Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnata\ul………………………………………………………………………………………………………
număr matricol……………………………………………………………, student în anul 3,
Informatică Economică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, vă
rog să-mi aprobaţi prin prezenta cerere înscrierea cu
tema:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
la examenul de licenţă, sub coordonarea domnului
profesor……………………………………………………………………………………………………………

În vederea aprobării favorabile a acestei cereri, vă mulţumesc anticipat!

Data: Semnătura,

Domnului Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, România