Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL PE ANUL ŞCOLAR 2018-2019

SEMESTRUL I
NR.CRT. DATA TEMA
 Repartizarea copiilor si a cadrelor didactice la grupe dupa principiul continuitatii, pentru anul scolar 2018-
2019;
1. SEPTEMBRIE  Prezentarea OMEN nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului scolar 2018-2019;
2018  Constituirea si validarea Consiliului Profesoral pentru anul scolar 2018-2019;
 Alegerea Consiliului de Administraţie, a Comisiei Metodice şi a celorlalte comisii. Stabilirea sarcinilor ce
le revin;
 Prezentarea si sustinerea rapoartelor individuale de autoevaluare a activităţii cadrelor didactice si didactic
auxiliar în vederea acordării calificativelor pentru activitatea depusă în anul şcolar precedent;
 Prezentarea OMEN nr. 3220/19.02.2018, art. 5(1) privind Programul national “Scoala Altfel”;
 Prezentarea adresei ISMB nr. 29415/18.09.2018 privind inspectia tematica din perioada 24.09.2018-
12.10.2018;
 Revizuirea/dezbaterea/avizarea si semnarea de luare la cunostinta a Regulamentului de Organizare si
Functionare, a Regulamentului Intern si a Codului de etica al gradinitei;
 Probleme organizatorice privind deschiderea noului an scolar;
 Prezentarea comunicarilor in urma consfatuirilor cadrelor didactice, a materialelor auxiliare si de
OCTOMBRIE- specialitate nou aparute in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii didactice in anul scolar 2018-
2018 2019;
2.  Prezentarea, dezbaterea si avizarea documentelor manageriale(PDI, PO, tematica CP, CA,CM) in anul
scolar 2018-2019;
 Prezentarea, dezbaterea si avizarea raportului privind starea si calitatea invatamantului in Gradinita nr. 94
în anul şcolar 2017-2018;
 Prezentarea Metodologiei cadru de inscriere la definitivat, gradul II, gradul I in anul scolar 2018-2019;
 Prezentarea Procedurii nr. 2072/14.02.2014 privind organizarea si desfasurarea taberelor, excursiilor,
expediiilor si drumetiilor scolare;
 Prezentarea si dezbaterea RAEI pt. anul scolar 2017-2018;
 Validarea Curriculumului la decizia scolii pentru anul scolar in curs;
 Prezentarea ofertei activitatilor extrascolare si extracurriculare;
 Aplicarea/aprofundarea noului Curriculumului pentru invatamantul prescolar pe grupe de varsta- dezbateri,
propuneri;
 Stabilirea concediilor de odihna a personalului unitatii ;
3. NOIEMBRIE  Exemple de bune practice. Pregatirea materialelor si programelor pentru proiectele:gradinita-familie, Mic
2018 si ecologie, Educam Asa, Sa citim pt. mileniul III
 Prezentarea ofertei CCD si a altor institutii de invatamant care ofera programe de formare si dezvoltare
profesionala continua;
 Diverse comunicari;
4. DECEMBRIE  Importanta serbarilor de Craciun pentru dezvoltarea emotionala a copiilor si consolidarea relatiei familie-
2018 gradinita
 Stabilirea programului de vacanta si a datelor de desfasurare a serbarilor de Craciun;
5. IANUARIE  Analiza frecventei si a mobilitatii copiilor pe parcursul Semestrului I, precum si a unor masuri de
2019 optimizare procesului didactic;

Director,
Cristian Mihaela

S-ar putea să vă placă și