Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC (ERR)

Disciplina: Biologie
Clasa: aVIII-a.
Profesor:
Data: 6 octombrie 2011.
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: Mixt.
Subiectul lecţiei: Încrengătura Artropode (Arthropoda). Clasa Insecte (Insecta).
Discriptorii: Elevul va fi capabil:
D1 – să caracterizeze morfologia insectelor;
D 2 – să enumere tiprile de parate bucale interfaza mitozei;
D 3 – să idetifice principalele modificări ale aripilor.
D4 - să descri metamorfoza insectelor
Surse auxiliare: planeş, atlase de biologie.
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Tehnologii didactice: metod grafică, lucrul cu planşe şi imagini.
Suport bibliografic: Bârnaz, N., ş.a. Biologie:Manual pentru clasa a XII-a. –Ch: Prut Internaţional, 2011 – 176 p.

1
Desfăşurarea activităţii

Conţinutul lecţiei

Dozarea
Etapele
Strategii didactice
lecţiei
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Momentul Pregătesc materialele didactice, Îşi pregătesc rechezitele pentru lecţie.


organizatoric fac apelul.
Evocare Pun întrebări frontale elevilor Elevii vor ridica mâna şi cei interogaţi vor
referitoare la tema de acasă. Elevii răspunde:
doritori sau cei numiţi de mine vor 1. Membrele şi aripile sunt puse în mişcare de
rsăpunde la următoare întrebări. către muşchii striaţi scheletici.
2. La artropode aparatul locomotor asigură
1. Cum se realizează mişcarea deplasarea în toate mediile: acvatic (înot,
membrelor şi aripilor la artropode? mers) aerian (zbor) şi terestru (mers, fugă,
1. Ce tip de locomoţie întâlnim la salt).
artropode? 3. Sistemul nervos al artropodelor este de tip
3. Care este tipul sistemului nervos ganglionar
la artropode? 4. Ganglionii din regiunea capului sunt mai
4. De ce ganglioniii cefalici sunt dezvoltaţie deoarece asigura funcţionarea
mai dezvoltaţi? organelor de simţ.
5. Câte organe de simţ au 5. Organele de simţa ale artropodelor sunt
artropodele? reprezentate de: ochi simpli sau ochi
6. Descrie modul de funcţionare a compuşi, antene, perişori senzitivi cu funcţie
pânzelor de mătase. tactilă, olfactivă şi auditivă.
7. Argumentează importanţa 6. Pânza capcană a păianjenilor au un fir de
mătasei pentru păianjeni. semnalizare care începe să vibreze în
8. Analizează modul de nutriţie a momentul când în ea nimereşte victima.
arahnidelor. Aceste vibraţii sunt transmise perişorilor
- 9. Compară segmentaţia senzitivi de pe pedipalpii păianjelor.
corpului la diferite ordine de 7. Cu ajutorul mătasei păianjeni ţes capcane

2
arahnide. pentru visctime, acoperă pereţii galeriilor, o
foloesc la planare în aer, ţes coconi pentru ouă şi
rezervele de hrană.
8. Majoritatea arahnidelor sunt animale răpitoare
care sug conţinutul lichifiat al prăzii. Căpuşele se
hrănesc cu hrană atât animală, cât şi vegetală.
Păianjenul înţeapă prada cu maxilare şi introduce
veninul şi enzimele în pradă, pentru a dizolva
ţesuturile, apoi lichidul rezultat este absorbit cu
ajutorul stomacului voluminos.
9. Segmentaţia corpului la arahnide diferă: la
căpuşe toate segmentele sunt concrescute, la
păianjeni sunt diferenţiate cefalotoracele şi
abdomenului, iar la scorpioni corpul este format
din abdomen anterior şi abdomen posterior.

Se anunţă tema nouă: Încrengătura Elevii notează subiectul şi pbiectivele în caiet.


Artropode (Arthropoda). Clasa
Insecte (Insecta).
D1 – să caracterizeze morfologia
insectelor;
D 2 – să enumere tiprile de parate
bucale interfaza mitozei;
D 3 – să idetifice principalele
modificări ale aripilor.
D4 - să descri metamorfoza
insectelor
Redarea pentru studierea temei noi vom
lucra în echipe câte 4 - 5 persoane.
Fiecare echipa primind câte o fişă
cu însărcinări.

Grupul I.
Fişa 1: Caracterizeze morfologia
externă a insectelor SINELG. Membrii grupul efectuează sarcina în felul
3
Eu Nu-mi Pun în Vreau următor:
cunosc este discuţie să Eu cunosc Nu-mi este Pun în Vreau să
cunosc cunosc cunoscut discuţie cunosc
ut Insectele Ochii Cauza De câte
sunt compusi divesitărţii forme pot fi
alcătuite din disting amri a antenele.
cap, torace dimensiunil insectelor
şi abdomen.. or, fora,
culoarea
obiectelor

Grupul III.
Fişa 3: Dascrieţi tirpurile de aripi
la insecte prin metoda Florii de
nufăr
Cu
solzi
solzi
membr
a-nose

Aripile
insectelor

Balan-
siere

Elitre

4
Grupul IV. Desenţi metamorfoza la Elevii îndeplinesc sarcina:
fluturi şi realizaţi o descriere.
Metamorfoza
reprezintă
totalitatea
proceselor de
dezvoltare a
oului în insecte
matur. La fluturi
are loc
metamorfoza
completă. ou –
larvă- pupă-
insectă-matură.

Un elev trece la tablă şi descrie Corpului insectelor este alcătuit din: cap, torace,
corpul insectelor pe planşă. abdomen. Pe cap sunt localizaţi ochii, antenele,
aparatul bucal. De torace sunt anexate aripile şi
Al elev arată pe planşă stadiile de trei perechi de picioare.
dezvoltare a fluturilor.
Ciclul de dezvoltare a flutrilor: ou – larvă- pupă-
insectă-matură.
Tema pentru acasă: Încrengătura
Artropode (Arthropoda). Clasa
Insecte (Insecta). Exerciţiile 2 – 4.

Notarea: elevii sunt notaţi în


funcţie de răspunsuri şi activitatea
la lecţii.

S-ar putea să vă placă și