Sunteți pe pagina 1din 2

FARMACIA UNIVERSITARĂ

APROB:
Farmacist diriginte
Haralambie Golovei
“__”____________201__

INSTRUCŢIUNEA
cu privire la tehnica securităţii şi exploatarea
aquadistilatorului DĂ-25

I. CERINŢE GENERALE DE SECURITATE


1. Sunt admise la lucrul cu aquadistilatorul DĂ-25 persoane care au
atins vârsta de 18 ani, au trecut examenul medical preventiv care a
luat cunoştinţă cu descrierea tehnică şi instrucţiunea despre
exploatare.
2. Persoana este admisă după ce a trecut instruirea la locul de muncă şi
permanent instruire periodică la fiecare 180 zile calendaristice.
3. Persoana responsabilă este obligată:
- să respecte cerinţele de ordine internă referitor la interzicerea
fumatului, consumului de alcool şi drogurilor la locul de muncă.
- să respecte securitatea antiincendiară
- să utilizeze mijloace de protecţie individuală conform destinaţiei
- să comunice administraţiei despre orice defecţiune ori altă situaţie
care poate constitui un pericol de accidentare
4. Salariatul poartă responsabilitate pentru încălcarea cerinţelor
instrucţiunii date сât şi a regulamentului de ordine interioară în
farmacie

II. CERINŢE DE SECURITATE PÂNĂ LA ÎNCEPEREA


LUCRULUI
1. La punerea în funcţie a unui aparat nou utilizarea apei purificate
conform destinaţiei directe e permisă numai după funcţionarea
aparatului pe parcursul a 48 ore şi controlul calităţii apei în
corespundere cu cerinţele Farmacopeei de Stat.
2. Se îndhide robinetul de evacuare a camerei de evaporare
3. Se verifică dacă e îmbrăcat pe niplu tubul de cauciuc şi unirea lui cu
colectorul de apă purificată
4. Se deschide robinetul de întroducere în aparat a apei din apeduct

III.CERINŢE DE SECURITATE ÎN TIMPUL LUCRULUI


1. Cuplaţi întrerupătorul cu pârghii
2. Cuplaţi întrerupătorul automat în poziţia „Cuplare”, totodată se va
aprinde becul de semnalizare „Reţea”
3. După ce va fi atins nivelul necesar de apă în camera de evaporare va
acţiona indicatorul nivelului şi va cupla încălzitoarele, se va aprinde
becul de semnalizare „Încălzire”

IV. CERINŢE DE SECURITATE ÎN SITUAŢII DE AVARIE


1. În cazul depistării oricărui defect în funcţionarea aparatului el trebuie
decuplat conform modului indicat în cap. V al instrucţiunii de faţă şi
este necesar de comunicat imediat despre defecte administraţiei
2. Înainte de a începe exploatarea aparatului e necesar de controlat
corectitudinea conectării tuturor cablurilor şi prezenţa prizei de pământ
3. În cazul situaţiei de avarie vor fi respectate măsurile de prevenire a
arsurilor
4. În caz de orice defect (chimbarea siguranţei, becului de semnalizare
ş.a.) tabloul electric trebuie să fie decuplat

V. CERINŢE DE SECURITATE LA TERMINAREA LUCRULUI


1. După terminarea lucrului decuplaţi aparatul de la reţeaua
electrică după cum urmează:
- decuplaţi întrerupătorul automat în poziţia „Decuplare”
- decuplaţi întrerupătorul cu pârghii
- închideţi robinetul de întroducere a apei din apeduct
2. În mod obligatoriu prin deschiderea robinetului scurgeţi apa din
camera de evaporare
3. A decupla ventilaţia
4. Camera de evaporare va fi periodic curăţită de calcar (o dată în
lună la exploatarea zilnică a distilatorului în decurs de 8-10 ore şi o
dată în două luni la exploatarea distilatorului zilnic 3-4 ore)
- în camera de evaporare se va turna 3 l de soluţie de permanganat
de potasiu ne 1% şi soluţie de 2,5-3% acid sulfuric şi se lasă pe 10min.
- camera de evaporare e umplută cu apă până la nivelul permanent
şi distilatorul e cuplat, conmţinutul camerei e încăltit până la fierbere
- peste 10-15min. se varsă apa din camera de evaporare, după
aceasta distilatorul e umplut de câteva ori cu apă, e încălzit, apoi apa e
scursă în canalizare.