Sunteți pe pagina 1din 12

Cheltuieli aferente înființării și funcționării intreprinderilor – cheltu

ajutorului de minimis
An Implementare 1

CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU BENEFICIARII SCHEMEI DE MINIMIS

1. Cheltuieli cu taxe/abonamente / cotizatii/


acorduri / autorizatii necesare pentru Numar Cost unitar
implementarea proiectului

Taxe pentru infiintarea de start-up-uri 1.00 800.00

Total cheltuieli Taxe pentru înfiinţarea de start-up-


uri

2. Subvenţii pentru înfiinţarea unei afaceri

Nr luni implementare
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou- Cost lunar
an 1
angajat

3,800.00 12.00
2.1.1 Cheltuieli salariale

2.1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru 800.00 12.00


experti proprii/ cooptati

2.1.3. Contributii sociale aferente cheltuielilor


262.00 12.00
salariale si cheltuielilor asimilate acestora
(contributii angajati si angajatori)

Total cheltuieli cu salariile personalului nou-


angajat

2.2. Cheltuieli cu deplasarea personalului


intreprinderilor nou-infiintate

Cost unitar (cost


Nr. persoane care
2.2.1. Cheltuieli pentru cazare estimativ pe noapte
se cazeaza
de cazare/persoana)
cazare in localitatea…
cazare in localitatea…
Total cheltuieli cu cazarea personalului
intreprinderilor

Cost unitar (cost


Nr. persoane care
2.2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu estimativ pentru o zi
primesc diurna
de diurna)

diurna pentru deplasarea in localitatea….


diurna pentru deplasarea in localitatea….
Total cheltuieli cu diurna personalului propriu

Cost unitar (cost


Nr. persoane care
2.2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor estimativ pe
se deplaseaza
calatorie)

transport - cu tren/masina/avion, in/din localitatea….. 1 25.00

transport - cu tren/masina/avion, in/din localitatea…..

Total cheltuieli pentru transportul persoanelor Cost unitar nr.buc.

2.2.4. Taxe si asigurari de calatorie si asigurari


medicale aferente deplasarii

Total cheltuieli cu taxe si asigurari de calatorie si


medicale

2.3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de


servicii specializate, pentru care beneficiarul Cost lunar Nr luni implementare
ajutorului de minimis nu are expertiza necesara

Verificare casa marcat 50.00 2.00

0.00
0.00

Total cheltuieli aferente diverselor achizitii de


servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesara

2.4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale


(altele decat terenuri si imobile), obiecte de
inventar, materii prime, materiale, inclusiv Cost unitar Nr bucati
materiale consumabile, alte cheltuieli de investitii
necesare functionarii intreprinderilor
Expresor 1,500.00 1.00
Frigider băuturi răcoritoare 2,000.00 1.00
Vitrină prăjituri/înghețată 2,500.00 1.00
Blender 900.00 1.00
Casă de marcat și soft 10,000.00 1.00
Televizor 2,000.00 1.00
Sistem audio 700.00 1.00
Dedurizator 450.00 1.00
Mașină spălat vase 450.00 1.00

Total cheltuieli active fixe corporale

2.5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv


depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor
Cost lunar Nr luni implementare
activitati ale intreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri

Chirie spatiu 1,270.00 12.00


0.00
0.00
0.00
Total cheltuieli cu inchirierea

2.6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing


operational) aferente functionarii intreprinderilor
(rate de leasing operational platite de Cost lunar Nr luni implementare
intreprindere pentru: echipamente, vehicule,
diverse bunuri mobile si imobile)

0.00
0.00
0.00
Total cheltuieli de leasing

2.7. Utilităţi aferente funcționării intreprinderilor Cost lunar Nr.luni.

Energie electrică 480.00 12.00

Apă și canal 300.00 12.00

Gunoi 100.00 12.00


0.00

Total Utilităţi aferente funcționării intreprinderilor

2.8 Servicii de administrare a clădirilor aferente Cost lunar Nr.luni.


funcționării intreprinderilor
0.00
0.00
Total Servicii de administrare a clădirilor aferente
funcționării intreprinderilor
2.9. Servicii de întreţinere si reparare echipamente
si mijloace de transport aferente funcționării Cost lunar Nr.luni.
intreprinderilor

Autoturism 250.00 12.00


Întreținere echipamente 150.00 12.00

Total Servicii de întreţinere si reparare


echipamente si mijloace de transport aferente
funcționării intreprinderilor

2.10. Arhivare documente aferente funcționării


Cost lunar Nr.luni.
intreprinderilor

0.00
Total Arhivare documente aferente funcționării
intreprinderilor

2.11 Amortizare active aferente funcționării


Cost lunar Nr.luni.
intreprinderilor

Amortizarea investiției 350 12


0
Total Amortizare active aferente funcționării
intreprinderilor

2.12 Cheltuieli financiare si juridice (notariale)


Cost lunar Nr.luni.
aferente funcționării intreprinderilor

0 0
0

Total cheltuieli financiare si juridice (notariale)


aferente funcționării intreprinderilor

2.13. Conectare la reţele informatice aferente


Cost lunar Nr.luni.
funcționării intreprinderilor

Internet 230 12
0
Total Conectare la reţele informatice aferente
funcționării intreprinderilor

