Sunteți pe pagina 1din 18

ARIA CURRICULARĂ: ARTE

DISCIPLINA: EDUCAȚIE PLASTICĂ


Profesor : Pitigoi Andreea Denisa
CLASA A V-A
Număr de ore alocat: 1 oră/ săptămână

PLANIFICARE ANUALĂ
Programă aprobată prin O.M.3393/ 28.02.2017

Nr. Domeniul Unita Competențe Conținuturi Nr. ore Săptă


crt. tea mâna
1. Evaluare inițială 1 I
2. ARTELE U1 1.1. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri , genuri, 1 II
FRUMOASE 1.3. spațiul plastic
3. ARTELE U1 1.2. Elementele de limbaj plastic: punctul, linia 1 III
FRUMOASE 2.1.
4. ARTELE U1 1.2. Elemente de limbaj plastic: pata, forma bi şi tridimensională 1 IV
FRUMOASE 2.1.
5. ARTELE U1 1.1. Elementele de limbaj plastic: culoarea, valoarea 1 V
FRUMOASE 1.2.
6. ARTELE U1 1.1. Expozitie. 1 VI
FRUMOASE 1.2.
1.3.
7. ARTELE U1 1.1., 1.2. , Recapitulare, evaluare 1 VII
FRUMOASE 1.3., 2.2., 3.1.
8. ARTELE U1 1.1. Culorile spectrului solar. Clasificarea culorilor conform teoriei 1 VIII
FRUMOASE 2.1. constructive despre culoare: culorile primare, culorile binare de
gradul 1
9. ARTELE U1 1.1. Clasificarea culorilor conformteoriei constructive despre 1 IX
FRUMOASE 2.1. culoare: culorile binare de gradul 2
2.2.
10. ARTELE U1 1.2. Clasificarea culorilor conform teoriei constructive despre 1 X
FRUMOASE 2.2. culoare: culorile calde, culorile reci
11. ARTELE U1 1.1. Clasificarea culorilor conform teoriei constructive despre 1 XI
FRUMOASE 1.2. culoare: culorile complementare
12. ARTELE U1 2.1. Nonculorile 1 XII
FRUMOASE 2.2.
13. ARTELE U1 1.1., 1.2., 3.2. Recapitulare-expoziție, evaluare 1 XIII
FRUMOASE
14. MAGIA U2 1.1. Amestecuri acromatice. Amestecuri cromatice 1 XIV
CULORILOR 2.1.
2.2.
15. MAGIA U2 1.1., 2.1., Nuanțe 1 XV
CULORILOR 2.2., 3.1.
16. MAGIA U2 1.1., 2.1., Griuri 1 XVI
CULORILOR 2.2., 3.1.

17. MAGIA U2 1.1. Efectele emoționale ale acordurilor de culoare. Constrastele 1 XVII
CULORILOR 1.3. valorice între lumină şi umbră
18. MAGIA U2 1.1., 1.2.,2.1., Recapitulare. Evaluare 1 XVIII
CULORILOR 2.2., 3.1.
19. MAGIA U2 1.1., 1.2.,.3.2. Expoziție 1 XIX
CULORILOR
20. MIRAJUL U3 1.1. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent şi de-a lungul timpului) 1 XX
SIMȚURILOR 1.3.
21. MIRAJUL U3 2.1., 2.2., 3.1. Desenul în creion, cărbune 1 XXI
SIMȚURILOR
22. MIRAJUL U3 1.1., 1.2.,2.2., Pictura în culori de apă. Tratarea picturală 1 XXII
SIMȚURILOR 3.1.
23. MIRAJUL U3 2.2. Modelajul în lut 1 XXIII
SIMȚUTILOR 3.1.
24. MIRAJUL U3 2.1. Activarea simțurilor prin materialele dun care sunt făcute 1 XXIV
SIMȚURILOR 2.2. obiectele de artă asupra privitorului. Experiențe cu diferite
3.1. materiale şi tehnici
25. MIRAJUL U3 1.1.,2.1., 2.2., Recapitulare 1 XXV
SIMȚURILOR 3.1. Evaluare
26. MIRAJUL U3 1.1., 3.2. Expoziție 1 XXVI
SIMȚURILOR
27. ARTA ÎN U4 1.1. Despre imaginea plastică: imaginea plastica bidimensională, 1 XXVII
COMPOZIȚIE 1.3. plană

28. ARTA ÎN U4 1.1. Despre imaginea plastică: Noțiuni de compoziție.Compoziția 1 XXVIII


COMPOZIȚIE 1.2. liberă.Unitatea compoziției
29. ARTA ÎN U4 1.1. Compoziția cu dominantă verticală, orizontală, oblică 1 XXIX
COMPOZIȚIE 1.2.
