Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIUL ELEVILOR – ARIEŞENI 2001

DREPTURILE COPIILOR
EXERCIŢIU DE ÎNCĂLZIRE: VÂNĂTOAREA

Împărţiţi o coală de hârtie în 6 dreptunghiuri. Pe fiecare dreptunghi notaţi:


1. Vorbeşte fluent limba enegleză (să demonstreze!).
2. Are un frate.
3. Nu a făcut meditaţii.
4. Ştie un banc bun (să-l spună!).
5. S-a culcat după ora 24.
6. Face parte din Consiliul Elevilor pe şcoală.

În cel mai scurt timp, încercaţi să obţineţi câte o semnătură de la 6 persoane distincte ce
corespund acestor caracteristici. Cine termină primul strigă BINGO!

EXERCIŢIUL I

În 5 minute notaţi împreună cu colegul din partea dreaptă tot ceea ce ştiţi despre drepturile
copiilor. După aceea, prin discuţii frontale vom completa împreună ciorchinele de informaţii pe
coala de flip-chart.

© Ema PANGRATI, Şcoala Nr. 38 „Grigore Moisil” GALAŢI 1


CONSILIUL ELEVILOR – ARIEŞENI 2001

EXERCIŢIUL II

Citiţi împreună cu colegul textul „Declaraţia drepturilor copilului” şi după un sfert de oră ne vom
întoarce la ciorchine şi împreună vom completa cu informaţiile din text.

ÎNTREBARE DE REFLECŢIE

Consideraţi că un copil are dreptul la o opinie în ciuda faptului că este imatur psihic şi fizic?

Ca să răspundeţi la acestă întrebare veţi folosi LINIA VALORILOR ca exerciţiu de exprimare a


opiniilor şi de investigaţie independentă: vă veţi aşeza pe o linie pe care vă veţi alege o poziţie. La
un capăt se vor situa cei care au argumente pro şi la celălalt capăt cei care au argumente contra.
Indecişii se vor situa între cele două poziţii. Veţi discuta cu vecinii din dreapta şi din stânga punctul
vostru de vedere iar în final vom stabili împreună câteva concluzii.

EXERCIŢIUL III

Vă invit ca în grupuri de câte 5 elevi să realizaţi un poster care să evidenţieze cum vedeţi voi
respectarea drepturilor copiilor în România. După 20 de minute de lucru efectiv, vom face împreună
TURUL GALERIEI şi vom ruga profesorii însoţitori să ne transmită un gând pentru fiecare poster.

În ÎNCHEIERE vă rog să raspundeţi la următoarele întrebări:

 Care este cea mai importantă idee pe care am discutat-o astăzi?


 Ce întrebări aveţi?
 Aveţi un comentariu de făcut?
 Aveţi o critică de adus? (Dacă se poate numai una…)

PE MÂINE!

© Ema PANGRATI, Şcoala Nr. 38 „Grigore Moisil” GALAŢI 2


CONSILIUL ELEVILOR – ARIEŞENI 2001

CONSILIUL ELEVILOR

EXERCIŢIU DE ÎNCĂLZIRE:

Vă aşezaţi în cerc. Invitaţi alături de voi şi profesorii însoţitori. Voi arunca o minge la un elev, îmi
voi striga numele şi o caracteristică personală proprie şi apoi ies din grup. La fel veţi proceda şi voi.
Ultimul va spune o caracteristică a grupului.

EXERCIŢIUL I

În grupe de câte 5 elevi, vă invit să raspundeţi la următoarele întrebări:

 Ce vă place la şcoala voastră?


 Ce aţi vrea să schimbaţi?

© Ema PANGRATI, Şcoala Nr. 38 „Grigore Moisil” GALAŢI 3


CONSILIUL ELEVILOR – ARIEŞENI 2001

Pentru a vizualiza opiniile voastre, prezentaţile pe o coală de flip - chart prin desen, text sau alte
reprezentări. După 20 de minute vă rog să vă afişaţi creaţia şi să desemnaţi un raportor care va
explica în plen ideile voastre.

