Sunteți pe pagina 1din 19

Prof înv primar Bianca BODOR

clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

PLANIFICARE CALENDARISTICA INTEGRATA

CLASA I
AN SCOLAR 2018- 2019
 Semestrul I: 18 săptămâni, din care 1 săptămână ,,Vacanţa de toamnă”
 Semestrul al II-lea: 16 săptămâni, din care 1 săptămână „Școala altfel”

Comunicare în limba română CLR - 7 ore pe săptămână RELIGIE- 1 oră pe săptămână


Matematică si explorarea mediului MEM - 4 ore pe săptămână ENGLEZĂ- 1 oră pe săptămână
Muzică si miscare MM - 2 ore pe săptămână
Arte vizuale si abilităti practice AV/AP - 2 ore pe săptămână
Dezvoltare personală DP - 1 oră pe săptămână
Educație fizică și sport EFS- 2 ore pe săptămână

SEMESTRUL I

Nr. Unităţi tematice Disciplina Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. specifice ore
1. ACTUALIZAREA 1.1 Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare 21 3 sap.
CLR
CUNOȘTINȚELOR DIN 1.2 Evaluare predictivă
CLASA PREGĂTITOARE 1.3 COMUNICARE ORALĂ
1.4 - acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
2.1 - dialogul: oferirea unor informații despre identitatea
2.2 proprie, colegii de clasă, viața de școlar
2.3 - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea
2.4 interlocutorului, păstrarea ideii
- forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări
trăite, repovestirea unor întâmplări auzite

1
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

CITIRE / LECTURĂ
-Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de orientare în
pagină
 Cartea, de Virgil Carianopol
SCRIERE / REDACTARE
-semne grafice care intra in componenta literelor de mana
EVALUARE INITIALA
1.5. Recapitulăm din clasa pregătitoare 12
MEM
1.6. Din nou la școală
2.1. Exerciții de scriere și numărare cu pas indicat
2.2. • Exerciții de poziționare a obiectului în spațiu
5.1. • Exerciții de identificare a unor numere cuprinse între…
5.2. și ….
• Exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu
dat
• Exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în imagini
date
• Exerciții de identificare a formelor geometrice
• Simboluri pentru fenomene ale naturii
• Aparate care folosesc curent electric
Evaluare inițială
1.1 Din nou la școală 3
DP
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
ceilalţi
Caracteristici personale simple, puncte tari si limite
observabile in activitatile scolare si de timp liber
Cine sunt eu? – autocunoaștere și atitudine pozitivă față
de sine
1.4 6
MM 2.1  Cântare vocală în grup si individual
2.2  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cȃntecelor
1.1  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 6
AVAP 1.2  Caracteristici observabile ale materialelor si
2.1 instrumentelor de lucru;
2.2  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în
funcţie de proprietăţi/utilizări;
 Recunoașterea culorilor
2
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

 Tehnici simple: lipire


 În clasă( decupare lipire)
 În curtea şcolii(repetiţie, caligrafie, nod)
2. ÎN FAMILIE 1.1 Sunetul si litera. Silaba.Cuvantul 28 4 sapt.
CLR
1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana):
1.3 a / A, m / M, u / U, n / N, i / I
1.4 COMUNICARE ORALA
- dialogul: oferirea unor informatii despre sine, despre
2.1 familie, locuinta, adresa, despre prieteni
2.2 dialogul: oferirea unor informatii
2.3 CITIRE / LECTURA
2.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
 Doi frati cuminti, de Elena Farago
3.1  Adevarata bogatie
 Bine e la noi acasă, de Emilia Căldăraru
4.1  Familia mea, de Elena Podoleanu
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- punctuația: punctul, semnul întrebării
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- silaba, cuvantul, propoziția, enunțul
Recapitulare – lectura dupa imagini –
Evaluare sumativa
Ridichea uriasa
Recuperare / dezvoltare
1.1 Universul 16
MEM
1.2 • Numerele naturale de la 0 la 31
1.3. • Soarele, sursă de lumină şi căldură
1.6. - importanta Soarelui pentru mentinerea vietii
3.1. - efecte negative ale Soarelui asupra omului si a plantelor
4.2. EXPERIMENT
5.2. Electricitatea
- importanta electricitatii
Poziții ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică,
interior, exterior
Recunoașterea, formarea, citire și, scrierea numerelor
3
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

naturale de la 0 la 31
• Numerele naturale de la 0 la 31 (recunoaştere, formare,
citire, scriere, comparare)
• Mai mare, mai mic, egal (>, <, =)
• Compunerea si descompunerea numerelor naturale de la
0 la 31
 Siruri numerice
 Vecinii numerelor
 Ordonare crescator / descrescator
 Numere pare / impare
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult
Secretele corpului omenesc 4
Corpul omenesc scheletul
- identificarea scheletelor corpului omenesc
Adunarea numerelor de la 0 pana la 10. Proprietatile
adunarii
- exercitii de adunare in concentrul 0 - 10
1.1 O zi din viața de școlar 4
DP
3.2 Sarcini de lucru în activitatea școlară și acasă
În drum spre școală
Abilități de comunicare de bază
Sunt punctual la școală
Tipuri de sarcini școlare și încadrarea în timp
Cum comunicăm în clasă
Comunicarea școlară eficientă. Abilități de comunicare
de bază
1.1 Cântarea vocală 8
MM 1.2  Cântarea vocală în grup si individual
1.4  Poziția corecta, emisia naturală, dicția, sincronizare
2.1 Timbrul
3.1  Sunete din mediul înconjurător
 Sunete muzicale vocale
 Sunete muzicale vocale
 Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul
cântecelor
4
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

Cântarea vocală
 Cântarea vocală în grup si individual
 Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în
bancă, cu palmele pe genunchi
1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 8
AVAP 1.2  Materiale și instrumente
1.3  Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare, tăiere,
2.2 decupare după contur, presare, modelare liberă
2.3 1. Coşul cu fructe(pensulaţie, decupare, lipire -colaj)
2. Rama de tablou(lipire –colaj)
 Domenii: Pictură, Colaj, Desen
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație, colaj,
ștampilare, tăiere, decupare după contur
1.Să modelam…( modelare, presare)
2. Mărul hazliu( rupere, lipire, pensulaţie-forme
regulate)
3. Dovleacul(tăiere, lipire, răsucire)
4. Floarea-soarelui( decupare, lipire, pensulaţie)
5. Grivei( decupare, lipire, pensulaţie –forme neregulate)
6. Semnul de carte(decupare, ştampilare, caligrafie)
3. MUNCIM, ÎNVĂȚĂM, NE 1.1 Dialogul. Linia de dialog 28 4 sapt.
CLR
JUCĂM 1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana):
1.3 e / E, r / R, o / O, c / C, ă / Ă, l / L
1.4 COMUNICARE ORALA
- dialogul: oferirea unor informatii despre mediul
2.1 social
2.2 - reguli de vorbire eficienta, vorbirea pe rand
2.3 - acte de vorbire: a formula o rugaminte, o cerere
2.4 CITIRE / LECTURA
- literele mari si mici de tipar si de mana
3.1 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice
3.2 - citirea propozitiilor
3.3  Comparația, de Vasile Poenaru
 Păcălici la scoala, de Nicolae Labiș
4.1  În clasa întâi, de Constantin Dragomir
4.2  Lumea literelor, de Georgiana-Elena
 Povestea lui Puf, micul iepuraș