1.3.
30. ARTA ÎN U4 1.1., 1.3. Organizarea spațiului închis sau deschis prin linie şi pată. 1 XXX
COMPOZIȚIE Centrul de interes
2.2., 3.1.
31. ARTA ÎN U4 1.1., 1.2., 1.3. Comentariu de artă 1 XXXI
COMPOZIȚIE , 3.2.
32. ARTA ÎN U4 1.1. Vederea de ansamblu asupra istoriei artei universale (periodizare 1 XXXII
COMPOZIȚIE 1.3. pe continente şi milenii)
33. ARTA ÎN U4 1.1., 2.1., Recapitulare 1 XXXIII
COMPOZIȚIE 2.2.,3.1.
34. ARTA ÎN U4 1.1., 1.2., 1.3. Evaluare 1 XXXIV
COMPOZIȚIE
35. ARTA ÎN U4 1.1., 1.2., 3.2. Expoziție 1 XXXV
COMPOZIȚIE
ARIA CURRICULARĂ: ARTE
DISCIPLINA: EDUCAȚIE PLASTICĂ
CLASA A V-A
Număr de ore alocat: 1 oră/ săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Săpt Domeniul Unitatea de Activităţi de învăţare Nr. Resurse


Conţinuturi/
ămâ învăţare Compe- ore
Tema plastică
na Tema tenţe
Recapitularea şi evaluarea competenţelor dobândite 1 a. materiale:creioane
în clasa a IV-a colorate,creioane,acuarele
,guaşa
RECAPITULARE/
Compoziție b. procedurale: conversaţia,
I EVALUARE
plastică explicaţia, exerciţiul
INIȚIALĂ
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.1 -participarea la exerciții- joc de observare a 1 a. materiale: caietul de
1.3 ramurilor si genurilor artelor plastice notițe si schție, albume de
-observarea diferențelor dintre ramuri si arta,
Ramurile artelor
genuri , folosind imagini din albume si din manualul,creioane,acuarele,
plastice:
PREZENTAREA manual guaşe, tempera,
ARTELE pictură,sculptura,
DOMENIULUI -identificarea materialelor de lucru specifice pensule,manualul
II FRUMOAS arhitectura,
ARTELOR fiecarei ramuri b. procedurale: conversaţia,
E grafica, artele
FRUMOASE - realizarea de compoziții simple folosind explicaţia, exerciţiul,
decorative.
aplicații informatice observația
Spațiul plastic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a 1 a. materiale: caietul de
2.1 diferitelor ipostaze ale punctului și liniei în schițe ,blocul de
compoziții plastice și în mediul înconjurător desen,pixuri cu gel de
- observarea pe albume de artă a modului de a diferite culori,stilouri cu
folosi punctele şi liniile de catre unii artişti peniţe de dimensiuni
- realizarea de compoziții simple folosind diferite, creioane colorate,
aplicații informatice creioane
-realizarea exercițiilor de obținere a punctelor cerate,creioane,acuarele,gua
ARTELE ELEMENTELE
si liniilor prin diferite metode şe, tempera, pensule,
III FRUMOAS DE LIMBAJ Punctul şi linia
manualul, albume de artă
E PLASTIC
b. procedurale conversaţia,
explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
IV ARTELE ELEMENTE LE Pata - observarea diferențelor dintre formele bi şi 1 a. materiale : caiet de
FRUMOAS DE LIMBAJ Forma bi si 1.2 tridimensională schițe, bloc de desen ,
E PLASTIC tridimensională 2.1 -realizarea exercițiului- joc”Mirajul dintre pixuri cu gel de diferite
linii”, urmărind indicatiile culori,stilouri cu peniţe de
-descoperirea, cu ajutorul elementelor de limbaj dimensiuni diferite, creioane
plastic studiate , a formelor si personajelor colorate, creioane
realizarea de compoziții plastice având ca punct cerate,creioane,acuarele,gua
de plecare unul dintre elementele de limbaj şe, tempera,
plastic pensule,manualul
b. procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, observaţia,
exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, activitate
individuală
1.1 -observarea complexității tonurilor de culoare 1 a.materiale: caiet de schițe
1.2 in natură si notițe, albume de artă,
-identificarea culorilor pigmenti folosite in fotografii cu mediul
lucrările unor mari pictori înconjurător ,manualul
- stabilirea conceptului de valoare pe marginea b. procedurale:
ELEMENTELE
ARTELE Culoarea unor imagini din albume de artă conversaţia, explicaţia,
V DE LIMBAJ
FRUMOAS Valoarea demonstraţia, observaţia,
PLASTIC
E exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
1.2 -identificarea etapelor realizarii unei expoziții 1 a. materiale: caietul de
1.2 -realizarea paspartu- ului pentru fiecare lucrare schițe sşi notițe ,carton,
1.3 selectată pentru expoziție riglă, foarfecă, mapa de
-descoperirea titlului pe care il va purta lucrări, fotografii cu
