestiilor şi tuturor stimulilor autoadministraţi care
ajung în mintea omului prin intermediul celor cinci simţuri.
Cu alte cuvinte, autosugestia este o sugestionare de sine. Ea
reprezintă principala punte de comunicare între acea parte
a minţii care guvernează gândirea conştientă şi acea parte
a minţii care serveşte drept panou de comandă pentru
subconştient.
Prin gândurile dominante pe care omul le cultivă în
mintea sa conştientă (fie ele pozitive sau negative), principiul
autosugestiei poate pătrunde în mod voluntar în mintea
subconştientă şi o poate influenţa.

121
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- -- ------ Autosugestia -
- -------

NICIUN GÂND, fie el pozitiv sau negativ, NU POATE mult, SĂ SIMŢI ŞI SĂ TE VIZUALIZEZI ca având DEJA
PĂTRUNDE ÎN MINTEA SUBCONŞTIENTĂ FĂRĂ JLeşti bani în posesia ta! Prin respectarea acestor instruc­
AJUTORUL PRINCIPIULUI AUTOSUGESTIEI, cu :::iuni, tu îi comunici direct MINŢII TALE SUBCONŞTI­
excepţia gândurilor culese direct din eter. Altfel spus, toate E.'\1E, obiectul DORINŢEI tale în spiritul unei CREDINŢE
impresiile percepute de cele cinci simţuri sunt blocate de libsolute. Prin repetarea acestui procedeu, tu îţi poţi crea în
mintea gânditoare CONŞTIENTĂ. Aceasta poate fie să le
:nod voluntar tipare mentale favorabile transformării
transmită mai departe minţii subconştiente, fie să le respingă,
dorinţei tale în echivalentul ei în bani.
după cum doreste. ' Facultatea constientă serveste asadar
' ' ' Întoarce-te aşadar la cei şase paşi descrişi în capitolul
drept avanpost şi paznic al intrării în subconştient.
2 şi reciteşte-i cu cea mai mare atenţie, înainte de a merge
Natura a construit omul astfel încât acesta să poată
:nai departe cu lectura. După ce ai făcut acest lucru, citeşte
deţine un CONTROL ABSOLUT asupra gândurilor şi
.:u cea mai mare atenţie cele patru instrucţiuni pentru orga­
impresiilor celor cinci simţuri care îi pătrund în subconştient,
nizarea grupului de consultanţă din capitolul referitor la
ceea ce nu înseamnă că omul îsi EXERCITĂ întotdeauna
Planificarea Organizată. Dacă vei compara cele două seturi
această formă de control. În marea majoritate a cazurilor,
Je instrucţiuni cu afirmaţiile legate de autosugestie, vei
oamenii NU îşi exercită acest control, fapt care explică de
ce atât de mulţi dintre ei experimentează sărăcia şi suferinţa. .:-onstata că aceste instrucţiuni nu implică altceva decât
Pentru o mai bună înţelegere, putem compara mintea aplicarea principiului autosugestiei.
subconştientă cu o grădină cu solul fertil. Dacă în ea nu sunt De aceea, ori de câte ori vei citi cu voce tare afirmaţia
cultivate seminţe de calitate, grădina va fi plină de buruieni. care descrie împlinirea dorinţei tale (şi prin care îţi propui
AUTOSUGESTIA este instrumentul de control prin care 5ă îţi dezvolţi o „conştiinţă a banilor"), aminteşte-ţi că simpla
omul îşi poate alimenta în mod voluntar mintea subconştientă rostire a cuvintelor NU ÎNSEAMNĂ MARE LUCRU
cu gânduri constructive. Dacă se dovedeşte neglijent şi DACĂ nu vei susţine aceste cuvinte prin emoţiile tale. Chiar
delăsător, el le poate însă permite la fel de bine gândurilor dacă vei repeta de un milion de ori faimoasa formulă a lui
distructive să îşi găsească drumul către solul fertil al minţii Emil Coue: ,,Cu fiecare zi care trece mă simt din ce în ce
sale. mai bine, în toate felurile cu putinţă", tu nu vei experimenta
Atunci când ţi-am vorbit despre cei şase paşi pe care rezultatele dorite DECÂT DACĂ vei susţine aceste cuvinte
i-am descris în capitolul despre Dorinţă, ţi-am recomandat prin emoţiile şi prin CREDINŢA ta. Mintea subconştientă
să citeşti CU VOCE TARE, de două ori pe zi, afirmaţia nu recunoaşte şi nu ţine cont DECÂT de acele gânduri care
SCRISĂ a DORINŢEI TALE DE A AVEA BANI, ba mai sunt dublate de emoţii.

122 123
--------- Autosugestia ---------
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi
cttrem de rare în care legea mediilor favorizează atragerea
Acest lucru este atât de important încât voi continua
dr bani prin intermediul acesto r in strumen te. În schimb,
să insist asupra lui în fiecare capitol. Pri ncipalul m otiv
aetoda de atragere a banilor descrisă î n cartea de faţă nu
pentru care oamen ii care î ncearcă să aplice principiul
ăepinde în niciun fel de legea mediilor. Mai mult, ea nu
autosugestiei nu obţin rezultatele scontate este exact lipsa
de înţelegere a acestui aspect. ire favoriţi, acţionând la fel de eficient în cazul tuturor celor
Cuvintele rostite monoton, fără nicio emoţie, nu � o aplică aşa cum trebuie. Dacă un individ încearcă
influenţează în niciun fel mintea subconştientă. Tu nu te vei 1-eastă metodă dar nu reuşeşte, eşecul îi aparţine în totalitate
putea bucura niciodată de rezultate apreciabile ale lucrului :mdividului, nu metodei. Dacă se întâmplă să încerci şi să
cu subcon ştientul până când nu vei învăţa să pătrunzi în � greş, încearcă din nou şi din nou, până când vei reuşi.
mintea ta subconştien tă prin intermediul gândurilor sau Capacitatea de a folosi în mod corect principiul
cuvintelor dublate de emoţii puternice şi de CREDINŢĂ. J:11L1tosugestiei depinde în mare măsură de capacitatea ta de
Chiar dacă nu vei reuşi să îţi controlezi şi să îţi CONCENTRARE asupra DORINŢEI alese, pân ă când
focalizezi emoţiile de la prima încercare de aplicare a legii .11Ceasta sfârşeşte prin a se transforma într-o OBSESIE
autosugestiei, nu trebuie să fii dezamăgit. Aşa cum am mai �tENSĂ.
spus, NIMENI NU POATE OBŢINE CEVA FĂRĂ SĂ Dacă îţi propui să urmezi instrucţiunile din cei şase paşi
OFERE NIMIC ÎN SCHIMB. Capacitatea de a pătrunde în descrişi în capitolul 2, este absolut esenţial să aplici principiul
subconştient şi de a-l influenţa are propriul ei preţ, iar tu CONCENTRĂRII MENTALE.
VA TREBUI SĂ PLĂTEŞTI ACEST PREŢ. Subconştientul Iată câteva sugestii care te pot ajuta să aplici în mod
nu poate fi amăgit, oricât de mult ţi-ai propune acest lucru. dicient acest principiu al concentrării. Atunci când aplici
Preţul capacităţii de a-ţi influenţa mintea subconştien tă este primul pas, în care eşti instruit să „îţi focalizezi mintea asupra
PERSEVERENŢA care nu cedează niciodată şi care aplică i-Umei EXACTE de bani pe care ţi-o doreşti", menţine-ţi
în permanenţă principiile descrise în această carte. Nimeni mintea sau atenţia CONCENTRATĂ asupra acestei sume,
n u îşi po ate dezvo lta această capacitate de a lucra cu
.:u ochii închişi, până când ajungi SĂ VIZUALIZEZI CU
subconştientul plăti nd un preţ mai mic. TU ŞI NUMAI TU ADEVĂRAT apariţia sumei respective de bani în faţa ta.
trebuie să stabileşti dacă răsplata pe care ţi-o doreşti
Practică acest exerciţiu cel puţin o dată pe zi. Atunci când
(,,conştiinţa banilor" în cazul de faţă) merită sau n u preţul
JJ>lici această metodă, urmează şi instrucţiunile din capitolul
pe care trebuie să îl plăteşti pentru ea.
referitor la CREDINŢĂ şi vizualizează-te ca FIIND DEJA
Înţelepciunea şi inteligenţa nu sunt suficiente pentru
a atrage şi pentru a acumula banii, cu excepţia câtorva cazuri
N POSESIA SUMEI DE BANI RESPECTIVE.

125
124
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te Îmbogăţi ---- --------- Autosugestia
instruit
Şi încă un aspect semnificativ: mi ntea s ubconştientă În cel de-al patrulea din cei şase paşi ai fost
ţei tale
acceptă şi îndeplineşte toate ordinele care i se dau în spiritul să îţi creezi „un plan clar pentru îndeplinirea dorin
. Această
unei CREDINŢE absolute, dar aces te ordine trebuie s ă îi fie si să începi imediat transpunerea lui în practică"
ris în
prezentate din nou şi din nou, prin repetiţie, pentru a putea mstrucţiune trebui e îndeplinită în spi ritul desc
dere în
fi interpretate de ea. Păcăleşte-ţi în mod legi tim mintea paragraful precedent. Nu trebuie să ai încre
de bani
subconştientă, făcând-o să creadă - pentru că la fel crezi şi Jaţiunea" ta pentru a-ţi crea planul de acumulare
este
tu - că este absolut necesar să dispui de suma de bani pe prin transpunerea în practică a dorinţei tale. Raţiunea
leneşă şi
care ţi-o doreşti , că aceşti bani te aşteaptă deja şi că ea prin excelenţă supusă greşelii . Mai mult, ea este
(min tea subconştientă) TREBUIE să creeze acele planuri .:onduce frecvent la dezamăgiri.
practice prin care să poţi i ntra în s fârşit în posesia banilor Atunci când vizualizezi (cu ochii închişi) bani i pe care
izând
care îţi aparţin de facto. mtenţionezi s ă îi acumulezi , vizualizează-te furn
mărfurile sau serviciile pe care intenţionezi să le produci
Transmi te-i gândul sugerat în paragraful anterior .important.I
in schimbul acestor bani. Acest lucru este fioarte
IMAGINAŢIEI tale şi apoi aşteaptă să vezi ce planuri
concrete inventează aceasta pentru acumularea de bani si
pentru transformarea dorinţei tale în realitate. Sinteza instrucţiunilor
Oricum, NU AŞTEPTA un plan foarte detali at, care să
cuprindă exact mărfurile sau serviciile pe care intenţionezi Faptul că citeşti această carte arată că te afli în căutarea
să le oferi în schimbul banilor doriţi, ci vizualizează-te direct cunoaşterii. Arată de as emenea că eşti doar un învăţăcel în
în posesia lor, CERÂNDU-I mint' ii subcons' tiente să vină acest domeniu. Tu poţi învăţa foarte multe lucruri pe care
singură cu un astfel de plan şi AŞTEPTÂNDU-TE ca ea să nu le cunoşti la ora actuală, dar nu vei putea face acest lucru
facă aces t lucru cât mai rapid. Aşteaptă apoi acest plan, i ar decât dacă vei da dovadă de smerenie. Dacă vei opta
când el apare, TRANSPUNE-L IMEDIAT ÎN PRACTICĂ. pentru punerea în aplicare a anumitor ins trucţiuni, refuzând
Când planul va apărea, el va lua cel mai probabil forma sau neglijând însă aplicarea altora, vei da greş! Dacă doreşti
unei „inspiraţii". Consideră această inspiraţie o „telegramă" să obţii rezultate satisfăcătoare, trebuie s ă urmezi TOATE
directă sau un mesaj primit de la Inteli genţa Infinită. instrucţiunile primite, în acelaşi spirit al CREDINŢEI.
Trateaz-o cu respect şi transpune-o în practică de îndată ce Îţi prezint în continuare o sinteză a instrucţiunilor date
o primeşti. Dacă nu vei face acest lucru, îţi va fi IMPOSIBIL atunci când am descris cei şase paşi din capitolul 2, la care
s ă cunoşti succesul. se adaugă şi principiile dezvăluite în acest capitol:

126 127

---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te Îmbogăţi ---- -------- - Autosugestia -------

Unu. Retrage-te într-un loc izolat (de preferinţă în propriul transferaţi la momentul potrivit, în schimbul serviciilor
pat, în timpul nopţii), în care să nu poţi fi întrerupt pe care intenţionez să le ofer. Aştept un plan de
sau deranjat, închide ochii şi repetă cu voce tare (astfel acţiune pentru acumularea acestor bani, iar atunci
încât să îţi poţi auzi propriile cuvinte) afirmaţia pe care când îl voi primi, voi acţiona imediat în conformitate
ai notat-o în scris şi în care ai precizat suma exactă cu el."
de bani pe care intenţionezi să o acumulezi, data limită Doi. Repetă aceste afirmaţii în fiecare seară şi în fiecare
pentru acumularea ei şi descrierea produselor sau dimineaţă, până când ajungi să vizualizezi (în
serviciilor pe care intenţionezi să le oferi în schimbul imaginaţia ta) suma de bani pe care intenţionezi să o
banilor. În timp ce pui în aplicare aceste instrucţiuni, acumulezi.
VIZUALIZEAZĂ-TE CA FIIND DEJA ÎN POSESIA Trei. Plasează o copie a acestei declaraţii într-un loc la
BANILOR. vedere, astfel încât să o poţi vedea ori de câte ori te
Spre exemplu: să spunem că intenţionezi să acumulezi duci la culcare sau imediat după ce te trezeşti (până
50.000 de dolari până la data de 1 ianuarie, cinci ani când ai ajuns să o memorezi perfect).
de acum înainte, şi că intenţionezi să oferi în schimbul
acestor bani serviciile tale ca agent de vânzări. În acest Reţine: în timp ce aplici aceste instrucţiuni, tu pui în
caz, declaraţia scrisă a dorinţei tale ar trebui să sune practică principiul autosugestiei cu scopul de a-i da ordine
astfel: minţii tale subconştiente. Nu uita însă că aceasta acţionează
„Până la data de 1 ianuarie 20..., mă voi afla în posesia EXCLUSIV pe baza instrucţiunilor susţinute de emoţii. Cea
a 50.000 de dolari, care vor veni către mine sub forma mai puternică şi cea mai eficientă emoţie este şi va rămâne
unor sume parţiale în tot acest interval de timp. de-a pururi CREDINŢA. De aceea, urmează inclusiv ins­
În schimbul acestor bani voi oferi cele mai eficiente trucţiunile oferite în capitolul referitor la CREDINŢĂ.
servicii de care sunt capabil, în cea mai mare cantitate La început, aceste instrucţiuni ţi se pot părea abstracte,
posibilă şi la o calitate maximă, acţionând ca agent de dar nu trebuie să fii preocupat de acest lucru. Urmează
vânzări al .................... (menţionează produsul pe instrucţiunile oricât de abstracte sau de nepractice ţi s-ar
care intenţionezi să îl vinzi). părea. Dacă vei proceda aşa cum ai fost instruit, respectând
Am convingerea că la sfârşitul intervalului amintit mă inclusiv spiritul lor, va veni cu siguranţă o vreme când vei
voi afla în posesia acestei sume de bani. Credinţa mea avea acces la un nou univers al puterii.
este atât de puternică încât pot vizualiza deja aceşti bani Atunci când vine vorba de idei noi (ORICARE ar fi
în posesia mea. Ei nu aşteaptă decât să îmi fie acestea), oamenii sunt întotdeauna sceptici la început. Dacă

128 129
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- -------- Autosugestia ---------

vei urma însă instrucţiunile indicate, scepticismul tău va fi Îndeplineşte aceste instrucţiuni cu aceeaşi credinţă cu
înlocuit în scurt timp de convingere, iar aceasta se va .:are ar face-o un copil căruia tatăl său îi explică ce trebuie
cristaliza la fel de rapid într-o CREDINŢĂ ABSOLUTĂ. i.i facă. Cultivă din răsputeri CREDINŢA inocentă a copiilor
Vei ajunge astfel într-un punct în care îţi vei putea spune mici. În această direcţie, autorul te asigură că a avut grijă
cu toată certitudinea: ,,Eu sunt stăpânul propriului meu i.i. nu includă în carte niciun fel de instrucţiuni nepractice,
destin, căpitanul de navă al propriului meu suflet!" mtrucât principala lui dorinţă este de a-ţi fi de folos.
Mulţi filozofi au afirmat că omul este stăpânul După ce vei termina de citit întreaga carte, întoarce-te
destinului său pământesc, dar niciunul dintre ei nu a Ia acest capitol şi urmează această instrucţiune, respectându-i
explicat cum se face acest lucru. Motivul pentru care omul mclusiv spiritul:
este stăpânul destinului său pământesc, şi îndeosebi al CITEŞTE CU VOCE TARE ÎNTREGUL CAPITOL ÎN
statutului său financiar, este explicat pe larg în acest capitol. AECARE SEARĂ, PÂNĂ CÂND AJUNGI SĂ FII PE
Omul poate deveni propriul său stăpân, inclusiv al mediului DEPLIN CONVINS CĂ PRINCIPIUL AUTOSUGESTIEI
în care trăieste.
' , deoarece are PUTEREA DE A-SI ' ESTE CORECT ŞI CĂ EL TE POATE AJUTA SĂ OBŢII
INFLUENŢA MINTEA SUBCONŞTIENTĂ, bucurându-se TOT CEEA CE ÎŢI DOREŞTI DE LA VIAŢĂ. ATUNCI
astfel, prin intermediul acesteia, de cooperarea Inteligenţei C\ND CITEŞTI, SUBLINIAZĂ CU UN CREION
Infinite. COLORAT FIECARE FRAZĂ CARE TE IMPRE­
Capitolul prezent reprezintă cheia care permite desci­ SIONEAZĂ ÎN MOD FAVORABIL.
frarea acestei filozofii. De aceea, dacă doreşti să reuşeşti Urmează în detaliu această instrucţiune şi ea te va ajuta
să îţi transformi dorinţa în echivalentul ei bănesc, va trebui "lă înţelegi în profunzime toate principiile succesului, ş1
să înţelegi şi SĂ APLICI CU PERSEVERENŢĂ instruc- JStfel să le controlezi.
ţiunile conţinute în acest capitol.
Transformarea propriu-zisă a DORINŢEI în bani
presupune folosirea principiului autosugestiei ca instrument
de pătrundere şi de influenţare a minţii subconştiente. Toate
celelalte principii descrise aici nu sunt altceva decât simple
instrumente de aplicare a autosugestiei. Încearcă să înţelegi
acest lucru şi vei realiza astfel importantul rol pe care îl
poate juca autosugestia în efortul tău de a acumula banii
pe care ţi-i doreşti prin metodele descrise în această carte.

130 131
CAPITOLUL 5

CUNOASTEREA
DE SPECIALITATE
Experienţele şi observaţiile personale

Al patrulea pas care conduce către


îmbogăţire

Există două feluri de cunoaştere. Una este de ordin


ţeneral, iar cealaltă este de specialitate. Indiferent cât de
,45tă ar fi, cunoaşterea de ordin general nu foloseşte la nimic
pentru acumularea de bani. Marile universităţi prezintă în
iinteză practic întreaga cunoaştere la care a ajuns civilizaţia.
.llarea majoritate a profesorilor universitari nu au însă bani.
Ei se specializează doar în predarea cunoaşterii, nu şi în
vrganizarea sau în utilizarea acestei cunoaşteri.
În sine, CUNOAŞTEREA nu poate atrage banii decât
dacă este organizată şi direcţionată inteligent, prin PLA­
:\'UR.l PRACTICE DE ACŢIUNE, ORIENTATE CĂTRE
SCOPUL CLAR DEFINIT al acumulării de bani. Neîn­
ţelegerea acestui aspect a fost dintotdeauna o sursă de

133
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------ Cunoaşterea de specialitate ------
confuzie pentru milioane de oameni, care au ajuns să creadă re demonstra juraţilor că e ste într-adevăr ignorant. Ei i-au
în mod gre şi t că, în sine, ,,cunoaşterea înseamnă pute re". pus o mare varietate de întrebări, al căror scop era să
Această afirmaţie este foarte departe de ade văr! Cunoas­ Jemonstreze dincol o de orice tăgadă că, în pofida
terea nu reprezintă d ecât o putere potenţială. Ea ;e .:unoaşterii l ui de spe cialitate referitoare la industria
transformă cu adevărat în putere numai şi numai dacă este Jlltomobilelor, în ceea ce privea cunoaşte rea generală el nu
organizată într-un pl an concre t de acţiune şi dacă e ste era decât un ignorant.
dir ecţionată către un scop bine definit. Domnul Ford a fost astfel nevoit să răspundă la
„Veriga lipsă" i n toate sistemele de educatie moderne intrebări de genul : ,,Cine a fost Benedict Arnold?" sau „Câţi
�ldaţi au trimis britanicii în Ame rica pentru a înăbuşi
0

este incapaci tate a insti tuţiil or educative de a le preda


studenţilor CUM TREBUIE ORGANIZATĂ SI FOLOSITĂ Revolta din 1776?" Ca răspuns la ul tima întrebare, domnul
CUNOAŞTEREA DUPĂ DOBÂNDIREA ACESTEIA. Ford a spus: ,,Nu ştiu numărul exact al soldaţilor trimişi de
Mulţi oameni fac greşeala să creadă· că, dacă Henry britanici, dar am auzit că a fost un număr considerabil mai
Ford nu a beneficiat de prea mul tă „educaţie şcolară", el este mare decât al celor care au apucat să se întoarcă acasă".
un om „lipsit de educaţie". C ei care fac această greseală nu În cele din urmă, domnul Ford a obosit în faţa acestui
îl cunosc pe H enry Ford şi nu înţeleg adevărata se�ificatie tir de întrebări şi, în faţa unei întrebări extrem de ofensive
a cuvântului „ed ucaţie". Acest cuvânt provine din Iati nes�ul pusă de unul dintre avocaţii ziarului, şi-a ridicat acuzator
educo, ce înseamnă a ded uce, a scoate la suprafaţă, A degetul către acesta şi i-a răspuns: ,,Dacă aş DORI într-adevăr
DEZVOLTA DIN INTERIOR. să cunosc răspunsul l a această întrebare stupidă sau la
În ace st context, un om educat nu este neapărat un om oricare din întrebările pe care mi le-aţi pus până acum, nu
care a acumul at o cunoaşte re de ordin general sau de ar trebui decât să îmi chem oamenii, care îmi pot răspunde
specialitate foarte vastă, ci un om care şi-a dezvol tat acele la ORICARE din întrebările pe care doresc să li le pun.
facul tăţi ale minţii care îi permit să obtină orice îsi doreste Acum, te rog să îmi spui: DE CE mi-aş încărca mintea cu
fără să violeze d reptul al tor perso�e. Henry , Ford ·se astfel de cunoştinţe ge nerale, pentru a putea răspunde la
inte grează perfect în spiritul acestei definitii. astfel de întrebări, când am în jurul meu oameni care pot
În timpul război ului mondial, un ziar· din Chicago a face perfect ace st lucru p entru mine ?"
p �blicat mai multe editoriale în care Henry Ford era numit, Acest răspuns mi se pare cât se poate de logic.
pnntre altele , un „pacifist i gnorant". Domnul Ford a obiectat Răspunsul i-a închis gura avocatului. Toţi ce i din sala
faţă de ace ste afirmaţii şi a dat în judecată z iarul pe ntru de judecată şi-au dat seama că cel care a dat acest răspuns
calomnie . Când procesul a intrat în faza de judecată. avocatii nu era un ignorant, ci un om EDUCAT. Un om cu a devărat
ziarului l -au chemat l a bară pe Henry Ford, cu scopul de , a educat e ste acela care ştie de unde poate să obţină

134 135
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ - - --- Cunoaşterea de specialitate -------
cunoaşterea atunci când are nevoie de ea şi cum poate Paragraful anterior ar trebui să le dea speranţă tuturor
organiza această cunoaştere într-un plan concret de acţiune. JL--elor oameni ambiţioşi care doresc să facă avere, dar care
Datorită grupului lui de consultanţă, Henry Ford avea la JIU au beneficiat de „educaţia" necesară pentru a dispune de
dispoziţie întreaga cunoaştere de specialitate de care avea .:unoştinţele de specialitate de care au nevoie. Există oameni
nevoie pentru a-i permite să devină unul dintre cei mai bogaţi .:-J.re suferă din cauza unor „complexe de inferioritate",
oameni din America. Nu era important ca el să deţină toate Jatorită faptului că nu sunt la fel de „educaţi" ca şi alţi
aceste cunoştinţe în mintea lui. Niciun om care are .)ailleni. În realitate, cel care reuşeşte să organizeze şi să
suficientă inteligenţă pentru a citi cărţi motivaţionale nu .:ontroleze un grup de consultanţi care dispun de cunoştinţele
poate rata semnificaţia acestui exemplu. Ecesare pentru acumularea de bani este la fel de educat
De aceea, înainte de a-ţi putea transforma DORINŢA .:a oricare alt membru al grupului. Dacă suferi de un complex
în echivalentul ei bănesc, vei avea nevoie de o CUNOAŞ­ Je inferioritate datorat lipsei de educaţie şcolară, AMIN­
TERE DE SPECIALITATE în domeniul serviciului sau al TEŞTE-ŢI DE ACEST LUCRU.
produsului pe care intenţionezi să îl vinzi, ori a profesiei în Thomas A. Edison nu a mers la şcoală mai mult de trei
care intenţionezi să activezi în schimbul averii dorite. Poate [uni în întreaga sa viaţă. Cu toate acestea, nu a fost deloc
că vei avea nevoie de mai multă cunoaştere de specialitate un om lipsit de educaţie şi nu a murit sărac.
decât ai capacitatea sau înclinaţia de a dobândi singur. În Henry Ford nu a absolvit nici măcar clasa a şasea a
acest caz, vei putea compensa cu uşurinţă această ;colii elementare, dar s-a descurcat cât se poate de bine din
slăbiciune cu ajutorul grupului tău de consultanţi. ;:>Unct de vedere financiar.
Andrew Camegie a afirmat întotdeauna că nu cunoaşte CUNOAŞTEREA DE SPECIALITATE este o resursă
nimic despre aspectele tehnice ale afacerilor cu oţel. De altfel, �xtrem de bogată şi cât se poate de ieftină, care poate fi
lui nu i-a păsat niciodată cu adevărat de acest lucru. El a ooţinută cu uşurinţă. Dacă ai vreo îndoială în acest sens,
obţinut întreaga cunoaştere de specialitate de care avea .:onsultă statele de salarii ale oricărei universităţi.
nevoie pentru producerea şi comercializarea oţelului de Ia
GRUPUL SĂU DE CONSULTANŢI.
Acumularea marilor averi necesită PUTERE, iar puterea Este bine să ştii cum poate fi cumpărată
poate fi dobândită printr-o cunoaştere de specialitate bine cunoaşterea
organizată şi inteligent direcţionată. Această cunoaştere nu
trebuie să fie însă neapărat în posesia celui care acumulează Mai întâi de toate, stabileşte ce tip de cunoaştere de
averea. jpecialitate doreşti să obţii şi scopul pentru care ai nevoie

136
137
----­
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Cunoaşterea de specialitate --

de ea. De altfel, dacă ţi-ai stabilit principalul scop în viaţă. fflCCeS consideră că perioada de educaţie se încheie odată
al
acesta va determina în mare măsură cunoaşterea de care .:u terminarea şcolii. În realitate, singurul rol pragmatic
a
vei avea nevoie. În continuare, va trebui să îţi procuri 5eolii este să îl înveţe pe student cum să obţină cunoaştere
informaţii corecte legate de sursele de cunoaştere pe care de specialitate de care are nevoie.
te poţi baza. Cele mai importante astfel de surse sunt: Odată cu Noua Lume a Schimbărilor care a început
a. Propria experienţă şi educaţie i:mediat după terminarea recesiunii economice au apărut şi
b. Experienţa şi educaţia disponibile prin cooperarea v serie de schimbări uimitoare în domeniul educaţiei. La
r
altor oameni (Grupul de consultanţă) ocdinea zilei a ajuns astăzi SPECIALIZAREA! Acest adevă
c. Colegii şi universităţi a fost subliniat magistral de Robert P. Moore, secretar la
d. Bibliotecile publice (cărţile şi ziarele depozitate în Cniversitatea Columbia:
ele conţin mai mult sau mai puţin întreaga cunoaştere
acumulată de civilizaţia umană)
e. Cursuri de specialitate (îndeosebi la şcolile care oferă Specialiştii cei mai căutaţi
educaţie la seral şi posibilitatea de a studia acasă)
Pe măsura acumulării de cunoştinţe, acestea trebuie Candidaţii cei mai căutaţi de departamentele de personal
organizate şi folosite pentru un scop bine definit, prin ale companiilor sunt aceia care sunt specializaţi într-un
conceperea unor planuri practice. Cunoaşterea nu are nicio domeniu sau altul: absolvenţii şcolilor economice speciali­
valoare dacă nu este direcţionată către un scop pragmatic. zaţi în contabilitate şi statistică, inginerii de toate specialităţile,
Aşa se explică de ce diplomele de colegiu nu valorează foarte ziariştii, arhitecţii, chimiştii şi cei cu capacităţi de lider.
mult în societatea noastră. La urma urmelor, ele nu Cele mai mari şanse de a fi angajaţi le au studenţii care
reprezintă altceva decât o sumă de cunostinte . , diverse. au fost foarte activi în campus, ale căror personalităţi le
Dacă îţi propui să urmezi un curs de specialitate, începe permit să lucreze cu tot felul de oameni şi care au avut slujbe
prin a stabili scopul pentru care ai nevoie de cunoştinţele în timp ce şi-au efectuat educaţia. Datorită calificării lor
oferite de el, iar apoi află de unde poate fi obţinută această polivalente, în jur de şase astfel de studenţi au primit după
cunoaştere de specialitate, din surse cât mai sigure. absolvire oferte de muncă.
Oamenii de succes din orice domeniu de activitate nu Renunţând la concepţia potrivit căreia cele mai bune
încetează nicio clipă să achiziţioneze cunoştinţe de oferte sunt primite de studenţii care au avut numai note de
specialitate legate de scopul pe care şi l-au propus, de zece, domnul Moore a afirmat că cele mai multe companii
afacerea sau de profesiunea lor. Invers, oamenii care nu au caută astăzi studenţi care, pe lângă rezultatele academice

138 139
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------ Cunoaşterea de specialitate ------
bune, dispun şi de o anumită experienţă de muncă, precum oraşele din Statele Un ite în care ajunge po şta şi în toate
şi de personalităţi adecvate . domeniile. Unul din avantajele studiului făcut acasă este
În scrisoarea primită de domnul Moore de la una din t1exibilitatea pro gramelor educative, care le permite
cele mai mari companii industriale, lider în domeniul său, cursanţilor să studieze în timpul lor liber. Un alt avantaj
se spune: minunat al ace stui sistem educativ (dacă şcoala este aleasă
„Suntem interesaţi în primul rând de studenţi care au cu grijă) este consultanţa de specialitate oferită de şcoa lă,
o capacitate exce pţională în dom eniul muncii manageriale. care se poate dovedi de nepreţuit pentru cei care au nevoie
D e aceea, punem principalul accent p e trăsăturile de de astfel de cunoştinţe. Oriunde locuieşti, tu poţi beneficia
caracter, pe inteligenţa şi p e p ersonalitatea studenti· lor., şi de aceste avantaje .
mai puţin pe no tele obţinute." Orice lucru obţinut rară efort şi fără să plăteşti un preţ
pentru el este de regulă neapre ciat, adeseori chiar
discreditat. Poate că aşa se explică de ce un număr atât de
Propunerea unui sistem de „ucenicie" mic de stude nţi reuşesc să se bucure de minunatele beneficii
oferite de sistemul public de educaţie. AUTODISCIPLINA
Domnul Moore a propus introducerea unui sistem de la care studentul ajunge după încheierea unui studiu de
„uc enicie" a studenţilor în timpul vacanţelor de vară în specialitate compensează într-o anumită măsură
cadrul birourilor, magazinelor şi activităţilor industriale . El oportunităţile ratate din cauza o bţinerii cuno aşterii fără
a afirmat că tuturor studenţilor care au terminat doi sau trei niciun cost. Şcolile prin corespondenţă reprezintă instituţii
ani d e colegiu ar trebui să li se ceară să „îşi aleagă un viitor de afaceri foarte bine organizate. Taxele pe care le perce p
bine definit, renunţând la simpla acumulare de cunostinte , , sunt atât de reduse încât ele sunt silite să insiste asupra plăţii
acade-mice gen erale, fără un scop c lar". lor prompte . Faptul că studenţilor li se cere să plătească
„Colegiile şi universităţile trebuie să se adapteze la rândul pentru educaţia primită (indiferent dacă aceştia au note bune
lor acestei cerinţe modeme pentru specialişti", a mai spus el, sau proaste) are adeseori efectul de a-i sili pe aceştia să îşi
cerându-le i nstituţiilor educative să îşi asume o mai mare termine educaţia cu orice chip. Şcolile prin corespondenţă
responsabilitate pentru ghidarea tinerilor către diferite vocatii nu au insistat suficient de mult asupra acestui aspect, dar
Una din c ele mai sigure şi mai pragmatice surse d� adevărul este că ceea ce fac departamentele lor de colectare
cuno aşt ere disponibilă celor care au nevoi e de cunostinte a taxelor reprezintă în sine un antrenament excelent în
d e specialitate sunt şcolile care organizează cursuri s�rale domeniul cultivării DECIZIEI, PROMPTITUDINII, ACŢI­
şi care pot fi găsite în toate marile oraşe. În p lus, şcolile UNII şi al C ULTIVĂRII OBICEIULUI DE A DUC E LA
prin corespond enţă oferă o educaţie de specialitate în toate BUN SFÂRŞIT C E AI ÎNC EPUT.

140 141
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmb
ogăţi ---- ------ Cunoaşterea de specialitate ------
Personal, am învăţat acest lucru din
experienţă, acum Acesta este principalul motiv pentru care atât de mulţi
mai bine de 25 de ani. M-am înscris
atunci la un curs de oameni simt nevoia să urmeze cursuri suplimentare după
Publicitate prin corespondentă. După
ce am terminat opt sau ce termină scoala. Tot din acest motiv, ANGAJATORII ÎŞI
zece lecţii, am renunţat la studiu, dar
şcoala nu a renuntat RESPECTĂ MAI MULT ANGAJAŢII CARE URMEAZĂ
să îmi trimită facturile. Mai mult,
ea a insistat să plătesc, CURSURI PRIN CORESPONDENŢĂ. Ei au învăţat din
indiferent dacă aveam de gând să con
tinui cu studiul sau nu. experienţă că orice om care are o ambiţie suficient de mare
Dacă tot trebuia să plătesc (lucru la
care m-am obligat singur pentru a renunţa la o bună parte din timpul său liber pentru
şi pentru care eram răspunzător din
punct de vedere juridic), a studia acasă are calităţile necesare pentru a conduce o
am luat decizia că este mai bine să con
tinui să studiez, astfel intreprindere. Această recunoaştere nu reprezintă un gest de
încât să nu plătesc degeaba acei ban
i. La acea vreme mi s-a caritate, ci o evaluare corectă, cu consecinţe pozitive asupra
părut că sistemul de colectare a taxelor
este exagerat de bine afacerii lor.
organizat, dar viaţa mi-a arătat mai
târziu că educaţia primită Dacă există un defect ce nu are niciun remediu, acesta
atunci a fost inestimabilă, justificând
astfel întru totul banii este LIPSA DE AMBIŢIE, care este aproape universală!
plătiţi. Fiind forţat să plătesc, am con
tinuat să învăţ şi am Salariaţii care îşi planifică timpul liber astfel încât să poată
terminat în cele din urmă cursul.
Mai târziu, aveam să studia acasă evoluează inevitabil către poziţii mai bune în
descopăr că sistemul şcolii respecti
ve de colectare a taxelor cadrul întreprinderii în care lucrează. Decizia lor le deschide
mi-a făcut un mare bine, întrucât cun
oştinţele pe care m-a calea către avansare, înlătură foarte multe obstacole din
silit să le achiziţionez în domeniul
publicităţii mi-au fost de calea lor şi atrage asupra lor atenţia celor care au puterea
un real folos.
de a le oferi noi OPORTUNITĂŢI.
Dispunem în această ţară de un sist
em educativ public Studiul realizat acasă se potriveşte de minune cu nevoile
considerat cel mai mare din lum
e. Am investit sume angajaţilor care simt nevoia să achiziţioneze mai multe
fabuloase în construcţia de clădiri şi
am asigurat transportul cunoştinţe de specialitate după ce au părăsit şcoala şi care
copiilor care locuiesc în zone rurale,
astfel încât aceştia să nu îşi pot permite luxul de a se înscrie la o altă şcoală cu
se poată în scrie la cele mai bune
şcoli, dar acest sistem program normal.
minunat are o slăbiciune fundamenta
lă: ESTE GRATUIT! Schimbarea condiţiilor economice după Marea Rece­
Una din caracteristicile cele mai stra
nii ale fiinţei umane face siune i-a silit pe rnii de oameni să încerce să îşi găsească
ca ea să nu valorizeze decât acele
lucruri care au un preţ. surse suplimentare de venit. Pentru cei mai mulţi dintre ei,
Şcolile gratuite şi bibliotecile pub
lice din America nu îi soluţia o reprezintă dobândirea de cunoştinţe de specialiţate.
impresionează pe oameni tocmai pen
tru că sunt gratuite. Nu puţini sunt aceia care sunt siliţi să îşi schimbe complet

142
143
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Cunoaşterea de specialitate -------
ocupaţia. Atunci când un comerciant constată că o linie de Cel care renunţă să mai studieze numai pentru că a
produse nu se vinde, el o schimbă cu o altă linie de produse. 1enninat şcoala este sortit să rămână de-a pururi un om
pentru care există cerere. Aceeaşi eficienţă trebuie urmărită mediocru, indiferent în ce domeniu activează. Calea care
şi de cei care îşi vând serviciile personale. Dacă aceste duce către succes este calea învăţării continue.
servicii nu aduc venituri consistente într-un anumit domeniu Să luăm un exemplu particular.
de activitate, acest domeniu trebuie schimbat cu un altul, în În timpul Marii Recesiuni, un vânzător dintr-un
care oportunităţile sunt mai mari. magazin de produse alimentare a fost concediat. Dat fiind
Stuart Austin Wier s-a pregătit ca inginer constructor .:ă avea o oarecare experienţă în domeniul contabilităţii, el
şi a activat în această profesie până în anii Recesiunii, când .i urmat un curs de specialitate, s-a familiarizat cu ultimele
piaţa construcţiilor a devenit limitată şi el nu a mai obţinut �gi în acest domeniu şi cu noile echipamente de birou,
veniturile cu care era obişnuit. De aceea, el şi-a făcut un Jupă care şi-a deschis o afacere proprie. A început chiar
inventar al propriilor posibilităţi, s-a decis să îşi schimbe .:u comerciantul pentru care a lucrat înainte, după care a
profesia, s-a înscris la facultatea de drept şi a urmat anumite incheiat contracte cu alţii 100 de comercianţi mai mici,
cursuri care i-au permis să devină avocat corporatist. Deşi .:ărora le-a ţinut contabilitatea pentru o sumă lunară modică.
recesiunea continua să facă ravagii, el şi-a terminat noua Ideea lui s-a dovedit atât de pragmatică încât în scurt timp
şcoală, a luat examenul de avocatură şi şi-a creat rapid un 1 fost nevoit să îşi înfiinţeze un birou portabil într-un camion
cabinet în Dallas, Texas. � care l-a echipat cu cele mai modeme maşinării de ţinut
Pentru a preîntâmpina protestele celor care afirmă că: contabilitatea. La ora actuală are un întreg „parc" de cami­
„Nu m-am putut duce la şcoală pentru că nu am avut oane de acest fel (birouri portabile de ţinut contabilitatea)
sprijinul familiei mele" sau că: ,,Sunt prea bătrân pentru a $Î a angajat un mare număr de asistenţi, asigurându-le
mă întoarce la şcoală", doresc să afirm că domnul Wier i:omercianţilor servicii de calitate la un cost foarte redus.
Succesul deosebit de care s-a bucurat această afacere
trecuse de 40 de ani când s-a întors la şcoală şi că era
unică s-a datorat acumulării de cunoştinţe de specialitate,
căsătorit. Prin selectarea atentă a cursurilor pe care le-a
Ia care s-a adăugat o imaginaţie foarte vie. Numai anul
urmat prin corespondenţă şi prin alegerea celor mai bune
rrecut, proprietarul acestei afaceri a plătit un impozit pe venit
colegii (fiecare în domeniul respectiv), domnul Wier a
de zece ori mai mare decât salariul pe care îl primea de la
reuşit să termine în numai doi ani o facultate pe care
comerciantul pentru care a lucrat ca vânzător până la
studenţii obişnuiţi o termină în patru ani. A TUNCI CÂND declanşarea Marii Recesiuni, care l-a forţat să se confrunte
ŞTII DE UNDE SĂ CUMPERI CUNOASTEREA OBTII
, ' , cu o adversitate ce s-a dovedit până la urmă o binecu-
ÎNTOTDEAUNA MARI BENEFICII! dntare mascată.

