Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a IV- a
Scoala…..
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istorie
Subiectul lectiei: Alexandru Ioan Cuza- unificator şi reformator al Ţărilor Române
Tipul lecţiei: mixtă
Timpul: 50 minute
Propunator…....

Subcompetenţe:
1. Însuşirea şi recunoaşterea termenilor istorici de bază din istoria românilor;
2. Descrierea datelor şi evenimentelor elementare din istoria românilor;
3. Orientarea în spaţiul istoric, utilizînd hărţi istorice simple;
4. Caracterizarea personalităţilor remarcabile din istoria spaţiului românesc.

Obiective operaționale:
O 1 -să explice cu cuvinte proprii înţelesul unor termeni istorici
O 2 -să stabilească evenimentele importante petrecute în timpul domniei
O 3 -să realizeze portretul lui Alexandru Ioan Cuza
O 4-să recunoască haşurînd pe harta de contur teritoriile unite în anul 1859
O 5 -să colaboreze activ în cadrul grupului

Stradegii didactice:

Metode şi procedee: jocul: „ Mai spune ceva....”, explicaţia , asaltul de idei, lectura, povestirea, intrebări postlecturale, discuţia, demonstrarea,
piramida personalităţii, observarea, exerciţiul, activitate independentă, fişe de lucru, evaluare orală, poster, lucru cu manualul, harta.
Forme de organizare:
-frontală;
-individuală;

Materiale didactice:
-laptop,
-video-proiector;
-tabla, marker;
-fişă de lucru;
-hartă istorică.

Resurse temporale: 50 de minute

Resurse umane: 16 de elevi

Resurse spaţiale: sala de clasă

Resurse bibliografice:
-Ministerul Educaţiei şi Cercetării , „Programe şcolare pentru clasa a IV-a“, Bucureşti, 2005;
-Academia română, Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, “Dicţionar explicativ al limbii române”, ediţia a II-a, editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1998
-www.didactic.ro ;

SCENARIUL LECŢIEI

Etapele Activitatea învățătoare- elev Obiec- Tim Strategii didactice


lecției tive p
1.Mo- -Pregătirea oficiilor pentru lecţie.
ment or- -Salutul.
ganizato-
ric
2+3 -jocul: „ Mai
-Ivatatoarea prezintă 6 fişe. Pe verso sunt reprezentate chipul personalităţilor studiate la O5 spune ceva... „
2.Reac- lecţiile precedente. -activitate în grup
tualiza- -se propune la fiecare grup să extragă cate o fişă şi să prezinte o informaţie succintă
rea cu- -evaluare orală
despre personalitatea extrasă; -fişe de lucru
nostinte-
-se evaluează frontal activitatea dată , celelalte grupuri intervin cu completări despre
lor
personalitatea prezentată de grupul I cu ajutorul jocului – „ Mai spune ceva... „. aşa
se procedează cu celelalte grupuri;
-imaginile sunt afişate la tablă de liderul grupului. 1

3.Crea- Învăţătoarea:
rea moti- -Mie mi-a mai rămas o fişă. Cum credeţi , de ce ?
vatiei

4.Anun- -Astăzi copii, vom studia încă o personalitate istorică şi anume domnitorul O1
tarea (conducătorul) – Alexandru Ioan Cuza, si vom afla care au fost marele lui realizări.
temei 2 -explicaţia
Iar acum vă propun să încercaţi să explicaţi cuvantul : conducător -activitate în grup
Conducator= persoană care stă la carma unui stat. -poster
-asaltul de idei
-Ce calităţi morale trebuie să posede un conducător de ţară?
-evaluarea orală
-iubitor de ţară
-sincer
-devotat
-corect 1
-înţelept
5.Dirija-
Nu în zadar v-am pus întrebarea dată, pentru că spre sfarşitul lecţiei vom vedea ce
rea
invatarii calităţi a avut Alexandru Ioan Cuza. -povestirea
Le prezint elevilor portretul lui Alexandru Ioan Cuza.
Invatatoarea vine cu o informaţie succintă despre Alexandru Ioan Cuza.
S-a născut în anul 1820 în sudul Moldovei, în satul Ruginoasa, într-o familie 2
boierească. A făcut studiile gimnaziale la Iaşi, unde i-a cunoscut pe viitorii săi
O1 -explicaţia
colaboratori şi sfătuitori- Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu.
Obţine diploma de bacalaureat la Paris şi tot aici urmează Facultatea de Drept.
Apoi revine în ţară şi intră în armată, ajungând până la gradul de colonel. 2
-lucru cu manualul si
Vă propun să deschideţi manualul la pagina 42. dictionarul
Lucru cu dicţionarul.