expoziția, in funcție de subiectele dominante din tipuri de expoziții
lucrari, panotarea lucrărilor pe perete sau ,manualul
ARTELE ELEMENTELE
panou (simeză) b. procedurale:
VI FRUMOAS DE LIMBAJ Expoziție
conversaţia, explicaţia,
E PLASTIC
demonstraţia, observaţia,
exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
VII ARTELE DOMENIUL Recapitulare. 1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de
FRUMOAS ARTELOR Evaluare 1.2 lumii înconjurătoare (plante, flori) schițe, bloc desen
E PLASTICE 1.3 - compunerea suprafeței sau spațiului plastic acuarele,guaşe, tempera,
2.2 folosind descompunerea și recompunerea unor pensule, flori, albume de
3.1 forme cunoscute biologie, de artă ,manualul
- realizarea de compoziții simple , folosind b. procedurale:
elementele de limbaj plastic studiate si cuvinte- conversaţia, explicaţia,
ELEMENTELE
cheie demonstraţia, observaţia,
DE LIMBAJ
exerciţiul
PLASTIC
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
1.1 - realizarea de compoziții simple folosind 1 a. materiale: caietul de
CULORILE 2.1 aplicații informatice schițe şi notițe pahar,
SPECTRULUI -identificarea diferențelor dintre culorile acuarele, guaşe,tempera,
SOLAR primare si cele binare de gradul1 pensule, foarfecă,manualul
CLASIFICAREA Paleta soarelui b. procedurale:
ARTELE
CULORILOR Culorile primare, conversaţia, explicaţia,
VIII FRUMOAS
CONFORM culorile binare de demonstraţia, observaţia,
E
TEORIEI gradul1 exerciţiul
CONSTRUCTIVE c. forme de organizare a
DESPRE colectivului: activitate
CULOARE frontală, activitate
individuală
IX ARTELE CLASIFICAREA Culorile binare 1.1 - identificarea locului culorilor pe cercul 1 a. materiale: caietul de
FRUMOAS CULORILOR de gradul 2 2.1 cromatic si modul de obținere schițe, blocul de desen ,
E CONFORM 2.2 - obtinerea prin amestec fizic pe paleta a pahar, acuarele,
TEORIEI culorilor binare de gradul 2 guaşe,tempera,
CONSTRUCTIVE - generarea de forme expresive prin diverse pensule ,manualul
DESPRE tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor b. procedurale:
CULOARE activități individuale și de grup conversaţia, explicaţia,
- organizarea compozițională după reguli demonstraţia, observaţia,
stabilite inițial, a suprafeței sau a spațiului exerciţiul
plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj c. forme de organizare a
- realizarea de compoziții plastice având ca colectivului: activitate
punct de plecare cuvinte cheie sau expresii frontală, activitate
literare la alegere individuală
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic
folosind descompunerea și recompunerea unor
forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
1.2 -identificarea zonelor calde si reci pe cercul 1 a. materiale: caiet de schițe si
2.2 cromatic notițe, bloc de desen, pahar,
-analizarea efectului termodinamic in lucrările pensule, creion,manualul
unor artişti b. procedurale: explicaţia,
CLASIFICAREA
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării demonstraţia, observaţia,
CULORILOR
ARTELE diferitelor materiale, prin experiment practice exerciţiul, problematizarea
CONFORM
FRUMOAS Culorile calde - generarea de forme expresive prin diverse c. forme de organizare a
X TEORIEI
E Culorile reci tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor colectivului: activitate frontală,
CONSTRUCTIVE
activități individuale și de grup activitate individuală
DESPRE
- crearea unor compoziții folosind efectul
CULOARE
termodinamic si elementele de limbaj plastic
studiate
- realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
XI ARTELE CLASIFICAREA Culorile 1.1 - observarea constituirii perechilor de culori 1 a.materiale: caiet de schițe
FRUMOAS CULORILOR complementare 1.2 complementare si notițe, bloc de desen,
E CONFORM -iidentificarea rezultatelor posibile ale utilizării acuarele, guaşe, tempera,
TEORIEI diferitelor materiale, prin experiment practic pahar, pensule,manualul
CONSTRUCTIVE - generarea de forme expresive prin diverse b. procedurale:
DESPRE tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor conversaţia, explicaţia,
CULOARE activități individuale și de grup demonstraţia, observaţia,
- realizarea de compoziții simple folosind exerciţiul.