5
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- cuvinte care contin diftongul ,,uă”
- scrierea caligrafica a propozitiilor,utilizarea
alineatului
- copierea / transcrierea unor cuvinte /propozitii
- formulare de enunturi cu sensurile diferite ale unui
cuvant
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- propozitia
- cuvinte cu aceeasi forma, dar cu sens diferit
Recapitulare
Evaluare sumativa
Ajutoarele Scufitei Rosii
Ameliorare / dezvoltare
1.1. Secretele corpului omenesc 16
MEM
1.2. Scaderea numerelor naturale pana la 10
1.3. - exerciții de scadere in concentrul 0 – 10
1.6. Aflarea numarului necunoscut 8
3.1 Probleme care se rezolva printr-o operatie
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
Sport si sanatate
Organe interne majore ale corpul omenesc – localizare 8
Organe interne majore. Recunoaştere / Localizare
Recunoasterea formarea, citirea si scrierea numerelor
naturale de la 0 la 100
- exercitii de scriere si citire a nr. nat. in concentrul 0 –
100
- identificarea cifrei care reprezinta zecile / unitatile
- recunoasterea numerelor pare / impare
Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
Compararea si ordonarea numerelor naturale de la 0 la
100

6
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

1.1 Acesta sunt eu 4


DP
1.2 Prezentarea unor trăsături personale elementare. Trăsături
3.2 fizice
Despre mine
Prezentarea unor trăsături personale elementare
Pasiunile mele
Prezentarea unor trăsături personale elementare
Prietenia / Ce este un bun prieten
Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiar
1.3  Cântarea vocală în grup 8
MM 1.4  Mișcare pe muzică
2.1  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
2.2  Elemente de limbaj muzical
 Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec tristElemente de
limbaj muzical
 Interpretarea
 Nuanţe: tare, încet, mediu
Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: dialog,
lant
1.1  Domenii: Pictură, Desen, Confectii si jucării 8
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.1  Tehnici de lucru: hasurare, pensulație, decupare după
2.2 contur, îndoire, snuruire
2.3 1. Martinel(haşurare)
2. Masca –pisica( pensulaţie, decupare, lipire)
3.Marionete pe degete(colorare, decupare, lipire)
4.Suportul pentru lumânare(pensulaţie, decorare)
5. Cutiuţa cu amintiri( rupere, tăiere după contur, lipire,
pensulaţie)
6. Noapte de iarnă(pensulaţie, decolorare)
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării, Modelaj
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după
contur, origami, modelare liberă
1.Omul de zăpadă( rupere, lipire)
2. Chipul meu (decupare, lipire)
3. Prietenii(decupare, lipire)
4.Copii din lumea întreagă(pensulaţie, decupare, lipire)

7
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

4. 1.1 Textul. Intonarea propozitiilor 21 3 sapt.


CLR
POVEȘTI LA GURA 1.2 Sunetul si grupul de litere (de tipar si de mana) ce / Ce XII -
SOBEI 1.3 Sunetele si literele (de tipar si de mana): t / T, s / S XIV
1.4 COMUNICARE ORALA
- dialogul: redarea unui dialog între elev si diverse
2.1 personaje
2.2 CITIRE / LECTURA
2.3 - literele mari si mici de tipar si de mana
2.4 -citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
contin diftongi
3.1 - citirea propozitiilor
3.2 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
3.3  Motanul încălţat, de Charles Perault
3.4  Cei trei purceluși
 Cenuşăreasa, de Fraţii Grimm
4.1 SCRIERE / REDACTARE
4.2 - literele mari si mici de tipar si de mana
- organizarea textului scris: asezarea corecta a titlului,
folosirea alineatelor
- cuvinte care contin diftongii ,,ia” si ,,oa”
- copiere / transcriere
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- cuvinte cu inteles opus
Recapitulare
Evaluare sumativa
Ajutoarele lui Mos Craciun
Recuperare / dezvoltare
1.1. Sport si sanatate 12
MEM
1.4. • Recapitulare
1.5.  Evaluare sumativa 4
1.6.  Ameliorare / Dezvoltare
2.2.  Pot mai mult!
3.1. Minte sanatoasa in corp sanatos
4.2. Organe majore ale corpului omenesc – roluri
5.2. • Organe interne majore - localizare 8

