Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

„Desenul nu este un exerciţiu al unei dexterităţi deosebite, ci mai presus


de toate un mijloc de a exprima stări de spirit şi sentimente intime.”

Henri Matisse
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ Manolache Costache Epureanu” Bârlad
DATA: 20. 05. 2014
ÎNVĂŢĂTOR: Hreniuc Daniela
CLASA: I C
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
SUBIECTUL: „Margarete”
FORMA DE REALIZARE : dactilopictură, mototolire, lipire, decupare după contur, îndoire, tăiere, stropire, amprentare
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: să realizeze o compoziţie plastică folosind tehnicile şi elementele studiate

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei
2.3. Realizarea de obiecte/construcții/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile
2.4. Transformarea unor materiale folosind o tehnică simplă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să aleagă culorile necesare compoziției;


O2 - să respecte etapele desenării prin tehnicile propuse;
O3 - să mânuiască în mod corect instrumentele de lucru ;
O4 - să adopte o poziţie corectă şi comodă pentru lucru;
O5 - să manifeste creativitate în elaborarea lucrării;
O6 - să evalueze lucrările, ţinând cont de finalizare, corectitudine, aspect estetic

RESURSE:

a). metodologice:

- strategia didactică: dirijată, inductiv-deductivă;


- metode şi procedee: conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, munca independentă, instructajul, turul galeriei;

- forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe ;

- mijloace didactice : lucrări model, acuarele, pensule, coli colorate şi albe, hârtie creponată, foarfecă, lipici, laptop, puzzle, şerveţele

b). bibliografice :

1. Curriculum Naţional, ,,Programe şcolare pentru învăţământul primar”, Bucureşti, 2013;


2. Cojocariu, V., Mihaela, ,,Teoria şi metodica instruirii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002;
3. Jenei, Georgeta, Bârlovan, Anemaria, Lăutaş, Rodica, ,,Sunt meşter mare! – Colaje pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani”,
Editura Erc Press, Bucureşti, 2006

c). umane: 25 elevi repartizaţi în 4 grupe

d). temporale: 45 minute


Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei procedee organizare
1. Moment Se pregăteşte clasa pentru începerea activităţii. instructajul Activitate
organizatoric Datorită modului de desfăşurare a lecţiei, trebuie frontală
insistat asupra locului fiecăruia în bănci.
Activitatea se va desfăşura pe grupe în funcţie de
tehnicile folosite.
2. Actualiza- Adresez câteva întrebări legate de cunoştinţele conversaţia Activitate
rea teoretice despre culori (calde, reci, primare, binare). frontală
cunoştinţelor
3. Captarea Elevii vor lucra un puzzle, iar imaginile descoperite munca puzzle Activitate Aprecieri
atenţiei sunt margarete. independentă individuală verbale
Se poartă o discuţie referitoare la anotimpul de conversaţia Activitate
primăvară, apoi elevii vor asculta „Povestea frontală
margaretei” trimisă de Zâna Florilor printr-o scrisoarea
scrisoare.
4. Anunţarea Anunţ faptul că: conversaţia Activitate Observarea
temei şi a - vom realiza compoziţii prin mai multe tehnici de frontală sistematică
obiectivelor lucru reprezentând margareta
operaţionale
5. Intuirea Prezentarea unor planşe cu margarete. observaţia planşe model Activitate Observarea
modelului Se discută despre realizarea acestora şi tehnicile explicaţia frontală sistematică
folosite.
6. Realizarea ⋆ Activitatea se va desfăşura pe grupe în funcţie de exerciţiul fond muzical Activitate pe Observarea
lucrării tehnicile folosite: grupa anemonelor, grupa explicaţia planşe grupe sistematică
micşunelelor, grupa panseluţelor, grupa garofiţelor acuarele
 Se intuiesc materialele şi instrumentele hârtie
lucru; creponată
 Se precizează tehnicile de lucru folosite: lipici
Grupa anemonelor - mototolire şi lipire; foarfecă
Grupa micşunelelor – decupare după contur,
îndoire, tăiere, lipire;
Grupa panseluţelor – pictură;
Grupa garofiţelor – dactilopictură
⋆ Pentru fiecare model se va demonstra şi explica
tehnica de lucru.
 Pe acordul „Anotimpurilor” lui Vivaldi
elevii vor trece la realizarea efectivă a
lucrărilor;
• Urmăresc şi ajut elevii care cer sprijin.
• Dau indicaţii şi fac observaţii individuale sau
globale.
7. Asigurarea Le cer elevilor să-şi imagineze că sunt o floare. Ei conversaţia Activitate Aprecieri
retenţiei şi a trebuie să menţioneze numele acesteia şi să frontală verbale
transferului motiveze alegerea.
8. Evaluarea Lucrările realizate vor fi expuse pe macheta observaţia Activitate Evaluare
lucrărilor primăverii. turul galeriei frontală reciprocă
Evaluarea lucrărilor se realizează astfel: fiecare conversaţia
elev va lipi o faţă zâmbitoare în dreptul lucrărilor
care l-au impresionat de pe macheta primăverii. Nu
vor aprecia lucrările colegii din aceeaşi grupă.
Elevii care apreciază lucrările colegilor vor ţine
cont de următoarele criterii:
- finalizarea lucrării;
- corectitudinea;
- aspectul estetic;
- acurateţea.
9. Aprecieri • Se fac aprecieri asupra modului de lucru al tuturor analiza planşele Aprecieri
şi concluzii elevilor. rezultatelor realizate de verbale
• Se evidenţiază cele mai reuşite lucrări. activităţii elevi