144 145
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ------- Cunoaşterea de specialitate - - - - - -
-

La baza succesului noii sale afaceri a stat O IDEE! ,erviciu ar fi mult mai mari pentru cumpărătorul lor decât
Cel care i-a fumizat această idee fostului vânzător am .:ele pe care le-ar putea obţine de la o astfel de agenţie.
fost eu. De aceea, mi-am asumat ulterior privilegiul de a-i IDEEA descrisă mai sus s-a născut dintr-o necesitate,
sugera noului proprietar de afacere o nouă idee, care i-ar fi aceea de a acoperi o anumită nevoie concretă. Femeia care
.1 acoperit această nevoie a dat dovadă de o IMAGINAŢIE
putut aduce venituri încă şi mai mari, asigurându-i totodată
posibilitatea de a le face un serviciu util multor mii de oameni foarte vie. Ea şi-a dat seama că această idee poate sta la baza
care aveau o nevoie urgentă de astfel de servicii de unei noi profesiuni, care le-ar putea aduce servicii valoroase
contabilitate. unui mare număr de oameni care au· nevoie de o ghidare de
I-am sugerat aşadar această idee fostului vânzător care �cialitate pentru valorificarea propriilor servicii personale.
a devenit între timp proprietarul unei afaceri de contabilitate. Profitând de marele succes pe care l-a avut primul ei
Când i-am sugerat acest plan, el a exclamat: ,,Îmi place .PLAN PENTRU VALORIFICAREA SERVICIILOR
ideea, dar nu aş şti cum să o transform în realitate." De fapt, PERSONALE", această femeie dinamică a aplicat această
el mi s-a plâns că nu ar şti cum să îşi vândă noua cunoaştere �luţie în cazul fiului ei, care tocmai terminase colegiul, dar
în domeniul contabilităţii, deşi a achiziţionat-o deja. 5,-a dovedit incapabil până atunci să găsească o piaţă pentru
A apărut astfel o nouă problemă care trebuia rezolvată. serviciile sale. Planul pe care l-a creat mama băiatului s-a
Această problemă s-a rezolvat cu ajutorul unei tinere dovedit a fi cel mai bun plan de valorificare a serviciilor
talentate care ştia să bată la maşină. Aceasta a scris o carte personale pe care l-am văzut vreodată.
în care a descris avantajele noului sistem de contabilitate. Acest plan conţinea nu mai puţin de 50 de pagini frumos
Paginile au fost bătute la maşină şi legate, proces în urma bătute la maşină şi pline de informaţii perfect structurate în
căruia a rezultat o carte în care povestea noii afaceri era care erau prezentate capacităţile înnăscute ale tânărului,
prezentată într-un mod atât de atrăgător încât în scurt timp educaţia primită, experienţa personală şi o mare varietate de
proprietarul acestei afaceri a primit mai multe oferte de alte informaţii, prea detaliate pentru a le menţiona aici. Planul
lucru decât putea accepta. conţinea de asemenea o descriere exhaustivă a poziţiei pe
Există mii de oameni în întreaga ţară care ar avea nevoie care o dorea fiul ei, precum şi o imagine extrem de detaliată
de serviciile unui specialist capabil să pregătească un dosar a serviciilor pe care acesta era dispus să le ofere în schimbul
de prezentare a serviciilor personale pe care le pot oferi. primirii acelei poziţii.
Venitul total care ar putea rezulta în urma acestui serviciu Pregătirea acestui dosar de prezentare a necesitat mai
ar depăşi cu uşurinţă suma veniturilor obţinute de cea mai multe săptămâni de muncă, timp în care mama şi-a trimis
mare agenţie de forţă de muncă, iar beneficiile acestui aproape zilnic fiul la biblioteca publică pentru a învăţa

146 147
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ______ Cunoaşterea de specialitate --- - -
-
diferite lucruri care l-ar fi putut ajuta să îşi vândă mai bine Ce rost are?", mă întrebi.
serviciile. Ea l-a trimis de asemenea la competitorii �i bine, PREZENTAREA PLANIFICATĂ pe care a
potenţialului său angajator pentru a aduna informaţii vitale ştiut să o conceapă acest tânăr l-a scutit de cel puţin zece
referitoare la metodele de business folosite de aceştia, ani de care ar fi avut nevoie pentru a ajunge pe poziţia pe
informaţii care s-au dovedit extrem de preţioase pentru care a primit-o, dacă „ar fi început de jos şi ar fi încercat
conceperea planului pe care tânărul intenţiona să îl folosească să avanseze treaptă cu treaptă".
dacă urma să primească poziţia pe care şi-o dorea. Când Această idee de a începe de jos şi de a avansa treaptă
planul a fost gata, acesta conţinea mai multe sugestii extrem cu treaptă li se poate părea unora· corectă, dar principala
de utile pe care potenţialul său angajator le-ar fi putut pune obiecţie care i se poate aduce este că prea mulţi dintre cei
în practică în beneficiul său (de altfel, sugestiile chiar au care încep de jos nu reuşesc să îşi ridice suficient de sus
fost puse mai târziu în practică de acesta!). capul pentru a putea fi văzuţi de OPORTUNITATE, motiv
Unii oameni se vor întreba probabil: ,,Ce rost are să-ţi pentru care rămân în poziţia inferioară pe care au început
:
dai atâta osteneală numai pentru a-ţi lua o slujbă?" �u trebuie să uităm nici faptul că viziunea pe care o ai
răspunsul este cât se poate de concret şi de dramatic, dat atunci când te afli pe o poziţie inferioară nu este deloc
fiind că se referă la tragedia pe care o trăiesc milioane de luminoasă, şi deci nici prea încurajatoare. Ea are chiar
oameni a căror unică sursă de venituri este obţinută din tendinta de a ucide în faşă orice ambiţie. Omul ajunge să
vânzarea serviciilor personale. îşi acc�pte destinul din cauza OBIŞNUINŢEI de a-şi forma
0 rutină zilnică. În final, această obişnuinţă devine atât de
Iată în ce constă acest răspuns: SĂ FACI UN LUCRU
puternică încât omul încetează să se mai lupte cu ea. Acesta
BUN NU REPREZINTĂ NICIODATĂ O OSTENEALĂ!
este un alt motiv important pentru a încerca de la bun
PLANUL PREGĂTIT DE ACEASTĂ FEMEIE ÎN
început să te ridici pe o poziţie superioară. Procedând în
BENEFICIUL FIULUI EI L-A AJUTAT PE ACESTA SĂ
acest fel, îţi formezi OBIŞNUINŢA de a privi în jur, de a
PRIMEASCĂ SLUJBA PE CARE ŞI-O DOREA, ÎNCĂ
observa cum avansează alţi oameni, de a căuta OPOR­
DE LA PRIMUL INTERVIU. ÎN PLUS, EL A PRIMIT DE
TUNITĂŢI şi de a le îmbrăţişa fără nicio ezitare.
LA BUN ÎNCEPUT SALARIUL PE CARE L-A CERUT. Dan Halpin reprezintă un exemplu perfect în această
Mai mult, şi acest lucru este la fel de important: directie. Cât timp a urmat colegiul, el a condus faimoasa
POZIŢIA PRIMITĂ NU NECESITA CA TÂNĂRUL SĂ echi�ă de fotbal Notre Dame la Campionatul Naţional din
ÎNCEAPĂ DE JOS. EL A PRIMIT DIRECT O POZIŢIE DE 1930, antrenată de regretatul Knute Rockne.
DIRECTOR ADJUNCT ŞI UN SALARIU AFERENT Poate că tocmai marele antrenor l-a inspirat să aspire
ACESTEI POZIŢII DE CONDUCERE. cât mai sus şi SĂ NU CONFUNDE ÎNFRÂNGERILE

148
149
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------ Cunoaşterea de specialitate ------

TEMPORARE CU EŞECURILE, la fel cum Andrew director, domnul Andrews a plecat pentru trei luni în
Carnegie i-a inspirat pe tinerii săi locotenenţi în afaceri să Aorida, lăsându-l să se descurce cum o putea cu noua lui
îşi stabilească ţeluri cât mai înalte. Cert este că tânărul Halpin slujbă. Ei bine, Halpin s-a descurcat de minune! Spiritul pe
a absolvit colegiul într-o perioadă cât se poate de nefa­ care i l-a insuflat Knute Rockne, care nu a încetat nicio clipă
vorabilă din cauza recesiunii, când era foarte greu să îţi să îi spună (pe vremea când era student) că: ,,Toată lumea
găseşti o slujbă. După ce a făcut câteva tentative de a lucra ii iubeşte pe învingători, dar nimeni nu are timp pentru
în domeniul investiţiilor bancare şi în cel al cinematografiei. învinşi", l-a determinat pe Halpin să investească atâta
Halpin a acceptat prima oportunitate care i s-a ivit în cale. energie în noua sa slujbă încât .a fost ales recent ca
aceea de a vinde aparate electrice pentru auz, în schimbul vicepreşedinte al companiei şi director general al Diviziei
unui comision. ORICE OM PUTEA FACE ACEST TIP DE de Aparate Acustice şi Dispozitive Radiofonice, poziţie pe
MUNCĂ, IAR HALPIN ŞTIA ACEST LUCRU, dar el a care orice om ar fi mândru să o obţină după zece ani de
considerat noul domeniu de activitate o oportunitate. efort în slujba companiei. Halpin a reuşit această
Timp de aproape doi ani, el a continuat să facă o performanţă în mai puţin de şase luni!
activitate care nu îi plăcea şi probabil că nu s-ar fi ridicat Este greu de spus cine merită cel mai mare credit
niciodată mai presus de această poziţie dacă nu ar fi făcut pentru acest lucru: domnul Andrews sau domnul Halpin,
ceva pentru a-şi curma insatisfacţia. Mai întâi, el şi-a propus dat fiind că amândoi dau dovadă de acea calitate atât de
să obţină postul de director adjunct responsabil cu vânzările, rar întâlnită la oameni numită IMAGINAŢIE BOGATĂ.
pe care l-a şi obţinut. Această poziţie l-a plasat suficient de Domnul Andrews merită acest credit deoarece a ştiut să
sus pentru a putea fi văzut de OPORTUNITATE. vadă în tânărul Halpin un om de mare viitor, în timp ce
El a făcut o treabă atât de bună în vânzarea de aparate Halpin merită acest credit pentru că A REFUZAT ORICE
pentru auz încât A.M. Andrews, preşedintele unei companii COMPROMIS CU VIAŢA, ACCEPTÂND O SLUJBĂ PE
care producea produse dictografice, competitoare a CARE NU ŞI-O DOREA ŞI INVESTIND ÎN EA TOT CE
companiei pentru care lucra Halpin, şi-a propus să afle mai AVEA MAI BUN. Acesta este unul din principalele aspecte
multe despre omul care vindea atât de multe produse, furând pe care îmi propun să-l subliniez eu prin filozofia mea: că
astfel din cota de piaţă a companiei sale, mult mai veche pe noi ne putem înălţa pe o poziţie superioară sau putem
piaţă. De aceea, el l-a chemat pe Halpin la el. După ce rămâne pe poziţia inferioară de pe care am pornit ÎN
interviul s-a încheiat, Halpin a primit postul de director cu FUNCŢIE DE FELUL ÎN CARE GESTIONĂM CON­
vânzările la noua companie, conducând întreaga Divizie de DIŢIILE PE CARE LE PUTEM CONTROLA, DACĂ
Aparate Acustice. Pentru a testa capacitatea noului său DORIM CU ADEVĂRAT SĂ LE CONTROLĂM.

150 151
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------ Cunoaşterea de specialitate ------

Un alt aspect pe care încerc să îl subliniez este acela Tot din acest motiv am consacrat atât demult spaţiu
că atât succesul cât şi eşecul sunt în mare măsură rezultatul descrierii noi profesii inventate de acea femeie întreprin­
OBIŞNUINŢEI! Personal, nu am nici cea mai mică îndoială zătoare care s-a simţit inspirată să îi PLANIFICE fiului său
că asocierea strânsă a lui Dan Halpin cu cel mai mare "iitorul tocmai pentru a evita un start defavorabil în viaţă
antrenor de fotbal pe care l-a avut America în întreaga ei pentru acesta.
istorie a plantat în mintea tânărului sămânţa DORINŢEI de Odată cu noile condiţii generate de colapsul economic
a excela în orice domeniu de activitate, dorinţă care a făcut J.] lumii a apărut şi nevoia de a găsi noi modalităţi, mai
din echipa de fotbal Notre Dame o echipă de notorietate bune, de prezentare a SERVICIILOR PERSONALE pe care
mondială. Într-adevăr, adorarea eroilor poate aduce mari ie au de oferit noii angajaţi potenţiali. Este greu de imaginat
beneficii, cu condiţia ca eroii adoraţi să fie întotdeauna nişte de ce nimeni nu a descoperit mai devreme această nevoie
ÎNVINGĂTORI. Halpin mi-a spus că Rockne a fost unul uimitoare, dat fiind că niciun alt serviciu nu a fost vreodată
dintre cei mai mari lideri pe care i-a dat istoria umanităţii. mai bine plătit decât serviciile personale (munca). Sumele
Credinţa mea în teoria că asocierea în afaceri reprezintă plătite lunar pentru salarii sunt atât de uriaşe încât se ridică
un factor vital deopotrivă pentru succes şi pentru eşec mi-a la sute de milioane de dolari, adică la câteva miliarde de
fost confirmată recent atunci când fiul meu Blair a negociat dolari anual.
cu Dan Halpin pentru o poziţie. Domnul Halpin i-a oferit Poate că se vor găsi cititori care să descopere în IDEEA
un salariu de început de circa jumătate din cât ar fi putut prezentată în acest capitol germenul bogăţiei pe care şi-o
obţine Blair de la o companie rivală. M-am folosit de DORESC! La urma urmelor, idei mult mai puţin valoroase
influenţa mea ca părinte şi l-am determinat pe Blair să au stat la baza unor mari averi. Spre exemplu, ideea
accepte oferta domnului Halpin, întrucât EU CRED CĂ magazinelor care vând produse de cinci cenţi şi de zece cenţi,
ASOCIEREA STRÂNSĂ CU UN OM CARE REFUZĂ SĂ a lui Woolworth, mi se pare infinit mai puţin valoroasă decât
FACĂ COMPROMISURI CU ACELE CIRCUMSTANŢE aceasta, şi totuşi i-a adus posesorului ei o avere uriaşă.
I
ALE VIEŢI CARE NU ÎI PLAC REPREZINTĂ UN Cei care caută OPORTUNITATEA în această sugestie
ACTIV CARE NU POATE FI MĂSURAT DIN PUNCT rnr primi noi indicaţii preţioase în capitolul despre
DE VEDERE BĂNESC. Organizarea Planificată. Un impresar valoros care ştie să
Poziţiile inferioare reprezintă locuri de muncă mono­ vândă servicii personale poate găsi o cerere pentru propriile
tone şi neprofitabile pentru orice om. Tocmai de aceea mi-am sale servicii oriunde există oameni care caută o piaţă mai
dat atâta osteneală să descriu cum poate fi evitat un început bună pentru serviciile pe care le oferă ei. Dacă· ar aplica
într-o astfel de poziţie printr-o planificare corespunzătoare. principiul Consultanţei, câţiva oameni de talent ar putea

152 153
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ --- - -
- - Cunoaşterea de specialitate - --�-­
forma o alianţă şi şi-ar putea crea foarte rapid o afacere Ea nu are în vedere numai interesele celui care îşi oferă
profitabilă. De pildă, unul dintre ei ar putea fi un scriitor serviciile personale, ci şi pe cele ale cumpărătorului potenţial
de talent, cu intuiţii în domeniul publicităţii şi vânzării, un al acestor servicii. De aceea, ea îşi pregăteşte planurile astfel
altul ar putea să se priceapă la dactilografie şi la conceperea î ncât cumpărătorul serviciilor personale să primească în
corespondenţei comerciale, iar un al treilea ar putea să se schimbul salariului mărit pe care îl oferă servicii de o calitate
ocupe de atragerea clienţilor prin informarea lor despre sporită. Metoda prin care femeia obţine un rezultat atât de
serviciile oferite de companie. Dacă s-ar găsi o singură uimitor reprezintă un secret profesional pe care ea nu îl
persoană care să posede toate aceste calităţi, ea ar putea împărtăşeşte nimănui, cu excepţia clienţilor săi.
înfiinţa singură o astfel de companie, pe care ar putea-o Dacă dispui de o IMAGINAŢIE bogată şi te afli în
conduce până când aceasta ar deveni prea mare şi ar trebui căutarea unei poziţii mai bune pentru serviciile personale
să îşi angajeze oameni. pe care le oferi, această sugestie ar putea fi chiar stimulul
Femeia care a pregătit „Planul de Vânzare a Serviciilor pe care îl cauţi. IDEEA îţi poate aduce un venit mult mai
Personale" pentru fiul ei primeşte la ora actuală cereri din mare decât cel pe care îl obţine un medic, un avocat sau
toate părţile ţării pentru a pregăti alte planuri similare pentru un inginer „mediu", a căror educaţie a necesitat mai mulţi
cei care doresc să îşi vândă mai bine serviciile personale, în ani de colegiu. Această idee le poate fi vândută tuturor celor
schimbul unor sume mai mari de bani. Ea şi-a angajat o care caută noi poziţii, îndeosebi manageriale sau executive,
dar şi celor care doresc să obţină venituri mai mari din
întreagă echipă de dactilografe, de artişti şi de scriitori, care
actualele lor poziţii.
au capacitatea de a dramatiza atât de eficient fiecare studiu
O IDEE bună nu are un preţ fix!
de caz în parte încât persoana care îşi oferă serviciile
La baza tuturor IDEILOR stă cunoaşterea de
personale să poată obţine un salariu mult mai mare decât
specialitate. Din nefericire pentru cei care nu se bucură de
media oferită pentru alte servicii similare. Femeia de care
o bogăţie prea mare, cunoaşterea de specialitate este mult
vorbesc are o încredere atât de mare în propria ei capacitate
mai uşor de dobândit decât IDEILE. De aceea, există o
încât acceptă să fie plătită cu un procentaj din diferenţa de cerere universală şi o oportunitate în creştere pentru cei
salariu pe care îşi ajută clienţii să o câştige. capabili să îi ajute pe alţi oameni să îşi vândă avantajos
Nu trebuie să crezi nicio clipă că planul ei constă în propriile servicii personale. Principala calitate pe care
principal dintr-o prezentare suficient de inspirată a calităţilor trebuie să o aibă aceştia este IMAGINAŢIA, singura care
celui pentru care concepe dosarul, astfel încât acesta să poate combina cunoaşterea de specialitate cu IDEILE sub
primească un salariu mai mare pentru aceleaşi servicii pe forma unor PLANURI ORGANIZATE, special concepute
care le oferea până atunci (dar pentru un salariu mai mic). pentru a atrage o mai mare bogăţie.

154 155
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

Dacă dispui de o asemenea IMAGNIAŢIE, acest


capitol îţi poate furniza ideea necesară pentru a te îmbogăţi.
Reţine: lucrul care contează cu adevărat este IDEEA.
Cunoaşterea de specialitate poate fi găsită oriunde!
CAPITOLUL 6

IMAGINAŢIA
Atelierul minţii

Al cincilea pas care conduce către


îmbogăţire

Imaginaţia este literalmente atelierul în care sunt forjate


toate planurile create de om. Gândul sau DORINŢA capătă
formă şi este orientat către ACŢIUNE cu ajutorul facultăţii
imaginative a minţii.
Pe bună dreptate, se spune că omul poate crea orice îşi
imaginează.
Dintre toate erele civilizaţiei, cea în care trăim la ora
actuală este de departe cea mai fertilă pentru dezvoltarea
imaginaţiei, date fiind schimbările rapide care se succed.
Oamenii primesc din toate părţile stimuli care tind să le
dezvolte imaginaţia.
Cu ajutorul facultăţii imaginative, omul a descoperit
şi a ajuns să controleze în ultimii 50 de ani mai multe forţe
ale naturii decât în întreaga istorie a rasei umane. El a

157
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ --------- Imaginaţia - -------
-
cucerit atât de bine atmosfera încât zborul păsărilor nu se IMAGINAŢIA SINTETICĂ. Prin intermediul acestei
mai poate compara cu zborul lui. A ajuns să controleze facultăţi, omul îşi poate rearanja vechile concepte, idei şi
eterul, pe care îl foloseşte astăzi ca mijloc de comunicare planuri în combinaţii noi. Altfel spus, acest tip de imaginaţie
instantanee cu orice altă parte a lumii. A analizat şi a cântărit nu creează nimic nou, operând doar cu materialul expe­
soarele, deşi acesta se află la o distanţă de milioane de rienţei, al educaţiei şi al observaţiei cu care este alimentată.
kilometri, şi a stabilit - cu ajutorul IMAGINAŢIEI - din Aceasta este facultatea folosită prin excelenţă . de majo­
ce elemente este alcătuit acesta. A descoperit că propriul ritatea inventatorilor, mai puţin de cei „geniali", care ştiu
său creier este o staţie de emisie-recepţie pentru vibraţia să apeleze inclusiv la imaginaţia lor creatoare atunci când
gândului, iar la ora actuală încearcă să descopere aplicaţii nu pot rezolva o problemă cu ajutorul imaginaţiei sintetice.
practice ale acestei descoperiri. Şi-a mărit atât de mult viteza IMAGINAŢIA CREATOARE. Prin intermediul acestei
de locomoţie încât a ajuns să călătorească astăzi cu o viteză facultăţi, mintea limitată a omului capătă un acces direct la
de peste 500 de kilometri pe oră. Va veni probabil o vreme Inteligenţa Infinită. Acesta este instrumentul care permite
când omul va putea lua micul dejun la New York şi prânzul primirea „inspiraţiilor" de geniu, respectiv a tuturor ideilor
la San Francisco. noi, dar şi a vibraţiilor-gând emise de ceilalţi oameni. Aceasta
SINGURA LIMITARE RAŢIONALĂ A OMULUI este facultatea prin care individul se poate „racorda" sau
DEPINDE EXCLUSIV DE DEZVOLTAREA ŞI DE poate comunica cu subconştientul colectiv sau cu mintea
FOLOSIREA IMAGINA TIEI SALE. Cu siguranţă, omul nu subconştientă a altor oameni.
a ajuns încă la apogeul dezvoltării acestei facultăţi. La urma Imaginaţia creatoare operează automat, în maniera
urmelor, a trecut prea puţin timp de când abia a descoperit descrisă în paginile care urmează. Ea nu poate opera DECÂT
că posedă această facultate, aşa că nu putem decât să atunci când mintea conştientă vibrează pe o frecvenţă extrem
tragem concluzia că aplicaţiile practice pe care le-a dat el de înaltă; de pildă, atunci când aceasta este stimulată de
până acum imaginaţiei sale sunt abia la început. emoţia unei dorinţe puternice.
Facultatea creatoare devine cu atât mai vie şi mai
receptivă la vibraţiile care provin din sursele menţionate mai
Două forme de imaginaţie sus cu cât ea este mai bine dezvoltată prin FOLOSIRE.
Această afirmaţie este extrem de importantă! De aceea, îţi
Facultatea imaginativă îmbracă două aspecte. Pe de o sugerez să reflectezi asupra ei înainte de a trece mai departe.
parte, avem de-a face cu o „imaginaţie sintetică", iar pe de Atunci când aplici aceste principii, ţine cont de faptul
altă parte cu o „imaginaţie creatoare". că întreaga metodă de convertire a unei IDEI în bani nu

158 159
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ - -------
- Imaginaţia --- - - ---

poate fi descrisă într-o singură afirmaţie. Ea nu începe să Transformarea unui impuls intangibil, respectiv a
funcţioneze la maxim decât atunci când omul ajunge SĂ DORINŢEI, în realitatea tangibilă a BANILOR necesită
ASIMILEZE, SĂ CONTROLEZE ŞI SĂ SE FOLO-SEASCĂ neapărat un plan sau mai multe. Aceste planuri trebuie
direct de toate principiile descrise în această carte. create cu ajutorul imaginaţiei, şi în principal cu cel al
Marii lideri ai afacerilor, industriei, finanţelor, dar şi facultăţii sintetice.
marii artişti, muzicieni, poeţi şi scriitori îşi datorează măretia După ce vei termina de citit această carte, întoarce-te
şi faima faptului că au ştiut să îşi dezvolte imaginaţia Ia acest capitol şi începe să îţi foloseşti imediat imaginaţia
creatoare. pentru a-ţi crea un plan de transformare a DORINŢEI tale
Ambele aspecte ale imaginaţiei, deopotrivă cea în bani. Vei găsi instrucţiuni detaliate pentru crearea de
sintetică şi cea creatoare, devin mai intense odată cu planuri în aproape toate capitolele. Aplică instrucţiunile care
folosirea lor, la fel cum orice muşchi sau orice organ se se potrivesc cel mai bine nevoilor tale şi notează-ţi planul
dezvoltă din ce în ce mai mult dacă este folosit. în scris. În clipa în care vei dispune de un astfel de plan
Dorinţa nu este altceva decât un gând sau un impuls. scris, vei putea spune că ai trecut de faza DORINŢEI
De aceea, ea rămâne nebuloasă şi efemeră, abstractă şi lipsită intangibile şi că i-ai dat acesteia o formă concretă. Citeşte
de valoare - până când este transformată în contrapartea ei din nou propoziţia precedentă. Citeşte-o cu voce tare, foarte
fizică. Deşi cel mai folosit aspect al imaginaţiei în procesul lent, şi urmăreşte să înţelegi că în clipa în care ai notat în
de transformare a impulsului sau a DORINŢEI în bani este scris afirmarea dorinţei tale şi planul concret de
cel sintetic, imaginaţia creatoare poate fi folosită la fel de materializare a ei, tu ai făcut PRIMUL PAS IMPORTANT
eficient pentru a face faţă circumstanţelor şi situaţiilor din acea suită care îţi va permite să îţi transformi gândul
complexe. într-o realitate fizică.
Dacă nu dispui de o facultate imaginativă foarte Pământul pe care te afli şi toate fiinţele şi obiectele
dezvoltată, poţi fi convins că acest lucru se datorează materiale de pe el sunt rezultatul schimbărilor evoluţioniste,
exclusiv faptului că nu ai folosit-o până acum. Ea poate fi prin care diferite părţi microscopice de materie au fost
oricând dinamizată prin UTILIZARE. Această facultate nu organizate şi aranjate într-o manieră ordonată.
moare niciodată, dar poate deveni latentă în cazul în care Mai mult - şi această afirmaţie are o importanţă
nu este folosită. colosală - acest pământ. fiecare din miliardele de celule
Pentru început, focalizează-ţi atenţia asupra dezvoltării individuale ale corpului tău şi fiecare atom de materie au
imaginaţiei sintetice, întrucât aceasta este facultatea pe care început să existe ca o formă intangibilă de energie.
o vei folosi cel mai des în procesul de transformare a DORINŢA este un gând, iar gândurile reprezintă
dorinţei în bani. forme de energie! Atunci când emiţi gândul sau DORINŢA

160 161
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --- ------ Imaginaţia --------­

de a acumula bani, tu atragi în serviciul tău aceleaşi forţe mică încât nici nu poate fi văzută cu ochiul liber, în FIINŢA
pe care le-a folosit natura pentru a crea această planetă, C�ANĂ care citeşte aceste rânduri. Cu siguranţă, trans­
precum şi toate celelalte forme materiale din univers, formarea dorinţei în echivalentul ei fizic nu poate fi un
inclusiv corpul şi creierul care au emis acest gând. proces mai miraculos decât acesta!
Din câte şi-a dat seama ştiinţa, întregul univers este Dacă nu ai înţeles în totalitate tot ce am afirmat până
alcătuit exclusiv din două elemente: materia şi energia. JLUm, nu te descuraja. Informaţiile dezvăluite în acest capitol
Prin combinarea celor două elemente, natura a creat mu pot fi înţelese şi asimilate la prima lectură decât de către
tot ceea ce percepe omul, de la cea mai mare stea care i:ei care se ocupă de foarte mult timp cu misterele minţii.
pluteşte prin cosmos şi până la om. Te asigur că, în timp, vei face un progres semnificativ.
Sarcina pe care ţi-ai asumat-o tu este să aplici această Principiile care urmează te vor ajuta să înţelegi mai
metodă a naturii. Atunci când încerci să îţi transformi bine principiul imaginaţiei. Dacă citeşti această filozofie
DORINŢA în echivalentul ei fizic sau bănesc, tu încerci pentru prima dată, urmăreşte să asimilezi ceea ce poţi, iar
(sincer, sper) să te adaptezi la legile naturii. TU POŢI FACE apoi reciteşte şi aprofundează aceste principii. Vei desco­
ACEST LUCRU! AU MAI EXISTAT ŞI ALŢI OAMENI peri astfel că ele îţi vor deveni din ce în ce mai clare,
CARE L-AU FĂCUT ÎNAINTEA TA! oferindu-ţi o mai bună înţelegere a tabloului de ansamblu.
Tu îţi poţi crea o avere, dacă vei aplica în mod Mai presus de orice, NU TE OPRI din studiul acestor
conştient legile imuabile ale naturii. Mai întâi de toate, principii până când nu ai recitit această carte de cel puţin
trebuie să înveţi însă cum funcţionează aceste legi şi cum TREI ori. Dacă vei depăşi acest prag, te asigur că nu vei
le poţi FOLOSI. Prin repetiţie şi prin descrierea acestor mai dori să te opreşti!
principii din toate unghiurile cu putinţă, autorul speră să
îţi reveleze explicit secretul prin care au fost acumulate toate
marile averi ale lumii. Oricât de straniu şi de paradoxal al Cum poate fi folosită în mod pragmatic
părea, ,,secretul" NU ESTE UN SECRET. Natura însăşi face imaginaţia
publicitate acestui mecanism prin Pământul pe care locuim
cu toţii, prin stelele suspendate pe cerul de deasupra Ideile reprezintă, aşadar, temelia oricărei averi. Ele sunt
noastră, prin elementele care ne înconjoară de pretutindeni, produse ale imaginaţiei. Îţi propun să examinăm în con­
prin fiecare fir de iarbă şi prin fiecare formă de viaţă pe tinuare câteva idei binecunoscute care au condus la acumu­
care o vedem în jur. larea unor averi uriaşe, în speranţa că aceste ilustrări îţi vor
Natura face publicitate acestui „secret" într-o manieră oferi mai multe informaţii referitoare la metoda prin care
biologică, prin transformarea unei celule minuscule, atât de poate fi folosită imaginaţia pentru acumularea de bogăţie.

162 163
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
___ _
_ _____ Imaginaţia ---------­
Ceainicul fermecat
lll!Clnu visa ca m urma acestei investiţii, ceainicul va
1)foduce o avere uriaşă, depăşind astfel toate performanţele
Acum 50 de ani, un medic bătrân de ţară a venit la
�unoscute ale lămpii lui Alladin!
oraş, şi-a legat calul şi a intrat într-o farmacie pe uşa din
De fapt, ceea ce a cumpărat farmacistul era O TI?EE!
spate. Aici, el a început să „şuşotească" cu tânărul farmacist
Ceainicul vechi, lingura de lemn şi foaia de hârtie nu
Menirea lui era să aducă o bogăţie fabuloasă unui mare reprezentau decât forma exterioară în care era îm�ră�ată
număr de oameni. Altfel spus, bătrânul medic era predestinat aceasta. Ciudatele proprietăţi ale ceainicului nu au ieşit la
să aducă sudului Statelor Unite cele mai mari beneficii de iveală decât după ce noul lui proprietar a amestecat împreună
la Războiul Civil încoace. cu celelalte ingrediente din formula secretă un ingredient
Timp de mai bine de o oră, medicul şi farmacistul au despre care medicul nu ştia nimic.
discutat cu voce joasă. În final, doctorul a plecat. El s-a dus . .
Citeste cu atentie această poveste şi lasă-ţi imagmaţia
în târg şi a cumpărat un ceainic mare şi demodat, precum 5ă zboare,! Încearcă �ă descoperi singur ingredientul pe care
şi o lingură de lemn (folosită pentru a amesteca ingredi­ I-a adăugat tânărul farmacist la formula secretă, obţinând
entele din ceainic), pe care le-a depozitat în spatele farmaciei. astfel în schimb o avere uriaşă. Reţine: aceasta nu este o
Farmacistul a inspectat ceainicul, după care şi-a băgat poveste preluată din O mie şi una de nopţi, ci o �ovest�
mâna în buzunar şi a scos un teanc de bancnote pe care i autentică, bazată pe fapte care s-au petrecut în realitate ş1
le-a înmânat medicului. Teancul conţinea exact 500 de dolari, care au început sub forma unei IDEI.
adică toate economiile farmacistului! Să vedem aşadar cât de mare a fost averea pe care a
Medicul i-a înmânat în schimb o foaie de hârtie pe c are produs-o această idee. Ea a plătit (şi continuă să plătească)
era scrisă o formulă secretă. Cuvintele scrise pe acea foaie dividende uriaşe foarte multor oameni din întreaga lume, care
valorau un regat, dar nu şi pentru doctor.' Aceste cuvinte distribuie continutul ceainicului unor milioane de oameni.
magice erau necesare pentru a aduce ceainicul la fierbere, Vechiul Ceainic este la ora actuală unul dintre cei mai
dar nici doctorul şi nici farmacistul nu ştiau la vremea aceea mari consumatori de zahăr din lume, asigurându-le astfel
ce averi fabuloase urmau să ţâşnească din acel ceainic! slujbe permanente multor mii de oameni care luc�e��� î�
domeniul plantaţilor de trestie de zahăr, al rafmam ş1
Bătrânul medic era fericit că îşi poate vinde secretul
comercializării zahărului.
pentru 500 de dolari. Aceştia urmau să îl scape de datorii
Vechiul Ceainic consumă anual milioane de sticle,
şi să îi asigure libertatea de spirit. Farmacistul îşi asuma un
asigurându-le astfel slujbe foarte multor sticlari.
mare risc oferindu-i medicului economiile sale de o viaţă
Vechiul Ceainic oferă de lucru unei întregi armate de
în schimbul unui ceainic vechi şi al unei foi de hârtie! El
funcţionari, stenografe, experţi în copyright şi în publicitate

164
165
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Imaginaţia ----------

din America. El i-a făcut celebri şi i-a îmbogăţit pe tot felul departe de locul în care tânărul farmacist a cumpărat
de artişti, care au creat imagini superbe pentru a descrie Vechiul Ceainic. Autorul a cunoscut-o aici pe soţia lui, iar
acest produs. aceasta a fost prima persoană de la care a aflat povestea
Vechiul Ceainic a transformat un mic orăşel din sudul Ceainicului Fermecat. Cei doi beau din produsul acestui
Statelor Unite în principala capitală de afaceri a Sudului, fapt Ceainic atunci când autorul i-a cerut tinerei să îl accepte
de care beneficiază direct sau indirect toate afacerile şi practic ca soţ, ,,la bine şi la rău".
toţi locuitorii oraşului. Ai aflat astfel că produsul creat de Ceainicul Fermecat
Această idee a adus beneficii tuturor ţărilor civilizate este o băutură faimoasă în întreaga lume. Autorul cărţii de
de pe glob, aducând un flux de aur tuturor celor care au de-a � mărturiseste
' îti
fată ' nu doar că orasul
' natal al acestei băuturi
face cu ea. l-a ajutat să îşi găsească perechea potrivită, dar şi că se
Acest aur provenit din Vechiul Ceainic a dus la foloseşte curent de această băutură, care ii stimulează
c �nstruirea şi la întreţinerea celor mai proeminente colegii gândirea fără să îl ameţească, asigurându-i astfel acea
dm Sud, în care mii de tineri îşi primesc educaţia necesară luciditate şi agerime mentală de care are nevoie orice autor
pentru a obţine succesul pe care şi-l doresc. pentru a-şi scrie operele.
Acestea sunt câteva din minunile pe care le-a făcut Oricine ai fi, oriunde te-ai afla şi cu orice te-ai ocupa,
Vechiul Ceainic, dar nu şi singurele. aminteşte-ţi, ori de câte ori vezi cuvintele „Coca-Cola", că
În timpul Marii Recesiuni, când fabricile băncile si acest imperiu uriaş cu o imensă avere şi putere de influenţă
afacerile dădeau faliment una după alta, lăsând :rulioane de s-a născut dintr-o singură IDEE, şi că misteriosul ingredient
oameni pe drumuri, proprietarul acestui Ceainic Fermecat pe care l-a adăugat farmacistul din povestea noastră - Asa
şi-a continuat triumfal marşul înainte, dând încontinuu de Candler pe numele lui - la formula secretă a bătrânului
lucru unei armate de oameni din întreaga lume şi sporind medic a fost... IMAGINAŢIA!
în permanenţă averea celor care, cu foarte mult timp în Opreşte-te chiar acum din citit şi gândeşte-te la acest
urmă, au avut încredere în această idee. lucru.
Dacă produsul rezultat din acel ceainic vechi ar putea Doresc să îţi reamintesc de asemenea că cei 13 paşi
să vorbească, el ar avea de relatat cele mai încântătoare care conduc către îmbogăţire, descrişi în această carte, au
poveşti de iubire care s-au scris vreodată. Povesti amoroase fost exact paşii pe care i-a parcurs producătorul noului
de afaceri sau ale unor oameni care sunt stim�lati zilnic s� produs şi care au făcut ca băutura răcoritoare Coca-Cola
vină la serviciu şi să îşi facă treaba. să fie cunoscută astăzi în fiecare oraş, în fiecare sat şi în
Autorul cunoaşte cel puţin o asemenea poveste, toate punctele de pe glob. Reţine: ORICE IDEE care îţi
întrucât aceasta 1-a afectat chiar pe el. Totul a început nu poate trece prin minte, la fel de sănătoasă şi de meritorie

166 167
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ---------- Imaginaţia ----------
ca cea care a stat la baza produsului Coca-Cola, are În fiecare seară, se culca cu acest gând în minte. În
capacitatea de a repeta succesul fabulos al acestei băuturi fiecare dimineaţă, era primul lucru la care se gândea.
răcoritoare cunoscută în întreaga lume. Oriunde se duce, gândul îl însoţea. El l-a răsucit pe toate
Gândurile sunt într-adevăr obiecte, iar scena pe care părţile în mintea lui, până când gândul iniţial a devenit o
operează este lumea. �"lbsesie. Un milion de dolari sunt foarte mulţi bani. El ştia
foarte bine acest lucru, dar ştia la fel de bine că singurele
iimitări ale omului sunt cele pe care acesta şi le fixează
Ce aş face dacă aş avea un milion de dolari? 5ingur în minte.
Fiind nu doar un predicator, ci şi un filozof, dr.
Povestea care urmează demonstrează adevărul Gunsaulus şi-a dat seama, la fel cum îşi dau toţi cei care
vechiului proverb care spune că: ,,Oriunde există voint reuşesc în viaţă, că DECIZIA FERMĂ reprezintă punctul
' ă'
există şi o cale de a o implementa". Povestea mi-a fost de plecare pentru realizarea oricărui proiect. El a înţeles de
relatată de marele educator şi om al bisericii, regretatul asemenea că această decizie fermă capătă viaţă şi putere
Frank W. Gunsaulus, care şi-a început cariera ca predicator dacă este susţinută de o DORINŢĂ ARZĂTOARE de a
în zona oboarelor din sudul oraşului Chicago. transforma obiectivul dorit în echivalentul lui material.
Când dr. Gunsaulus se afla la colegiu, el a remarcat El cunoştea aceste mari adevăruri, dar tot nu ştia cum
foarte multe defecte ale sistemului nostru educativ. El putea face rost de un milion de dolari. Un om obişnuit ar
s-a
gândit că dacă ar conduce un colegiu, ar putea corecta aceste fi renunţat la idee, spunându-şi: ,,Ei bine, ideea mea este
defecte. Cea mai mare dorinţă a lui a fost încă din acele bună, dar inutilă, întrucât nu voi putea să obţin niciodată
timpuri să conducă o instituţie educativă în care tinerii un milion de dolari". Acestea sunt cuvintele exacte pe care

fie educaţi „cum să înveţe prin ceea ce fac". le-ar fi rostit cei mai mulţi dintre oameni, dar nu şi dr.
Dr. Gunsaulus şi-a pus aşadar în minte să organizeze Gunsaulus. El a spus altceva, iar aceste cuvinte sunt atât
un nou colegiu, astfel încât să îşi poată transpune în practică de importante încât le voi cita direct, lăsându-l pe el să
ideile fără a depinde de metodele educative ortodoxe. vorbească în locul meu:
Pentru a-şi pune în aplicare acest proiect, avea însă
" Într-o după-amiază de sâmbătă mă aflam în biroul
nevoie de un milion de dolari! Cum putea face rost de meu, gândindu-mă, ca de obicei, cum pot să strâng
o
sumă atât de mare de bani? Aceasta era întrebarea care fondurile necesare pentru a-mi transpune în practică planul.
îl
preocupa tot timpul pe tânărul şi ambiţiosul predicator Mă gândeam de doi ani, dar până atunci nu am făcut
.
Oricât de mult s-ar fi gândit însă, el nu găsea ieşirea altceva decât să mă gândesc!
din impas.
A sosit timpul să ACŢIONEZ!

