Sunteți pe pagina 1din 1

CERINTE PENTRU REALIZAREA REFERATULUI

1. Identificarea unui grup de 20-30 de subiecti (DOAR UNA dintre categoriile):


- adolescenţi (14/15 – 18/19 ani, elevi de clasele a VII-a, a VIII-a sau liceu, cls. IX - XII)
- tineri (19/20 – 35 ani), inclusiv studenti
- adulţi (una dintre categoriile 35 – 50 ani ori 50 - 65 ani)

2. Date statistice cu privire la eşantion, astfel:


 numărul total de subiecţi chestionati
 distributia subiectilor pe varste
 distribuţia subiecţilor pe sexe (x din total femei; y din total bărbaţi)
 distributia subiectilor dupa mediul de provenienta (urban / rural)

- Procedaţi la fel pentru toate subpunctele din „informaţiile generale”: statul marital pt.
adulți, statutul socio-economic, clasa/școala absolvită, etnie, convingeri religioase, nr.
frați/surori, nr. copii pt adulți etc.

3. Aplicarea chestionarelor:
 SCOALA IN PERCEPTIA ADOLESCENTILOR (PT. ADOLESCENTI)
 CHESTIONARUL VALORILOR EDUCAȚIONALE ȘI FAMILIALE (PT. TINERI)
 CHESTIONARUL VALORILOR EDUCATIONALE SI FAMILIALE (PT. ADULTI)

4. Structura referatului:
 Introducere de 1,5 pagini despre caracteristicile vârstei subiecților (din bibliografia indicată)
 Comentarii pe itemii chestionarelor după modelul atașat
 Opinii personale cu privire la raspunsurile grupului chestionat (ca încheiere sau concluzii), o
pagină.

Important!

 Se va asigura confidentialitatea raspunsurilor la chestionar!! (nu se vor solicita numele


subiectilor)
 Se va insista pentru sinceritatea raspunsurilor
 Datele privitoare la mediile școlare și la disciplinele mai mult sau mai putin agreate de
catre elevi, nu se prelucrează
 Se vor atasa chestionarele completate de catre subiecti, la fiecare dosar
 Facultativ, pot fi realizate grafice comparative, histograme, placinte etc
 Se tipărește materialul față-verso, se perforează și se îndosariază (se atașează și
formularele aplicate, la final)
 Se trimite materialul (sinteza) și pe e-mail, la adresa lauragiurgiu31@yahoo.com.

S-ar putea să vă placă și