Sunteți pe pagina 1din 4

Diagrama Tornado este un tip special de grafic de tip Bar, în care categoriile de date sunt

listate vertical față de reprezentarea orizontală standard. Categoriile sunt ordonate astfel încât
bara cea mai mare apare în partea superioarăâ a graficului, iar cea mai mică în partea inferioară a
graficului, aspectul general al graficului fiind de tornadă. Diagrama este utilizată la analiza de
senzitivitate, prin care se compară importanța relativă a variabilelor. Diagrama este utilizată în
domenii variate: financiar, construcții, software, vânzări, servicii, etc.
Factorul cu cel mai mare impact este localizat în partea superioară, iar pe măsură ce se înaintează
spre baza tornadei, impactul factorilor scade. Diagrama asistă utilizatorul în focalizarea pe cei
mai importanți factori în obținerea rezultatului final, precum și în analiza corelației dintre aceștia
pentru maximizarea rezultatului.
Diagramele Tornado afişează grafic rezultatul analizei de senzitivitate cu un singur
factor. Aceasta permite o evaluare a riscurilor asociate cu incertitudinea pentru fiecare dintre
variabilele care afectează rezultatul. Analiza cu un singur factor presupune evaluarea efectului
fiecărui factor, la un moment dat, în timp ce ceilalți factori au valoarea de bază.
Software-ul analizează evoluția rezultatului cu variația fiecărui factor între un minim și
un maxim specificate. Aceste valori limită pot fi date ca o scădere sau o creștere procentuală a
valorilor de bază.
Din analiza Tornado se deduce impactul factorilor de intrare în obținerea rezultatului
final.

Impactul factorilor

Scăzut Ridicat
Gradul de incertitudine

Ridicat

Ridicat în diagrama Măsurat de regulă


Tornado prin intuiție
Scăzut

Scăzut in diagrama
Tornado

Măsurat de regulă prin


senzitivitate matematică

Fig. 1. Gradul de incertitudine al factorilor în diagrama Tornado


Pentru ca un factor să fie ridicat în diagrama Tornado, trebuie să fie ridicat atât în gradul
de incertitudine, cât și în nivel.
Instalare:
- În Excel 2007 sau Excel 2010
o Utilizați TM tab | Data Analysis group | Tornado Diagram button
- În Excel 2003 sau versiuni anterioare
o Utilizați TM menu | TM Tornado sub-menu > Tornado Diagram... menu
item.
Exemplu:
Considerăm un produs cu vânzări sezoniere – trimestrele T1, T2, T3 si T4, cu o vânzare medie
trimestrială de 3.000 buc.
Cheltuielile de publicitate sunt fixe, în valoare de 20.000 u.m.

Considerăm variabile de intrare elementele B2:G11, cu o variabila rezultat (țintă) C15.


Prin selectarea opțiunii de lucru – Constant percentage- efectuam o analiză cu o variație
constantă de +/-10% pentru variabilele de intrare.
- -

Prin realizarea unei diagrame de tip Tornado, cu o variație a factorilor de +/- 10% se pot trage
următoarele concluzii:
- Pretul_unitar este variabila pentru care o variație de +/-10% duce la cea mai mare
influență asupra rezultatului final. Astfel, o creștere de 10% a variabilei Pret_unitar, duce
la o creștere a variabilei rezultat, de la 230.000 u.m. la o valoare de 362.000 u.m., în timp
ce o diminuare cu 10% a variabilei Pret_unitar, duce la o scădere a variabilei rezultat, la o
valoare de 98.000 u.m, cu o plajă de variație de 264.000 u.m.
- Valorile constante pentru unele variabile de intrare – cum este cazul bugetului de
publicitate - au o influență redusă, determinată doar de valoarea directă a lor în formula
de calcul finală.
Conform diagramei Tornado, incertitudinea variabilelor Pret_unitar, Cost_unitar și
Vz_medie_trim au au cel mai mare impact asupra rezultatului final. Pentru acesti factori, trebuie
acordată o atenție deosebită, cercetări separate pentru determinarea modalităților de control al
lor. De asemenea, se pot face corelații între factori (scăderea unora concomitent cu scaderea sau
creșterea altora) pentru maximizarea rezultatului. Astfel, o creștere a valorii medii trimestriale
concomitent cu o scadere a costului de productie au ca efect un rezultat superior.
Pe de altă parte, factorii Variatie_vz_sezoniera au o influență mai redusă din punct de vedere
al distribuției în vânzările anuale.
Factorii Ch_personal, Ch_auxiliare si Buget_publicitate au cea mmai mică influență din
punct de vedere al gradului de incertitudine. Este firesc acest lucru, acesti factori fiind preluați în
valori absolute, fără un grad de incertitudine semnificativ (de fapt valori constante în exemplul
de mai sus).

S-ar putea să vă placă și