Sunteți pe pagina 1din 5

MOFLIC ROBERT-CRISTIAN

GRUPA 1436

N*=46

Caracteristicile curentului de descărcare pentru un defibrilator


cardiac

Uc=1,1+0,1*N*= 5,7 [kV] (tensiune electrica)

Ri=6+0,1*N*= 10,6 [Ω] (rezistenţa electrică internă a defibrilatorului)

Rp=Rp2=32+0.4*N*= 50,4 [Ω] (rezistenţa electrică a pacientului)

R= Ri+ Rp= 61 [Ω] ( rezistenta echivalenta)

ti=7,2+0,05*N*= 9.5 [ms] (durata impulsului aperiodic critic)

1.Pentru dimensionarea condensatorului C si a inductivitatii L se uitlizeaza forma aperiodica


critica a impulsului de curent ( pentru pulsatia de rezonanta ω0=α factorul de amortizare) de
forma :

iap,cr (t)= α2 * C * Uc * t * e-t * α (1)

α ∗ C ∗ Uc
imax= (2)
e
𝑅 1
α= = = ω0 (3)
2∗𝐿 √𝐿∗𝐶

R=Ri + Rp (4)

𝑅2 1
Din (3) si (4) => 2 = => R2*C=4*L (5)
4∗𝐿 𝐿∗𝐶

2
Deci putem scrie α= (6)
𝑅∗𝐶

Din (1) si (2) si particularizant functia in functie de t pentru t=ti ( imax devine 0,1 *imax) =>

α ∗ C ∗ Uc
0,1* = α2 * C * Uc * ti * e-ti * α (7)
e

Inmultind ecuatia 7 cu 10*e se obtine :

10 * α * ti * e1- α *ti = 1 (8)

Notam α * ti = x , iar ecuatia (8) devine :

10 * x * e1-x = 1
Ecuatia a fost rezolvata utilizand programul Desmos si a fost obtinut graficul de pe pagina

urmatoare de unde obtinem x1=0,038 si x2=4,89.


x1 2 2∗ti
x1= α1 * ti => α1= = =>C1=
ti 𝑅∗𝐶 𝑅∗x1
x2 2 2∗ti
x2= α2 * ti => α2= = =>C2=
ti 𝑅∗𝐶 𝑅∗x2
Se obtin astfel :
2∗9.5
C1= = 8,19 [mF]
61∗0,038
2∗9.5
C2= = 0,063 [mF]
61∗4,89
Se alege valoarea mai mica a capacitatii electrice (corespunzatoare valorii mai mari a solutiei
ecuatiei ) si se calculeaza inductivitatea :

𝑅 2 ∗𝐶 612 ∗0,063
L= = = 58.6 [mH]
4 4
2. Pentru reprezentarea variaţiilor temporale ale curentului de descărcare pentru trei valori
diferite ale rezistenţei totale: R1 = R/2; R2 = R şi R3 = 1,5·R a fost utilizata forma aperiodica
critica a impulsului de curent si a fost reprezentata cu ajutorul programului Matlab.
Codul utilizat este :
In aceasta figura , graficul albastru corespunde Rezistentei cu valoarea R/2 , cel rosu cu valoarea
rezistentei R ,iar cel verde valorii de 1,5*R.