Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Gimnazială Cochirleanca

Profesor:

Plan de lecţie

Clasa: a VIII-a

Obiectul: Istoria Românilor

Unitatea de învăţare: Statul medieval şi instituţiile sale

Tema: Întemeierea Ţării Româneşti

Competenţe generale: 1.Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de


secialitate
4.Folosirea resurselor care susţin învăţarea
permanentă

Competenţe specifice: 3.7, 3.6, 3.8

Concepte operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să:


- cognitive
-să menţioneze contextul internaţional şi intern ce au favorizat
întemeierea statului Ţara Românească
-să prezinte etapele întemeierii Valahiei
- să analizeze documentele istorice prezentate
- afective:
- să aprecieze rezistenţa românilor în faţa ungurilor la Posada
- psihomotrice:
- să localizeze la hartă principalele formaţiuni politice din Transilvania
din sec. IX-XI şi de la S de Carpaţi din sec.XII;să arate la hartă cuprinsul
statului Ţara Românească

Tipul lecţiei: Mixtă

Nr. Ore : 1

Resurse: manualele alternative, documentul istoric, harta României, Video-


proiector, CD
Bibliografie: manualele alternative, P. D. Popescu ,,Istoria românilor pentru
toţi copiii,,, Ed.Coresi, Bucuresti, 1998,
Neagu Djuvara ,, O scurtă istorie a românilor povestită celor
tineri. 10 lecţii de istorie,,Ed. Humanitas
Metode şi tehnici: explicaţia, problematizarea, dezbaterea, lucrul cu
documentul istoric, eseul de 5 min.

Evaluarea: orală şi scrisă

Scenariu didactic

I.Moment organizatoric: Notarea absenţelor.Curăţenia clasei ( 2 min.)

II. Reactualizarea cunostintelor: se realizeaza un ciorchine pe tablă de


catre profesor cu ajutorul elevilor pentru a recapitula ,,Primele formaţiuni
politice româneşti,, şi ,,Transilvania de la voievodat la principat,, ( 13 min.)

Obştea sătească cneaz stratificare socială

Voievodate, cnezate, VLAH, VOLOH, VALAH ,,Gesta hungarorum,,


ţări
Menumorut, Glad, Gelu- sec.IX

Ahtum, Gyla-sec. XI
1247-Diploma Cavalerilor Ioaniţi

Ţara Severinului
Voievodetule lui Litovoi şi Seneslau
Cnezatele lui Ioan şi Farcaş
jupan Dimitrie,jupan Gheorghe-sec.X
Tatos,Sestlav, Satza-sec.XI
Ţara Cavarnei
Unguri

1176-Leustachiu- secui,saşi
Voievod apărarea graniţelor,
stimularea dezv.economice

Catolicism- TRANSILVANIA ,,Unio troum nationum,,


1366 –excluşi cei necatolici românii-excluşi

comitate,scaune,districte

1526-Ungaria –înfrântă de turci

1541-centrul Ungariei-paşalâc-
- Principat autonom sub suzeranitate otomană

III.Transmiterea de noi cunoştinţe: Întemeierea Ţării Româneşti ( 30


min.)

Contextul internaţional: - formarea Hanatului Hoardei de Aur-factor de


echilibru
- criza dinastică din regatul maghiar
- bulgarizarea statului Asăneştilor

Contextul intern: - 1247 -,,Diploma Cavalerilor Ioaniţi,,


- stratificarea societăţii

Etape: I. 1277-1279- iniţiativa lui Litovoi de a înlătura suzeranitatea


maghiară nu are succes
1291-,,descălecatul,, lui Negru-vodă din Făgăraş la Câmpulung
Basarab I (?1310- 1352)- desăvârşeşte unificarea formaţiunilor
prestatale subcarpatice şi înlătură suzeranitatea maghiară prin victoria de la
Posada (9-12 nov. 1330); îndepărtează prezenţa tătară de la N de gurile
Dunării ( Basarabia)

II. urmaşii lui Basarab consolidează noul stat:


-Nicolae Alexandru ( 1352-1364)- domn autocrat
- 1359- întemeiază prima mitroolie
ortodoxă la Curtea de Argeş;
- Vladislav-Vlaicu ( 1364-1377)- 1370- întemeiază a doua mitropolie
ortodoxă la Severiv
- bate monedă proprie
- înfiinţează cancelaria domnească.

Pntru a realiza o înţelegere mai profundă a noţiunilor se includ în


lecţie două momente audio: Neagu Djuvara ,, O scurtă istorie a românilor
povestită celor tineri. 10 lecţii de istorie,,: ,,Momentul 1330,, şi ,,Urmaşii lui
Basarab,, ( 7 min.).Elevii ascultă şi pot interveni pe parcursul desfăşurării
lecţiei pntru a prezenta noţiunile noi, realizându-se o predare activă.

IV.Verificarea cunoştinţelor- 5 min:


-eseul de 5 min.: Scrieţi un lucru pe care l-aţi învăţat din lecţie şi
formulaţi o întrebare pe care o mai aveţi în legătură cu aceasta.