2.14. Cheltuieli de informare si publicitate aferente


Cost unitar Nr.buc.
funcționării intreprinderilor
Reclama 1,000.00 12.00
0

Total Cheltuieli de informare si publicitate aferente


funcționării intreprinderilor
1,000.00 12.00

2.15. Alte cheltuieli aferente functionarii


Cost unitar Nr.buc.
intreprinderilor

2.15.1. Prelucrare de date


240.00 12.00
2.15.2. Intretinere, actualizare si dezvoltare
aplicatii informatice 250.00 12.00

2.15.3. Achizitionarea de publicatii, carti, reviste


de specialitate relevante pentru operatiune, in
format tiparit si/sau electronic
150.00 12.00

2.15.4. Concesiuni, brevete, licente, marci


comerciale, drepturi si active similare
0.00
Total alte cheltuieli aferente functionarii
intreprinderilor
0 0
Total Subvenţii pentru infiintarea START UP

3. Valoarea totala eligibila a ajutorului de minimis

4. Valoare TVA nedeductibila estimata a ajutorului de minimis

5. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

6. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATA


ării intreprinderilor – cheltuieli aferente
de minimis
An Implementare 1
TVA
TOTAL NEDEDUCTIBIL
CHEMEI DE MINIMIS ELIGIBIL

Total - an 1

800.00 800.00

800.00 800.00 0.00

45,600.00 45,600.00

9,600.00 9,600.00

3,144.00 3,144.00

58,344.00 58,344.00 0.00

Nr. nopti de
- Total - an 1
cazare
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

- Total - an 1
Nr. zile diurna
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

Nr. calatorii Total - an 1

230.00 5,750.00 5,750.00


0.00 0.00
0.00 0.00

5,750.00 5,750.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total - an 1

100.00 100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

100.00 100.00

Total - an 1
1,500.00 1,500.00
2,000.00 2,000.00
2,500.00 2,500.00
900.00 900.00
10,000.00 10,000.00
2,000.00 2,000.00
700.00 700.00
450.00 450.00
450.00 450.00
20,500.00 20,500.00

Total - an 1

15,240.00 15,240.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
15,240.00 15,240.00

Total - an 1

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

5760,00

3,600.00

1,200.00 1,200.00
0.00 0.00

1,200.00 1,200.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

3,000.00 3,000.00
1,800.00 1,800.00

4,800.00 4,800.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

Total - an 1

4,200.00 4,200.00
0.00 0.00

4,200.00 4,200.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

2,760.00 2,760.00
0.00 0.00

2,760.00 2,760.00

Total - an 1
12,000.00 12,000.00
0.00 0.00

12,000.00 12,000.00

2,880.00 2,880.00

3,000.00 3,000.00

1,800.00 1,800.00

0.00 0.00

7,680.00 7,680.00

132,574.00 132,574.00

133,374.00 133,374.00

i de minimis

SOLICITATA 133,374.00
Nr. crt. Explicaţii
ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV
Sold iniţial disponibil (casă şi
I 200 41400 44270 53880
bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 116000 60000 50000 50000
1 din vânzări 25000 60000 50000 50000
2 din credite primite 0 0 0
alte intrări de numerar (aport propriu,
3
etc.)
4 Subventie schema de minimis 91000 0 0 0
Total disponibil (I+A) 116200 101400 94270 103880
B Cheltuieli 74550 56930 40180 39430
1 Cheltuieli pentru investitii 12500 0 0 0
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
2 consumabile aferente activităţii 8524 9000 9000 8500
desfaşurate

3 Salarii (inclusiv contributiile aferente) 8544 9000 9400 9400

4 Chirii 15480 15480 15480 15480


5 Utilităţi 1200 1200 1200 1200
6 Costuri funcţionare birou 0 0 0 0
7 Cheltuieli de marketing 1000 500 300 50
8 Reparaţii/Întreţinere 150 150 200 200
Servicii cu terţii (contabilitate,
9 3600 3600 3700 3700
expertiza juridica, etc)
10 Alte cheltuieli 23552 18000 900 900
C Credite (1+2) 0 0 0 0
1 rambursări rate de credit scadente
2 dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi
D 250 200 210 250
taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA 0 0 0 0
2 Rambursări TVA 0 0 0 0
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 250 200 210 250
E Dividende

F Total utilizări numerar (B+C+D+E) 74800 57130 40390 39680

G Flux net de lichidităţi (A-F) 41200 2870 9610 10320


II Sold final disponibil (I+G) 41400 44270 53880 64200
Anexa 2: Bugetul sintetic al proiectului

Buget sintetic
Denumire Solicitant:
Titlu Proiect: IULIA
Proiectul FLORIANA
ID 105701 cu Titlul Enterprise 2020 - Antreprenori responsabili pentru dezvoltarea
durabila a regiunii Sud-Vest Oltenia

TOTAL (cu TVA*) -


CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)
Lei -
1. TAXE PENTRU INFIINTARE START UP 800.00
2. SUBVENTII PENTRU INFIINTAREA UNEI AFACERI, total, din care: 90,200.00
2.1. Cheltuieli salariale 8,524.00
2.2. Cheltuieli cu active fixe corporale 12,500.00
2.3. Alte tipuri de cheltuieli 69,176.00
3. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (1+2), din care: 91,000.00
4. valoare TVA nedeductibila estimata 0.00
5. VALOARE CHELTUIELI NEELIGIBILE 0.00
6. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI
7. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 91,000.00

* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA
nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora