Sunteți pe pagina 1din 214

Pag.

MANUAL UTILIZARE
(Vers. 3.0.2.6)
Pag. 2

Cuprins:
Acord de Licenta...........................................................................................................pag. 3
Introducere.. .................................................................................................................pag. 7
1. Autentificarea in program........................................................................................pag. 8
2. Structura meniurilor – operare...............................................................................pag.12
2.1 Meniul Administrare...................................................................................pag.13
2.1.1. Administrare Utilizatori.........................................................................pag.14
2.1.2. Administrare Servere..............................................................................pag.23
2.1.3. Setari Implicite.........................................................................................pag.35
2.1.4. Administrare Sucursale...........................................................................pag.39
2.1.5. Log Activitate...........................................................................................pag.44
2.1.5. Editare Tip Contor..................................................................................pag.51
2.1.5. Planuri Tarifare.......................................................................................pag.55

2.2 Meniul Configurare....................................................................................pag.59


2.2.1.Configurare abonati................................................................................pag.60
2.2.2.Configurare Locatii.................................................................................pag.73
2.2.3.Configurare Grupuri...............................................................................pag.143

2.3 Meniul Analiza............................................................................................pag.148


2.3.1. Analiza Abonati.......................................................................................pag.150
2.3.2. Analiza Grupuri......................................................................................pag.174
2.3.3. Validitate Metrologica............................................................................pag.184
2.3.4. Analiza Alarme.......................................................................................pag.188
2.3.5. Analiza Descarcari..................................................................................pag.193
2.3.6. Analiza Rapoarte.....................................................................................pag.203

2.4 Raportare Backgroud.................................................................................pag.206


2.5 Meniul Contul Meu.....................................................................................pag.210
Pag. 3

ACORD DE LICENTA PENTRU PACHETUL SOFTWARE "ENERGSYS"

Prezentul Acord de Licenta este un acord legal între beneficiar (utilizator - persoana
juridica) si S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. pentru produsul software “ENERGSYS” care
include software pentru calculatoare (server) si poate sa includa suporturi fizice asociate,
materiale tiparite si documentatie „interactiva” sau electronica (denumit in continuare
„Pachet Software”). De asemenea, Pachetul Software include actualizari functionale
produselor software original furnizat de catre S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Orice
aplicatie software furnizata împreuna cu Pachet Software este oferita sub licenta de utilizare
conform conditiilor precizate în prezentul Acord de Licenta. Instalarea, copierea, descarcarea,
accesarea sau utilizarea în orice forma in ceea ce priveste una sau mai multe aplicatii din
prezentul Pachet Software implica agrearea si acceptarea respectarii termenilor si
prevederilor acestui Acord de Licenta.
"ENERGSYS" este protejat prin legi ale dreptului de autor si prin tratate
internationale privind dreptul de autor, precum si prin alte legi si tratate referitoare la
proprietatea intelectuala. "ENERGSYS" nu este vandut, ci se afla sub licenta. In cazul
acceptarii termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Acord de Licenta, S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A. garanteaza o licenta ne-exclusiva de utilizare a produsului in
concordanta cu termenii de utilizare si conditiile enumerate in continuare.

1.ACORDAREA LICENTEI.
Prezentul Acord de Licenta certifica urmatoarele drepturi:
• Software aplicatie . Este posibila instalarea pe un singur server in baza unui acord de
licentiere. Accesul la aplicatie poate fi facut de pe un numar nelimitat de dispozitive client.
Actualizarile si adaptarile ulterioare ale programelor software pentru statia de lucru pe care
sunt instalate programele software care intra sub incidenta prezentului Acord de Licenta vor
fi incluse la randul lor in prezentul Pachet Software.
• Rezervare de drepturi. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate
de catre S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.
• Instalare. Prin instalarea oricarui program din componenta acestui Pachet Software se
considera ca fiind acceptate termenii si conditiile impuse de acest Acord de Licenta.

2.UTILIZAREA PROGRAMELOR
Aplicatiile software care fac obiectul prezentului Acord de Licenta pot fi instalate si
utilizate (inclusiv documentatia insotitoare) in scopul evaluarii si/sau exploatarii acestora.
Programele nu pot fi transferate, vandute, cedate, sublicentiate sau, indiferent prin ce
mijloace, puse la dispozitia unei terte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris al S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A.

3.COMPONENTA PACHETULUI SOFTWARE


 Aplicatia software “ENERGSys”.
 Serviciul de comunicatie “ENERGSys”.
 Serviciul de transfer indecsi SGCOS- ENERGSys.
 Manual utilizare aplicatie ENERGSys.
 Aplicatia software pentru parametrizarea locala a contoarelor.
Pag. 4

4. RESTRICTII
Programele nu pot fi copiate, exceptie facand copiile de siguranta. Se pot efectua, de
asemenea, copii ale materialelor scrise (documentatia) care insotesc produsul. Programele nu
pot fi adaptate sau modificate de catre utilizator, integral sau partial (incluzind, dar fara a se
limita la translatari, extensii, extinderi de functionalitate sau proiecte complementare).
Utilizatorul nu va permite decompilarea, dezasamblarea sau inlaturarea protectiilor
aplicatiilor software care fac obiectul prezentului Acord de Licenta. Toate elementele aflate
in relatie directa sau indirecta cu contextul legal privind drepturile de autor, facand parte din
programe sau documentatie, vor fi pastrate nemodificate si vor fi incluse pe orice copii sau
extrase ale programelor sau documentatiei. Informatiile privind rezultatele oricaror tipuri de
teste la care au fost supuse programele, nu pot fi puse la dispozitia unor terte parti fara
acordul scris, prealabil, al S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

5. DREPTURI
Programele sunt si raman proprietate S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., fiind
protejate de legile privind drepturile de autor. Utilizatorul obtine dreptul ne-exclusiv de
utilizare a aplicatiilor software, in conditiile prezentei licente, neavand, insa, drepturi de
proprietate asupra acestora.

6. SUPORT & ASISTENTA


Asistenta tehnica, intretinerea, actualizarile, adaptarile, dezvoltari specifice ale
programelor vor fi oferite pe intreaga durata de utilizare a aplicatiilor incluse in Pachetul
Software. Orice cod software suplimentar furnizat ca parte a Serviciilor de asistenta trebuie
considerat parte din Pachetul Software si va fi supus termenilor si conditiilor prezentului
Acord de Licenta. Informatiile tehnice furnizate pentru Serviciile de Asistenta pot fi utilizate
de catre S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. în scopurile sale de afaceri, inclusiv pentru
asistenta si dezvoltarea produselor. Beneficiarul licentei (Utilizatorul) pentru Pachetul
Software Energsys consimte acordarea catre S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. prin
reprezentantii sai autorizati, drept de acces serverul / serverele pe care vor fi instalate
programele software in scopul instalarii de actualizari periodice sau adaptari specifice pentru
unul sau mai multe aplicatii software din componenta Pachetului Software care face obiectul
prezentului Acord de Licenta. S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. va trimite catre beneficiar
o notificare prealabila intr-un interval de tip rezonabil privind orice operatie de actualizare,
adaptare, iar asistenta tehnica pentru produsele software va fi efectuată în timpul
programului de lucru normal la sediul utilizatorului sau electronic (la distanta), de către
reprezentanţii autorizaţi de S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. în acest scop.
Neacordarea permisiunii de acces catre statiile de lucru pe care sunt instalate si functioneaza
programele software care intra sub incidenta prezentului Acord de Licenta conduce la
imposibilitatea acordarii de catre S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. a asistentei tehnice
adecvate pentru asigurarea functionarii in bune conditii a programelor software si
actualizarea sau adaugarea de noi module si functionalitati pentru acestea.

7. REZILIERE.
Fara sa prejudicieze alte drepturi, S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. poate rezilia
aceasta Conventie de Licenta daca se constata nerespectarea clauzelor si termenilor acestui
Pag. 5

acord. In acest caz, este obligatorie distrugerea tututror copiilor programelor din Pachetul
Software, precum si a tuturor celorlalte componente incluse in pachet. In cazul in care
utilizatorul renunta la utilizarea programelor, toate obligatiile asumate de catre acesta prin
acceptarea termenilor si conditiilor prezentei licente vor fi respectate in continuare.

8. RASPUNDERE
S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. in relatie cu aplicatiile software cuprinse in
prezentul document, nu pot fi considerate raspunzatoare pentru pierderi sau pagube in
conjunctie cu programele, incluzind, dar fara a se limita la, orice forme de inacuratete a
datelor, pierderi de profit sau pierderi/pagube indirecte, accidentale, derivate sau de alt tip,
chiar si in cazul unor atentionari prealabile invocate de catre utilizator,daca acesta nu respecta
normele de utilizare a programelor software aflate sub incidenta prezentului Acord de Licenta
sau daca aceste pierderi si/sau pagube se dovedesc a fi cauzate de actiuni care contravin
termenilor si conditiilor din prezentul Acord.

9. INTELEGERE
Aceasta licenta se constituie intr-o intelegere intre cele 2 parti implicate, avand in
vedere aplicatiile software furnizate/utilizate si se raporteaza la contextul legal din Romania.
Prin acceptarea termenilor si conditiilor acestui acord de licentiere, se consimte citirea,
intelegerea si acceptarea raspunderii in ceea ce priveste respectarea termenilor si conditiilor
prezentului acord de licentiere precum si capacitatea asumarii acestei raspunderi.

10. ALTE DREPTURI SI RESTRICTII.


Limitari referitoare la refacerea programului sursa, decompilare si dezasamblare. Nu
este permisa sub nici o forma decompilarea sau dezasamblarea aplicatiilor din Pachetul
Software decat în masura în care, în ciuda acestei limitari, o astfel de activitate este în mod
expres permisa de o lege în vigoare. In acest caz, oricare dintre operatiile de mai sus se vor
desfasura numai dupa instiintarea scrisa, intr-o perioada de timp rezonabila, a S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A.
Inginerie inversă. Nu este permisa (de catre beneficiarului prezentului Acord de Licenta
sau de catre un tert desemnat de catre acesta) efectuarea unei proceduri de inginerie inversă
avand drept scop desfacerea, dezasamblarea sau modificarea nici unei componente din
Pachetul Software sau documentatia insotitoare.
Marci comerciale. Acest ACORD DE LICENTA nu poate fi asociat sub nici o forma cu
acordarea altui un drept referitor la orice marci de comert sau de servicii S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A. .
Închiriere, vanzare si sublicentiere. Nu este permisa inchirierea, utilizarea in regim de
leasing sau imprumutul pentru niciuna dintre aplicatiile sau documentatia incluse in Pachetul
Software si care intra sub incidenta prezentului Acord de Licenta. Nu este permisa
sublicenţierea, sau transferarea în alt mod pentru vreunul din drepturile acordate în acest
Acord de Licenta, vreuneia dintre persoanele fizice sau juridice fără consimţământul în scris
al S.C. ELECTROMAGNETICA S.A..
Transfer de software. Licenta initiala a prezentului Pachet Software nu permite transferul
temporar sau permanent al acestei licente si al acestuia catre alt utilizator.
Drept de autor. Toate titlurile si drepturile de autor din si în Pachetul Software (incluzand
dar nelimitandu-se la orice imagini, fotografii, animatii, video, audio, muzica, text si cod de
Pag. 6

programare încorporate în Pachetului Software), materialele însotitoare tiparite si orice copie


a acestuia sunt proprietatea S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Toate titlurile si drepturile de
proprietate intelectuala din si în continut, care pot fi accesate prin utilizarea Pachetului
Software, sunt proprietatea respectivului posesor al continutului si pot fi protejate de dreptul
de autor aplicabil si de alte tratate si legi referitoare la proprietatea intelectuala. Acest Acord
de Licenta nu acorda nici un drept de a utiliza un astfel de continut. Structura, organizarea şi
codul produselor hardware si software ale S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. sunt secrete
comerciale valoroase ale S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. si este obligatorie pastrarea
confidenţialitatii unor astfel de secrete comerciale. Software-ul si documentatia sunt
licentiate, nu vandute.
Audit. Pentru asigurarea respectarii prezentului Acord de Licenta, se consimte ca, dupa
notificarea prealabila intr-un interval de tip rezonabil, reprezentantii autorizati ai S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A. vor avea dreptul de a inspecta şi audita instalarea aplicatiilor
software din pachetul specificat., accesul şi folosirea aplicatiilor software si/sau
produselor conexe care fac parte din prezentul acord. Orice astfel de inspecţie sau audit
va fi efectuată în timpul programului de lucru normal la sediul utilizatorului. sau electronic
(la distanta), de către reprezentanţii autorizaţi de S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. în
acest scop. Dacă astfel de inspecţii sau audituri dezvăluie instalarea, accesarea sau
permiterea accesului la Pachetul Software si documentatia insotitoare ale S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A. într-un mod care nu este permis de catre prezentul Acord
de Licenta, acordarea licenţei cu privire la Software se va încheia imediat, dacă nu este
stipulat altfel în scris de catre S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Orice informaţii
obţinute de către S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. sau reprezentantul autorizat al S.C.
ELECTROMAGNETICA S.A. în timpul unei astfel de inspecţii şi audit vor fi folosite şi
divulgate de către S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. doar în scopul unei astfel de inspecţii
şi audit şi pentru aplicarea drepturilor S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. sub prezentul
Acord de Licenta şi legea aplicabila, daca nu sunt cerute alte modalitatii de folosire sau
divulgare sub legea aplicabilă. Nimic din aceasta sectiune nu va fi considerat a limita
vreun remediu legal sau echitabil disponibil S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. pentru
incalcarea prezentului Acord de Licenta sau a legii aplicabile.

12. DISPOZITII FINALE


Limba. Prezentul Acord de Licenta a fost redactat in limba romana. Versiunea in limba
romana a prezentului Acord de Licenta are caracter obligatoriu în caz de inconsecvente
între versiunea romana si orice traducere a prezentului Acord de Licenta.
Pag. 7

INTRODUCERE
Având în vedere necesitățile aplicației ENERGSYS privind accesul mai multor
utilizatori simultan la aplicație cât și necesitatea comunicației cu echipamentele din teren,
noua versiune software este de tipul aplicație web. Aplicația web permite accesul
utilizatorilor fără a fi necesară conectarea acestora direct pe server. Un avantaj major
comparativ cu versiunea anterioară este reprezentat de faptul că serviciul de comunicație
rulează direct pe server și cererile de date pot fi prioritizate. Comunicația cu echipamentele
din teren se va executa în două moduri: automat, pe baza unei programări prestabilite sau la
cererea unui utilizator autorizat.
Cererile transmise de utilizatorii aplicației web se vor înregistra într-o tabelă din baza
de date. Prioritizarea cererilor de date va fi făcută după tipul cererii (operație la cerere sau
operație automată). O comunicație la cerere va avea prioritate mai mare decât o operație
automată.
Toate cererile de date vor fi preluate de un serviciu Windows pentru comunicație din
baza de date. Se indeplinesc cererile de comunicatie pentru fiecare operatie, iar datele ce vor
fi primite vor fi returnate aplicației web prin intermediul bazei de date.
Principalele valori masurate (indecsi):
 1.8.0 – index energie activa import total
 2.8.0 – index energie activa import total
 1.8.1 – index energie activa import in registru T1
 1.8.2 – index energie activa import in registru T2
 1.8.3 – index energie activa import in registru T3
 1.8.4 – index energie activa import in registru T4
 2.8.1 – index energie activa export in registru T1
 2.8.2 – index energie activa export in registru T2
 2.8.3 – index energie activa export in registru T3
 2.8.4 – index energie activa export in registru T4
 5.8.0 – index energie reactiva inductiva
 8.8.0 – index energie reactiva capacitiva

Nota: 1.Prin energie importata se defineste energia care paraseste reteaua de distributie,
iar prin energie exportata se defineste energia livrata catre reteaua de distributie.
2. In aplicatie se pot implementa si gestionarea valorilor masurate pentru alte tipuri de
indecsi, in functie de topologia retelei.
Pag. 8

Utilizarea aplicatiei Web ENERGSys

1.Autentificarea in program
La nivel de utilizator, la pornirea aplicatiei web va fi afisata pagina de autentificare:

Fig.1.a – Pagina de autentificare a aplicatiei web ENERGSys

In momentul in care utilizatorul a introdus numele si parola de acces, aplicatia se va


conecta la baza de date si va verifica in primul rand daca este activ contul de utilizator de pe
care se incearca autentificarea in aplicatie. Totodata sunt verificati si parametrii de conectare
(nume utilizator si parola), prin interogarea bazei de date, orice necorcondanta intre datele
introduse de catre utilizatorul care incearca autentificarea si inregistrarile din baza de date
generand un mesaj de eroare.
In aplicatia web sunt afisate urmatoarele mesaje de eroare la autentificare:
-“Completati numele de utilizator si parola!” – acest mesaj va apare daca se incearca
autentificarea cu un cont de utilizator dezactivat in prealabil de catre administrator.
Pag. 9

-“Parola este gresita” – parola de conectare este incorecta. Parola este Case Sensitive (daca
parola contine litere mari si litere mici, se va introduce respectand intocmai tipul caracterului
de introdus – in caz contrar, parola introdusa nu va fi validata).
P a g . 10

In cazul nerespectarii recomandarii de mai sus, eroarea afisata de catre aplicatia web
va fi: „Nu va puteti autentifica pe acest cont, va rugam incercati mai tarziu!”

Foarte important!!! Nu este posibila autentificarea unui utilizator pe doua browser-e


diferite in acelasi timp pe aceeasi masina fizica!
Dupa introducerea numelui de utilizator si a parolei corecte, utilizatorul va fi
directionat catre pagina principala a aplicatiei. In acelasi timp, va fi inserata in jurnalul de
activitate al aplicatiei o inregistrare care va contine momentul de timp, numele utilizatorului
si operatia efectuata, in cazul de fata fiind autentificarea in aplicatie.
P a g . 11

Nota: Parola de acces se inregistreaza in baza de date in forma criptata, folosind o


functie de criptare specifica implementata la nivelul intregii aplicatii.
In functie de permisiunile pe care le are fiecare utilizator, meniul aplicatiei va fi
generat in mod dinamic folosind un Web User Control care este inclus in template-ul paginii.
(Pentru a evita situatiile in care un utilizator ajunge printr-un link pe o pagina la care nu are
permisiune, la nivel de Master Page este apelata o functie de validare a permisiunilor. Inainte
de a se incarca pagina, se verifica daca pentru utilizatorul cu id_user pentru pagina id_pagina
exista o inregistrare in tabela permisiuni.). La fiecare operatie executata de utilizator, se va
face o noua verificare in tabela permisiuni pentru a se confirma ca are in continuare dreptul
de executie.
In functie de permisiunile acordate utilizatorului de catre administratorul de sistem, in
pagina principala a aplicatiei vor fi disponibile numai meniurile care pot fi accesate si/sau
submeniurile aferente.
In momentul in care este creat un cont nou de utilizator nou, aplicatia genereaza in
mod automat o parola care este trimisa prin e-mail catre adresa care a fost inscrisa in pagina
de creare a contului de utilizator. Numele de utilizator cat si parola se vor salva in baza de
date sub forma de hash. Acest hash va rezulta folosind un algoritm de criptare prorprietar si o
cheie prestabilita in aplicatie.
Important!!! Se recomanda inchiderea sesiunii dupa ce au fost efectuate
operatiunile necesare in aplicatie, utilizand comanda „Iesire” (pentru interfata in limba
romana) sau „Log Out”(pentru interfata in limba engleza – in functie de configuratie, in
afara limbii engleze, interfata poate fi disponibila si in alte limbi, caz in care butoanele din
aplicatie vor fi traduse corespunzator).
In momentul in care operatorul (utilizatorul) a efectuat toate operatiile necesare in
aplicatie si se doreste acesteia, se apasa pe casuta text cu numele utilizatorului autentificat in
partea dreapta sus a paginii principale si se alege optiunea ”Iesire”
P a g . 12

2. STRUCTURA MENIURILOR
2.1 MENIU ADMINISTRARE.
2.1.1. Administrare Utilizatori
2.1.2. Administrare Servere
2.1.3. Setari Implicite
2.1.4. Administrare Sucursale
2.1.5. Log Activitate
2.1.6. Editare Tip Contor
2.1.7. Planuri Tarifare

2.2 MENIUL CONFIGURARE


2.2.1.Configurare abonati
2.2.2.Configurare Locatii
2.2.3.Configurare Grupuri

2.3 MENIUL ANALIZA


2.3.1. Analiza Abonati
2.3.2. Analiza Grupuri
2.3.3.Validitate Metrologica
2.3.4.Analiza Alarme
2.3.5. Analiza Descarcari
2.3.6. Analiza Rapoarte

2.4 RAPORTARE IN BACKGROUD

2.5 MENIUL CONTUL MEU


P a g . 13

2. STRUCTURA MENIURILOR

2.1. MENIUL ADMINISTRARE


In cadrul acestui meniu se definesc si configureaza atat accesul utilizatorilor la
optiunile aplicatiei web si resursele acesteia in materie de stocare a datelor obtinute de la
echipamentele din teren, echipamente si metode de comunicatie. Totodata, in cadrul acesui
meniu se vor defini si configura transferurile de date de la alte sisteme si catre acestea, in
functie de cerintele referitoare la aceste functionalitati.
Meniul Administrare prezinta 7 categorii de setari, care vor fi tratate punctual in cele
ce urmeaza. In functie de permisiunile stabilite de catre administratoul de sistem, cele 7
submeniuri pot fi vizibile sau dezactivate pentru un utilizator al sistemului (la autentificarea
in program, aplicatia va verifica in baza de date permisiunile active ale utilizatorului si va
genera catre acesta numai meniurile si/sau submeniurile pentru care are permisiuni active.
In componenta meniului Administrare se regasesc urmatoarele pagini (submeniuri):
 Administrare Utilizatori (subcapitol 2.1.1)

 Administrare Servere (subcapitol 2.1.2)

 Setari Implicite (subcapitol 2.1.3)

 Administrare Sucursale (subcapitol 2.1.4)

 Log Activitate (subcapitol 2.1.5)

 Editare Tip Contor (subcapitol 2.1.6)

 Planuri Tarifare (subcapitol 2.1.7)


P a g . 14

2.1.1. Administrare Utilizatori


Operatii disponibile:
-Creare cont utilizator;
-Modificare date cont utilizator;
-Modificare permisiuni cont utilizator;
-Dezactivare cont utilizator;

Fig.2.1.1.a – Pagina Administrare Utilizatori

In aceasta sectiune este disponibila pentru vizualizare si/sau editare lista de utilizatori
ai platformei ENERGSys Web, pentru utilizatorii care au permisiunea adecvata jos
(Fig.2.1.1.a). In fereastra de editare fiecarui utilizator, care se va deschide la apasarea
butonului „Editeaza Utilizator” se stabilesc pentru un cont de utilizator existent permisiunile
in ceea ce priveste meniurile si/sau submeniurile aplicatiei, precum si drepturile de acces
pentru anumite sucursale, conform imaginii de mai jos (Fig.2.1.1.b).
Pentru fiecare utilizator din sistem exista o sucursala implicita pentru care acesta are
permisiune de acces. Dupa caz, un utilizator poate avea acces la informatiile din una sau mai
multe sucursale. In cazul retragerii permisiunilor pentru una din sucursale, aplicatia seteaza o
alta sucursala ca fiind implicita (din lista celor pentru care utilizatorul are acces).
In cazul in care un utilizator nu are stabilite permisiuni de acces pentru nici o
sucursala, acesta nu se va putea autentifica in aplicatia web.
P a g . 15

Fig.2.1.1.b
In aplicatia web ENERGSys au fost implementare limbile romana si engleza, in ceea
ce priveste interfata de dialog cu utilizatorul. Pentru oricare utilizator al aplicatiei Web
ENERGSys este posibila optiunea modificarii limbii interfetei aplicatiei prin accesarea
meniului Contul Meu, unde se gaseste lista cu optiunile disponibile (drop-down list), in cazul
in care exista permisiune activa pentru aceasta pagina.

Fig.2.1.1.c
P a g . 16

Creare cont nou pentru un utilizator al aplicatiei web ENERGSys


Pentru a crea un nou cont de utilizator (de catre un administrator sau un utilizator cu
drepturi de acces in pagina Administrare Utilizatori), se parcurge urmatoarea procedura :
1. Se apasa butonul „Creeaza Utilizator”(Fig.2.1.1.c).

Fig.2.1.1.d

2.In fereastra aparuta se introduc datele de identificare pentru contul de utilizator care
se doreste a fi inregistrat, sucursala (sucursalele) ale caror structuri de date vor putea fi
accesate de catre acesta. Tot aici se bifeaza permisiunile pentru paginile pe care utilizatorul
va avea acces, comenzile pentru care acesta va avea acces si grupul de utilizatori din care
acesta face parte (Nivel 1, 2, 3)

NOTA! Se recomanda introducerea corecta a adresei de e-mail, in caz contrar neexistand


posibilitatea folosirii contului de utilizator! (Parola initiala de acces in sistem va fi trimisa
pe e-mail)

Exemplu – a fost creat contul de utilizator usertest2 pentru care au fost introduse datele de
identificare si modalitatile de contact.
P a g . 17

Fig.2.1.1.e

3.Se apasa butonul „Salvare”, pentru a salva parametrii inscrisi, urmat de apasarea
butonului „Resetare Parola”. Actiunea acestui buton are ca rezultat generarea de catre
aplicatie a unei parole formata de catre un sir de caractere si trimiterea acesteia impreuna cu
numele de utilizator sub forma unui e-mail catre adresa de e-mail inscrisa la punctul anterior.
Aplicatia va verifica in primul rand existenta numelui de utilizator introdus in baza de
date (se va efctua o comparatie cu datele din tabela utilizatori in baza de date). In cazul in
care numele introdus exista in baza de date, va fi afisat mesajul “Nume de utilizator existent,
va rugam introduceti alta valoare !” .

Fig.2.1.1.f
P a g . 18

In cazul in care numele de utilizator nu exista in baza de date, aplicatia va crea o noua
inregistrare in tabela de utilizatori, si totodata va genera o asociere intre permisiuni,
sucursale pe de o parte si contul de utilizator care a fost creat, pe de alta parte.
Pentru fiecare casuta text in care trebuie inscris un parametru necesar pentru un cont
de utilizator exista o procedura de validare specifica tipului de date ce urmeaza a fi introdus si
care va fi apelata in momentul in care se apasa butonul „Salvare”. In cazul in care datele
introduse intr-o casuta text nu corespund/ nu se incadreaza in conditiile cuprinse in functia
de validare pentru acel tip de date, acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare
specific, afisat in pagina respectiva.

Exemplu: Daca in campul Nr. Telefon se introduce oricare alt caracter in afara de
cifre sau se introduce un numar incorect de caractere, va fi afisat un mesaj de eroare,
salvarea nefiind posibila pana in momentul in care toate datele din casutele text sunt
conforme cu conditiile inscrise in functiile de validare.

Prin aceasta se impiedica introducerea in baza de date a unor tipuri de date eronate.
Functiile de validare automata a tipurilor de date care sunt introduse in aplicatie si/sau salvate
in baza de date a sistemului sunt apelate intotdeauna, fara exceptii, indiferent de permisiunile
utilizatorului care utilizeaza aplicatia. In cazul in care aplicatia este folosita simultan de catre
mai multi utilizatori autentificati pe statii diferite de lucru, chiar daca acestia executa operatii
in aceeasi pagina, functiile de validare automata vor fi apelate pentru fiecare dintre acestia in
mod separat.
Exemplu mesaje de validare implementate in aplicatie (selectie):
-“ Numar telefon gresit! Numarul de telefon trebuie sa contina 10 caractere numerice.”

Fig.2.1.1.g
P a g . 19

4. Pentru prima autentificare a utilizatorului al carui cont a fost creat anterior, se vor
folosi datele primite prin e-mail.
In cazul in care utilizatorul are drept de acces in pagina Contul Meu se recomanda ca,
la prima autentificare, utilizatorul sa isi schimbe parola, folosind meniul Contul Meu,
disponibil prin apasarea butonului cu numele de utilizator din dreapta sus a paginii principale
a aplicatiei. (Vezi Cap. 2.4 – Contul Meu)

In pagina de administrare a unui cont de utilizator se stabileste si grupul de utilizatori


din care face parte acesta, optiunea implicita fiind „Nivel 1”.

In aplicatia web Energsys sunt definite implicit 3 grupuri de utilizatori - Nivel 1,


Nivel 2, Nivel 3, fiecare dintre acestea avand setari specifice in ceea ce priveste vizualizare
alarmelor in sistem. Apartenenta la unul dintre aceste grupuri poate fi modificata de catre un
administrator de sistem cu drept de definire si configurare a conturilor de utilizator, in functie
de competentele fiecaruia in parte.

(extras din pagina Creare/Editare Utilizator)


P a g . 20

Fig.2.1.1.h – Pagina Contul Meu

In cazul in care unui utilizator ii este revocat accesul la aplicatia web ENERGSys, este
necesara dezativarea totala a contului acestuia de utilizator prin interventia un administrator
de sistem (sau utilizator cu permisiuni active pentr pagina de Administrare Utilizatori).

Dezactivarea unui cont de utilizator se realizeaza prin parcurgerea urmatorilor pasi:


-in cadrul meniului Administrare se alege optiunea Administrare Utilizatori;

Fig.2.1.1.i
P a g . 21

-se selecteaza utilizatorul care trebuie dezactivat si se apasa butonul Editeaza Utilizator;

Fig.2.1.1.j
-in fereastra nou aparuta se apasa butonul Dezactivare;

Fig.2.1.1.k

-se apasa butonul OK din fereastra care anunta executarea operatiei;


P a g . 22

Fig.2.1.1.l
Nota:
1.Utilizatorul al carui cont a fost dezactivat nu va mai fi vizibil in lista generala de
utilizatori ai aplicatiei. Pentru reactivare este necesara interventia administratorului de
sistem.
2. Nu este posibila dezactivarea unui contului de utilizator logat in aplicatie si care
intentioneaza sa efectueze operatia de dezactivare (Un utilizator nu se poate dezactiva
pe sine insusi). Din acest motiv, butonul Dezactivare este inactiv (stins) in cazul in care
utilizatorul autentificat si care are permisiune activa pentru pagina Utilizatori isi
acceseaza propriul cont de utilizator.

Fig.2.1.1.m
P a g . 23

2.1.2.Administrare Servere

Avand in vederea caracteristica aplicatiei web ENERGSys de a lucra cu un sistem de


baze de date, in aceasta pagina se administreaza toate elementele de configurare a accesului
la baza (bazele) de date apelata(e) de catre aplicatia web. Accesul la baza de date se va face
in mod securizat. La introducerea datelor privind server-ul SQL este obligatorie completarea
tuturor campurilor de date, in caz contrar fiind imposibil accesul la baza de date.
NOTA! Orice modificare efectuata asupra datelor de conectare este inregistrata
in fisierul de activitate al aplicatiei.

FOARTE IMPORTANT !!!


Se recomanda administrarea acestei sectiuni numai de catre administratorul
(administratorii) de sistem, precum si acordarea permisiunilor catre ceilalti utilizatori
in consecinta, orice valoare incorecta introdusa si salvata ducand la imposibilitatea
functionarii corecte a aplicatiei din cauze legate de imposibilitatea stabilirii unei
conexiuni cu baza (bazele) de date.

Sectiuni in cadrul meniului Administrare Servere:


-Server Central – se stabilesc la prima instalare si/sau se pot edita ulterior (dupa caz)
parametrii de conectare la baza de date principala a aplicatiei web. In cazul modificarii
parametrilor de conectare, aplicatia va verifica functionalitatea conexiunii inaintea salvarii
noilor date de conectare;

-Servere SQL – se stabilesc si/sau editeaza (dupa caz) parametrii de conectare la bazele de
date ale sucursalelor. Acestea pot fi instalate pe acelasi server sau pe servere diferite de cel pe
care este instalata baza de date centrala a aplicatiei web;

-Servere Comunicatie – se stabilesc si/sau editeaza (dupa caz) parametrii serviciilor de


comunicatie care deservesc aplicatia web. Aceste pot fi instalate pe acelasi server cu aplicatia
web sau pe un server fizic (virtual) diferit. Un serviciu de comunicatie poate deservi una sau
mai multe sucursale din sistem;

-Interconectare - se stabilesc si/sau editeaza (dupa caz) parametrii serviciilor de transfer de


date cu alte sisteme care deservesc aplicatia web (Ex: SAP – SGCOS, etc).

In pagina care se apare la accesarea optiunii Administrare Servere, apar urmatoarele


sectiuni (tab-uri):
P a g . 24

Server central

Fig.2.1.2.a
ATENTIE!!! Introducerea unor valori incorecte in oricare din campurile din sectiunea
Date Server SQL va duce la imposibilitatea efectuarii de catre aplicatie a conexiunii cu
baza de date centrala!!!
In momentul efectuarii unei modificari asupra parametrilor de conectare la baza de
date centrala, aplicatia va testa conexiunea cu baza de date folosind noii parametri. In cazul in
care conexiunea nu se realizeaza, se va afisa mesajul de eroare „Informatiile de conectare la
server nu sunt valide!”( Fig.2.1.2.b)

Fig.2.1.2.b
P a g . 25

Totodata, in aceasta pagina exista posibilitatea de a schimba limba interfetei si de a


opta intre folosirea orei astronomice sau a sistemului ora de vara/ora de iarna.Salvarea
modificarilor in pagina se va face cu butornul „Salvare”. Daca se doreste parasirea paginii, se
va apasa butonul „Renunta” in cazul in care au fost efectuate modificari si nu au fost
salvate, acestea nu vor fi inregistrate.
Servere SQL

Fig.2.1.2.c
Avand in vedere arhitectura bazei de date a aplicatie ENERGSys care permite
gazduirea structurii de baza de date a unei sucursale fie pe serverul central fie pe un alt server
fizic, sectiunea ServereSQL contine datele de conectare pentru baza de date specifica fiecarei
sucursale. La momentul integrarii in sistem a unei noi sucursale, pentru aceasata va fi creata o
baza de date specifica, parametrii de conectare catre aceasta baza de date fiind afisati in
sectiunea sus-amintita. Pentru a adauga parametri de conectare catre un nou server SQL, se
va folosi butonul Adauga Server SQL si se vor introduce parametrii necesari pentru
efectuarea conexiunii catre noua structura.

Fig.2.1.2.d
P a g . 26

Dupa introducerea tutror parametrilor se apasa butonul „Salveaza”, server-ul nou


definit primind un numar de identificare si aparand in lista de servere SQL. Modificarea
parametrilor de acces catre unul sau mai multe servere SQL din lista afisata de catre aplicatie
se va face folosind butonul „Editeaza server SQL” . Nu se pot modifica simultan parametrii
mai multor servere din lista. In cazul in care este necesara operarea uneia sau a multor
modificari asupra mai multor servere din lista, acestea for fi efectuate pentru fiecare server in
parte, prin selectia acestuia in lista si apasarea butonului „Editeaza server SQL”.

Fig.2.1.2.e
La actiunea acestui buton vor fi afisati pe ecran parametri de conectare pentru serverul
selectat. Dupa efectuarea modificarilor se apasa butonul „Salveaza”, moment in care aplicatia
va memora noile date. In cazul in care se doreste parasirea paginii fara a salva modificarile,
se va folosi butonul „Renunta”.
Servere comunicatie

Fig.2.1.2.f
P a g . 27

In sectiunea Servere Comunicatie se pot defini unul sau mai multe servere de
comunicatie care vor fi folosite la randul lor pentru comunicatia cu una sau mai multe
sucursale. Serviciul de comunicatie poate fi instalat pe una sau mai multe masini fizice. La
configurarea generala a sistemul de defineste si metoda folosita pentru comunicatia cu
echipamentele din teren si/sau bazele de date. Indiferent de tipul comunicatiei, cartelele SIM
folosite in teren au implementat numai plan de date, nefiind posibila efectuarea de apeluri de
voce .
Comunicatia se realizeaza folosind porturi specifice (in imagine - portul 4400).

Nota: Se recomanda atentie sporita la introducerea datelor de identificare pentru


un server de comunicatie, orice parametru eronat introdus conducand la imposibitatea
stabilirii comunicatiei cu echipamentele instalate in teren.
Un server de comunicatie poate deservi una sau mai multe sucursale din sistem.
Pentru adaugarea unui nou server de comunicatie, se apasa butonul „Adauga” a carui
actiune va deschide o noua sectiune in cadrul paginii (vezi imaginea de mai jos):

Fig.2.1.2.g
P a g . 28

Pentru definirea in cadrul sistemului a un nou server de comunicatie, se vor completa


in mod obligatoriu urmatoarele campuri (vezi Fig.2.1.2.g):
-Nume server: numele noului server de comunicatie;
-Host: numele masinii fizice (server fizic) de pe care va rula;
-Adresa IP: adresa IP a serverului de comunicatie nou definit;
-Port: portul pe care se executa transmisia datelor (in cazul ENERGSys este vorba de portul
4400);
-MessageReadDelay - parametrul folosit pentru a specifica timerului TCP – interval de
asteptare dupa ce a trimis o comanda catre MC pana primeste mesajul - la depasirea acestui
timer se va incrementa retry (20 secunde);

-SerialModeDelay - parametrul folosit pentru a astepta intrarea MC-ului in modul serial (cat
timp de la comanda NULL NULL NULL NULL NULL asteapta maxim pana trebuie sa
primeasca prompt) (10 secunde);

-CommandDelay – reprezinta un delay (sleep) folosit dupa trimiterea unei comenzi (default
50ms);

-Sincronizare ceas

-Sincronizare ceas alarma

-IP public

-Numar incercari conectare

-Numar de reincercari descarcare pachet

-TCPBufferDataAvailable - interval timer de citire din socket TCP a flagului DataAvailable


primit dupa un pachet de date (crescut la 500ms din cauza latentelor de retea);

-CrossThreadInterval - interval verificare mesaje de la thread central la thread firida


(default 1000ms);

-RequestCheckInterval - intervalul la care threadul central verifica cererile de la aplicatia


web (default 1000ms);

-StateBroadcastInterval - intervalul la care serviciul de comunicatie face broadcast cu


starea threadurilor (default 1000ms);

-CSQRequestInterval - intervalul la care se trimite comanda de verificare a nivelului de


semnal pentru modemurile CSD neutilizate (default 30sec);

-AlarmCheckInterval - la ce interval se va conecta la firida pentru a descarca alarmele (2


minute);

-DownloadDelay
P a g . 29

-Numar de incercari descarcare automata

-Numarul de minute intre incercari

-Interval redeschidere eveniment

-Verificare plan tarifar

-Inscriere plan tarifar

Exemplu de configurare corecta a unui server de comunicatie:

Fig.2.1.2.h
Pentru a configura in sistem un nou modem se apasa butonul Lista Modemuri prezent
in pagina de configurare a serverelor de comunicatie din sistem.
P a g . 30

In pagina Configurare Modemuri este prezenta optiunea adaugarii unui nou modem,
cu ajutorul butonului Adaugare Modem.

Dupa definirea corecta a unui nou server de comunicatie, se pot defini noi modemuri
care sa fie folosite de catre acesta in comunicatia cu echipamentele din teren. Pentru
adaugarea unui nou modem in sistem se parcurg urmatorii pasi:
-in tab-ul Servere Comunicatie se selecteaza serverul pentru care se adauga noul modem si se
apasa butonul Editeaza (conform imaginii de mai sus);

-se apasa butonul „Adauga modem” (daca este necesara introducerea unui nou modem in
sistem)

-se completeaza campurile nou aparute cu parametrii modemului care va fi introdus in sistem
(vezi etapa anterioara):
P a g . 31

Fig.2.1.2.i
-Sucursala: se va alege una din sucursalele din sistem.
-Stare activitate: se alege una din starile Inactiv/Activ
In cazul introducerii in sistem a unui nou modem, este obligatorie introducerea
urmatorilor parametri de identificare:
 IMEI;
 PIN cartela SIM;
 Seria SIM (seria inscriptionata pe cartela);
 Numar apel;
 Port COM;
 Tip Comunicatie
 Modem (denumire)
Fiecare din parametrii enumerati mai sus este editabil pentru fiecare modem, folosind
butonul “Editeaza Modem”. Cand se alege aceasta optiune, aplicatia va interoga baza de date
si va afisa parametrii caracteristici modemului selectat, in casutele text din pagina. In cazul in
care se modifica unul sau mai multi parametri, la momentul la care se doreste salvarea
modificarilor, aplicatia va apela functia de validare pentru fiecare tip de date din casutele text.
Exemplu: Daca se doreste modificarea parametrului IMEI si se introduce un sir de
caractere care contine litere sau nu are 15 caractere, functia de validare va semnala acest
lucru printr-un mesaj de eroare :”IMEI gresit.Trebuie sa introduceti 15 caractere.”.
P a g . 32

Pentru adaugare se vor completa toate casutele text cu parametrii specifici. Similar
procedurii descrise in cazul editarii parametrilor unui modem existent, aplicatia va valida
corectitudinea informatiilor introduse pentru noul modem, la momentul in care se doreste
salvarea datelor.
Nota: Pentru toate campurile care trebuie completate cu date exista proceduri de
validare, astfel incat la introducerea datelor va fi verificata in mod automat corectitudinea
tipului de date introdus. Erorile in ceea ce priveste tipul de date introduse for fi afisate pe
ecran impreuna cu cerinat de format al datelor necesare a fi introduse in acele campuri.

Dupa ce procedura de validare a fost indeplinita, se va efectua in mod automat o noua


inregistrare in baza de date (tabela Modemuri) cu parametrii introdusi. In cazul in care exista
neconcordante, va fi afisat un mesaj de eroare, iar salvarea nu va fi posibila pana ce toate
campurile nu sunt completate corect.
Pe de alta parte, in cazul in care nu se doreste salvarea modificarilor efectuate in
aceasta pagina a aplicatiei, se va apasa butonul “Renunta”, moment in care toate valorile
introduse vor fi sterse fara a fi salvate. In baza de date vor ramane inregistrate valorile initiale
ale parametrilor asupra carora s-a intentionat o modificare.
NOTA ! Este recomandata denumirea dispozitivului (maxim 50 caractere), pentru a
avea un factor identificare suplimentar. Informatiile despre unul din modemurile
configurate in sistem se pot modifica prin selectarea acestuia din lista si apasarea
butonului „Editeaza modem”.
P a g . 33

Interconectare

Fig.2.1.2.j
In sectiunea Interconectare se pot defini unul sau mai multe servere apartinand altor
sisteme inteligente de masura si/sau control care vor fi folosite pentru schimbul de date cu
aplicatia (sistemul) ENERGSys. Similar sectiunilor anterioare, avem posibilitatea de a
modifica parametrii de conectare catre un server MDMS (Meter Data Management System) ,
daca este necesar, cu ajutorul butonului „Editeaza server MDMS”.

Fig.2.1.2.k
Pentru a adauga in aplicatie o noua conexiune catre un server de tip MDMS se va
folosi butonul „Adauga server MDMS” si se vor introduce parametrii de conectare, tabelele
de cereri si de raspunsuri, intervalul de timp pentru care se va efectua cautarea datelor in baza
de date si intervalul de timp maxim in care se va transmite raspunsul.
P a g . 34

Dupa efectuarea modificarilor se apasa butonul „Salveaza”, moment in care aplicatia


va memora noile date. In cazul in care se doreste parasirea paginii fara a salva modificarile,
se va folosi butonul „Renunta”.
P a g . 35

2.1.3.Setari Implicite

Fig.2.1.3.a
In pagina Setari Implicite se pot stabili anumite echipamente si/sau caracteristici de
sistem care vor fi preluate de sistem in mod automat pentru fiecare punct de masura definit
ulterior stabilirii acestora. In cadrul acestei pagini se poate stabili si gradul de prioritare al
fiecaruia dintre evenimentele in baza carora sunt generate alarmele din sistem. In
Astfel a fost introdusa o optiune prin care utilizatorul va defini un abonat nou in
fiecare punct de masura introdus in sistem.

Fig.2.1.3.b
Pentru sucursala in care este autentificat utilizatorul se mai pot stabili urmatoarele
elemente implicite:
Tipurile implicite de contor trifazat si/sau monofazat.
NOTA: Ulterior configurarii initiale a sistemului se pot defini in cadrul aplicatiei
web ENERGSys noi tipuri de contor care vor fi instalate fizic in locatiile din teren, prin
intermediul paginii Editare Tip Contor.
P a g . 36

Fig.2.1.3.c
Numarul de reincercari de restabilire a comunicatiei cu locatia cu care comunicatia a
fost intrerupta in mod neasteptat.

Fig.2.1.3.d

Acest numar este unul intreg si se va stabili tinandu-se cont de mai multi parametri
(tipul comunicatiei – GPRS sau CSD). Practic el reprezinta numarul de incercari ale aplicatiei
de a se conecta la locatia amintita pentru a transmite/retransmite comenzile date de catre
utilizator sau pentru a continua/relua descarcarea datelor din locatie.
In cazul in care comunicatia cu locatia se restabileste dupa un numar de reincercari
mai mic decat cel stabilit ca fiind implicit, aplicatia nu va mai incerca sa apeleze locatia
ulterior, pana la o noua cerere de comunicatie depusa de catre un operator de sistem sau
momentul unei comunicatii automate (ex: descarcarea datelor din locatie – indecsi).
In cazul in care comunicatia nu a putut fi restabilita dupa epuizare numarului de
reincercari stabilit, aplicatia nu va mai plasa nici o cerere de comunicatie si va semnaliza
catre utilizator faptul ca nu a putut fi restabilita comunicatia cu locatia apelata.
Casuta text in care se introduce numarul de reincercari de stabilire a comunicatiei este
monitorizata prin intermediul unei proceduri de validare, astfel incat nu este pobila salvarea
unei valori neconforme cu cerinta de sistem (numar intreg pozitiv mai mare decat 0 si mai
mic sau egal cu 7). In cazul in care din eroare se introduc alte valori decat cele admise,
aplicatia va afisa un mesaj de eroare, salvarea paginii nefiind posibila atat timp cat nu sunt
introduse date eligibile.
P a g . 37

Fig.2.1.3.e
In ceea ce priveste echipamentele din teren au fost implementate in aceasta sectiune doua
optiuni:

- Optiunea de a fi introduse in mod automat pentru modulele locale care vor fi instalate
ulterior seriile modulelor de deconectare identice cu cele ale modulelor locale.
Aceasta optiune are doua roluri: in primul permite o economie de timp in introducerea
datelor, la fiecare inserare a unui modul local nou, modulul de deconectare fiind
inserat in sistem in mod automat, al doirea rol fiind reprezentat de faptul ca se elimina
posibilitatea unei erori umane in cazul in care aceasta valoare ar fi fost introdusa
manual de catre operator.

Fig.2.1.3.f

- Optiunea ca pentru fiecare contor nou introdus in sistem sa fie considerat index nou
implicit o valoare. Se recomanda introducerea numerelor cu zecimale (minim una).

Campul in care se va introduce valoarea indexului nou implicit este supus procedurii de
validare la momentul la care se intentioneaza salvarea datelor. In cazul in care valorile nu
sunt conforme cu tipul de date necesar a fi introdus in acest camp, aplicatia va semnala acest
lucru catre utilizator (vezi imaginea de mai jos), salvarea nefiind posibila pana in momentul
in care datele introduse vor fi corecte.
P a g . 38

Fig.2.1.3.g
P a g . 39

2.1.4.Administrare Sucursale

Operatii disponibile:
-Definire sucursala noua;
-Editare sucursala din lista;

In aceasta sectiune se afla lista cu serverele care contin structurile de baze specifice
sucursalelor instalate in sistem. Utilizatorii cu permisiuni adecvate au posibilitatea de a
adauga noi sucursale sau actualiza parametrii celor existente (definite anterior) in sistem.
Pentru utilizatorii care nu au permisiune stabilita pentru aceasta pagina, aceasta pagina nu va
apare in lista de optiuni disponibile in cadrul meniului Administrare.

Fig.2.1.4.a

Definire sucursala noua


Pentru a adauga o noua sucursala in sistem se va selecta optiunea „Creeaza
sucursala” prin apasarea butonului cu acelasi nume, actiune care are drept rezultat afisarea
in pagina a unui formular continand casutele text cu parametrii care trebuie introdusi pentru a
inregistra noua sucursala in sistem.

Pentru a evita erorile la definirea unei sucursale noi, este obligatorie definirea in
prealabil in pagina Administrare Servere a serverului SQL pe care va fi instalata baza de
date a sucursalei care urmeaza a fi definita in sistem, a serverului de comunicatie care va
functiona impreuna cu noua sucursala si a serverului de interconectare (acolo unde este
cazul).
P a g . 40

Fig.2.1.4.b
Parametrii care trebuie introdusi (a\selectati din lista, dupa caz)– sucursala
noua:

Nume Sucursala : numele cu care va fi identificata noua sucursala in cadrul sistemului;

Prefix: prefixul este folosit la crearea structurii bazei de date a sucursalei. Denumirea
tabelelor din baza de date pentru sucursala noua este precedata de prefixul care se introduce
la acest punct. (Exemplu: s-a stabilit ca prefixul sa fie format de abrevierea judetului din care
face parte sucursala).

Numar sistem AMR:


P a g . 41

Server comunicatie: se va selecta unul din lista cu servere de comunicatie disponibile. Acesta
va deservi sucursala nou creata.

Server DB: Serverul pe care va fi gazduita structura de baza de date a sucursalei nou create.
Aceasta poate fi stocata separata sau pe aceeasi masina fizica pe care se gasesc si alte baze de
date de sucursala.

SAP: serverul folosit pentru interconectarea cu alte sisteme de gestiune a valorilor masurate.
(Pentru sistemul ENERGSys se foloseste interconectarea cu SAP-SGCOS)
P a g . 42

Exemplu completare campuri pentru definirea unei sucursale:

Fig.2.1.4.c
Pentru salvarea datelor noii sucursale, se apasa butonul Salveaza. Daca se doreste
abandonarea procesului de adaugare a unei locatii se apasa butonul Renunta, indiferent de
etapa. Datele deja introduse pana la momentul apasarii butonului Renunta nu vor fi salvate.

Editare sucursala din lista

Pentru editarea sucursalei, se selecteaza o sucursala din lista generala, care este afisata
la intrarea in pagina Administrare Sucursale si se apasa butonul Editeaza Sucursala.
Aplicatia va deschide un formular (similar actiunii butonului Adauga Sucursala), de aceasta
data toate campurile fiind completate cu parametrii sucursalei selectate. Dupa caz, se
P a g . 43

modifica parametrii necesari ai sucursalei selectate si se apasa butonul Salvare. Valorile


modificate vor fi salvate in baza de date a plicatiei.
In cazul in care este apasat butonul „Editeaza sucursala” fara a fi selectata nici o
sucursala din lista, aplicatia va notifica utilizatorul asuprea acestui fapt.

IMPORTANT!!! Se recomanda introducerea/modificarea parametrilor de


conectare catre baza de date a sucursalei numai de catre un utilizator autorizat
(Administrator). In cazul introducerii unor date eronate nu este posibila conectarea
aplicatiei la baza de date a sucursalei (nu se pot efectua nici un fel de operatii pentru
sucursala respectiva, de pe nici un cont de utilizator autentificat in aplicatie).
P a g . 44

2.1.5. Log activitate


Sectiuni pagina (tab-uri)
-Log Aplicatie;
-Log comunicatie;
-Log parametrizare.

Operatii disponibile in pagina:


-Filtrare inregistrari dupa nume utilizator;
-Filtrare inregistrari dupa pagina accesata;
-Filtrare inregistrari locatie;
-Filtrare inregistrari dupa perioada de timp;

Actiunile executate de catre fiecare utilizator autentificat (indiferent de locatia


acestuia sau sucursala accesata) in aplicatia web ENERGSys vor putea fi vizualizate in
aceasta sectiune. Totodata, exista posibilitatea filtrarii datelor din pagina dupa anumiti
parametri si/sau combinatii ale acestora, pentru a putea scurta intervalul de cautare si a afisa
doar datele relevante pentru utilizatorul care initiaza cautarea.

Fig.2.1.5

Nota: Accesul in aceasta pagina a aplicatiei se face numai in baza unei


permisiuni active stabilita de catre administratorul de sistem. Nici unul din campurile
de date din lista inregistrarilor generata de catre aplicatie pe baza criteriilor de cautare
introduse nu este editabil.
P a g . 45

Log Aplicatie
Parametrii de filtrare a intrarilor din aceasta sectiune sunt urmatorii:
 nume utilizator (care a efectuat operatia) – in exemplul de mai jos a fost selectat
utilizatorul Andrei Voineag prin accesarea listei de utilizatori (in stanga paginii)

Fig.2.1.5.a

Nota: Cautarea dupa nume utilizator se efectueaza folosind un singur nume de


utilizator. Nu este posibila cautarea dupa mai multi utilizatori simultan. Numele de
utilizator care este folosit drept criteriu de cautare se va selecta din lista generata de
catre aplicatia web, care contine numele tuturor utilizatorilor activi ai aplicatiei (lista
nu va contine numele utilizatorilorai caror conturi sunt dezactivate).
P a g . 46

Fig.2.1.5.b
 pagina accesata

Fig.2.1.5.c

 data de inceput si/sau sfarsit a intervalului de cautare

Fig.2.1.5.e
P a g . 47

Filtrul aplicat in aceasta sectiune pentru a vizualiza informatiile relevante despre


activitatile din program executate de catre un utilizator utilizator poate fi o combinatie a
tipurilor de filtrare enumerate anterior.

Exemplu: filtrare simultana dupa nume utilizator (Andrei Voineag), pagina accesata
(Utilizatori) in intervalul de timp 27.11.2013 ora 00:00 – 03.12.2013 ora 00:00

Fig.2.1.5.f
Pentru a putea evidentia valorile modificate de utilizatori in cadrul unei pagini, aplicatia
va compara toate valorile initiale cu valorile finale si va face scrierea in tabela activitate
pentru valorile care au suferit modificari.
___
P a g . 48

Log Comunicatie

In sectiunea Log Comunicatie aplicatia va afisa istoricul comunicatiilor cu locatiile


din sucursala curenta de lucru. Sectiunea Log Comunicatie este vizibila numai pentru
utilizatorii care au permisiune de acces la submeniul Log Activitate al aplicatiei.
In scopul afisarii rapide a rezultatelor concludente, in pagina exista mai multe tipuri
de filtrare, care pot fi utilizate individual sau combinat. Astfel, istoricul de comunicatie poate
fi accesat folosind ca parametri de filtrare urmatoarele categorii:
-Locatie – este obligatorie introducerea unei locatii din lista;
P a g . 49

-Interval de timp „de la / pana la”(an/luna/data/ora, selectabil de catre utilizator);

Dupa selectarea criteriilor de filtrare si apasarea butonului „Genereaza”, aplicatia web va


afisa rezultatele din sistem privind istoricul comunicatiilor cu locatia selectata si care au fost
efectuate in intervalul de timp ales de catre utilizator.
Exemplu generare istoric comunicatii pentru o locatie din lista
P a g . 50

Log Parametrizare

In sectiunea Log Parametrizare aplicatia va afisa istoricul operatiilor de parametrizare


a contoarelor din sucursala curenta de lucru. Sectiunea Log parametrizare este vizibila
numai pentru utilizatorii care au permisiune de acces la submeniul Log Activitate al
aplicatiei.
In scopul afisarii rapide a rezultatelor concludente, in pagina exista mai multe tipuri
de filtrare, care pot fi utilizate individual sau combinat. Astfel, istoricul de parametrizare
poate fi accesat folosind ca parametru de filtrare unul sau mai multe dintre urmatoarele
categorii:
-Utilizator – se selecteaza in mod obligatoriu un utilizator din lista (in lista se regasesc
numai numele de utilizator care au permisiune pentru parametrizarea contoarelor);

-Serie contor;
-Interval de timp „de la / pana la”(an/luna/data/ora, selectabil de catre utilizator);

Dupa selectarea criteriilor de filtrare si apasarea butonului „Genereaza”, aplicatia web


va afisa rezultatele din sistem privind istoricul operatiilor de parametrizare.
P a g . 51

2.1.6. Editare Tip Contor

Fig.2.1.6
In ceea ce priveste tipurile de contoare care sunt introduse in baza de date a unei
sucursale, caracteristicile acestora pot fi verificare si corectate cu ajutorul butonului
„Editeaza tip contor” . La actionarea acestuia , aplicatia va deschide o fereastra de tip pop-
up:

In aceasta fereastra utilizatorul are posibilitatea de a introduce in sistem un nou tip de


contor sau de a dezactiva un tip de contor care nu mai este folosit.
Nota: Anterior introducerii unui nou tip de contor in cadrul sistemului, se va defini un
plan tarifar (tip de contract) pentru acesta. Definirea unui nou tip de contor in cadrul
sistemului ENERGSys nu este posibila in cazul in care respectivului tip de contor nu ii
este asociat un plan tarifar (tip contract) implicit.
Pentru a introduce un nou tip de contor sunt necesare urmatoarele date:
 Tipul contorului (denumirea acestuia)
 Valabilitatea verificarii metrologice (exprimata in luni)
 Codul fabricantului
 Identificatorul de tip
P a g . 52

Dupa ce datele de mai sus au fost introduse, se vor bifa casutele corespunzatoare
caracteristicilor de masura si de comunicatie ale tipului de contor nou introdus si se va
introduce in mod obligatoriu tipul de contract implicit asociat acestuia.
 Comunicatie proprie
 Trifazat
 Tipul de energie masurata. (importata din sistem/exportata catre sistem)
 Tipul tarifului implicit (tipul de contract) care va fi asociat cu acest tip de contor.

NOTA: Tipul de contor introdus in sistem trebuie sa efectueze citiri cel putin pentru
toate tipurile de indecsi stabiliti prin planul tarifar (tipul de contract) care ii este
asociat. Daca un tip de contor poate transmite valorile citite pentru mai multe tipuri de
energie, iar tipul de contract contine mai putine tipuri de index, dar care se regasesc in
lista celor pentru care contorul este capabil de a transmite citiri, valorile citite ale
indecsilor cititi care nu sunt cuprinsi in tipul de contract asociati nu vor fi luate in
considerare. Un tip de contor instalat in sistem si care poate transmite valorile citite
pentru una sau mai multe tipuri de energie nu poate fi asociat unui plan tarifar (tip
contract) care are stabilite alte tipuri de energie sau pentru care contorul nu transmite
valori ale citirilor (nu sunt implementate).

Setarile vor fi memorate de catre aplicatie dupa apasarea butonului „Salveaza”. In cazul
in care nu se doreste continuarea procedurii de introducere a unui tip de contor nou, se va
folosi butonul „Renunta”.

In cazul in care este necesara dezactivarea unui tip de contor, aceasta se va realiza prin
selectarea din lista afisat a inregistrarii respective, urmata de apasarea butonului
„Dezactiveaza”.

Clase Contoare
P a g . 53

Tipurile de contoare din sistemul Energsys sunt impartite in mai multe clase, in functie de
caracteristicile constructive si de performanta pentru fiecare tip in parte. Astfel un contor din sistem
poate fi clasificat in functie de capabilitatea de comunicatie proprie, viteza de comunicatie si paritate.
La definirea unui tip nou de contor in cadrul sistemului se va acorda o atentie deosebita
acestei clasificari, in caz contrar functionalitatea acestuia fiind grav afectata (in anumite cazuri, exista
imposibilitatea citirii si/sau transmiterii catre Punctul Central a datelor masurate).
In sectiunea Clase Contoare se pot adauga noi clase de contoare sau modifica proprietatile
celor existente, in ceea ce priveste credentialele de acces specifice pentru autentificare (numai in cazul
contoarelor cu comunicatie proprie).

Daca o clasa de contoare nu poate fi editata dupa inregistrarea in sistem, acest lucru va
fi semnalizat utilizatorului prin intermediul unui mesaj. Situatia este intalnita in cazul
tipurilor de contoare fara capabilitati de comunicare proprii (contoare fara comunicatie).
P a g . 54

Pentru adaugarea unei noi clase de contoare se parcurg urmatorii pasi:


-In sectiunea (tab) Clase Contoare se apasa butonul Adauga;

-Se introduc datele pentru noua clasa de contoare:


-informatiile legate de comunicatie – Denumire, Protocol comunicatie port electric,
Viteza port electric, Paritate
-informatiile legate de autentificarea la contorul respectiv – Parola implicita port electric,
Parola implicita port optic, Parola specifica port electric(dupa caz), Parola specifica port(dupa
caz).
- Se apasa butonul Salveaza
Pentru abandonarea operatiei se apasa butonul Renunta.
P a g . 55

2.1.7. Planuri tarifare si Parametrizare

Pe baza caracteristicii de scalabilitate a aplicatiei web ENERGSys, care consta in


adaugarea in sistem de noi echipamente si/sau optiuni de program fara a afecta
functionalitatea generala a aplicatiei, se pot introduce in aplicatia web si implicit in sistem
(mici sau mari consumatori) planuri tarifare configurabile in functie de cerinte. In acest scop
in aplicatie a fost introdusa o pagina dedicata, care va fi accesibila utilizatorilor care
beneficiaza de permisiune pentru acest tip de operatie.
Planurile tarifare inregistrate in sistem sunt configurate pentru a gestiona partial sau
total atat principalele tipuri de indecsi implementati cat si elemente necesare pentru
multitarifare. Lista generala a marimilor generale se regaseste mai jos:
 1.8.0 – index energie activa import total
 2.8.0 – index energie activa import total
 1.8.1 – index energie activa import in registru T1
 1.8.2 – index energie activa import in registru T2
 1.8.3 – index energie activa import in registru T3
 1.8.4 – index energie activa import in registru T4
 2.8.1 – index energie activa export in registru T1
 2.8.2 – index energie activa export in registru T2
 2.8.3 – index energie activa export in registru T3
 2.8.4 – index energie activa export in registru T4
 5.8.0 – index energie reactiva inductiva
 8.8.0 – index energie reactiva capacitiva
P a g . 56

Planurile tarifare din lista afisata la deschiderea paginii Planuri Tarifare pot avea stari
diferite – Activ, In editare, Dezactivat.

In fereastra de editare a planurilor tarifare, se pot adauga noi planuri prin completarea
rubricilor din partea de jos a ferestrei, urmate de apasarea butonului Salvare.

Astfel se pot defini planuri tarifare care au drept obiect oricare dintre tipurile de
energie sau asocieri ale acestora pentru care se efectueaza citiri in cadrul retelei de distributie.

Pentu abandonarea operatiei de adaugare a unui nou plan tarifar, se apasa butonul
Adauga Plan.
P a g . 57

Pentru a vizualiza/edita parametrii unui plan tarifar existent, se selecteaza o


inregistrare din lista cu toate planurile tarifare. La selectie,in functie de starea planului tarifar
din lista, aplicatia web va afisa 1 sau 2 butoane care reprezinta optiunile utilizatorului. Astfel,
in cazul in care este selectat un plan tarifar activ, optiunile vor fi Afiseaza Plan si
Dezactiveaza Plan.

In cazul in care starea unui plan tarifar este „In editare” optiunile vor fi Editeaza Plan si
Sterge Plan

In cazul in selectarii unui plan tarifar dezactivat, exista o singura optiune, Afiseaza Plan.

Nota: Planurile tarifare introduse in baza de date nu pot fi eliminate de catre utilizatori,
indiferent de permisiunile acestora. In cazul in care este necesara schimbarea tipului de
contract pentru un punct de masura instalat in sistem, acest lucru este posibil in meniul
Configurare Locatii, tab Punct de Masura sau prin apasarea butonului Editarea
Abonat in cadrul paginii Configurare abonati (a carui actiune va redirectiona
utilizatorul catre meniul anterior mentionat – verificarea de catre aplicatia web a
existentei permisiunii de accesare si editare a abonatilor va fi efectuata in ambele
cazuri).
P a g . 58

Dispozitive parametrizare locala


In cadrul paginii Planuri Tarifare se poate vizualiza si lista dispozitivelor autorizate
pentru a efectua parametrizarea locala a contoarelor care permit acest lucru (in teren). Exista
optiunea inlaturarii autorizatiei de parametrizare locala pentru oricare din dispozitivele din
lista. Pentru aceasta, se selecteaza o inregistrare din lista (un dispozitiv autorizat) si se apasa
butonul Dezactiveaza (butonul va apare in mod automat la selectia unei linii din lista)

Daca in sucursala curenta de lucru nu sunt inregistrate dispozitive autorizate de


parametrizare locala, la accesarea paginii Planuri Tarifare aplicatia web ENERGSys va
genera o notificare catre utilizator cu privire la acest aspect.

In lista cu dispozitivele de parametrizare locala sunt afisate urmatoarele date:


-nume dispozitiv – numele inregistrat al dispozitivului;
-autorizat – starea de autorizare (DA sau NU);
-licenta – cheia unica atribuita de catre ENERGsys;
-data cerere - data la care a fost inregistrata in sistem cererea de autorizare a adispozitivului;
-data autorizare – data la care a fost autorizat dispozitivul de catre administratorul de
sistem sau un utilizator al sistemului cu competente in acest sens;
-cine a autorizat - numele utilizatorului de pe al carui cont a fost efectuata operatia de
autorizare;
-data revocare - data la care autorizarea dispozitivului a fost revocata;
P a g . 59

-cine a revocat - numele utilizatorului de pe al carui cont a fost efectuata operatia de


revocare a autorizarii;
-data sincronizare – data ultimei sincronizari cu baza de date a sucursalei din care face parte
dispozitivul autorizat;
-sucursala – sucursala pentru care este autorizat dispozitivul de parametrizare locala.

La selectarea unui dispozitiv din lista, in partea dreapta aplicatia va afisa un buton cu
optiunea de activare sau dezactivare a dispozitivului selectat, in functie de starea de
autorizare a acestuia (daca a fost selectat un dispozitiv autorizat, butonul va fi etichetat
„Dezactiveaza”; similar, daca a fost selectat un dispozitiv neautorizat, butonul va fi etichetat
„Activeaza”;
In cazul in care pentru un dispozitiv de parametrizare selectat din lista se apasa
butonul de activare/dezactivare, aplicatia va afisa o fereastra de notificare in care este
solicitata confirmarea operatiei de catre utilizator, urmata de o alta fereastra prin care
confirmata executia comenzii anterioare.
P a g . 60

Dupa efectuarea operatiei de activare/dezactivare a unui dispozitiv de parametrizare


locala, lista va fi actualizata in mod automat cu noile informatii privind starea dispozitivului
respectiv.
P a g . 61

2.2. MENIUL CONFIGURARE

Meniul Configurare cuprinde toate optiunile necesare in ceea ce priveste


administrarea retelei fizice a sistemului. Totodata in cadrul acestui meniu se introduc,
modifica sau dezactiveaza optiunile in ceea ce priveste utilizatorii finali ai sistemului
(abonati).

Submeniuri:
2.2.1. Configurare Abonati
2.2.2. Configurare Locatii
2.2.3. Configurare Grupuri
P a g . 62

2.2.1 Configurare Abonati

Fig.2.2.1.a
In pagina Configurare Abonati, se afiseaza lista abonatilor din sucursalele pentru care
utilizatorul are drepturi de acces, avand urmatoarele posibilitati:
-filtrare
-optiuni de editare (aplicatia va face o redirectionare catre pagina Configurare Locatii)
-ordonare dupa:nume, prenume, strada, locatie. (ascendent sau descendent)
-export al listei de abonati in formatul xls(x).

Nota: In cazul in care utilizatorul beneficiaza de drepturi de acces asupra mai


multor sucursale, in momentul accesarii paginii Abonati aplicatia web ENERGSys va
afisa lista abonatilor din sucursala curenta. Pentru vizualizarea listei de abonati din alta
sucursala, este necesara selectarea acestia din lista de sucursale (casuta text) aflata in
partea dreapta sus, imediat sub bara principala (unde este afisat numele utilizatorului
autentificat). In momentul in care se executa trecerea catre o alta sucursala, aplicatia va
verifica permisiunile utilizatorului pentru sucursala pe care se va efectua trecerea si va
genera in mod automat (dinamic) meniurile in care acesta are drepturi de acces
(vizualizare sau modificare informatii, dupa caz). In acest caz este necesara reluarea
operatiei de accesare a meniului Configurare Abonati, aceasta actiune avand drept
rezultat afisarea de catre aplicatie a listei de abonati din noua sucursala selectata.
P a g . 63

Fig.2.2.1.b
Butonul Actualizare efectueaza o reimprospatare generala a paginii, aplicatia afisand
lista de abonati din momentul apasarii acestuia (prin interogarea bazei de date a sucursalei
alese si extragerea din aceasta a listei abonatilor inregistrati si activi).
La apasarea butonului Actualizare, vor fi anulate toate criteriile de filtrare si/sau
sortare a listei de abonati care face obiectul operatiei (sucursala curenta de lucru).
In partea dreapta a butoanelor din pagina exista doua casute text cu ajutorul carora
utilizatorul:
- poate ordona lista de abonati generata dupa anumiti parametri (Locatie, pozitie, port /
Nume, prenume/ Strada)

Fig.2.2.1.c
- poate alege modul in care rezultatele sunt afisate (ascendent sau descendent)

Fig.2.2.1.d
P a g . 64

Ambele operatii de ordonare se executa in mod automat de catre aplicatie, imediat


dupa definitivarea alegerii de catre utilizator. Nu sunt necesare alte actiuni ale utilizatorului.
Actiunea butonului Filtrare va genera deschiderea de catre aplicatie a unei fereste de
tip pop-up, unde exista doua optiuni pentru doua moduri de filtrare - Fig.2.2.1.e.
Nu exista restrictii pentru filtrare, durata si calitatea filtrarii depinzand in mod direct
de cantitatea si acuratetea criteriilor introduse de catre utilizator in vederea afisarii
informatiilor dorite.

Fig.2.2.1.e
a. Filtrare generala dupa un sir de caractere introdus de catre utilizator (Exemple: toate
inregistrarile care contin cuvantul Priza – vezi imaginea de mai jos). Acest gen de
cautare va aduce spre vizualizare toate inregistrarile din baza de date in care se
regaseste sirul de caractere introdus de catre utilizator.

Fig.2.2.1.f
P a g . 65

b. Filtrare avansata dupa unul sau mai multi parametrii caracteristici unui abonat/loc
de masura. Cu ajutorul acestei metode se pot cauta/afisa informatiile despre abonatii
cautati, folosind criterii de cautare complexe care contin mai multi parametri.

Exemplu: Se doreste afisarea tuturor abonatilor care au domiciliul in localitatea


Bucuresti, care au instalat contor a carui serie este 0070... , din lista de abonati
apartinand sucursalei Bucuresti. Fereastra de filtrare va arata in felul urmator:
Nota: Lista afisata a abonatilor este de fapt lista cu punctele de masura active in sistem
(configuratii valide la momentul afisarii – sincronizate si nesincronizate).

Fig.2.2.1.g
Rezultatul se regaseste in imaginea de mai jos (Fig. 2.2.1.h):

Fig.2.2.1.h
Pentru modificari in sistem a caracteristicilor unui abonat (sau a unui punct de masura
apartinand unui abonat) a fost introdus in pagina butonul Editare. Aplicatia web va afisa
P a g . 66

catre utilizator pagina de editare a locatiei din care face parte punctul de masura, afisand
totodata parametrii punctului de masura selectat in cadrul locatiei. – Fig2.2.1.j.
Pentru a edita un abonat, se selecteza in lista linia care care contine numele abonatului si
se apasa butonul Editare(vezi imaginea Fig.2.2.1.i)

Fig.2.2.1.i

Dupa apasarea butonului Editeaza, utilizatorul va fi directionat catre pagina


Configurare Locatii (Fig. 2.2.1.j), unde vor fi afisate informatiile cu privire la clientul
selectat.

NOTA: Nu se pot edita mai multi abonati din locatii diferite simultan de catre un
utilizator. Fiecare modificare a unor parametri de identificare sau masura asupra mai
multor abonati din locatii diferite se va face in mod individual pe fiecare locatie, respectiv
punctele de masura din componenta acesteia.
P a g . 67

Fig.2.2.1.j
Parametrii care se pot modifica (trebuie introdusi in cazul definirii unui nou punct de
masura in sistem) pentru fiecare abonat sunt urmatorii:
 Nume si prenume

Fig.2.2.1.k

 Elemente adresa (bloc, scara, apartament)

Fig.2.2.1.l

Nota: In cazul adresei pentru un abonat, nu se pot efectua modificari ale strazii si
numarului acesteia, decat in cazul in care se va modifica adresa intregii locatii.
Singurele modificari permise de catre aplicatie sunt in privinta apartamentului. In
cazul unei situatii exceptionale se impune contactarea administratorului de sistem.
P a g . 68

 CNP (pentru persoane fizice)

Fig.2.2.1.m

 DEVLOC

Fig.2.2.1.n

 POD

Fig.2.2.1.o

 Cod abonat

Fig.2.2.1.p

In plus, este necesara introducerea urmatoarelor elemente:

 seria si tipul contorului instalat in punctul de masura

Fig.2.2.1.r
P a g . 69

 faza pe care este instalat

Fig.2.2.1.s

 Mod special de citire (daca este necesar).

Fig. 2.2.1.t
Modurile de citire specifice selectabile pentru un punct de masura(la nivelul intregii
aplicatii – in functie de versiunea software a modulului concentrator, anumite optiuni pot fi
dezactivate) sunt urmatoarele:
 La minut
 La 5 minute
 La 15 minute
 La 30 minute
 O data pe ora
 De doua ori pe zi
 O data pe zi
 O data pe saptamana
 De doua ori pe luna
 O data pe luna
 Mod implicit (revenire la modul de citire implicit selectat pentru toate punctele de
masura din locatia in care este cuprins punctul editat).
P a g . 70

NOTA: In cazul modificarii modului de citire implicit, optiunile pentru acesta


depind in mod direct de versiunea software a modului concentrator instalat in
locatia respectiva.
 Pentru o versiune de soft MC anterioara vers.41 atunci:
Mod citire default: interval minim - o data pe zi
Mod citire specific:interval minim - sfert de ora
 Pentru o versiune de soft MC ulterioara vers.41 atunci
Mod citire default: interval minim - o data pe ora
Mod citire specific: interval minim -un minut
Pentru orice punct de masura se poate defini si un mod specific de citire, in conformitate
cu modurile de citire implementate in functie de versiunea software MC, complementar cu
modul de citire al locatiei. Modul specific de citire va avea prioritate in fata modului implicit
de citire al locatiei, inregistrat in modulul concentrator instalat in locatie. In cazul selectarii
unui mod specific de citire pentru abonatul (punctul de masura) care face obiectul editarii,
aplicatia va genera automat parametri suplimentari de introdus, pentru fiecare mod in parte.
In cazul in care nu sunt specificate datele de inceput si / sau de sfarsit in ceea ce priveste
aplicarea unui mod de citire special, exista urmatoarele situatii posibile:
 Inceputul si sfarsitul intervalului sunt specificate, iar aplicatia incepe citirile pentru
punctul de masura selectat la data si ora stabilite si le continua pana la data si ora de
sfarsit salvate, urmand ca modul de citire al punctului de masura sa fie modificat conform
cu model de citire al intregii locatii, incepand cu data de sfarsit a intervalului specificat.

Fig.2.2.1.u
P a g . 71

 Inceputul intervalului in care se aplica modul special de citire nu este specificat, urmand
ca prima citire conform noii programari sa se efectueze la primul moment de timp care
este setat. (Exemplu: Daca pentru o locatie data de inceput nu este specificata, iar citirea
se va efectua o data pe zi la ora 18, prima citire va fi efectuata in ziua curenta, daca nu
este trecutde ora 18, in caz contrar, prima citire se va efectua in ziua imediat urmatoare, la
ora programata (18).
Exemple:
 Citirea la 5 minute (versiune MC=51) pentru un punct de masura definita pentru o
perioada de timp limitata, avand specificate momentele de timp de inceput si de sfarsit
(data/ora)

Fig. 2.2.1.v
 Citirea la un sfert de ora, avand specificata doar data de inceput . In acest caz, modul
de citire specific va continua pe timp nedefinit( sau pana la data la care va fi in nou
modificat de catre un operator).

Fig. 2.2.1.w
P a g . 72

Prin necompletarea modului special de citire se intelege de fapt faptul ca punctul de


masura care se face obiectul modificarii va avea citirile efectuate in conformitate cu
modalitatea de citire definita ca fiind implicita pentru intrega locatie din care face parte.
NOTA: In momentul in care un punct de masura dintr-o locatie va avea definit un
mod specific de citire, la nivelul locatiei poate creste numarul de cereri de comunicatie.

Dupa efectuarea modificarilor, se va alege butonul „Salvare” pentru a le salva in sistem.


Plecand de la ipoteza ca au fost efectuate modificari doar asupra unui punct de masura al unei
locatii, fara a altera in vreun mod setarile implicite ale acesteia, aplicatia web ENERGSys va
afisa urmatoarele mesaje:
„Nu exista modificari pentru locatie!”
si
„Datele au fost salvate cu succes”
P a g . 73

Export lista abonati


Lista generala a abonatilor existenti intr-o sucursala poate fi exportata intr-un fisier tip
Excel (*.xls). Formatul in care se va realiza exportul este tabelar, avand aceasi structura
conforma cu lista afisata in pagina Configurare Abonati.
Pentru a exporta lista in format Excel, se apasa butonul dedicat din zona superioara a
ferestrei in care este afisata lista generala a abonatilor din sucursala curenta de lucru.

Actiunea apasarii acestui buton va genera un fisier de tip Excel (*.xlsx) in care lista
abonatilor va fi inscrisa in forma tabelara, respectand ordinea coloanelor din pagina aplicatiei
web. Fisierul astfel generat va fi descarcat in mod automat pe statia de lucru (fizica) de pe
care se initiaza exportul listei de abonati. Locatia pe masina pe care se descarca este locatia
stabilita pentru descarcare din browser-ul de internet instalata pe masina.
Exemplu: Pe statia de lucru curenta sunt instalate 3 programe de navigare pe internet
prin intermediul carora se poate accesa aplicatia web ENERGSys: Internet Explorer,
Mozilla Firefox si Google Chrome. Fiecare dintre acestea are stabilit de catre utilizator
o locatie diferita pentru descarcarea fisierelor de pe internet, dupa cum urmeaza:
-Internet explorer – locatia implicita este: „C:\”
-Mozilla Firefox – locatia implicita este: „C:\Descarcari\Fisiere web\”
-Google Chrome – locatia implicita este: „C:\Users\Statia X\Downloads”
Dupa operatia de export a listei de abonati, se va verifica locatia in care aceasta s-a
descarcat in functie de programul de navigare de pe care s-a accesat aplicatia web.
P a g . 74

Lista descarcarilor din browser (in imaginea de mai sus – Google Chrome)

Extras din folder Downloads Chrome.


P a g . 75

2.2.2. Configurare Locatii

Fig.2.2.2.a

Submeniul Configurare Locatii permite vizualizarea si modificarea datelor referitoare


la locatiile din reteaua de distributie.
In momentul accesarii paginii Configurare Locatii din Meniul Configurare, aplicatia
va afisa fereastra de mai sus, in sectiunea din stanga imaginii fiind generata lista cu toate
locatiile din sucursala curenta. In momentul selectarii unei locatii din lista, fereastra
principala va fi populata cu parametrii caracteristici instalati si inregistarti in sistem pentru
locatia respectiva.
Pagina Configurare Locatii cuprinde doua zone principale:

Zona 1 Zona 2

Fig.2.2.2.b
P a g . 76

Zona 1 - in prima zona (partea stanga a ecranului va fi afisata lista cu toate locatile
din sucursala curenta), avand posibillitatea sortarii si ordonarii elementelor componente ale
acestei liste (locatii, respectiv puncte de masura) in functie de necesitati (colt stanga sus) sub
caseta cu optiunile de sortare si ordonare fiind afisata lista propriu-zisa. (Fig.2.2.2.a), fiind
totodata posibila si actualizarea detaliilor acestor in cazul in care se produc schimbari fata de
configuratia existenta. Astfel, se pot modifica toti parametrii de citire si descarcare a datelor,
avand in orice moment posibilitatea de a extinde setul de instructiuni catre toate celelalte
locatii din sucursala.Daca utilizatorul doreste sa acceseze informatiile despre o locatie din
lista, se va executa click cu mouse-ul pe locatia respectiva. In stanga denumirii va apare un
buton cu „+”. Se apasa acest buton, iar rezultatul va consta in aparitia unei noi liste care va
contine punctele de masura instalate in locatia respectiva.
Pentru a vizualiza informatiile despre un punct de masura din locatia respectiva se va
selecta in lista de puncte de masura din locatie cel care trebuie vizualizat. Informatiile despre
punctul selectat vor fi afisate in cea de –a doua zona principala a paginii.
Zona 2 - in cea de-a doua zona principala din pagina se vor vizualiza si/sau modifica
parametrii pentru locatiile sau punctele de masura care sunt selectate in prima zona. Au fost
implemenetate 2 tab-uri, unul pentru locatii si unul pentru puncte de masura

Fig.2.2.2.c
P a g . 77

Tab Locatie
In tab Locatie sunt disponibile urmatoarele optiuni (butoane) si casute text care contin
parametrii de identificare si functionare pentru locatia respectiva.

Butoane in tab Locatie:


-Descarca Indecsi – la apasarea acestui buton aplicatia va transmite catre locatie prin
intermediul serviciului de comunicatie o cerere de descarcare a indecsilor tuturor punctelor de
masura instalate in locatia respectiva;

-Adauga – este butonul cu ajutorul caruia se va initia procesul de adaugare a unei noi locatii
(manual sau prin autoconfigurare, vezi subcapitol dedicat YYYY).

-Stergere – actiunea acestui buton va dezactiva locatia din sistem, incepand cu momentul
apasarii lui. Daca nu exista nici o locatie activa selectata, butonul este dezactivat.
P a g . 78

-Autoconfigurare – acest buton este activ numai in cazul in care anterior a fost selectat
optiunea de adaugare a unei locatii. Autoconfigurarea poate fi efectuata numai la adaugarea
unei locatii noi in cadrul sistemului.

-Istoric – istoric configuratii locatie selectata

In acest tab exista un camp prin care utilizatorul este informat si poate alege in
momentul configurarii optiunea Comunicatie directa – activarea de va face bifand casuta din
dreptul acestei etichete. Se foloseste pentru contoarele instalate in teren si care au inclus un
modul de comunicatie propriu (in comunicatia cu aplictia web nu folosesc alte echipamente
de comunicatie si/sau echipamente concentratoare de date).
In continuare, se regasesc urmatoarele campuri de date
- Tip conexiune – utilizatorul are poate opta intre conexiunea de tip GPRS sau CSD
- Judet – judetul de resedinta al locatiei
- Localitate
- Locatia (Numele locatiei)
- Strada
- Numar (optional)
- Bloc (optional)
- Serie MC
- Versiunea software pentru MC
P a g . 79

- Nr. Apelare MC/Adresa IP - acest parametru va introdus intotdeauna la initierea


procesului de adaugare a unei locatii, indiferent de metoda – autoconfigurare sau
introducere manuala de catre operator.

Fig.2.2.2.d

- Mod citire implicit (cu ParametruCitire1, ParamCit2) – daca nu este introdus nici un
mod de citire implicit, acesta va fi preluat de la modulul concentrator in teren (MC),
fiecare echipament de acest tip avand in inregistrat in memorie un mod de citire
implicit.

Fig.2.2.2.e

- Mod de descarcare a datelor (cu ParamDescarcare 1 si ParamDescarcare 2) - daca


nu este introdus nici un mod de descarcare implicit, acesta va fi preluat de la modulul
concentrator in teren (MC), fiecare echipament de acest tip avand in inregistrat in
memorie un mod de descarcare implicit.
P a g . 80

Fig.2.2.2.f
NOTA: operatorul are optiunea de a aplica modurile de citire si de descarcare
pentru toate punctele de masura din locatia respectiva cu ajutorul casutelor care trebuie
bifate in partea dreapta a ecranului, daca acest lucru este necesar.

- Praguri de tensiune - valorile minima, respectiv maxima ale tensiunii de alimentare


din locatia respectiva. Valorile in afara intervalului admis vor genera in mod imediat o
alarma de tensiune pentru locatia respectiva.

- Nr. Telefon in caz de alarma. Acest camp va fi dezactivat (nu va fi afisat), in cazul
in care tipul conexiuniii este GPRS

- Adresa IP – Acesta camp va fi dezactivat (nu va fi afisat pe ecran), in cazul in care


tipul conexiunii este CSD.

In partea dreapta a ecranului se gasesc listele cu modulele locale, respectiv modulele


de deconectare instale in locatia selectata. La selectia unui modul local prin dublu click,
utilizatorul va fi redirectionat catre tab-ul Puncte de masura, unde are posibilitatea de ma
parcurge porturileacestuia, indiferenrt daca sunt populate sau nu cu puncte de masura. In
cazul in care nu sunt populate, se pot adauga noi puncte de masurta. (Vezi subcapitol
zzzzz).
In ceea ce priveste lista cu modulele de deconectare, exista pobilitatea de a adauga noi
module cu ajutorul butonului dedicat. Un punct de masura poate fi instalat intr-unul din
porturile unui modul local, dar modulul sau de deconectare poate fi instalat intr-un modul
local diferit,dar instalat in aceeasi locatie.

De verificat!!!
P a g . 81

Tab Punct de masura

Fig.2.2.2. - Tab Punct de Masura

Pentru a accesa un punct de masura din apartinand unei locatii, in cazul in care se
cunoaste modulul local (si portul) in care este instalat, se vor parcurge urmatorii pasi:
- Se selecteaza in lista generala locatia care ne intereseaza;
- Dupa ce fereastra centrala care contine tab-ul Locatie a fost populata cu datele
locatiei, se va selecta din fereastra „Modul local” modulul local pe care se gaseste
instalat punctul de masura; la aceasta actiune, aplicatia va redirectiona utilizatorul
catre pagina Punct de Masura
P a g . 82

Fig.2.2.2.h
- In fereastra nou aparuta se vor parcurge porturile din modulul local selectat, pana la
gasirea punctului de masura dorit.

In cazul in care nu se cunosc toate datele de identificare, se recomanda metoda de fitrare


in pagina Abonati
In tab-ul Punct de masura sunt prezente mai multe sectiuni, fiecare sectiune continand
optiunile pentru o operatiile care se efctuaza asupra unui ML sau punct de masura din sistem.
P a g . 83

Operatii in pagina Configurare Locatii

Operatiile din pagina Configurare Locatii se vor efectua tinand cont de impactul
fiecarei setari asupra starii de sincronizare a unei locatii. Astfel au fost implementate pachete
de setari care se executa succesiv, intre executia a doua pachete de setari din cele metionate
mai jos fiind de obicei necesara resincronizarea locatiei. Din punct de vedere al modului de
lucru, se vor opera modificarile asupra primului pachet de setari ala locatiei sau punctului de
masura care trebuie modificat, se va astepta resincronizarea locatiei (vezi cap Stari
Sincronizare), dupa care se vor efectua modificarile asupra urmatorului pachet. In cazul in
care nu s-a reusit sincronizarea locatiei si sunt pachete de setari „ in asteptare” aceste nu vor
fi operate deoarece nu se poate efectua nici o modificare asupra unei locatii nesincronizate.

Adaugarea unei locatii in sistem in cadrul aplicatiei web ENERGSys


Sistemul ENERGSys poate include un numar crescator de locatii fara a afecta in mod
negativ functionalitatea aplicatiei. In functie modalitatea de extindere a retelei de distributie
pentru care este implementat, in orice moment se pot adauga in cadrul unei sucursale noi
locatii care la randul lor vor avea puncte de masura. Avand in vedere complexitatea operatiei
de adaugare a unei sau mai multora locatii noi, se recomanda prudenta in acordarea
permisiunilor pentru acest tip de operatie.

In aplicatia web ENERGSys au fost implementate doua modalitati de a introduce o noua


locatie in cadrul sistemului:

 Autoconfigurarea;

 Adaugarea manuala a tuturor parametrilor de catre utilizator.


P a g . 84

Autoconfigurarea
Aceasta optiune este introdusa in aplicatie cu scopul scaderii intervalului de timp necesar
introducerii in sistem a unei noi locatii, prin introducerea automata in baza de date a unor
parametri caracteristici ai elementelor componente de identificare a locatiei. Aceasta operatie
se face in urma unei comunicatii cu locatia respectiva.

Fig.2.2.2.i

Pentru efectuarea unei operatii de autoconfigurare este necesara (obligatorie, in caz


contrar operatia nu va putea fi indeplinita) definirea urmatoarelor campuri de date:
-Tip conexiune - CSD sau GPRS

Fig,2.2.2.j
P a g . 85

In cazul in care conexiunea este de tip CSD, se introduce de catre utilizator numarul de
apelare la care raspunde MC-ul locatiei care face obiectul autoconfigurarii (campul in care se
trec date pentru conectarea de tip IP este dezactivat – nu este afisat), precum si numarul de
telefon in caz de alarma. In cazul in care conexiunea este de tip GPRS, se va introduce
suplimentar (in afara de nr. de apel) de catre utilizator si adresa IP a locatiei in forma adresa
IP:port (Exemplu: 144.58.26.247:4400). In acest caz nu se va introduce numar de telefon in
caz de alarma, campul text dedicat fiind dezactivat.

Dupa introducerea tipului de conexiune, se apasa butonul „Autoconfigurare”

Fig.2.2.2.k

Aceasta actiune are ca efect aparitia unei ferestre de asteptare, pentru aducerea datelor.
Aplicatia web ENERGSys va depune catre serviciul de comunicatie o cerere de
comunicatie cu locatia care raspunde la apelare cu parametri introdusi anterior de catre
utilizator. Serviciul de comunicatie va executa cererea si va transmite informatiile primite de
la MC catre baza de date in doua tabele. Informatiile aduse in cele doua tabele sunt:
- Serie MC;
- Versiune soft MC;
- Tip citire implicit;
- ParametruCitire1;
- ParametruCitire2;
- Prag tensiune (min/max);
- Numar telefon apelare in caz de alarma.
- Serii ML;
- Serii contor;
- Port.
P a g . 86

Fereastra de asteptare va fi populata cu datele primite in urma comunicarii cu locatia


apelata.Dupa afisare exista optiunea salvarii datelor aduse sau a renuntarii la operatia de
autoconfigurare. La apasarea butonului „Renunta” datele vor sterse din tabelele in care sunt
inregistrate.
Pentru salvarea in cadrul sistemului a datelor unei locatii noi (prin autoconfigurare -
cazul apasarii butonului „Salvare”) este obligatorie completarea urmatoarelor informatii:
- Tip conexiune (deja introdus in faza premergatoare autoconfigurarii)
- Judet
- Localitate
- Locatia (Numele locatiei)
- Strada
- Numar (optional)
- Bloc (optional)
- Serie MC (obtinut prin autoconfigurare)
- Nr. Apelare MC/Adresa IP (deja introdus in faza premergatoare autoconfigurarii)
- Mod citire implicit (cu ParametruCitire1, ParamCit2)
- Mod de descarea a datelor (cu ParamDescarcare 1 si ParamDescarcare 2)
- Praguri de tensiune;
- Nr. Telefon in caz de alarma.(numai pentru conexiunea tip CSD)

Absenta oricarui parametru sus-mentionat atrage automat imposibilitatea inregistrarii in


sistem a locatiei. Erorile sunt semnalate operatorului prin intermediul mesajelor de validare
corespunzatoare fiecarui tip de date.
Daca sunt indeplinite toate conditiile pentru salvarea locatiei in sistem, aplicatia va afisa
un mesaj de confirmare. Datele introduse vor fi salvate in baza de date a sucursalei din care
face parte locatia respectiva.
P a g . 87

Fig.2.2.2.l

Adaugarea manuala

Adaugarea manuala este o alternativa pentru introducerea in sistemul ENERGSys a unor


noi locatii (implicit inregistrarea in sistem a tuturor echipamentelor de masura si comunicatie
precum si a abonatilor din respctiva locatie) . Spre deosebire de autoconfigurare, in cazul
acestei metode toti parametrii necesari bunei functionari a locatiei in cadrul sistemului vor fi
introdusi de catre un operator de sistem cu permisiuni active in Meniul Configurare al
aplicatiei web ENERGSys.

In momentul in care se intentioneaza salvarea datelor introduse, aplicatia va efectua


validarea valorilor introduse, in functie de tipul acestora (se verifica faptul ca echipamentele
cu seriile introduse nu sunt deja active in cadrul sistemului – in caz contrat va fi afisat mesaj
de eroare, iar salvarea nu va fi posibila atat timp cat datele nu sunt corecte.). Din punct de
vedere al fluxului de date se disting urmatoarele etape (ale salvarii unei locatii introduse
manula in sistem):
 datele noii locatii vor fi inserate in baza de date;
 se efectuaza o comunicatie cu locatia nou introdusa;
 comunicatia reusita cu locatia are drept prim rezultat sincronizarea locatiei;
P a g . 88

Foarte important! Daca o locatie oarecare din sistem nu este sincronizata, indiferent
daca este nou introdusa sau prezenta anterior in sistem, asupra acesteia nu se pot efectua
nici un fel de modificari. Aplicatia va bloca accesul la parametrii locatiei, pana la
sincronizarea acesteia, campurile text in care se pot efectua modificari ale acestor
parametri fiind dezactivate. Se recomanda in prima faza sincronizarea locatiei, urmata de
efectuarea modificarilor necesare.
In mod similar, exista posibilitatea ca unul sau mai multe puncte de masura din cadrul
unei locatii sa nu fie sincronizate. Pana la sincronizarea locatiei (implicit a tuturor
punctelor de masura din locatie) nu va fi posibila efectuarea vreunei modificari asupra
acestora.

Fig.2.2.2.m– Mesajul de confirmare in cazul salvarii reusite a unei locatii introduse manual.
P a g . 89

Fig.2.2.2.n – Date obligatorii pentru salvarea unui punct de masura in cadrul unei locatii din
sistem.
Stergerea (dezactivarea) unei locatii
Orice locatie din cadrul sistemului ENERGSys poate fi eliminata, in cazul in care
schimbarea arhitecturii sistemului va impune acest lucru. Operatia de eliminarea unei locatii
operationale se va efectua numai de catre un operator cu permisiunile adecvate active.
Locatia este de fapt dezactivata, nu stearsa din baza de date. Daca este necesara vizualizarea
si/sau analiza anumitor date din locatia respectiva, acest lucru va fi posibil in orice moment
de timp.
In cazul in care este necesara eliminarea unei locatii din sistemul ENERGSys, se vor
parcurge uratoarele etape:
-in pagina Configurare Locatii se va selecta locatia care face obiectul operatiei de eliminare,
prin selectare directa din lista sau folosind optiunile de cautare si filtrare implementate la
nivelul acestei pagini;
P a g . 90

Fig.2.2.2.o

-avand locatia selectata, se va apasa butonul Stergere aflat in tab-ul Locatii


P a g . 91

Fig.2.2.2.p

– aplicatia va afisa un mesaj de confirmare a operatiei efectuate;

Fig.2.2.2.q
In cazul in care este necesara abandonarea operatiei se va apasa butonul Renunta.
Acest lucru este valabil numai daca nu a fost apasat anterior butonul Stergere. Operatia nu
are caracter reversibil.

Important!!! In cazul in care o locatie activa a fost eliminata in


mod accidental din sistemul ENERGSys, contactati de urgenta
administratorul de sistem!!!
P a g . 92

Istoric
La apasarea acestui buton, catre utilizator va fi afisata o noua fereastra care contine
lista configuratiilor locatiei selectate si detalii despre acestea, ordonate ascendent, fiecare
configuratie avand intervalele de inceput si de sfarsit a valabilitatii acesteia inscrise in
primele doua coloane din tabel.

Pentru fiecare din configuratiile locatiei selectate se pot vizualiza datele despre:
-seria MC instalat in locatie;
-versiunea software a MC instalat in locatie;
-numar telefon alarma (valabil numai pentru locatiile al caror tip de conxiune este CSD –
pentru locatiile in care tipul de conexiune definit este GPRS, acest camp nu va contine nici o
valoare);
-pragurile de tensiune (minima si maxima) stabilite pentru locatia selectata;
-tipul de descarcare a datelor (cu parametrii suplimentari, in functie de modul de descarcare
stabilit in setarile locatiei)
-tipul de citire implicita pentru configuratia respectiva, in concordanta cu modul de citire
implicit definit pentru locatie;
P a g . 93

Indiferent de locatia selectata, daca aceasta este activa in sistem, ultima inregistare din
lista reprezinta configuratia valida la momentul actual, aspect evidentiat prin absenta datei de
sfarsit a intervalului configuratiei respective.
Parasirea ferestrei care contine istoricul configuratiilor locatiei selectate se efectueaza
prin apasarea buronului „x” din coltul dreapta sus al ferestrei.

NOTA: Fereastra care contine lista configuratiilor unei locatii selectate este
implementata in scopuri strict informative. Nu se pot efectua nici un fel de modificari
sau editari pentru nici o inregistrare din aceasta lista, indiferent de permisiunile active
pe contul de utilizator de pe care se efectueaza operatia de vizualizare a istoricului
locatiei.

Modificare mod citire implicit (in functie de versiunea software MC)

Modificarea parametrilor de citire ai unei locatii este o operatie care atrage dupa sine
necesitatea resincronizarii locatiei in care s-a efectuat. Modificarea modului de citire a datelor
din locatie se va efectua separat de alte operatii de editare a locatiei. In cazul in care pentru
unul sau mai multe puncte au fost introduse la inregistrare moduri specifice de citire (si/sau
descarcare), acestea vor fi folosite cu prioritate fata de modul implicit. Modul de citire
implicit va fi aplicat tuturor punctelor de masura instalate in locatie , exceptie facand punctele
de masura anterior mentionate.
NOTA: In cazul modificarii modului de citire implicit, optiunile pentru acesta operatie
depind in mod direct de versiunea software a modului concentrator(MC) instalat in
locatia respectiva.
P a g . 94

-Pentru o versiune de soft MC < vers.41:


Mod citire implicit: interval minim - o data pe zi
Mod citire specific: interval minim - la sfert de ora
-Pentru o versiune de soft MC >= vers.41:
Mod citire implicit: interval minim - o data pe ora
Mod citire specific: interval minim - un minut

In functie de modul implicit de citire care trebuie adoptat pentru o locatie, aplicatia va
afisa sau nu noi optiuni suplimentare pentru modul de citire respectiv.
In aplicatia web ENERGSys au fost implementate urmatoarele moduri implicite ede
citire (in functie de versiunea software a MC din locatiile inregistrate in sistem):

Fig.2.2.2.r
-o data pe luna – citirea se va efectua o singura data pentru locatia respectiva; este necesara
indicarea zilei din luna in care se va efectua citirea, prin alegerea unei zile din lista care apare
la selectarea acestui mod de citire;

Fig.2.2.2.s
P a g . 95

-de doua ori pe luna - in mod obligatoriu vor fi indicate prima si celei de-a doua zi din luna
in care se vor efectua citirile, prin alegerea unei zile in fiecare din cele doua liste care apar la
selectarea acestui mod de citire;

Fig.2.2.2.t

-o data pe saptamana - este necesara indicarea zilei din saptamana in care se va efectua
citirea, prin alegerea unei zile din lista care apare la selectarea acestui mod de citire;

Fig.2.2.2.u

-o data pe zi – este necesara selectarea unei ore din lista care apare la selectarea acestui mod
de citire

Fig.2.2.2.v
-de doua ori pe zi - este necesara indicarea primei si celei de-a doua ora din zi in care se vor
efectua citirile, prin alegerea unei ore in fiecare din cele doua liste care apar la selectarea
acestui mod de citire;

Fig.2.2.2.w

-o data pe ora

Fig.2.2.2.x
P a g . 96

Nota: 1. Modul de citire implicit va fi aplicat tuturor punctelor de masura instalate in


locatia selectata, atat timp cat acestea nu au stabilite moduri de citire specifice, caz in
care cele din urma au prioritate in fata modului de citire implicit.
2. Indiferent de modul de citire implicit selectat, utilizatorul are posibilitatea de a
stabilili acest mod de citire pentru toate locatiile din sucursala de lucru, prin
bifarea casutei corespunzatoare textului „Aplic acest mod de citire la toate
locatiile”

Modificare mod implicit descarcare (in functie de versiunea software MC)


Modificarea parametrilor de descarcare a unei locatii este una din operatiile care nu
implica resincronizarea locatiei. In aplicatia web ENERGSys sunt implementate urmatoarele
intervale de descarcare implicite:

Fig.2.2.2.ac

-o data pe luna – descarcarea datelor inmagazinate in echipamentele din teren se va efectua o


singura data pentru locatia respectiva; este necesara indicarea zilei din luna si a orei din zi in
care se va efectua descarcarea, acest lucru fiind posibil prin alegerea unei zile din lista care
apare la selectarea acestui mod de citire;

Fig.2.2.2.ad
-de doua ori pe luna - descarcarea datelor inmagazinate in echipamentele din teren se va
efectua de doua ori in decursul unei luni calendaristice pentru locatia respectiva, caz in care
este necesara indicarea primei si celei de-a doua zile din luna in care se vor efectua
descarcarile, prin alegerea unei zile in fiecare din cele doua liste care apar la selectarea
acestui mod de descarcare;

Fig.2.2.2.ae
P a g . 97

-o data pe saptamana - este necesara indicarea zilei din saptamana in care se va efectua
descarcarea datelor, prin alegerea unei zile din lista care apare la selectarea acestui interval de
descarcare;

Fig.2.2.2.af
-o data pe zi – este necesara selectarea unei ore din lista care apare la selectarea acestui mod
de descarcare;

Fig.2.2.2.ag
-o data pe ora;

Fig.2.2.2.ah
-la un sfert de ora;

Fig.2.2.2.ai

NOTA: 1. Modul de descarcare implicit va fi aplicat tuturor punctelor de masura


instalate in locatia selectata.
2. Indiferent de modul de descarcare implicit selectat, utilizatorul are posibilitatea
de a stabili acest mod pentru toate locatiile din sucursala de lucru, prin bifarea casutei
corespunzatoare textului „Aplic acest mod de descarcare la toate locatiile”.

Fig.2.2.2.aj
Acest lucru poate conduce la o crestere a numarului de sesiuni de comunicatie
intre locatie si sistemul central.
P a g . 98

Pachete setari

Pachete setari Locatii


Pentru tab-ul Locatii au fost definite urmatoarele pachete de setari:

 Mod citire implicit – reprezinta intervalul de timp la care se vor efectua citirile datelor
masurate dinspre echipamentele de masura instalate in locatie si se aplica tutor
punctelor de masura instalate in locatia respectiva, in conditiile in care nu a fost
definit un mod de citire specific in mod individual, pe unul sau mai multe puncte de
masura (vezi 3.12).

 Praguri de tensiune – reprezinta valorile minima si maxima ale tensiunii care este
masurata de catre MC si considerata ca fiind admisibila pentru locatia in care este
instalat. Orice masuratoare a tensiunii din locatie efectuata de catre MC si care este
mai mica decat valoarea minima sau mai mare decat valoare maxima a pragului va ge
genera in mod automata o alarma care va fi preluate de catre serviciul de comunicatie
si transmisa catre aplicatie (in mod implicit va fi afisata imediat catre operatorul care
are permisiunile adecvate.
P a g . 99

Pentru a schimba pragurile de tensiune dintr-o locatie se vor parcurge urmatorii pasi:
-se selecteaza locatia pentru care se va modifica modul de decarcare implicit din lista de
locatii , folosind, dupa caz, una din optiunile de filtrare si/sau cautare implementate in pagina;

-in cadrul paginii Configurare Locatii care este populata cu informatiile despre locatie, se
apasa sageata care va deschide lista de optiuni in ceea ce priveste minimul tensiunii acceptate
in locatie;

-in cadrul paginii Configurare Locatii care este populata cu informatiile despre locatie, se
apasa sageata care va deschide lista de optiuni in ceea ce priveste maximul tensiunii acceptate
in locatie;
P a g . 100

-se apasa butonul Salvare si se asteapta resincronizarea locatiei.

NOTA: In cazul in care se doreste modificarea pragurilor de tensiunile in toate


locatiile din sucursala curenta, se va bifa casuta „Aplica aceste praguri de tensiune
pentru toate locatiile”, urmata de apasarea butonului ”Salvare”.

Dupa salvarea cu succes a noilor praguri de tensiune in locatie, valorile tensiunii care
vor fi masurate si sunt in afara intervalului ales vor genera o alarma in mod automat.
Informatiile despre alarme vor fi afisate de catre aplicatie utilizatorilor autorizati si se pot
vizualiza de catre acestia in pagina Analiza Alarme.

 Tip conexiune – setarile ce trateaza schimbarea tipului de conexiune, numar de


telefon si/sau adresa IP.

 Date conectare – reprezinta datele care vor fi folosite pentru a fectua o conexiune cu
MC-ul instalat in locatie.

Dupa fiecare modificare a unui pachet de setari pentru o locatie se va apasa butonul
Salveaza si se va astepta resincronizarea locatiei. Nu se vor putea efectua nici un fel de
P a g . 101

modificari asupra locatiei daca nu este sincronizata, indiferent de pachetul de setari care se
urmareste a fi schimbat – campurile nu sunt editabile.

Exemplu: In cazul in care modificarea parametrilor de conectare catre o locatie


(numar telefon MC si adresa IP) conduce la imposibilitatea efectuarii comunicatiei intre
aplicatia web si echipamentul din locatie (printre cauzele posibile enumerand: numar
apel incorect, adresa IP incorecta, port de comunicatie incorect sau defectiuni fizice ale
dispozitivelor instalate in teren), utilizatorul poate ale una dintre cele doua optiuni
enumerate (resincronizare sau revenirea la configuratia anterioara).

Pachete setari Puncte Masura


Pentru a fi evitate situatiile in care schimbarea anumitor setari in pagina Puncte
Masura pot genera erori in configuratia unuia sau mai multora puncte de masura, au fost
implementate urmatoarele pachete de setari.

Schimbare ML si/sau contor


In situatia in care este necesar ca un ML si unul sau mai multe contoare sa fie
inlocuite in cadrul aceleiasi locatii, aceste operatiuni se pot face intr-o singura sesiune de
comunicatie cu echipamentul din locatia respectiva.

Pentru schimbarea unui ML este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

- Se selecteaza in lista generala locatia care ne intereseaza, manual sau prin folosirea
optiunilor de filtrare/cautare implementate in pagina;
P a g . 102

- Dupa ce fereastra centrala care contine tab-ul Locatie a fost populata cu datele
locatiei, se va selecta din fereastra „Modul local” modulul local pe care se gaseste
instalat punctul de masura; la aceasta actiune, aplicatia va redirectiona utilizatorul
catre pagina Punct de Masura;

- In campul text in care se regaseste seria ML-ului ce urmeaza a fi inlocuit se sterge


seria veche si se introduce seria noului ML care a fost instalat in locatie;
P a g . 103

- Se introduc, dupa caz, etajul la care este instalat ML si pozitia acestuia in cadrul MC;

- In cazul care contactul de usa al ML care a fost instalat se doreste a fi monitorizat, se


va bifa optiunea „Contact Usa” in casuta dedicata; acest lucru este necesar pentru
identificarea alarmelor de tip „Contact usa „ primite din teren;

- pentru fiecare contor care este instalat pe porturile vechiului, respectiv noului ML, se
va introduce indexul curent. Se parcurge fiecare port al ML-ului care este schimbat si
se apasa butonul Edit in dreptul seriei de contor.

- se introduce valoarea indexului citit pe fiecare contor si se apasa butonul Salveaza;

- Se apasa butonul ”Salvare” si se asteapta resincronizarea locatiei;


P a g . 104

In cazul in care intr-o locatie este necesara modificarea mai multor serii de ML/MD
(datorita inlocuirii fizice ale acestora in teren) sau introducerea unor noi serii in porturile
disponibile ale MC (cresterea numarului de puncte de masura din locatie) se recomanda
efectuarea tuturor modificarilor necesare inaintea apasarii butonului „Salvare” (in cazul in
care locatia asupra careia sunt operate modificarileefectueaza schimbul de date cu sistemul
central printr-conexiune de tip CSD, o singura salvare va genera la randul ei o singura
cerere de comunicatie cu locatia respectiva, pentru a nu creste numarul de cereri de
comunicatie, in conditiile in care operatiile efectuate asupra locatiei sunt in concordanta cu
pachetele de setari implementate in aplicatie.)
Nota: Dupa apasarea butonului „Salveaza” si pana la sincronizarea reusita a
locatiei, in casuta text care contine seria ML va fi afisata seria ML care a fost inlocuit.
In cazul in care nu a fost reusita sincronizarea cu echipamentul din locatie iar eroarea
este permanenta, datele nu vor fi salvate. (se va reveni la configuratia anterioara
modificarii nereusite). Un mesaj de eroare va fi afisat catre operator.

Inlocuire unul sau mai multe contoare in cadrul unei locatii

Pentru schimbarea unuia sau mai multor contoare in cadrul unei locatii este necesara
parcurgerea urmatoarelor etape:
- Se selecteaza in lista generala locatia care ne intereseaza, manual sau prin folosirea
optiunilor de filtrare/cautare implementate in pagina;
P a g . 105

- Dupa ce fereastra centrala care contine tab-ul Locatie a fost populata cu datele
locatiei, se va selecta din fereastra modulul local pe care se gaseste instalat punctul de
masura ; la aceasta actiune, aplicatia va redirectiona utilizatorul catre pagina Punct de
Masura;

- se parcurg porturile modulului local pentru a se ajunge la portul pe care este instalat
contorul asupra caruia se opereaza schimbarea
P a g . 106

- In campul text in care se regaseste seria contorului ce urmeaza a fi inlocuit se sterge


seria veche si se introduce seria noului contor care a fost instalat in locatie-in cazul de
fata contorul instalat in portul nr. 3 al ML

- Se alege din lista tipul de contor care va fi instalat in locatie; daca nu exista, se va
introduce cu ajutorul butonului dedicat (vezi subcapitol Adaugare Tip Contor –
Meniu Administrare)
P a g . 107

- Se alege faza pe care este instalat contorul (in cazul in care contorul este monofazat);

- In cazul care contorul schimbat sau nou introdus va avea rolul unui contor de balanta,
se va bifa casuta corespunzatoare textului „Contor balanta”

- Se introduce un mod de citire specific, daca este necesar; (vezi paragraf Modificare
mod specific citire)
- Se repeta pasii anteriori pentru fiecare contor care trebuie inlocuit sau introdus intr-
unul din porturile disponibile in locatia curenta de lucru.
- Se apasa butonul”Salvare”si se asteapta resincronizarea locatiei;

In cazul in care tipul de contor pentru noul contor este diferit de tipul contorului
precedent, se poate alege unul dintre tipurile de contoare din lista cu tipurile de contoare:
P a g . 108

Daca tipul de contor instalat nu este definit in sistem, se abandoneaza operatia si se


procedeaza la adaugarea unui nou tip de contor prin intermediul submeniului Editare Tip
Contor

Daca dupa adaugarea unui tip de contor se doreste atribuirea unui alt tip de contract
pentru punctul de masura care face obiectul inlocuirii contorului, se alege unul dintre tipurile
de contracte (tarife) din lista existenta in pagina.
P a g . 109

Daca nu se alege nici un tip de contract sau tipul de contract nu este compatibil cu
tipul de contor selectat la pasul anterior, aplicatia va afisa un mesaj de eroare:

In acest caz se apasa butonul Adaugare Tip Contract, actiune ce are drept efect
redirectionarea utilizatorului catre pagina Editare tip contract (Vezi paragraf Adaugare tip
contract), unde va fi posibila adaugarea unui nou tip de contract compatibil cu contorul nou
instalat in locatie.
In cazul contoarelor cu comunicatie proprie si care permit schimbarea planului tarifar,
daca se procedeaza la schimbarea tipului de tarif, iar la salvarea setarilor exista o eroare,
aplicatia va notifica utilizatorul si va afisa optiunile disponibile:
-Resincronizare – in acest caz se reincearca transmiterea catre punctul de masura a noilor
setari
-Parametrizat local - in acest caz configuratia punctului de masura devine valida in cadrul
sistemului.
P a g . 110

NOTA: Tipul de contor introdus in sistem trebuie sa efectueze citiri cel putin
pentru toate tipurile de indecsi stabiliti prin planul tarifar (tipul de contract) care ii este
asociat. Daca un tip de contor poate transmite valorile citite pentru mai multe tipuri de
energie, iar tipul de contract contine mai putine tipuri de index, dar care se regasesc in
lista celor pentru care contorul este capabil de a transmite citiri, valorile citite ale
indecsilor cititi care nu sunt cuprinsi in tipul de contract asociati nu vor fi luate in
considerare. Un tip de contor instalat in sistem si care poate transmite valorile citite
pentru una sau mai multe tipuri de energie nu poate fi asociat unui plan tarifar (tip
contract) care are stabilite alte tipuri de energie sau pentru care contorul nu transmite
valori ale citirilor (nu sunt implementate).

ATENTIE!!! Se pot opera simultan mai multe schimbari sau adaugari de


contoare intr-o singura locatie. Operatiile descrise anterior se vor executa pentru
fiecare locatie in parte unde sunt necesare astfel de modificari.
In cazul inlocuirii unui contor fara comunicatie directa dintr-o locatie cu un
contor care are capacitatea de a transmite citirile direct, este obligatorie schimbarea
modulului local din locatie cu un modul local programat sa transmita in mod
transparent informatiile (numai de pe portul in care va fi instalat noul contor) dinspre
contor catre aplicatia web ENERGSys.

IMPORTANT!!! Inlocuirea unuia sau a mai multora module locale (ML) dintr-o
locatie in cadrul aplicatiei web ENERGSys se va efectua numai dupa inlocuirea lor
(fizica) in teren. In caz contrar, locatia nu se va sincroniza.
P a g . 111

Mod special citire (in functie de versiunea software MC)

In tab-ul Puncte Masura este implementata optiunea de a introduce un mod de citire


specific pentru un punct de masura activ din sistem. Alegerea modului special de citire pentru
un punct de masura se va efectua in acelasi mod, indiferent de versiunea software a MC
instalat in locatie. In functie de aceasta, aplicatia web ENERGSys va genera in mod automat
lista cu optiuni disponibile. Pentru a schimba modul de citire specific al unui punct de
masura apartinand unei locatii se vor parcurge urmatorii pasi:
-se selecteaza locatia pentru care se va modifica modul de citire implicit din lista de
locatii , folosind, dupa caz, una din optiunile de filtrare si/sau cautare implementate in pagina;

-in cadrul paginii Puncte Masura care este populata cu informatiile despre punctele de
masura, se parcurg porturile ML in care este instalat punctul de masura cu ajutorul sagetilor
pana se ajunge la punctul dorit;
P a g . 112

- se apasa sageata care va deschide lista de optiuni in ceea ce priveste modul special
de citire;

-se selecteaza noul mod de citire care va fi aplicat punctului de masura- in functie de
modul ales se vor stabili si parametrii specifici acestuia;
-se stabilesc limitele intervalului de timp in care va fi aplicat modul de citire specific
ales la pasul anterior.
-se apasa butonul Salvare si se asteapta resincronizarea locatiei;
P a g . 113

In cazul in care se doreste modificarea modului de citire specific in toate punctele de


masura din locatia curenta, se va bifa casuta „Aplica acest mod de citire pentru toate
porturile locatiei”. In cazul in care se doreste abandonarea operatiei se va apasa butonul
„Renunta”.

Modificare mod special citire – optiuni (in functie de versiunea software MC)
Stabilirea unui mod de citire specific pentru un punct de masura care apartine unei
locatii din siste este o operatie care atrage dupa sine necesitatea resincronizarii punctului de
masura in care s-a efectuat. Modificarea modului de citire a datelor din locatie se va efectua
separat de alte operatii de editare a locatiei. In cazul in care pentru unul sau mai multe puncte
au fost introduse la inregistrare moduri specifice de citire (si/sau descarcare), fara exceptie
acestea vor fi folosite cu prioritate fata de modul implicit. Modul de citire specific va fi
aplicat tuturor punctelor de masura instalate in locatie , daca este aleasa aceasta optiune prin
bifarea casutei aferente textului „Aplica acest mod de citire la toate porturile locatiei”.
P a g . 114

Interval de timp pentru aplicare mod special de citire a unui punct de masura
O caracteristica deosebit de importanta a modului specific de citire a unui punct de
masura din sistem este aceea ca utilizatorul poate stabili un interval de timp bine definit
pentru aplicarea modului specific de citire.

Acest lucru este foarte util pentru a efectua analize precise asupra parametrilor unuia
sau mai multor puncte de masura din sistem. In functie de cerintele in ceea ce priveste
aplicarea unui mod specific de citire pentru un punct de masura, sunt evidentiate urmatoarele
situatii:
1. Datele de inceput si sfarsit ale intervalului de timp in care va fi aplicat modul de citire
specific nu sunt specificate. Acest lucru inseamna ca urmatoarea citire va fi efectuata
conform modului specific de citire ales, iar programul de citiri va continua pe timp
nelimitat conform acestuia. Singura exceptie o constituie modificarea ulterioara a
uneia dintre optiuni de catre utilizator.
P a g . 115

2. Data de inceput a intervalului de timp in care va fi aplicat modul specific de citire nu


este specificata, data de sfarsit a intervalului de timp fiind specificata. Acest lucru
inseamna ca urmatoarea citire va fi efectuata conform modului specific de citire ales,
iar programul de citiri va continua pana la data de sfarsit care este specificata. Dupa
aceasta data, punctului de masura ii va fi aplicat modul de citire implicit stabilit
pentru locatia din acesta face parte.

3. Data de inceput a intervalului de timp in care va fi aplicat modul specific de citire este
specificata, data de sfarsit a intervalului de timp nefiind specificata. Acest lucru
inseamna ca urmatoarea citire va fi efectuata conform modului specific de citire ales
la data stabilita ca fiind inceputul intervalului, iar programul de citiri va continua poe
timp nelimitat sau pana la posibila interventie ulterioara a unui operator.
P a g . 116

4. Datele de inceput si sfarsit ale intervalului de timp in care va fi aplicat modul de citire
specific sunt specificate in mod clar, iar aplicarea modului specific de citire se va face
in decursul acestui interval. In afara acestuia, pentru punctul de masura in cauza va fi
aplicat modul implicit de citire a locatiei.

Nu exista nici un fel de limita a numarului de puncte de masura care pot avea
implementat un mod de citire specific. Fiecare punct de masura instalat in sistem poate avea
un mod de citire specific, daca acest lucru este necesar, insa acest lucru implica un volum
insemnat de date transmise.
In functie de modul specific de citire care trebuie aplicat unui punct de masura,
aplicatia va afisa sau nu noi optiuni suplimentare pentru modul de citire respectiv.
In aplicatia web ENERGSys au fost implementate urmatoarele moduri speciale de
citire:
-mod implicit – in punctul de masura repectiv va fi aplicat modul de citire implicit al
locatiei, fara nici un fel de exceptie;
P a g . 117

-o data pe luna – citirea se va efectua o singura data pentru locatia respectiva; este
necesara indicarea zilei din luna in care se va efectua citirea, prin alegerea unei zile din lista
care apare la selectarea acestui mod de citire;

-de doua ori pe luna - este necesara indicarea primei si celei de-a doua zile din luna in
care se vor efectua citirile, prin alegerea unei zile in fiecare din cele doua liste care apar la
selectarea acestui mod de citire;
P a g . 118

-o data pe saptamana - este necesara indicarea zilei din saptamana in care se va


efectua citirea, prin alegerea unei zile din lista care apare la selectarea acestui mod de citire;

-o data pe zi – este necesara selectarea unei ore din lista care apare la selectarea
acestui mod de citire
P a g . 119

-de doua ori pe zi - este necesara indicarea primei si celei de-a doua ora din zi in care
se vor efectua citirile, prin alegerea unei ore in fiecare din cele doua liste care apar la
selectarea acestui mod de citire;

-o data pe ora
P a g . 120

-la o jumatate de ora;

-la un sfert de ora;

-la 5 minute;
P a g . 121

-la minut;

Nota: 1.Indiferent de modul de citire specific selectat, utilizatorul are posibilitatea de a


stabilili acest mod de citire pentru toate punctele de masura din locatia curenta, prin
bifarea casutei corespunzatoare textului „Aplic acest mod de citire la toate porturile
locatiei”
2. Indiferent de modul special de citire ales pentru un punct de masura, se va opta
pentru una din cele patru situatii referitoare la intervalul de aplicare a modului special
de citire, detaliat in subcapitolul anterior.

Deconectare/Reconectare

Deconectarea si/sau reconectarea unui punct de masura sunt operatii cu efect imediat
in cazul deconectarii si care presupun resincronizarea echipamentului fizic din locatie cu
aplicatia web ENERGSys. Se pot deconecta si/sau reconecta in simultan multe puncte de
masura apartinand aceleiasi locatii din sistem.

Deconectarea/ reconectarea unui abonat se face prin urmatoarea procedura:


-se selecteaza locatia pentru care se va modifica modul de citire implicit din lista de locatii,
folosind, dupa caz, una din optiunile de filtrare si/sau cautare implementate in pagina;
-in cadrul tab-ului Puncte Masura care este populata cu informatiile despre punctele de
masura, se parcurg porturile ML in care este instalat punctul de masura cu ajutorul sagetilor
pana se ajunge la punctul dorit;
- se bifeaza casuta in dreptul careia este scris „Deconectat” se debifeaza in cazul reconectarii;
-se selecteaza noul mod de citire care va fi aplicat punctului de masura;
-se apasa butonul Salvare si se asteapta resincronizarea locatiei;
P a g . 122

In cazul in care sunt necesare deconectari sau reconectari pentru mai multe puncte de
masura apartinand aceleiasi locatii, se va repeta procedura pentru fiecare punct de masura
asupra caruia unde necesare modificari, urmate de apasarea butonului Salvare. In cazul in
care se doreste trecerea catre o alta locatie si exista modificari in locatia anterioara care nu au
fost salvate, aplicatia va trimite catre utilizator un mesaj prin care ofera acestuia posibilitatea
de a salva modiofcarile in locatia anterioara. In cazul in care utilizatorul raspunde afirmativ,
modificarile se vor salva si locatia va fi resincronizata. In cazul in care raspunsul este negativ,
toate modificarile vor fi anulate, iar aplicatia va reveni la configuratiile anterioare ale
punctelor de masura care au suferit modificari.

IMPORTANT!!! Pachetele de setari din lista prezentata anterior se executa


intotdeauna in mod succesiv, dupa fiecare salvare a unui pachet de setari fiind necesara
resincronizarea punctului de masura. Nu este posibila salvarea unui pachet de setari
concomitent cu alt pachet.

Stari sincronizare
Starea de sincronizare reprezinta diferenta dintre informatiile din aplicatie si
aparatatura fizica de pe teren. Sincronizat inseamna ca nu exista nici o diferenta intre
parametrii dintre parametrii pe baza carora functioneaza echipamentele din teren si cei afisati
de aplicatie catre utilizator.
In cazul in care apar diferente de valoare intre parametrii unei locatii sau
componentelor acesteia din teren fata de datele inregistarte in aplicatia centrala, locatia sau
punctul de masura respectiv va deveni nesincronizat. Acest lucru este vizibil la nivel de
utilizator prin intermediul unor icon-uri de tip steag (flag), avand ca efecte imediate
urmatoarele:
a).icon steag in fata denumirii locatiei din lista de locatii si/sau puncte masura //stanga
(este necesata expandarea locatiei prin apasarea butonului „+” care va apare la selectarea
locatiei din lista - pentru a se vedea care din urmatoarele cazuri are loc:
-locatia este nesincronizata / punctele de masura sunt sincronizate – in aceasta situatie
steagul va ramane decat in dreptul locatiei;
P a g . 123

-locatia este sincronizata / punctele de masura nu sunt sincronizate - steagul va aparea


in dreptul fiecarui punct de masura nesincronizat din locatia respectiva;

- locatia este nesincronizata / punctele de masura nu sunt sincronizate - steagul va


aparea atat in dreptul locatiei, cat in dreptul fiecarui punct de masura nesincronizat din locatia
respectiva;
P a g . 124

b).obiectele din pagina sunt dezactivate - nu se pot efectua modificari ale parametrilor
unei locatii sau ale unui punct de masura care nu sunt sincronizate. Modificarile se constituie
in pachete de setari (vezi subcapitol anterior)
c).in cazul in care utilizatorul are permisiuni active referitoare la vizualizarea starii de
comunicatie, acesta poate vedea elemente grafice care se refera la operatiile de comunicatie.
P a g . 125

NOTA: Nu se pot efectua modificari asupra unei locatii/punct de masura


nesincronizate. In cazul in care o locatie sau un punct de masura sunt nesincronizate
sau in curs de sincronizare, campurile care contin parametri a caror modificare
necesita resincronizarea ulterioara a locatiei sau a punctului de masura vor fi
dezactivate in mod automat de catre aplicatia web, acestea devenind disponibile spre
modificare numai dupa sincronizarea reusita a locatiei sau punctului de masura.

Exista operatii care se pot efectua asupra unei locatii sau a unui punct de masura, fara a
le desincroniza:

Exemple:
 schimbare adresa locatie/punct de masura – in acest caz nu se vor transmite nici
un fel de date spre locatie, orice modificare in ceea ce priveste adresa unei locatii
sau a elementelor de localizare editabile in cazul unui punct de masura finnd
efectuata in baza de date de masura a sucursalei din care fac parte locatia,
respectiv punctul de masura;

 schimbare tip abonament – efectele acestei setari se regasesc in cazul operatiilor


de analiza. In cazul in care se modifica planul tarifar (in sensul cresterii sau
scaderii numarului de energii luate in calcul pentru tarifare) informatiile despre
acest tip de modificare nu sunt transmise catre echipamentele din teren.

 setarea unui contor ca fiind contor de balanta – nu se efectueaza nici un fel de


modificare a parametrilor de citire sau de descarcare in ceea ce priveste
respectivul contor, din acest punct de vedere coniguratia punctul de masura
nefiind schimbata. Efectele acestei setari se regasesc in momentul efectuarii
operatiilor de analiza asupra unui grup in care este instalat contorul respectiv,
citirile de pe acest contor fiind comparate cu citirile celorlalte contoare instalate
in grupul respectiv.
P a g . 126

Operatii uzuale in cadrul meniului Configurare Locatii:

Modificare mod citire implicit


In tab-ul Locatii este implementata optiunea de a schimba modul de citire implicit
pentru o locatie activa din sistem . Pentru a schimba modul de citire implicit al intregii locatii
se vor parcurge urmatorii pasi:
-se selecteaza locatia pentru care se va modifica modul de citire implicit din lista de locatii ,
folosind, dupa caz, una din optiunile de filtrare si/sau cautare implementate in pagina;

-in cadrul paginii Locatii care este populata cu informatiile despre locatie, se apasa sageata
care va deschide lista de optiuni in ceea ce priveste modul de citire implicit;
P a g . 127

-se selecteaza noul mod de citire care va fi aplicat locatiei-in functie de modul de citire ales
se vor stabili si parametrii specifici acestui mod de citire;

-se apasa butonul Salvare si se asteapta resincronizarea locatiei.

In cazul in care se doreste modificarea modului de citire implicit in toate locatiile din
sucursala curenta, se va bifa casuta „Aplica acest mod de citire pentru toate locatiile”

Nota:
1. Modul de citire implicit stabilit pentru o locatie va fi aplicat in mod automat pentru
toate punctele din locatia respectiva pentru care nu exista stabilit un mod de citire
specific.
2.In cazul in care informatiile privind modul de citire implicit nu pot fi transmise catre
locatie, un mesaj de eroare va fi afisat de catre aplicatie pentru utilizator, iar
configuratia locatiei din baza de date nu va fi modificata.
P a g . 128

Modificare mod descarcare implicit (in functie de versiunea software MC)


In tab-ul Locatii este implementata optiunea de a schimba modul de descarcare
implicit pentru o locatie activa din sistem . Pentru a schimba modul de descarcare implicit al
intregii locatii se vor parcurge urmatorii pasi:
-se selecteaza locatia pentru care se va modifica modul de decarcare implicit din lista de
locatii , folosind, dupa caz, una din optiunile de filtrare si/sau cautare implementate in pagina;

-in cadrul paginii Locatii care este populata cu informatiile despre locatie, se apasa sageata
care va deschide lista de optiuni in ceea ce priveste modul de descarcare implicit;

-se selecteaza noul mod de descarcare care va fi folosit in locatie - in functie de modul de
descarcare implicit ales se vor stabili si parametrii specifici ai acestuia;
P a g . 129

-se apasa butonul Salvare ;

In cazul in care se doreste modificarea modului de descarcare implicit in toate


locatiile din sucursala curenta, se va bifa casuta „Aplica acest mod de descarcare pentru
toate locatiile”

NOTA:
1. Modul de descarcare implicit stabilit pentru o locatie va fi aplicat in mod automat
pentru toate punctele din locatia respectiva, iar in cazul in care este activata optiunea
„Aplic acest mod de descarcare la toate locatiile” modul respectiv va fi aplicat tuturor
locatiilor din sucursala.
2.In cazul in care informatiile privind modul de descarcare implicit nu pot fi transmise
catre locatie, un mesaj de eroare va fi afisat de catre aplicatie pentru utilizator, iar
configuratia locatiei din baza de date nu va fi modificata.

Schimbare port MD (modul deconectare)


In functie de arhitectura retelei de distributie, exista cazuri cand este necesara
schimbarea portului de deconectare pentru unul sau mai multi abonati dintr-o locatie a unei
sucursale. Pentru orice contor instalat intr-o locatie, exista posibilitatea de a stabili in
aplicatie web un port de de deconectare avand indicativ diferit in cadrul aceluiasi ML sau
chiar in cadrul unui alt ML, instalat in aceeasi locatie (firida de distributie). Modificarea
datelor referitoare la portul de deconectare aferent unui punct de masura in cadrul aplicatiei
web ENERGSys se va efectua numai dupa efectuarea operatiilor fizice din teren, in caz
contrar existand posibilitatea deconectarii unui al punct de masura, lucru care trebuie evitat.
Pentru a schimba in cadrul unei locatii portul de deconectare aferent unui punct de
masura, se vor parcurge urmatoarele etape:
-in cadrul sucursalei in care este instalat punctul de masura, se deschide pagina
Configurare Abonati.
P a g . 130

-Se selecteaza abonatul pentru care se efectueaza modificarea, manual sau folosind
optiunile de cautare si filtrare existente in pagina;
P a g . 131

-se apasa butonul Editare Abonat, care va avea drept efect redirectionarea
utilizatorului catre pagina Configurare Locatii, tab Punct de Masura, aceasta fiind populata
cu datele abonatului selectat;

-in casuta text etichetata Serie MD se apasa sageata care va afisa lista cu MD instalate
in locatia din care face parte punctul de masura selectat;
P a g . 132

-se selecteaza din lista seria modulului de deconectare si portul acestuia conform cu
modificarea efectuata in teren si care vor fi repartizate in aplicatia web punctului de masura
selectat;
-se apasa butonul Salvare pentru a inregistra in baza de date noii parametri in ceea ce
priveste modulul de de deconectare pentru punctul de masura selectat;
P a g . 133

-mesajul de confirmarea a operatiei va fi afisat de catre aplicatie;

Modificarea portului de deconectare pentru un punct de masura care apartine unei


locatii din sucursala curenta de lucru este supusa in momentul alegerii portului din modulul
de deconectarea unei validari, astfel incat sa fie eliminate erorile care pot apare in cazul in
care noul port de deconectare este deja ocupat de catre un alt contor apartinand aceleiasi
locatii. In aceasta situatie, aplicatia va afisa un mesaj de eroare, nefiind posibila continuarea
operatiei (salvarea modificarilor) pana cand aceasta nu este corectata.
P a g . 134

In cazul in care se incearca schimbarea modului de deconectare pentru un punct de


masura si nu este specificat portul pentru modulul de deconectare „nou”, aplicatia va afisa uin
mesaj de eroare in consecinta, salvarea noilor parametri nefiind posibila pana la remedierea
erorii aparute (introducerea unui port pentru nou moul de deconectare astfel incat sa nu existe
un conflict de tipul celui descris la paragraful precedent).

In cazul in care se doreste abandonarea operatiei de schimbare a modulului de


deconectare pentru un punct de masura, se apasa butonul Renunta, aceasta actiune avand ca
rezultat redirectionarea catre pagina principala Configurare Locatii .

Descarcare indecsi locatie


La apasarea butonului Descarca Indecsi se va initia o comunicatie cu locatia, de unde
vor fi adusi indecsii masurati la momentul curent de timp. Daca la momentul apasarii
butonului exista deja o comunicatie de tip automat (citire la sau descarcare programata) cu
locatia respectiva, aceasta va fi intrerupta pentru a executa omanda de descarcare a indecsilor
ceruta de un operator al sistemului.
P a g . 135

Nota: In cazul in care pentru o locatie din sistem exista una sau mai multe cereri de
comunicatie initiate de catre operator si una sau mai multe cereri automate generate
conform programarii sistemului, cererile manuale (initiate de catre un operator) au
prioritate in fata celor automate in ceea ce priveste executia.

Modificare numar de telefon de alarma (tip conexiune CSD)


Modificarea numarului de telefon de alarma este posibila doar in cazul in care tipul de
comunicatie stabilit pentru o locatie din sistem este CSD. In cazul in care la definirea locatiei
a fost ales tipul de conexiune GPRS, campul in care se introduce numarul de telefon de
alarma este dezactivat in mod automat de catre aplicatie.
Pentru a modifica numarul de telefon de alarma se executa urmatoarele operatii:
-se va selecta locatia asupra careia se va efectua modificarea din lista de locatii, direct
sau folosind una din optiunile de filtrare/cautare disponibile;

-in tab-ul Locatie, se selecteaza casuta text care contine numarul de telefon de alarma;
P a g . 136

-se sterge numarul de telefon de alarma existent si se introduce noul numar;

-se apasa butonul „Salvare” , moment in care aplicatia va valida si inregistra in baza
de date noul numar de telefon in caz de alarma.

In cazul in care se doreste anularea operatiei de schimbare, se apasa butonul


„Renunta”.

Nota: Introducerea numarului de telefon in caz de alarma este necesara doar in cazul in
care conexiunea cu locatia respectiva este de tip CSD. In cazul conexiunii de tip GPRS,
acest camp nu va fi afisat catre utilizator.

Modificare parametri conexiune (tip, nr apelare MC/adresa IP)


In sistemul ENERGSys sunt implementate doua tipuri de conexiune intre serverul
central si locatiile din teren care formeaza reteaua de distributie:
-comunicatia de tip CSD (GSM);
-comunicatia de tip GPRS (IP);
P a g . 137

La adaugarea unei locatii in sistem, indiferent de metoda aleasa (autoconfigurare sau


adaugare prin introducerea manuala a tuturor parametrilor) primul parametru care trebuie
precizat de catre utilizator este tipul conexiunii.
Astfel, pentru a stabili o conexiune de tip CSD sunt necesare urmatoarele date:
-numarul de apel al MC instalat in locatie;

-numarul de apel in caz de alarma.

Nota: In cazul alegerii tipului de conexiune CSD, campul text Adresa IP este dezactivat.
Acest camp nu va fi afisat in fereastra care contine datele locatiei asupra careia se
efectueaza modificarea.

Pentru stabilirea unei conexiuni de tip GPRS sunt necesare urmatoarele:


-numarul de apel al MC instalat in locatie;

-adresa IP si portul pe care se va efectua comunicarea cu locatia respectiva. Sintaxa de


introducere este urmatoarea: XXX.XXX.XXX.XXX:YYYY
P a g . 138

Pentru campurile in care se vor introduce datele mentionate mai sus exista proceduri
de validare in ceea ce priveste formatul acestora. In cazul in care valorile introduse nu
respecta formatul acceptat, un nmesaj de eroare la validare va fi afisat de aplicatie catre
utilizator, salvarea datelor nefiind posibila daca erorile semnalate nu sunt corectate.

Mesaj de eroare in cazul nerespectarii formatului de date pentru adresa IP.

Important!!! La introducerea adresei IP se va specifica intotdeauna numarul portului


pe care se va efectua comunicatia. In cazul introducerii unui numar eronat (chiar daca
formatul de date este respectat), comunicatia nu va putea fi initializata.

Mesaj de eroare in cazul nerespectarii formatului de date introduse pentru numarul de telefon.
P a g . 139

Mesaj de eroare in cazul in care este omisa introducerea numarului de apel in caz de alarma
(numai pentru conexiunea de tip CSD!)

Schimbare numar de telefon si adresa IP - MC existent in sistem (GPRS)

In cazurile in care este necesara schimbarea in cadrul aplicatiei a parametrilor de


conectare pentru un MC instalat in sistem (una din cauzele posibile fiind: schimbarea
furnizorului de servicii mobile) se vor parcurge urmatoarele etape:
-se selecteaza din lista locatia asupra careia va fi efectuata modificarea, manual sau
folosind optiunile de filtrare si sortare implementate;

-in tab-ul Locatii se modifica continutul urmatoarelor campuri de date (in:


-Numar apelare MC

-Adresa IP

-se apasa butonul Salvare si se asteapta sincronizarea locatiei. Aplicatia va afisa


mesajul de modificare cu succes a parametrilor de conectare (confirmarea vizualizarii
acestuia se va face apasand butonul OK din fereastra afisata)
P a g . 140

Daca datele de conectare nu sunt valide (nu se poate efectua comunicatia cu MC


instalat in locatie), aplicatia va afisa catre operator un mesaj de eroare, iar locatia asupra
careia s-a operat modificarea va fi afisata ca nesincronizata (operatorul nu va putea modifica
nici un parametru pentru aceasta).

In situatia data, operatorul va putea alege una din urmatoarele optiuni, urmata de
apasarea butonului OK aflat in partea dreapta a listei de optiuni:

-Revenire la configuratia anterioara

-Resincronizare
P a g . 141

Modificare informatii in ceea ce priveste adresa locatiei


In cazul in care impune modificarea adresei unei locatii din teren, din diverse cauze
(modificare si/sau numar strada, etc), fara a fi necesara nici o alta modificare in ceea ce
piveste datele de conectare sau tipul conexiunii pentru aceasta, se vor parcurge urmatoarele
etape:
- se va selecta din lista locatia asupra careia se efectueaza modificarea, manual sau folosind
optiunile de filtrare/cautare implementate in pagina;
-in campurile care sunt destinate adresei locatiei se efectueaza modificarile necesare, dupa
caz;

-se apasa butonul Salvare. Aplicatia va confirma operatia efectuata, noile informatii in ceea
ce priveste adresa locatiei fiind actualizate in baza de date.
Schimbarea adresei locatiei aplicatia web ENERGSys nu implica sincronizarea
locatiei, avand in vedere faptul ca nu sunt comunicate catre echipamentele din teren infomatii
privind adresa acesteia.

Citire tensiune din locatie (rol imediat)


Operatia de citire a valorii tensiunii de alimentare din locatie este o operatie cu efect
imediat, prin initierea unei comunicatii cu locatia respectiva care consta transmiterea cererii
de citire catre modului concentrator din aceasta si primirea raspunsului cu valoarea tensiunii
din locatie la momentul citirii. Chiar daca la momentul solicitarii acestei citiri in locatie este
in curs de desfasurare o sesiune de comunicatie (de obicei o comunicatie initiata automat de
catre sistem pentru citire sau descarcare de indecsi), aceasta va fi intrerupta si reluata dupa
incheierea operatiei de citire si transmitere a tensiunii, conform implementarii in ceea ce
priveste prioritizarea comunicatiei in sistem – comunicatia la cererea unui operator uman este
prioritara in raport cu comunicatia automata initiata de catre sistem, indiferent de operatia
care se executa.
Pentru citirea teniunii intr-o locatie a sistemului din sucursala curenta de lucru, se vor
parurge urmatoarele etape:
- se va selecta din lista locatia asupra careia se efectueaza modificarea, manual sau folosind
optiunile de filtrare/cautare implementate in pagina;
-in tab-ul Locatie, se apasa butonul Citeste tensiune si se asteapta raspunsul care contine
valoarea tensiunii in momentul de timp curent.
P a g . 142

Fereastra cu raspunsului la cererea initiata de catre operator contine informatii privind


momentul de timp pentru care s-au citit tensiunile, precum si valoarea tensiunii (in volti – V)
pentru fiecare din fazele de curent instalate in locatia respectiva (R,S,T).
NOTA: 1. Timpul de raspuns pentru cererea de comunicatie in ceea ce priveste citirea
tensiunii din locatie variaza in functie de tipul conexiunii catre locatia respectiva (in
cazul comunicatiei CSD timpul de raspuns va fi mai mare decat in cazul comunicatiei
GPRS).
2.In cazul in care nu se efectueaza comunicatia cu locatia pentru care este
necesara citirea tensiunii curente (inclusiv dupa reincercarea comunicatiei initiata de
catre serviciul de comunicatie in conformitate cu setarea din meniul Setari implicite –
Numar maxim de reincercari de comunicatie) un mesaj de eroare va fi afisat de catre
utilizator, cu detalii privind tipul de eroare aparuta.
P a g . 143

Schimbare MC in cadrul unei locatii

In cazul in care este necesara inlocuirea unui modul concentrator intr-o locatie in
cadrul retelei de distributie, se vor parcurge urmatoarele etape:
- Se selecteaza in lista generala locatia care ne intereseaza, manual sau prin folosirea
optiunilor de filtrare/cautare implementate in pagina;

- in locatia selectata se apasa butonul Sterge in dreptul seriei MC existent in sistem;

- se apasa butonul Salvare si se asteapta resincronizarea locatiei;


P a g . 144

Exemplu: In cazul in care se efectueaza trecerea de la un MC cu versiune software


instalata 40 sau 41 la un MC cu versiunea software ulterioara, se parcurge urmatoarea
procedura:

-se selecteaza din lista generala cu locatiile din sucursala curenta, locatia asupra
careia se va efectua modificarea, manual sau folosind optiunile de cautare/sortare
implementate in pagina;
-dupa popularea tabului Locatie cu datele locatiei se apasa butonul Sterge aflat in
dreapta campurilor text care contin datele despre seria si versiunea software ale MC
instalat in locatia respectiva;
-se asteapta resincronizarea locatiei;
-se alege modul de citire implicit a datelor din locatie;
-se alege modul de descarcare implicit a datelor din locatie;
-se apasa butonul Salveaza. (aplicati va afisa mesajul de confirmare a salvarii
datelor)
P a g . 145

2.2.3.Grupuri

Fig2.2.3. – Pagina Configurare Grupuri – ENERGSys


In aceasta pagina se gasesc optiunile de gestiune a grupurilor de puncte de masura din
sucursala curenta de lucru, care au fost definite anterior si/sau care se pot modifica conform
cu cerintele actualizate. Pornind de la premisa ca utilizatorul are permisiuni asupra paginii,
aici se pot executa operatiile de definire a unui grup de utilizatori in cadrul sucursalei curente
si/sau de modificare a structurii grupului respectiv (de adaugarea sau stergerea de puncte de
masura din cadrul acestuia).
P a g . 146

2.2.3.1.Adaugare grup
Pentru a adauga un grup nou in lista de grupuri existente in sucursala curenta, se apasa
butonul „Adaugare grup”.

Fig.2.2.3.1.a
In fereastra nou aparuta (Fig.2.2.3.1.a) se introduc urmatoarele coordonate:
- numele grupului;
- codul acestuia (conform codificarii convenite la nivel de retea, daca exista), contorul
de balanta dorit (daca exista);
- eventuale observatii (care ajuta la identificarea usoara a grupului). Pentru parasirea
acestei pagini si revenirea la pagina anterioara se foloseste butonul „Renunta”

Dupa introducerea datelor se va apasa butonul „Salveaza” cu ajutorul caruia noul


grup va salvat in baza de date a sucursalei. Totodata se va reveni la pagina anterioara, unde
vom observa in lista noul grup introdus.

Fig.2.2.3.1.b
P a g . 147

Dupa introducerea grupului in lista, se va proceda al introducerea de puncte de masura


in cadrul acestuia. Pentru aceasta se vor filtra (folosind butonul Filtrare/Cautare ) si selecta
in lista care contine toate punctele de masura cele care se doresc a fi adaugate in grupul nou
creat. Punctele de masura vor fi adaugate individual. La selectarea unui punct de masura si
apasarea butonului Adaugare va aparea o fereastra in care sunt oferite urmatoarele optiuni,
conform cu fig. 2.2.3.1.c.:
- Punct de masura selectat - selectarea acestei optiuni are drept rezultat adaugarea in
cadrul grupului doar a punctului de masura care face obiectul selectiei;
- Toate punctele din masura pentru locatia - selectarea acestei optiuni are drept
rezultat adaugarea in mod complet automat de catre aplicatie in cadrul grupului a
tututor punctelor de masura care fac parte din aceeasi locatie ca punctul de masura
selectat. Aceasta optiune este foarte utila in cazul in care se doreste adaugarea mai
multor locatii intr-un grup. Practic, o modalitate facila de a adauga mai multe locatii
intr-un grup este accea de a selecta din fiecare locatie cate un punct si alegerea acestei
optiuni in momentul in care se doreste adaugarea acestuia in grup.
- Puncte de masura pentru abonatul: – aceasta optiune poate fi selectata pentru a
introduce intr-un grup mai multe puncte de masura apartinand aceluiasi abonat, dar
amplasate in locatii diferite.
Dupa selectia unei optiuni din cele de mai sus se apasa butonul OK pentru a finaliza
operatia de adaugare a punctului de masura in grup. Pentru a abandona operatia se va
apasa butonul Renunta.

Fig.2.2.3.1.c.
P a g . 148

2.2.3.2. Locuri de masura pentru grupul selectat

La selectarea unui grup din lista, aceasta lista va fi populata in mod automat cu
punctele de masura care intra in componenta grupului respectiv. Pentru gestionarea facila si
eficienta a acestei liste sunt implementate optiuni de cautare generala/avansata si filtrare dupa
oricare din parametrii introdusi pentru un punct de masura.
Butonul Actualizare are rolul de a reafisa lista cu locuri de masura in urma uneia sau
mai multor operatii efectuate asupra unei inregistrari din lista.Operatiunea de adaugare de
puncte de masura intr-un grup se repeta pentru toate punctele de masura (sau locatiile) care
vor fi adaugate.

Pentru eliminarea din cadrul unui grup a unuia sau mai multor puncte de masura se
vor parcurge urmatorii pasi:
 Se cauta/filtreaza si se selecteaza din lista grupul asupra caruia se opereaza modificarea;

 Din lista care va fi generata la selectarea grupului se va selecta punctul de masura care
trebuie exclus din grup si se apasa butonul Stergere. Inregistrarea punctului de masura din
cadrul listei va fi eliminata. Se repeta operatia cu fiecare punct de masura care trebuie
eliminat din cadrul grupului.
P a g . 149

2.2.3.3. Toate punctele de masura


In aceasta sectiune sunt afisate toate punctele de masura din sucursala curenta, fiind
disponibila aplicarea criteriilor de sortare si filtrare existente pentru a gasi rapid rapid acele
puncte care fac obiectul operatiilor cu grupuri.

Fig. 2.2.3.3.a
Butonul Actualizare are rolul de a reafisa lista cu locuri de masura in urma uneia sau
mai multor operatii efectuate asupra unei inregistrari din lista.
Butonul Filtrare/Cautare deschide o noua fereastra in care operatorul va introduce
criteriile de filtrare (generala sau specifica dupa un anumit parametru) pentru a gasi punctele
de masura care vor fi adaugate intr-un grup.

Fig. 2.2.3.3.b – Fereastra de filtrare/Cautare pentru punctele de masura


P a g . 150

In cazul in care este necesara operatia de filtrare, poate fi aleasa fie filtrarea generala,
fie cea avansata, in acest scop fiind introduse in aplicatia web butoanele specifice fiecarui tip
de cautare / filtrare in cadrul ferestrei (vezi imaginea 2.2.3.3.b. Nu se poate efetua o
cautare/filtrare folosind simultan ambele metode. In cazul optiunii Cautare/Filtrare
Avansata , se poate efectua o singura cautare folosind mai multe criterii simultan.
P a g . 151

2.3. MENIUL ANALIZA

In scopul prelucrarii informatiilor provenite de la echipamentele fizice instalate in


cadrul sistemului ENERGSys, precum si al generarii operatiilor de analiza in functie de
parametri specificati de catre utilizator in functie de fiecare operatie, in aplicatia web
ENERGSys a fost introdusa o sectiune dedicata acestui scop.
In cadrul acestui meniu pot fi generate analiza pe baza parametrilor masurati, la nivel
de abonat, locatie, grup sau sucursala, dupa caz acestea putand fi generate in raport cu un
interval de timp ales de catre operator. Pe de alta parte, avand in vedere faptul ca
echipamentele de masurare instalate in teren (contoare) au certificare metrologica cu
valabilitate specificata, in functie de tipul de contor, se impune cunoasterea datei la care
pentru acestea trebuie efectuata procedura de recertificare, conform legislatiei in vigoare.

In sistemul de masurare inteligenta a energiei electrice ENERGSys este integrat un


sistem de semnalizare a disfunctionalitatilor care pot interveni la un moment dat in cadrul
sistemului, pentru fiecare eveniment fiind generata o alarma.
In aplicatia web ENERGSys, versiunea 3.0.2.6 vizualizarea listei generale a alarmelor
din sistem este disponibila prin accesarea meniului Analiza, submeniul Analiza Alarme.
Sistemul semnaleaza si gestioneaza urmatoarele tipuri de alarme:
- Alarme generate de fluctuatiile de tensiune (valori ale tensiunii de alimentare in
intervalului prestabilit pentru fiecare locatie in sistem);
- Alarme generate de caderea de tensiune pe una sau mai multe faze;
- Alarme de securitate - acestea pot fi generate de accesul la firida de distributie,
respectiv schimbarea starii contactului de usa. In acceasi categorie se regasesc si
alarmele generate de tentativa de frauda asupra unui contor.
- Alarme generate de erorile de comunicatie – sunt generate de imposibitatea
stabilirii/mentinerii comunicatiei cu echipamentele instalate in teren.
- Alarme de validare – ca urmare a aparitiei in sistem a datelor invalide (care nu
respecta unul sau mai multe criterii de validare)
P a g . 152

Fig.2.3.a – Meniu Analiza (lista submeniuri)

Structural, meniul Analiza are in componenta urmatoarele sectiuni:


2.3.1. Analiza Abonati

2.3.2. Analiza Grupuri

2.3.3. Validitate Metrologica

2.3.4. Analiza Alarme

2.3.5. Analiza Descarcari

2.3.6. Analiza Rapoarte

Nota: In functie de permisiunile stabilite de catre administratorul de sistem


pentru fiecare utilizator in parte, la apasarea butonului Analiza din bara de
meniuri a aplicatiei, unul sau mai multe submeniuri nu vor fi afisate. In
cazul in care un utilizator nu are permisiune activa pentru nici o pagina
din meniul Analiza, apasarea butonului nu va avea nici un efect (nu va fi
afisat nimic).
P a g . 153

2.3.1. Analiza Abonati


Operatii disponibile:
-Analiza consum pentru un abonat;
-Analiza deconectari;
-Deconectare/Reconectare;
-Citire Index;
-Editare Abonat;
-Listare indecsi;
-Istoric.

In aplicatia web ENERGSys este implementata posibilitatea de a efectua diverse tipuri


de analiza a punctelor de masura instalate in sistem. Pentru utilizatorii inregistrati ai
sistemului care nu au permisiune activa pe acesta sectiune a meniului Analiza, aceasta pagina
nu va fi afisata in lista generata la apasarea butonului Analiza din fereastra principala a
aplicatiei. La accesarea paginii de catre un utilizator cu permisiune activa acordata, aplicatia
va afisa lista cu toate punctele de masura instalate in sucursala pe care este autentificat.

Lista generala a abonatilor din sucursala curenta de lucru.

Avand in vedere faptul ca fiecare sucursala din sistemul ENERGSys poate gazdui un
numar crescator de abonati (puncte de masura), cautarea unui anumit abonat (punct de
masura) poate deveni anevoioasa. Pentru a preveni acest lucru, la nivelul fiecarei coloane (tip
de date) din cadrul acestei liste a fost implementata o fereastra de filtrare a datelor din
coloana respectiva dupa un parametru introdus de catre operator.
P a g . 154

Lista poate sortat ascendent sau descendent, dupa caz.