aplicații informatice c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
-observarea efectului produs de juxtapunerea 1 a. materiale: caietul de schițe
2.1 albului sau negrului unei culori ,blocul de desen, pahar,
2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale pensule, acuarele, tempera,
CLASIFICAREA (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, guaşe,manualul
CULORILOR plastilină etc.), în vederea obținerii unor b. procedurale: conversaţia,
ARTELE CONFORM rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia,
XII FRUMOAS TEORIEI Nonculorile - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării observaţia, exerciţiul
E CONSTRUCTIVE diferitelor materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
DESPRE - generarea de forme expresive prin diverse colectivului: activitate
CULOARE tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor frontală, activitate individuală
activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
1.1 -selectarea lucrărilor si sustinerea verbală a 1 a. materiale: mapa de
CLASIFICAREA 1.2 alegerilor lucrări, carton, riglă, foarfecă
CULORILOR 3.2 -comentarea lucrării rămase b. procedurale: conversaţia,
ARTELE CONFORM Recapitulare- -selectarea lucrării care va face parte din explicaţia, demonstraţia,
XIII FRUMOAS TEORIEI expoziție expoziție observaţia, exerciţiul
E CONSTRUCTIVE Evaluare -realizarea expoziției urmărind etapele necesare c. forme de organizare a
DESPRE de organizare colectivului: activitate
CULOARE - identificarea titlului potrivit pentru expoziție, frontală, activitate individuală
in funcție de lucrarile finale expuse
XIV MAGIA AMSTECURI Amstecuri 1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de
CULORIL ACROMATICE acromatice 2.1 formelor obținute prin suprapunerea liniei schițe, blocul de desen,
OR AMSTECURI Amestecurile 2.2 -obținerea prin amestec fizic pe paleta a acuarele, tempera, guaşe,
CROMATICE cromatice cu alb tonurilor închise şi deschise si colorarea unor pahar, pensule
si negru forme geometrice intersectate b. procedurale:
- selectarea intenționată a diverselor materiale conversaţia, explicaţia,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, demonstraţia, observaţia,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor exerciţiul
rezultate anticipate c. forme de organizare a
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării colectivului: activitate
diferitelor materiale, prin experiment practice frontală, activitate
- generarea de forme expresive prin diverse individuală
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup
1.1 -obținerea prin amestec fizic pe paleta a 2 a. materiale: caietul de
2.1 nuanțelor unei culori schițe blocul de desen,
2.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a pahar, pensule, tempera,
3.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții guaşe,manualul
plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul b. procedurale:
compoziției/lucrării) conversaţia, explicaţia,
Nuanțarea
MAGIA - selectarea intenționată a diverselor materiale demonstraţia, observaţia,
culorilor
XV CULORIL NUANȚE (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, exerciţiul
Joc de
OR plastilină etc.), în vederea obținerii unor c. forme de organizare a
creativitate
rezultate anticipate colectivului: activitate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării frontală, activitate
diferitelor materiale, prin experiment practice individuală
- generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup
XVI MAGIA GRIURI Griuri neutre 1.1 - realizarea jocului de creativitate urmărind 1 a. materiale: caietul de
CULORIL Griuri colorate 2.1 cele trei etape schițe ,blocul , pahar,
OR 2.2 - obținerea unui număr cât mai mare de griuri pensule, tempera, guaşe,
3.1 colorare album de artă , manualul
- participarea la exerciții-joc de explorare a b. procedurale:
legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții conversaţia, explicaţia,
plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul demonstraţia, observaţia,
compoziției/lucrării) exerciţiul
- selectarea intenționată a diverselor materiale c. forme de organizare a
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, colectivului: activitate
plastilină etc.), în vederea obținerii unor frontală, activitate
rezultate anticipate individuală