168 169
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- Imaginaţia ----------
,
M-am hotărât chiar atunci să fac rost de milionul de Era prea târziu ca să mă mai întorc după notiţele mele
mea
dolari necesar într-o săptămână. Cum? Nu era treaba mea. dar ce şansă s-a dovedit a fi acest lucru! Mintea
Ceea ce a contat a fost decizia mea fermă de a obţine banii subconştientă mi-a furnizat întregul material de care aveam
e
în intervalul de timp specificat. Vreau să îţi spun că în nevoie. Când m-am ridicat în picioare pentru a-mi încep
momentul în care am luat decizia fermă de a face rost de predica, mi-am închi s ochii şi am vorbit din toată inima
m
bani, am simţit un sentiment straniu de siguranţă, cum nu despre visul meu, afişându-mi sufletul la vedere. Mi-a
cu
mai experimentasem niciodată până atunci. O voce din imaginat că nu vorbesc doar cu auditoriul meu, ci chiar
de
interior părea să îmi spună: ,,De ce nu ai luat această decizie Dumnezeu. Am spus atunci ce aş face eu cu un milion
în
mai devreme? Banii te aşteaptă de mult timp!" dolari dacă aş dispune de această sumă. Mi-am descris
Lucrurile s-au derulat apoi în avalanşă. Am ţinut o amănunţime planul de a înfiinţa o mare instituţie edu­
conferinţă de presă prin care am anunţat că a doua zi urma şi
caţională, în care tinerii să înveţe lucruri practice şi în acela
să ţin o predică intitulată: ,,Ce as' face eu dacă as' avea un
timp să îşi dezvolte mintea.
milion de dolari."
Când am terminat şi m-am aşezat, un bărbat s-a ridicat
Am început imediat să lucrez la predică şi trebuie să
lent de pe scaun (stătea chiar în spate) şi şi-a croit drum către
îţi mărturisesc că acest lucru nu a fost deloc dificil, întrucât
amvon. Mă întrebam ce doreşte să facă. Când a ajuns lângă
mă pregăteam pentru ea de doi ani. Spiritul ei făcea deja t
mine, mi-a întins mâna şi mi-a spus:,,Părinte, mi-a plăcu
parte integrantă din mine!
Am terminat de scris predica cu mult timp înainte de predica ta. Sunt convins că ai putea să faci tot ce ai spus,

miezul nopţii. M-am dus la culcare şi am adormit cu un dacă ai avea un milion de dolari. Pentru a-ţi demonstra
voi
sentiment de încredere, întrucât mă vedeam deja în posesia te cred, te rog să vii mâine dimineaţă în biroul meu şi îţi
D.
acelui milion de dolari. înmâna un milion de dolari. Numele meu este Phillip
A doua zi m-am trezit dis-de-dimineaţă, m-am dus Armour."
la baie, mi-am citit predica, după care am înge-nuncheat Tânărul Gunsaulus s-a prezentat a doua zi dimineaţa
de
şi m-am rugat ca predica mea să atragă atenţia unei Ia biroul domnului Armour şi a primit cei un milion
t
persoane care mi-ar putea fumiza banii necesari. dolari de care avea nevoie. Cu ajutorul lor, a fonda
În timp ce mă rugam, am trăit din nou sentimentul de Institutul de Tehnologie Armour.
siguranţă că banii vor veni. În entuziasmul meu, am plecat Această sumă depăşeşte cu mult banii obţinuţi de
ul
rară să iau şi predica cu mine, şi nu mi-am dat seama de predicatorii obişnuiţi în întreaga lor viaţă. Şi totuşi, gând
ţit
acest lucru decât când m-am trezit în amvon, pe punctul care i-a permis lui Gunsaulus să obţină aceşti bani a încol
nul
de a începe. în mintea sa într-o singură fracţiune de secundă. Milio

170 171
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ____ --------- Imaginaţia ---------

de dolari de care avea nevoie a venit ca rezultat al unei idei ÎN BANI PRIN PUTEREA DECIZIEI FERME ŞI A UNOR
în spatele căreia se ascundea DORINŢA pe care tânărul PLANURI CLAR STABILITE.
Gunsaulus a cultivat-o timp de doi ani de zile. Dacă faci parte din categoria celor care cred că averea
nu poate fi acumulată decât prin muncă grea şi asiduă şi prin
�i te mai rog să remarci ceva: EL A OBŢINUT BANII onestitate, renunţă la această convingere, întrucât nu este
_?UPA NUMAI 36 DE ORE DE CÂND S-A DECIS FERM corectă! Marile averi nu sunt niciodată rezultatul muncii
IN MINTEA LUI SĂ ÎI OBŢINĂ, FĂCÂNDU-SI UN PLAN
GRELE! Ele nu au nimic de-a face cu şansa sau cu norocul,
CONCRET ÎN ACEST SCOP!
ci vin numai la aceia care ştiu să le ceară şi care aplică
Să te gândeşti ce ai face cu un milion de dolari si să
anumite principii precise.
s�e�i vag că vei obţine cândva aceşti bani nu însea�nă
La modul general, o idee poate fi definită ca un gând
n �rm� �eosebit. Milioane de oameni au avut şi vor continua sau un impuls interior care conduce la acţiune, făcând uz de
sa aiba astfel de gânduri. Ceea ce l-a diferenţiat pe imaginaţie. Orice vânzător de succes ştie că ideile pot vinde
Gunsaulus de ceilalţi oameni a fost decizia fermă pe care orice. Vânzătorii obişnuiţi nu ştiu acest lucru. Tocmai de
a luat-o în acea zi memorabilă de sâmbătă, când el a aceea sunt „obişnuiţi".
renunţat la neclaritate şi şi-a spus ferm: ,,VOI OBTINE Un editor de cărţi care se vindeau la preţ redus a făcut
aceşti bani într-o săptămână!" o descoperire care le-a fost de folos tuturor celorlalţi editori.
După toate aparenţele, Dumnezeu îi sare întotdeauna El şi-a dat seama că foarte mulţi oameni cumpără titlul, nu
î ajutor celui care ştie exact ce vrea şi care este ferm hotărât conţinutul cărţii. Prin simpla schimbare a titlului unei cărţi

sa obţină acel lucru ! care nu se vindea deloc, el a reuşit să vândă peste un milion
Principiul care i-a permis doctorului Gunsaulus să de exemplare din acea carte. Altminteri, el nu a schimbat
��ţi �ă acel. milion de dolari este la fel de actual şi astăzi. El nicio virgulă din interiorul cărţii. Tot ce a făcut el a fost să
Iţi sta practic la dispoziţie! Această lege universală acţionează rupă coperta cărţii şi să îi pună o copertă nouă, purtând un
la fel de implacabil în zilele noastre cum a actionat în titlu cu valoare de „box-office".
perioada în care tânărul predicator a făcut uz de e; cu atâta Pare ridicol de simplu, dar aceasta este valoarea IDEII
s �cces. Cartea de faţă îţi descrie pas cu pas cele 13 elemente şi a IMAGINAŢIEI!
dm care este alcătuită această lege şi îţi sugerează cum o Ideile nu au un preţ standard. Creatorul de idei îşi
_ stabileşte singur preţul, şi dacă este suficient de inteligent,
poţi pune în aplicare.
Te rog să remarci faptul că Asa Candler şi dr. Frank el reuşeşte să îl obţină.
Gunsaulus aveau o trăsătură comună: amândoi cunosteau Industria cinematografiei a creat nenumăraţi milionari.
adevărul remarcabil că IDEILE POT FI TRANSFORMATE Cei mai mulţi dintre ei nu ştiau să creeze idei, dar au avut

172 173
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbo
găţi ---­ ________ __ Imaginaţia ---------­
suficientă imaginaţie pentru a recunoaşte aces
te idei atunci ce în ce mai mare creării unei audienţe alcătuite din
cân d le întâlneau în cale.
_cumpărători", nu doar din „ascultători". Ca să mă exprim
Următorul val de mili onari va veni cu sigu
ranţă din mai clar, prod ucătorii de programe radiofonice care doresc
afacerile radiofonice, care reprezintă o
noutate şi care să aibă succes în viitor vor fi nevoiţi să descopere modalităţi
depind de oamenii cu imag
i naţie. Ban ii se vor duce la
acei pragmatice prin care să îşi transforme „ascultătorii" în
oameni care vor descoperi sau care vor crea
noi programe
de radio, din ce în ce mai valo „cumpărători". Mai mult, ei vor trebui să creeze programe
roase, care vor avea suficientă
imaginaţie pentru a recunoaste această valo care să aibă un efect direct asupra audienţei lor.
' are si' care le vor
oferi ascultătorilor şansa de a profita d e Sponsorii încep deja să dea dovadă de reţinere atunci
pe urma ei.
Sponsorul! Acea sărmană victimă care când trebuie să cumpere programe care nu cuprind altceva
plăteşte la ora
actuală costul „di stracţiei" radiofonice, decât vorbărie goală. Ei doresc dovezi certe că programele
va deveni cât de
curând conştient de importanţa ideilor şi radiofonice pot vinde mărfuri, oricât de amuzante sau de
va începe să ceară
ceva în schimbul banilor săi. În cadrul neserioase ar părea la prima vedere.
noi i industrii, cei
care se vor îmbogăţi vor fi cei care vor Un alt aspect care ar trebui să fie înţeles de cei care
fumiza programe
de calitate, care vor aduce se gândesc să profite de acest nou domeniu al
servicii reale ascultătorilor lor'
atrăgând astfel din ce în ce mai mulţi spon oportunităţilor este că publicitatea la radio va fi gestionată
sori.
Cei care nu fac decât să bată câmpii cu graţ de un grup complet nou de experţi, separat şi distinct de
ie şi care
poluează la ora actuală atmosfera sonoră cu cei care făceau publicitate în ziare şi reviste. Vechii experţi
prostiile lor vor
fi nevoiţi să îşi cedeze locul adevăratilo în publicitate nu pot citi scenariile radiofonice moderne,
. r artis' ti si
' acelor
producători de emisiuni care îşi planifică cu întrucât ei au fost şcoliţi SĂ VADĂ ideile. Noua tehnică
grijă emisiunile,
prezentând programe care cultivă şi rafin radiofonică necesită oameni care pot interpreta ideile notate
ează mintea
omului, asigurând inclusiv un divertism
ent de calitate. în scris în termeni SONORII Autorul însuşi a învăţat acest
Avem de-a f ace cu un d omeniu desch
is al tuturor lucru pe pielea lui, d upă un an de muncă grea şi foarte multe
oportunităţilor, măcelărit la ora actuală d
in cauza lipsei de mii de dolari cheltuiţi.
imaginaţie şi care imploră să fie salvat cu
orice preţ. Mai La ora actuală, radioul se află abia la începutul carierei
presus de orice, domeniul radiofonic are
nevoie de IDEI lui, cam în aceeaşi etapă în care se afla cinematografia atunci
noi!
când pe marile ecrane au apărut pentru prima d ată Mary
Dacă nu eşti foarte lămuri t în ce cons
tă acest nou Pickford şi buclele ei. De aceea, radioul reprezintă o mare
domeniu al oportunităţilor,
îţi sugerez că noile programe
radiofonice de succes ale viitorului vor acor oportun itate pentru toţi cei care sunt capabili să producă
da o atenţie din
sau să recunoască IDEILE.

174
175
--------- Imaginaţia --------­
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

Dacă acest comentariu referitor la oportunităţile din a.cea ocazie, Camegie a plantat în mintea mea ideea
radio nu ţi -a aprins deja imaginaţi a, generând diferite idei organizării principiilor realizării într-o filozofie a succesului.
în mintea ta, mai bine uită de el. Înseamnă că cele mai bune Mii de o ameni au pro fitat de descoperirile făcute de mine
opo rtunităţi pentru ti ne vor apărea într-un alt domeniu de în timpul acestor 25 de ani de cercetări, i ar noua filozofie
acti vi tate. În cazul în care comentariul ti-a trezit însă .
' '
la care au avut acces le-a permit mu ltora dintre ei să
interesul într-o măsură cât de mică, aprofundează acest • acumuleze o mare avere. Începu tul tuturor a fost însă cât
domeniu şi s-ar pu tea să descoperi acea IDEE de care ai s.e poate de simplu : totul a pornit de la o IDEE pe care orice
nevoie pentru a-ţi schimba radi cal cariera. alt om ar fi putut să o aibă şi să o transpună în practi că.
Chiar dacă nu ai ni cio experienţă în domeniul Norocul meu a constat asadar în întâlnirea cu Carnegie,
radioului , nu te lăsa descurajat. Andrew Camegie nu ştia dar el nu m-ar fi putut aju ta n icio dată să propăşesc dacă
absolut nimic despre producerea oţelului (şti u acest lucru nu ar fi fost HOTĂRÂREA MEA FERMĂ, STABILIREA
chiar de la el), fapt care nu 1-a împiedicat să se apuce de CLARĂ A UNUI SCOP ÎN VIAŢĂ, DORINŢA DE A-MI
această afacere, apli când unul sau două dintre principiile ÎNDEPLINI ACEST SCOP şi EFORTUL PERSEVERENT
descrise în această carte si' acumulând astfel o avere uriasă '
PE CARE L-AM FĂCUT ÎN ACEŞTI 25 DE ANI! Dacă
Povestea oricărei mari averi începe întotdeauna cu ziua a pu tu t supravieţui tutu ror dezamăgirilor pri n care am
în care un creator de idei şi un vânzător de idei se întâlnesc trecut, descurajării mele, înfrângerilor temporare, criticilor
şi încep să coopereze armo nios. Camegie a ştiut să se şi faptului că mi se reamintea constant că „îmi pierd timpul",
înco njo are cu oameni care ştiau să facă tot ceea ce nu înseamnă că DORINŢA mea nu a fost u na „obişnuită". A
cunoştea el, cu oameni care şti au să creeze idei şi să le pu nă fost o DORINTĂ ARZĂTOARE, adi că o OBSESIE!
în practică, i ar acest lucru i -a permis să acumuleze o avere Du pă ce i deea a fost plantată de do mnul Carnegie în
uriaşă. mintea mea, eu am fost cel care a cultivat-o şi a alimentat-o
Milioane de oameni trec prin viaţă sperând într-un în permanenţă, pentru ca ea să rămână vie. În timp, ideea
,,noroc" chior. Chi ar dacă există şi cazuri în care opor­ iniţială a crescut, devenind un adevărat gigant. Ea a ajuns
tunităţile sunt create de noroc, această cale nu este nici pe astfel să mă sustină si să mă hrănească pe mine, la fel cum
departe cea mai sigură. Eu însumi am avut marele „noroc" la începuturi eu am fost cel care am susţinut-o şi am hrănit­
şi marea oportunitate de a lu cra pentru Andrew Camegie, o pe ea. Cam aşa funcţionează ideile. La început tu eşti cel
dar am fost nevoit to tuşi să i nvestesc 25 de ani şi să fac care le dai viaţă şi le protejezi, dar du pă ce cresc, ele capătă
un efort hotărât pentru a putea valorifica această şansă. o putere în sine, măturând di n cale ori ce ob stacol.

„Noro cul" a constat în întâlnirea mea cu Andrew Ideile sunt forţe intangibile, dar ele pot avea o putere
Camegie, căruia i -am câştigat simpatia şi cooperarea. Cu mai mare decât creierul fizic care le-a produs. Ele au puterea

176 177
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

de a-şi perpetua viaţa, de a creşte şi de a se dezvolta inclusiv


după ce creierul care le-a produs a murit, întorcându-se în
ţărâna din care au provenit. Dacă nu mă crezi, gândeşte-te
la puterea creştinismului. Ea a început de la o idee simplă,
născută în mintea lui Hristos. Redusă la esenţă, ea ar suna
aşa: ,,Nu le fă celorlalţi decât ceea ce ai dori ca ei să îţi
facă ţie." În final, Hristos s-a întors la sursa din care a SUCCESUL
provenit, dar IDEEA lui continuă să crească şi să se
dezvolte. În clipa în care îşi va prelua destinele în propriile
NU NECESITĂ
mâini, ea va îndeplini DORINŢA arzătoare pe care a avut-o
Hristos. La urma urmelor, această IDEE nu s-a dezvoltat
' I
EXPLICAT/
decât timp de 2.000 de ani. Dă-i puţin timp!

ESECUL
'
NU JUSTIFICĂ NICIO
' E
MOTIVATI

178
CAPITOLUL 7

PLANIFICAREA ORGANIZATĂ
Cristalizarea dorinţei şi orientarea ei către
acţiune

Al şaselea pas care conduce către


îmbogăţire

Până acum, ai învăţat că tot ceea ce creează sau


dobândeşte omul începe sub forma unei DORINŢE. De-a
lungul călătoriei sale de la o realitate abstractă la una
concretă, această dorinţă trece prin atelierul IMAGINAŢIEI,
unde sunt create PLANURI pentru transformarea ei.
În capitolul 2 ţi s-a spus să urmezi şase paşi practici,
foarte clar definiţi, ca primă etapă absolut necesară pentru
transformarea dorinţei în echivalentul ei bănesc. Unul din
aceşti paşi constă în crearea unui plan practic, CLAR
DEFINIT, care să facă posibil acest proces de transformare.
În continuare vei afla cum poţi crea un astfel de plan
practic:
a. Aliază-te cu un grup alcătuit dintr-un număr
suficient de mare de oameni care te pot ajuta să îţi

181
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
creezi şi să îţi pui în aplicare planul. Foloseste-te Doi. În acest scop, ai nevoie de experienţa, educaţia, de
în acest scop de principiul „consultanţei", d�scris capacităţile native şi de imaginaţia altor minţi. Aceasta
într-un capitol ulterior. Această instrucţiune este este metoda pe care au folosit-o toţi oamenii care au
<;:-bsolut esenţială. De aceea, nu O neglija. acumulat mari averi.
b. Inai te de a-ţi forma grupul de consultanţă.

stab leşte avantajele şi beneficiile pe care le poti Niciun individ nu dispune de o experienţă, de o

ofen tu membrilor săi în schimbul cooperării lor. educaţie, de capacităţi native şi de o cunoaştere suficient de
Nimeni nu va fi dispus să lucreze pe o perioadă mari pentru a-şi asigura singur acumularea unei mari averi,
ne�efi ită pentru tine dacă nu este recompensat pe fără cooperarea altor oameni. Planul pe care intenţionezi
� să îl adopţi cu scopul de a face avere trebuie să fie creaţia
masura. Un om inteligent nu îi va cere şi nu se va
aştepta niciodată ca un alt om inteligent să lucreze comună a minţii tale şi a minţilor tuturor celorlalţi membri
pentru el fără o compensaţie adecvată, chiar dacă ai grupului tău de consultanţă. Chiar dacă îţi creezi propriul
aceasta nu trebuie să ia neapărat o formă financiară. plan, parţial sau complet, AI GRIJĂ CA ACESTA SĂ FIE
c. Stabileşte întâlniri cu grupul tău de consultantă cel VERIFICAT ŞI APROBAT DE MEMBRII GRUPULUI
TĂU DE CONSULTANŢĂ.
puţin de două ori pe săptămână, chiar mai des, dacă
Dacă primul plan adoptat nu dă rezultatele scontate,
este posibil, până la definitivarea planului de care ai
înlocuieşte-l cu altul, apoi cu altul, şi aşa mai departe, până
nevoie pentru acumularea de bani.
V când vei găsi un plan care DĂ REZULTATE. Acesta este
d. Ment· ine o ARMONIE PERFECTA mtre t·me ş1
A
marele punct de cumpănă, în care majoritatea oamenilor
fiecare membru al grupului de consultanţă. Dacă nu
. clachează, din cauza lipsei lor de PERSEVERENŢĂ în a
vei respecta ad litteram această instrucţiune, ai toate
crea noi planuri, care să le înlocuiască pe cele care au dat greş.
şansele să te confrunţi cu un eşec. Principiul Nici chiar cel mai inteligent om în viaţă nu va putea
consultanţei nu poate funcţiona corect decât acolo reuşi vreodată să acumuleze foarte mulţi bani (sau să
unde predomină O ARMONIE PERFECTĂ. reuşească în orice alt demers al său) dacă nu dispune de un
plan practic şi eficient. Nu uita nicio clipă acest lucru. Dacă
Îţi re�mintesc două lucruri de o importanţă capitală: planul tău dă greş, aminteşte-ţi că o înfrângere temporară
Unu. Te-a1 angajat într-un proiect extrem de important nu este totuna cu un eşec permanent. Ea nu înseamnă decât
pentru tine. Pentru a te asigura de succes, ai nevoie că planul tău nu a fost corect şi că trebuie să îl înlocuieşti
de un plan impecabil. cu un altul. Ia-o de la început.

182 183
---- Foloseşte-ţi mintea pentru
a te îmbogăţi ---- ------- Planificarea organizată
Thomas A. Edison „a dat greş" de zece mii
de ori până Niciun om nu poate fi înfrânt de destin dacă nu
când a reuşit să inven teze becul electric inca
ndescen t. Altfel RENUNŢĂ SINGUR SĂ MAI LUPTE, în propria sa minte.
spus, el s-a confrun tat de zece mii de ori
cu înfrângerea Voi repeta de foarte multe ori această afirmaţie, întrucât
temporară î nain te ca eforturile lui să fie
încun unate de este foarte uşor să cedezi lupta la primele semne de
succes.
înfrângere.
O în frângere temporară nu are decâ
t o singură James J. Hill s-a confruntat cu o înfrângere temporară
semnificaţie: că planul tău nu a fost bun . Mili
oane de oameni atunci când şi-a propus să strângă capitalul necesar pentru
se zbat în sărăcie şi suferinţă pen tru sim
plul motiv că nu a construi o cale ferată între estul şi vestul Statelor Unite,
dispun de un plan suficien t de bun pen
tru a se îmbogăţi. dar el şi-a schimbat planurile şi şi-a transformat înfrângerea
Hen ry Ford a acumulat o mare avere, dar
nu pen tru că iniţială într-o victorie.
a avut o minte superioară, ci pen tru că a
ştiut să adopte şi Hen ry Ford s-a con fruntat şi el cu o înfrâ ngere
să urmărească un PLAN care s-a dovedit a
fi corect. Aş putea temporară, nu doar la începutul carierei sale în domeniul
să-ţi numesc o mie de oameni cu o educaţi
e mai bună decât automobilelor, ci inclusiv după ce a ajuns în top. El a ştiut
a lui Ford, dar care trăiesc în sărăcie pen
tru că nu dispun însă de fiecare dată să îşi creeze noi planuri, iar acest lucru
de un plan JUST de acumulare de bani.
l-a condus în final către victoria financiară.
Realizările tale sunt direct proporţion ale
cu corec­ Noi îi cunoaştem pe cei care au acumulat mari averi,
titudinea PLANURILOR tale. Pare o afirm
atie
, axiomatică' dar de multe ori nu le recunoaştem decât triumfurile, nu şi
dar este una corectă. Samuel I nsull şi-a
pierdut averea înfrângerile temporare pe care le-au cunoscut înain te de a
estimată la peste o sută de milioane de dola
ri. Această avere ajunge la „destinaţie".
a fost con stituită pe baza unor planuri � �
corecte. Marea NICIUN OM CARE URMEAZA ACEASTA
Recesiune l-a determinat pe domnul Insull
să ÎŞI SCHIMBE FILOZOFIE NU SE POATE AŞTEPTA ÎN TERMENI
ACESTE PLANURI, iar SCHIMBAREA
LOR l-a condus REZONABILI SĂ ACUMULEZE AVERE FĂRĂ A
la o „înfrângere temporară", pen tru că noile
sale planuri NU EXPERIMENTA CEL PUŢIN O ,,ÎNFRÂNGERE TEM­
AU FOST CORECTE. La ora actuală,
domnul I nsull a PORARĂ". Dacă te confrunţi cu o astfel de înfrângere, nu
îmbătrânit, aşa că nu ar fi exclus ca el să acce
pte „înfrângerea îi da dimensiuni mai mari decât cele pe care le merită.
sa temporară" drept un „eşec". Dacă exp
erienţa sa se va Consider-o un simplu semnal că planul pe care îl urmezi nu
dovedi î n final un EŞEC, acest lucru se
va datora însă în este corect, refă acest plan şi îndreaptă-ţi din nou pânzele
exclusivitate lipsei sale de PERSEVERE
NŢĂ în a-şi recrea către destinaţia dorită. Dacă vei renunţa înain te de a-ţi
alte plan uri.
atinge scopul, înseamnă că eşti un om slab. UN OM SLAB

184 185
Foloseşte-ţi mintea pentru a
te îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
NU ÎNVINGE NICIODATĂ,
IAR UN ÎNVINGĂTOR Nr•
RENUNŢĂ NICIODATĂ. No detaliate tuturor celor care doresc să acumuleze avere prin
tează această frază pe o foaie
de hârtie cu litere de o şchioapă vânzarea serviciilor lor personale.
şi plaseaz-o la vedere, într-un
loc care să îţi sară în ochi de Este bine de ştiut că toate marile averi au început sub
fiecare dată când te duci la
culcare, precum şi dimineaţa, forma unor compensaţii oferite în schimbul serviciilor
înainte de a pleca la serviciu.
Dacă începi să îţi constitui personale sau a vânzării de IDEI. De altfel, ce altceva ar
un grup de consultanţă.
selectează numai oameni care putea oferi în schimbul banilor un om care nu dispune de
nu acceptă înfrângerea.
Unii oameni consideră proste bunuri?
şte că numai BANII pot
atrage bani. Acest lucru nu est La drept vorbind, în lume există două �ategorii de
e adevărat! Instrumentul prin
care sunt atraşi banii este oameni: LIDERII şi CEI CARE ÎI URMEAZA. Decide-te
DORINŢA transformată în
echivalentul ei bănesc prin chiar acum dacă doreşti să devii un lider în domeniul de
principiile descrise în aceast
carte. În sine, banii nu rep ă activitate pe care ţi l-ai ales sau dacă preferi să nu fii decât
rezintă altceva decât nişte
fragmente de materie inertă. un subaltern. Diferenţa de venituri între cele două categorii
Ei nu se pot deplasa, nu pot
gândi şi nu pot vorbi. În sch este uriasă. Cei care îi urmează pe lideri nu se pot aştepta
imb, ei pot „auzi" atunci cân
sunt chemaţi de oamenii car d la comp�nsaţiile pe care le primesc aceştia din urmă pentru
e şi-i DORESC foarte intens
! munca lor (deşi mulţi dintre ei fac greşeala să se aştepte la
astfel de venituri).
Planificarea vânzării de ser Nu este nicio ruşine în a urma un lider. Pe de altă parte,
vicii personale este greu să respecţi o persoană care nu doreşte să iasă
În restul capitolului ne vo vreodată din această categorie. Aproape toţi marii lideri ai
m ocupa cu descrierea
modalităţilor prin care pot fi lumii au început de pe poziţia de subalterni. De altfel, dacă
vândute serviciile personale.
Informaţiile prezentate în con au deveni mari lideri, acest lucru s-a datorat tocmai faptului
tinuare le vor fi de folos tuturo
celor care doresc să îşi vândă ser r că au fost nişte SUBALTERNI INTELIGENŢI. Cu puţine
viciile pe care le au de oferit,
dar se vor dovedi nepreţuite excepţii, cei care nu pot urma în mod inteligent un lider nu
numai pentru cei care doresc
să atingă poziţii de top în do pot fi ei înşişi lideri eficienţi. Un om care îşi urmează
meniul de activitate pe care
şi l-au ales. eficient liderul îşi dezvoltă de regulă foarte rapid capacităţile
Planificarea inteligentă este manageriale. Un adept inteligent are foarte multe avantaje,
absolut esenţială pentru
obţinerea succesului în orice printre care se numără inclusiv OPORTUNITATEA DE A
demers care are drept scop
acumularea de avere. Capitolu ACHIZIŢIONA CUNOAŞTEREA DIRECT DE LA
l de faţă le oferă instrucţiuni
LIDERUL SĂU.
186
187
Foloseşte-ţi mintea pentru a
te îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
Principalele atribute ale statut
ului de lider din marile calităţi ale unui lider adevărat es te
capacitatea sa de a face mai mult decât ceea ce le
Iată care sunt principalele cali
tăţi ale oricărui lider cere să facă subalternilor săi.
1. CURAJUL DE NEZDRU
NCINAT, baza t � 7. O PERSONALITATE PLĂCUTĂ. Un om neglijent
cunoaşterea de sine şi pe cea de
specialitate. Niciun şi irascibil nu va putea deveni niciodată un lider de
s�b lt 1:1 nu îşi doreşte să fie
� : _ dominat de un lider succes. Capacit ate a de lider ar trebui să impună
caruia �I lipsesc încrederea în sin
e şi curajul. Niciun în totdeauna respectul. De aceea, subalternii nu îşi
adep t m teligent nu accep tă să
. fie dominat foarte vor respecta niciodată liderul dacă acesta nu este
mult tim p de un astfel de lider.
2. AUTOC NTROLUL. Cin carismatic şi eficient.
? e nu se poate controla pe 8. SIMPATIA ŞI ÎNŢELEGEREA. Un lider de succes
el însuşi nu îi po
ate controla nici p e ceilalti.
Autocontrolul îi permite lideru trebuie să îşi simpatizeze subalternii şi să le înţeleagă
lui să fie un exemplu
pentru subalternii săi, care îl problemele.
. . vo r urma (daca sunt
mtehg enţi). 9. CONTROLUL DETALIILOR. Un lider de succes
3. SIMŢUL DREPTĂŢII. Fără trebuie să cunoască şi să controleze toate detaliile
un astfel de simţ, liderul
nu se va putea bucura nic activităţii pe care o conduce.
iodată de r espectul
subalternilor săi. IO.CAPACITATEA DE A-ŞI ASUMA ÎNTREAGA
4. FE�ITATEA DECIZIEI. Om RESPONSABILITATE. Un lider de succes trebuie
ul care îşi schimbă
dec1zule de la un minut la altul să fie capabil să îşi asume întreaga responsabilitate
ara tav cav nu es te sigu
. r
pe el. De a e ea, un astfel de pen tru greşelile şi pentru slăbiciunile subalternilor
. � om nu îi va pu tea
conduce mc 1odată pe ceilalţi cu succes. săi. Dacă va încerca să paseze altcuiva ace astă
5. PLANURILE CLAR CONT responsa bilitate, el nu va rămâne multă vreme un
URATE. Un lider de
succes trebuie să îşi planifice lider. Dacă unul dintre subalterni comite o greşeală
munca, iar apoi să îsi
respecte propriile planuri. şi se dovedeşte incompetent, cel care trebuie să îşi
Un lider care fa�e
presupuneri şi se lasă mânat asume eşecul es te liderul.
de instinct , rară să
u e e u plan clar, poate fi 11. COOPERAREA. Un lider de succes trebuie să
� � � comparat cu un vas
rara a. Ma i d vre me sau mai târziu, el va esua înţeleagă şi să aplice principiul cooperării. Mai mult,
:� e
pe stanei. el trebuie să îşi inspire subalternii să facă acelaşi
6. OBICEIUL DE A FACE
MAI MULT DECÂT lucru. Capacitatea managerială es te clădită pe
SARCINILE PENTRU CARE
ESTE PLĂTIT. Una PUTERE, iar puterea are la bază COOPERAREA.

188 189
carea organizată
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Planifi
ilim un
e delo c greu să stab
Există două categorii de lideri. Din prima categorie fac inlăturaţi de la putere . Nu est
itici şi liderii din domeniul
parte LIDERII CARE CONDUC PRIN CONSIM­ paralelism între aceşti lideri pol
lor din America. Majoritatea
ŢĂMÂNTUL SUBALTERNILOR LOR, re spectiv cu afacerilor, finanţelor şi sindicate
t detronaţi şi înlocuiţi astăzi
apro bare a acestora. Aceşti lideri sunt de departe c ei mai liderilor de modă veche au fos
tode. Conducerea pe baza
eficienţi. Din a doua categorie fac parte LIDERII CARE cu lideri noi, care aplică alte me
consimtământului e ste singur
a care poate dura!
CONDUC CU FORŢA, îară consimţământul sau aprobarea
conducere dictatorială,
subalternilor lor. O;menii pot urma temporar o .
est lucru de bunăvoie
Istoria este plină de exemple care atestă că liderii care dar ei nu vor face niciodată ac
hipează to ate cele 11
conduc cu forţa nu rezistă niciodată foarte mult timp în Noii LIDERI sunt cei care întruc
i sus, l a care se pot adăuga
funcţiile lor. Căderea şi dispariţia r egilor şi a „dictatorilor" calităţi manageriale de scrise ma
conducerea pe ace ste calităţi
este semnificativă în această direcţie. Ea arată că niciun popor si altele . Cei care îşi întemeiază
i de a conduce , în orice
nu es te dispus să urmeze de-a pururi un lider care îl conduce �or avea ne numărate oportunităţ
ul recesiunii, cererea de lideri
cu forţa. domeniu de activitate. La sfârşit
noile metode manageriale a
La ora act uală, lumea a intrat într-o epocă a unui nou competenţi şi capabili să aplice
pe piaţă. Probabil că uni i
tip de relaţii între lideri şi adepţii lor. Există astăzi O cerinţă depăşit cu mult oferta existentă să se
ie v or fi c ap abili
pentru un nou tip de lideri, deopotrivă în afaceri si în din l iderii din vechea generaţ eneral
oile reali tăţi, dar în g
industrie. Liderii care aparţin vechi şcoli, a conducerii cu reformeze şi să se adapteze la n
lideri complet noi .
forţa, trebuie să se adapteze noilor schimbări, schimbându-si lumea va fi nevoită să caute
dovedi cea mai bună
stilul managerial (prin adoptarea principiului cooperării). în Această necesitate s-ar putea
caz contrar, ei riscă să fi e retrogradaţi şi să îngroaşe rân­ OPORTUNITATE a ta!
durile subalternilor. Nu mai există astăzi o altă cale.
În viitor, relaţia dintre angajator şi angajat, adică dintre
eşecului în
lider şi subaltern, va fi o re laţie bazată pe o co operare Cele zece cauze principale ale
reciprocă şi pe distribuirea echitabilă a profiturilor afacerii. activitatea managerială
Altfel spus, în viitor re laţia dintre angajator şi angajat va fi
palele greşeli pe care
mai degrabă un parteneriat decât un contract de muncă. Voi descrie în continuare princi
nd de l a premisa că e ste
Napoleon, împăratul Wilhe lm al Germaniei tarul le comit liderii care eşuează, porni
EA CE NU TREBUIE SĂ
Rusiei şi regele Spaniei au fost tot atâtea exemple de lid�ri· care la fel de important să ştii CE
faci.
şi-au condus popoarele cu forţa. La ora act uală, ei au fost FACI, ca şi ceea ce trebuie să

191
190
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Planificarea organizată

1. INCAPACITATEA DE A PUNE LA PUNCT angajaţii săi i-ar putea lua scaunul poate fi convins
DETALIILE. Un lider eficient trebuie să aibă din start că acest lucru se va întâmpla mai devreme
capacitatea de a cunoaşte şi de a ţine sub control sau mai târziu. Un lider cu adevărat capabil îşi va
toate detaliile. Niciun lider autentic nu poate fi antrena întotdeauna subalternii, alegând dintre ei
vreodată „prea ocupat" ca să se ocupe de detaliile persoane de încredere cărora le delegă o parte din
activităţii pe care o conduce. Atunci când cineva responsabilităţile lor. Numai în acest fel se poate
fie el un lider sau un subaltern, afirmă că este „prea mul tiplica pe sine liderul, putând fi în mai multe
ocupat" pentru a-şi schimba pl anurile sau pentru a locuri odată si rezolvând mai multe probleme
acorda atenţie unei situaţii de urgenţă, el îşi simultan. Există un adevăr etern care spune că
recunoaşte practic ineficienţa. Un lider de succes oamenii sunt întotdeauna mai bine plătiţi pentru
trebuie să cunoască şi să controleze perfect toate CAPACITATEA LOR DE A-I FACE PE CEI­
detaliile activităţii pe care o conduce. Desigur, nu LALŢI SĂ FIE EFICIENŢI decât pentru propria lor
mă refer aici exclusiv la o cunoastere directă. ci si muncă. Prin cunoaşterea muncii pe care o are de
la delegarea competenţelor , necesare . un�r îndeplinit şi prin magnetismul personalităţii sale, un
,,locotenenţi" de încredere. l ider eficient poate amplifica foarte mult eficacitatea
2. INCAPACITATEA DE A FACE SERVICII CU muncii subalternilor săi, făcându-i să producă mai
TOATĂ SMERENIA NECESARĂ. Un lider cu mult şi mai bine decât ar face-o fără ajutorul său.
adevărat mare este întotdeauna dispus să facă - dacă 5. LIPSA DE IMAGINAŢIE. Fără imaginaţie, un lider
situaţia o cere - orice fel de activitate pe care în este incapabil să facă faţă situaţii lor de urgenţă,
mod normal ar delega-o unei a l te persoane. ,,Cel
creând planuri de ieşire din criză.
mai mare dintre voi va fi s lujitorul tuturor celorlalţi."
6. EGOCENTRISMUL. Liderul care pretinde toate
Toţi marii lideri ai lumii respectă acest adevăr biblic.
onorurile pentru munca efectuată de subal ternii săi
3. AŞTEPTAREA DE A FI PLĂTIŢI PENTRU CEEA
se va confrunta inevitabil cu resentimentele acestora.
CE „ŞTIU", ŞI NU PENTRU CEEA CE FAC CU
Un lider cu adevărat mare NU PRETINDE NICIUN
CUNOAŞTEREA LOR. Nimeni nu este dispus să
plătească pe altcineva pentru ceea ce „ştie" acesta. FEL DE CREDIT. El este fericit să vadă că toate
Oamenii sunt p lătiţi pentru ceea ce FAC, sau pentru onorurile se îndreaptă către subalternii săi, ştiind că
ceea ce îi determină pe alţii să facă. majoritatea oamenilor vor lucra mult mai bine dacă
4. TEAMA DE COMPETIŢIA PROPRIILOR sunt răsp lătiţi incl usiv în acest fel decât dacă nu
ANGAJAŢI. Liderul care se teme că unul dintre primesc în schimbul muncii lor decât bani.

193
192
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Planificarea organizată

7. LIPSA DE AUTOCONTROL. Niciun angajat nu îşi în faţa tuturor celor care doresc să intre în biroul
respectă liderul dacă acesta se dovedeşte lipsit de său, nu se forma lizează nicioda tă ş1 nu are un
a utocontrol. Mai m ult, lipsa de autocontrol distruge
compor-tament ostentativ.
vitalitatea şi rezistenţa celui care se complace în ea
8. LIPSA DE LOIALITATE. Probabil că ar fi trebuit Acestea sunt câteva dintre cele mai comune cauze a le
eşecul ui man agerial. Oricare din aceste defecte poa te fi
să pun acest defect în capul listei de faţă. Liderul
suficient pentru a atrage după sine eşecul. De aceea, dacă
neloial faţă de compania care l-a angajat şi faţă de
aspiri să devii un lider într-un domeniu sau altul, studiază
partenerii săi, faţă de cei c are ocupă poziţii
cu atenţie lista de mai sus şi asigură-te că nu cultivi niciunul
superioare lui, dar şi faţă de subalternii săi, nu îşi
din defectele descrise în ea.
poate păstra multă vreme funcţia. Lipsa de loialitate
atestă nimicnicia omului şi îi atrage pe bună dreptate

dispreţul celor din jur. De aceea, ea reprezintă unul Câteva domenii de activitate fertile
din principalele motive ale eşecului în orice domeniu în care cererea de „lideri noi" va creşte în
de activitate. scurt timp
9. ACCENTUL PUS PE „AUTORITATE". Un lider
eficient conduce prin încurajare, nu prin încercarea Înainte de a încheia acest c apitol, doresc să îţi atrag
de a-şi face subalternii să se teamă. Liderul care atenţia asu pra câtorv a domenii de activita te foarte fertile în
încearcă să îşi impresioneze angajaţii cu care l a ora actuală se face simţită o lipsă acută de lideri de
„au torita tea " lui intră în c a tegoria liderilor care calit ate şi care oferă - implicit - foarte multe OPOR­
conduc prin FORŢĂ. Un LIDER ADEVĂRAT nu TUNITĂŢI celor care doresc să activeze în ele.
simte nevoia să îşi facă reclamă altfel decât prin
munca lui, prin simpatia , înţelegerea şi Unu . În domeniul politicii există proba bil cea mai mare
corectitudinea sa, dar ma i ales prin demonstrarea cerere de lideri noi. De fapt, ne confruntăm cu o
faptul ui că îşi cunoa şte meseria. adevărată criză managerială în acest domeniu . Du pă

10. ACCENTUL PUS PE TITLU. Un lider competent toate a parenţele, majoritatea politicienilor au devenit
nu simte nevoia să poarte un „titlu" pentru a câştiga nişte hoţi de rang înalt. Ei nu fac altceva decât mărească
respectul subalternilor săi. Cine insistă prea mult taxele şi impozitele, sufocând astfel din faşă industria
asupra titlului pe care îl poartă nu are de regulă mare
şi afacerile. Mai devreme s au mai târziu , oamenii nu
lucru de oferit. Un lider adevărat îşi ţine uşa deschisă vor mai putea suporta această povară fisca lă.

