Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Profesor :
Disciplina: Cultură civică Clasa a VIII-a
Timp: 1 oră/săptămână (curriculum nucleu)

Competenţe Numărde Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice orealocate Semestrul
Autoritatea 1.1; 2.1; Autoritate şi ierarhie 1 I
2.2; 3.1; Autoritatea în spaţiul public şi privat 1
4.1; 5.1; Manifestarea autorităţii în regimuri totalitare 1
Manifestarea autorităţii în regimuri democratice 1
Raporturi între cetăţeni şi autorităţi 1
Consecinţele lipsei sau excesului de autoritate 1
Întrebări, exerciţii, aplicaţii 1 S1-S8
Test de evaluare 1

Libertatea şi 1.1; 1.2; 2.3; 5.2 Distincţia între libertatea personală, politică şi cea economică 1 S9-S14
responsabilitatea Libertatea şi respectarea legilor. Delicvenţa juvenilă 1
Libertatea interioară 1
Limite ale libertăţii; privarea de libertate 1
Participarea cetăţenească şi responsabilitatea; decizie, acţiune şi 1
asumarea consecinţelor
Responsabilitatea individuală şi colectivă 1

Recapitulare semestrială 1 S15


Libertatea şi 5.2 Recapitulare 1 S16- S17
responsabilitatea Test de evaluare 1
Dreptatea şi egalitatea 1.1; 1.3; 2.4; 2.5; Dreptate şi nedreptate 1 S18
2.6; 3.2 Tipuri de dreptate 1
Justiţia 1 S1-S6 II
1
1
Competenţe Numărde Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice orealocate Semestrul
Dreptatea, egalitatea şi inegalitatea 1
Rolul statului şi al societăţii civile în realizarea egalităţii sub
diferitele ei forme 1
Utopiile politice 1
Test de evaluare
7
Proprietatea 4.2; 4.3 Formele proprietăţii şi evoluţia lor 1 S7
Dreptul la proprietate 1
S8
2
Proprietatea 1.1; 1.4; 2.7; Proprietatea privată 1 S09-S10 II
4.2; 4.3 Cetăţeanul în calitate de consumator şi de întreprinzător 1

2
Patriotismul 1.1; 1.5; 2.8; 4.4 Ce este patriotismul, cum se manifestă? 1 S11-S15
Identitate naţională şi patriotism 1
Apartenenţă şi loialitate. Atitudini faţă de popor 1
Patriotismul şi integrarea europeană 1
Test de evaluare 1
5

*Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2018-2019.


Clasele a VIII-a au un număr de 33 săptămâni de școală.

S-ar putea să vă placă și