Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: Cumparator: CARREFOUR ROMANIA

Nr. Ord Reg. Com: AVIZ Reg. com. J40/7766/2007


Co fiscal DE Cod fiscal: RO11588780
Sediu social: Sediul BUCURESTI
Cont: INSOTIRE Judetul: BUCURESTI
Banca A Adresa: Str. Italia, Nr. 1-7, Cladirea 4
Tel/Fax: Contul: RO74BRDE450SV009976844500
MARFII

Serie:
Nr.
Data:____________
Nr. furnizor:
Nr. raion
Nr. Comanda ___________

Nr. Specificatie (produse, ambalaje, etc) Cod bare UM Cantitate


crt

Semnatura si stampila Date privind expeditia Semnatura de primire


furnizorului Numele delegatului:
___________________________________
BI/CI: Seria: _______ Nr.______________
Mijloc de transport:
___________________________________
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ________________ ora_________
Semnaturile