8
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

• Rolul organelor interne majore ale corpului omenesc


Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31,
fără trecere peste ordin
- gasirea unor sume / diferente
- probleme care se rezolva printr-o singura operatie
1.1 Fiecare este important! 3
DP
1.2 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre
3.2 propriile experiențe de viață
În familie
Identificarea unor sarcini de lucru în contexte variate
Evenimente din viața mea
Prezentarea unor experiențe personale
1.4  Cântarea vocală în grup 6
MM 2.1  Mișcare pe muzică
2.2  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
 Elemente de limbaj muzical
 Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
AVAP 2.1  Materiale și instrumente
2.2  Tehnici de lucru: pensulație, presare, modelare liberă,
2.3 decupare după contur
2.4 1. Joc amuzant (pensulaţie,modelare, presare)
2.5 2. Steluţe mobile (decupare, lipire)
3. Zana Iarna ( îndoire, tăiere)
4. Brăduţul (colaj)
5.Bratara prieteniei (colaj)
6.Lantul (indoire, taiere, lipire)
5. DESPRE PRIETENIE 1.2 Scrierea functionala 21 3 sapt.
CLR
1.3 Sunetele si literele (de tipar si de mana):p / P, v / V XV -
1.4 Sunetul si grupul de litere (de tipar si demana) ci / Ci XVII
COMUNICARE ORALA
2.1 - cuvantul, propozitia: utilizarea cuvintelor noi in
2.2 contexte adecvate; intonarea propozitiilor
2.3 - dialogul: oferirea de informatii despre prieteni
CITIRE / LECTURA
3.1 - literele mari si mici de tipar si de mana
3.2 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
9
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

3.3 contin diftongi


4.1 - citirea propoziţiilor
4.2 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
4.3  Doi prieteni, de Anton Pann
 Veverița Lena și domnul Pițigoi
 Girafa și prietenia
SCRIERE / REDACTARE
- scrierea corecta a cuvintelor ce contin diftongi, grupuri
de litere
- organizarea textului scris
- cuvinte care contin diftongul ,,ie”
- scrierea functionala: Biletul, Invitatia
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICARII
- cuvinte cu inteles asemanator
Recapitulare
Evaluare sumativa
Ajutoarele lui Iepurila
Recuperare / dezvoltare
Recapitulare semestriala Evaluare semestriala
Ameliorare / dezvoltare
1.4. Minte sanatoasa in corp sanatos 12
MEM
1.5. • Recapitulare
1.6.  Evaluare sumativa 4
3.1.  Ameliorare / Dezvoltare
4.2.  Pot mai mult!
Vine vacanta
Recapitulare semestriala 8
Evaluare semestriala
2.2 Toți oamenii au emoții 3
DP
3.1 Trăire și manifestare emoțională. Emoții de bază
Cum mă simt / Cum reacționez în diferite situații
Trăire și manifestare emoțională, starea de bine
1.1  Elemente de limbaj muzical 6
MM 1.3  Sunetul vorbit sau cântat
1.4  Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări spaţiale
2.1  Timbrul
10
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