Exemplu 1: Sortare ascendenta in functie de numele clientului.


P a g . 155

Fig.2.3.1.d- Exemplu2: Sortare descendenta in functie de numele clientului.


In functie de coloana de date pe care se doreste filtrarea, se poate alege si tipul de
filtrare, pentru a optimiza procesul de cautare.
Exemple:
1. In cadrul locatiei de test FOREN , este necesara gasirea unui abonat al carui punct de
masura este instalat in cadrul firidei. Pentru a afisa lista punctelor de masura instalate
in firida 00, se introduce in casuta text de cautare corespondenta coloanei Adresa
textul foren (cu litere mari sau mici – cautarea nu este Case Sensitive) si se apasa
butonul din dreapta acestei casute.

Fig.2.3.1.f
P a g . 156

In lista afisata la apasarea acestui buton se alege optiunea Contains, rezultatul fiind
reprezentat de afisarea listei cu toate punctele de masura care contin in adresa textul FOREN.
Pentru revenirea la lista initiala, se apasa din nou butonul din dreptul ferestrei de filtrare si se
alege optiunea ”No Filter”.

2. In cadrul sucursalei de lucru, este necesara gasirea abonatului al carui NLC este
2022894. Pentru aceasta se introduce numarul in casuta text corespunzatoare coloanei NLC si
se apasa butonul de afisare a optiunilor de filtrare pentru aceasta coloana, in acest caz filtrarea
fiind posibila atat in cazul alegerii criteriului Contains, cat si in cazul alegerii criteriului
Equals To:

Fig.2.3.1.i
P a g . 157

Analiza Consum
Pentru fiecare abonat din lista este disponibila functia de analiza a consumurilor
efectuate de catre acesta. Acest tip de analiza poate fi initiat prin apasarea butonului Analiza
Consum. Pentru utilizatorii inregistrati ai sistemului care nu au permisiune activa pe acesta
sectiune a meniului Analiza, aceasta pagina nu va fi afisata in lista generata la apasarea
butonului Analiza din fereastra principala a aplicatiei.

Fig.2.3.1.j
Pentru a vizualiza datele referitoare la consumuri inregistrate pentru un abonat in
sistem, se selecteaza abonatul din lista (se recomanda folosirea optiunilor de filtrare si sortare
existente in pagina, pentru scurtarea timpilor de cautare) si se apasa butonul „Analiza
Consum”

NOTA: In cazul care este apasat butonul Analiza Consum fara a selecta un
abonat din lista, aplicatia va afisa mesajul ”Selectati un singur abonat !”

Fig.2.3.1.k
In noua fereastra care se deschide la apasarea acestui buton, operatorul va introduce
intervalul de timp pentru care trebuie afisati indecsii pentru punctul de masura ales, prin
intermediul celor doua casute text de tip data, folosind butonul calendar coresponent fiecarui
camp sau introducand in fiecare din acestea data in formatul aaaa-ll-zz. Se pot selecta si
P a g . 158

tipurile de energie pentru care se vor cauta si afisa datele de consum pentru abonatul ales, in
functie de intervalul de timp selectat de catre utilizator.

Fig.2.3.1.l - Calendar pentru data de inceput a intervalului de cautare.

Fig.2.3.1.m1 - Calendar pentru data de sfarsit a intervalului de cautare.

Fig.2.3.1.m1 – Lista tipurilor de energie.


Dupa stabilirea intervalului de timp pentru care aplicatia web va afisa valorile
masurate aferente abonatului selectionat, se apasa butonul Afisare.
P a g . 159

Aplicatia va afisa fereastra de asteptare pe durata generarii raportului, urmata de


datele masurate de catre echipamentul instalat in punctul de masura, acestea fiind extrase din
baza de date cu respectarea criteriilor legate de timp, tipul de energie si intervalul de mediere
stabilite de catre operator. In cazul in care se doreste executarea unei alte operatii in aplicatia
web pe durata generarii raportului, se apasa butonul „Background” (vezi Sectiunea 2.4).

Fig.2.3.1.n
Pentru a facilita vizualizarea evolutiei consumului in forma grafica a punctului de
masura selectat in intervalul de timp ales anterior, in aplicatia web exista o sectiune grafica,
unde masuratorile afisate la paragraful anterior vor fi afisate sub forma unui grafic avand
drept coordonate puterea exprimata in kW si timpul.
P a g . 160

Fig.2.3.1.o
Din reprezentarea grafica se pot identifica cu usurinta varfurile de putere ale
abonatului selectat, in scopul intocmirii unui profil specific si al planificarii retelei la nivel de
locatie, grup sau sucursala in functie de consumurile inregistrate in timp. In cadrul
reprezentarii grafice a consumului unui punct de masura intr-un interval de timp definit se
poate defini un al doilea interval de timp, obligatoriu cuprins in intervalul de timp pentru care
a fost solicitata analiza initiala si cu ajutorul caruia se poate vizualiza consumul abonatului
respectiv. (Exemplu: in cadrul reprezentarii grafice a consumului unui abonat intr-un interval
de o saptamana se poate defini un interval de o zi pentru care se va putea vizualiza in
amanunt consumul – pentru aceasta se foloseste al doilea set de calendare si se apasa butonul
„Zoom +”.

Pentru revenirea la intervalul initial se apasa butonul „Zoom –„ )


P a g . 161

Daca se doreste parasirea paginii de Analiza Consum, se apasa butonul Renunta, a


carui actiune va redirectiona utilizatorul catre pagina principala a meniului Analiza Abonati
(lista generala a abonatilor din sucursala pe care este autentificat).

Analiza Deconectari
Pentru vizualizarea starii de conectare a unui punct de masura, precum si istoricul
deconectarilor aplicate acestuia in in timp si inregistrat in baza de date, a fost implementat
butonul Analiza Deconectari. Pentru utilizatorii inregistrati ai sistemului care nu au
permisiune activa pe acesta sectiune a meniului Analiza, aceasta pagina nu va fi afisata in
lista generata la apasarea butonului Analiza din fereastra principala a aplicatiei.

Fig.2.3.1.p
Pentru afisarea istoricului de conectare/deconectare al unui abonat se va selecta
abonatul din lista generala de abonati, prin cautare manuala sau folosind optiunile de sortare
si filtrare implementate la nivelul intregii liste si se apasa butonul Analiza Deconectari.
P a g . 162

Fig.2.3.1.q
La apasarea acestui buton aplicatia va afisa o noua fereastra care contine un tabel in
care sunt trecute configuratiile punctului de masura selectat in functie de starea de
deconectare, faza pe care este instalat punctul de masura, indexul la sfarsitul intervalului de
valabilitate al configuratiei, seria de contor si starea de deconectare pentru fiecare din
configuratiile inscrise in tabel.

Fig.2.3.1.r
In imaginea de mai sus este reprezentat un punct de masura care a a fost deconectat
pentru o perioada de timp, astfel se pot vizualiza trei inregistrari in istoricul punctului de
masura:
-prima configuratie/inregistrare din lista reprezinta intervalul de timp in care punctul
de masura a fost conectat in retea si au fost efectuate masuratori pentru acesta;

Fig.2.3.1.s

-de-a doua configuratie/inregistrare reprezinta intervalul de timp in care punctul de


masura a fost deconectat din retea;
P a g . 163

Fig.2.3.1.t

-cea de-a treia configuratie/inregistrare reprezinta intervalul de timp in care punctul de


masura a fost reconectat in retea.

Fig.2.3.1.u

Ultima inregistrare din aceasta lista reprezinta configuratia activa (valida) la


momentul efectuarii analizei asupra starilor de deconectare a punctului de masura, starea
acestuia fiind de asemenea afisata (conectat in retea de la data de../deconectat din retea de la
data de...). Se observa absenta datei de sfarsit a configuratiei, aceasta semnaland starea activa
a configuratiei punctului de masura pentru care a fost initiata operatia de analiza a
deconectarilor.

NOTA: In cazul care este apasat butonul Analiza Deconectari fara a selecta un
abonat din lista, aplicatia va afisa mesajul ”Selectati un abonat!”. Analiza
deconectarilor se fectueaza numai dupa selectarea unui abonat din lista generala, prin
parcurgerea manuala a listei sau folosirea unui criteriu (filtrare generala) sau a mai
multora (filtrare avansata).

Fig.2.3.1.v
P a g . 164

Citire Index
Pentru oricare abonat din lista cu abonatii din sucursala curenta de lucru poate fi
efectuata operatia de citire a indexului la momentul curent.

Fig.2.3.1.ad

NOTA: Aceasta operatie poate genera un volum crescut de transmisii de date, avand in
vedere faptul ca fiecare operatie de citire la cerere a indexului genereaza la randul ei o
cerere de comunicatie cu locatia fizica din teren in care este instalat contorul abonatului
respectiv.
In cazul in care este apasat butonul „Citire Index” fara a selecta nici un abonat,
aplicatia va notifica operatorul asupra acestui lucru.

Fig.2.3.1.ae
Pentru citirea indexului unui contor la cerere, se parcurg urmatoarele etape:
-se selecteaza din lista abonatul pentru care se doreste citirea indexului, manual sau folosind
metodele de filtrare implementate in pagina;
P a g . 165

-se apasa butonul Citire Index

Fig.2.3.1.af

Aplicatia web va notifica utilizatorul pentru confirmarea actiunii prin mesajul


„Sunteti sigur ca doriti sa efectuati citire de index pentru abonatii selectati?” . Daca se
alege „Da”, aplicatia va executa procedura de citire de index pentru punctul de masura
selectat si va notifica acest lucru printr-un mesaj de confirmare catre utilizator.

In momentul apasarii iconitei sau a casutei care contine mesajul „Click pentru a
detalia operatiile in executie” , apare fereastra cu detaliile operatiilor in desfasurare:
P a g . 166

In caz contrar, operatia va fi abandonata, iar aplicatia va afisa lista generala a


abonatilor(care este afisata la intrarea in pagina Analiza Abonati).

Fig.2.3.1.ag
Dupa executarea cu succes a comunicatiei cu locatia din teren si receptia indexului
cerut, vizualizarea acestuia este posibila prin metoda selectarii punctului de masura pentru
care s-a cerut citirea indexului si apasand butonul Analiza Consum, urmat de filtrarea dupa
data.
P a g . 167

Fig.2.3.1.ai

Export lista indecsi


Lista citirilor indecsilor inregistrati in sistem la un moment dat specificat de catre
utilizator pentru o sucursala sucursala poate fi exportata intr-un fisier tip Excel (*.xls).
Formatul in care se va realiza exportul este tabelar, avand aceasi structura conforma cu lista
afisata in pagina Analiza Abonati.

Pentru a exporta lista in format Excel, se apasa butonul dedicat din zona superioara a
ferestrei in care este afisata lista generala a abonatilor din sucursala curenta de lucru.
Actiunea apasarii acestui buton va genera un fisier de tip Excel (*.xlsx) in care lista
abonatilor va fi inscrisa in forma tabelara, respectand ordinea coloanelor din pagina aplicatiei
web. Fisierul astfel generat va fi descarcat in mod automat pe statia de lucru (fizica) de pe
care se initiaza exportul listei de abonati. Locatia pe masina pe care se descarca este locatia
stabilita pentru descarcare din browser-ul de internet instalata pe masina. Locatia poate diferi
in functie de browser.
P a g . 168

Aplicatia web notifica utilizatorul la sfarsitul operatiei de export a listei indecsilor in


format *.xls (MS Excel). Pentru a descarca fisierul generat, se apasa butonul „OK” din
fereastra de notificare.

De asemenea, la finalizarea descarcarii pe statia locala a fisierului care contine lista de


indecsi exportata, utilizatorul este notificat prin interemediul unei ferestre in browser.

Fisierul descarcat se gaseste in folder-ul stabilit pntru descarcarile pogramului de


navigare pe Internet (browser)
Exemplu: Pe statia de lucru curenta sunt instalate 3 programe de navigare pe interenet
prin intermediul carora se poate accesa aplicatia web ENERGSys: Internet Explorer,
Mozilla Firefox si Google Chrome. Fiecare dintre acestea are stabilit de catre utilizator
o locatie diferita pentru descarcarea fisierelor de pe internet, dupa cum urmeaza:
-Internet explorer – locatia este: „C:\”
-Mozilla Firefox – locatia este: „C:\Descarcari\Fisiere web\”
-Google Chrome – locatia este: „C:\Users\Statia X\Downloads”
P a g . 169

Durata generarii fisierului xlsx cu lista indecsilor variaza direct proportional cu


numarul de inregistrari din lista. Dupa operatia de export a listei de abonati, se va verifica
locatia in care aceasta s-a descarcat in functie de programul de navigare de pe care s-a accesat
aplicatia web. Dupa operatia de export a listei de abonati, se va verifica locatia in care aceasta
s-a descarcat in functie de programul de navigare de pe care s-a accesat aplicatia web.

Lista descarcarilor din browser (in imaginea de mai sus – Google Chrome)

Extras din folder Downloads Chrome.


Editare abonat

In situatia in care este necesara schimbarea unuia sau a mai multor parametri pentru
un abonat din lista generala afisata in pagina Analiza Abonati , acest lucru este posibil cu
ajutorul butonului dedicat din aceasta pagina, fara a mai parasi meniul Analiza si accesa
meniul Configurare, submeniul Abonati.

Pentru initierea editarii unui abonat din lista din meniul Analiza, submeniul Analiza
Abonati se parcurg urmatoarele etape:

-se selecteaza din lista abonatul ale carui date de identificare in sistem vor fi modificate.
Selectia se poate face manual sau folosind metodele de filtrare implementate in pagina;
P a g . 170

-se apasa butonul „Editare Abonat”;

La apasarea acestui buton, aplicatia web va redirectiona operatorul catre meniul


Configurare, pagina Configurare Locatii, tab Puncte Masura, in aceasta pagina fiind
extrase din baza de date toate caracteristicile abonatului selectat. Redirectionarea se va
efectua numai daca utilizatorul autentificat care executa operatia are permisiune activa
(stabilita de catre administratorul de sistem) pentru pagina Abonati din meniul Configurare.
La fiecare accesare a unei pagini, direct de catre utilizator sau prin intermediul unei
redirectionari dinspre o alta pagina a aplicatiei, se va verifica in mod automat de catre
aplicatie existenta permisiunii de acces catre aceasta. In cazul in care permisiunea nu este
activa (nu exista), aplicatia va notifica utilizatorul asupra acestui lucru.

NOTA: Modificarea parametrilor caracteristici unui abonat/punct de masura este


posibila doar in situatia in care punctul de masura respectiv este sincronizat (vezi
paragraf Stari de Sinronizare. In cazul in care punctul de masura nu este sincronizat, se
alege optiunea Resincronizare, urmata de apasarea butonului OK.
P a g . 171

Listare Indecsi

Pentru operatia de listare a indecsilor nu este necesara selectarea unui abonat. La


apasarea acestui buton in cadrul paginii Analiza Abonati, se va deschide o noua pagina, in
care utilizatorul va introduce data de interes folosind calendarul existent in pagina si timpul
(ora, minut, secunda):

Totodata, exista optiunea de listare a indecsilor cu validarea consumului. In cazul


selectarii optiunii de validarea a consumului, timpul de executie va fi mai mare (durata
executiei variaza in functie de numarul de puncte de masura instalate in sucursala si de
frecventa citirilor stabilita pentru acestea). La bifarea optiunii Validare Consum, aplicatia va
activa doua noi campuri de date, in care se poate selecta durata pentru care se vor valida
consumurile, precum si abaterea maxima permisa , exprimata procentual, pentru ca datele
obtinute sa fie considerate valide)

Pentru inceperea operatiei de listare indecsi in conformitate cu criteriile de cautare


introduse de catre utilizator, se apasa butonul Afiseaza.
Rezultatele analizei vor fi afisate in mod tabelar , conform imaginii de mai jos.
Aceasta operatie extrage din baza de date si afiseaza catre utilizatorul care a initiat operatia
P a g . 172

de listare, ultimul index inainte de data ceruta, pentru toate punctele de masura din sucursala
curenta de lucru.

La apasarea butonului Centralizator Citiri, se va deschide o noua fereastra, in care


sunt afisate datele si numarul de indecsi cititi la fiecare dintre acestea. In cazul in care pentru
un punct de masura sunt citite valori pentru mai multe tipuri de energie, acestea vor fi de
asemenea afisate.
In cazul in care este de asteptat ca generarea raportului sa se execute intr-o perioada
extinsa de timp, in fereastra de asteptare exista optiunea trimiterii in background (vezi capitol
2.4). Dupa apasarea butonului „Background”, fereastra de asteptare dispare, interfata fiind
disponibila pentru executia altor operatii. Raportul generat va putea fi vizualizat accesand
submeniul Analiza Rapoarte al meniului Analiza.
P a g . 173

Pentru vizualizarea numarului de indecsi cititi in sistem in conformitate cu programul


de citiri salvat pentru locatiile sistemului, este posibila vizualizarea unui centralizator de
citiri, in forma tabelara cu doua coloane. In prima coloana este inregistrat momentgul de timp
la care a fost efectuata citirea, iar cea de-a doua coloana contine numarul de indecsi cititi
(validati sau nu, in functie de alegerea efectuata la introducerea parametrilor necesari pentru
listare)

Pentru abandonarea operatiei de listare a indecsilor in raport cu un moment de timp


ales, se apasa butonul Renunta, a carui actiune va fi de redirectionare catre pagina principala
a sectiunii Analiza Abonati.
P a g . 174

Lista indecsilor la un moment de timp definit de catre utilizator o sucursala poate fi


exportata intr-un fisier tip Excel (*.xls). Formatul in care se va realiza exportul este tabelar,
avand structura conforma cu lista afisata in pagina dedicata din aplicatia eb.
Pentru a exporta lista in format Excel, se apasa butonul dedicat din zona superioara a
ferestrei in care este afisata lista indecsilor generata pentru sucursala curenta de lucru.

Fisierul astfel generat va fi descarcat in mod automat pe statia de lucru (fizica)


de pe care se initiaza operatia de listare a indecsilor. Locatia pe masina pe care se descarca
este locatia implicita stabilita pentru descarcare din browser-ul de internet instalata pe
masina. Locatia pe harddisk poate fi diferita in functie de programul folosit pentru navigarea
pe Internet .

Exemplu: Pe statia de lucru curenta sunt instalate 3 programe de navigare pe internet


prin intermediul carora se poate accesa aplicatia web ENERGSys: Internet Explorer,
Mozilla Firefox si Google Chrome. Fiecare dintre acestea are stabilit de catre utilizator
o locatie implicita diferita pentru descarcarea fisierelor de pe internet, dupa cum
urmeaza:
-Internet explorer – locatia este: „C:\Downloads/Internet/”
-Mozilla Firefox – locatia este: „C:\Descarcari\Fisiere web\”
-Google Chrome – locatia este: „C:\Users\Statia X\Downloads”

Dupa operatia de export a listei indecsilor, se va verifica locatia de pe harddisk in care


aceasta s-a descarcat in functie de programul de navigare de pe care s-a accesat aplicatia web.

Durata generarii fisierului xlsx cu lista indecsilor variaza direct proportional cu


numarul de inregistrari din lista. Dupa operatia de export a listei de abonati, se va verifica
locatia in care aceasta s-a descarcat in functie de programul de navigare de pe care s-a accesat
aplicatia web. Dupa operatia de export a listei de abonati, se va verifica locatia in care aceasta
s-a descarcat in functie de programul de navigare de pe care s-a accesat aplicatia web.
P a g . 175

Lista descarcarilor din browser (in imaginea de mai sus – Google Chrome)

Extras din folder Downloads Chrome.


P a g . 176

2.3.2 Analiza Grupuri

Operatii disponibile:
-Analiza consumuri pentru un grup pe un interval de timp definit si unul sau multe
tipuri de energie;

Reprezentare grafica a rezultatelor analizei grup intr-un interval de timp specificat.

In scopul obtinerii unei imagini de ansamblu reale in ceea ce priveste energia


vehiculata in diverse sectiuni instalate in cadrul retelei de distributie, in Meniul Analiza al
aplicatiei web ENERGSys a fost implementata pagina Analiza Grupuri, in care se pot
efectua operatii de analiza a consumului si a puterii la nivelul oricarui grup definit pentru
toate tipurile de energie masurata implementate in sistem.
P a g . 177

In cadrul analizei asupra unui grup din sistem se poate opta pentru analiza
consumurilor si a puterilor, in raport sau nu cu un contor de balanta definit pentru grupul
respectiv.
Pentru obtinerea unei analize ale carei rezultate vor fi afisate la nivel tabelar, cat si
grafic, sunt necesare urmatoarele date de intrare:
-grupul definit in sistem, care va face obiectul analizei; acesta se va alege din lista afisata la
intrarea in pagina. Aplicatia va afisa lista grupurilor definite in sucursala curenta de lucru. In
functie de numarul de puncte de masura pentru care se doreste efectuarea analizei, grupurile
se pot reconfigura in consecinta (Vezi subcapitol Configurare Grupuri) prin adaugarea sau
excluderea de puncte de masura in si din componenta acestora.

NOTA: O operatie de analiza se efectueaza asupra unui singur grup. Nu este posibila
selectarea mai multor grupuri simultan din lista afisata in pagina.

-intervalul de timp; datele de inceput si de sfarsit ale intervalului de timp pentru care se
solicita analiza se vor alege folosind optiunile implementate la nivel de pagina, astfel:
-se aleg data si ora de inceput a intervalului, prin apasarea butonului „Calendar” din
dreptul casutei text „De la”, respectiv prin alegerea unei ore din lista afisata la apasarea
butonului „ „ din dreptul orei.

-se aleg data si ora de sfarsit a intervalului, prin apasarea butonului „Calendar” din
dreptul casutei text „De la”, respectiv prin alegerea unei ore din lista afisata la apasarea
butonului „ „ din dreptul orei.
P a g . 178

Datele de inceput si sfarsit ale intervalului de analiza pot fi introduse si manual, in


acest caz fiind necesara respectarea sintaxei: AAAA-LL-ZZ

-intervalul de mediere - in aplicatie sunt implementate trei tipuri de mediere, respectiv


medierea orara, zilnica si lunara.

Nu exista restrictii in ceea ce priveste alegerea unui interval de mediere in functie de


intervalul de timp ales, dar trebuie tinut cont de faptul ca intervalul de raspuns variaza in
functie de complexitatea analizei solicitate,dimensiunea grupului si in special de intervalul de
timp pentru care se solicita analiza respectiva. (Ex: timpul de raspuns in cazul analizei unui
grup de 150 de puncte de masura pe un interval de timp de un an cu mediere zilnica va fi mai
mare decat timpul de raspuns in cazul analizei asupra unui grup de 100 puncte de masura pe
interval de timp de trei luni cu mediere orara, presupunand ca ambele grupuri au implementat
acelasi mod de citire implicit)
-tipul de energie – analiza se poate solicita pentru unul din urmatoarele tipuri de energie:
Activa Import; Reactiva Inductiv, Reactiva Capacitiv, Activa Export

Dupa introducerea parametrilor mentionati anterior, se apasa butonul „Afiseaza”. In


fereastra de notificare se alege optiunea de mediere - pentru tot grupul de abonati sau pentru
fiecare abonat in parte si se apasa butonul „Genereaza”.
P a g . 179

Mesajul afisat de catre aplicatie si care arata faptul ca operatia de extragere a indecsilor din
baza de date este in curs.
In situatia in care utilizatorul alege optiunea „Mediere pentru abonatii din grup”,
aplicatia web va semnala faptul ca operatia se va desfasura in background, rezultatele fiind
disponibile (dupa sfarsitul executiei) in pagina Analiza Rapoarte (practic, este necesara
generarea unui raport individual pntru fiecare din abonatii care intre in compozitia grupului
selectat).
P a g . 180

Rezultatele analizei sunt disponibile in doua variante: numerica (tabelara) si grafica.


Varianta numerica (tabelar)

Rezultatele analizei sunt reprezentate sub forma unui tabel in care primele 2 coloane
reprezinta datele de inceput si de sfarsit ale intervalului de mediere ales pentru analiza.
Primul interval de mediere are ca data de inceput data de inceput a intervalului de timp pentru
care se efectueaza analiza, in ce ultimul interval de mediere va avea ca data de sfarsit data
pana la care s-a solicitat respectiva analiza. Valorile consumului si puterii sunt afiate pentru
fiecare faza si pentru fiecare tip de energie ale carei valori masurate sunt citite si descarcate in
baza de date de catre contoarele incluse in grupul pentru care se desfasoara analiza. Totodata
ultimele coloane din tabel vor afisa valorile totale insumate si valorile masurate de catre
contorul de balanta inregistrat in grupul respectiv (acolo unde exista), fiind afisata si diferenta
intre valorile citite de catre contoarele din grup si valorile inregistrate de catre contorul de
balanta.

Pentru o accesibilitate marita, este posibila filtrarea rezultatelor generate in urma


analizei in functie de principalele tipuri de energie existente in sistem in acest moment. Se
poate opta pentru afisarea rezultatelor analizei pentru urmatoarele tipuri de energie :
P a g . 181

-Energia activa Import (1.8.x)


-Energia activa Export (2.8.x)
-Energia reactiva inductiv (5.8.x)
-Energia reactiva inductiv (8.8.x)

Exemplu: Fitrare rezultate in functie de energia activa import pentru grupul de test in
intervalul 05.03.2014 – 12.03.2014 cu interval de mediere ales – o zi;

Rezultatele analizei consumului si puterii pentru un grup definit in sistem sunt


completate (in cazul reprezentarii numerie/tabelare) de o analiza statistica a consumului si
puterii pe intregul interval de timp ales, unde sunt afisate valorile totale, medii si maxime
pentru grupul selectat raportat la intervalul de timp, precum si o analiza comparativa in raport
cu contorul de balanta (acolo unde acesta exista).
P a g . 182

Diferentele rezultate in urma analizei intre valorile masurate la nivelul intregului grup,
pe de o parte si contorul de balanta, pe de alta parte sunt diferentiate in ultima coloana din
tabel (dreapta) pentru toate valorile rezultate in urma analizei statistice (valorile totale, medii
si maxime ale consumului si puterii inregistrate.

