Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate


vizând problematica anxietăţii și a autocontrolui, a factorilor care stau la baza acestora. Lucrarea
continuă cu rezultatele unei cercetări corelaționale, prin intermediul căreia s-a urmărit stabilirea
asocierii dintre autocontrol, anxietate și emoțiile morale. Totodată lucrarea prezintă şi rezultatele
unui studiu experimental, care a avut trei condiții experimentale prin care s-a urmarit măsurarea
autocontroluluiși a anxietății după probe de inducere a anxietății.

Lucrarea de faţă se înscrie în domeniul psihologiei sociale, întrucât studiază modul în


care persoanele reacționează în anumite situații sociale.

Am ales această temă, deoarece consider că în viaţa noastră de zi cu zi tot mai multe persoane se
confruntă cu această problemă, care poate afecta buna desfăşurare a vieţii indivizilor.

Majoritatea persoanelor nu sunt conștiente de modul în care anxietatea, în general, sau în


special anxietatea socială le poate afecta viata, chiar și în cele mai simple situații, mai ales dacă
nu sunt bine informate cu privire la această problemă. După cum susține și lteratura de
specialitate, anxietatea este o stare emoțională neplăcută, asociată cu schimbările
psihofiziologice, de obicei oamenii o confundă cu frica, în care, pericolul și amenințarea sunt
reale, în anxietate aceastea fiind imaginare.

Persoanele având acest tip de anxietate se tem tot atât de mult de părerea negativă a
celorlalţi, cât şi de criticile pe care aceştia le pot exprima cu voce tare. Ele au foarte adesea un
sentiment de inferioritate şi de umilinţă, preferă sa se izoleze, evitând situațiile în care se simt
intimidați. În plus aceste persoane sunt mai predispusa în a experimenta sentimente cum ar fi
vina și rușinea.
Autocontrolul reprezintă capacitatea de a conduce activitățile mentale și comportamentul
vizibil, în special pentru a formula și a realiza planuri în ciuda distragerii mediului și a
impulsurilor contrare, concentrându-și atenția spre un scop bine stabilit.
Lucrarea este organizată în cinci capitole. Primele două capitole abordează o serie de
probleme teoretice, legate de: descrierea anxietății, factorii implicați în apariția ei, anxietatea
socială si consecințele acesteia, definirea autocontrolului, a beneficiilor acestuia, prezentarea
modelului resurselor limitate și în final relația dintre autocontrol, anxietate și emoțiile morale.

În cea de-a doua parte a lucrării, în cele 3 capitole, sunt prezentate metodologia cu
obiective, ipoteze, designul cercetării și instrumentele, precum şi rezultatele rezultatele cercetării
și concluziile.