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup
1.1 -Identificarea modurilor prin care se pot 1 a. materiale: caietul de
EFECTELE 1.3 transmite emoții într-un tablou schițe si notițe , albume de
EMOȚIONALE -observarea pe reproduceri de artă a atmosferei artă, lucrări realizate de
Semnificațiile
ALE sugerate cu ajutorul efectului cromatic si copii, manualul
culorilor
MAGIA ACORDURILOR contrastelor valorice b. procedurale:
Contrastul
XVII CULORIL DE CULOARE conversaţia, explicaţia,
clarobscur
OR CONTRASTELE exerciţiul
Contrastul
VALORICE c. forme de organizare a
închis- deschis
ÎNTRE LUMINĂ colectivului:activitate
ȘI UMBRĂ individuală, activitate
frontală
XVII MAGIA Amstecuri Recapitulare 1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de
I CULORIL acromatice Evaluare 1.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții schițe, blocul de desen,
OR Amestecuri 2.1 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul pahar, pensule, tempera,
cromatice 2.2 compoziției/lucrării) guaşe, creion, manualul
Nuanțe 3.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale:
Griuri (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, conversaţia, explicaţia,
Efectele plastilină etc.), în vederea obținerii unor demonstraţia, observaţia,
emoționale ale rezultate anticipate exerciţiul
acordurilor de - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c. forme de organizare a
culoare diferitelor materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
- organizarea compozițională după reguli frontală, activitate
stabilite inițial, a suprafeței sau a spațiului individuală
plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca
punct de plecare cuvinte cheie sau expresii
literare la alegere
- generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
1.1 -pregătirea ultimelor lucrări pentru realizarea 1 a. materiale: mapa de
1.2 expoziției lucrări, carton, foarfecă ,
3.2 -aşezarea lor în ordinea realizării lor pe panoul manualul
AMESTECURI
expoziției b. procedurale:
CROMATICE
MMAGIA conversaţia, explicaţia,
AMESTECURI
XIX CULORIL Expoziție demonstraţia, observaţia,
ACROMATICE
OR exerciţiul
NUANȚE
c. forme de organizare a
GRIURI
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
1.1 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, 1 a. materiale: caietul de
1.3 Muzeul Satului etc. schițe şi notițe, albume
- participarea la exerciții-joc de explorare a de artă , materiale
legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții diverse , specifice
Materiale si
plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul fiecarei ramuri
tehnici de lucru
compoziției/lucrării) prezentate, manualul
MIRAJUL MATERIALE ŞI (în prezent şi de-
-identificarea evoluției folosirii materialelor de- b. procedurale:
XX SIMȚURIL TEHNICI DE a lungul
a lungul timpului conversaţia, explicaţia,
OR LUCRU timpului):
demonstraţia, observaţia,
grafica,pictura,
exerciţiul
sculptura
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
- participarea la exerciții-joc de explorare a 2 a. materiale: caietul de
2.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții schițe, blocul de desen,
2.2 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul creioane, cărbune, gumă
3.1 compoziției/lucrării) specială pentru creion,
- selectarea intenționată a diverselor materiale cărbune ,manualul
Ce este desenul?
MIRAJUL DESENUL IN (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, b. procedurale:
Haşura
XXl SIMȚURIL CREION, plastilină etc.), în vederea obținerii unor conversaţia, explicaţia,
Joc de
OR CĂRBUNE rezultate anticipate demonstraţia, observaţia,
creativitate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării exerciţiul
diferitelor materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de
1.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții schițe, blocul de desen,
2.2 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul pahar, pensule, acuarele,
3.1 compoziției/lucrării) tempera, guaşe, şervețel din
- selectarea intenționată a diverselor materiale hârtie, creion, manualul
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, b. procedurale:
plastilină etc.), în vederea obținerii unor conversaţia, explicaţia,
rezultate anticipate demonstraţia, observaţia,
MIRAJUL
PICTURA ÎN - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării exerciţiul.
XXII SIMȚURIL Tratarea picturală
CULORI DE APĂ diferitelor materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
OR
- organizarea compozițională după reguli colectivului: activitate
stabilite inițial, a suprafeței sau a spațiului frontală, activitate
plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj individuală
- realizarea de compoziții plastice având ca
punct de plecare cuvinte cheie sau expresii
literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
XXII MIRAJUL MODELAJUL ÎN “Mâini 2.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de
3.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții schițe şi notițe, lut,
plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul plastilină, hârtie,făină,
compoziției/lucrării) apă,eboşoare, plaşetă, album
-realizarea unor obiecte folosind materialele si de artă, manualul
tehnicile specifice modelajului b. procedurale:
SIMȚURIL conversaţia, explicaţia,
I LUT făuritoare”
OR demonstraţia, observaţia,
exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
MIRAJUL Experiențe cu 1 a. materiale : obiectul
SIMȚURIL diferite materiale 2.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a realizat la activitatea
OR si tehnici 2.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții anterioară,
3.1 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul acuarele,tempera,
compoziției/lucrării) guaşe,pahar, pensule,
- exerciții-joc de observare a elementelor din creioane,
ACTIVAREA
natură care pot fi sugerate prin linii: verticale, b. procedurale:
SIMȚURILOR
orizontale, oblice, groase, subțiri, curbe, frânte conversaţia, explicaţia,
PRIN
- selectarea intenționată a diverselor materiale demonstraţia, observaţia,
XXI MATERIALELE
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, exerciţiul
V DIN CARE SUNT
plastilină etc.), în vederea obținerii unor c. forme de organizare a
FĂCUTE
rezultate anticipate colectivului: activitate
OPERELE DE
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării frontală, activitate
ARTĂ
diferitelor materiale, prin experiment practice individuală
- generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup
-- crearea de texturi de suprafață folosind
tehnici și materiale diferite
1.1 -selectarea intenționată a diverselor materiale cu 2 a. materiale: caietul schițe,
1.2 care va fi realizat spatiul ambiental in care va fi blocul de desen , manualul,
2.1 introdus obiectul modelat șabloane,tempera,guaşe,
2.2 - realizarea fişeii de descriere a proiectului pensule, creion, acuarele,
2.3 - turul galeriei foarfece, lipici, tub hârtie,
materiale textile, polistiren,
hârtie gumată, hârtie
XXV Fişă de proiect
MIRAJUL Recapitulare creponată, hârtie colorată,
- Turul galeriei-
SIMȚURIL Evaluare ziar, frunze uscate
XXV “Micii critici de
OR Expoziție b. procedurale:
I artă”
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, observaţia,
exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale 1 a. materiale: caietul de
1.3 (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, schițe şi notițe, blocul de
plastilină etc.), în vederea obținerii unor desen, pensule, pahar,
rezultate anticipate albume de artă, acuarele,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării guaşe, tempera, manualul
ARTA ÎN DESPRE Imaginea plastică diferitelor materiale, prin experiment practice b. procedurale:
XXV
COMPOZI IMAGINEA bidimensională,p - generarea de forme expresive prin diverse conversaţia, explicaţia,
II
ȚIE PLASTICĂ lană tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor demonstraţia, observaţia,
activități individuale și de grup exerciţiul
- realizarea de compoziții simple folosind c. forme de organizare a
aplicații informatice colectivului: activitate
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici frontală, activitate
și materiale diferite individuală
XXV ARTA ÎN DESPRE Noțiuni de 1.1 - realizarea de compoziții simple folosind 1 a. materiale: caietul de
III COMPOZI IMAGINEA compoziție 1.2 aplicații informatice schițe blocul de desen,
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici creioane, acuarele, tempera,
și materiale diferite pensule, albume de artă
- selectarea intenționată a diverselor materiale ,manualul
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, b. procedurale:
Compoziția
plastilină etc.), în vederea obținerii unor conversaţia, explicaţia,
liberă
ȚIE PLASTICĂ rezultate anticipate demonstraţia, observaţia,
Unitatea
exerciţiul
compoziției
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale 1 a. materiale: caietul de
1.2 (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, schițe şi notițe, bloc de
1.3 plastilină etc.), în vederea obținerii unor desen, creioane, acuarele,