194 195
---- Foloseşte-ţi mintea
pentru a te îmbogăţi -
--­ Planificarea organizată
Doi. Domeniul bancar tre
ce la ora actuală printr-o
profundă. Liderii din acest reformă scoală. Altfel spus, el va trebui să insiste mai mult
domeniu de activitate şi­ ,
au pierdut aproape în total asupra PRACTICII si , mai putin, asupra TEORIEI.
itate încrederea publiculu . . . .
Bancherii simt deja ne i. Şase. Noi lideri vor fi necesari şi în domem�l Jumal��mulm
voia de restructurare şi au :
declanşat reformele în aces Pentru a putea fi conduse eficient, ziarele v11torul�1
t domeniu.
Trei. Industria are şi ea trebuie să renunţe la „privilegiile speciale", resp�ct1�
nevoie de noi lideri. Lideri
vechi obişnuiau să gândeas i de tip la subvenţiile obţinute prin publicitate. Ele trebme sa
că şi să acţioneze exclusiv
din perspectiva dividendelo înceteze să mai fie organe ale propagandei car�
r, nu din cea a intereselor
oamen ilor! Pentru a rezi deservesc exclusiv interesele celor care le patroneaza
sta, liderul industrial al
viitorului va trebui să se sau care le oferă publicitatea. Ziarele care nu p�bli�ă
A
considere un oficial cvasi­
public, a cărui principală decât scandaluri şi fotografii deochiate vor sfarş1 pnn
datorie va fi aceea de a-ş
conduce compania astfel i a fi respinse de oameni, la fel ca orice altă forţă care
încât aceasta să nu exercit
presiuni asupra niciunui e murdăreşte mintea umană.
individ sau grup de indi
Exploatarea muncitorilor vizi.
a devenit de domeniul
trecutului. Toţi cei care Acestea sunt doar câteva din domeniile în care
aspiră către un post de
conducere în domen iul afac oportunităţile sunt foarte numeroase la ora actu:l� şi �n care
erilor, al industriei şi al
muncii ar trebui să îşi amin sunt căutaţi lideri de tip nou. Lumea trece astaz1 pnntr-un
tească acest lucru.
Patru. Liderii religioşi ai proces foarte rapid de schimbare. De ac�ea, instrumentele
viitorului vor trebui să aco _
multă atenţie nevoilor păm rde m ai
ânteşti ale urmaşilor lor, prin care sunt promovate schimbările ob1şn��nţe�or �mane
respectiv soluţiilor pentru vor trebui să se adapteze la aceste schimban, ş1 ma refer
problemele lor economic _
personale prezente, insis e şi aici, mai mult decât la orice altceva, la acei oamem care
tând mai puţin asupra
trecutului mort sau asupra determină trendul civilizaţiei.
unui viitor care nu a venit
încă.
Cinci. Necesitatea unui nou
tip de lideri se face sim
ţită şi Când si
în domeniul juridic, al me
dicinii şi al educaţiei. Acest ' cum trebuie să depui cerere pentru
lucru este cu deosebire adev
ărat în domeniul educaţiei. o funcţie
Liderul viitorului în ac
est domeniu va trebui
găsească noi modalităţi prin să Informaţiile pe care ţi le voi prezenta în continuare �unt
care să îi înveţe pe oameni A •
CUM SĂ APLICE cunoaş • v
rezultatul multor ani de expenenţă, m tlmpul carOra am aJutat
V
terea pe care o primesc în
mii de oameni să îşi valorifice serviciile personale. De aceea,
196
197
Foloseşte-ţi mintea pen
tru a te îmbogăţi ---­
------- Planificarea organizată
�:::: s de � ra �n start că aceste informaţii
on
l
te s, prac tic e.
sunt deop otrivă o ferite în scrisoarea de intenţie). Aceste scrisori
t rebuie dactilografiate îngrijit şi semnate
ÎNTOTDEAUNA manual. Scrisoarea de intenţie
Mijloacele prin care pot trebuie însoţită de un rezumat complet din care să
fi valorificate
serviciile personale rezulte calificarea celui c are fac e cerere a de
angajare pentru postul respectiv. Atât scrisoarea de
Experien ţa m-a în văţ .
a t că n.nci. palele m1.. intenţie cât şi rezumatul experienţei sau calific ărilor
respectiv cele mai direct � Jlo ace.
e si mai efiic1ente metod trebuie pregătite de un expert (vezi în această
e de punere
,

In contact a c umpărăt
A

orilor şi vân
ză torilo r de ser
direcţie instrucţiunile referitoare la informaţiile care
personale, sunt: vicii
trebuie fumizate).
1.
:��U�IL� �: �NGAJARE A FORŢEI 4. CEREREA DE ANGAJARE FĂCUTĂ PRIN
CA A1 gnJa sa selectezi DE
. numai birou rile INTERMEDIUL UNOR CUNOŞTINŢE PERSO­
m�1 eputate, a căror con cel
: ducere îţi po ate
de NALE. Dacă este posibil, persoana care doreşte să
o c n d doreşti m onstr:
�: rezultatele sa tisfăcăto se an gajeze ar trebui să apeleze la o cunoştin ţă
pana în prezent. Dm . are o bt,
"'n ute
nefericire , exi comună care să îi facă legătura cu patronul sau cu
puţm. e astfe stă destul de
l de birouri. directorul companiei pe care o are în vedere. Această
2· MI CA PUB LICI T . ·
.
ATE dm Ziare, rev.iste si de Ia metodă de angajare este extrem de avantajo asă în
ra dio. Anuntunle de rm
· c1· dime
' n sm . ni s unt de regulă cazul celor care doresc să se angajeze pe un post
fo e otn. v1te ,.
pe tru
;ri. � _ n ei care îşi caută o po de conducere şi care nu doresc să treacă prin furcile
zitie
c
sa anala o bişnuită, în ·
· tim p ce anuntu. . nle m chenare c audin e ale proc esului de an gajare.
:an sunt po trivite pentru A

cei care îşi caută 5. DEPUNEREA ÎN PERSOANĂ A CERERII DE


o pozitie
e c�n�u ere. Aces te a
� nun ţuri trebuie
speci ahşt1 ca re înteleg . preg ătite de ANGAJARE. În anumite cazuri, cea mai eficientă
c um tre bllle pre
calitătile ceru t · . zentate soluţie constă în prezen tarea personală a serviciilor
e (sau ofe nte) pentru a obţine rez
3. CERER�I PERSON ultate. oferite angajatorilor potenţiali. În acest caz, este util
ALE DE ANGAJAR
FORMA DE SCRISOR E SUB c a persoana care do reşte să fie angajată să aibă la
I DE INTENT, IE, ad
unor finne parti.culare resate ea un rezumat scris al calificărilor sale, dat fiind că
. _ sau acelor indivizi care
direct mteresaţi de as s unt angajatorul potenţial doreşte d e regulă să discute cu
tfel de servic1 . ..
1 (precum cele ea despre acest curriculum vitae.
198
199
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi --
-­ Planificarea organizată ---- -­
-

care doresc să ocupe poziţii de conducere. De


Informaţiile care trebuie precizate în
are
a ceea , ataşează la dosar copi i după scrisorile c
„dosarul personal" scris
conţin re ferinţe primite de la :
Acest dosar trebuie pregătit la fel de metic
ulos cum îsi a. foştii an gajatori
pregăteşte un avocat pledoaria. Dacă ce
angaJeze n u are experienţă
. .
l care doreste să s�
în domeniul întocmirii de astfel
b. profesorii cu care ai studiat
c. diferite personalităţi recunoscute , a căror
de dosa re, cel mai bine este să ape
leze l a un expert. opinie este preţuită de societate
Comercian ţi i de succes prefe ră întotd
e auna să angajeze 4. O fotografie personală. Ataşează la dosar o
ameni care înţele g ce înseamnă
� arta şi psihologia publici tăţii
fotografie pe rsonală.
ŞI care ştiu să îşi prezinte în forma cuven
ită propriile merite 5. Precizează postul pe care îl doreşti. Evită cere rea
(aceştia vor şti să prezin te mai târziu şi
calităţile produselor unui post oarecare şi descrie CÂT MAI EXACT
pe care inten ţionează să le vândă). Ia tă
aşadar care sunt postul anume pe care ţi-l doreşti. Nu depune nicio­
informaţiile ce trebuie să apară în oric
e dosar personal dată o cerere de anga jare „într-un post oarecare ",
(curriculum vitae):
căci acest lucru arată că îţi lipsesc calificările de
specialitate .
I. lnfonnaţii referitoare la educaţie. Not
ează pe scurt, 6. Descrie calificările pe care le ai şi care ar justi fica
dar cât mai explici t, ce şcoală ai urm
a t s i în ce angajarea ta în postul pe care ţi -l doreşti . Oferă cât
domenii te -ai specializa t, oferind inclus
iv �otivele mai multe detalii şi explică motivele pentru care crezi
pentru care ai ales această specializar
e. că eşti calificat pentru acest post. ACESTA ESTE
2. Experienţa. Dacă ai acumula t dej
a xperienţă în
e CEL MAI IMPORTANT DETALIU AL CERERII
domeniul în care doreşti să te angaj
ezi , de scrie TALE DE ANGAJARE, cel care va determina, mai
de taliat această experienţă, inclusiv
numele si mult decât oricare altul, da că vei primi sau nu postul.
adresel e foştilor angajatori. Menţionea
ză e xplicit 7. Oferă-te să fii angajat de probă. În majorita tea
orice experienţă specială pe care ai acum
ulat-o şi cazurilor, dacă eşti ferm hotărât să obţii postul pe
care te poate re comanda pentru postul
pe care îl ca re ţi-l doreşti, e ste foarte eficient să te oferi să
soliciţi.
lucrezi FĂRĂ A FI PLĂTIT timp de o săptămână,
3. Referinţe. Practic toate companiile dor
esc să ştie cât de o lună sau atât timp cât consideră angajatorul
mai mul te date refe ritoa ă
re la ante cedentele, Ia necesar pentru a-şi face o ima gine clară în legătur
experienţele din trecut etc., ale angajaţilor
poten ţiali cu adevărata ta valoare. Poate că această sugestie

200 201
---- Foloseşte-ţi mintea pen
tru a te îmbogăţi ---­
_______ Planificarea organizată
ţi se pare radicală, dar experienţa
demonstrează că trebuie „cazul", poţi considera că victoria îţi va fi pe
ea conduce de cele mai multe ori
la succes. Dacă jumătate asigurată.
eşti ABSOLUT SIGUR DE CALIF
ICĂRILE TALE Nu te teme să îţi concepi un dosar personal prea lung.
nu mai ai nevoie decât să fii
pus la încercare. Angajatorii sunt la fel de interesaţi să cumpe�e servic�il un�r
Printre altele, această ofertă �
arată cât de multă .
încredere ai în capacitatea ta de persoane calificate pe cât eşti tu să îţi găseşti o sluJba sigura.
a ocupa postul pe
care ţi-l doreşti. Această atitudi De fapt, cei mai eficienţi angajatori îşi datorează succesul
ne este extrem de
convingătoare. De altfel, dac capacităţii lor de a-şi selecta „locotenenţi" bine califi�aţi. De
ă oferta ta va fi
acceptată şi vei face faţă cu brio aceea, ei doresc să dispună din start de toate informaţule care
postului, vei sfârşi
prin a fi plătit inclusiv pentru per le pot sta la dispoziţie.
ioada „de probă". . .
Dacă te decizi să faci acest pas Si încă un lucru important: pregătirea cu migala a
V

, specifică limpede
că oferta ta se bazează pe: dos�lui personal arată că eşti o persoană meticuloasă, car
a. încrederea ta în capacitatea de . �
a ocupa postul acordă atenţie sarcinilor primite. Personal, am avut cbenţ1
respectiv. pe care i-am ajutat să îşi conceapă dosare atâ� d� bi�e p�s:
b. încrederea ta în faptul că ang la punct şi de amănunţite încât au fost angaJaţl chiar fara
ajatorul potenţial
va lua decizia să te angajeze defi să mai fie chemaţi la un interviu.
nitiv după
perioada de probă. Dacă ti-ai completat dosarul, leagă-l la o legătorie
c. HOTĂRÂREA TA FERM profesionisili şi scrie pe el, cât mai artistic, un titlu de genul:
Ă de a obţine
postul respectiv.
8. Cunoaşterea afacerii angajatoru
lui potenţial. Înainte DOSARUL CALIFICĂRILOR LUI
de a face cerere de a fi angaja
t, studiază afacerea Robert K. Smith
angajatorului pentru a te familia
riza cu ea şi indică CERERE DE ANGAJARE PENTRU POZIŢIA DE
în dosarul personal tot ce cunoşt
i în acest domeniu Secretar particular al
de activitate. Acest lucru va fac
e impresie asupra Preşedintelui
angajatorului, arătându-i că dispui
de imaginaţie şi THE BLANK COMPANY, Inc.
că eşti cu adevărat interesat de
postul respectiv.

Reţine: nu avocatul care cunoaş Dacă îţi prezinţi dosarul la mai multe companu,
te cel mai bine legea schimbă numele acestora de pe dosarul tău.
va câştiga procesul, ci cel care
îşi pregăteşte cel mai bine
cazul. Dacă îţi vei pregăti şi dac Această migală va atrage cu siguranţă atenţia. Tipăreşte-ţi
ă îţi vei prezenta aşa cum
dosarul cât mai îngrijit cu putinţă, pe o hârtie de cea mai

202
203
Planificarea organizată ------­
---­
ie. Chiar şi cei care nu au un
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi
iar unui scriitor îi place să scr niu
bună calita te , în mai multe exemplare (dacă d ores ti să îl particulare faţă de un dom e
talent specific au preferinţe
p�ezinţi �� multor companii). Lipeşte-ţi fotografia, p e una exi stă un domeniu în care
dm pagrn1le dosarului. Urmează aces te instructiuni ad sau altul de activitate. Dacă variate
este oferirea celei mai
americanii excelează, acesta
litteram şi îmbunătăţeşte-le după cum îţi dictează i�aginaţia. pământului la activităţile de
game de ocupaţii: de la lucrul e.
Un vânzător de succes îşi îngrij eşte cu cea mai mare la toate profesiunile posibil
atenţi e imaginea. El ştie că prima impresie pe care o lasă producţie , de marketing, şi
est e întotdeauna de dura tă. Dosarul t ău personal este slujbă îţi doreşti. Dacă aceasta
Unu. Decide EXACT ce tip de
vânzătorul tău. D e aceea, dă-i o înfăţişare cât mai frumoasă. ţi eventual crea chiar tu.
nu există deja pe piaţă, o po
astfel înc�t să iasă !n evidenţă, iar angajatorul p otenţial să ividul pentru care doreşti să
declare �a nu a m� văzut niciodată aşa ceva. Dacă p oziţia Doi. Alege compania sau ind
lucrezi.
pe c�e ţ1-o doreşti merită orice efort, ea va justifica această iv p oliticile pe
. . S ud iază-ţi angajatorul potenţial, inclus
Tr i.
atenţie exagerată. Mai mult ' dacă vei· r eusi· , sa �it,1vinz1
· pe care îl angajează ş i
v e t
. .. care le aplică, personalul
serv1c11le personale unui angajator, impresionându-l de la
şansele de avansare.
bun început cu personalitatea ta, ai toate şansele să primesti şi capacităţile, şi stabileşte CE
Patru. Analizează-ţi talentele dele
un salariu mai mare d ecât dacă ai fi făcut o cerer e de tor. Planifică-ţi meto
AI DE OFERIT acestui angaja erite
angajare obişnuită. tea o feri acest uia dif
şi mijloacele prin care i-ai pu za
�ac� �ţi cauţi de lucru printr-o agenţie de forţă de e crezi că i le poţi furni
avantaje, servicii şi idei pe car
mun:a, �a-i agentului tău copii după acest dosar personal şi
cu succes.
:oaga-1 sa le folosească pentru a-ţi prezenta serviciile oferite. e posibilitatea ca firm
a respec-
Cinci. Uită de „slujbă". U ită d
In acest fel, v�i câştiga atât simpatia agentului cât şi p e cea de rutina obişnuită, de
_ tivă să nu facă angajări. Uită
a angaJatorulm p otenţial. pe nt ru mine?" Concen­
tip: ,,Aveţi cumva o slujbă
viciilor pe care i le poţi
trează-te exclusi v asupra ser
oferi tu angajatorulu i.
Cum poţi obţine poziţia exactă pe care ai , angajează-ţi un scriitor profe-
Şase. Dacă ţi-ai stabilit planul
O
În vedere într-o mani eră cât mai
sioni st şi pu ne-1 p e hârtie
detali ată cu putinţă.
În general, oamenii se bucură atunci când pot face soanei care dispune de a uto-
Şapte. Prezintă acest plan per
�unea p�ntru care sunt cel mai bine calificaţi. Unui pictor Toate companiile caută
ritatea de a face angajări.
n place sa lucreze cu vopselele, unui mes, tesugar
. cu ma�1n1
· ·1e,
205
204
Foloseşte-ţi mintea pentru
a te îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
oameni care le pot oferi cev
a de valoare, indif
dacă este vorba de idei, erent uluitoare care s- au produs î n relaţia dintre angajator şi
servicii sau „conexiuni". angajat.
Fiecare companie îşi poate
permite să angajeze pe După toate aparenţele, în viitor noua regulă care va
cineva care are un plan bin
e definit de acţiune şi care domina piaţa produselor şi a serviciilor personale va fi
îi poate aduce beneficii co
nsiderabil e.
„Regula de Aur", nu „Regula Aurului". Relaţia c are se
Chiar dacă metoda oferită ma prefigurează în viitorul apropiat între angajatori şi angajaţi
i sus îţi va lua câteva zile va fi aceea a unui parteneriat din care fac parte:
sau chiar săptămâni în plu
s, te asigur că diferenta de
şi posibilitatea de a avansa ma venit a. angajatorul
i rapid şi de a-ţi fi r�unoscută
v aloarea justifică pe depl b. angajatul
in acest efort suplimentar.
spus, poţi economisi în aces Altfel c. publicul pe care îl deservesc cei doi
t fel ani întregi de muncă
pe bani puţini. Metoda grea Această nouă modalitate de valorificare a serviciilor
. _ prezintă numeroase avan
pnnc1palul fiind acela că taje, personale aduce cu sine foarte multe schimbări. Mai întâi,
îţi permite să economisesti
până la cinci ani pentru a-ţ unul atât angajatorul cât şi angaj atul viitorului vor fi consideraţi
i atinge ţelul stabilit.
Toţi cei care îşi încep carier „colegi" a căror principală sarcină va fi aceea de a SERVI
a l a jumătatea scării sociale
(fără să urce toate treptele a EFICIENT PUBLICUL. Î n trecut, angajatorii şi angajaţii
cesteia) reuşesc acest lucru
numai făceau u n fel de barter î ntre ei, târguindu-se cât de bine
rin lanificarea a
� � tentă a debutului lor (desig
ur, cu excepţia puteau pentru a obţine cele mai mari beneficii person�le şi
fmlu1 şefului!).
uitând că î n acest fel nu făceau altceva decât SA SE
TÂRGUIASCĂ ÎN DETRIMENTUL CELEI DE-A TREIA
PĂRŢI IMPLICATE: PUBLICUL PE CARE ÎL DE­
NOUA MODALITATE DE
VALORIFICARE A SERV SERVEAU.
ICIILOR Recesiunea din care tocmai am ieşit a reprezentat un
PERSONALE
„Slujbele" au devenit la or protest în forţă al publicului lezat, ale cărui drepturi au fost
a actuală călcate în picioare de toţi aceia care nu îşi doreau altceva
,,parteneriate"
decât avantaje şi profituri individuale. După ce furtuna
Cei care doresc să îşi va stârnită de recesiune se va mai potol i şi praful se va mai
lorifice în viitor serviciile
personale, obţinând cele aşeza, iar afacerile îşi vor regăsi echilibrul, atât angajatorii
mai mari avantaje î n sch
acestora, trebuie să
imbul cât şi angajaţii vor fi nevoiţi să recunoască fap�l că NU M�I
înceapă prin a recunoaşte
schimbările AU PRIVILEGIUL DE A SE TÂRGUI INTRE El IN

206
207
ea organizată
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Planificar
eva lecţii impo�ta�_te î�
D ETRIMENTUL PUBLICULUI PE CARE ÎL D ESER­ Bancherii au în văţat şi ei cât
r e s-au produs în ult
imu ��1 .
VESC. Uni cul şi adevăra tul angaj a tor al viitorului va fi timpul rapidelor schim. bări ca
. .
ncar a aJuns la fel
de rara m
publicul, iar toţi cei care doresc să îşi vândă eficient serviciile Impoliteţea unm funcţionar ba A . a acum irca
ea fi ea mtalmt �
personale pe piaţa forţei de muncă ar trebui să ţină cont de zilele noastre pe cât de des put

V
A

rte mu lţ b nch en (n�


acest lucru. . Nu cu mult t imp în urmă, foa
a
ani
i
, 12
aroganc , a care îti dădea fion.
La ora actuală, toa te căile ferate din America se află în :. toţi, desigur) aveau u n aer de .' .
dificultate. Ne amintim cu toţii de acele vremuri când, dacă l gân dul de a te apr opi a de el ş1 a-1
pe şira spinării numai a
întrebai un funcţionar al căilor ferate la ce oră urmează să
cere un împrumut. . ..
plece cutare tren, acesta te trimitea cu aroganţă să consulţi ba car e din ani i rec esm nn au avut
Miile de falimente n v
panoul cu mersul trenurilor, în loc să îţi răspundă politicos. din ma hon ma s iv în spatele carora
l ca efect elimin area uşilor
Companiile de transport în comun au trecut şi ele prin cherii până nu demul:. LaA
obişnuiau să se baricadeze ban
mari schimbări. Nu cu mult timp în urmă, vatmanii tram­ aflate la vedere, a stfe
l meat
ora actu alav , ei stau la birouri . .
vaielor se mândreau cu aroganţa cu care îşi puneau la punct daţ i de ric e cli ent potenţial, ş1
, abor
sa poatav f1· văzut. i si
o
.
pasagerii. La ora actuală, tramvaiele a u fost înlocuite cu , reaga atmosfer ă din bănci este una de cordialitate ş1 buna
V
v

mt
autobuze conduse de şoferi care nu mai îndrăznesc să facă
înţelegere. . ..
acest lucru. rilo r m g zm e er au nevo1ţ1
Până nu demult, clienţii ma
a a
Şinele fostelor tramvaie ruginesc în întreaga ţară, fiind până când vânzătorii te�ina�
abandonate sau scoase din pavaj. Chiar şi în oraşele în care
să astepte în băcănia de alăturv i
a zmulm
nd proprietarul rnag
de vorbit cu prietenu ş1 pana ca
'
A A

ele mai funcţionează încă, vatmanii sunt obligaţi să oprească


. .

r din depozitul său. La ora


şi să îi accepte pe pasageri oriunde s-ar afla aceştia , rară termina cu num ărarea banilo
ine conduse �e O�M�N�
ceartă. actuală, noile l anţuri de magaz sa-tl.
on· ce, mai pu tm .
CÂT DE MULT S-AU SCHIMBAT VREMURILE ! POLITICOŞI, gata să-ţi ofere
PE VECHII PATRONI DE
Exact a sta încerc eu să demonstrez aici. DA, VREMURILE lustrmasca Pantofii, I-AU ADUS
TIMPURILE SE SCH� Ă,.',
MAGAZINE LA FALIMENT.
• V

S-AU SCHIMBAT! Aceste schimbări pot fi văzute nu doar


dern sunt „p�hteţ�a
în domeniul căilor ferate sau al transportului în comun, ci Cuvintele-cheie î n comerţul mo
. sură ang aJatonlor
în toate domeniile vieţii. Politica de tip „la naiba cu publicul" . l". Ele se aplică în egală mă
ş1. „serv1cm
mă instanţa, atat un u cat y1
si angajaţilor lor, căci în ulti
• • A •
A

este de domeniul trecutului. Ea a fost înlocuită între timp cu


V

PUBLICUL PE �A�E I�
politeţea de tip: ,,Ne aflăm în serviciul dumneavoastră, �eilalţi SUNT ANGAJAŢI DE
c să îl deserveasca bme, e1
domnule". DESERVESC. Dacă nu reuşes

208 209
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ Planificarea organizată

plătesc un preţ uriaş, prin pierderea privilegiului de a-l „Salariul păcatului este moartea!" Mulţi oameni au citit
servi. • acest pasaj în Biblie, dar puţini dintre ei i-au descoperit
Ne aducem cu toţii aminte de vremurile când cititorul • adevărata semnificaţie. De câţiva ani încoace, întreaga lume
de gazometre bătea la uşă cu atâta forţă încât era gata să ţi-o a fost nevoită să asculte CU FORŢA o predică ce ar putea
dărâme. Când îi deschideai în sfârşit, el îţi intra în casă fi intitulată: ,,CUM ÎŢI AŞTERN!, AŞA DORMI", sau
neinvitat, cu o mină îmbufnată care părea să spună: ,,La ce ,,CEEA CE SEMENI, ACEEA VEI CULEGE".
naiba m-ai ţinut atâ ta la uşă?" Şi această atitudine s-a O recesiune de proporţiile celei din care tocmai am
schimbat între timp. La ora actuală, cititorii de gazometre ieşit şi atât de răspândită nu a putut fi o simplă coincidenţă.
se comportă ca nişte gentlemeni, cu aerul că: ,,Sunt încântat În spatele ei a stat cu siguranţă O CAUZĂ, întrucât nimic
că mă aflu în serviciul dumneavoastră". Înainte ca firmele nu se întâmplă rară O CAUZĂ. În esenţă, principala cauză
de gaz să îşi înveţe lecţia, pe piaţă au apărut vânzătorii a recesiunii a fost prostul obicei al întregii lumi de a încerca
ambulanţi care vindeau sobe cu petrol, extrem de politicoşi. să CULEAGĂ rară să fi SEMĂNAT nimic.
care au ocupat astfel o cotă importan tă din piaţă. Asta nu înseamnă că recesiunea ar fi o recoltă pe care
A
In timpul recesiunii, am petrecut câteva luni în regiunea lumea este FORŢATĂ să o culeagă fără să fi SEMĂNAT
minelor de antracit din Pennsylvania, studiind condiţiile care nimic. Nu, lumea a semănat ceva, dar nu a semănat seminţele
au condus la distrugerea industriei mineritului. Una dintre care trebuiau. Orice fermier ştie că nu poate culege grâu
cele mai semnificative descoperiri pe care le-am făcut a fost dacă a semănat scaie ti. Oda tă cu izbucnirea războiului
aceea că principala cauză a pierderii afacerii pentru mondial, oamenii au început să semene seminţele unor
proprietarii de mine şi a slujbelor minerilor a fost lăcomia servicii neadecvate, deopotrivă din punct de vedere cantitativ
ambelor categorii. şi calitativ. Practic, toată lumea încerca SĂ OBŢINĂ CEVA
Din cauza presiunilor făcute de nişte lideri de sindicat FĂRĂ SĂ DEA NIMIC ÎN SCHIMB.
exagerat de zeloşi, dar şi a lăcomiei proprietarilor de mine. Toate aceste exemple au avut rolul de a le atrage atenţia
preţul antracitului a crescut brusc. Atât proprietarii cât şi celor care îşi of eră serviciile personale pe piaţă că noi
angajaţii lor s-au târguit îndelung unii cu ceilalţi, adăugând suntem ceea ce suntem si ne aflăm unde ne aflăm numai
apoi valoarea „târguielilor" lor la preţul cărbunelui, până datorită propriului nostru comportament! Dacă există un
când şi-au dat seama că le-au făcut astfel UN SERVICIU principiu al cauzei şi al efectului care controlează afacerile,
MINUNAT NOILOR PRODUCĂTORI DE PETROL ŞI DE finanţele şi transportul, cu siguranţă acelaşi princip�u îi
SOBE CU PETROL. guvernează şi pe indivizi, determinând statutul lor economic.

210 211
---- Foloseşte-ţi min
tea pentru a te îmbogăţi -
--­
Planificarea organizată
Care este coeficientul tău
„CCS"?
serv1c11 oferite odată cu dezvoltarea îndemânării
Cred că am descris cu prin practică şi prin câştigarea de experienţă. Şi de
suficientă claritate cauzel
succesului în valorifica e această dată, accentul principal este pus pe
rea serviciilor personale
manieră EFICIENTĂ şi pe într-o cuvântul OBIŞNUINŢĂ.
rmanentă. Cine nu
analizează, nu înţelege şi stu diază, nu
nu APLICĂ aceste cauze, 3. SPIRITUL în care trebuie prestat serviciul înseamnă
va putea valorifica servic nu îşi OBISNUINTA de a fi agreabil şi de a avea un
iile personale într-o ma
eficientă şi permanentă. Fie nieră com;ortame�t armonios, astfel încât să te bucuri de
care om trebuie să fie pro
său vânzător de servic priu] cooperarea asociaţilor şi colegilor tăi.
ii personale. CAUTATE . ..
CANTITATEA serviciilo A şi După cum constatăm, simpla urmărire a ofenm unor
r oferite, dar şi SPIRITUL
sunt oferite acestea, deter în car e .
mină în mare măsură pre serv1c11. . CANTITATIVE si CALITATIVE nu este suficientă
durata oricărei angajări. ţul şi pentru a te bucura de o slujbă permanentă (adică de o
Pentru a-şi valorifica efi
serviciile personale (adică cient valorificare permanentă a serviciilor tale). Comportamentul
pentru a beneficia de un
muncă permanent şi plăcu loc de
t, contra unui salariu satisf sau SPIRITUL în care prestezi aceste servicii este un factor
ăcător), .
fiecare om trebuie să adop la fel de important, care joacă un rol determmant �n ceea ce
te formula „CCS", care se ..
ft

astfel: CALITATEA plus traduce


CANTITATEA plus SPIRI priveşte preţul pe care îl primeşti în schimbul serv1cnlor tale
de cooperare este egal cu TUL si
vânzarea perfectă a servic , durata angajării.
personale. Aminteşte-ţi ace iilor Andrew Carnegie a insistat foarte mult asupra acestui
astă form ulă. Mai mult,
UN OBICEI DIN A O AP FĂ -ŢI
LICA! aspect atunci când a vorbit despre fact r�� care conduc la

Îţi propun să analizăm în co obtinerea succesului în valorificarea serv1cnlor pers nale. El
ntinuare această formulă �
pentru a ne asigura că ai ' a insistat în permanenţă asupra necesităţii unm C?M­
înţeles-o corect.
PORTAMENT ARMONIOS, subliniind că nu este d1s�us
l . CALITATEA serviciului să prelungească contractul de muncă al niciunui angap:,
oferit înseamnă atingerea ·
performanţei în toate de oncat de man ar fi1 CANTITATEA si , CALITATEA serv1-
taliile muncii pe care o
• ft

prestezi, în cea mai eficie ciilor prestate de el, dacă acesta nu lucrează m spmtul
ntă manieră posibilă şi
• •
ft

urmărind în permanenţă
creşterea acestei eficienţe ARMONIEI. Domnul Carnegie a insistat întotdeauna ca
2. CANTITATEA serviciului . angapţn sai sa fie 1 AGREABILI · Pentru a dovedi cât de mare
oferit înseamnă OBIŞ-
• •• v• v

. .
NUINŢA de a oferi întotd este accentul pe care îl pune asupra acestei cahtaţ1, el le-�
eauna toate serviciile de
V •

care eşti capabil, cu scop permis multor apropiaţi ai săi care se conformau acestei
ul de a spori cantitatea de
regu [•1 sa devi·nă foarte bogati
V
, · Cei care nu se conformau
212
213
Foloseşte-ţi mintea pentr
u a te îmbogăţi --- ------- Planificarea organizată
­
acestei reguli erau în schimb daţi
afară, pentru a fi inclusiv de interesele unei a treia părţi: PUBLICUL PE
cu alţi oameni. înlocuiti
CARE ÎL DESERVESC.
Am insistat mai devrem
e asu pr a importantei un Vremurile celor care nu făceau decât să ceară au trecut.
personalităţi pl ăcute tocma ei
i pentru că aceasta repre� Trăim astăzi cu totul alte vremuri, în care nu au de câştigat
factor c are îi permite int ă un
omului să pr es teze serv ' decât cei care stiu să ofere. Metodele b azate pe presiunea
SPI�ITU� cooperări i şi arm icii în
oniei. Un om cu o person aplicată în dom�niul afacerilor sunt astăzi depăşite. În viitor,
PLACUTA, care prestează alitate
servicii în spiritul ARMON toate afacerile vor fi conduse prin metode care nu vor mai
compensează adeseori pri IEI.
n aceste calităţi chiar si de
în domeniul CANTITĂT
, U s. i CALITA
V
rrr' ··
ficientele
:
serv1cn1 or
avea nimic de-a face cu p resiunile.
Valoarea de capital a creierului tău poa te fi stabilită
frestate. Practic, NICI O ALTĂ CALITA
INLOCUI CU SU
TE NU POATE prin venitul pe care îl obţii (în schimbul serviciilor tale).
CCES VALOAREA UN
TAMENT PLĂCUT. UI COMPOR­ O estimare corectă a valorii de capital a serviciilor tale poate
fi calculată prin înmulţirea venitului tău anual cu 16,66, dat
fiind că mi s e pare rezonabil să estimăm că venitul tău anual
reprezintă şase procent e din v aloarea ta de capital. Banii
Valoarea de capital a ser
viciilor tale sunt împrumutaţi cu o dobândă de 6% pe an şi cu siguranţă
Oamenii care obţin venit nu sunt mai valoroşi decât un creier. Dimpotrivă.
uri exclus iv din vânzarea Dacă este valorificat în mod eficient, un „creier"
serviciilor lor pe
rsonale sunt nişte negustori
care vând mărfuri. De , la fe l ca si cei competent reprezintă o formă de capital mult mai dezirabilă
aceea, ei sunt supusi EX decât aceea necesară pentru a conduce o afacere comercială,
ACELORASI REGULI d �CT
e comportament ca ş1. co. merc . dat fiind că un „creier" reprezintă o formă de capital care
care 1ş1 vmde mărfurile.
A • • , iantul
nu se poate deprecia permanent în urma oricărei recesiuni.
. � dorit să insist asupra aces tui lucru deoarece
m
maJontate a celor
În plus, ea nu poate fi furată sau cheltuită. De altfel, banii
care îşi vând serviciil e
greşe�l d a se considera personale fac necesari unei afaceri sunt la fel de inutili ca o dună de nisip
� � scutiţi de respect
area regulilor de dacă nu sunt folosiţi de un „creier" eficient .
condmta ŞI de responsabi
lităţile pe care l e
au comercianţii
care vând mărfuri.
Noile metode de valorificar
.. e a serviciilor personale i-
s 1ht pract ic pe a au
ngaj atori şi pe angaj aţi
să intre într-un
parteneriat în care ambe
le părţi sunt nevoite să
ţină cont

214
215
ificarea organizată
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbog ăţi ------- Plan
slăbiciuni este folosirea
pentru recuperarea acestei
Pe de alt ă parte , aceasta
PRINCIPALELE 30 DE CAUZE ALE
unui grup de consultanţă.
EŞECULUI
ele 30 de cauze
care nu p oate fi
este singur a din c
Câte dintre ele te împiedică să avansezi?
e cătr e fiec are ind
ivid în
corectată cu uşurinţă d
După părerea mea, cea mai mare tragedi e a vieţii se parte.
BINE DEFINIT IN VIA-
A

referă la acei oameni care încearcă să propăşească cu to ată 2. ABSENTA UNUI SCOP
ăreşte un scop central în
sinceritatea, dar nu reuşesc. Tragedia este cu atât m ai mare TĂ. Un om care nu urm
it către care să aspire nu
cu cât marea maj oritate a oamenilor se înscriu în categoria �i ată sau un ţel bine defin
d ată de succes. 98% din
celor care nu reuşesc în viaţă, în timp ce numărul celor care se va putea bucur a nicio astfel
oamenii pe ca re
i-am an ali zat nu aveau un
re uşesc este rel ativ redus. INCI­
aceasta a fost PR
Am avut pr ivileg iul să an alizez mai multe mii de de scop în viaţă. Poate că
UI LOR.
oameni, dintre care 98% au fost catalogaţi drept nişte ,,rataţi". PALA CAUZĂ A EŞECUL
DE A TE RIDICA MAI
Cu siguranţă, ceva nu este în regulă cu o civilizaţie si cu un 3. ABSENT A AMBIŢIEI
ITATE. Nu există ni cio
sistem educaţional care permit c a 98% din oameni să treacă PRESUS DE MEDIOCR nţi încât
t atât de i ndifere
prin viaţă ca nişte rataţi. Oricum, eu nu am scris această carte sper anţă pentru cei c are sun
propria condiţie, dar şi
cu scopul de a discuta despre ce es te şi ce nu este bun în nu doresc să îşi depăşească
t.
lumea în care trăim. De altfel, o astfel de carte ar necesita să plătească preţul aferen
ENTĂ. Acest handicap poate
o su tă de volume de mărimea celui de fată. 4. EDUCAŢIA INSUFICI
uşurinţă. Experienţa a
Analiza pe care am făcut-o a demonst�at că există 30 fi depăşit cu o relativă
mai bine educaţi sunt de
de c auze principal e al e eşecului şi 13 principii de bază care demonstrat că oamenii cei
pla diplomă de colegiu
s tau l a baza obţinerii succesului în viaţă. În capitolul de fată multe ori cei autodidacţi. Sim om
o educ aţie reală. Un
îmi prop�n să descriu cele 30 de cauze princip ale ale nu echivalează neapărat cu
la care a învăţat să ob ţină
eşecului. 1n timp ce citeşti li sta , verifică punct cu punct în cu adevărat educat este ace
o r eşte de la via
tă, fără a viol a
ce măsură suferi tu însuţi din aceste c auze, c are se opun tot cee a ce îşi d
ni. Adevărata educaţie nu
succesului dorit de tine. drepturile celorlalţi oame t ere , c i
es te alc ătuit ă în
primul râ nd din cu n oaş
1. MEDIUL EREDITAR NEFAVORABIL. În c azul ATĂ eficient şi cu
celor care se nasc cu deficienţe biolog ice, îndeosebi dint r- o cunoaştere APLIC ceea . ce
este plătit pentru
cerebrale , nu se mai p oate face aproape nimic. perseverenţă. Nimeni nu
CE CU CEEA CE ŞTIE.
Singura metodă p e c are o oferă filozofia noastră ştie, ci pentru CEEA CE FA

217
216
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- _______ Planificarea organizată
5. LIPSA D E AUTODISCIPLINĂ. Disciplina se naşte 8. AMÂNAREA. Aceasta este una dintre cele mai
din autocontrol. Acesta din urmă se referă Ia comune cauze ale eşecului. ,,Tărăgăneala bătrâ­
controlul tuturor calităţilor negative. Înainte de a nească" este un defect potenţial al tuturor
putea controla circumstanţele exterioare, trebuie să oamenilor, care de-abia aşteaptă să spulbere şansele
înveţi mai întâi să te controlezi pe tine însuţi. de succes ale celor care se lasă prinşi în capcana
Autocontrolul este cea mai grea sarcină din lume. ei. Marea majoritate a oamenilor trec prin viaţă ca
Dacă nu îţi poţi cuceri egoul, te va cuceri acesta pe
nişte rataţi din cauză că aşteaptă prea mult
tine. Dacă doreşti să îţi vezi simultan cel mai bun „momentul potrivit" pentru a începe să facă ceva
prieten din lume, dar şi cel mai mare duşman din valoros cu viaţa lor. Nu mai aştepta. S-ar putea ca
lume, nu ai decât să te uiţi în oglindă. " momentul potrivit" să nu vină niciodată. Începe
6. SĂNĂTATEA PRECARĂ. Nimeni nu se poate chiar acum, indiferent de circumstanţele exterioare,
bucura de un succes răsunător dacă nu se bucură de şi operează cu instrumentele pe care le ai 1�
o stare bună de sănătate. Din fericire, majoritatea dispoziţie. În timp, vei constata că viaţa îţi va ofen
cauzelor care conduc al îmbolnăvire pot fi ţinute cu instrumente din ce în ce mai bune.
uşurinţă sub control. Acestea sunt: 9. LIPSA D E PERSEVERENŢĂ. Majoritatea
a. consumul excesiv de alimente care nu oamenilor iau bine „startul", dar nu ajung niciodată
favorizează sănătatea. la „finiş". Altfel spus, ei încep cu uşurinţă o
b. tiparele mentale greşite (gândurile negative). activitate nouă, dar nu o duc decât rareori la bun
c. folosirea greşită şi excesivă a energiei sexuale. sfârsit. Mai mult, ei sunt predispuşi să renunţe la
d. lipsa de exerciţii fizice. pri�ul semn de înfrângere. PERSEVERENTA nu
e. respiraţia incorectă, care nu îi fumizează are niciun substitut. Cine îşi face din ea un aliat
organismului suficient aer proaspăt. permanent descoperă în scurt timp că eşecul se
7. INFLUENŢELE NEFAVORABILE ALE ME­ plictiseşte să mai joace acest joc şi îl părăseşte.
DIULUI EXTERIOR ÎN TIMPUL COPILĂRIEI
. Eşecul nu rezistă niciodată în faţa PERSE­
„D upă cum este îndoit lăstarul ' asa . va creste VERENŢEI.
'
copacul". Majoritatea oamenilor care au tendinţe 10. PERSONALITATEA NEGATIVĂ. Nu există nicio
criminale datorează aceste tendinţe mediului speranţă de succes pentru cei care îi resping pe
nefavorabil în care au crescut şi tovarăşilor de joacă ceilalţi oameni prin personalitatea lor negativă.
din copilărie. Succesul nu poate veni decât prin aplicarea

218 219
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ____ ------- Planificarea organizată

PUTERII, iar puterea se naşte din cooperarea cu alu serviciile personale, va trebui să îţi controlezi aceste
oameni. O personalitate negativă nu poate conduc� temeri.
vreodată Ia cooperare. 15. ALEGEREA GREŞITĂ A PARTENERULUI DE
11. INCAPACITATEA DE A-ŢI CONTROLA IM­ VIAT. Ă. Această cauză a esecul ' ui este destul de
PULSUL SEXUAL. Energia sexuală este cel mai comună şi de frecvent întâlnită. Relaţia de căsătorie
puternic stimul care îi mână pe oameni SĂ reprezintă un contact intim între doi oameni. Dacă
ACŢIONEZE. Fiind cea mai puternică dintre toate această relaţie nu este armonioasă, viaţa celor doi
emoţiile, ea trebuie controlată prin transmutare si nu are cum să fie mai echilibrată, astfel încât
sublimare, şi direcţionată către alte canale. amândoi sunt predispuşi către eşec. Mai mult, ei vor
12. DORINŢ': �EC?NTROLATĂ DE „A OBŢINE cunoaste
' un esec
' dublat de nefericire si' de suferintă,
'

CEVA FARA SA OFERI NIMIC ÎN SCHIMB". emoţii negative care distrug orice AMBI ŢIE
Instinctul jocurilor de noroc conduce milioane de personală.
oameni către eşec. Cea mai bună dovadă în această 16. PRECAUŢIILE EXCESIVE. Omul care nu riscă
direcţie o constituie prăbuşirea Bursei de Valori de niciodată se mulţumeşte de regulă cu ceea ce
pe Wall Street din anu] 1929, când milioane de rămâne de la ceilalţi (cei care fac alegeri conştiente).
oameni au încercat să facă bani prin specularea .
Precautiile excesive sunt la fel de dăunătoare ca si .
de
creşterilor valorii acţiunilor. lipsa oricărei precauţii. Merită să te fereşti
13. ABSENŢA PUTERII DE DECIZIE BINE DEFI­ ambele extreme. Viaţa este plină de oportunităţi şi
NITE. Oamenii care au succes în viaţă iau foarte de şanse, dar trebuie să ştii să le ieşi în întâmpinare.
prompt decizii, dar nu le schimbă decât foarte rar 17 . ALEGEREA GRES' ITĂ A PARTENERILOR DE
sau deloc. Invers, oamenii care nu au succes iar AFACERI. Aceasta este una dintre cele mai
foarte greu decizii, dar le schimbă foarte frecvent comune cauze ale eşecului în afaceri. Cel care
şi foarte rapid. Indecizia este sora o-eamănă a doreşte să îşi valorifice eficient serviciile personale
trebuie să îşi aleagă cu cea mai mare atenţie
b

amanam. De regulă, ele apar în aceleaşi locuri. Cel


A ,_, ••

mai bine este să te fereşti de aceste surori diabolice patronul, astfel încât acesta să îl inspire. Altfel spus,
�nainte ca ele să pună mâna pe tine şi să te atragă patronul ales trebuie să fie un om inteligent şi de
m capcana EŞECULUI. succes. De cele mai multe ori, noi îi imităm pe cei
14· UNA SAU MAI MULTE DIN CELE ŞASE TEMERI de care ne apropiem şi cu care ne asociem.. De
ELEMENTARE. Acestea vor fi descrise într-un aceea, alege-ţi întotdeauna un patron care să fie un
capitol ulterior. Dacă doreşti să îti valorifici eficient exemplu în viaţă.

