Sunteți pe pagina 1din 1

C E RT I F I C AT

Prin prezenta, CELSI SRL,

CF(IDNO) 1003600003856 nr.de


înregistrare CNAS 9205894

confirmă că dna (dl) CARABEŢCHI ALEXANDR este angajat în


baza ordinului nr. 02 din 01.02.2018 pentru perioada determinata
01.02.2018-31.12.2018 şi pentru el sunt calculate şi achitate
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Director_____________________ Parea T.

Contabil-şef__________________ Parea T.

l.ş.