Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA Spiru Haret din București Aprobat în şedinţa Senatului din data de 17.09.

2017
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
- monospecializare (Anexa 2, Tabel 2a la Ordinul M.E.N.. Nr. 3850/02.05.2017, cu modificările ulterioare)-
valabil anul universitar 2017/2018
NIVEL I (30+5 credite)
ANUL I ANUL II ANUL III Total
Nr.
Disciplina de învăţământ Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem.6 Evaluare Credite Din care
Crt. ore
C A C A C A C A C A C A C A
1 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI 2 2 E1 5 56 28 28
PEDAGOGIE I
2 -Fundamentele pedagogiei; 2 2 E2 5 56 28 28
-Teoria şi metodologia curriculumului
PEDAGOGIE II
3 -Teoria şi metodologia instruirii 2 2 E3 5 56 28 28
-Teoria şi metodologia evaluării
4 DIDACTICA SPECIALITĂŢII 2 2 E4 5 56 28 28
5 INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 1 1 C5 2 28 14 14

6 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1 1* E6 3 24 12 12

PRACTICA PEDAGOGICĂ în învăţământul


7 3 C5 3 42 - 42
preuniversitar obligatoriu (1)
PRACTICA PEDAGOGICĂ în învăţământul
8 3* C6 2 36 - 36
preuniversitar obligatoriu (2)
TOTAL 5E+3C 30 354 138 216
EXAMEN DE ABSOLVIRE NIVELUL I E6 5 2 - 2
*Precizări:
C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)
1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al
studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
2. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.