220 221
---- Foloseşte-ţi mintea
pentru a te îmbogăţi ----
Planificarea organizată
18. SUPERSTIŢIILE ŞI PREJUDE
CĂŢILE. O super­ 23. INTOLERANŢA. Oamenii cu mintea „închisă"
stiţie reprezintă o formă de teamă
, dar şi un semn r areori reuşesc să progreseze în viaţă. Intoleranţa nu
de ignoranţă. Oamenii care reuşes
c în viaţă au minti înseamnă altceva decât o renunţare la procesul de
deschise şi nu se tem de nimic.
învăţare. Cele mai dăunătoare forme de intoleranţă
19. ALEGEREA GREŞITĂ A
VOCAŢIEI. Nimeni nu sunt cele asociate cu religia, cu rasismul şi cu
poate reuşi într-un domeniu de
activitate care îi diferenţele politice de opinie.
displace. Pasul cel mai important
pentru valorificarea 24. LIPSA DE AUTOCONTROL. Cele mai dăunătoare
eficientă a serviciilor personale
constă în alegerea forme ale lipsei de autocontrol sunt cele asociate cu
unei ocupaţii pe care să o pra
ctici din toată inima. mâncatul în exces, cu băutul în exces şi cu sexul în
20. LIPSA DE CONCENTRAR
E A EFORTURILOR. exces. Lipsa de autocontrol în aceste domenii este
Risipirea în toate direcţiile nu întotdeauna fatală pentru obţinerea succesului.
foloseşte niciodată.
nimănui. Concentrează-ţi înt 25. INCAPACITATEA DE A COOPERA CU ALŢI
otdeauna eforturile
asupra UNUI SINGUR ŢEL, BIN OAMENI. Oamenii c are îşi pierd slujbele şi c are
E DEFINIT.
21. OBICEIUL DE A CHELTU ratează marile oportunităţi în viaţă din cauza acestui
I ÎN EXCES. Omu]
cheltuitor nu poate reuşi în via defect sunt mai numeroşi decât cei din toate
ţă, întrucât trăieşte
în permanenţă sub spectrul FR celelalte categorii la un loc. Niciun lider sau om de
ICII DE SĂRĂCIE.
Formează-ţi obiceiul de a econom afaceri bine informat nu va accepta vreodată acest
isi sistematic prin
punerea deoparte a unei părţi din defect la subalternii săi.
venitul tău. Banii
ţinuţi la bancă îi oferă deţină-tor 26. POSEDAREA UNEI PUTERI CARE NU A FOST
ului lor fundamentu]
solid al CURAJULUI atunci DOBÂNDITĂ PRINTR-UN EFORT PERSONAL.
când îşi negociază
preţul pentru serviciile oferite. Da Este vorba de copiii de bani gata, care moştenesc
că nu are bani, e]
trebuie să accepte ceea ce i se of bani pentru care nu au muncit. Puterea în mâinile
eră şi să se mulţu­
mească cu ceea ce primeşte. celui care nu a cucerit-o gradat se dovedeşte
22. LIPSA DE ENTUZIASM. adeseori fatală succesului. BOGĂŢIA PREA
Fără entuziasm, nimeni
nu poate fi convingător. De altfe RAPIDĂ este chiar mai periculoasă decât sărăcia.
l, entuziasmul este
foarte molipsitor. De aceea, 27. NECINSTEA INTENŢIONATĂ. Cinstea nu poate
cel c are ştie să îl
manifeste este de regulă bine fi substituită prin nimic. În anumite cazun, se
primit în orice grup întâmplă să fii nevoit să fii necinstit temporar din
de oameni.
cauza circumstanţelor exterioare asupra cărora nu ai

222
223
Foloseşte-ţi mintea pentru a te
îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
niciun contr_?l făr! a face cuiva un rău
; permanent. dar nu reuşesc. Analizează-ţi viaţa ţinând cont de lista de
NU EXISTA INSA NICIO SPERA
NŢĂ pentru cei mai sus, pentru a stabili care din c ele 30 de ca uze te-a
care sunt necinstiţi în mod intenţio
nat. Mai devreme afectat personal. Pentru mai multă obiectivitate , poţi apela
a u m i târziu, faptel
: _ e lor vor ieşi la iveală
: , iar ei : la un prieten care te cunoaşte foarte bine. Marea majoritate
or �lat1 scump prin pierderea
reputa ţiei lor , în i a o amenilor nu reuş esc să se e valueze sin guri la fel de
n umite cazuri chi ar
prin pierderea libertăţii.
28 . ;G ISM corect cum o fac cei din jurul lor. S-ar putea să faci şi tu
� UL SIV ANITATEA. Aceste calităţi sun
ca mş�e farun_ de culoare roşie c t parte din această categorie.
_ are îi a ve rtiz ează pe
Cel mai vechi sfat cunoscut este : ,,Omule, cunoaşte-te
�e1lalţ1 oameni să se ferească de tine. ELE SUNT
:NTOTDEAUNA FATALE SUCCESULUI. pe tine însuţi!" D acă doreşti să ai succes î n vânzarea unui
29. INLOCUIREA GÂNDIRI produs, trebuie să îl cunoşti foarte bine. Acelaşi lucru este
I RAŢIONALE CU
EMITEREA DE PRESUPUNER valabil şi în cee a ce prive şte vân zare a propriilor servicii
. tre oameni I . C e1. mai. multi
dm sunt prea indiferenţi sau prea le personale. Este bine să îţi cunoşti t oate slăbiciunile, pentru
ne�i
p n� a căuta F PTELE REAL a le putea ţine sub control sau chiar elimina complet. La fel,
� � E care să le perrni�ă
�a GA�DEASCA LUCID. Ei preferă să acţioneze trebuie să îţi cunoşti toate talentele, pentru a atrage atenţia
m funcţie de „opiniile" lor spont asupra lor atunci când încerci să îţi valorifici serviciile. Tu nu
ane, la baza cărora
sta u d e regulă p resupunerile s te poţi cunoaşte cu adevărat decât printr-o analiză corectă.
au jude cata pri pită.
30. LIPSA DE CAPITAL. Ace N ebunia ignoranţei legate de sine este ilustrată perfect
asta reprezintă o cauză
c�mună de eşec în rândul celo de cazul unui tânăr care a făcut o cerere de angajare pe care
r care încep pentru
pnma dat v o afacere şi care nu a adresat-o directorului un ei c ompanii binecun oscute. La
: au suficie nt capital
de re e a pentru a absorbi şoc interviu, el i-a produs directorului o impresie destul de
� � urile propriilor lor
�reş eh (1��re�te din ca uza lipsei lor de experienţă) favorabilă, până când acesta l-a întrebat la ce sa lariu se
ŞI care sa-1 aJute până
când îşi stabilesc o REPU­ gânde şte. Tânărul i-a răspuns că nu are nicio sumă fixă î n
TAŢIE.
minte (absenţa scopului bine definit). Atunci, directorul i-a
31. P oţi include aici orice altă
cauză a eşecului de pe spus: ,,În acest caz, îţi vom plăti exact atât cât meriţi, după
urma ca� rern.
a i suferit personal şi
car e nu a fost o săptămân ă de încercare î n care nu vei fi plătit".
amintită mai sus.
,,În niciun caz nu pot accepta acest lucru, i-a răspuns
tânărul, pentru simplul motiv că ÎN LOCUL DE MUNCĂ
�ele 3� d�- cauze principale ale eşecului descriu întreaga ÎN CARE SUNT ANGAJAT LA ORA ACTUALĂ
tragedie a v1eţ11 celor care încear
că să aibă succes în viată PRIMESC MAI MULT DECÂT ATÂT".
' '

224
225
----- --
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ••-- ----- Planificarea organizată
t lucru.
Înainte de a începe să negociezi pentru o mărire de anumite domenii, ea îţi va dezvălui şi aces
sită un
salariu în actuala ta funcţie şi înainte de a-ţi căuta de lucru Valorificarea eficientă a propriilor servicii nece
în altă parte, Al GRIJĂ SĂ TE ASIGURI CĂ VALOREZI progres continuu, chiar dacă este lent.
itul
MAI MULT DECÂT PRIMEŞTI LA ORA ACTUALĂ_ Autoanaliza anuală ar trebui să fie făcută la sfârş
luate
Una este să ÎŢI DOREŞTI bani (toţi oamenii îşi doresc fiecărui an, astfel încât să poată include în Hotărârile
indică
mai mulţi bani) şi cu totul altceva este să VALOREZI MAI cu ocazia Anului Nou şi îmbunătăţirile pe care le
punân­
MULT DECÂT PRIMEŞTI! Foarte mulţi oameni fac analiza ca fiind necesare. Poţi face acest inventar
, verificând răspu
bări si nsurile la ele
greşeala să îşi confunde DORINŢELE cu PROPRIA ' următoarele între
du-ti
ită să
VALOARE. Nevoile sau dorinţele tale financiare nu au cu ajutorul unui prieten obiectiv, care să nu-ţi perm
nimic de-a face cu VALOAREA ta. Aceasta din urmă este te amăgeşti singur:
stabilită exclusiv de capacitatea ta de a presta servicii utile
sau de a-i determina pe alţii să presteze astfel de servicii.
Chestionar de autoanaliză pentru inventarul
personal
FĂ-ŢI INVENTARUL PROPRIILOR
ca
CALITĂTI ' SI
' DEFECTE 1. Mi-am atins scopul pe care mi l-am stabilit
28 de întrebări pe care merită să ţi le pui obiectiv principal pentru anul care a trecut? (În mod
normal, ar trebui să îţi stabileşti în fiecare an un
l
Autoanaliza anuală este un instrument absolut esenţial obiectiv anual. ca parte integrantă din obiectivu
pentru valorificarea eficientă a propriilor servicii, la fel cum principal al vieţii tale).
a
este inventarul anual al stocului unui comerciant. În mod 2. Am prestat servicii de CALITATE la capacitate
normal, această analiză anuală ar trebui să ateste o mea maximă, sau aş fi putut îmbunătăţi o parte din
REDUCERE A DEFECTELOR şi o CREŞTERE A NUMĂ­ aceste servicii?
de
RULUI DE VIRTUŢI de care dispui. Nu există decât trei 3. Am prestat servicii în CANTITATEA maximă
posibilităţi care se pot întâmpla de-a lungul unui an: fie care am fost capabil?
erant
progresezi, fie rămâi pe loc, fie decazi. În mod normal, 4. A fost comportamentul meu armonios şi coop
obiectivul pe care ar trebui să ti-1
' stabilesti
' în viată ' ar fi să tot timpul?
în
mergi înainte. Autoanaliza anuală îţi poate dezvălui în ce 5. Mi-am permis să mă complac din când în când
măsură şi cât de mult ai pr esat. Dacă ai mers înapoi în prostul obicei al TĂRĂGĂNELII, permiţându-i
::
227

I
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
acestui obicei să îmi reducă eficienţa, şi dacă, da. 19. Mi-am planificat cu grijă timpul, cheltuielile şi
în ce măsură? venitul? Am dat cumva dovadă de conservatorism
6. Mi-am îmbunătăţit în vreun fel PERSONA­ în planificarea acestor bugete?
LITATEA, şi dacă da, în ce fel? 20. Cât timp am consacrat unor eforturi NEPRO­
7. Am fost eu PERSEVERENT în urmarea planurilor FITABILE, pe care le-aş fi putut direcţiona către
mele până la definitivarea lor? alte obiective, în avantajul meu?
8. Am luat DECIZII PROMPTE ŞI CLARE de fiecare 21. Cum îmi pot eu REPLANIFICA timpul şi cum îmi
dată când am avut ocazia? pot schimba obiceiurile astfel încât să fiu mai
9. Am permis eu uneia sau mai multor temeri eficient în anul care vine?
elementare să îmi reducă în vreun fel eficienţa? 22. M-am făcut vinovat de vreun comportament care mi­
10. Am fost excesiv de precaut, sau nu am fost deloc a creat mustrări de conştiinţă?
precaut? 23. În ce fel am prestat eu SERVICII MAI BUNE ŞI
11. A fost relaţia cu asociaţii mei plăcută sau neplăcută? MAI MULTE decât am fost plătit să prestez?
Dacă a fost neplăcută, mi s-a datorat în vreun fel 24. Am fost nedrept faţă de cineva, şi dacă da, în ce
acest lucru, parţial sau total? fel?
12. Mi-am risipit în vreun fel energia printr-o lipsă de 25. Dacă eu însumi aş fi fost cumpărătorul serviciilor
CONCENTRARE a eforturilor mele? mele în timpul anului care a trecut, aş fi eu mulţumit
de ele?
13. Am avut mintea deschisă şi am fost tolerant în toate
26. Corespunde activitatea pe care o prestez vocaţiei
privinţele?
mele reale, şi dacă nu, de ce nu?
14. În ce fel mi-am îmbunătăţit capacitatea de a presta
27. A fost satisfăcut cumpărătorul serviciilor mele de
servicii?
acestea, şi dacă nu, de ce nu?
15. Mi-am pierdut vreodată autocontrolul?
28. Care este ratingul meu actual din perspectiva princi­
16. Am manifestat vreo formă de EGOISM, deschis sau piilor fundamentale ale succesului? (Fii corect şi
mascat? sincer atunci când îţi stabileşti acest rating, iar apoi
17. I-a determinat comportamentul meu pe asociaţii mei verifică-l apelând la un prieten suficient de obiectiv
să mă RESPECTE? şi de curajos pentru a-ţi spune adevărul în faţă).
18. Mi-am bazat eu opiniile şi DECIZIILE pe simple
presupuneri, sau pe acurateţea raţionamentelor şi Dacă ai citit şi ai asimilat informaţiile cuprinse în acest
GÂNDIRII mele? capitol, poţi spune că eşti pregătit să îţi creezi un plan practic

228 229
Planificarea organizată
------­
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
vreo îndoi ală în această �
rivin:ă
:
p entru valorific are a serviciilor tale personale. În acest organizaţii lor lor. Dacă ai 28 m tr ban
răspunzând la cele _ e
ii poţi testa corectitudinea
d e
capit l p oţi găsi descriere a adecvată a tut uror principii!�
� Proc su f1 la fe l de
ui de auto analiză.
l ar
aru
e
ale ch st o ai nicio
�senţ1�e în plani ficarea valorificării serviciilor p erso nale. chiar dacă nu
e i n l

sa t şi d profit abil p entru tine


mclus1v a principalelor atribute ale capacităţii manageriale: int r e
rmaţiei de mai sus.
e e n

c auzele cele mai co mune ale e şecului în dome niul mana­ îndoială în privinţa afi
.
genal; d escriere a o portunităţilor în domeniul manaoerial·
principalele cauze ale eşecului în toate domeniile vi:tfr s: oportunităţile
princ ipale le întrebări c are trebuie puse pe ntru a-ţi, f�c-; Unde şi cum pot fi găsite
re
auto analiza anuală. pentru acuinularea de ave
re a
Am inclus aici această prezentare extinsă si detaliată ipii le c are permit acumula
După ce am analizat p rinc
deoarece consider c ă e a le este necesară tuturor, celor care
n ormal să ne pune
m întrebarea: ,,Unde pot
doresc să �n eapă să acumuleze din ce în ce mai mulţi bani de av r , st aplicare �
rabile oportunităţi pentr�
e e e e
_ �
p�n valonf1care a serviciilor lor p ersonale. Cei care şi-au fi găsite cele mai favo ventar ŞI
e, haide să facem un m
pierdut avere a sau cei c are de -abia încep să câstig , e bam acestor principii?" Ei bin resc să
i te celor care do
m e au d oferit Statele Un
nu au altceva de o ferit în schimbul banilor decât serviciile să ve d e c e

lor _pe rsonal · De ceea, consider esenţial ca ei să dispună se îmbogăţe ască. trăim
�_ � vă re amintesc tuturor că
de mformaţu prac tice re feritoar e la valorificarea serviciilor Pentru început, doresc să
e ce tăţea n ca re
respe ctă legea s e
lor în con diţii cât mai bune . într-o tară în car e oric
ma re
o lib rta te de gân dire şi de acţiune ma i
Din păcate, cei mai mulţi
Informaţiile din acest capitol le vor fi de asemenea de bucur� de e

ltă p arte a lumii.


un real fol�s tuturor celor c are aspiră să obţină poziţii de de cât în oric e a
entarul avantajelo
r
cut niciodată inv
con du cere m cadrul diferitelor companii, îndeose bi celor dintre americani nu au fă ciodată �
rtate. Ei nu au făcut ni
are d�resc astfel de poziţii în domeniul afacerilor şi în cel generate de această libe ă de care se b�cura
� î tr ac astă libertate neîngrădit
mdust nal . compar aţi
cetăţenii altor ţări.
e n e e

erta a li mita tă de c are au parte


şi lib
Asimilarea şi înţelegerea perfectă a informatiilor răm cu t oţii de libertat
te e de
În ace astă tară ne bucu
cuprinse în acest capitol se va dovedi utilă pe ntru v�lori­
_ e a face ale g eri
şi de a ne bucura
fic area serviciilor p ersonale , dar şi pen tru îmbunătă t irea gân dire , de libe�atea d ertatea de a ne
ale g e
ţi , d l b rtat e politică, de lib
de e d uca
apacit ăţii de autoanaliză şi de evaluare a oamenilor. A�este de libe rtate a de a
e e i e

� a, pr f siu n e a sau o cupaţia,


mformaţii sunt nepre ţuite pen tru directorii departamentelor afa c r i de alte
rietari făr ă a fi atac aţ
e e o e

de personal şi pentru ceilalţi directori care au atributii în acumula si de a fi prop TĂŢILE


MUIA TOATE PROPRIE
angajare a de forţă de muncă, asigurând astfel eficienţa persoane, �dică de A ACU

231
230
ea organizată
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Planificar
preţ�ri �ât se poate
PE CARE LE DORIM, d e libert atea de a ne alege locul de care poate fi găsită p e glob, la d re
a vemtun lor e c a
r eşedinţă, de libertatea de a ne căsători cu cine vrem, de de rezonabile din perspectiv
libertat ea generată de şansele egale acordate tu turor raselor. dis pune. . . . lcavtm. te di
ă inv entar ul une i fam iln a �
de libertatea de a călători dintr-un stat în altul, de libertatea Iatav cum arat t u l1
u
ar în c en tru1d s
itr ic
de a ne alege alimentele şi de libertatea d e A ASPIRA doi membri, care. locuieşte chi .
are dm N ew y 1 , departe de once.
ork Cty
CĂTRE ORICE POZIŢIE PENTRU CARE NE-AM PREGĂTIT. Tim es Squ .
ersp ec tiva co stulm
inclusiv p entru aceea de preşedinte al Statelor Unite. producător d e alimen te, din p
3
Noi n e mai bucurăm şi de alte forme de libertat e, dar unui simplu mic dejun :
lista de mai sus oferă o privire de ansamblu asupra cel or Cost
mai imp ortante dintre ele, care nu reprezintă altceva decât Alimente pentru micul dejun
OPORTUNITĂŢI de cea mai bună calitate. Aceste avantaje • Suc de grepfrut
0,020
sunt cu atât mai mari cu cât Statele Uni te sunt singura ţară (adus din Florida)
din lume care le garantează tuturor cetăţenilor săi, fie ei
• Chifle albe
s)
(aduse de la o fermă din Kansa
născuţi aici sau naturalizaţi, o gamă atât de largă şi de variată 0,020
de libertăţi. 0,025
Îţi propun să reluăm în continuare câ teva dintre • Ceai (adus din China)
binecuvântările p e care le revarsă asupra noastră această • B an an e
0,010
libertate extinsă de care ne bucurăm. Îţi propun să luăm ca (aduse din America de Sud)
exemplu o familie medie de americani (respectiv, cu un venit • Pâine prăjită
s) 0,010
mediu) şi să enumerăm toate beneficiile de care se bucură (adusă de la ferma din Kansa
membrii acesteia în această ţară a tu turor OPORTU­ • Ouă proaspete de la ţară
0,070
NITĂŢILOR şi a abundenţei! (aduse din Utah)
• Zahăr
(adus din Cuba sau din Utah)
a. ALIMENTAŢIA. Libertatea de gândire şi de acţiune 0,005
atr age imediat după sine p osibilitat ea de a alege
• Unt si smântână
ALIMENTELE, ÎMBRĂCĂMINTEA şi ADĂPOS­ 0,030
(aduse din Nelv England)
TUL dori te, adică cele trei nev oi esenţiale ale vieţii. 0,200
Da torită marii libertăţi d e care se bucură familia Total
. � ţurile nu sunt
medie d e americani, membrii ei a u la dispoziţie - Amenca m anu11938 ' 1·ar pre
3 Prima ediţie a cărtii a apărut în
chiar la uşa lor - cea mai variată selecţie de alimente actualizate (n. ed.).

233
232
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ------- Planificarea organizată

Concluzia nu poate fi decât una singură: nu este del oc electricitate. Soţia îşi coafează părul, îşi spală
dificil să obţii ALIMENTE într-o ţară în care doi oameni hainele şi apoi le calcă cu ajutorul unor
pot avea un mic dejun alcătuit din tot ceea ce îşi doresc echipamente electrice, alimentate prin simpla
pentru numai 20 de cenţi! Te rog să remarci de asemenea introducere a unui ştecăr în priză. Soţul se băr­
că acest mic dejun este alcătuit din alimente aduse (parcă biereşte cu un aparat electric. Cei doi pot asculta
printr-un fel de magie) din China, America de Sud, Utah. ştiri şi programe de divertisment din întreaga lume
Kansas şi New England, şi livrate proaspete, gata pentru dând drumul la aparatul de radio.
a fi consumate, chiar în centrul celui mai aglomerat oraş Există şi alte elemente· de confort în acest
din America, la un preţ pe care şi-l poate permite chiar şi apartament, dar lista de mai sus este suficientă pentru
cel mai umil dintre angajaţi. a ne face o idee în legătură cu libertăţile de care se
Mai mult, acest preţ include toate taxele şi impozitele bucură americanii la ora actuală. Menţionez că
percepute la nivel federal, de stat şi local (politicienii care aceasta nu reprezintă în niciun caz o propagandă
s-au plâns că opozanţii lor au sufocat poporul sub povara politică sau economică.
taxelor şi impozitelor au uitat, desigur, să menţioneze acest c. ÎMBRĂCĂMINTEA. În orice colţ din Statele Unite,
lucru!). o femeie de condiţie medie se poate îmbrăca foarte
b. ADĂPOSTUL. Aceeaşi familie locuieşte într-un bine pentru mai puţin de 200 de dolari pe an (un
apartament confortabil, cu un sistem de încălzire bărbat se poate îmbrăca decent pentru o sumă chiar
centralizat, luminat de electricitate, care dispune de mai mică).
gaz pentru gătit - totul la numai 65 de dolari pe lună. Până acum nu am menţionat decât cele trei necesităţi
Într-un oraş mai mic (sau într-un cartier de la de bază ale vieţii: alimentele, îmbrăcămintea şi adăpostul.
periferia New York-ului), acelaşi apartament s-ar Cetăţeanul american mediu se bucură însă şi de alte privilegii
închiria pentru 20 de dolari pe lună). Cuplul de care şi avantaje, în schimbul unui efort cât se poate de modest,
vorbim şi-a prăjit pâinea pe care a consumat-o la care nu depăşeşte opt ore de muncă pe zi. Printre acestea
micul dejun cu ajutorul unui prăjitor electric care nu se numără şi transportul într-un automobil personal, cu
costă mai mult de câţiva dolari, şi îşi curăţă ajutorul căruia se poate deplasa oriunde doreşte, la un cost
apartamentul cu un aspirator care consumă curent foarte redus.
electric. El are tot timpul la dispoziţie apă rece şi Americanul mediu se bucură de un sistem de apărare
apă caldă, la bucătărie şi la baie. Alimentele sunt a drepturilor de proprietate nemaiîntâlnit în niciun alt colţ
păstrate Ia rece, într-un frigider care consumă al lumii. El îşi poate plasa economiile într-o bancă, având

234 235
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------- Planificarea organizată
asigurarea că guvernul ţării sale i le va proteja în cazul în cunoscut timp de mai bine de 25 de ani pe foarte mulţi
care banca va da faliment. Dacă un cetăţean american dintre oamenii care au organizat această putere, mulţi dintre
doreşte să călătorească dintr-un stat în altul, el nu are ei fiind responsabili inclusiv la ora actuală pentru
ne�oie de paşaport şi nici nu trebuie să ceară permisiunea menţinerea ei. Numele acestui binefăcător misterios al
cmva. El poate călători oriunde doreşte şi se poate întoarce umanităţii este: CAPITALUL!
a �a !ă ?ricând doreşte. Mai mult, el poate opta pentru 0 Conceptul de CAPITAL nu include numai banii, ci şi
calatone cu trenul, cu automobilul personal, cu autobuzul. grupurile de oameni inteligenţi şi bine organizaţi care
cu avionul sau cu vaporul, în funcţie de nevoile sale si de planifică modalităţile de folosire eficientă a banilor pentru
posibi!ităţile sale de plată. În Germania, Rusia, Italia �i în binele public şi pentru acumularea de profituri personale.
_
ma_Jontatea celorlalte ţări europene şi orientale, oamenii nu Aceste grupuri sunt alcătuite din oameni de ştiinţă,
pot călători atât de liber şi la un cost atât de redus. educatori, chimişti, inventatori, analişti economici, experţi
în publicitate, experţi în transporturi, contabili, avocaţi,
medici şi toţi ceilalţi oameni specializaţi în toate domeniile
„Miracolul" care a permis toate aceste industriei şi ale afacerilor. Aceste grupuri fac activităţi de
beneficii pionierat, experimentează şi creează noi domenii de
activitate. Ei susţin prin munca lor colegiile, spitalele, şcolile
Îi auzim adeseori pe politicieni (atunci când au nevoie publice, construiesc drumuri de calitate, publică ziare, susţin
de voturi) vorbind despre libertăţile de care se bucură cea mai mare parte a costului guvernării şi se îngrijesc de
��ricanii, dar rareori se întâmplă ca aceştia să îşi facă timp toate detaliile specifice progresului uman. Pe scurt, capitaliştii
ŞI sa depună efortul necesar pentru a analiza adevărata sursă reprezintă creierul civilizaţiei, fumizând toate elementele care
sau natură a acestor „libertăţi". Fără să urmăresc niciun stau la baza educaţiei, cunoaşterii şi progresului uman.
interes personal şi fără să dau curs niciunui motiv de Atunci când nu au în spate un creier, banii se dovedesc
ranchiună, mi-am luat libertatea de a face eu însumi o astfel întotdeauna periculoşi. În schimb, dacă sunt folosiţi aşa cum
de analiză a acestei FORŢE misterioase, abstracte si atât de trebuie, ei reprezintă elementul cel mai important al
greşit înţeleasă, care le-a permis cetăţenilor acest�i ţări să civilizaţiei umane. Alimentele pentru micul dejun descris mai
se bucure de mai multe binecuvântări, de mai multe sus nu ar fi putut fi livrate familiei din New York pentru
oportunităţi de a face avere şi de mai multe libertăti decât numai 20 de cenţi - de fapt, pentru niciun alt preţ - dacă
. .
locuitorii oricărei alte tări acest capital organizat nu ar fi asigurat toate echipamentele
Consider că am tot dreptul din lume să analizez sursa necesare, vapoarele, trenurile şi întreaga armată de oameni
şi natura acestei PUTERI INVIZIBILE, întrucât i-am bine antrenaţi care le operează.

236 237
Foloseşte-ţi mintea pentru a
te îmbogăţi ---- Planificarea organizată -------
Îţi poţi face o idee m ai cla
ră asupra importantei Cât despre chifle, acestea ar trebui scoase complet din
CAPITAL UL UI OR GA NI
.
1magm . . ZAT daca vei Amcerca sa-ti
V •
meniu, întrucât producerea lor presupune munca unui grup
ez1 cum te.-ai descurc .
a dacă · ai fi silit sav aduc1. smg
fara av aJut
.
rul c p1t
ur. organizat de oameni pregătiţi în acest scop şi a unor utilaje
� � alului, toate alimentele descrise mai sus.
p e�tru a-i furruza familiei din specifice, care nu pot exista FĂRĂ AJUTORUL CAPI­
New york acest banal �
�nn. TALULUI.
Numai pentru a-i furniza ceaiul Ca să te mai odihneşti, ai putea face o nouă partidă
A V A
ai fi nevoit să faci un
drum �ana i China sau până în de înot până în America d e Sud, pentru a procura câteva
� India, două ţări situate la
mare d:sta ţ de A erica. Dacă banane. În drumul de întoarcere , ai. putea face un mic ocol
�� � nu eşti un înotător exc
el ent.
pr�bab1l c a obos înainte să aju până l a cea mai apropiată fermă de produse lactate, pentru
� � � ngi la destinaţie ! D e
altfel.
chiar da a ai e uş1 să ajungi, a lua şi nişte unt şi smântână. În sfârşit, familia din New
: � te-ai confrun ta cu o nouă
problema: ce ai folosi în locul York s-ar putea aşe za astfel la masă, bucurându-se de micul
banilor (av a A
nd Am ve dere ca
excludem dm .
start orice CAPITAL)? de jun, iar tu ai avea dreptul să primeşti cei 20 de cenţi
Pen� a-i furniza familiei res pentru osteneala ta!
pe ctive zahărul de care
are nev01e p entru a-si
V

îndulci c eaiul ai. t1· nev01t. sa fac
,
V • Sună absurd, nu-i aşa? Ei bine, dacă nu ar exista sis­
alta v calătorie în Cu i0
ba, sau o plimbare foa temul capitalist, aceasta ar fi sin gura manieră posibilă pentru
rte lungă până în
statul Utah, care produc
. e trestie de zahăr. Chiar " daca ai reuşi a pune aceste alimente simple pe o masă din New York.
v f;aci. acest l
sa . V •

� cru , � I nsc a să te întorci fără zahăr, întrucât Suma de bani necesară pentru construirea şi pentru
efortul orga 1za t ŞI
� ban ii su n t absolut necesa ri pentru a întreţinerea sistemului de căi ferate şi a vapoarelor cu aburi
produce zah arul, ca să nu m
ai vorbim de rafina folosite pentru livrarea ace stor produse simple este atât de
transportul ŞI· de rivrarea acestui rea de
. a în toate orasele din St uriaşă încât depăşeşte orice imaginaţie . Este vorba de sute
Umte . · a te!e
de milioane de dolari, la care se adaugă şi o întreagă armată
. Ouăl� le-ai putea livra foarte rapid apelând
dm apropierea New york-ului. la fermele de angajaţi specializaţi care conduc aceste trenuri şi aceste
Nu acelaşi lucru îl pute vapoare. Transportul nu reprezintă î nsă de cât o parte a
spune însă � privinţa celor do
uă pahare de suc de gre; nece sităţilor civilizaţiei moderne a Americii c apitaliste.
�entru �are ai fi nevoit să fac o călătorie foarte lungă
m Flonda şi î napoi. pân� Pentru a livra orice produs finit este nevoie de producţie
Ar trebui s� f i apoi o altă căl agricolă, de producţie industrială şi de un sistem comercial
A :: ătorie foarte lungă, până
m K�sas sau pana m orice alt bine pus la punct. Vorbim aici de utilaje şi instalaţii de
stat care cultivă grâu, pentru
a te mtoarce cu cele
patru felii de pâine. milioane de dolari, la care se adaugă şi salariile milioanelor
de oameni care lucrează în aceste sisteme.

238
239
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ------- Planificarea organizată

Vasele cu aburi şi trenurile nu s-au născut peste no apre D acă am an alizat avantajele economice ale sistemului
şi nu pot funcţiona automa t. Ele a u apărut ca răspuns Ia : capitalist, am făcut acest l ucru din două motive:
o nevoie a civilizaţiei, prin munc a, i ngeniozitatea şi 1. pentru c a toţi cei c are doresc să se îmbogăţească
c apacitatea de organi zare a unor o ameni înzestrati cu să se poată adapta mai bine l a sistemul care
IMAGINAŢIE, CREDINŢĂ, ENTUZIASM, CAPACITATE controlează to ate modalităţile de acumulare a
DE DECIZIE ŞI PERSEVERENTĂ! Aceşti o ameni sunr banilor (în sume mai mari s au mai mici) şi
cunoscuţi sub numele de c apit alişti. Ei sunt motivati de 2. pentru a prezenta a doua faţă a monedei, cea pe c are
dorinţa de a construi, de a realiza, de a presta servicii �tile. politicienii ş i demagogii uită să o prezinte, afirmând
de a câştiga profituri şi de a acumula averi. Tocmai datorită a deseori că acest c apital organiz at reprezintă cev a

faptului că PRESTEAZĂ SERVICII FĂRĂ DE CARE malefic pentru societate.


CIVILIZAŢIA NU AR PUTEA EXISTA, ei atrag către sine Ţara în c are trăim este o ţară capitalistă, care s-a
o m are abundenţă. dezvoltat prin excelenţă prin folosirea capit alului, şi toţi cei
Pentru a simplifica lucrurile şi pentru a putea înţelege care doresc să se bucure în continuare de binefacerile
mai bine, doresc să ad aug că aceşti c apitalişti sunt chiar acei libertăţii şi ale oportunităţii, dar mai ales care doresc să se
oameni de succes la care se referă atâţi a oratori de doi bani, îmbogăţească, trebuie să ştie de la bun început că nici
pe care toţi politicienii corupţi, necinstiţi şi hoţi şi toţi liderii bogăţiile şi nici oportunităţile nu ar fi putut exista dacă nu
de sindicat ipocriţi îi n umesc ,,marii prădători" de pe „Wal] ar fi exist at principiul CAPITALULUI ORGANIZAT, care
Street". asigură to ate aceste beneficii.
Eu nu doresc aici să ţin p artea niciunui grup particular În ultimii 20 de ani, tot mai mulţi politicieni corupţi,
de oameni şi niciunui sistem economic. Atunci când vorbesc lideri de sindicat veroşi, iar uneori ş i lideri religioşi, şi- au
de „liderii de sindicat ipocriţi", eu nu cond amn negocierile făcut un obicei din a critic a deschis „W ALL STREET-UL,
pentru contractele colective de muncă, şi în niciun c az nu SCHIMBĂTORII DE VALUTĂ şi MARII AFACERIŞTI".
le acord un certificat în alb de cinste şi corectitudine tuturor Această practică s-a generalizat atât de mult încât în
c apitaliştilor. timpul Marii Recesiuni am asistat cu toţii l a incredibilul
Scopul acestei cărţi - scop căruia i-am consacrat 25 spectacol al oficialilor guvernament ali de rang înalt c are
de ani din viaţa mea - este acela de a le prezenta tuturor şi-au propus, la unison cu ceilalţi politicieni de doi bani şi
celor care doresc să obţină cunoaşterea, cea mai pragmatică cu liderii de sindicat, să destrame sistemul c are a făcut din
filozofie de viaţă, care permite acumul area de bogăţie în America cea mai bogată ţară i ndustrială de pe glob. Acest
cantitatea dorită de fiecare. cor de voci a fost atât de general şi de bine organizat încât

240 241
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi
---­ ------- Planificarea organizată
a prelungit cu câţiva ani cea mai teribilă rece
siune prin care Dacă faci parte din rândul celor care cred că bogăţia
a trecut ţara noastră. Din cauza lui, milioane de
oameni si-au poate fi acumulată prin simpla organizare a unor grupuri
pierdut slujbele, care făceau parte integran
tă din sist�mw de oameni care cer SĂ FIE PLĂTIŢI MAI BINE şi SĂ
industrial şi capitalist ce reprezintă însăşi colo
ana vertebrală MUN-CEASCĂ MAI PUŢIN (ADICĂ SĂ PRESTEZE
a Americii. , SERVICII ÎNTR-O CANTITATE MAI MICĂ), dacă faci
În timpul acestei neobişnuite alianţe între
oficialii : parte din rândul celor care ÎI CER guvernului compensaţii
guv mamentali şi indivizii veroşi care nu financiare, dar fără a te trezi prea devreme din somn
� avea u alt scop
decat de a profita de pe urma distrugerii siste dimineaţa, dacă faci parte din rândul celor care cred că îşi
mului industrial
american, anumiţi lideri de sindicate şi-au pot vinde voturile politicienilor în schimbul unor legi care
unit forţele cu
cele ale politicienilor şi s-au oferit să le permit devalizarea trezoreriei, ei bine, îţi poţi păstra liniştit
aducă voturi în
schimbul unei legislaţii menite să le permi aceste convingeri, ştiind că nimeni nu te va deranja pentru
tă săracilor SĂ
IA PRIN FORŢĂ O PARTE DIN BOGĂŢIA ele, întrucât TRĂIEŞTI ÎNTR-O ŢARĂ LIBERĂ, ÎN CARE
ACUMULATĂ
DE INDUSTRIE, ÎN LOC SĂ CONCEA FIECARE POATE GÂNDI CEEA CE DOREŞTE şi în care
PĂ UN SISTEM
MAI JUST DE REDISTRIBUIRE A foarte mulţi oameni pot trăi confortabil fără să depună cine
BANILOR ÎI\
FUNCŢIE DE MUNCA PRESTATĂ. · ştie ce efort sau chiar fără să muncească deloc.
Milioane de oameni din întreaga ţară sunt Cu toate acestea, merită să cunoşti care este adevărul
încă angajaţi
m acest sport naţional extrem de popular,
A
referitor la această LIBERT ATE de care te bucuri şi cu care
de a încerca SĂ
OBŢINA CEVA FĂRĂ SĂ OFERE NIMIC
V

atât de mulţi oameni se laudă rară să o înţeleagă deloc. Oricât


ÎN SCHIMB.
Unii dintre ei merg pe mâna sindicatelor de mare ar fi această libertate, oricât de însemnate ar fi
, care cer MAI
P _CT_ŢI E ORE DE MUNCĂ ŞI SALARII beneficiile şi privilegiile pe care le asigură, EA NU POATE
� MAI MARI! Alţii
mc1 macar nu îşi dau osteneala să munceas ÎMBOGĂŢI PE NIMENI FĂRĂ UN EFORT PERSONAL.
că. EI CER SĂ Nu există decât o singură metodă garantată de acumula
PRIMEASCĂ BANI DE LA GUV ERN
ŞI CH IAR ÎI şi de a deţine legal în proprietate o mare avere, iar aceasta
OBŢIN! Această nebunie a fost demonst
rată recent de constă în prestarea de servicii utile. Încă nu a fost inventat
mitingurile organizate la New York de un
grup de „bene- sistemul prin care oamenii să poată obţine legal bani numai
ficiari ai drepturilor oferite de guvern" ·
care s·. 1 -au pnmit· prin presiunile pe care le exercită, fără a oferi în schimb
cecurile la ora 7:00 dimineaţa, când poştaşul
i-a trezit din o valoare echivalentă, într-o formă sau alta.
somn! Prin aceste demonstraţii violente
, ei au cerut ca În această direcţie, există un principiu cunoscut sub
cecurile să le fie livrate la ora 10:00 dirni
neat. a . numele de legea ECONOMIEI. El reprezintă ceva mai mult

242
243
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- Planificarea organizată
e şi toate oportunităţ
America asigură toate libertăţil
ile
decât o simplă teorie. Este o leg e pe care n imeni nu o poate . .
şi le poate dori un om one�t
încălca fără să plătească. de a acumula av ere pe care
ce de regulă pev a�el teren 1�
R eţine numele acest ui principiu şi a du -ţi aminte de eL Cine doreşte să vâneze , se du
ge funcţioneaza ş1 pentru cei
întrucât te asigur că este mai puternic decât toţi politicienu care vânatul abundă. Această le
ă.
la un loc, cu tot cu maşinăria lor politică. El este mai puternic care doresc să se îmbogăţeasc .
, nu ar tre bm s � �e c�

a bo găţ
V

decât toate sindicatele din lume şi nu poate fi influenţat sau D acă te afli în că u tar e iei
e care le oferă o ţară
m c�re1
mituit de liderii corupţi, oricine ar fi aceştia . Mai mult, EL usor cu vederea posibilităţile p
ât numai femeile cheltm�s�
ARE UN OCHI ATOTVĂZĂTOR ŞI UN SISTEM PER­ c�tăteni sunt atât de bogaţi înc
i anual exclusiv pentru �J_u�1
FECT DE CONTABILITATE, în care notează toate pest� 200 de milioane de dolar
te afli în căutarea bo'gaţ1e1,
tranzacţiile pe care le fac cei care încearcă să primească -· produse cosmetice . Da că
t e de a _ mce!'ca _sa d1st�ug1
�l 0

gândeşte-te d e d ou ă ori înain


V

ceva fără să ofere nimic în schimb. Mai devreme sau mai


A

i ai c ărei c�taţem c
heltu�esc
târziu, specialiştii săi v or veni şi vor controla conturile sistemul capitalist al un ei ţăr ITARI
anual numm pe F �LIC
tuturor indivizilor , verificând soldul lor. peste 50 de milioane de dolari a pentru
i exprimă apreciere
,,Wall Street -ul, Marii Afacerişti, Capitalul Prădător'· DE SĂ RBĂTORI, prin care îş vf
a.
sau orice alt num e preferi să dai sistemului care a permis
LIBERTATEA de care se bucur v· .
ca tra1e ş1I
a b ogăţiei, gândeşte-te
V

existenţa LIBERTĂŢILOR AMERICANE repre zintă un D acă afli î n c ău t rea


heltuiesc sute de rnilio_ a�e ��
te
grup d e oameni care în ţeleg, care respectă şi care se într-o tară ai cărei locuitori c
i. bani care sunt red1s�nbmţ1
ada ptează la această LEGE ECONOMICĂ atotpu ternică ! La dolari �nual numai pentru ţigăr mstru­
care prod�c :ceste
unna unnel or, rezu lta tele financi are pe care le obţin d epind între patru companii principale
şi care asigura o stare de
în totalitate de respectarea acestei legi. mente care „liniştesc nervii"
Majoritatea celor care trăiesc în America iubesc această „nonsalant ă".
nă să trăieşti î��r- o
ţara
ţară şi sistemul ei capitalist. Eu însumi n u cunosc o altă ţară Gânde şte-te serios ce înse am
i mult de 50 d� �nh�ane de
mai bună, care să le pennită cetăţenilor săi oportunităţi mai ai cărei cetăţeni cheltuiesc ma
se bu cura de pnv1legrnl �de a
mari de a acum ula bogăţii. Există însă şi americani care nu dolari anual numai pentru a a ateva
a care se mm· ad �u � �
viziona filmele lor preferate, l
V

iubesc acest sistem. Este dreptul lor legitim. Dacă nu le place


e ca re le c onsum a
m t nnpu l
această ţară, s istem ul ei c apitalist şi op ortunităţi le pe c are milioane pentru produ sele p
le oferă, EI AU UBERTATEA DE A O PĂRĂSI ORICÂND acestor vi zionări.
din aceasta ţara m care1
v •

Nu t e grăbi prea tare să pleci


V •

DORESC! Nu au d ecât să ale agă o altă ţară, cum ar fi


V

de dolari numai pe fotbal,


G ermania , Rusia sau Italia, în care şansa de a te îmbog ăţi locuitori cheltuiesc milioane
prin propriile tale eforturi este a proape nulă. baseball şi alte sporturi.

