Sunteți pe pagina 1din 5

Subcarapații

a) Subcarpații Moldovei
1. Limite: sunt cuprinși între Valea Moldovei și Valea Trotușului;
2. Geneză: s-au format prin încrețirea scoarței terestre;
3. Aspect: sunt o asociere de dealuri și depresiuni:
1. Un șir de dealuri: Pietricica, Runcu;
2. Un șir de depresiuni: Bistrița, Neamț.
4. Resurse naturale:
1. Petrol și gaze naturale;
2. Sare;
3. Cărbuni;
4. Roci: gresii, argilă, marmă, nisip, pietriș.
5. Altitudine maximă: 911 metri;

b) Subcarpații de Curbură
1. Limite: sunt cuprinși între Valea Trotușului și Valea Dâmboviței;
2. Geneză: s-au format prin încrețirea scoarței terestre;
3. Aspect:
a. Două șiruri de depresiuni (submontane și intracolinare):
Vrancei, Policiori;
b. Două șiruri de dealuri: Ciolanu, Istrița.
4. Resurse naturale:
1. Petrol și gaze naturale;
2. Sare;
3. Cărbuni;
4. Roci: gresii, argilă, marmă, nisip, pietriș.
5. Altitudine maximă: 1012 metri;

1/ 5
c) Subcarpații Getici
1. Limite: sunt cuprinși între Valea Dâmboviței și Valea Motrului;
2. Geneză: s-au format prin încrețirea scoarței terestre;
3. Aspect:
A. Depresiune subcarpatică: Olteană;
B. Depresiuni intracolinare: Târgu Jiu, Tismana.
4. 2 șiruri de dealuri: Măgurile Vâlcene, Măgurile Argeșene
5. Resurse naturale:
1. Petrol și gaze naturale;
2. Sare;
3. Cărbuni;
4. Roci: gresii, argilă, marmă, nisip, pietriș.
6. Altitudine maximă: 1021 metri

2/ 5
d) Podișul Dobrogei
1. Limite: este cuprins între Dunăre și Marea Neagră;
2. Geneză:

A. Podișul Dobrogei de Nord s-a format prin eroziunea unor


munți hercinici;

B. Partea centrală, Podișul Casimcei, este cea mai veche


regiune, formată prin eroziunea unor munți din perioada
caledoniană;

C. Podișul Dobrogei de Sud s-a format prin depunerea de


sedimente erodate din partea de nord, peste care s-a depus
și un strat de loess (rocă prăfoasă de culoare galbenă);
3. Tip genetic de relief: carstic, cu peșteri și chei;
4. Alcătuire petrografică: granit, bazalt, argilă, marmă, pietriș,
calcar, șisturi verzi.
5. Resurse naturale:
1. Terenuri agricole (floarea-soarelui, podgorii);
2. Cupru și minereuri complexe;
3. Caolin;
4. Petrol și gaze naturale
6. Subdiviziuni + altitudini:
A. Masivul Dobrogei de Nord (M. Măcin 467 metri): Dealurile
Tecuci, Podișul Casimcei;
B. Podișul Dobrogei de Sud (200 metri): Negru Vodă, Olteni,
Medgidiei

3/ 5
e) Podișul Mehedinți
1. Limite: este cuprins între Dunăre și Motru;
2. Geneză: în orogeneza alpină, culmile sunt erodate, de tip
platformă;
3. Tip genetic de relief: carstic;
4. Alcătuire petrografică: șisturi cristaline și calcare;
5. Resurse naturale: păduri de stejar și roci de construcții,
calcare
6. Altitudine maximă: 650 metri;
7. Sohodoluri: ape care dispar și reapar în scoarța terestră sau
în peșteri;

f) Podișul Getic
1. Limite: este cuprins între Dunăre și Valea Dâmboviței;
2. Geneză: depunerea de sedimente aduse de râuri din Carpați și
Subcarpați pe locul unei foste mări;
3. Tip genetic de relief: interfluvii, platforme;
4. Alcătuire petrografică: la contacul cu Subcarpații apar și
gresii, argile, pietriș, nisip;
5. Resurse de subsol: petrol și gaze naturale și cărbuni inferiori
(lignit, Bazinul Motru-Rovinari);
6. Altitudini: cuprinse între 400 și 600 metri, în funcție de
direcția de curgere a râurilor;
7. Subdiviziuni: platforma Strehaia, platforma Jiului, platforma
Oltețului, platforma Cândești, platforma Cotmeana;
8. Este cea mai reprezentativă zonă piemontană (Piemontul
Getic).

4/ 5
g) Podișul Moldovei
1. Limite: N-E României între Valea Prutului, Carpații Orientali
cu Valea Siretului (vest), la sud Câmpia Română;
2. Geneza: depunerea de sedimente aduse de râuri din munți pe
locul unei foste mări; partea de N-E face parte din platforma
est-europeană și a suferit o coborâre lentă;
3. Tip genetic de relief: cueste (coaste);
4. Resurse naturale: păduri de stejari și terenuri agricole;
5. Altitudini:
A. 620 metri – Podișul Sucevei;
B. 300-400 metri – Podișul Bârladului;
C. 250-300 metri – Câmpia Moldovei.
6. Câmpie = este dată în sens agricol.

5/ 5