Sunteți pe pagina 1din 1

Numele______________________________ Clasa______ Numele______________________________ Clasa______

Data________________ Data________________

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

1.Cind ne facem semnul sf.Cruci spunem 1.Cind ne facem semnul sf.Cruci spunem
................................................................................................... ...................................................................................................

2.Biserica este ........................................................................ 2.Biserica este ........................................................................

3.Purtăm cruce la gît pentru că ............................................. 3.Purtăm cruce la gît pentru că .............................................

4.Rugăciunea este .................................................................. 4.Rugăciunea este ..................................................................

5. Mîntuitorul Hristos s-a născut în orașul ............................ 5. Mîntuitorul Hristos s-a născut în orașul ............................
Mama Sa este ................................... El S-a botezat în rîul Mama Sa este ................................... El S-a botezat în rîul
......................... Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ......................... Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos
se mai numește ........................ Creștinii în această zi(ce fac?) se mai numește ........................ Creștinii în această zi(ce fac?)
................... Domnul Hristos S-a înălțat la cer la ....... zile de ................... Domnul Hristos S-a înălțat la cer la ....... zile de
la Învierea Sa din morți. la Învierea Sa din morți.