Explicaţia cuvintelor noi:


Reformă – -lectura

Modernizare – O1 2
-intrebări
Lectura primului fragment – pagina 42. poslecturale
Se propun întrebările:
1. Cine a participat la adunările convocate în 1859?

O2
Ţăranii Boierii Orăşenii Intelectualii
-discuţia
-demonstrarea
Se explică elevilor cuvintele sus numite. -harta
2. Care este dorinţa acestor persoane?

3
Să aibă loc Unirea Principatelor

Ţara Moldovei Ţara Românească


-evaluare orală
Se demonstrează la hartă.

3
3. Cînd a fost ales Alexandru Ioan Cuza domn al Ţării Moldovei? – 5 ianuarie 1859
4. Dar domn al Ţării Româneşti? – 24 ianuarie 1859 -povestirea
Astfel s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române.

Apoi se va povesti fragmentul citit după schema propusă mai sus.


2
3

-lectura
Se citeşte al doile fragment, şi se discută pe baza lui. 2
O1 -intrebări
Ce realizări a avut Alexandru ioan Cuza? postlecturale

-evaluare orală
O2
A înfăptuit reforme – schimbări -povestirea
3+2

Agrară Învăţămîntului
-tăranii au primit pămînt - instruirea primară este obligatorie
6.Obtine- şi gratuită
rea -la Iaşi , Bucureşti s-au deschis universităţi
perfor- O5 -discuţia
mantei
-Cum credeţi, de ce Alexandru Ioan Cuza a acordat o mare atenţie învăţămîntului?
-Vă rog, să lecturaţi cu mare atenţie informaţia de la pagina 42: O3
Istoria în maxime şi sa încercaţi sa completaţi piramida personalităţii lui Alexandru
Ioan Cuza.
o calitate fizică
1. 2 calităţi morale
2. 3 asocieri (cu ce l-aţi comparat)
-piramida
personalităţii
în
2 -activitate în grup
înalt

patriot -evaluare orală


sincer înţelept corect
poojpa

2+1
Tată (care îşi adună feciorii)
Tricolorul
Bunătate -explicaţia

O4 3
Ce calităţi ale lui Alexandru Ioan Cuza le-aţi propune conducătorului actual? -exerciţiul
Se propun următoarele exerciţii: -activitate
independentă
1. încercuieşte varianta corectă:
Alexandru Ioan Cuza a fost: -evaluare orala
A: domnitorul Moldovei
B: primul domn al Ţărilor Române Unite
C: domnitorul României 2

2. El a domnit: A: 10 ani
B: 7 ani -activitate
C: 1an independentă

3. Care au fost reformele înfăotuite de Alexandru Ioan Cuza? 2


În învăţămînt________________________________________________________
În agricultură______________________________________________________________

Analizează harta Principatelor Unite în anul 1859.


Haşurează teritoriile unite în anul 1859.

1.Azi la lecţie am studiat despre: -Ştefan cel Mare -harta


-Alexandru Ioan Cuza
-Mihai Viteazul
-activitate
2.Numeşte perioada cînd a fost ales domn al Ţării Moldovei. independentă

3.Dar domn al Ţării Româneşti?

4.Alexandru Ioan Cuza a domnit : 10 ani, 7 ani, 1 an. -evaluare orala

5.Scrie cel puţin o reformă înfăptuită de Alexandru ioan Cuza.


6.Notează o calitate morală de care posedă Alexandru Ioan Cuza.
7.Inche- -explicaţia
ierea
-Notez elevii care au raspuns la ora si le dau ca tema pentru acasă:
lectiei
a)1-2- de povestit tema studiată la ore şi de notat 2 proverbe despre unire;
b)3-4-de povestit tema şi de studiat mai in detaliu despre Alexandru Ioan Cuza.