Sunteți pe pagina 1din 1

Tenor Saxophone LE JERK

THIERRY HAZARD

### >
c œJ ∑ Ó
>
Œ ‰ œJ ∑
. œ ˙
‰ Œ . ‰ œ. œ œ- œ. Œ
&

# œ œ œ œ œ œ . .
œ - . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ . œ. œ. œ ˙
## . œœ ˙ œ œŒ ‰
œ
‰ Œ J Ó
7

&
. œ # œ œ œ œ œ œ.
### . 7 œ. œ œ ˙ œ. œ- œ.
. Ó ‰ Ó Œ Œ ∑ Œ Œ
12

&
œ. # œ- œ.
###
∑ Œ Œ ∑ Ó. ‰ j Œ Œ ‰ j Œ Œ ‰ jœ Œ Œ ‰ j
24

& # œ- . # œ-
# œ- œ. # œ- œ.
- -
### j .œ œ . œ. œ œ ˙ .œ œ . œ. œ œ
Œ Œ ‰ ‰ œ œ- œ. ∑ J Ó J
31

& œ. n œ
- ˙ .
# # # œ . œ. œ- œ. >œ >œ œ. œ . œ. œ- œ w
J Œ Œ Ó Œ Ó J ∑ ..
37

&

# . . . œ- œ ˙ -
.œ œ . œ. œ œ œ . œ. œ- œ. >œ >œ œ. œ . œ. œ- œ w
## œ œ œ
J Ó J J Œ Œ Ó Œ Ó J
43 2.

&

### 7
∑ Ó . ‰ j Œ Œ ‰ j Œ Œ ‰ j œ Œ Œ ‰ j œ Œ Œ ‰ n œj œ Œ Œ ‰ n œj
51

& # œ- . # œ- . - . -
# œ- œ. # œ- œ.
2 -œ ˙
œ
### . .
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. .. œ œ . œJ
Œ Œ ‰ j Œ Œ ‰ Ó œ Ó
65

& œ. œ j
œ- . œ- ˙
# . . . œ- œ œ . . - . > > . œ . . œ- œ w 1,2,3 4.
œ œ > > >œ
## œ œ œ œœœ œ œ .. ˙ ‰ œ œ
J J Œ Œ Ó Œ Ó J
73

&
© SE SUNSET 11/16