Sunteți pe pagina 1din 10

Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos

An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a IX-a A  Să realizeze corespondenţa între  Receptarea  Mai multe activităţi de
două structuri în funcţie de sensul mesajului citit sau receptare a mesajului –
acestora 1 – 2.99 -1 6.175 auzit listening;
 Să folosească timpul verbal 3 – 4.99 -6  Lipsa familiarizării  Conversaţii şi repetarea în
corespunzător în funcţie de context 5 – 6.99 -9 cu structurile acest mod a structurilor
 Să identifice mesajul global al unui 7 – 8.99 -7 uzuale uzuale;
text auzit 9 – 10 -5  Folosirea incorectă  Reluarea timpurilor
 Să identifice elemente esenţiale ale a timpurilor verbale şi fixarea lor prin
mesajului unui text auzit verbale diverse activităţi
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a IX-a B  Să realizeze corespondenţa între  Receptarea  Conversaţii şi repetarea în
două structuri în funcţie de sensul mesajului citit sau acest mod a structurilor
acestora 1 – 2.99 -5 5.18 auzit uzuale;
 Să dovedeasca posibilitatea 3 – 4.99 -7  Lipsa familiarizării  Dezvoltarea exprimarii
exprimării scrise pentru 5 – 6.99 -4 cu structurile scrise prin exercitii de
comunicarea unei idei 7 – 8.99 -4 uzuale elaborare a unor eseuri pe
 Să foloseasca timpul verbal 9 – 10 -3  Folosirea incorectă diferite teme
corespunzător în funţie de context a timpurilor  Reluarea timpurilor
verbale verbale şi fixarea lor prin
diverse activităţi
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a IX-a C  Să identifice mesajul global al unui  Receptarea  Mai multe activităţi de
text scris şi să folosească cuvântul mesajului citit sau scanning şi skimming;
corespunzător în funcţie de context 1 – 2.99 - 15 2.961 auzit  Conversaţii şi repetarea
 Să cunoască ordinea cuvintelor în 3 – 4.99 -2  Lipsa familiarizării în acest mod a
propoziţia interogativă şi să 5 – 6.99 -4 cu structurile structurilor uzuale;
ordoneze corespunzător cuvintele 7 – 8.99 -1 uzuale  Reluarea timpurilor
 Să formeze întrebări alăturând 9 – 10 -0  Folosirea incorectă verbale şi fixarea lor prin
cuvinte şi expresii în funţie de a timpurilor diverse activităţi
înţelesul acestora verbale
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a IX-a D  Să realizeze corespondenţa între  Receptarea  Mai multe activităţi de
două structuri în funcţie de sensul mesajului citit sau receptare a mesajului –
acestora 1 – 2.99 -5 5.22 auzit listening;
 Să folosească timpul verbal 3 – 4.99 -6  Lipsa familiarizării  Conversaţii şi repetarea în
corespunzător în funcţie de context 5 – 6.99 -5 cu structurile acest mod a structurilor
 Să identifice mesajul global al unui 7 – 8.99 -6 uzuale uzuale;
text auzit 9 – 10 -2  Folosirea incorectă  Reluarea timpurilor
 Să identifice elemente esenţiale ale a timpurilor verbale şi fixarea lor prin
mesajului unui text auzit verbale diverse activităţi
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a IX-a F  Să realizeze corespondenţa între  Receptarea  Mai multe activităţi de
două structuri în funcţie de sensul mesajului citit sau receptare a mesajului –
acestora 1 – 2.99 - 12 3.53 auzit listening;
 Să folosească timpul verbal 3 – 4.99 -6  Lipsa familiarizării  Conversaţii şi repetarea în
corespunzător în funcţie de 5 – 6.99 -7 cu structurile acest mod a structurilor
context 7 – 8.99 -0 uzuale uzuale;
 Să identifice mesajul global al 9 – 10 -0  Folosirea incorectă  Reluarea timpurilor
unui text auzit a timpurilor verbale şi fixarea lor prin
 Să identifice elemente esenţiale verbale diverse activităţi
ale mesajului unui text auzit
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a X-a B  Să realizeze corespondenţa între  Receptarea  Mai multe activităţi de
două structuri în funcţie de sensul mesajului citit sau receptare a mesajului –
acestora 1 – 2.99 - 13 2.04 auzit listening;
 Să folosească timpul verbal 3 – 4.99 -4  Lipsa familiarizării  Conversaţii şi repetarea în
corespunzător în funcţie de 5 – 6.99 -0 cu structurile acest mod a structurilor
context 7 – 8.99 -0 uzuale uzuale;
 Să identifice mesajul global al 9 – 10 -0  Folosirea incorectă  Reluarea timpurilor
unui text auzit a timpurilor verbale şi fixarea lor prin
 Să identifice elemente esenţiale verbale diverse activităţi
ale mesajului unui text auzit
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a X-a C  Să formulze întrebări uzuale, având  Lipsa familiarizării  Conversaţii şi repetarea în
răspunsul şi cuvântul interogativ cu structurile acest mod a structurilor
date 1 – 2.99 -5 2.37 uzuale uzuale;
3 – 4.99 -2  Folosirea incorectă  Reluarea timpurilor
5 – 6.99 -1 a timpurilor verbale şi fixarea lor prin
7 – 8.99 -0 verbale diverse activităţi
9 – 10 -0
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a XII-a B  Să formulze întrebări uzuale, având  Conversaţii şi repetarea în
răspunsul dat  Folosirea incorectă acest mod a structurilor
 Să traducă propoziţii care reprezintă 1 – 2.99 -0 7.66 a timpurilor uzuale;
un îndemn, un sfat, o interdicţie cu 3 – 4.99 -0 verbale  Reluarea timpurilor
verbele modale 5 – 6.99 -1 verbale şi fixarea lor prin
 Să folosească timpul verbal 7 – 8.99 -1 diverse activităţi
corespunzător contextului 9 – 10 -1
Grup Şcolar Tehnic Târgu Frumos
An şcolar: 2009-2010
Profesor: Oana Ştefanache
Situaţia testelor iniţiale

Clasa Competenţe Gruparea Media/ Puncte slabe Măsuri ameliorative


Notelor clasă
a XII-a E  Să folosească timpul verbal  Folosirea incorectă  Conversaţii şi repetarea în
corespunzător contextului a timpurilor acest mod a structurilor
 Să traducă propoziţii care reprezintă 1 – 2.99 -0 6.48 verbale uzuale;
un îndemn, un sfat, o interdicţie cu 3 – 4.99 -0  Reluarea timpurilor
verbele modale 5 – 6.99 -7 verbale şi fixarea lor prin
 Să răspundă la întrebări uzuale 7 – 8.99 -2 diverse activităţi
9 – 10 -0

S-ar putea să vă placă și