2.2  Sunete vocal- instrumentale


2.3  Sunete din mediul înconjurător

1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6


AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, presre, modelare liberă,
2.2 decupare după contur
1.Soarele şi Luna (decupare asamblare)
2. Copacul prieteniei ( decupare, lipire)
3. Oaia (colaj din vata, hartie)
4. La joaca cu prietenii mei (pictura)
5. Personaje din basme (pictura)
6. Bagheta magica (colaj)
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitati tematice Disciplina Competente Continuturi Nr. Sapt. Obs.
crt. specifice ore
6. PATRIA MEA CLR 1.2 Cuvantul. Despartirea cuvintelor in silabe 21 3 sapt.
1.3 Sunetele si literele (de tipar si de mana): I - III
d / D, ș / Ș, î / Î / a, b / B
2.1 COMUNICARE ORALA
2.1 - cuvantul, propoziţia / enunţul: utilizarea cuvintelor noi
2.3 in contexte adecvate
- dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul social
3.1 si natural apropiat
3.2 CITIRE / LECTURA
3.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
4.1 conţin diftongi
4.2 - citirea propoziţiilor
4.3 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
 Țara mea, de Otilia Cazimir
 Țara mea, de Andrei Ciurunga
 Povestea preafrumoasei Dochia
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
11
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

- organizarea textului scris


- scrierea cu majuscula
- scrierea funcţionala: copieri, transcrieri, dictari
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- cuvantul, despartirea cuvintelor in silabe
- cuvinte cu inteles asemanator
Recapitulare / Evaluare sumativa
Proiect – Patria mea
MEM 1.1. Uimitoarele plante 12
1.2. Plante. Rolul radacinii si al tulpinii
1.3. - numirea partilor component ale plantelor
3.1. - verbalizarea rolului radacinii si al tulpinii
4.1. Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, semintelor 8
- verbalizarea rolului frunzelor, florilor, fructelor,
semintelor
- ordonarea etapelor de crestere a unei plante
- identificarea factorilor de mediu necesari pentru
cresterea si dezvoltarea unei plante
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100,
fără trecere peste ordin
- gasirea unor sume / diferente
Proba adunarii.Proba scaderii
Recapitulare
Evaluare sumativa
Din lumea celor care nu cuvanta
Animale – Scheletul 4
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 20,
cu trecere peste ordin
2.2 Școala mea e curată 3
DP
3.1 Norme de igienă la școală
2.3 Am grijă de mine
Norme de igienă personală
Trăiesc sănătos, mănânc sănătos
Stil de viață sănătos

12
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

1.3; 2.2  Cântare instrumentală 6


MM 2.3  Cântarea cu acompaniament
3.1  Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii
 Jucării muzicale din materiale și obiecte refolosite
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 6
AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după
2.4 contur, origami
2.5 1.Peştele ( decupare, bobinare)
2.Buchetul de ghiocei (decupare, lipire)
3.Felicitare pentru mama( tehnica quilling)
4. Peisaj de primăvară( punctul)
5. Felicitare pentru mama(tehnica quilling)
6. Peisaj de primăvară(punctul)
7. CLR 1.1 Scrierea functionala 42 6 sapt.
MAGIA PRIMĂVERII 1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana):j / J, h / H, g / IV - IX
1.3 G, ț /Ț , z / Z
1.4 Sunetul si grupurile de litere (de tipar si de
2.1 mana) ge / Ge, gi / Gi
2.2 COMUNICARE ORALA
2.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul natural
apropiat
3.1 - forme ale discursului oral: descrierea unui obiect, unei
3.2 persoane
3.3 CITIRE / LECTURA
3.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
4.1 conţin diftongi
4.2 - citirea propoziţiilor
4.3 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
 Ghicitori despre meserii
 Primăvara, de Vasile Alecsandri
 A venit primăvara, de Emilia Plugaru
 Concertul primăverii, de George Coșbuc
 Legenda ciocârliei
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana

