Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. MECT: 43177/06.10.

2008

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului


Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele Centrul Scolar de Educatie Incluziva Negresti
instituţiei/unităţii de
învăţământ aplicante
Adresa completă Str. Vasile Alecsandri, Nr. 3,Loc. Negresti, Jud. Vaslui, Cod
735200
Nr. de telefon/fax 0235457878/ 023545878
Adresă poştă Nu este cazul
electronică

PERSOANĂ DE CONTACT
Dl/
Nume, Prenume Dna Popa Irina, profesor logoped
Funcţia Sardariu Adriana, profesor de psihopedagogie
Apetrei Maricica, profesor de psihopedagogie

Adresa completă Popa Irina –str. I.L.Caragiale, nr. 3, Negresti, Vaslui


Sardariu Adriana, str. Unirii, blc. N2, sc. A, etj 2 ,Negreşti
Apetri Mihaela ,Negresti/Vaslui
Adresă poştă electronică
Popa Irina –irina.popa2006@yahoo.com
Sardariu Adriana sardariuadriana@yahoo.com
Apetrei Mihaela miaapetrei@yahoo.com

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului “Spre inima bunicilor”
B.2. Categoria în care A. cultural- artistic
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific
(bifaţi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

1
( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:


1.Numar de elevi implicati: 30 elevi

2.Activitati (cross-curriculare, intracurriculare si extrascolare-pentru unitati scolare si


extrascolare –pentru palate si cluburi ale copiilor)propuse, în ordinea în care se vor
desfăşura :
-„Sa colindam in casa bunicilor!”
-„Bunicilor le oferim in dar/ Un martisor cu sanatate!”
-„Astazi va spunem cu drag:Iisus Hristos a inviat!”

3.Numar de parteneri: 2

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului si precizaţi


ţinta strategică a Planului de Dezvoltare Scolara, din care derivă obiectivul
general al proiectului
Argument justificare, context (analiză de nevoi)

Prezentul acord de parteneriat a fost intocmit din dorinta cadrelor didactice implicate
sa cunoasca si sa aplice cunostintele dobandite in urma experientelor pe care le au
procesul instructive –educativ,sa cunoasca preocuparilor fiecarei parti implicate, sa
faca schimb de experienta cu deschidere spre noi oportunitati care privesc actul
educational
Tinta strategica din PDS
Obiectivul general /scopul
-are drept scop derularea unor actiuni comune intre cele doua institutii ,in
vederea stabilirii unei bune comunicari, a realizarii a tot ceea ce se intelege prin
trainice prietenii , a cresterii celor doua institurii prin popularizarea activitatilor.

D.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului


*realizarea unor actiuni extracuriculare ;
*impartasirea experientelor pozitive privind educarea copiilor;
*construirea unui mediu educational care sa motiveze copiii in stabilirea unor relatii
de prietenie si respect fata de persoanele in varsta.
*cultivarea dragostei si respectului pentru persoanele varstnice.

D.3. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul


- 30 elevi ai Centrului Scolar de Educatie Incluziva Negresti
- 70 de persoane varstnice din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti

D.4. Durata proiectului

2
D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos
.

Activitatea nr.: 1
Titlul activităţii:
Octombrie 2018 –-„Sa
iuniecolindam
2020 in casa bunicilor!”
A. Tipul activităţii: cultural- artistic
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2018 –decembrie 2019
LoculDescrieţi
D.5. desfăşurării: Centrul
rezultatele de Asistenta
aşteptate Medico-Sociala
ca urmare Bacesti proiectului
a implementarii
Numărul de participanţi pentru fiecare
- să-şi dezvolte capacităţile de comunicare; categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii
- să-şi formeze deprinderietc): 30 elevi,
corecte 4 cadre didactice,
de relaţionare în grup; 70 persoane varstnice,
personalul din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti,
- să-şi formeze deprinderi de comportare civilizată si de respect invitati pentru
ai comunitatii
locale Bacesti
persoanele in varsta .
Responsabil: Popa Irina, Sardariu Adriana și Apetrei Mia
Beneficiari: membrii grupului tinta cuprinsi in proiect, profesorii care vor participa,
persoanele varstnice din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti, personalul
D.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare
Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bacesti, invitatii comunitatii
şi de evaluare a rezultatelor proiectului
Metode/mijloace de realizare: felicitari, cd player, cantece, poezii, colinde, mici
-daruri.
observarea directa, chestionarul, raportul, fotografii cu produsele finale, cd-uri cu
inregistrari
Modalităţi din cadrul activitatilor,
de evaluare: observarea,schimbul
fisa de de experienta
feed-back, sondaje de opinie
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: prof. Popa Irina, Musatoiu
Carmen, Apetrei Mia si Sardariu Adriana împreună cu 20 de copii de la Centrul
D.7. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului
Scolar Pentru Educatie Incluziva Negresti, într-o zi de decembrie 2018 si 2019 se vor
- Numarul de ore desfasurate in parteneriat
deplasa la Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti pentru a desfăşura activitatea
- Expozitii tematice
„Am plecat sa colindam/ In „casa” bunicilor!”. Activitatea vizează vizitarea
- Postarea pe site-ul scolii a activitatilor si rezultatelor obtinute
Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bacesti, prezentarea unui program de colinde
si poezii dedicate sarbatorii Craciunului, oferirea de mici atentii (desene, felicitari
realizate de copii) persoanelor din centru. Totodata se urmareste si formarea si
D.8. Arătaţirespectului
dezvoltarea care sunt beneficiarii direcţiinşivarsta
fata de persoanele indirecţi ai proiectului
si stabilirea unor relatii de
Directi
prietenie -30 elevi din Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Negresti
cu acestea.
-70 persoane varstnice din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti
Indirecti – familiile
Activitatea nr.:2 elevilor
- personalul centrului
Titlul activităţii: „Bunicilor le medical
oferim in dar/ Un martisor cu sanatate!”
-comunitatea
Tipul activităţii: locala
cultural- artistic
Data/perioada de desfăşurare:martie 2019 –martie 2020
Locul desfăşurării: Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 30 elevi, 4 cadre didactice, 70 persoane varstnice,
D.9. Descrieţi
personalul din impactul
Centrul de estimat al implementării
Asistenta Medico-Sociala proiectului asupra grupului
Bacesti, invitati ai comunitatii
ţintă (elevi,
locale Bacesti cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra
şcolii şi asupra partenerilor
Responsabil: Popa Irina, Musatoiu Carmen, Sardariu Adriana și Apetrei Mia
-Stabilirea
Beneficiari:demembrii
relatii grupului
de prietenie si respect
tinta cuprinsi intre elevii
in proiect, implicati
profesorii care in
vorproiect si
participa,
persoanele varstnice din centru
persoanele varstnice din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti, personalul
-Crestereade
Centrului prestigiului celor doua institutii
Asistenta Medico-Sociala prin popularizarea
Bacesti, activitatilor
invitatii comunitatii
Metode/mijloace de realizare: martisoare, felicitari, cd player, cantece, poezii,
D.10. Arătaţi
colinde, cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului
mici daruri.
-parteneriate intre
Modalităţi de evaluare:institutii,discutii
dar si cu
de comunitatea
grup, observarea, fisa de feed-back, sondaje de
opinie
D.11. Menţionaţi
Descrieţi pe scurtactivităţile
activitatea,de înpromovare/mediatizare
cel mult 5-10 rânduri: Prof.şi de diseminare pe care
Popa Irina, Musatoiu
intenţionaţi
Carmen să le Mia,Jitaru
, Apetrei realizaţi înNicoleta
timpul si implementării
Sardariu Adrianaproiectului
împreunăşicu după
30 deîncheierea
copii de
acestuia
la Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Negresti, într-o zi de martie 2019 si 2020
Diseminarea
se vor deplasaproiectului
la Centrulin descoala, in comunitate,
Asistenta prin informare,
Medico-Sociala Bacesti pentruarticole mass media
a desfăşura
activitatea „Bunicilor le oferim in dar/ Un martisor cu sanatate!”. Activitatea vizeaza
prezentarea unui program
D.12. Specificaţi care sunt de cantece
parteneriisi poezii dedicate
implicaţi sarbatorii
în proiect Martisorului,
şi arătaţi în ce constă
oferirea de mici atentii (desene, felicitari, martisoare) realizate de
parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie copii persoanelor
din Centrul
locală de Asistenta dacă
sau organizaţie, Medico-Sociala Bacesti.
este cazul (cel multSe urmareste si formarea si
o pagină)
dezvoltarea
Nu este cazul respectului fata de persoanele in varsta si stabilirea unor relatii de
3 prietenie cu acestea.

Activitatea nr.:3
Titlul activităţii: „Astazi va spunem cu drag:/ Iisus Hristos a inviat!”
E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Total
Nr. Descrierea Fonduri Finanţare sumă
crt. cheltuielilor proprii externa RON
RON

Deplasare 200 lei - 200 lei


1
Confectionare 400 lei - 400 lei
2 materiale

TOTAL RON 600 lei - 600 lei

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva
(scoala, liceu, palat, club)

Numărul cadrelor didactice Total : 40 Femei: 35 Bărbaţi:5


Numărul elevilor înmatriculaţi Total : 139 Fete: 49 Băieţi:90

F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect


Numărul cadrelor didactice Total : 5 Femei: 5 Bărbaţi:-
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total : 30 Fete: 20 Băieţi: 10
proiect
Numărul claselor/ cercurilor 4 clase de elevi cu deficiente mintale
participante la proiect şi
tipul/profilul acestora
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
An Finanţat Titlul proiectului
de către
2007 MECTS MENS SANA IN CORPORE SANO

4
2012 GRANT PROIECT PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE! GRANTURI
CEDU PENTRU ŞCOLI ÎN DIFICULTATE
,, HAI LA DRUM DAR NU ORICUM ,,

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI

G.1. Instituţia Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti


parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă Com. Bacesti, jud. Vaslui

Nr. de telefon/fax 0235458666/0235458666


Adresă poştă Nu este cazul
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia Ursanu Marius, asistent social
persoanei de contact:

Director C.S.E.I.Negresti, Director C.A.M.S. Bacesti,


Prof. Musatoiu Carmen Ec. Briscaru Ioan

Coordonator proiect,
Popa Irina
Musatoiu Carmen
Sardariu Adriana
Apetrei Mia

Avizat C.A. Data 22.10.2018

S-ar putea să vă placă și