Varianta grafica
Rezultatele generate in urma unei analize a consumului si puterii pentru un grup dat si
prezentate in paragraful anterior sunt folosite pentru generarea automata de catre aplicatie a
unui grafic de consum si de putere pentru grupul selectat si intervalul de timp ales pentru
analiza.

In forma implicita, in grafic sunt cuprinse toate tipurile de energie masurata masurate
Ain sistem.

In situatia in care pentru anumite tipuri de energie nu sunt disponibile date pentru
analiza, acestea nu vor fi vizibile in graficul generat.
Pentru a facilita urmarirea graficului, se poate opta pentru ascunderea liniilor din
grafic reprezentand anumite tipuri de energie. Astfel, se poate opta pentru afisarea variatiei
P a g . 183

puterii pe o anumita faza, pe un tip de energie, pe contorul de balanta sau orice alta asociere
posibila, in functie de setarile grupului respectiv si energiile care sunt luate in considerare la
initierea analizei asupra grupului respectiv.
Se poate defini un interval de timp suplimentar (avand datele de inceput si de sfarsit in
interiorul intervalului de timp ales initial pentru analiza) pentru care sa fie reprezentate
variatiile tipurilor de energie bifate in fereastra care contine graficul implicit generat pe baza
descarcarilor efectuate pentru grupul respectiv.

In cazurile in care nu se specifica un interval de timp definit pentru marirea graficului


sau data de sfarsit a intervalului este anterioara datei de inceput, functia de validare pentru
aceasta sectiune va genera urmatorul mesaj de eroare catre utilizator ( prezentat in imaginea
de mai jos): Data de sfarsit a intervalului trebuie sa fie mai mare decat data de inceput!
P a g . 184

Daca se alege ca data de inceput a intervalului pentru marire o data anterioara datei de
inceput a intervalului solicitat pentru analiza grupului, functia de validare implementata va
genera catre utilizator urmatorul mesaj de eroare: „Data de sfarsit dorita trebuie sa fie mai
mare sau egala cu: aaaa-ll-zz <data de inceput definita la initierea analizei de grup>

Daca se alege ca data de sfarsit a intervalului pentru marire o data ulterioara datei de
sfarsit a intervalului solicitat pentru analiza grupului, functia de validare implementata va
genera catre utilizator urmatorul mesaj de eroare: „Data de sfarsit dorita trebuie sa fie mai
mica sau egala cu: aaaa-ll-zz <data de sfarsit definita la initierea analizei de grup>
P a g . 185
P a g . 186

2.3.3. Validitate Metrologica


Sectiunea Validitate Metrologica cuprinde lista contoarelor prezente in sucursala in
care este autentificat utilizatorul care acceseaza pagina, indiferent de tip, accentul fiind pus
pe durata validitatii metrologice a acestora cat si pe data calendaristica la valabilitatea
acesteia inceteaza. Lista cuprinde si informatiile legate de locatia fiecarui contor si
pozitionarea acestuia in interiorul locatiei.

Fig.2.3.3.a
Lista generala a abonatilor din sucursala curenta de lucru care este generata la
accesarea meniului Validitate Metrologica este structurata intr-un mod diferit comparativ cu
celelalte sectiuni ale meniului Analiza. Tabelul afisat contine trei sectiuni principale:

Fig.2.3.3.b

Verificare Metrologica – aceasta sectiune are in componenta urmatoarele coloane:


- Serie Contor;
- Data Validitate – data de inceput a validitatii verificarii metrologice a contorului;
- Durata valabilitati verificarii - exprimata in luni calendaristice;
- Data expirarii – data la care valabilitatea verificarii metrologice inceteaza.
P a g . 187

Fig.2.3.3.c

Abonat – date de identificare abonat, compusa din urmatoarele coloane:


- Nume – numele si prenumele abonatului;
- NLC;
- Adresa – adresa abonatului.

Fig.2.3.3.d

Locatie – date de identificare locatie, avand urmatoarele coloane:


- Denumire – numele locatiei din care fac parte contoarele;
- Pozitie – pozitia in cadrul MC a ML la care este conectat contorul;
- Port – portul ML in care este conectat contorul.

Fig.2.3.3.e

Optiuni/butoane in cadrul paginii Validitate Metrologica:


Actualizare/Refresh

Fig.2.3.3.i
Actiunea acestui buton are drept efect reactualizarea paginii care contine lista generala
concomitent cu resetarea oricaror criterii de sortare a listei.
P a g . 188

Filtrare
Pentru a scurta timpul de cautare a datei la care inceteaza valabilitatea verificarii
metrologice pentru unul sau mai multe contoare instalate in sucursala curenta de lucru, in
pagina Validitate Metrologica exista o functie de filtrare avand parametru principal timpul.

Fig.2.3.3.j
In fereastra noua care se deschide la apasarea acestui buton, operatorul va introduce
intervalul de timp pentru care se verifica validitatea din punct de vedere metrologic a
contoarelor din sistem, prin intermediul celor doua casute text de tip data, folosind butonul
calendar coresponent fiecarui camp sau introducand in fiecare din acestea data in formatul
aaaa-ll-zz. Astfel operatorul are posibilitatea de a selecta toate contoarele din lista a caror
validitate metrologica se incadreaza in intervalul stabilit prin metoda stabilita anterior prin
selectarea optiunii „Toate contoarele”.

Fig.2.3.3.k
P a g . 189

In cazul in care sunt necesare informatii despre contoarele care au verificarea


metrologica expirata intr-un interval dat de timp, se va alege optiunea „Numai contoarele cu
verificarea metrologica expirata in intervalul:”

Fig.2.3.3.l
Pentru cazurile in care data expirarii valabilitatii verificarii metrologice nu este afisata
(nu a fost introdusa / nu exista in baza de date) la selectarea optiunii anterior mentionate se
poate bifa o optiune suplimentara „Include inregistrarile cu data expirarii nula”.
Declansarea actiunii de filtrare si afisare a contoarelor filtrate se va face la apasarea
butonului „Genereaza”, iar rezultatul va fi afisat pe ecran.
In cazul in care se doreste renuntarea la oricare din metodele de filtrare de mai sus, se
va apasa butonul „Renunta”, actiunea acestui avand drept efect revenirea la lista generala de
contoare instalate in sucursala, fara aplicarea nici unui criteriu de filtrare sau sortare.

Fig.2.3.3.m
P a g . 190

2.3.4.Analiza Alarme

In aplicatia web ENERGSys exista o pagina dedicata pentru vizualizarea tuturor


alarmelor din sistem, pentru sucursala curenta de lucru. Acestea pot fi alarme legate de
comunicatie, de acces neautorizat la echipamentele instalate in teren sau legate de operatiile
de citire si descarcare a a datelor masurate de catre echipamentele instalate in locatii.
Alarmele sunt generate in functie de urmatoarele evenimente survenite in retea:

-Probleme Tensiune;
-Probloeme alimentare ML
-Usa deschisa;
-Depasire prag putere;
-Probleme comunicatie bus I2C;
-Probleme RTC (Real Tine Clock);
-Probleme comunicatie ML;
-Probleme comunicatie contor;
-Discordanta serie contor;
-Probleme comunicatie MM;
-Probleme configurare modem GPRS;
-Probleme configurare modem GSM;
-Serie Modul Concentrator diferita;
-Resincronizare Ceas Modul Concentrator.

Accesul in aceasta pagina se stabileste de catre administratorul de sistem, pentru fiecare


grup de acces pentru utilizatori (Nivel 1,2 sau 3), in functie de competente. Pentru utilizatorii
care nu au permisiune activa pentru aceasta pagina, la accesarea meniului Analiza butonul de
acces catre aceasta sectiune nu va fi afisat.
P a g . 191

In cadrul paginii Analiza Alarme se poate opta pentru vizualizarea alarmelor din
sucursala de lucru curenta pentru un interval de timp definit de catre utilizatorul care
efectueaza aceasta operatie. In acest scop in pagina exista un filtru de cautare a inregistrarilor
alarmelor dintr-un interval de timp avand data si ora de inceput si data si ora de sfarsit alese
de catre utilizator.

Fig.2.3.4.j

Dupa alegerea intervalului de interes pentru vizualizarea alarmelor din


sucursala, se apasa butonul Filtreaza. Aplicatia va afisa numai alarmele care au survenit in
intervalul de timp mentionat.

Filtrarea alarmelor dupa un interval de timp definit de catre utilizator are la randul ei
implementata o functie de validare prin care se elimina alegerea eronata a unui interval de
timp  situatia in care data de inceput aleasa este ulterioara datei de sfarsit a intervalului.
Validarea intervalului de filtrare se efectueaza in mod automat de catre aplicatie. In cazul
situatiei descrise mai sus, aplicatia va afisa mesajul din imaginea urmatoare:
P a g . 192

Fig.2.3.4.l
Operatia de filtrare nu va putea fi efectuata atat timp cat intervalul selectat pentru
filtrare nu este unul valid.
Optional, se pot vizualiza alarmele dintr-o locatie specifica, aleasa de catre utilizator.
Pentru aceasta, se selecteaza o locatie din lista, conform imaginii de mai jos.

Suplimentar, se pot alege si alte criterii de filtrare a alarmelor dintr-o sucursala, astfel:
-starea vizualizarii alarmelor (vizualizate, nevizualizate, specifice nivelului de utilizator)

-tipul de eveniment (imaginea de mai jos)


P a g . 193

-starea evenimentului (inchis (alarma incheiata) sau deschis (alarma existenta la momentul de
timp(in intervalul selectat) ales de catre utilizator)

Cautarea alarmelor se poate efectua folosind unul sau mai multe dintre criteriile de
filtrare enumerate anterior. Precizia rezultatelor este imbunatatita daca sunt folosite doua sau
mai multe criterii de filtrare.

Rezultatele cautarii pot fi ordonate la alegere, in functie de momentul de timp de


inceput sau sfarsit al evenimentului, data descarcare, data rezolvare sau locatia in care a
survenit. Suplimentar, exista optiunea afisarii ascendent sau descendent.
P a g . 194

Pentru a vedea detaliile unei inregistrari din lista generala de alarme (indiferent daca
au fost folosite sau nu criterii de filtrare), se selecteaza inregistrarea de interes si se apasa
sageata vizibila in stanga paginii, in dreptul acesteia.
P a g . 195

2.3.5.Analiza Descarcari

Operatii disponibile:
-Ordonare lista generala descarcari ascendent/descendent folosind un parametru in lista;
-Vizualizare istoric descarcari pentru o locatie existenta in lista generala cu descarcari;
-Filtrare inregistrari din istoricul unui punct de masura dupa un interval de timp selectabil de
catre utilizator.
In pagina Analiza Descarcari se poate vizualiza lista generala a descarcarilor din
sucursala curenta de lucru, in format tabelar.

Parametrii afisati in lista generata de catre aplicatie pentru vizualizarea descarcarilor sunt:
P a g . 196

 Adresa – adresa locatiei in care s-a efectuat descarcarea inregistrata in lista;

 Data Programata – data la care se efectueaza descarcarea, stabilita la configurarea


locatiei din lista, in functie de modul de descarcare ales (vezi Configurare Locatii –
Mod Descarcare);

 Tip descarcare – manuala (la cererea operatorului) sau automata (conform


programarii efectuate la configurarea fiecarei locatii);
P a g . 197

 Indecsi – numarul indecsilor inregistrati la descarcarea inregistrata, grupari in doua


categorii:
 indecsi identificati – indecsii care au fost corect identificati si inregistrati ca atare
in baza de date a sucursalei respective;
 indecsi neidentificati – indecsii care nu au putut fi atribuiti unui punct de masura
distinct. Existenta acestora este asociata unei inadvertente a configurarii
echipamentelor in locatia respectiva;
 eronati – indecsii care nu corespund criteriilor de validare.

 Nr. Incercare – indica utilizatorului la a cata incercare de comunicatie s-a efectuat


descarcarea – vezi Meniu Administrare, Submeniu Setari Implicite). Acest element
este foarte util in depistarea unor eventuale probleme de comunicatie (o descarcare
efectuata dupa un numar mare de reincercari de comunicatie poate fi un indiciu al
unei defectiuni a unui echipament din teren sau al unor probleme in ceea priveste
transmisia datelor prin reteaua GSM/GPRS)
P a g . 198

 Data urmatoarei incercari

 Data urmatoarei descarcari – data la care se va efectua o noua descarcare a


indecsilor din locatia respectiva, conform cu programul de descarcari stabilit la
configurarea locatiei;
P a g . 199

 Data inceput executie – momentul de timp la care a inceput operatia de descarcare a


datelor din locatie;

 Data sfarsit executie – momentul de timp la care s-a incheiat operatia de descarcare;

 Complet – da/nu - in cazul in care toate datele au descarcate cu succes, in spatiul din
aceasta coloana exista o bifa care confirma acest lucru;

Lista generala a descarcarilor din sucursala de lucru curenta poate fi afisata folosind
unul din parametrii de ordonare existenti in lista disponibila in partea superioara a paginii si
care pot fi alesi de catre utilizatorul care efectueaza aceasta operatie. Ordonarea listei
generale a descarcarilor se poate efectua dupa unul din urmatorii parametri:

-Nume Locatie;
-Data Programata;
-Data Inceput executie;
-Data Urmatore Incercare;
-Data Urmatoare Descarcare;
-Descarcare Completa.

Pentru fiecare parametru in functe de care se doreste ordonarea listei, se poate opta
pentru afisarea descarcarilor in ordine ascendenta (de la prima inregistrare pana la ultima) sau
descendenta.
P a g . 200

Sortare lista descendent dupa „Descarcare Completa”


P a g . 201

Sortare ascendenta dupa „Data Urmatoare Descarcare”


-Vizualizare istoric descarcari pentru o locatie existenta in lista generala cu descarcari;
Istoricul unei locatii distincte aflat in lista generala a descarcarilor pentru sucursala
curenta de lucru poate fi vizualizat intr-o pagina separata. Optional, utilizatorul poate defini
un interval de timp pentru care aplicatia va afisa lista descarcarilor pentru locatia aleasa. In
cazul in care se urmareste vizualizarea intregului istoric al descarcarilor, nu este necesara
folosirea filtrarii in functie de un interval de timp.
In lista generala a descarcarilor, utilizatorul va selecta o locatie din lista, cu sau fara a
folosi optiunile de ordonare a listei descarcarilor si va apasa butonul „Istoric Descarcari”. In
situatia in care nu este selectata nici o locatie din lista , aplicatia va afisa catre utilizator
mesajul „Selectati o singura locatie!”
P a g . 202

Mesaj atentionare pentru selectarea unei locatii.


In momentul in care a fost selectata locatia de interes din lista, se va apasa butonul
„Istoric Descarcari”, iar utilizatorul va fi redirectionat catre o noua pagina in care se regasec
optiunile de filtrare pentru intervalul de timp pentru care este necesara afisarea listei
descarcarilor din locatia selectata.
La deschiderea acestei ferestre, calendarul folosit pentru filtrarea intervalului de timp
de afisare este stabilit automat de catre aplicatie avand data de inceput stabilita la 7 zile
inaintea zilei curente, ora 01:00, iar data de sfarsit stabilita ca fiind ziua curenta, ora 23.
Astfel, la intrarea in pagina care contine istoricul descarcarilor unei locatii, aplicatia va afisa
in mod implicit descarcarile din intervalul de timp mentionat anterior. In cazul in care in
intervalul de timp implicit nu exista descarcari inregistrate in sistem aplicatia va afisa un
mesaj de avertizare pentru utilizator, confom cu imaginea de mai jos:
P a g . 203

Dupa alegerea intervalului de interes pentru vizualizarea descarcarilor, se


apasa butonul Filtreaza. Aplicatia va afisa numai descarcarile efectuate in intervalul de timp
mentionat.Alegerea intervalului de timp pentru care se doreste afisarea listei descarcarilor se
efectueaza folosind cele doua calendare existente in pagina. Astfel vor fi selectate data si ora
de inceput a intervalului, folosind primul calendar si alegand ora din lista aflate in dreptul
etichetei „De la:”, „Ora”, urmate de alegerea datei si orei care marcheaza sfarsitul
intervalului de cautare folosind cel de-al doilea calendar si a doua lista, care se gasesc in
dreptul etichetelor „Pana la:” , „Ora”.

Elementele necesare pentru stabilirea intervalului de timp pentru afisarea listei descarcarilor.

Dupa definitivarea intervalului de timp de interes, se apasa butonul „Filtrare” si se


asteapta afisarea rezultatelor de catre aplicatie. Durata raspunsului variaza in functie de
intervalul de timp ales.
P a g . 204

Lista descarcarilor filtrata in functie deun interval de timp selectat de catre utilizator.
Similar listei generale a descarcarilor, aceasta lista poate fi ordonata ascendent sau
descendent, folosind unul din urmatorii parametri:
-Data Programata;
-Data Inceput Executie;
-Data Sfarsit Executie;
-Descarcare Completa.

Filtrarea descarcarilor pentru un locatie dupa un interval de timp definit de catre


utilizator are la randul ei implementata o functie de validare prin care se elimina alegerea
eronata a unui interval de timp, de exemplu situatia in care data de inceput aleasa este
ulterioara datei de sfarsit a intervalului. Validarea intervalului de filtrare se efectueaza in mod
automat de catre aplicatie. In cazul situatiei descrise mai sus, aplicatia va afisa mesajul din
imaginea urmatoare:

Operatia de filtrare nu va putea fi efectuata daca intervalul selectat pentru filtrare nu


este unul valid. Pentru revenirea la pagina care contine lista generala a descarcarilor din
sucursala curenta de lucru, se apasa butonul „Inapoi”.
P a g . 205

2.3.6.Analiza Rapoarte

In acest submeniu, utilizatorul cu permisiune de acces poate vizualiza lista generala de


rapoarte executate de catre aplicatia web, fiecare inregistrare din aceasta lista continand urmatoarele
date:
- Tip Raport;
- Data Cerere Raport;
- Nume Utilizator;
- Data inceput executie raport;
- Data sfarsit executie raport;
- Detalii raport;
- Status raport;
P a g . 206

De asemenea, pentru fiecare inregistrare din lista, utilizatorul poate alege intre
descarcarea raportului pe statia de lucru locala de pe care acceseaza aplicatia web sau vizualizarea
acestuia in cadrul aplicatiei web – coloanele Descarca Raport si Vizualizeaza Raport.

In cazul existentei unui numar mare de inregistrari in lista de rapoarte, in pagina exista mai
multe metode de filtrare, pentru facilitarea accesului la rapoartele cautate. Astfel lista poate fi filtrata
in functie de mai multe criterii:

Tip Raport
P a g . 207

Status raport

Data cerere raport

Filtrarea se poate realiza folosind unul, mai multe sau toate criteriile de filtrare mentionate.
Precizia rezultatelor filtrarii depinde de numarul criteriilor introduse. Dupa selectarea criteriilor de
filtrare, se apasa butonul Genereaza
P a g . 208

2.4 RAPOARTE BACKGROUND


Raportarea in background reprezinta o comanda de raport (Ex. Listare de index la data
ceruta) ce va fi executata in afara zonei de observatie a utilizatorului (nu este afisata in
interfata aplicatiei web), fara a obliga utilizatorul sa astepte finalizarea acestui raport, aceasta
actiune reprezentand un avantaj al sistemului Energsys in ceea ce priveste productivitatea.

Avantaje :
 Generarea rapoartelor pe perioade mult mai mari de timp fara a fi necesara asteptarea
rezultatelor spre afisare.
 Log cu fisiere ale rapoartelor generate pe toate sucursalele de catre toti utilizatorii.
 Posibilitatea de a folosi aplicatia Energsys fara a bloca anumite actiuni prin asteptarea
afisarii rezultatelor din sistem.
 Posibilitatea de afisare a rapoartelor generate in trecut fara a mai fi necesara
regenerarea acestora.

Modul de lucru
Tipuri de generare:

1. Generare cu asteptare a rezultatelor (cu afisare) – reprezinta modul de lucru clasic al


aplicatiei web (anterior versiunii 3.0.1.4.)
2. Generarea fara asteptare (fara afisare) – reprezinta noul mod de lucru al aplicatiei
web.

Tipuri de rapoarte:
1. Pentru generarea unui raport de tip Consum Abonat intr-un interval de timp:
a. Pasul 1 – comanda de generare (se realizeaza asemenea versiunii anterioare) Figura 1

Figura 1 ( Se aleg intervalele de timp si tipul de mediere si se apasa butonul de afisare)

b. Pasul 2 – Posibilitate de asteptare sau de generare in background. Pentru afisare


nu se realizeaza nici o actiune (se asteapta terminarea raportului si afisarea
rezultatelor), pentru background se apasa pe butonul background (la momentul
apasarii se va ascunde fereastra de asteptare urmand ca utilizatorul sa continue
operatiile dorite). Figura 2
P a g . 209

Figura 2 (pentru asteptarea rezultatelor nu se mai efectueaza nici o comanda, pentru


background se apasa pe butonul de Background)

2. Pentru generarea unui raport de tip Listare de index la data ceruta se realizeaza
precum exemplul anterior.

3. Pentru generearea unui raport de tip Analiza Grup avem urmatoarele situatii:

a. Mediere pentru grupul de abonati - se va realiza un singur raport ce


cuprinde insumarea rezultatelor tuturor abonatiilor din grupul respectiv.
Observatie: pentru acest tip de raport se poate astepta si afisarea rezultatelor.
b. Mediere pentru abonatii din grup (raport nou in versiunea 3.0.1.4) – se va
genera cate un raport ce cuprinde medierea pentru fiecare abonat din grup.
(Ex. 10 abonati in grup  10 rapoarte cu fisiere excel).

Observatie: Rularea acestui tip de raport presupune o durata semnificativa de timp si


nu se poate astepta afisarea rezultatelor, modalitatea de afisare fiind explicata in pasul
urmator.
P a g . 210

4. Pentru vizualizarea rapoartelor (istoric rapoarte)


 Reprezinta lista generala a rapoartelor (istoricul) pentru toti utilizatorii ce au drept
la sucursala respectiva. (Ex. Daca sunt pe sucursala Ploiesti si intru in pagina de
Rapoarte voi putea observa tot istoricul rapoartelor pentru sucursala Ploiesti,
generate de toti utilizatorii ce au permisiune de genera rapoarte pe aceasta
sucursala).
 Cuprinde 4 tipuri de rapoarte: Figura 4
1. Consum Abonat
2. Listare de index la data ceruta
3. Analiza grup abonati
4. Analiza abonati din grup

Figura 4

 Se pot efectua 2 actiuni: Figura 4


1. Descarcare raport: se descarca un fisier de tip excel pentru primele 3 tipuri
de rapoarte enumerate mai sus sau un fisier de tip .rar pentru raportul 4
Analiza abonati din grup ce cuprinde fisiere excel pentru toti abonatii din
grup.
2. Vizualizare raport  se va efectua redirectionarea catre pagina specifica
raportului dorit si afisarea rezultatelor. Daca se doreste vizualizare unui
raport de tip Analiza consum abonati din grup, la apasare butonului de
vizualizare se va afisa un nou tabel care cuprinde lista de utilizatori din
grup, urmand ca la apasarea butonului de vizualizare din acest nou tabel sa
se realizeze redirectionarea catre pagina de consum si afisarea rezultatelor
pentru abonatul selectat. Figura 5
P a g . 211

Figura 5
P a g . 212

2.5 MENIUL „CONTUL MEU”


La accesarea paginii Contul Meu de catre un utilizator cu permisiune de acces activa
pentru aceasta, sunt disponibile spre modificare urmatoarele setari ale contului de utilizator:

 Nume si prenume
 Limba interfetei
 Sucursala Implicita
 Numar de telefon
 Adresa e-mail
 Parola Noua
 Confirmare Parola

Fig. 2.4.a

In aceasta pagina utilizatorul va putea modifica elementele de identificare si acces ale


contului sau in cadrul aplicatiei web ENERGSys. Astfel e pot modifica numele si prenumele,
limba in care va fi afisata interfata ENERGSys, numarul de telefon, adresa de e-mail. Nu se
poate modifica numele de utilizator folosit la autentificarea in interfata web. Campurile
mentionate au implementate proceduri de validare specifice pentru tipurile de date carte
trebuie completate.
In cazurile in care sunt introduse date incorecte sau invalide vor fi afisate mesaje de
eroare, salvarea nefiind posibila pana la completarea corecta a datelor. Campurile supuse
validarii la actiunea de salvare a paginii sunt urmatoarele:
P a g . 213

 Nume si prenume
 Numar telefon
 Adresa e-mail
Exemple de mesaje de eroare in ceea ce priveste corectitudinea datelor introduse:

Fig.2.4.b

Fig.2.4.c
In momentul in care toate modificarile dorite asupra contului au fost efectuate, se
apasa butonul „Salveaza” pentru a memora noile date. In cazul in care doreste parasirea
paginii, se va apasa butonul „Renunta”. Pntru a folosi noile setari este recomandata parasirea
P a g . 214

interfetei prin intermediul optiunii „Iesire” , disponibila la apasarea butonului cu numele


utilizatorului autentificat.

Fig.2.4.d – Eroare la introducerea noii parole de acces in aplicatia web.