13
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

- scrierea cuvintelor ce contin grupurile de litere ge, Ge /


gi, Gi
- formularea unor enunturi continand cuvinte care au
aceeasi forma dar sens diferit
- scrierea funcţionala: jurnalul
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- exerciţii de vocabular lectura
Recapitulare
Evaluare sumativa
Harap Alb, de Ion Creangă
Recuperare / dezvoltare
MEM 1.4. Din lumea celor care nu cuvanta 24
1.5. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere
1.6. peste ordin 4
3.1. Recapitulare
5.1. Evaluare sumativa
5.2. Prietenii mei necuvantatori 12
Animale. Organe interne majore – Localizare si roluri
• Organe interne majore la animale. Localizare
• Rolul organelor interne majore ale animalelor
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100,
cu trecere peste ordin
- gasirea unor sume / diferente
- probleme care se rezolva printr-o singura operatie
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
MISTERELE PLANETEI ALBASTRE
Transformari ale apei: solidificare, topire, evaporare, 8
fierbere, condensare
Surse de energie: apa si vantul. Efecte pozitive si
negative
Probleme care se rezolva prin una sau doua operatii
Timpul: ora, ziua, saptamana,luna, anul. Anotimpurile
Recapitulare

14
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

Evaluare sumativa
Pot mai mult!
1.2 Trăiesc sănătos, mănânc sănătos 6
DP
2.1 Stil de viață sănătos
2.2 În Țara lui Dințișor
2.3 Norme de igienă
3.1 Învăț oriunde și oricând cu plăcere
Importanța învățării pentru propria persoană
Prietenii mei la învățătură
Abilități și atitudini în învățare. Organizarea învățării
Cum să învăț mai bine
Tehnici simple de monitorizare a achizițiilor învățării.
Organizarea învățării
Meseriile
Meserii cunoscute, denumiri
1.3  Melodia: sunete înalte-joase 12
MM 2.2  Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
2.3  Nuanţe: tare, încet, mediu
3.1  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative:
solist-cor, lanţ, dialog
 Miscare pe muzică
 Miscări sugerate de text
 Miscări sugerate de ritm
 Audiții
 Audierea unor cȃntece interpretate de copii
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 12
AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după
2.4 contur, tangram
1.Rândunica( tăiere, lipire)
2. Buburuza( origami)
3.Felicitare tridimensională( tăiere, lipire, pensulaţie)42.
4.Mielul (tăiere, lipire)
5. Corabia(origami)
6. Cutia pentru bijuterii( decupare, lipire)
7. Broşa( Coaserea nasturului
8. Moara de vânt( origami, pensulaţie- culori reci)
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării
 Materiale și instrumente
15
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

 Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după


contur, origami, cusutul nasturelui
1. Broşa( Coaserea nasturelui)
2. Moara de vânt (origami, pensulaţie- culori reci)
3.Pălaria( Pensulaţie, împletire,lipire)
4. Evantaiul( origami, pulverizare-culorile curcubeului)
8. CLR 1.1 Repovestirea unor intamplari 28 4 sapt.
EROI DE POVESTE 1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana): f / F, x / X X-
1.3 Sunetul si grupurile de litere (de tipar si de mana) che XIII
1.4 /Che, chi / Chi, ghe / GHE, ghi / GHI
2.1 COMUNICARE ORALA
2.2 - dialogul: oferirea unor informaţii despre povesti, filme
2.3 despre copii
2.4 - formularea unei pareri
- forme ale discursului oral: repovestirea
3.1 unor intamplari auzite
3.2 CITIRE / LECTURA
3.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice
4.1 - citirea propozitiilor si a textelor scurte
4.2  Fata babei şi fata moşneagului, de Ion Creangă
 Sarea în bucate, de Petre Ispirescu
 Pinocchio, de Carlo Collodi
 Legenda privighetorii
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- scrierea cuvintelor ce contin grupurile de litere che, chi,
ghe, ghi
- exerciții de transcriere, copiere. Dictari
- scrierea funcţională: felicitarea
- organizarea textului scris
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- exercitii de fonetica si vocabular
Recapitulare
Evaluare sumativa
Neghinita, de Barbu Stefanescu Delavrancea
16
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

