Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Denumirea unităţii de învăţământ _____________________________________________


Localitatea _____________________________________
Strada ___________________________________ Nr _________
Cod poştal ______________
Telefon _______________________ Fax _______________________

Nr.de înregistrare _________ / data ____________

A D EV E R I N ŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că domnul (doamna):
Numele şi prenumele _______________________________________________________________
CNP __________________, absolvent al ______________________________________
specialitatea __________________________________ este încadrat(ă) în unitatea noastră, pe catedra
de __________________________________ având funcţia didactică de ____________________,
gradul didactic ________ obţinut în anul _________ şi vechime în învăţământ de _____ ani .
Este inscris(ă) pentru obţinerea gradului didactic ______ în sesiunea __________________.
În ultimii 5 ani a obţinut un număr de _______ Credite Profesionale Transferabile (CPT).
Se eliberează prezenta pentru înscriere la cursurile Casei Corpului Didactic Sălaj.

DIRECTOR, SECRETAR,

NOTĂ:
Pentrtu stabilirea corectă a numărului de Credite Profesionale Transferabile (CPT) veţi
consulta baza de date a Responsabilului cu Dezvoltarea Profesionala (RDP) din unitatea d-
voastra

Textele marcate cu roşu nu se trec în adeverinţă !