Sunteți pe pagina 1din 2

Discursul regelui Ferdinand pe front – 22 martie 1917

Ostaşi, cu inima plină de nădejde vă salut azi pe voi, ostaşi din armata II-a
care de mai multe luni aţi opus o rezistenţă nebiruită tuturor încerărilor
vrăjmaşilor de a rupe liniile noastre. Voi staţi aici la un post de onoare păzitori
neobosiţi ai hotarului Ţării, expuşi la atacurile unui vrăjmaş care în trufia lui
crede că toţi trebuie să se închine lui, că toate drumurile, toate uşile sunt
deschise lăcomiei sale de stăpânire, prin vitejia voastră bărbătească l-aţi
învăţat să priceapă „pe aci nu se trece”.

Am venit azi între voi să vă aduc prinosul meu de recunoştinţă pentru modul
cum v-aţi luptat până acuma şi să împart acelor care s-au distins îndeosebi,
răsplăţile lor, dar mulţumirea mea vă îmbrăţişează pe voi toţi care v-aţi condus
ca nişte ostaşi vrednici de dragostea ce Ţara vă poartă , şi de la care Ţara şi
Regele vostru mai aşteaptă multe fapte eroice.

Dincolo de ţinuturile bogate dar pustiite acuma stau fraţii noştri şi suferă sub
jugul nemilos al unui vrăjmaş care fără cruţare a cotropit o mare parte a iubitei
noastre Ţări şi care suge până la cea din urmă picătură de viaţă a unei
populaţii chinuite şi batjocorite în cele mai sfinte sentimente ale ei. Acolo zic
sub ţarinele sfinţite de sângele lor mii de viteji care şi-au dat viaţa pentru
mărirea patriei, ei toţi vă cheamă, ei toţi aşteaptă de la voi să goniţi din
pământul românesc armatele vrăjmaşe, să înfigeţi drapelele voastre
victorioase iarăşi în pământul strămoşesc.

Vă mai aşteaptă lupte grele, căci drumul este lung, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu îl veţi străbate ca biruitori.

Vouă fiilor de ţărani care aţi apărat cu braţul vostru pământul unde v-aţi
născut, unde aţi crescut, vă spun Eu, Regele vostru că pe lângă răsplata cea
mare a izbândei care vă asigură fiecăruia recunoşinţa neamului nostru întreg,
aţi câştigat totodată dreptul a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pe
care v-aţi luptat. Eu, Regele vostru, voi fi întâiul a da pildă. Vi se va da şi o
largă participare la treburile statului. Arătaţi – scumpii mei ostaşi – demni de
încredere ce Ţara şi Regele vostru pun în voi şi împliniţi-vă ca până acuma
datoria voastră cu sfinţenie.

Să trăiască scumpa noastră Ţară şi viteaza ei armată, nădejdea şi fala ei!