Activitati de recuperare / dezvoltare

MEM 2.1. Cantec, joc si voie buna 16


2.2. Unde si vibratii. Producerea si propagarea sunetelor
3.1. Patrat, dreptunghi, triunhi, cerc: reprezentare grafica 8
Cub, cuboid, cilindru, sfera. Descriere:fete – forma,
numar
Colectarea, citirea si inregistrarea datelor
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
Masurare, masuri, instrumente de masura
4.1. Forte si miscare. Caderea libera a corpurilor 8
4.2. Surse de energie: carbunii si petrolul
6.1. Lungimea. Unitati standard: centimetrul (1 m = 100 cm)
6.2. Capacitatea. Unitati nonstandard. Unitati standard:litrul
6.3. Banii. Leul – Monede si banknote
6.4. Schimburi echivalente valoric in concentrul 0 – 100
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
1.1 Ce știu despre meserii? 4
DP
1.2 Activități principale, unelte sau instrumente, loc de
3.1. desfășurare
3.2. Meseria este brățară de aur
3.3. Explorarea meseriilor
Avem nevoie unii de alții
Dezvoltare emoțională și socială
Eroi preferați
2.1  Miscare pe muzică 8
MM 2.2  Miscări sugerate de text
3.1  Miscări sugerate de ritm
3.2  Audiții
3.3  Audierea unor cȃntece interpretate de copii

17
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 8


AVAP 2.1  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după
2.4 contur, origami, cusutul nasturelui
2.5 1.Cum îmi petrec timpul liber( compoziţie liberă- culori
calde)
2. A sosit vara! ( lucrare colectivă)
3.Brelocul( croire, coasere, împletire)
4. Salutări din vacanţă( felicitare)
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după
contur, origami, cusutul nasturelui
1.Coiful(decupare, lipire)
2.Coroana (decupare, lipire, mototolire)
3. Pulovar (coasem nasturi)
4. Barcuta (origami)
9. VINE VARA 1.2 CLR Alfabetul 14 2 sapt.
1.3 Literele (de tipar si de mana): XIV
1.4 k / K, q / Q, w / W, y / Y XV
COMUNICARE ORALA
2.1 - dialogul: construirea unor dialoguri
2.2 CITIRE / LECTURA
2.3 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor, enunturilor, textelor scurte
3.1  Vine vara cu vacanță, de Emilia Plugaru
3.2 SCRIERE / REDACTARE
- Literele k, q, w, y mici şi mari de mână
4.1 - Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
4.2 propoziţiilor şi a textelor . Dictări
4.3 - Alfabetul limbii române (scrierea cu litere mari și mici
de mână)
- Scrierea funcţională: scrisoarea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
- Sunetele k, q, w, y
- Articularea vocalelor şi a consoanelor
LECTURA
Un cal înaripat, dupa Petru Demetru Popescu
18
Prof înv primar Bianca BODOR
clasa I B
Școala Gimnazială nr 14 Brașov

Somnoroase pasarele, de Mihai Eminescu


Va-can-ta! după Mircea Santimbreanu
Recapitulare finală
Evaluare finală
MEM 1.4. Se apropie vacanta mare 8
1.5. Recapitulare finală
1.6. Figuri si corpuri geometrice. Date. Corpul omenesc
2.1. (scheletul)
2.2. Numere naturale de la 0 la 100. Corpul omenesc(organe
3.1. interne majore)
4.1. Adunarea su scaderea in concentrul 0 – 100. Plante si
4.2. animale. Probleme. Transformari ale apei. Surse de
6.1. energie
6.2. Instrumente si unitati de masura. Forme de energie.
6.3. Forte si miscare. Unde si vibratii
6.4. Evaluare finală
Planurile mele de vacanță 2
DP
Dezvoltare emoțională și socială
Joc ,,Cărarea buclucașă”
1.4  Audiție muzicală 4
MM 2.2  Cântarea prin diferite procedee
3.1  Mișcare pe muzică
3.2  Cântarea vocală în grup și individual
 Evaluarea cântecelor învățate
1.3 Foto-film 4
AVAP Colegii mei
Albumul clasei

19

S-ar putea să vă placă și