244 245
Foloseşte-ţi mintea pentr
u a te îmbogăţi ---
- ------- Planificarea organizată
Dacă t ot mai vrei· sa Plec1,· ga
v
n deşte-te de d ouă
A •
mamte de a paras1_ o ţara ai
V V . •

on· restul. De un lucru poţi fi absolut sigur: CAPITALISMUL
v
care1 locuitori cheltuiesc pe
V •

un mil.�on de do lan anual n ste AMERICAN LE ASIGURĂ TUTUROR OAMENILOR


um ai p e gumă d e m e st ecat' si
alt m1·110n de doIan· pentru · un OPORTUNITATEA DE A PRESTA SERVICII UTILE ŞI
aparate de ras se curizate
De altfel, ace sta este . DE A ACUMULA AVERI DIRECT PROPORŢIONAL CU
. · numai· mceputul resurselor
A

d.ispombIe 1 pentru acumularea uno VALOAREA SERVICIILOR PRESTATE.


r mari a veri. Eu
mentio nu am
, nat aic
. i. dec. ât câteva produse d „Sistemul" nu c ontestă nimănui acest drept, dar nici
e 1ux sau neesentia
pe care amenc . anu. sunt dis le nu poate promite cuiva că ÎI VA DA CEVA FĂRĂ SĂ PRI­
puşi să dea bani. Gândest , e-te, ca
producerea' transpor tul ş1.
. comerci. ali.zarea acestor câ MEASCĂ NIMIC ÎN SCHIMB, pentru că acest sistem este
articole se trad tev a
pn·n ofenrea de slujbe controlat în t otalitate de imuabila LEGE A ECONOMIEI,
M ULTOR M.ILI�ANE permanente
. DE OAMENI, care prim care nu recunoaşte şi nu acceptă posibilitatea SĂ PRIMEŞTI
schimbul serv1c1..1lor lor M esc în
ULTE MILIOANE DE DO CEVA FĂRĂ SĂ OFERI NIMIC ÎN SCHIMB.
LUNAR' pe care uA' cheltu LARI
iesc apoi aşa cum dores LEGEA ECONOMIEI a fost adoptată de Natură! De
produse de lux sau de str c pe
ictă necesitate. aceea, nu există o Curte Supremă la care cei care o încalcă
Mai. presus de o nc .
. e, gândeşte -te că să po ată apela. Legea asigură atât pedeapsa pentru
seh im b colosal de mărfu . la baza acestui
ri si de serv1c11 încălcarea ei cât şi răsplata pentru respectarea ei, fără ca
. . per son ale stau
,
V
nenumarate OPOR
.
TU NI
l TĂ TI, d e a acu mula a vere. Aici omul să poată interveni. Legea nu poate fi respinsă sau
m:erv1. �e fai• moasa LIBE
RTATE A AMERICAN modificată. Ea este la fel de imuabilă ca şi ste lele de pe cer,
_N1me�1 nu �e poate o pri ILOR.
să fac i e for tul ne ce sar pentru a făcând de altfel parte integrantă din sistemul care
mvest1 Am oncare din aceste .
afaceri · onc· e om care dis pune guvernează inclusiv stele le.
de talentul n ecesar, de e
ducaţie şi de expe rientă Poate cineva să refuze să se adapteze la această LEGE
acumula o avere uriasă. Ch . p oate
. iar ş1. cei mai. puţm . no rocosi pot A ECONOMIEI?
acumula aven. mai mic1· . p
• ractic. onc . e om îşi poate câs Da, poate ! Trăim într-o ţară liberă, în care toţi oamenii
tram A
. l m schimbul muncii . tiga
prestate de e l. se nasc cu drepturi egale, inclusiv cu privilegiul de a încălca
Iată aşadar care este tablou
l de an samblu, LEGEA ECONOMIEI.
Te afli pe un tărâm al tutur
or OPORTUNI�ĂT
V
Pases · ILOR· Ce se întâmplă dacă o încalci?
, . te cu curai:., pe e1' alege-ţ· 1. domeniu
l favont· de act·1v1·tate, Ei bine , nu se întâmplă mare lucru, decât dacă un
fă-,ti un p1an, pune-ţi plan
ul în aplicare si . urmează-l cu
PERSEVERENŢĂ, iar „c număr foarte mare de oameni îşi unesc forţele în acest scop,
apitalismul" american va
face luând ceea c e îşi do re sc prin forţă. AŞA SE NAŞTE
246
247
tea pentru a te îmbogăţi
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- Foloseşte-ţi min
. A . ş1· 1935 majoritatea
29
DICTATURA, CU BATALIOANELE SALE BINE T.imp de s• ase am, mtre 19 d'1re. c t
americanilor, fie ei bogaţ i sau săraci, au putut asi• sta Am
ORGANIZATE ŞI CU MAŞINĂRIA SA DE RĂZBOI! . te afacenle,
Slavă cerului, noi nu am ajuns încă în acest stadiu în la încercarea po1.1t1c . .1em1or de a pune mâna pe toa
veliştea nu a fost de�oc u�
a
America, dar am aflat tot ce trebuia să aflăm despre felul pe industrie şi pe bănci.. Pri v ·
respectu1 p entru psihologia
în care funcţionează acest sistem. Speranţa mea este că plăcută! Ea nu a crescut mmanm . A
re raţiunea ş1A mcearca sa
V V

ma sel or c a r e c alcă în pic ioa


americanii nu vor dori să îl încerce pe pielea lor. Eu sper .
OFERE NIMIC IN SC�I�B
că ei vor prefera în continuare să s e b ucure de OBTINĂ CEVA FĂRĂ SĂ , a
erarea celor ş�s e am � �
d
, Cei care au trecut prin disp
LIB ERTATEA LOR DE EXPRIMARE, DE ACŢIUNE ŞI INŢA ERA CALC�TA �N
TEAMA TRIUMFA ŞI CR·ED iloasa a
DE POSIB ILITATEA DE A PRESTA SERVICII UTILE ÎN prea u şor cât de nem
PICIOARE, nu vor putea mta .
· SCHIMBUL A VERII LOR. care a lovit fără d1scemaman�
V A

- LEGEA ECON OMIEI,


tost A ei
Există o practică guvernamentală de a pune la bătaie i bogaţi şi m c�1 . sarac1, m c
A v
• •

în dreapta şi în stânga, în ce a
trezoreria p ublică p entru a cumpăra voturile p ublicului. eri şi în bătram. Nu cr�d cv
V

puternici şi în cei slabi, în tin V ex enenţa.


Uneori, această metodă conduce la aleg er ea celor care au şte să repete aceasta �
mai există cineva care îşi dore
aplicat-o, dar la f el cum noaptea urmează întotdeauna după b azate pe expen enţe p e
Aceste observaţii nu sunt
zi, cei care a u încălcat legea n aturii urmează să plătească, 25 de ani de analiză atentă a metodelor
termen seu rt, c1. pe . . . 1,1
mai d evreme sau mai târziu. Ei nu numai că vor trebui să 1
. ma i d s cc s si
. ce1 ma i 11ps -1· d e
aplicate de oamenn .. ce e u e

Amen. ca.
plătească fiecare bănuţ pe care l-au folosit greşit, dar vor succes p e care i-a cunoscut
trebui să ad auge l a aceşti bani şi dobânda aferentă. Dacă
ei n u apucă să plătească, povara va cădea asupra copiilor
şi n epoţilor lor, mergând până „la a treia şi la a patra
generaţi e''. Un lucru este însă sigur: mai devreme sau mai
târziu, datoria va trebui să fie plătită!
Oamenii se pot asocia (şi de multe ori chiar o fac)
pentru a-şi spori veniturile şi p entru a reduce numărul de
ore de muncă prestate. Există însă o limită dincolo de care
nimeni nu poate trece Dincolo de acest prag intervine
.
LEGEA ECONOMIEI, care le vine de hac deopotrivă
angajatorilor şi angajaţilor necinstiţi.

249
248
CAPITOLUL 8

DECIZIA
Controlul amânării

Al şaptelea pas care conduce către


îmbogăţire

Analiza exhaustivă a peste 25.000 de oameni care au


experimentat eşecul în viaţă a arătat faptul că una din cele
mai importante 30 de cauze care stau la baza EŞECULUI
este INCAPACITATEA DE A LUA DECIZII. Aceasta nu
este o simplă afirmaţie teoretică, ci un fapt bine stabilit.
AMÂNAREA este opusul DECIZIEI şi reprezintă unul
din cei mai mari duşmani pe care trebuie să îi învingă
fiecare om.
Când vei termina de citit această carte şi te vei simţi
pregătit să pui ÎN PRACTICĂ principiile descrise aici, vei
avea ocazia să îţi testezi din plin CAPACITATEA DE A
LUA DECIZII rapide şi ferme.
Analiza vieţii câtorva sute de oameni care au acumulat
averi de peste un milion de dolari a arătat că fiecare din

251
z ---------­
---------- Deci ia
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
u uş u rinţă
l te. Dacă te l aşi c
venit care doreşte să le ascu
aceştia avea obiceiul de A LUA RAPID DECIZII si de A­ r oameni atunci când iei
ŞI SCHIMBA FOARTE GREU ACESTE DECIZII ODATĂ influenţat de „opiniile" alto
vei reuşi în niciun demers
LUATE. Fără nicio excepţie, cei care nu reus esc să DECIZII, cel mai probabil nu
cu atât mai puţin în cel de
acumuleze bam· au obiceiul de a lua fioarte greu dec1zn -
. .. al tău , oricare ar fi acesta, şi
LE în bani.
V

DACĂ L� IAU VREODATA- şi de a şi le schimba foarte transformare a DORINŢEI TA


de opiniile altor oameni,
De fapt, dacă te laşi influenţat
ŢĂ cu adevărat personal ă.
frecvent Şl foarte rapid.
Una din cele mai remarcabile calităţi ale lu i Henrv înseamnă că nici nu ai o DORIN
principiile descrise în
Dacă începi să pui în apl icare·
�ord este obiceiul său de a lua rapid decizii ferme si de � nu ţii cont decât de propriile
ŞI l e schi mba foarte greu . Această calitate este �tât de această carte, sfatul meu est e să
priile tale decizii şi să le
pron unţ tă în cazul lui încât i-a adus chiar reputaţia de tal e opinii, să n u iei decât pro
� în opiniile grupului tău de
persoana foarte încăpăţânată. Aceasta a fost calitatea care urmezi. Nu avea încredere decât
est grup,
unci când îţi alegi ac
1- deter inat pe domnul Ford să contin ue fabricarea
� � consultanţă şi fii foarte atent at
· �v . zi DECÂT pe aceia care
fmmosulm model "T" (cea mai urata maşmă din lume).' desi , astfel încât să nu îi selecte
. TINE ŞI CARE URMĂ­
toţi consultanţii săi s· i o bună parte din cumparavton -au 1 GÂNDESC LA UNISON CU
v

. OP ÎN VIAŢĂ.
sfătmt să schimbe acest model . RESC EXACT ACELAŞI SC
cru, prietenii şi rudele
Poate că' domn ul Ford a amânat prea m ult această Deşi nu fac intenţionat acest lu
. ap greu de trecut, datorită
schn bare, dar există şi un revers al poveştii: această
� se dovedesc adeseori un handic
să ţi la vâre în faţă şi uneori
: �tate a deciziei sale a fost cea care i-a adus o avere uriasă
e „opiniilor" pe care nu încetează
up un. Mii de oameni
se simt
mamte ca schimbarea modelului să devină într-adevăr datorită ridiculizării la care te s
uza unor persoane (
adeseori
neces�ră. N u există nicio îndoială că obiceiul domnului Ford complexaţi întreaga viaţă din ca
de a-ş1 asu1:1a p�nă la capăt deciziile frizează încăpăţânarea, dar ignorante, care şi-au
apropiate) bine intenţionate,
dar aceasta calitate este tot uşi de preferat încetineli i în u ridiculizat, distrugân
du-le
exprimat cândva „opinia" şi i-a
proces ul de luare a deciziil or şi grabei de a le modifica.
astfel încrederea în sine.
M aJontatea
· · celor care nu reusesc , sa acumulezc al tău. FOLOSEŞTE-L
v
Tu ai un creier al tău şi numai
suf1c1· enţi �ani pen�u a-şi acoperi nevoile sunt de regulă ai nevoie de informaţii de
şi ia propriile tale deci zii. Dacă
f arte uşo mfl e ţaţI de „opiniile" celor din j ur. Ei le permit e (lucru
� � � � la alţi oameni care
să te aj ute să iei decizii mai bun
ziar l vecrmlor "��rfitori" să gândească în locu l lor. ent), obţi ne discre
t aceste
� �� �� car e se întâmplă foarte frecv
,,Opmnle sunt cea mm ieftină marfă de pe pamant. F.1ecare
v
pul.
informaţii, fără a-ţi dezvălui sco
A

. ..
om are o grămada de opmn gata să fie împărtăşite primului
v

253
252
--- -
- Decizia ------
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---------
NŢIONEZI SĂ FACI, D�R
Există o caracteristică a oamenilor care nu au decât o SPUNE LUMII CE INTE U.'
ARATĂ-I ACES� LUCR
spoială de cultură, ce îi face pe aceştia să încerce să le dea . i"îNTÂI DE TOATE
MA
ntează m ai mu lt decat
celor din jur impresia că sunt foarte docţi. Aceşti oameni Altfel spus: ,,Faptele co
vorbesc de regulă PREA MULT şi ascultă MULT PREA cuvintele".
PUŢIN. Dacă doreşti să îţi cultivi obiceiul de a lua DECIZII
prompte, sfatul m eu este să îţi ţii ochii şi urechile cât mai
larg deschise, iar gura cât mai mult timp ÎNCHISĂ. Oamenii moarte" în luarea
Principiul „Libertate sau
care vorbesc prea mult fac foarte puţine lucruri concrete. unei decizii.
Dacă vorbeşti mai mult decât asculţi, nu numai că te lipseşti
pinde adeseori de curajul
singur de numeroase oportunităţi de a acumula cunoştinţe Valoarea deciziilor luate de baz�
. cizii, cele care au stat l a
utile, dar îţi vei dezvălui şi PLANURILE unor oameni care ce 1m care le ia. Marile de . man
luate pnn · asumarea unor
îşi vor face un scop în viaţă din a-ţi submina încrederea civilizatie i uman e, au fost . e
rd
în sine, tocmai pen tru că te in vidiază. . un·, .inclusiv a riscului celui care le-a luat de a-ŞI pie
nsc
De asemenea, nu uita că ori de câte ori îţi deschizi gura
propria viaţă. .
asa .P. roclamaţie
în prezenţa un ei persoane care ştie foarte multe lucruri, tu co ln a lua t de ciz i a de a semna faimo . .
Lin
îţi pui singur o etichetă pe frun te, dezvăluindu-i cât de be rat pe toţ i sc l avu negn dm
a Emanciparn care i-a eli ·· ·
net�ni si , de
V

de _p
• •

profundă (sau de SUPERFICIALĂ) este cunoaşterea ta.


şti i d că îşi va pie rde ast fel ffill


.
Ameri ca
tn� a lm. El şti�
n
Adevărata înţelepciun e ştie să se ascundă sub masca re se vo r înt oar ce îm po
ustinători politici, ca
modestiei şi a tăcerii.
că pu nerea în practică
a acestei Proclamaţ�1
�e , a sem e ea
Şi încă un fapt important: toţi oamenii caută oportu­ ..
de oameni pe câmp ul de lupta.
n

nităţi pen tru a acumula bani, la fel ca tine. Dacă le dezvălui


va conduce la moartea a mu via
.
�a.
A
1n mod
stat ch iar p el
În cele din urmă, ea l-a co
e
prea uşor planurile tale, s-ar putea să ai surpriza să des­ tat foarte mult curaj.
ev1·dent' actul său a necesi
coperi că altcineva ţi-a luat-o înainte, PUNÂND ÎNAINTEA de otrava AIn loc sa
V

lui So cra te de a be a cu pa
TA ÎN PRACTICĂ PROPRIUL TĂU PLAN. Decizia t un� f� arte
al e personale a fos
De aceea, una din primele decizii pe care îti recomand renunte l a convingerile s s1 le-a
mamte cu o IIl1e de am
cura·oasă. Ea a dat timpul

A

să o iei este să ÎŢI ŢII GURA ÎNCHISĂ ŞI OCHII ŞI URE­


eni încă nenăscuţi sa asprre

. ,

J. o am
V

an e de

CHILE DESCHISE. pefffilS mu l tor nn ·1·


10
de acţmn e.
Pentru a nu uita să urmezi acest sfat, nu ar strica să la libertatea de gândire. şi a-ş
.
i asuma c auza
m Ro be rt E · L ee de
copiezi cu litere de o şchioapă următorul aforism, lipindu-l Decizia generalul
ta pe ntru ruptura de Un
iune a fost una
apoi undeva la vedere: Su du lui şi d e a lup

255
254
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ _____ ____
_ Decizia --- ------
-
la fel de curajoasă, întrucât el ştia foarte bine că ea l-ar o merită cu vârf şi îndesat. Tot ce doresc eu este să atrag atenţia
putea costa viaţa nu numai pe el, ci şi pe mii de alţi oameni. asupra adevăratei PUTERI care a stat la baza victoriei sale.
Dar cea mai mare decizie din toate timpurile, cel puţin Este absolut regretabil, chiar tragic, că marii istorici nu
în ceea ce priveşte poporul american, a fost luată 1a au făcut nici chiar cea mai mică referire la această PUTERE
Philadelphia, pe data de 4 iulie 1776, când 56 de oameni irezistibilă care a dat naştere naţiunii predestinate să
şi-au semnat numele pe un document, pornind de la premisa stabilească cele mai înalte standarde ale independenţei şi
că fie le vor dărui libertatea tuturor americanilor, fie vor libertăţii pentru toate ţările pământului. Afirm că este o
sfârşi atârnând în ştreang. tragedie tocmai pentru că aceeaşi PUTERE trebuie folosită
Probabil că ai auzit de acest faimos document, dar nu de către toţi indivizii care doresc să treacă peste dificultăţile
ştiu dacă ai învăţat marea lecţie pe care ne-a dat-o el tuturor. vieţii, silind-o pe aceasta să le plătească preţul dorit de ei.
Cu toţii cunoaştem data acestei decizii capitale, dar Să vedem pe scurt care sunt evenimentele care au
puţini dintre noi realizează de cât curaj a fost nevoie pentru condus la naşterea acestei PUTERI. Povestea începe cu un
a lua această decizie. Noi ne amintim istoria noastră aşa cum incident produs în Boston pe data de 5 martie 1770. Soldaţii
ne-a fost predată aceasta. Ne amintim datele şi numele celor britanici patrulau pe străzi, ameninţând astfel în tăcere, prin
care au luptat în războaie, ne amintim de locuri precum simpla lor prezenţă, cetăţenii americani. Coloniştilor le-a
Valley Forge şi Yorktown sau de nume precum George displăcut profund să vadă aceşti oameni mărşăluind
Washington şi Lord Cornwallis, dar cunoaştem foarte puţine înarmaţi în mijlocul lor. Ei au început să îşi exprime deschis
lucruri despre forţele care au stat în spatele acestor oameni, resentimentele, aruncând în soldaţi cu pietre şi strigându-le
acestor locuri şi acestor date istorice. Încă şi mai puţine insulte, până când unul dintre ofiţerii aflaţi la comandă le-a
lucruri cunoaştem despre acea PUTERE intangibilă care ne-a ordonat subordonaţilor săi: ,,Fixaţi baionetele... Trageţi!"
asigurat obţinerea libertăţii cu mult timp înainte ca annata A început o bătălie care s-a soldat cu moartea şi cu
lui Washington să ajungă la Yorktown. rănirea foarte multor persoane. Incidentul a provocat resen­
Noi citim istoria Revoluţiei şi ne imaginăm în mod timente atât de puternice încât Adunarea Provinciilor
greşit că Washington a fost Părintele Ţării, câştigând pentru (alcătuită din cei mai proeminenţi colonişti) a convocat o
noi libertatea de care ne bucurăm la ora actuală. În realitate, şedinţă cu scopul de a lua măsuri imediate. Doi dintre
Washington nu a fost decât un accesoriu, victoria armatei membrii Adunării au fost John Hancock şi Samuel Adams
sale fiind asigurată cu mult timp înainte ca Lordul Comwallis - SLĂVITĂ FIE AMINTIREA LOR DE-A PURURI! Ei au
să se predea. Prin aceste cuvinte, nu am intenţia să îi răpesc luat cuvântul si au vorbit cu curaj, declarând că trebuie făcut
în vreun fel gloria domnului Washington, pe care acesta ceva pentru a alunga soldaţii britanici din Boston.

256
257
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogă _ ________ Decizia ----------
ţi ----
Reţine aşadar: cauza primară care a con
dus la libertab2 problemelor lor. La doi ani după ciocnirea cu soldaţii din
de care ne bucurăm cu toţii la ora actu
ală în Statele Unite Boston (în luna martie a anului 1772), Adams a prezentat
a fost o DECIZIE născută în mintea a doi
oameni. Aceasti această idee în faţa Adunării, sub forma unei moţiuni prin
DECIZIE n a fost una obişnuită,
� V
întrucât presupunea care cerea instituirea unui Comitet de Corespondenţă care
foarte multa CREDINŢA şi CURA
J, fiind o decizie să facă legătura între toate coloniile, alcătuit din
periculoasă.
Înainte de încheierea Adunării Provin corespondenţi clar desemnaţi pentru fiecare colonie, ,,în
ciilor, Samuel scopul unei cooperări prieteneşti pentru mai buna
Adams a primit însărcinarea de a-l
convoca pe Guverna­
to�} :rovinciei, Hutchinson, cerându-i funcţionare a Coloniilor Americii Britanice".
retragerea trupelor
bn tamce. Notează-ţi în minte acest incident, căci el a reprezentat
Cererea lui a fost îndeplinită şi trupele începutul organizării acelei PUTERI care a acţionat pe
britanice au fost
retrase din Boston, dar
incidentul nu s-a încheiat aici. EJ termen lung şi care ne-a dăruit tuturor celor de astăzi
a �r�vo t o situaţie menită să schimb libertatea de care ne bucurăm. Cu această ocazie a fost
_ �� _ e întregul curs a1
c1vl11zaţ1e1. Cm dat, nu-i aşa, cum toate marile schimb constituit practic un grup de consultanţă, alcătuit din Adams,
precum Revoluţia Americană şi Răz ări.
boi ul Mo Lee şi Hancock. ,,Adevăr vă spun, dacă doi dintre voi veţi
. . . nd·1al , 1s1 au
A •

?ngmea în circumstanţe aparent lipsite de importanţă! ,Este fi de acord pe pământ în privinţa lucrului pe care îl cereţi,
:nteresat de observat şi faptul că, de regulă, aceste schimbări acesta vă va fi acordat de Tatăl Meu din ceruri".
mcep sub forma unei DECIZII FERME Comitetul de Corespondenţă a fost astfel organizat. Te
. luate de un numar
r�latI· rmc de oam eni. Puţini americani îşi cunosc atât de rog să remarci că această mişcare a asigurat amplificarea

bm� I toria propriei ţări încât să-şi dea puterii grupului de consultanţă iniţial, pe care l-a îmbogăţit
� seama că adevărati
P�nnţ1 ai Ţării au fost John Hancoc cu noi membri din celelalte colonii. Practic, avem de-a face
k, Samuel Adams si
R1chard Henry Lee (Guvernatorul cu prima PLANIFICARE ORGANIZATĂ a coloniştilor,
_ Pro vinciei Virginia).
Richard Henry Lee a jucat un rol care până atunci au fost dezbinaţi.
decisiv în toată
ac�astă istorie, comunicând frecven
t cu Samuel Adams Puterea constă în unire! Cetăţenii din colonii s-au
(pnn corespon-denţă). Cei doi şi-a
u împărtăsit astfel revoltat de multe ori împotriva soldaţilor britanici, dar într-un
teme il şi speranţele legate de propă
: �. şirea populaţiei din mod haotic şi dezorganizat, care nu a condus la nimic bun,
Pr�vm ule e care le guvernau. În urm
� ? a acestui schimb de cât timp revoltele lor individuale nu au fost susţinute de un
s�n :on , lm Adams i-a venit ideea
unei corespondenţe grup de consultanţă unic. Până la constituirea acestui grup,
s�milare Amtre toate cele 13 colonii, coo
rdonând astfel mai nicio adunare de indivizi nu şi-a unit minţile, inimile,
bme eforturile atât de necesare pentru
soluţionarea tuturor sufletele şi trupurile, luând o DECIZIE unică şi fermă de

258 259
Foloseşte-ţi mintea pentru a te
îmbogăţi
a-� i gla o dată pentru totdeaun ---------- Decizia ----------
�� a c onturile cu britanicu_
�nmn care au făcut acest lucru au fost Adams, Ha ncoc A CONTINUA, ASUMÂNDU-ŞI RISCUL DE A FI SPÂN­
ş1 Lee. i
ZURAT!
Între timp, nici britanicii nu stăteau În mod evident, Adams a fost nevoit să ia instantaneu
degeaba. Si ei si-au
facut anumite PLANURI, const
V

ituindu-şi un . grup. de O DECIZIE care l-ar fi putut costa viaţa. Majoritatea


consuItanţă personal, având în plu
.. s avantaJ·u1 b am·1 or s1. a;. oamenilor ar fi luat cu greu această decizie. Probabil că e i
so ldaţilor b ine organizaţi.
i-ar fi dat colonelului un răspuns evaziv, încercând să câştige
�oroana l-a numit pe Gage pentru a-l î nlocui pe mai mult timp, dar nu şi Adams! Acesta i-a cerut colonelului
utc
� h_inson ca Guvernator al Provinciei Massachusetts. Un
dm pnmele măsuri luate de noul a Fenton cuvântul de onoare că îi va transmite Guvernatorului
Guvernator a fost să trimită răspunsul primit exact aşa cum avea să i-l dea el.
un mesager la Samuel Adams,
cu scopul de a înăbusi în Şi iată care a fost acest răspuns: ,,Spune-i Guverna­
faţa noua opoziţie, prin TEAMĂ.
V

V�m înţelege mai bine ce s-a în toru1ui Gage că am convingerea că am făcut de mult timp
tâmplat atunci dacă pace cu Regele Regilor. Niciun avantaj personal nu mă va
vom cita direct conversaţia
dintre colonelul Fenton
(mesagerul lui Gage) şi Adams: face vreodată să renunţ la ceea ce consider a fi bine pentru
tara mea. ŞI MAI SPUNE-I GUVERNATORULUI GAGE
�ol. �e�t?n: ,Domnule Adams, Guvernatorul Gage m-a
au�o z t s iţi ofer o serie de be CĂ SFATUL MEU PENTRU EL este să renunţe să mai
� � � neficii pe care sper că
ve1 gas1 satisfăcătoare [încercarea le insulte sentimentele unui pop or deja adus la exasperare."
. . . . de a-l convinge pe Adams
pn prom1smm şi mită], cu condiţia Orice comentariu referitor la caracterul acestui om ar
� să încetezi orice opozitie
faţa �e ăsurile luate de guvern fi de prisos. Cred că tuturor celor care au citit acest mesaj
� . Domnule, Guvernato�!
te sfatmeşte să încetezi pe l le este evident că cel care l-a transmis era un om de on oare,
oc cu op o zitia la a
maJ staţn sale. Comportamentul tău
• dresa
având o loialitate pe care puţini o au. Înţelegerea acestui
v •• ,

� _ te face vinovat în b aza


unei legi adoptate în timpul regelu lucru este extrem de importantă. (Politicienii corupţi şi hoţi
i Henric VIII c are spun
ca cei �e te pa :a pot fi trimişi în
v • , e
� Anglia pentru a fi judecaţi din zilele n o astre nu fac altceva decât să compromită
p�ntru 1 alta tradare sau pot fi î onoarea pentru care au murit o ameni i ca Adams).
.� nchişi din acelaşi m o
d1spoz1ţi tiv, la
a u�ui guvernator de provincie. Când Guvernatorul Gage a primit răspunsul caustic al
DACĂ ÎTI VEI
SCHI�BA INSĂ POLITICA, nu lui Adams, el s-a înfuriat şi a emis o proclamaţie care spunea:
numai că vei pri�i mari
avantaJe personale, dar vei fac ,,Prin aceasta, o fer şi promit, în numele majestăţii sale,
e pace şi cu regele."
Samuel Adams a avut de ales iertarea tuturor celor care vor preda armele şi se vor
între două DECIZII­
aceea de a înceta opoziţia şi de
a accepta mita, şi aceea d� întoarce la îndatoririle lor de cetăţeni paşnici. Singurii care
fac excepţie de la această iertare sunt SAMUEL ADAMS
260
261
Foloseşte-ţi mintea pentru
a te îmbogăţi ---­ ---------- Decizia ----------
şi JOHN HANCOCK, ale căr
or ofense sunt mult prea gra Înainte de prima întrunire a noului Congres, un alt
pentru a putea beneficia de ve
iertare, atrăgând asupra lor lider, aflat într-o altă parte a ţării, se ocupa intens cu
pedeapsa cea mai cruntă."
publicarea unei declaraţii intitulate „Sinteză a drepturilor
�in fericire, Adams şi Hancock nu şi-au pie , Americii Britanice". Era vorba de Thomas Jefferson din
Amenmţarea Guvernatorul rdut firea.
v
ui furibund i-a facu t pe cei. doi. Provincia Virginia, a cărui relaţie cu Lordul Dunmore
sa ia o altă DECIZIE, la fel
v •

ireprezentantul Coroanei în Virginia) era la fel de tensionată


de periculoasă ca prima. Ei
convocat o mtrunire secretă au
ca şi cea dintre Hancock şi Adams cu Guvernatorul lor.
A

A a ade pţi lor lor cei ma i credinciosi


(m acest caz' grupul de consu La scurt timp după publicarea faimoasei sale „Sinteze
1tanţa a mceput să dea prime
v A

rezultate). Când acestia s-a le a Drepturilor", Jefferson a fost informat că era acuzat de
· u ad un at, Ad am .
. . s a Arncmat uşa înaltă trădare împotriva guvernului majestăţii sale. Inspirat
cu cheia, ş1-a băgat cheia în buzunar
si i-a anuntat pe cei de această ameninţare, unul dintre colegii lui Jefferson,
prezenţi ca este imperat , ,
• v

iv necesară organizarea
Congre;' al Coloniştilor şi unui Patrick Hemy, a spus cu curaj ce avea de spus, încheindu-şi
V că NI M EN I NU VA pĂRĂSI discursul cu legendara afirmaţie: ,, Dacă aceasta este înaltă
ACEA INCAPERE PÂNĂ CÂ
ND DECIZIA RESPEC-TIVĂ trădare, haideţi cel puţin să o ducem până la capăt".
NU VA FI LUATĂ.
Aceştia au fost oamenii care s-au adunat pentru a
A urmat o stare de mare agi· .
. . taţie· . Unu·. dm tre cei prezenPti discuta despre destinul coloniilor la Primul Congres
au nd1cat obiec ·
· ţu,· cantarmd consecinţ

Continental, rară să dispună de nicio autoritate, de nicio


A v

. ele unei acţiuni atât


de radicale (vechea teamav) putere militară şi de niciun ban. Ei au continuat să se
. . · Al ·
ţn · şi-a
. u exp rimat îndoielile
cu pnvrr e la înţelepciunea unei decizii întrunească la diferite intervale în următorii doi ani, până
atât de d raman·ce, care
ar s fd I a Coroana. In ace
A

a cameră încuiată se aflau îns când, pe data de 7 iunie 1776, Richard Henry Lee s-a ridicat
v ă DOI
BA�BAŢI complet imuni la în picioare şi a făcut următoarea declaraţie în faţa Adunării
Frică şi orbi în faţa posibilit
unm Esec. pnn ătii uluite:
· m· fi uenţa minţilor lor, ceilal
ţi participanti la
• ,

mtru�lfe au căzut de acord


A
„Domnilor, supun spre aprobare această Moţiune prin
să convoace Primul Con�res
Con�mental, prin intermed care afirm că aceste Colonii Unite sunt şi trebuie să fie de
iul Comitetului de Cores
denţa, la Phila . pon­ drept state libere şi independente, care nu au obligaţia să
delphia, pe data de 5 septem
brie 1774 se supună în continuare Coroanei Britanice, şi că orice
Reţine şi această dată, întruc
ât ea este mai import�ntă legătură politică între aceste state şi Marea Britanie trebuie
decat data de 4 iulie 1776· D
A

aca·v nu ar fi existat DECIZIA dizolvată în totalitate."


de a convoca Primul Cong
res Continental, Declaratia Uluitoarea moţiune a lui Lee a fost discutată, cu
Independenţă nu ar fi fost de
niciodată semnată. entuziasm, dar discuţiile s-au prelungit atât de mult încât

262 263
---- Foloseşte-ţi min
tea pentru a te îmbogăţi --
-­ ----- - -
-- Decizia - - ------
autorul ei şi-a pierdut răbda
rea. După câteva zile de cer .
turi..
A
el a luat din nou cuvântul I n fma, I documentul a fost redactat şi, pe data de 28
şi a declarat cu o voce putern
şi fermă: ,,D omnule Preşed ică iunie, a fost citit în faţa Congresului în forma Im. o�1.�m . �Iva.
inte, am discutat despre ace .
subiect câteva zile la rân st , El a fost comentat şi modificat timp de câteva zile, pana cand
d. A sosit momentul să luă .
hotărâre. Ce rost are să ma m o s-a aJ uns 1a o formă finală. Pe data de 4 iulie 1776, Thomas
i amânăm acest lucru, domn
De ce mai deliberăm? Fie ule·� Jefferson s-a n.d.1cat An
1 fata
· Adunării Congresu1m· ş1· a c1· tit
ca această zi fericită să rep .
ziua de naştere a noii Repu rezinte tără teama cea mai mdrăzneată DECIZIE pusa vreodata pe
V v

blici Americane. Fie ca ace • A


V

republică să se nască nu pe astă hârtie:


ntru a cuceri şi a devasta, ci
a restabili domnia păcii şi pentru
a legii. Ochii întregii Euro Atunci când, în cursul istoriei, este necesar ca un
aţintiţi asupra noastră. Eu pe sunt
popor„ sa d1·zolve legăturile politice care îl unesc cu un alt
v
ropenii ne cer să fim un ex
viu de libertate, care să emplu
popor' asumându-şi statutul de naţiune separata ş1 eg a cu
V • alV

trezească admira ţia tuturo


confirme, o dată pentru tot r şi să .
deauna, cât de mare este feri celelalte naţiuni ale globulm, statut Ia care îi. dau dreptul
cetăţenilor care trăiesc cirea
într-o democraţie liberă legile naturii şi cele ale lui Dumnezeu, un rmm.�
comparaţie cu nefericirea prin �:::;
celor care trăiesc sub cond pentru restul umanităţii impune ca acest popor. sa
unei tiranii." ucerea "
cauzeIe care 1-au condus la o astfel de separaţie ...
Înainte ca moţiunea să fie
supusă la vot, Lee a fost După ce Jefferson şi-a încheiat discursu1' docu�entul
chemat în Virginia, din cau _ .
za bolii grave a unuia din a fost supus la vot, aprobat şi semnat de toţi �e1 56 de barb ţ1
membrii familiei sale. Înaint tre �
e de a pleca, el şi-a plasat cau Prezentl· m sala. Odată cu DECIZIA de a-ş1 senma nume e
• A v
în mâinile prietenului său za · . . .
, Thomas Jefferson, car
e i-a e el fiecare dintre cei. prezenţi. ş1-a Pus în J oe propna via tva.
promis că va lupta până cân � ' . ·
d moţiunea va fi adoptată. In urma aceste1. DECIZII s-a născut o natiune predestinata
V

scurt timp după aceea, Pre La


şedintele Congresului (Hanc . · . . un exemp1u
1-a numit pe Jefferson ock) să reprezmte de a pururi pentru restul umanităţn
Preşedinte al Comitetulu ideal al privilegiului de a lua DECIZII.
Redactare a unei Declaraţ i de
ii de Independenţă. .
N1cm . n om nu îşi poate rezolva vreodata probleme1e
V

Comitetul de a muncit din


greu la documentul care, si nu poate câştiga un statut social înalt, bu��randu�se de
A
dacă urma să fie adoptat _
de Congres, avea să ÎNSE .
O SEMNARE A PROPRI MNE bogăţie materială, decât dacă este c�pabil �� ia dec1z11. I
A

