Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR

Acest chestionar se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar. În urma


aplicării acestui chestionar doresc să aflu care este „Rolul jocului didactic în activitatea
de educare a limbajului la preșcolari” și cât de des se folosește jocul didactic la grupă.
Acest chestionar este confidențial.

Pentru completarea acestui chestionar citiți cu atenție fiecare întrebare și răspundeți sau
încercuiți variant de răspuns pe care o considerați corespunzătoare.

Vă mulțumesc!

1. Care este sexul dumneavoastă?

a. Feminin

b. Masculin

2. În care din următoarele niveluri de învățământ vă desfășurați activitatea didactică?

a. Învățământ preșcolar

b. Învățământ primar

c. Învățământ gimnazial

3. Care este mediul unde va desfășurați activitatea?

a. Mediul urban

b. Mediul rural

4. Care este experiența dumneavoastră profesională?

a. 1- 2 ani; b. 3-5 ani; c. 6-10 ani; d. 11-15 ani;


e. 16-20 ani; f. 21-25 ani; g. 26-30 ani; h. 31-40 ani;
5. În instituția de învățământ în care lucrați sunteți:

a. Suplinitor

b. Titular

6. Ce metode de predare – învățare utilizați la clasă?

a. Moderne

b. Tradiționale

7. Ce metode tradiționale folosiți?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

8. Ce metode moderne folosiți?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

9. Folosiți la clasă metoda jocului didactic?

a. Da

b. Nu

Motivați răspunsul ales.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .
10. În ce măsură folosiți la clasă jocul didactic?

a. În mare măsură

b. Cu moderație

c. În mică măsură

d. Deloc

11. Ce jocuri didactice folosiți la clasă?

………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………...
………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………….

12. Ce materiale didactice folosiți la realizarea jocurilor didactice?

………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………...
………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………….

13. Ce abilități dezvoltă jocul didactic?

………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………...
………….
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………