Sunteți pe pagina 1din 1

Golovei Lilia „28 ore pentru cariera mea”, Chișinău: Primex Com, 2015, p.

20

Lucru în grup Clasificarea profesiilor


- Există mai multe clasificări ale profesiilor. În prezent cel mai des este utilizată clasificarea
profesorului E. Klimov care împarte profesiile în 5 tipuri după criteriul obiectului activității de
muncă:
 om-natură –profesiile legate de cultura plantelor, silvicultură şi vitărit;
 om-tehnică –profesiile tehnice;
 om-om - profesiile din sfera de deservire a populaţiei şi cele care solicită
comunicare intensivă;
 om-sistem de semne - profesiile ce ţin de calcule, cifre, litere, precum şi
profesiile din sfera muzicii;
 om-imagine artistică - profesiile ce ţin de creaţia artistică.
- Prima clasificare a fost propusă de istoricul rus Tatișcev V. în sec. XVIII. Ea, de asemenea,
includea 5 tipuri: științe necesare, științe utile, științe distractive, științe zadarnice, științe
dăunătoare:
Exemple de profesii pe care elevii ar putea să le includă:
 științe necesare - educația, sănătatea, economia, dreptul;
 științe utile - agricultura, fizica, biologia, matematica;
 științe distractive - literatura, arta;
 științe zadarnice - alchimia, astrologia;
 științe dăunătoare - vrăjitoria.