EI SENTINŢE CU MOAR �
PENTRU TOŢI CEI CARE TEA acelaşi spirit al Credinţei. Te rog sa nu mţ1 acest luc
URMAU SĂ ÎL SEMNEZ �
în cazul în care Coloniile E­ Dacă vei analiza evenimentele care �u co�dus �
ar fi pierdut războiul cu Ma
Britanie, război asupra căr rea adoptarea D eclaraţiei de Independenţă, te vei c��vm�e a
uia nimeni nu avea vreo înd �
că va fi declanşat. oială această naţiune care deţine la ora actuală o �oz�ţ1e at�t e
proeminentă printre celelalte naţiuni ale Pamantulm s-a

264
265
-----
- Decizia -----
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- ---------
r n
d ivid. În plus, aplicarea lo �
născut dintr-o DECIZIE creată de un grup d e consultanţă nati· uni sau averea unui in
eptia efortul ui investit
alcătuit din 56 de oameni. Remarc ă faptul că DECIZIA lor presup une mcm . . n fel de taxă, cu exc ,
u a le aprofunda.
a fost ac eea care a asigurat succesul armatei lui Washington. pentru a le înţelege ş i pentr
I ferme ştiu foarte bme ce
întrucât spiritul ei se afla în inimile tuturor soldaţilor care Cei c are iau prompt DECIZI .
m ai multe ori obţin acest luc�
au luptat alături d e general , a nimându-le c u ac ea putere doresc de la viaţ ă şi de cele ia
vieţii s unt acei oameni car� �
spirit uală care nu recunoaşte EŞECUL. Liderii din toate dom eniile en.
T ocmai de ac eea sunt hd
Remarcă de a semenea (fapt care îţi va aduce mari DECIZII r apide şi ferme . le
asculta p e ac ela a
beneficii personale) că această PUTERE care i-a permis r î t td na obiceiul de a -l
Lu m ea a e n o eau
se
ă că ş tie ce vrea şi încotro
acestei naţiuni să îşi cucerească libertatea este aceeaşi p utere cărui cuvinte şi acţiuni arat
care trebuie folosită de fiecare individ care d oreşte să îndreaptă .
bicei care începe de regula
propă şească . A ceastă PUTERE este alcătuită din principiile INDECIZIA reprezintă un o
vină perma�en� pe_ m ăs� �
ă e
descrise în cartea de faţă . De altfel, p oţi s esiza chiar în în copilărie. El tinde să de hceu şi pnn
eneral ă, apmv pnn
Declaraţia de Indep endenţă c el p uţin şase din aceste copilul trece prin şcoala g NE
ABILEASCA UN SCOP BI
principii: DORNIŢA, DECIZIA, CREDINŢA, PERSE­ facultate, FĂRĂ SĂ ÎŞI ST ne a t ut�ro�
rin cipala slăb iciu
VERENŢA, GRUPUL DE CONSULTANTĂ , si, PLANI- DEFINIT ÎN VIAŢĂ. P
ă acestea nu îi învaţă pe tm
en
FICAREA OR-GANIZATĂ. sistemelor educative este c
FERME.
La b aza acestei filozofii stă suges tia că dacă este obiceiul de a lua DECIZII dacă
ex trem de b en efic
susţinut de o DORINŢĂ puternică, gândul are tendinţa să P erson al co nsider că ar fi
cepta înmatricularea studen?
lor
se materi alizeze în c orespondentul lui fizic. Î nain te de a niciun colegi� nu ar mai ac
îşi d eclară principalul
scop în via�. c� In
trece mai departe , doresc să îţi atrag din nou atenţia că în d ât d ac ă a c e şti a
ec ulaţ1
ţi elevii care sunt înmatnc
p ovestea de mai s us, la fel ca şi în cea relatată mai devrem e, si mai b enefic ar fi dacă to EIUL D� A
ăţaţi d e mi ci OBIC
care descrie istoria înfiinţării organizaţiei United States Steel în sistemul şcolar ar fi înv cest subiect
un exam en p e a
Corporation, poţi găsi o descriere perfectă a metodei prin LUA DECIZII, dând chiar
tr-o clasă superioară . .
care gându l p oate realiza a ceastă transformare uimitoare. înainte de a p utea tre ce în
ndite din cauza deficienţelo
r
D acă încă te mai afli în căutarea secret ul ui acestei Obiceiul INDECIZIEI dobâ . Un
mai pierde apoi niciodată
me tode, n u te uita după miracole, întrucât nu le vei găsi. sistemului ed ucativ nu se nu
e îl reprezintă stu�e�ţii care
Singurul lucru p e care îl vei găsi sunt legile e terne ale exemplu în această direcţi na facu: �t �:
agă du pă c e term�
t e
nat urii. Acestea acţio nează în cazul fiecărui individ care are ştiu ce oc upaţie s ă îşi ale ieş1ţ1
u îşi aleg o ocupaţie ! Odat a
CREDNIŢA şi CURAJUL de a se folosi de ele. Ele pot fi Multi dintre ei nici m ăcar n l de
îşi c aută şi acceptă orice fe
utilizate în egală măs ură pentru a asigura independenţa unei de �e băncile facult ăţii, ei

267
266
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----

slujbă care le iese în cale. Acest lucru se datorează vechiului


lor obicei al INDECIZIEI. 98% dintre s alariaţii moderni se
află în situaţia lor actuală d atorită INCAPACITĂŢII LOR
DE A LUA DECIZII FERME ŞI DE A-ŞI PLANIFICA CAPITOLUL 9
OBŢINEREA ANUMITOR POZIŢII PRECISE, precum şi
datorită ignoranţei lor în ceea ce priveşte alegerea
angaj atorului dorit.
Orice DECIZIE FERMĂ necesită curaj, uneori chiar un
PERSEVERENŢA
curaj de mare calibru. Cei 56 de bărba ţi care au semnat
Declaraţia de Independenţă şi-au pus în joc propria viaţă
a induce
Efortul susţinut, necesar pentru
atunci când s-au DECIS să semneze acest document. credinţa
Persoana care ia DECIZIA FERMĂ de a obţine o anumită
slujbă şi de a face viaţa să îi plătească preţul dorit de ea Al optulea pas care conduce către
nu îşi pune vi aţ a în joc, dar în schimb, îşi pune în joc îmbogăţire
LIBERTATEA ECONOMICĂ. Independenţa financiară.
bogăţia, afacere a şi funcţia profesională dorită nu vor putea
factor esenţial î�
fi niciodată obţinute de cei care neglijează sau refuză SĂ PERSEVERENŢA reprezintă un _
ÎŞI PLĂNUIASCĂ şi SĂ CEARĂ aceste lucruri. În schimb. rocesul de transform ar
e a DORINTEI în echivalentul e1
cei care îşi doresc să acumuleze avere în acelaşi spirit în TEI stă PUTEREA VO-
pbanesc. L a b aza PERSEVEREN
care Samuel Adams şi-a dorit să obţină independenţa
INTEI. · ·
V

Coloniilor pot fi convinşi că o vor acumul a. . com bin ate eficient, puter a vom
ţe1
Atunci cân d sun t �
În capitolul referitor l a Planificarea Organizată vei a nimic nu 1 se poate
ş1. dorinta alcătuiesc o pereehe carei
primi instrucţiuni complete leg ate de valorificarea oricărui i m ari sunt adeseon
v •

opune . 'ce1· care acumulează aver h.


tip de servicii personale. Vei afla de asemenea informaţii
nos cuţi c n1 ·
ste o me ni cu sân ge rece, uneon · c i�r
detaliate referitoare l a felul în care trebuie să îţi alegi cu
. sunt greşit înţeleşi. ln
a

nem1·1os1. După. părere a me a, ei.


a

angaj atorul preferat şi slujba pe c are ţi-o doreşti. Te avertizez re, dubl ta d �
re a voinţei foarte ma
realit at�, ei au o pute � .
v

însă că aceste instrucţiuni nu-ţi vor fi de niciun folos dacă f pentru c are 1s1 l asa
A

m su , mo iv
nu VEI LUA DECIZIA FERMĂ de a le org aniza într-un o perseverenţă pe . . , . 1
d îsi ating obiective e.
v v
a ra

deoparte celelalte dorinţe p an a can .


v

plan concret de acţiune.


A A

269
268
Foloseşte-ţi mintea pentru
a te îmbogăţi ----
_________ Perseverenţa ---------
Henry Ford este un a
stfel de om foarte bog
considerat de mulţi drept at · esecu1m.· M.,, mult experienţa acumulată de el lucrând cu
rece şi rigid. Această co
<U

greşi tă se datorează ob ncepţie �ii de oameni i-a demonstrat că lipsa de perseverenţ�


iceiului lui Fo
rd de a-si urma reprezintă o slăbiciune extrem de comună printre oamem,
întotdeauna planurile cu
PERSEVERENTĂ
Majoritatea oamenilor pro care nu poate fi depăşită decât cu un efort foarte mare
cedează ex�ct �e dos: ei su �
oricând dispuşi să renunţ nt uşurinţa cu care poate fi depăşită lipsa de perseverenţa
e la planurile şi la scopuri
cel mai mic semn de opo le lor, la depinde în întregime de INTENSITATEA DORINŢEI.
ziţie sau de ghinion. Foa
merg mai departe ÎN P rte puţ ini : Punctul de plecare al oricărei realizări este DORINŢA.
OFIDA tuturor obstacolelo
când îşi ating scopul. Pri r, pân ă Nu uita nicio clipă acest lucru. Dorinţele slabe conduc la
ntre aceştia se numără to
Ford, Camegie, Rockefell ţi cei ca obţinerea unor rezultate pe măsură, la fel cum un foc mic
er şi Edison.
Deşi cuvântul „persev nu poate produce prea multă căldură. D�c� îţi li�seşte
erenţă" nu pare să aibă
conotaţie eroică, această c nicio . perseverenţa, tu îţi poţi remedia această slăb1cmne pnn cul­
alitate reprezintă pentru ca
omul;ii ceea ce carbonul racterul tivarea unui foc interior puternic, respectiv a dorinţelor tale.
reprezintă pentru oţel.
In general, construirea Continuă să citeşti cartea de faţă până la sfârşit, iar apoi
unei averi presupune apl
tuturor celor 13 principii icarea întoarce-te la capitolul 2 şi începe imediat să transpui în
care stau Ia baza acestei
De aceea, aceste princip filozofii. practică instrucţiunile din cei şase paşi. Fe�tatea cu care
ii trebuie înţelese, dar
aplicate cu PERSEVEREN mai ales vei urma aceste instrucţiuni îţi va arăta clar cat de mare sau
ŢĂ de către toţi cei care
să acumuleze avere. doresc cât de mică este DORINŢA ta de a acumula bani. Dacă ele
Dacă citeşti această carte te vor lăsa rece, înseamnă că nu ai ajuns încă la „conştiinţa
cu intenţi a de a p une în
aplicare principiile desc banilor", rară de care nu vei putea acumula niciodată mare
rise în ea, primul tău
ce priveşte PERSEVERE test în cee a lucru.
NŢA va apărea atunci
începe să urmezi cei şase când vei Averile gravitează întotdeauna către acei oameni ale
paşi descrişi în capi tolul
nu faci parte din cei 2. Dacă căror minţi sunt pregătite să le „atragă", la fel cum ori?e
2% care au deja un SCO
DEFINIT pe care îşi prop P BINE apă curgătoare gravi tează în mod natural către ocean In
un să îl atingă şi un PL :
STABILIT de atingere a AN BI NE această carte vei găsi toţi stimulii necesari pentru ca o mmte
lui, probabi l că nu vei
să citeşti aceste instrucţiu face decâ t normală să „se racordeze" la acele vibraţii care pot atrage
ni, după care te vei înto
ruti na ta zilnică, fără a ar ce la obiectul dorinţelor sale.
le pune vreodată în apl
icare.
Autorul insistă asupra ace Dacă descoperi că îţi lipseşte PERSEVERENŢA,
stui aspect deoarece li psa
perseverenţă reprezintă de focalizează-ţi atenţia asupra instrucţiunilor din capitolul
una din principalele
cauze ale despre „Putere"; înconjoară-te cu un grup de consultanţă
270
271
---- Foloseşte-ţi mintea pen
tru a te îmbogăţi ---­ -- Perseverenţa - - - -----
----- - -
şi foloseşte-te de efortul comun
al membrilor săi pentru a­ eportanţa PERSEVERENŢEI pentru acumularea averii.
ţi dezvolta această calitate. Vei ma
i găsi instrucţiuni supli­ Fară PERSEVERENTĂ, vei fi învins înainte de a începe
mentare referitoare la dezvoltare
a perseverenţei şi în lupta. În schimb, cu ajutorul PERSEVERENŢEI, poţi fi
capitolele despre autosugestie şi
despre mintea subconştientâ convins din start că vei învinge.
Urmează instrucţiunile descrise
în aceste capitole până când Dacă ai trăit vreodată un coşmar, îţi poţi da seama
ele vor trece de bariera minţii
tale subconştiente, oferindu-i de valoarea perseverenţei. Sunt coşmaruri în care zaci în
acesteia imaginea clară a obiect
ului DORINŢEI tale. Te pat, pe jumătate trezit, şi în care simţi că te sufoci, incapab�l
asigur că începând din acel mome
nt nu vei mai fi handicapat să îţi mişti vreun muşchi. Îţi dai seama că TREBUIE SA
din cauza lipsei de perseverenţă
. NCEPI să îţi recâştigi controlul asupra muşchilor tăi.
Mintea subconştientă lucrează
încontinuu, atât în timp Printr-un efort perseverent de voinţă, reuşeşti în cele din
ce eşti treaz cât şi în timp ce
dormi. urmă să îţi mişti degetele de la o mână. Continuând să îţi
Eforturile spasmodice sau ocazio
nale de a aplica aceste mişti degetele, îţi redobândeşti controlul asupra muşchilor
reguli nu te vor ajuta prea mu
lt. Dacă doresti să obtii braţului, pe care îl poţi ridica în sfârşit. Apoi îţi redobândeşti
REZULTATE, va trebui să apl
ici toate regulile: până câ�d controlul asupra celuilalt braţ, în acelaşi fel. În final, îţi
aplicarea lor va deveni o obişnu
inţă bătută în cuie pentru redobândeşti controlul asupra muşchilor unui picior, iar
tine. Aceasta este singura ma
nieră în care îţi vei putea ' apoi asupra celuilalt picior. APOI, PRINTR-UN EFORT
dezvolta „conştiinţa banilor".
SĂRĂCIA este atrasă de oam SUPREM DE VOINŢĂ, îţi redobândeşti controlul complet
enii a căror minte o asupra întregului tău sistem muscular, şi astfel scapi de
favorizează, la fel cum banii sun
t atraşi de cei a căror minte coşmar. Nu poţi face însă acest lucru decât pas cu pas.
s-a pregătit în mod deliberat pen
tru a-i primi. Practic, legea Exact acesta este procedeul pe care ar trebui să îl aplici
care stă la baza ambelor ext
reme este aceeaşi. CON­ pentru a ieşi din inerţia ta mentală: începe prin a te mişca
ŞTIINŢA SĂRĂCIEI OCUP
Ă AUTOMAT MINTEA oricât de puţin, apoi creşte viteza de mişcare, până când îţi
CARE NU ESTE PREOCUPA
TĂ DE CULTIVAREA redobândeşti în întregime controlul asupra propriei voinţe.
CONŞTIINŢEI BOGĂTIEI. O con
ştiinţă a sărăciei se poate fii PERSEVERENT, oricât de lent ai fi nevoit să te mişti
dezvolta aşadar şi fără a aplica
în mod conştient principiile Ia început. SUCCESUL VA VENI ODATĂ CU PERSE­
care o favorizează. În schimb, con
ştiinţa banilor trebuie creată VERENTA.
în mod voluntar ( dacă omul
nu s-a născut deja cu ea). Dacă îţi vei selecta cu cea mai mare atenţie grupul de
Dacă vei înţelege semnificaţia
deplină a afirmaţiilor consultanţă, vei avea lângă tine cel puţin o persoană care
făcute în paragraful precedent,
vei realiza cu siguranţă şi te va ajuta să îţi dezvolţi PERSEVERENŢA. Unii oameni

272
273
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------ - - Perseverenţa ---------
-
care au acumulat mari averi au făcut acest lucru din principiului perseverenţei. Alţii nu acceptă înfrângerea şi
NECESITATE. Ei şi-au dezvoltat obiceiul PERSEVE­ lllllo consideră decât temporară. Există şi oameni care îşi
RENŢEI din cauza circumstanţelor exterioare, care i-au siliI APLICĂ ATÂT DE PERSEVERENT DORINŢELE încât
să devină perseverenţi. reuşesc să transforme o înfrângere într-o victorie. Cei care
PERSEVERENŢA NU ARE NICIUN SUBSTITUT! F.a ie situează pe aceste înălţimi ale vieţii privesc de pe
nu poate fi înlocuită de nicio altă calitate! Reţine această margine numărul uriaş de oameni care se prăbuşesc în faţa
afirmaţie, întrucât ea te poate încuraja la început, atunci când mfrângerii pentru a nu se mai ridica niciodată de jos. Ei
lucrurile vor părea că se mişcă prea greu şi prea lent. fi văd însă şi pe aceia (puţini la număr) care consideră
Cei care şi-au cultivat OBICEIUL perseverenţei par să infrângerea un simplu imbold pentru a face un efort mai
se bucure de o asigurare pe viaţă împotriva eşecului. Ori '"'1re. Aceştia învaţă să nu accepte niciodată latura dură a
de câte ori sunt înfrânţi de viaţă, ei o iau de la început şi ,ieţii. CEEA CE NU PUTEM VEDEA însă niciunul dintre
sfârşesc tot în vârful ierarhiei. Este ca şi cum ar exista un ooi, ceea ce majoritatea oamenilor nici măcar nu bănuiesc
Ghid invizibil care îi testează pe oameni, scoţându-le în fată că există, este PUTEREA tăcută, dar irezistibilă care le sare
tot felul de obstacole. Cei care se ridică de jos după ce cad in ajutor celor care nu îşi pierd încrederea în sine şi care
şi continuă să avanseze sfârşesc prin a ajunge la destinaţie. continuă să se lupte cu descurajarea. Noi numim această
iar publicul spectator le strigă: ,,Bravo! Ştiam eu că poţi putere PERSEVERENŢĂ. Un lucru este absolut cert: cel
reuşi!" Ghidul invizibil nu lasă însă pe nimeni să se bucure .:are nu îşi cultivă PERSEVERENŢA, nu poate obţine un
de o mare realizare rară a-l supune TESTULUI PERSEVE­ succes notabil în niciun domeniu al vieţii.
RENŢEI. Cei care nu reuşesc să treacă acest test nu absolvă Chiar în timp ce scriu aceste rânduri, îmi ridic privirea
clasa! şi văd în faţa mea misteriosul bulevard Broadway, supra­
În schimb, cei care „iau" acest test vor fi răsplătiţi din numit „Cimitirul speranţelor moarte", dar şi „Uşa din faţă
abundenţă pentru PERSEVERENŢA lor. Ei vor primi drept a oportunităţii". Oamenii au venit din toate părţile lumii
compensaţie exact ceea ce şi-au propus să primească de la pentru a căuta faima, averea, puterea, iubirea şi succesul pe
viaţă. Şi asta nu e tot! Ei vor primi ceva infinit mai impor­ Broadway. Când şi când, câte unul dintre ei iese din mulţime
tant decât o compensaţie materială: convingerea că ORICE şi se remarcă, şi astfel se naşte o nouă legendă a Broadway-ului.
EŞEC ADUCE CU SINE SĂMÂNŢA UNUI AVANTAJ Broadway-ul nu este însă uşor de cucerit. El recunoaşte
ECHIVALENT. talentul şi geniul, pe care le răsplăteşte cu bani, dar numai
Există şi excepţii de la această regulă. Un număr foarte după ce posesorul lor demonstrează că este capabil să NU
mic de oameni cunosc din experienţă corectitudinea RENUNŢE!

274 275
---- Foloseşte-ţi mintea pen
tru a te îmbogăţi ---­
Numai acest gen de oameni --------- Perseverenţa ---------
reuşesc să descoperr .
s ecretul Broadway-
ului. Aces t s ecret es te insepa autor pentru ecranizarea ultimu1m· e1· roman, "H ohotul de
cuvântul PERSEVERENŢĂ. rabil de - - .
ras'", s-au nd.1cat 1a 100 ·OOO de dolari. Se spune ca acesta
Secretul es te perfect descris de este cel mai mare preţ plătit vreodată pentru o carte mamte
A •

lupta lui Fannie HursL


a cărei PERSEVERENŢĂ a cuc de publicarea ei. Probabil că drepturile de autor _re�ul�at�
erit Marele Bulevard. Ea a
venit la New York în anul 19 din vânzarea cărţii îi vor aduce alte sume de barn, mea ş1
15, în speranţa că va reuşi
să transforme talentu
l ei de a scrie în bani. Tran s mai mari.
nu s-a produs foarte uşor, DA formarea
R S-A PRODUS PÂNĂ LA Pe scurt, Fanny Hurst reprezintă un exemplu pe t
UR MĂ . Tim p de patru ani, 7�
domnişoara Hurs t a învăţai al marilor realizări la care poate conduce PERSEVEREN ·
despre latura negativă a Ne .
w York-ului din propria eî Ori de câte ori cineva acumulează o mare avere, p ţ1 !1
experienţă. Ea şi-a petrecut �
zilele muncind şi nopţile sigur că primul lucru pe care l-a învăţat el a fost sa_ fi�
SPERÂND. Nici chiar atunci PERSEVERENT. Broadway-ul este dispus ;ă ofere o�cm
când speranţele i-au fost
spulberate, ea nu a _
spus: ,,Bine, Broadw o ceaşcă de cafea şi un s andvici, dar da�a �oreşti sa t�
ay! Ai câştigat!... .
ci: ,,Foarte bine, Broadway, îi infrupţi din fripturile cele mai grase, trebme sa dai dovada
poţi îngenunchea pe mulţi. v
dar nu şi pe mine. Eu voi şti de PERSEVERENŢA.
să te forţez să mă accepţi!-
Un singur editor (The Saturday ..
Kate Smith va spune probabil „amm c:md va citi
A

Evening Post) i-a trimis • "

nu mai puţin de 36 de scriso aceste randun.. An1· de zile · ea a acceptat să cante fara sa
ri de respingere înainte ca ea
V V
V
A

s ă poată „ spar ge
gheaţa" şi să îşi publice o pnmeasca bani în fata
V
, oricărui microfon care 1. se oferea.
Scriitorul „mediu", la fel ca nuvelă. •

.
Broadway-ul i-a spus multă vreme: ,,Fato, n-ai decat sa
A

orice alt om obişnuit, ar fi


v

renunţat de la prima s crisoare incasezi aceste lovituri, daca le p oţi suporta.!" Ea le-a

de respingere. Ea a continuat
v

să bată drumul pân .


ă la publicaţia „NO" şi înapoi suportat, pana cand Broadway-ul s-a plictisit de acest JOC
A

patru ani, tocmai pentru că era timp de .


A v

ferm hotărâtă să învingă. . spus.. ,,Ah, ce rost are? Tu nu ştii când trebme
s1 1-a . sav
După acest test, a urmat „răspl � . .
ata". Ghidul invizibil a mgenunchez1. . De aceea, spune pretul· pe care îl doreşti ş1
ridicat vraja pe care a aruncat- .
o atâta timp a supra lui
F annie
bucura-te de el" · Miss Smith si-a · spus preţul, iar acesta nu
V

Hurst, iar ea şi-a primit răspla A


ta binemeritată. Începând din a fost deloc mic! Ea a ajuns să câştige într-o saptamana mm
V V v •

acel moment, rolurile s-au inv mult decât alţii într-un an.
ersat şi editorii au fo st aceia
care au făcut coadă la uşa ei. După cum vezi, merită să fii PERSE:E�NT!
Banii au venit atât de rapid
încât F anny abia dacă avea ti .
mp să îi numere. Ea
a fost lată o afirmaţie încurajatoare care �onţme ş1 o sugestie
remarcată apoi de cei din ind de mare importanţă: MII DE CÂ�TAREŢI MAI BU�I
ustria cinematografică, iar
banii au început să vină în cas DECÂT KATE SMITH COLINDA BROADWAY-UL IN
cadă. Numai drepturile de
SUS ŞI ÎN JOS ÎN SPERANŢA UNUI CONTRACT, DAR
276
277
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ --------- Perseverenţa
_şi cooperarea
FĂRĂ NICIUN SUCCES. Nenumăraţi alţi cântăreţi au vemr f COOPERAREA. Simpatia, înţelegerea .
. alţi oam eni con tnb me la dez-
şi au plecat. Mulţi dintre ei cântau destul de bine, dar na arm onio asă cu ceil
au reuşit să se impună pentru că le-a lipsit curajul de a voltarea perseverenţei. .
Obi ceiu l de a-ţ1 conce�tra
merge mai departe, până când Broadway-ul s-ar fi plictisu g. PUTEREA VOINŢEI.
a atmge
să îi tot refuze. � durile asupra planurilor tale, cu scopul de
perse-
Perseverenţa este o stare de spirit. De aceea, ea trebuie �: obiectiv precis, conduce la dezvoltarea
cultivată. La fel ca toate stările de spirit, perseverenţa are verentei.
h. OBIŞNUINŢA. Perseverenţa este rezu�tatu
la bază o serie de cauze bine definite, printre care se numără: · ct
l _dire
ş1 devme pa:e
· Mintea umană absoarbe
obis· nuintei.
a. SCOPUL CLAR STABILIT. A şti ce îţi doreşti de integrantă din experienţele z1·1mce · cu care este
.
la viaţă este primul şi poate cel mai important pas enta tă. Team a, cel ·
mai mar e ,
dusm an al omulm,
alim
forţat� a
poate fi vindecată eficient prin repetarea
care conduce către dezvoltarea perseverenţei.
Motivaţia puternică ajută omul să depăşească foarte t stagml
unor acte de cura].. Orice om care si-a făcu
multe dificultăţi. u.
militar în vremuri de război ştie acest lucr
b. DORINŢA. Este relativ uşor să fii perseverent atunci
când urmăreşti să îţi îndeplineşti o dorinţă arzătoare. . la PERSE-
IA namte de a încheia subiectul referitor
c. ÎNCREDEREA ÎN SINE. Încrederea în propria
VERENT· Ă ' fă-ti· un inventar personal şi
1 e te Ain ce
stab"l V

r
! _
capacitate de a duce la bun sfârşit un plan încurajează . ,
domenn. A1ţ1· 11·pseste acea stă calit ate esen ·
ţrn a (dac a exista)
..
omul să îşi urmărească planul cu şi mai multă do e · ·
1 · t
1e,11 ş1
Măsoară-ţi cu cura j pers ever enţa în toat e n_i �� � �
perseverenţă. (Încrederea în sine poate fi dezvoltată a 1ţ1 lipsesc.:
prin principiul descris în capitolul referitor la auto­ vezi. care d"m cei. opt factori care o determm ·
V
ana iza
1· te
V poa te con duc e la desc ope nn· care
sugestie). Aceasta auto . a. V

d. UN PLAN CLAR CONTURAT. Oricât de slabe şi te pot ajuta să îţi iei un nou avânt A m viaţ
de nepractice ar fi, planurile clar conturate
încurajează perseverenţa.
e. CUNOAŞTEREA CORECTĂ. Dacă ştii că planurile Simptomele lipsei de perseverenţă
tale sunt corecte, pornind de la experienţele
acumulate şi de la observaţiile tale, eşti tentat să le . voi prezenta în aceasta secţ
Îti mne adevăratii dusm
v • ' ani
'. .
afla c1tmd ac.este
urmezi cu mai multă perseverenţă. ,,Presupunerile'· care se opun realizărilor tale notabile. Vei .
care md"ica o v
nu fac decât să distrugă perseverenta. rânduri nu doar care sunt ,,simptomele"

278 279
- Perseverenţa
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------
apacităţii
. SL ĂB ICIU NE A D ORINŢEI, datorată inc
slăbiciune a PERSEVERENŢEI, ci şi cauzel e profund 9 e
ATll care te pot conduc
ancorate în subconştient ale acestei slăbiciuni. DAC\ de a alege ace1e MOTIV
DOREŞTI SĂ ŞTII CU ADEVĂRAT CINE EŞTI ŞI DE către acţiune. . mul semn de
tare a la 1 v
up ta o dată cu pn .
CE EŞTI CAPAB IL, studiază cu cea mai mare atenţie lista 1O . R e nun
baz ă una sau m ai multe dm ce1e
care urmează şi foloseşte-o pentru a te analiza cu sinceritate. înfrân�ere (are la
Acestea sunt slăbiciunile care trebuie învinse de toţi cei care sase temeri elementare). tate în
îşi doresc să acumuleze avere.
. .
Lip sa uno r PL AN URI ORGANI.ZATE no
11.
. tă fi analizate.
sens, astfel încât să poa . idee
1. Incapacitatea de a-ţi recunoaşte şi de a-ţi defini exact Obi ceiu l de a nu trec e la fapte atunci cand ai .OA

12 . A
d
ceea ce îţi dore şti de la viaţă. d e a nu acc e p ta o oportunitate atunci c an
sau
2. Amânarea, cu sau fără o motivaţie (de cele mai aceasta se iveş
t e. v
R
INŢEI ARZATOA E
• •
V .

multe ori, ea este însoţită de o sumă infinită de OFf A, în loc ul D OR


13 P m
ARĂCIA în loc sa asp

scuze şi de pret exte). c iul de a acc epta S


V

14. Obi e ' . .. de a fi,. de a


3. Lipsa de interes faţă de achiziţionarea cunoaşterii b ogaµ v,; e · Abs ent a oricărei amb1ţ11
catre
V

Jace si de a avea.
d e specialitate.
• A
de a
4. Indecizia, obiceiul prost de a „lăsa pe altădată", în • v
catre bOz:,crăti, e • Incercarea
15 . Căutarea scurtătunlor B,
loc să te confrunţi direct cu problem el e (şi acest R D A NIMIC IN S�H�
OBTINE CEVA FĂ Ă A de
defect este însoţit de scuze şi de pretexte ). ceiul de a juca la Jocun
refl�ctată perfect de obi
5. Obiceiul de a apela la pretexte, în loc să îţi creezi uri".
noroc sau de a „da tun .
un plan clar de rezolvare a problemelor.
D E A F I CR ITI CA T. Incapacitatea de a
16. TEAMA pentru c n
6. Auto-satisfacţia. Această boală nu prea are remediu.
crea planuri si · de a le pune în acţiune � �
iar cei care suferă de ea nu prea au speranţe să se fac e s au c e v or g di ce1lalt1
spune, ce vor
A

vindece. , ce vor
stii
. c est duşman ar fi trebuit să fle plasat
� m
oamem. A . ta v
n
7. Indiferenţa, reflectată de regulă prin disponibilitatea tă în mintea subconştie
capul listei, întrucât exis este
de a face compromisuri în toate ocaziile, mai degrabă colo unde prezenţa s� n�
decât să te confrunţi cu opoziţia şi să o învingi. a tuturor oamenilor' a ecţie şi. c el e
usor d e rec uno sc Ut (vezi în această dir .
8. Obiceiul prost de a-i acuza pe alţii pentru propriile . s e în tr-u n cap1 to1
e, d e scri
tale greşeli şi de a considera circumstanţele nefa­ şase temen elementar
vorabile ca fiind inevitabile. ulterior).

281
280
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ----
- - -- --- Perseverenţa ---------
-
Să vedem acum care sunt câteva dintre simptomele
Când Andrew Camegie mi-a sugerat să îmi petrec 20
fricii de a fi criticat. Cei mai mulţi oameni le permit rudelor_
de ani de viaţă pentru crearea unei filozofii a realizării
prietenilor şi celorlalte cunoştinţe să aibă o influenţă atât
individuale, primul meu gând a fost: ,,Ce vor gândi
de mare asupra lor încât ajung să nu îşi mai poată trăi
oamenii?" Sugestia lui Camegie m-a ajutat să îmi stabilesc
propria viaţă de teama criticilor lor.
un ţel în viaţă, dar acesta mi se părea mult prea înalt pentru
Un număr incredibil de mare de oameni fac o greşeală
atunci când se căsătoresc, acceptând diferite târguri, după posibilităţile mele. Într-o singură fracţiune de secundă,
care îşi petrec viaţa în suferinţă şi nefericire din cauza fricii mintea mea a început să invoce tot felul de motive şi de
de a nu fi criticaţi dacă şi-ar urma vocea inimii şi dacă şi-ar pretexte, sursa lor fiind aceeaşi TEAMĂ DE A FI CRI­
corecta greşeala iniţială. Orice om care s-a supus măcar 0 TICAT. O anumită parte a minţii mele îmi spunea: ,,Nu poţi
dată acestei temeri ştie cât de devastatoare pot fi daunele face acest lucru. Sarcina este prea mare şi necesită prea
pe care le produce ea. Această teamă distruge ambiţia mult timp. Ce vor crede rudele tale? Cum îţi vei câştiga
încre-derea în sine şi dorinţa de a realiza. existenţa? Nimeni nu a creat încă o filozofie a succesului;
Milioane de oameni îşi neglijează educaţia ulterioară ce te face pe tine să crezi că vei reuşi acolo unde alţii au
după ce părăsesc şcoala din cauza aceleiaşi frici de a fi dat greş? La urma urmelor, cine eşti tu pentru a-ţi stabili
criticaţi. un tel atât de înalt? Aminteşte-ţi de condiţia ta umilă! Ce
Nenumăr�ţi oameni, deopotrivă tineri şi bătrâni, Ie ştii ,tu despre filozofie? Oamenii vor crede că eşti nebun
permit rudelor lor să Ie distrugă viaţa în numele DATORIEI. (şi chiar aşa s-a întâmplat!). De ce nu a făcut altcineva acest
pentru că se tem de criticile acestora (datoria nu presupune lucru până acum?"
niciodată renunţarea Ia ambiţiile personale şi la dreptul de Toate aceste întrebări, şi altele de acelaşi gen, mi-au
a-ţi trăi viaţa aşa cum doreşti). trecut instantaneu prin minte, solicitând atenţia mea. Mă
Mulţi oameni refuză să îşi încerce norocul în afaceri
pentru că se tem de criticile la care ar fi supuşi dacă ar da
simteam
, .
ca si cum întreaga lume s-ar fi uitat la mine cu
intenţia declarată de a mă ridiculiza şi de a mă convinge să
greş. În asţfel de cazuri, teama de critici este mai puternică renunţ la punerea în practică a sugestiei domnului Camegie.
decât DORINŢA de succes. Am avut atunci ocazia perfectă de a ucide orice
Mult prea mulţi oameni refuză să îşi stabilească ţeluri
ambiţie înainte ca aceasta să pună stăpânire pe mine.
înalte sau chiar îşi neglijează cariera din cauza fricii de a nu
Ulterior, după ce am analizat vieţile a mii de oameni, am
fi criticaţi de rudele şi de „prietenii" care Ie spun: ,,Nu-ţi
descoperit că MAJORITATEA IDELOR SUNT ÎNNĂS­
stabili un obiectiv atât de înalt; oamenii ar putea crede că
CUTE ŞI NU AU NEVOIE DECÂT DE UN IMPULS
eşti nebun!"
PENTRU A PRINDE VIAŢĂ. ACEST IMPULS ESTE DAT

282
283
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmb
ogăţi ---­
--------- Perseverenţa - -------
-
DE REGULĂ PRIN CONCEPE s-au întâmplat lucrurile , iar acest lucru nu a fost deloc
REA UNOR PLANURI
CO��CRETE DE ACŢIUNE. Mom intâmplător.
_ entul cel mai bun pentru
� aliment� o idee este cel în care aceasta abia se naşte . Cu Marie Dressler s-a trezit la rândul ei fără un ban şi fără
fi ecare_ m t care trece , aceasta �lujbă, la aceeaşi vârstă de aproximativ 60 de ani. A pornit
� � devine din ce în ce mai
putermca ş1 capătă o sansă di A . �i ea în căutare a „n orocului", şi până la urmă l-a găsit.
. . , n ce 1n ce mai mar
e să
s prav1eţ 1 că. TEAM PERSEVERENŢA ei i-a pennis să trăiască un triumf
� �. � A DE A FI CRITICAT stă la baza
d�stru��m dm faşă a multor ide răsunător spre sfârşitul vieţii sale, la o vârstă la care maj o­
i, care nu apucă astfel să
aJunga m etapa conceperii de PLAN
A URI, şi cu atAat mai. putm ritatea o amenilor au renunţat demult să mai aibă ambiţii
m ce a a ACŢIUNII. personale.
Mulţ� ameni cred că succesul Eddie Cantor şi-a pie rdut t oţi banii în crahul bursier
� material este rezultatul
„no�oculm. . �h1a .
r dacă ace astă opinie conţine o din 1929, dar nici lui nu i-au lipsit PERSEVERENŢA şi
anumită
doza d e ade var, cei care se baz curajul. F olosindu-se de aceste calităţi, el a ştiut să obţină
ează exclus iv pe noroc
cunosc aproape întotdeauna dezam un venit de 10. 000 de dolari pe săptămână! Practic, nu îţi
ăgirea, întrucât trec cu
vedere a un alt factor important car trebuie multe alte calităţi pent ru a reuşi, dacă eşti înzestrat
e asigură succesul. Es
vorb� �e cunoaştere , fără de car te
e opo rtuni tăţile nu p cu PERSEVERENŢĂ.
ot fi
valonf1cate. Singurul „n oroc" pe care me rită să te bazezi este cel
În timpul reces iunii, marele com . pe care ţi-l faci singur. Acest gen de noroc este întotde auna
· ic W· C · FI' e·ldS SI-a
pI. er�u: toţi. . b�nii şi s-a :1'ezi t fără rezultatul PERSEVERENŢEI, iar factorul care îl declanşează
niciun venit, rară sl�j
ş1 far� pnn c1palul mIJ . bă
loc prin care îşi câştiga traiu este SCOPUL BINE DEFINIT.
(vodevilul). Mai mult, la ace a dat l
ă ave a p este 60 d e am. . Analizează primii o sută de oameni care îţi ies în cale,
. .
�stav l� care �a�ontatea oamenilor se consideră „bătrâni". întreabă-i ce anume îşi doresc de la viaţă şi vei c onstata
A
V

_:'1e:ds ŞI-a dont msă atât de mult să se întoarcă p că 90% dintre ei nu îţi pot da niciun răspuns. Dacă insişti,
e s cenă
mca t _ s-a oferit să luc reze fără unii îţi vor răspunde: ,,SIGURANŢA", iar alţii: ,,BANII".
_ bani în no ul domeniu de
activitate care prindea tot mai mu
. lt teren.. cm. emato
grafia.
Un număr mic de o ameni îţi vor răspunde: ,,FERICIREA",
Ca ŞI cum nu ar fi v t s uficient în timp ce alţii vo r spune: ,,FAIMA ŞI PUTEREA", sau
_ � � e pro ble me, e l a căzut şi
s-a lo vit la gatA . Ma3 ontate a oam ..RECUNOAŞTEREA SOCIALĂ, UN TRAI COMOD,
enilo r ar fi considerat
a�es? este cel mai bun moment să că
se retragă din activita TALENTUL DE A CÂNTA, DE A DANSA SAU DE A
te
ŞI SA RENUNŢE. Fields era însă SCRIE". Niciunul dintre ei nu va putea defini însă în
PERSEVERENT El st1a ·
ca daca va merge mai· departe, ma

termeni concreţi aceste cuvinte şi nu îţi va putea descrie


V v

i de vreme sau mai târziu


nor ocul se va întoarc
e din nou cu fata , către el. s1· nici ce l mai mic PLAN prin care intenţion e ază să îşi
. eh·iar aşa

284 285
--------­
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- --------- Perseverenţa
patru paşi, dar nu cu forţa,
transpună în practică aceste dorin ţe vagi. Banii nu răspund .ietermina o mul să urmeze aceşti
niciodată la dorinţele vagi. Ei răspund numai la planurile ci din obişnuinţă.
paşi îşi po ate
clar structurate, s usţinute de dorinţe arzătoare şi de o • Cine urmează aceşti patru
ic.
PERSEVERENŢĂ constantă . c ontrola î ntregul destin e conom
i se îndreaptă
• Cine ur mează aceşti patru paş
enţa gândirii.
către libertate şi către inde pend
paşi se îndreaptă
Cum poate fi dezvoltată perseverenta
' • Cine urmează aceşti patru
mai mi că, dar
către b ogăţie (mai mare sau
Există patru paşi simpli care trebuie urmaţi pentru a-ti absolut si gură).
i se îndreaptă către
dezvolta PERSEVERENTA. Niciunul dintre ei nu necesită • Cine urmează aceşti patru paş
n partea lumii.
o inteligenţă excesivă , o educaţie deosebită, foarte mul t timp putere, faimă şi recunoaştere di
i p oate fi sigur că
ori efort investit. Aceşti paşi sunt: • Cine urmează aceşti patru paş
1. UN SCOP CLAR DEFINIT, SUSŢINUT DE O DO­ va avea „noroc".
paşi contr ibuie
RINŢĂ ARZĂTOARE PENTRU ÎMPLINIREA • Cine urmează aceşti patru
în realitate.
LUI. decisiv la transformarea viselor
va ajun ge să îşi
2. UN PLAN CLAR STRUCTURAT. EXPRIMAT • Cine urmează aceşti patru paşi
AJAREA şi
PRINTR-O ACŢIUNE CONTINUĂ. controleze FRICA, DESCUR
3. O MINTE CARE REFUZĂ STRICT ORICE INDIFERENŢA.
ează aceşti patru paşi
INFLUENŢĂ NEGATIVĂ SAU CONTRARĂ DIN Al tfel spus, pe toţi cei care urm
unic
e v orba de privilegiul
EXTERIOR, inclusiv sugestiile negative ale rudelor. ii aşteaptă O răsplată magnifică. Est
ce îţi doreşti .
prietenilor şi c unoştinţelor. de a obţine de la Viaţă t ot ceea
în care s-au derulat
4. O ALIANŢĂ ARMONIOASĂ CU UNA SAU MAI De si nu cunosc modul exact
iub ire a doamnei Wa
llis
MULTE PERSOANE CARE SĂ TE ÎNCURA­ faptele, · am bănuiala că marea
bărbat nu a fost deloc
JEZE SĂ ÎŢI URMEZI PLANURILE SI SCOPUL Simpson p entru un anumit
de-a face cu „norocul". Ea
PE CARE ŢI L-AI STABILIT. accidentală şi nu a avut nimic
i-a pl anificat cu grij ă
fiecare
Aceşti patru paşi sunt absolut esen ţiali pentru obţinerea a simtit O dorinţă arzătoare şi ş
în viaţă era aceea de a iubi.
succesului în orice domeniu al vieţii. Întregul scop al celor pas p� care l-a făcut. Menirea ei
care există pe Pământ. Ea
13 principi i care stau l a baza acestei filo z ofii este d e a Iubirea este cel mai măreţ lucru

287
286
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­
--------- Perseverenţa
are nimic de-a face cu regulile impuse de oameni, cu
Cu siguranţă, nimeni nu poate da aceste răspunsuri în
nu

criticile lor, cu amărăciu nea sa u cu „ma riajele pol itice...


locul lui.
Doamna Simpson ştia exact ce îşi dorea de la viaţă.. Tot ce putem face noi este să emitem presupuneri. U n
iar acest lucru cu mult timp înainte de a-l întâlni pe P rinţul
lucru este cert: că regele s-a născut în această lume f'ară să­
de Wales. Ea a crezut de două ori până at unci că a
şi dea consimţământul . El s-a născut extrem de bogat, dar
descoperit iubirea adevăra tă, dar a da t greş. Din ferici
re. fără să-şi dorea scă acest lucru. Căsătoria cu el a fost extrem
s-a ridicat însă de jos şi a mers mai depa rte. ,,Fii credi nc
ios de dorită; toa te casele regale şi politicienii din Europa i-au
sinelui tău rea l şi, la fel de sigur cum noaptea urmeaz
ă trimis fete şi pri nţese pentru a-l convinge să le i a de nevastă.
întotdeauna zilei, nu vei mai putea manifesta falsitatea în
fiind primul născut î n familia sa, pri nţul a moştenit coroana
faţa nimănui."
Angliei, pe care nu şi-a dorit-o în mod special . Timp ��
Ascensiunea doa m nei Simpson din obscuritate a fost
mai mult de 40 de ani, el nu a fost liber, nu şi-a putut trai
lentă, progresivă şi PERSEVERENTĂ. dar ABSOLU
T \·iata asa cum îsi dorea şi nu s-a putut bucura de intimitate.
GARANTATĂ! Ea s-a confrunta t cu greutăţi de necrezut
Câ�d � ajuns �e tron , a fost nevoit să îşi asume responsa­
dar a triumfat asupra lor. Indiferent ce crezi despre Wallis
bilităţi care i-au fost impuse din afară, nu pe care şi l e dorea.
Simpson şi despre regele Angliei care a re nunţat la coroan
a Unii vor spu ne probabil: ,,Având în vedere că s-a
sa pentru a fi alături de ea, a cesta reprezintă un exemplu
născut în mijlocul atâtor binecuvântări, regele Edward ar
perfect de PERSEVERENŢĂ aplicată, de fermitate a voinţe
i. fi trebuit să îşi găsea scă pacea şi mulţumirea sufletească,
de la care întreag a lume ar putea lua lecţii valoroas
e. precum şi bucuria de a trăi." . . . .. .
Gândeşte-te la Wallis Simpson ca Ia o femeie care ştia
Adevărul este că dincolo de toate pnv1legnle ofente
ce vrea de la viaţă şi care nu s-a sfiit să zdru nci ne cel mai
de coroană, de toţi banii, de faima şi de puterea moştenite
puternic imperiu di n lume pe ntru a obţine ceea ce îşi dore
a. de rege, in inima lui exista un gol care nu putea fi umplut
Femeile care se plâng că trăiesc într-o lume a bărba tilor în
' decât prin iubire. � . .
care ele nu au nicio şansă de a câştiga, a u d atoria să studieze
'

Cea m ai arzătoare DORINŢA a lui era aceea de a mb1


cu cea mai mare atenţie viaţa acestei femei neobişnuite, care
si de a fi iubit. Cu m ult timp înainte de a o fi întâlnit pe
a reuşit să obţină (la o vârstă la care ma
joritatea femeilor s-ar Wallis Simpson, el a simţit această emoţie universală bătâ�d
considera „bătrâne") afecţiunea celui mai dorit burlac din lume.
la uşa s ufletului lui, punându-i în vibraţie toate corzile
Ce putem spune însă despre regele Edward? Ce lectie
inimii şi strigând după recunoa ştere . .
putem învăţa de la acesta, în urma rece ntei drame car�
a Când a î ntâlnit s ufletul pereche ce aspira către acela şi
zguduit î ntreaga lume? A plătit oare el un preţ prea mare
privilegiu sacru a l iubirii, el l-a recunoscut şi l-a a c�ept at
pentru afecţi unea femeii pe care a a les-o?
in inima sa, fără teamă şi fără a-şi cere scuze de la altcmeva.