EXERCIŢIUL II

Aveţi în şcoală Consiliul Elevilor. V-aţi întrebat vreodată de ce avem nevoie de Consiliul Elevilor?
În textul pe care vi-l voi oferi vă prezint regulamentul de funcţionare a Consiliului
Elevilor de la Şcoala Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa realizat de doamnele Anca
Iuliana Tîrcă şi Mirela Mihăiescu, formatori în cadrul proiectului „Lectura şi scrierea pentru
dezvoltarea gândirii critice”. Împreună cu un coleg, vă invit să citiţi cu atenţie acest text. Începeţi să
vă puneţi reciproc întrebări, pe rând, asupra pasajelor, pe măsură ce le citiţi. La final, realizaţi un
jurnal dublu: împărţiţi în două, pe verticală, paginile unui caiet. În stânga notaţi pasajele din text
care vi se par importante iar în dreapta consemnaţi propriile comentarii. După 20 de minute, vă rog
să prezentaţi grupului ce aţi scris în jurnale.

EXERCIŢIUL III

După acest studiu vă propun un joc de rol. Veţi realiza o întrunire a Consiliului Elevilor în care veţi
alege un preşedinte, un secretar şi un profesor de legătură prin orice procedeu doriţi. Presupunem că
toţi cei 20 de elevi sunt consilieri în C. E. pe şcoală. Cel care concurează pe postul de preşedinte va
realiza o PLATFORMĂ PROGRAM pe care o va afişa în sală:

DACĂ VOI FI ALES…

VĂ UREZ SUCCES ÎN ALEGERI!

© Ema PANGRATI, Şcoala Nr. 38 „Grigore Moisil” GALAŢI 4


CONSILIUL ELEVILOR – ARIEŞENI 2001

EXERCIŢIU DE ÎNCĂLZIRE/EXERCIŢIU DE COMUNICARE NONVERBALĂ

Voi împărţi grupul în două subgrupe. Fiecare subgrup are o coală


de flip-chart.
Liderul informal al fiecărui subgrup scrie pe coală un cuvânt de
început. Restul membrilor subgrupului trece pe rând şi scrie un
cuvânt pentru a alcătui în final o frază. Dar înainte de a da startul la
acest exerciţiu, voi preciza: fraza se va referi la tabăra activă de la
Arieşeni.
Fiecare echipă va prezenta fraza şi va face comentariile de
rigoare!

EXERCIŢIUL I

Analizaţi pe grupe de şcoli REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI


ELEVILOR de la Şcoala “Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa. Adaptaţi acest regulament
tipului vostru de şcoală. După 30 de minute fiecare şcoală va prezenta un proiet de regulament de
funcţionare a C.E. Invitaţi şi profesorii voştri să vă dea o mână de ajutor!

EXERCIŢIUL II

Identificaţi calităţile unui consilier, preşedinte, secretar şi profesor de legătură ( prin brainstorming),
mai întâi în perechi şi apoi în grupe de câte patru. Desemnaţi un raportor pentru fiecare grupă
pentru a prezenta în plen.

EXERCIŢIUL III

Realizaţi, în grupe de câte 5 elevi, agenda unei întâlniri a C.E. pe şcoală. În fiecare grupă, vă alegeţi
un secretar, un preşedinte, un profesor de legătură şi 2 consilieri. Puteţi folosi ca model de agendă
următoarea schemă:

AGENDĂ

DATA:
LOCUL:
ORA:
PROBLEME ALE ŞCOLII:
REGULILE CONSILIULUI ELEVILOR:
ACTIVITĂŢI ALE ŞCOLII:

ÎNCHEIERE
© Ema PANGRATI, Şcoala Nr. 38 „Grigore Moisil” GALAŢI 5
CONSILIUL ELEVILOR – ARIEŞENI 2001

FIŢI SINCERI ŞI RĂSPUNDEŢI LA URMĂTOARELE CERINŢE:

1.Enunţaţi trei idei pe care intenţionaţi să le aplicaţi în şcoală.


2. Există întrebări de care n-aţi scăpat?
3. Aduceţi o critică seminarului (numai una!).

© Ema PANGRATI, Şcoala Nr. 38 „Grigore Moisil” GALAŢI 6

S-ar putea să vă placă și