Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare a formularului: 8 minute și 30 de secunde

FIŞA DE ÎNMATRICULARE AUTO


Serie sistem C.I. Numărul de Serie imprimat C.I.
înmatriculare I L - -
2. Deţinătorul : Organul financiar (B)
DATE CUMPĂRĂTOR

3. Părinţii : tata
mama Nr.proces verbal ………………………..
Data …………………………..
4. Născut : la data de
Vehiculul al cărui deţinător este menţionat la punctul (A) şi având
în localitatea
5. Nr. de înmatriculare caracteristicile tehnice de la punctul (F) a fost luat în evidenţă:
la Registrul Comerţului DEFINITIV
6. Adresa :
TEMPORAR până la data de …………………
(A)

7. Profesia de bază Semnătura şi ştampila


locul de muncă
8. Telefoane : ac. / s.
Gradul, numele şi semnătura Data efectuării
lucrătorului care a efectuat operaţiunea operaţiunii :
- SEMNĂTURA / ŞTAMPILA CUMPĂRĂTOR : Serie, număr şi emitent asigurare obligatorie

Serie şi nr. act de identit.


OBSERVAŢII

- CNP / cod fiscal / cod Sirues : - cod / număr / emitent / data emiterii doc.vamal :

- nr. chit. contrav. certificat înmatr. - tip act proprietate :


- tip vehicul (I, J, R, S, T, U) :
- nr. chit. taxa înmatr.
- semnătura operator APPS
- număr proprietari :
- chit. contrav. plăci :
( C)

- data valabilităţii ITP / Menţiuni :


- staţia ITP
SEMNĂTURA / ŞTAMPILA VÂNZĂTOR:

9. Numărul anterior (E)


(D) FOSTUL DEŢINĂTOR

Organul financiar
de înmatr. al vehiculului
10. Deţinătorul : Nr. proces verbal ………………………..
Data …………………………..
Vehiculul al cărui deţinător este menţionat la punctul 11 şi având
11. Data naşterii caracteristicile tehnice de la punctul (F) poate fi înstrăinat.
12. Nr. de înmatriculare
la Registrul Comerţului Semnătura şi ștampila
13. Adresa :

Gradul, numele şi semnătura Data


lucrătorului care a efectuat radierea radierii :
DATE DESPRE VEHICUL F
14 Categoria 15 Caroseria
16 Marca: 17 Tipul / varianta
18 Nr. de omologare: Anul fabricaţiei
19 Numărul de identificare:
20 Serie motor Cilindree Sursa de energie:
21 Culoarea :
22 Data primei înmatr. Nr. de înmatriculare
23 Seria şi nr. cărţii de identitate a vehiculului :

ATENŢIE: Toate rubricile din chenarul îngroşat se completează de către solicitanţi; Caseta A – datele cumpărătorului;
Caseta B – viza fiscală pt. cumpărător; Caseta C – semnături / ştampile cumpărător, vânzător şi alte date completate de
cumpărător; Caseta D – datele vânzătorului; Caseta E – viza fiscală pentru vânzător; Caseta F – datele actuale ale
vehiculului.

Autor: SP