Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic al lecţiei

Profesorul: Lozinschi Vasile


Disciplina: Fizica
Clasa: VIII-a
Data:
Subiectul lecţiei: Cantitatea de căldură.
Tipul lecţiei: mixtă.
Timpul acordat: 45 min.
Competenţe specifice:
- de achiziţii intelectuale
- de investigaţie ştiinţifică
- de comunicare ştiinţifică
- de achiziţii pragmatice
Subcompetenţe:
-Definirea conceptelor fizice caracteristice cantității de căldură.

Obiective operaţionale, elevii să fie capabili:


O1 :-sa defineasca cantitatea de căldură;
O2: -sa identifice mărimile fizice de care depinde variația temperaturii unui corp.

Metode: explicaţia, modelare, observaţia, experimentul, demonstraţia.


Forme: expunerea orală, lucru independent, lucrul în grup.

Resurse: fişe, dispozitive.


Manual de Fizică pentru cl. VIII-a - Ion Botgros, Viorel Bocancea ed. a III-a 2012.
Ghid de implementare a curriculumului modernizat la treapta gimnazială.
Proiect didactic explicit:

Etapele lecţiei Obiectivele Tehnologii Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare


operaţionale didactice
Evocarea. - notarea absentilor Ascultă profesorul și răspund la
7 min - pregatirea elevilor pentru lectie întrebările adresate.

Realizarea O1, O2 Lucrul III. Insusirea noilor cunostinte (25-30 Elevii lucrează cu manualul,
sensului individual minute). Captarea atentiei: analizează experimentele şi
Procesează a)Se va realiza legatura intre notiunile după dorinţă vin la masa
informaţia. Experiment invatate si titlul lectiei noi, scrierea profesorului şi demonstrează
acesteia pe tabla” Cantitatea de căldură” experimente şi explică,
25 min Demonstrarea b) Vor fi anuntate obiectivele exemplifică.
operationale ( O1, O2)
c) Comunicarea noilor cunostinte.
Fişa de lucru.
Reflecţie O4 Rezolvare de Propun elevilor să rezolve ex.1 pag.37.
problemă Elevii rezolvă problemele. Cum pot afla
Apreciază! necunoscuta din
10 min Individual formula de bază.

Extindere Ex.3 pag.37 –tema pentru acasă. Elevii notează tema pentru
3 min acasă.