rezultate anticipate tempera, guaşe, albume de
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării artă , manualul
Compoziția cu
ARTA ÎN diferitelor materiale, prin experiment practic b. procedurale:
XXI dominantă
COMPOZI COMPOZIȚIA - generarea de forme expresive prin diverse conversaţia, explicaţia,
X verticală,
ȚIE tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor demonstraţia, observaţia,
orizontă , oblică
activități individuale și de grup exerciţiul
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici c. forme de organizare a
și materiale diferite colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
XXX ARTA ÎN COMPOZIȚIA Organizarea 1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării 1 a. materiale: caietul de
COMPOZI spațiului închis 1.3 prin limbaj vizual (de exemplu, analiza de schițe blocul de desen ,
ȚIE sau deschis prin 2.2 portret - subiecte comune - tehnici și mijloace șabloane, acuarele, guaşe,
linie şi pată 3.1 de expresie diferite) tempera, pensulă, material
Centrul de - selectarea intenționată a diverselor materiale textil, hârtie creponată,
interes (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, foarfecă, manualul
plastilină etc.), în vederea obținerii unor b. procedurale:
rezultate anticipate conversaţia, explicaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării demonstraţia, observaţia,
diferitelor materiale, prin experiment practice exerciţiul
- generarea de forme expresive prin diverse c. forme de organizare a
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor colectivului: activitate
activități individuale și de grup frontală, activitate
- schițarea unor compoziții folosind diferite individuală
tipuri de linii
- realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
- jocuri de creativitate şi culoare brainstorming
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru
pentru realizarea unui produs finit
1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării 1 a. materiale: caietul de
1.2 prin limbaj vizual (de exemplu, analiza de schițe blocul de desen,
1.3 portret - subiecte comune - tehnici și mijloace mapa de lucrări, albume de
3.2 de expresie diferite) etc artă, manualul
- selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale:
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, conversaţia, explicaţia,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor demonstraţia, observaţia,
ARTA ÎN
XXX Comentariu de rezultate anticipate exerciţiul
COMPOZI COMPOZIȚIA
I artă - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c. forme de organizare a
ȚIE
diferitelor materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
- generarea de forme expresive prin diverse frontală, activitate
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor individuală
activități individuale și de grup
-realizarea comentariului de artă pentru o
lucrare ce apartține unui pictor cunoscut, dar si
pentru o lucrare proprie, in scris
XXX ARTA ÎN VEDERE DE Periodizare pe 1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării 1 a. materiale: caietul de
II COMPOZI ANSAMBLU continente şi 1.3 prin limbaj vizual (de exemplu, analiza de notițe albume de
ȚIE ASUPRA milenii portret - subiecte comune - tehnici și mijloace artă,manual,fișă de lucru,
ISTORIEI ARTEI de expresie diferite) etc manualul
- selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale:
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, conversaţia, explicaţia,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor demonstraţia, observaţia,
rezultate anticipate exerciţiul
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c. forme de organizare a
diferitelor materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
- generarea de forme expresive prin diverse frontală, activitate
UNIVERSALE
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor individuală
activități individuale și de grup
- observarea pe imagini, reproduceri de artă a
modului in care ă eevoluat artă de-a lungul
timpului, pe diferite teritorii
- identifiicarea diferențelor cultural- artistice
dintre popoare, secole
1.1 -realizarea copertei pentru mapa personală 3 a. materiale: lucrările
1.2 -folosirea tuturor noțiunilor de artă învățate realizate pe parcursul anului
1.3 - stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru școlar, fișă de lucru, fișă de
3.2 pentru realizarea unui produs finit evaluare, bloc de desen,
acuarele, tempera, guaşe,
XXX
pensule, pahar, carton,
III RECAPITULARE
ARTA ÎN Călătoria mea foarfecă,
XXX FINALĂ
COMPOZI în universul b. procedurale:
IV EVALUARE
ȚIE artei plastice conversaţia, explicaţia,
XXX FINALĂ
demonstraţia, observaţia,
V
exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală

Evaluare