288 289
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi
---­ --------- Perseverenţa ---------
�oţi doritorii de scandal din lume la un loc nu vor putea Dacă în ultimul secol, în Europa ar fi prevalat într-o
distruge vreodată frumuseţea acestei dram
e care a făcm mai mare măsură regulile inimii şi calitatea onestităţii de
vâlvă în întreaga lume. Doi oameni şi-a
u găsit iubirea Si are a dat dovadă regele Edward, acest continent nefericit
au avut curajul de a se opune tuturor
criticilor venite din in care predomină lăcomia, ura, desfrâul, ipocrizia politică
exterior şi de a renunţa la ORICE ALT
CEVA, numai pentru $1 ameninţările cu războiul, AR AVEA ASTĂZI O
a da curs expresiei ei sacre.
POVESTE MAI FRUMOASĂ DE ISTORISIT, o poveste în
DECIZIA regelui Edward de a renunţa
Ia coroana celui .:entrul căreia s-ar afla Iubirea, şi nu Ura.
ma.i puternic imperiu din lume de drag
ul privilegiului de De aceea, doresc să ridic cupa şi să închin un toast
a-ş1 petrece restul vieţii alături de fem
eia pe care O iubea in cinstea fostului rege Edward şi a lui Wallis Simpson,
a avut la bază foarte mult curaj. Desigur
, ea a avut si un citând cuvintele lui Stuart Austin Wier:
preţ, dar cine are dreptul să spună că aces „Binecuvântat este acela care a înţeles că gândurile
t preţ a fost, prea
mar�?. Cu sigu · ranţa, nu Cel care a spus: ,,Să arun
V
goastre cele mai ascunse sunt şi cele mai dulci.
ce primul
cu piatra acela care este lipsit de oric Binecuvântat este acela care poate vedea chiar şi în
e păcat."
Le fac o sugestie tuturor acelor răutăcio .:ea mai întunecată noapte figura luminoasă a IUBIRII, care,
şi care consideră
că Ducele de Windsor a greşit atunci .ltllnci când o vede, cântă, iar atunci când cântă, spune: Mai
T RE . când a optat pentru
IUB � . ş1 pentru declararea deschisă a acestei iubiri pentru Julci ca orice sunt gândurile pe care ţi le port!"
Wallis S1mpson, renunţând chiar Ia tron Prin aceste cuvinte, doresc să le aduc un tribut celor
de dragul ei: doresc
să le reamintesc acestora că DECLAR Joi oameni care, mai mult decât oricare alţii în aceste
AREA DESCHISĂ
a iubirii sale nu era necesară. EI ar uemuri moderne, au devenit victimele criticilor şi
fi putut adopta fără
probleme obiceiul legăturilor de cuplu .ibuzurilor celor din jur pentru simplul motiv că au
clandestine care au
�revalat dintotdeauna în casele regale ale Europei, fără să descoperit comoara cea mai de preţ a vieţii şi şi-au
fie astfel nevoit să renunţe la tronul său .ldjudecat-o3 •
şi nici la femeia
pe care o iubea. NICI BISERICA ŞI NIC Din fericire, cei mai mulţi dintre oameni sunt tentaţi
I LAICU NU AR
MAI FI AVUT ASTFEL MOTIVE SĂ SE � îi aplaude pe Ducele de Windsor şi pe Wallis Simpson
PLÂNGĂ ÎMPO­
TRIVA LUI. Acest bărbat neobişnuit era pentru PERSEVERENTA cu care au căutat răsplata
clădit însă dintr-un
aluat mai puternic. Iubirea lui era 5:upremă a vieţii până când au găsit-o. CU TOŢII PUTEM
. v curată, profundă şi
smcer:1. Peste to te, ea reprezenta DORIN PROFITA urmând exemplul celor doi în căutarea propriului
� ŢA LUI CEA MAI
ARZATOARE IN VIAŢĂ. De aceea, nostru ideal în viaţă.
el a luat ceea ce îsi
dorea de la viaţă şi a plătit preţul care
i s-a cerut. Doamna Simpson a citit a şi a aprobat această analiză (n. a.).

290
291
---- Foloseşte-ţi min
tea pentru a te îmbogăţi ---
- _________ Perseverenţa ----- - - -
-
Care este puterea mistică ce
le dă oamenilor PERSE­
VERENŢI capacitatea de a Gândeste-te de pildă la strania şi fascinanta poveste a
învinge dificultăţile? Instituie
oare calitatea PERSEVEREN mi Mahom�d. Analizează-i viaţa, compară-i-o cu cea a altor
ŢEI în mintea omului un fcl
de activitate spirituală, menta oameni care au obţinut realizări măreţe în epoca modernă,
lă sau alchimică ce îi permi
acestuia accesul la forţele te in domeniul industriei sau al finanţelor, şi remarcă faptul
supranaturale? Îi ţine oare
Inteligenţa Infinită partea cel că toţi au avut în comun aceeaşi calitate a
ui care continuă să lupte chi
şi după ce bătălia s-a înc ar PERSEVERENŢEI.
heiat, chiar dacă se luptă
întreaga lume? cu Dacă esti sincer interesat de studierea acelei puteri
Astfel de întrebări s-au nă stranii care· stă la baza PERSEVERENŢEI, citeşte o
scut în mintea mea atunci
când am studiat viaţa unor oam biografie a lui Mahomed (ţi-o recomand îndeosebi pe aceea
eni ca Henry Ford, omul care
a pornit de la zero şi care şi- a lui Essad Bey). Voi cita în continuare un scurt rezumat
a clădit un imperiu industria
de proporţii uriaşe, neavâ l aJ acestei cărţi făcut de Thomas Sugrue şi apărut în ziarul
nd la început alt capital dec
PERSEVERENŢA lui, sau ât Herlad Tribune. Recenzia este excepţională şi le oferă celor
viaţa lui Thomas A. Ediso
omul care, deşi nu a mers n. care nu au timpul necesar să citească întreaga carte un�l
la şcoală mai mult de trei
a devenit cel mai mare inv lun i. dintre cele mai uimitoare exemple de PERSEVERENTA
entator al tuturor timpurilo
inventând o maşină de vorbi r. cunoscute în istoria civilizaţiei:
t, una de proiectat imagini
mişcare şi becul incandescent în
, ca să nu mai vorbim de alte
50 de invenţii la fel de uti
le.
Am avut privilegiul rar de a ULTIMUL MARE PROFET
studia viaţa lui Edison şi
cea a lui Ford ani la rân Recenzie de Thomas Sugrue
d. I-am putut observa ast
îndeaproape. De aceea, atunci fel
când afirm că singura calitate
pe care am descoperit-o la Mahomed a fost un profet, dar nu a realizat niciodată
amândoi şi pe care o consid ·
sursa realizărilor lor uluito er vreun mrraco1. El nu a 1';cost un mistic nu a avut niciun fel
are a fost PERSEVERENŢA
te asigur că vorbesc dintr-o - de educaţie şi nu şi-a început misiunea decât după vârsta
experienţă directă.
Orice om care face un studiu de 40 de ani. Când a anunţat că era mesagerul lui Dumnezeu
imparţial al vieţii marilor
profeţi, filozofi, ,,făcători de si că a adus pe Pământ cuvântul adevăratei religii, el a fost
miracole" şi lideri religioşi
trecut, nu poate decât să tra din ridiculizat şi considerat nebun. Copiii îi puneau piedică, iar
gă concluzia că sursele marilo
lor realizări au fost PERS r femeile aruncau cu gunoaie în el. A fost chiar izgonit din
EVERENŢA, concentrarea
eforturilor şi SCOPUL CLAR � natal, Mecca, 1· ar adeptilor săi le-au fost confiscate
orasu1 sau
STABLIT.
bu�urile, după care aceştia au fost trimişi în deşert,
292
293
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ --------- Perseverenţa ---------
împreună cu el. După zece ani de predici, Mahomed z Coranul, cuvântul revelat de Dumnezeu, a fost singurul
continuat să rămână un om sărac, respins şi ridiculizat. Si lucru miraculos din viaţa lui Mahomed. El nu a fost
totuşi, înainte să treacă alţi zece ani, el a ajuns stăpânul niciodată un poet. Nici măcar nu avea darul cuvintelor, dar
suprem al întregii Arabii, conducătorul Meccăi şi liderul ,·ersurile Coranului, pe care le recita celor care credeau în
unei religii care avea să ajungă până la Dunăre şi la Pirioo el, erau mai frumoase decât versurile celor mai talentaţi
înainte de a epuiza impulsul primit de la el. Acest impuls poeţi ai vremii. Din perspectiva arabilor, acest lucru era un
avea la bază o triplă forţă: puterea cuvintelor, eficacitatea miracol în sine. Arabii considerau că magia cuvintelor era
rugăciunii şi comu-niunea omului cu Dumnezeu. cel mai mare har între toate şi· că poetul este un om
Ascensiunea lui p are de-a dreptul absurdă. Mahomed atotputernic. În plus, Coranul afirma că toţi oamenii sunt
s-a născut într-o familie de frunte din Mecca, dar sărăcită egali în faţa lui Dumnezeu şi că întreaga lume ar trebui să
de vremuri. În acea epocă, Mecca era considerată răspântia fie un singur stat democrat: Islamul. Această erezie politică
întregii lumi, era căminul pietrei magice Caaba, un mare şi dorinţa lui Mahomed de a distruge cei 360 de idoli din
oraş comercial şi centrul tuturor rutelor comerciale. Consi­ curtea Caabei au dus la izgonirea lui din oraş. Idolii erau
derându-l viciat, părinţii lui Mahomed şi-au trimis copiii în cei care atrăgeau triburile care trăiau în deşert către Mecca,
deşert, pentru a fi crescuţi de beduini. Mahomed a crescut fapt care asigura înflorirea comerţului. De aceea, afaceriştii
astfel hrănit cu laptele plin de vitalitate al mamelor nomade oraşului ( din rândul cărora a făcut parte până atunci şi
care trăiau în deşert. El a fost oier şi a fost angajat de 0 Mahomed) s-au unit împotriva lui. El a fost silit să se retragă
văduvă bogată ca lider al caravanelor sale. A călătorit prin în deşert, de unde a solicitat suveranitatea asupra întregii
întregul Orient, a discutat cu oameni de diferite credinte si lumi.
a observat declinul creştinismului divizat în secte car� s� Aşa a început ascensiunea Islamului. În deşert s-a
războiau între ele. Când Mahomed avea vârsta de 28 de născut o flacără pe care nimic şi nimeni nu a mai putut-o
ani, văduva Khadija s-a măritat cu el. Pentru a evita stinge. La baza ei stătea o armată democratică şi foarte unită,
obiecţiile tatălui ei, ea l-a îmbătat si l-a silit să îsi dea gata oricând să moară pentru profetul ei. Mahomed i-a invitat
binecuvânt area părintească în această. stare de ebriet�te. În pe creştini şi pe evrei să i se alăture, căci el nu îşi propunea
următorii 12 ani, Mahomed a trăit ca un comerciant bogat să creeze o nouă religie. El i-a chemat pe toţi cei care credeau
şi respectat. Într-o zi, după ce a rătăcit prin deşert, el s-a într-un singur Dumnezeu să se unească într-o singură
întors cu primul verset al Coranului şi i-a spus Khadijei că credinţă. Dacă evreii şi creştinii ar fi acceptat invitaţia lui,
arhanghelul Gabriel i-a apărut şi i-a spus că urma să fie Islamul ar fi cucerit întreaga lume. Aceştia l-au refuzat însă.
Mesagerul lui Dumnezeu. Nu au dorit să accepte nici măcar inovaţia adusă de

294 295
Foloseşte-ţi mintea pentru a
te îmbogăţi ---­
Mahome� r feritoare la prada
� de război. Când armata
profetulm a I trat în Ierusalim
. � , nimeni nu a fost ucis din
c�uza credmţe1 sale. Când crucia
ţii creştini au intrat în oras.
c�t�va secole mai târziu, ei nu
v au cruţat niciun musulm�
mc1 macar femeile şi copiii.
Singura idee musulmană CAPITOLUL 10
care au acceptat-o creştinii a
fost aceea a universităţilo�

PUTEREA GRUPULUI DE
CONSULTANTĂ
'

Forţa conducătoare

Al nouălea pas care conduce către


îmbogăţire

PUTEREA este esenţială pentru obţinerea succesului


in acumularea de bani.
Niciun PLAN nu este util dacă nu este susţinut de o
PUTERE suficient de mare pentru a-l transpune în
ACŢIUNE. În capitolul de faţă îţi voi descrie metoda prin
care orice individ poate obţine şi se poate folosi de această
PUTERE.
PUTEREA poate fi definită ca o „CUNOAŞTERE
organizată şi direcţionată în mod inteligent". În această
accepţiune, puterea se referă la efortul ORGANIZAT,
suficient de mare pentru a-i permite individului să îşi
transforme DORINŢA în echivalentul ei bănesc. Efortul

297
consultantă
P terea grupulUl· de
---- Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---- •1------ u 1e
din oricare din surse
Cunoaşterea poate fi doband'tă A l
A UTERE
ORGANIZAT este generat de coordonarea eforturilor a doi . s. Ea poate fi transformata ap01 In P
V •

sau mai mulţi oameni care cooperează în vederea atingerii amintite mai su clar
a e i sub for m a unor PLANURI
unui scop comun, în spiritul armoniei. prin orgam. · zar e
i către
estor planur
şi pnn· o rien tarea ac
PUTEREA ESTE ABSOLUT NECESARĂ PENTRC structurate
ACUMULAREA DE BANI! MAI MULT, EA ESTE ACŢIUNE. aştere
a cel
.
or trei surse
principale de cuno
ABSOLUT NECESARĂ PENTRU PĂSTRAREA BAl\1- Ex ami ar e
orice
care s-ar Confrunta
n
. ulta. vfl1 e maj ore CU
LOR DUPĂ CE ACEŞTIA AU FOST ACU-MULAŢI! . revelea ză d 1 .
f1c . de acumulare
Să vedem în continuare cum poate fi obţinută aceasti dac a s- ar b az a nu mai pe efortun·1e sale
individ bine structurate,
V

. a ei. m Planuri
· · org ani zar A
putere. Dacă pornim de la premisa că puterea înseamnă c, a cun oaştem· şi de
e V

e planuri sa fle

„cunoaştere organizată", este normal să începem cu sursele C TIU N E . P en tru ca acest


v e
orientate catr A
.
m d'1vi. du1 trebuie
de regulă sa
acestei c unoaşteri: i
pn .
nză toa re '
: suficient de cu •
accede
op erar e a alt or oa m ent,. mamte de a putea
A

. apeleze la co
a. INTELIGENŢA INFINITĂ. Această sursă de
la PUTEREA de
care vorbim.
cunoaşte re poate fi contactată printr-un procedeu
descris într-un alt capitol, cu ajutorul Imaginaţieu
Creatoare. . torul grupului de
.. cu aJU
Dobândirea putern
b. EXPERIENŢA ACUMULATĂ. Întreaga experienţ.â consultanţă
acumulată de om ( sau cel puţin cea care a fos.1
p
organizată şi înregistrată în scris) poate fi găsită în v
oate fi definit ca „un gru
un grup de c o ns u ltan ta
, p .
ş1 efortun'lor,
orice bibliotecă publică bine dotată. O bună parte a c rd ona vn· 1· cunoaşterii
const1tmt m " d r e oo
multe persoane, cu

• Ae e ,

din această experienţă acumulată este predată în i, m tr e d oua sau mai


V •

în spiritul a rrn o m e • • A
"
şcoli şi colegii publice, sub forma unor cunoştinţe · ac las . i obi. ecti. v ·
scopul de a ati g e e
mare putere dacă n.u
n
clasificate şi organizate. ·
. . nm · d ' ,·d nu p oate obt,me o
N1cm 1 " 1 v
într-unul dm
c. EXPERIMENTE $I CERCETARE. În domeniul onsu ltant.a.

mai mta• iA
u A'
g ru p d e c
1 n
· const1tu

îsi . , ni de creare a
e
ştiinţei, dar şi în celelalte domenii ale vieţii, oamenii . tructiu
le pr ce d te t'
.i- am ofent ms ,
adună, clasifică şi organizează zilnic noi şi noi date. capitol e e en
nsformarea DORIN
TA
N URI cu sc opul de a tra
Aceasta este principala sursă la care trebuie să unor PL A deplini aceste
ech · va1entu1 i bănesc. Daca vei în V
. daca
V

apeleze (inclusiv cu aj utorul Imaginaţiei Creatoare; în � _ şi c i teligenţă, ş1


SEVEREN ŢĂ u n
cei care nu dispun de suficiente „experienţe instrucţmm cu PE; vei putea spune
nt gru p 1 de c onsultanţă,
acumulate". îţi vei alege at e u

299
298

I
Foloseşte-ţi mintea pentru a te
îmbogăţi ---­ ------ Puterea grupului de consultanţă -----­
că ţi-ai atins deja pe jumătate
obiectivul, chi ar îna oameni se coordonează ÎN SPIRITUL ARMONIEI,
acest lucru să devină evident. inte �
aspectele spirituale ale celor două minţi intră în rezonanţă,
Pentru a înţelege mai bine po
tenţialul „intangibil" ai dând naştere aspectului „psihic" al principiului consultanţei.
puterii care îţi stă la dispozi ţie
prin constituirea corectă a Primul om care mi-a atras atenţia asupra principiului
unui grup de consultanţă, îţi v
oi explica în continu
două caracteristici principale are cek �onsultanţei (de fapt, asupra aspectului economic al acestui
ale principiului consultantei principiu) a fost Andrew Carnegie, acum mai bine de 25 de
Una dintre acestea are o natur
ă economică, iar cealaltă � ani. Descoperirea acestui principi� m-a ajutat să îmi stabilesc
o natu ră psihol ogic
ă. Trăsătura economică este
Orice om care se înconj oară de evidentă. principalul obiectiv pentru această viaţă.
specialişti dispuşi să îi ofere Grupul de consultanţă al domnului Carnegie era alcătuit
cu dragă ini mă, într-un spiri
t al ARMONIEI DEPLINE din circa 50 de oa meni la care apela în permanenţă, cu
sfaturile şi cooperarea lor , se
. va bucura rară doar şi poate SCOPUL CLAR DEFINIT de a produce şi de a comercializa
de avantaJe economi ce serioase. Acest
gen de alianLi otel. Domnul Carnegie obişnuia să îmi spună că îşi datorează
�rmonioasă a stat practic la baza tuturor mar
il or averi_ întreaga avere PUTERII pe care a acumulat-o cu ajutorul
Inţeleger ea acestui ma re ade
văr te poate ajuta să îti acestui grup de consultanţă.
îmbunătăţeşti mult statutul fin
anciar. Dacă vei analiza viata oricărui om care a acumulat o
Latura psi hologică a principiu
lui consultantei este muh mare avere, ba chiar şi aceea a unui om care a acumulat o
mai abstractă şi mult
mai greu de înţeles,
întrucât ,face referire avere mai modestă, vei descoperi că toţi aceşti oameni au
la fo r ţe spirituale cu care um
anitatea nu este foarte bine folosit ( mai mult sau mai puţin conştient) principiul
famili arizată. Una din
afirmaţiile care descriu cel mai consultanţei.
aceste forţe este următoarea: plastic
,,Atunci când două minţi se NICIUN ALT PRINCIPIU NU PERMITE ACU­
un esc, ele dau naşter e unei noi
forţe invizibile şi intangibile.
ca r e poate f1_ comparată cu o MULAREA UNEI PUTERI ATÂT DE MARI CA
a treia minte". PRINCWIUL CONSULTANŢEI!
Iţi reamintesc că în întregul u
nive rs există nu mai ENERGIA este depozitul de cărămizi al naturii, de
elemente cunoscute: materia ş două
i energia. Este binecu
faptul că materia poate
noscm ca re aceasta se foloseşte pentru a construi orice obiect
fi divizată în unităţi elementare material din univers, inclusiv omul şi orice altă formă de
a� f� m l culele, atomii şi ele cum
��. ctronii. Aceste particule repre­ viaţă animală sau vegetală. Printr-un proces pe care numai
zmta ;irutaţi de materie care pot
fi izolate, separate şi analizate. ea îl poate înţelege, natur a t ransformă ener gia în materie.
In mod similar, putem vorbi
. şi de unităţi de energie. Cărămizile pe care le foloseşte natura îi sunt disponibile
M1�tea umană este o formă
de ener gie. O parte din inclusiv omului prin energia implicată în GÂNDURILE sale!
natur a e1 este pur
spirituală. Atunci când minţi
le a doi C reierul uman poate fi comparat cu o baterie electrică. El

300
301
ţă
lui de consultan
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ---­ ------ Puterea grupu
25 d e
într-un interval de timp de
a bsoarbe energie din e ter , adică d in a cel spaţiu care aceste trei ob stacole, iar eni din
dintre cei mai bogaţi oam
penetrează întreaga materie şi întregul uni vers . ani a reusit să ajungă unul rapid al
m şi faptul că progresul
Este binecunoscut faptul că un grup de baterii electrice America : Să mai adăugă pă ce el s- a
e vident nu mai du
lega t� în serie asigură mai multă energie decât o singură domnului Ford a deve nit Cred că începi
t cu d m u Th omas A. Edison .
batene . Este la fel de binecunoscut faptul că o singură baterie împrie t
ţa unui creier asupra
en i o n l

ţ gi câ t de ma r e poate fi influen
indi viduală generează o energie direct p r oporţională cu să î te .
ă min ţ i int eli gen
n ele
c p t l iza împreună dou
numărul şi cap aci tatea celulelor pe care le conţine. alt ui şi nd că
li ză şi mai departe , afirmâ
a e o rea

Creierul fun cţionează după acelaşi principiu. Asa s e Putem împinge această ana <lupă
mai mari realizări ale sale
e xplică de ce anumite creiere sunt mai eficiente decât aitele. domnul Ford a obţinut cele ughs
rvey Firest one, John Burro
dar mai ales de ce un grup bine organizat de creiere , care ce a făcut cunoştinţ ă cu Ha foarte fină).
eni cu o inteligenţă
op erează în sp iritul armoniei, va produce o energie me ntală si Luther Burbank (toţi oam nstra
rte ilustrativ pentru a demo
mai mare decât un singur creier, la fel cum un grup de baterii Consider acest exemplu foa simpla alianţă
obţine cineva prin
leg ate în serie vor asigura mai multă energie decât una PUTE-REA pe care o poate
inteligente .
singură. :U.monioasă cu alte m inţi
Henry Ford este unul din
Această metaforă ne ajută să în ţe legem că principiul Nu există nicio îndoială că
i form aţ i oameni în dom
eniul afacerilor şi al
consultanţei reprezintă secretul PUTERII pe care o obţin acei c i m i b n
ea i- o
spr e averea lui , toată l um
e a ine

oam en� care ştiu să se înconj oare de alti oameni inte ligenţi. lumii industri ale. Cât de omnului
za şi care sunt prietenii d
Dm acest raţionamen t rezultă o altă afirmaţie , care te cunoaste . Dacă vei anali ei înţele ge mul t
i- am menţionat, v
p oate ajuta să înţe legi încă şi mai bine aspectul psihic al Ford, din care pe o parte
1aţie :
principiului cons ultanţei : a tun ci când un grup de creiere mai bine următoarea afim
, obiceiuri le şi PUTERE�
indivi duale es te bine coordonat şi funcţione ază în spiritul . ,,Oamen ii p reiau n atura oniei
re se asociază în spiritul arm
armoniei, energia amplificată produsă de această aliantă le MENTALĂ a celor cu ca
s tă la dispo ziţie tuturor creierel or indivi dua le d in cadrul şi re zonanţei .'' alfabetis mul
ingă s ărăcia, an
grupului . He nry Ford a reuşit să înv
cu ca r e s -a confru ntat în
pri mii săi ani de via�
Este binecunoscut faptul că Henry Ford ş i -a început şi gn ora ta sorb it
nţi geniale , căr ora le- a ab
i n

afacerea confrun tându-se cu h andi capul s ărăciei , al prin asocierea cu alte m i ughs
cu Edison, Burbank, Burro
analfabe tismului şi al i gnoranţei. La fe l d e binecunoscut vibratiile. Prin asocierea sa
rd şi- a c omplet at p ropria �� �
t re
este şi faptul că într-un interval de timp incredi bil de scurt, şi fi �estone , domnul F o , cunoaştem Şl a
cu en ţ t lig enţei , experienţei
de numai zece ani, domnul F ord a reuş it să c ontroleze menta l ă es a in e

303
302
consultanţă -----­
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi ------ Puterea grupului de
e ştie cât de dificil es
te
forţelor spirituale ale acestor patru oameni. Mai mult el ş1-a . Orice om care conduce o afacer spirit
ez e împreună într-un
'

să îi convingă pe angajaţi să lucr


• o
ms�ş:t ŞI s-a folosit plenar d e principiul consultanţei.
A

aplicand metode le ŞI_ procedurile descrise în această carte. l al ARMONIEI.


care să amint ească măcar de ce
lor surse ale PUTERII
Acest !'rincipiu îţi stă acum la dispoziţie şi ţie! După cum ai văzut, lista principale
TĂ. Când doi sau mai
A� facut deja referire la Mahatrna Gandhi. Probabil incepe cu INTELIGENTA INFINI
ca maJont_ atea ce lor care au auzit de el Ail consI·dera un turile în spiritul ARM0-
mulţi oameni îşi coordonează efor
V
v
. u un scop clar stabilit, ei
simpl � omuleţ excentric, care merge aproape dezbrăcat sj �1EI ş i lucrează împreună pentr
care !1 face greutăţi guvernului britanic.
A să absoarbă puterea direct
devin cap abili - prin alianţa lor - sta
elige nţei Infinite. Acea
V
In realita te, Gandhi nu este deloc e xcentric. După din marele depozit universal al Int
p ar:rea mea, el este CEL MAI PUTERNIC OM CARE sele de PUTERE, sursa
este cea mai mare dintre toate sur
TRAIEŞTELA ORAACTUALĂ PE PĂMA1'.TT4(t· rt1'11 · , mand com şi toţi marii lideri ai uma­
din care se inspiră toate geniile
A

v
de numarul cel�r care îl urmează şi de credinţa acestora în ienţi d e acest lucru sau
nu).
nităţii (indiferent dacă sunt conşt
li_ derul lor). Mai m ult, înclin chiar să cred că este cel mai e din care poate fi
_ Celelalte două surse principal
p uternic om care a trăit vreodată pe Pământ Ch1·ar daca este
• ă PUTERII nu sunt mai
• v obţinută cunoaşterea indispensabil
pas1 va, p uterea lui este cât se poate de reală. ri ale omului. Se ştie că
A credibile decât cele cinci simţu
Iţ� propun să analizăm metoda prin care a aj uns el la înşelătoar e. Inteligenţa
aceas �a :UTERE ului toa re. Aceasta poate fi explicată în
percepţiile acestora s unt uneori
ATĂ.
. e. El a aj uns la această PUTERE prin Infinită NU GREŞEŞTE NICIOD
num�1 cateva cuvmt descrie amănunţit
convmgerea a două sute de milioane de oameni să se În capitolele care vor urma vom
tactată Inteligenţa Infini tă.
coordoneze trup şi suflet, în spiritul ARMONIEI, m A v,ederea metodele prin care poate fi con
sta nu este un curs de
. . . A
atmgem m comun a unui SCOP BINE DEFINIT.
Doresc să menţionez însă că ace
fundamentale descrise în
p� �curt, Gandhi a realizat un miracol, căci nu poate religie. Niciunul dintre principiile nici
. erfereze în vreun fel,
fI nurmta altfel realizarea sa : de a determina doua sute de V
această carte nu îşi propune să int ilor
e religioase ale cititor
rm·1·mane de oamem· - iar +X a a-I forţa - să coopereze în spiritul
v direct, nici indirect, cu convingeril
pune această carte este de
�RMONIEI, o perioadă de timp nelimi tată. Dacă ai îndoieli ei. Singurul scop pe care şi-l pro
A nsforme O DORINŢĂ ÎN
a-l instrui pe cititor cum să îşi tra
V •
V

ca este vorba de un rn m,r


..u aco1, mcearca sa convmgi MACAR
bănesc.
D�I?AMENI să coopereze în spiritul armoniei, o perioadă BANI, adică în echivalentul ei
-ŢI MINTEA şi medi­
oncat de scurtă de timp. De aceea, citeşte, FOLOSEŞTE
timp, vei ajunge astfel să
tează în timp ce citeşti . În scurt l de
el egi m ai bine tablou
4
Cartea a apărut în anul 1938 (n. ed.). îţi lărgeşti perspecti va şi să înţ

305
304
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmb
ogăţi ---­ ------ Puterea grupului de consultanţă - ----
-
ansamblu. Deocamdată nu poţi vedea
decât detaliile pe care Dacă te afli în acea vâltoare a fluxului vieţii care
le descrie fiecare capitol în parte.
.:onduce către sărăcie, poţi considera aceste rânduri un
Banii sunt sfioşi şi timizi, la fel ca o
fată bătrână. E.. .ivertisment, dar şi un imbold de a face efortul să ieşi din
trebuie cuceriţi prin metode care pot
fi comparate cu cele această vâltoare şi să treci în partea cealaltă a râului, cea
folosite de un îndrăgostit care doreşte
să obţină afecţiunea .:are conduce către bogăţie. Această carte nu îţi poate fi de
iubitei sale. De altfel, PUTEREA folo
sită pentru a „cuceri­ folos însă DECÂT dacă vei aplica ce scrie în ea. Simpla
banii nu diferă fundamental de cea
folosită pentru a cucen ei lectură şi stabilirea unei concluzii (indiferent care este
o fată. Pentru a fi folosită cu succes
în atragerea banilor. aceasta) nu te va ajuta în niciun fel.
această putere trebuie susţinută
de CREDINTĂ de Unii oameni trăiesc experienţa bizară de a trece când
DORINŢĂ şi de PERSEVERENŢĂ 1

. Mai mult, ea. tr�buie într-o parte, când în cealaltă a curentului, alternând între
aplicată printr-un plan de ACŢIU
NE. experienţele pozitive şi negative ale vieţii. Crahul financiar
Când banii sunt convinşi să vină la
cel care i-a chemaL al Wall Street-ului din anul 1929 a smuls milioane de
ei curg Ia fel de uşor şi de nestăvi
lit către el, ca un puhoi oameni din vâltoarea curentului pozitiv şi i-a aruncat în
care curge la vale. Există un flux uria
ş, dar invizibil, de partea opusă a curentului. La ora actuală, aceste milioane
PUTERE, care poate fi comparat cu un
râu. Fluxul PUTERil de oameni fac eforturi, uneori disperate, de a regăsi latura
curge }nsă în două direcţii opuse: o
parte din el curge către pozitivă a curentului. Lor li se adresează în primul rând
BOGAŢIE şi îi duce către această des
tinaţie pe toţi cei care această carte.
se lasă purtaţi de curent în această dire
cţie, iar cealaltă parte Sărăcia îşi schimbă adeseori locul cu bogăţia. Crahul
curge către SĂRĂCIE, ducându-i cu
ea pe toţi nefericiţii care Ie-a reamintit oamenilor acest adevăr, deşi puţini sunt cei
se lasă prinşi în vâltoarea ei.
care îsi vor aminti multă vreme de această lecţie. Sărăcia
Orice om care a acumulat o mar
e avere cunoaste poate lua oricând locul bogăţiei, şi de multe ori chiar o face.
existenţa acestui flux al vieţii, care
se manifestă p;in De regulă, atunci când bogăţia este cea care ia locul
PROCESUL DE GÂNDIRE al omulu
i. Gândurile şi emoţiile sărăciei, procesul are la bază un PLAN atent conceput şi
pozitive reprezintă acea parte a cur
entului care îi conduce bine executat. Sărăcia nu are însă nevoie de planuri. Ea nu
pe oameni către bogăţie, în timp ce
gândurile şi emoţiile are nevoie de nimeni care să o ajute, întrucât este puternică
negative reprezintă curentul opus,
care îi conduce pe şi nemiloasă. Bogăţia este timidă şi sfioasă. Ea trebuie
oameni către sărăcie si suferintă
Acest paragraf descrie o idee ..atrasă''.
" •
!

de o importanţă
covârşitoare pentru cei care citesc
această carte cu scopul
de a face avere.

306
307
���

ORICE OM îşi poate


DORI bogăţia (şi marea
majoritate a oamenilor
chiar şi-o doresc), dar
puţini sunt cei capabili să
o atragă prin conceperea
unui plan bine stabilit, şi
mai ales prin DORINŢA
LOR ARZĂTOARE de a
fi bogaţi. Acestea sunt însă
singurele mijloace sigure
de acumulare a bogăţiei.
CAPITOLUL 11

MISTERUL TRANSMUTĂRII
ENERGIEI SEXUALE

Al zecelea pas care conduce către


îmbogăţire

Semnificaţia cuvântului „a transmuta" este următoarea:


„a schimba sau a transforma un element ori o formă de
energie în alt element sau în altă fonnă de energie".
Emoţia sexului conduce întotdeauna la o anumită stare
de spirit.
Din cauza ignoranţei oamenilor, această stare de spirit
este asociată de cele mai multe ori cu corpul fizic. Altfel
spus, din cauza cunoaşterii lor incorecte referitoare la sex,
oamenii au ajuns să îşi lase mintea influenţată de partea pur
fizică a acestuia.
Emoţia fundamentală a sexului are la bază trei energii
potenţiale constructive, şi anume:
1. Perpetuarea speciei.
2. Menţinerea sănătăţii (din punct de vedere terapeutic,
sexul reprezintă un remediu fără egal).

311
Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmb
ogăţi ---- ----- Misterul transmutării energiei sexuale -----
3. Transformarea mediocrităţii în
geniu, prin procesw A..-:est principiu se aplică şi forţei sexuale. Aceasta poate
de transmutaţie.
fi controlată şi reprimată o vreme, dar natura ei o determină
Transmutarea energiei sexuale este
simplă şi uşor de să îşi caute întotdeauna mijloace de expresie. Dacă nu este
explicat. Ea se referă la înlocuirea
gândurilor asociate cu nnsmutată într-un efort creator, ea îşi va găsi alte mijloace
expresia fizică a sexului cu gân
duri având o altă natură.. de expresie, mai puţin meritorii.
Dorinţa sexuală este cea mai put
ernică dintre dorinţele Fericit este acela care a descoperit cum îşi poate
omului. Atunci când sunt mânaţi
de această dorinţă, oamenii transmuta energia sexuală, dându-i o formă creatoare, căci
dau dovadă de o imaginaţie
dezlănţuită, de un curaj iii acest fel, el s-a ridicat practic la statutul de geniu.
nebunesc, de o putere a voinţei, o
perseverenţă şi o capacitate Studiile ştiinţifice au condus la următoarele concluzii,
creatoare pe care în mod obişnuit
nu le manifestă. Dorinta �xtrem de semnificative:
sexuală este atât de puternică
şi de mobilizatoare încâr
oamenii îşi pun adesea în joc chiar
viaţa şi reputaţia de dragul 1. Oamenii cu realizări foarte mari au o natură sexuală
de a şi-o satisface. Dacă este con
trolată şi orientată într-o foarte dezvoltată, dar ei au învăţat arta transmutării
altă direcţie, această forţă uriaşă îşi
păstrează toate atributele sexului.
(imaginaţia, curajul etc.), putându-s
e transforma astfel într-o 2. Oamenii care au acumulat averi foarte mari sau care
forţă creatoare copleşitoare ce poa
te fi folosită în literatură. au obţinut recunoaşterea întregii lumi în domenii
în artă sau în orice altă profesiun
e ori domeniu al vietii , . precum literatura, arta, industria, arhitectura şi
inclusiv pentru acumularea de ave
re. celelalte profesiuni, au fost de regulă motivaţi de
Transmutarea energiei sexuale pre
supune exercitarea influenţa unei femei.
unei mari puteri a voinţei, dar te
asigur să răsplata obţinută
este pe măsură. Dorinţa sexuală este
înnăscută şi naturală. Cercetările care au condus la aceste descoperiri
De aceea, ea nu poate şi nu treb
uie să fie suprimată sau uimitoare