Sunteți pe pagina 1din 4

SISTEMUL DE MANAGEMENT EDUCATIONAL

Toma Mihail, prof.dr.ing.


Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Managementul Educational reprezinta stiinta organizarii si conducerii care are ca domeniu


de cercetare studierea proceselor si relatiilor de management ce actioneaza in cadrul organizatiilor
de invatamant, in timpul desfasurarii procesului educational in vederea stabilirii componentelor
specifice si a relatiilor lor de interconditionare, cu scopul elaborarii de metode si tehnici noi,
performante,care să asigure cresterea eficientei acestui proces.
Sistemul de management educational se manifesta la nivelul organizatiei scolare in
procesul educational ce vizeaza o paleta larga de aspecte, ce decurg din procesul creativ uman, in
incercarea sa de integrare a cunoastintelor stiintifice, tehnico-economice, culturale, sociale,
comportamentale si de comunicare intr-un tot unitar performant - produs educational format, cu
preponderenta din tineri elevi si studenti.
Sistemul de management educational ce actioneaza in cadrul organizatiei scolare la interfata
procesului educational, cunoaste o noua orientare in directia realizarii de produse educationale care
sa raspunda multitudinii de exigente de performanta de natura informationala, tehnica, tehnologica,
economica si manageriala pretinse de evolutia economico-sociala contemporana.
Realizarea unor produse educationale performante pretinde nu numai o rafinare a metodelor
si tehnicilor de expunere, a procedurilor metodice si organizatorice, dar si o nuantare si aprofundare
a aspectelor economice si manageriale care să asigure posibilitatea generarii de eficienta procesului
educational.
In conditiile actuale, cresterea complexitatii problemelor cu care se confrunta activitatea de
invatamant sub aspectul reformei institutionale, a deficitului economico- financiar, se impune
adoptarea unei maniere manageriale adecvate dinamicii permanente a sistemului social-economic
national.
In acest context trebuie adoptat un proces managerial adaptiv problematicii sectorului de
invatamant, care trebuie sa rezolve atat multitudinea si diversitatea activitatilor ce trebuie
desfasurate pentru realizarea unui produs educational competent, intr-un cadru corelat si armonizat
cu dificultatile solicitate de modul de alocare a resurselor, dar si cu conditiile generate de mediul
extern si intern organizatiei scolare de profil.
Realizarea produsului educational nu este rezultatul unei transformari spontane a tinerilor
elevi si studenti, este rezultatul unui larg si complex sir de actiuni neomogene, intercorelate din
punct de vedere metodologic si organizatoric, in care intervin resurse umane, materiale, mecanice si
financiare, ce trebuie organizate, planificate, coordonate, controlate si evaluate intr-un sistem
operational si implicit managerial performant. Totalitatea acestor actiuni se reuneste in cadrul
procesului educational.
In aceasta situatie, procesul educational se poate defini ca un sistem ce reuneste un
ansamblu de elemente (actiuni) care interactioneaza intre ele ca un complex de lucrari, procese
sau activitati ce au loc in legatura cu transformarea organizata, condusa si infaptuita de
personalul didactic a tinerilor elevi si studenti, cu ajutorul unor mijloace de predare adecvate, in
cadrul unei metodici specifice, in vederea obtinerii produsului educational.
Analiza sistemului educational din cadrul sistemului de management a unei organizatii
scolare presupune cunoasterea perfecta a structurii si particularitatilor sale, intelegerea profunda a
relatiilor de cauza si efect, precum si a celor de natura metodologica, organizatorica si manageriala
de la nivelul componentelor constitutive, in vederea imbunatatirii sistemului in ansamblu prin
cresterea performantelor sale.
Realizarea procesului educational, in aceste conditii, necesita ca procesele componente sa
urmeze o desfasurarea in timp si spatiu foarte laborioasa, impusa de programa de invatamant,
metodica de predare, organizarea adoptata, precum si de o serie de factori de conjunctura de natura
tehnica, economica, administrativa, legislativa sau de mediu. Sarcina principala a managerilor este
de a corela astfel procesele educationale, incat cadrele didactice, materialele si dotarile să existe la
momentul potrivit, pe un spatiu corespunzator in vederea executarii lor.
In aceste sens este necesara stabilirea proceselor (activitatilor) in succesiunea derularii lor, in
interactiunea metodico-organizatorica, in timp si spatiu pentru realizarea produsului educational.
Sistemul de management educational cuprinde procese de munca didactica corelate cu
procese metodice, ce se leaga si se influenteaza reciproc, angrenand factorii educationali
(personalul didactic, mijloacele metodice si tineretul scolar) intr-un mediu si un climat adecvat
pentru realizarea produsului educational.

Procesul de munca - reprezentat de activitatea didactica depusa de un executant


(personal didactic) individual sau de grup, care are calificarea corespunzatoare si care
lucreaza intr-un ritm normal si cu intensitate normala pentru realizarea unei lucrari ,lectie,
curs, a unui proces sau pentru indeplinirea unei functii, in conditii tehnico-organizatorice
precizate ale locului de munca.
Organizarea si rationalizarea proceselor de munca din activitatea educationala impune mai
mult decat in alte ramuri economice, tratarea lor ca sisteme de munca. In modelarea sistemelor de
munca se au in vedere toate elementele sistemului, corelatiile lor si influenta elementelor exterioare
sistemului, respectiv influenta mediului in care se desfasoara sistemul educational.
Considerand procesul de munca (activitatea didactica) ca sistem, pot fi delimitate
urmatoarele trei sfere manageriale cu posibilitati de reglare diferite:
- sfera manageriala I stabileste obiectivele, sarcinile si functiile sistemului; deciziile necesita un
grad inalt de pregatire profesionala si manageriala, situandu-se la niveluri ierarhice superioare -
conducerea strategica este realizata de managementul general-directorul si consiliul profesoral;
- sfera manageriala II cuprinde modificarile sistemului care sunt de amploare mai redusa,
impunand corectari pe scara larga; se impune luarea unor decizii privind imbunatatirea factorilor si
conditiilor principale ale sistemului de munca - conducerea tactica este realizata de directorii de
departamente;
- sfera manageriala III cuprinde trei elemente de baza ale sistemului: cadrele didactice, mijloacele
de predare si metoda adoptata care determina procesul educational propriu-zis, iar competenta de
decizie se afla la niveluri ierarhice relativ joase - conducerea operativa este realizata de profesorii
titulari de discipline.
Managementul sistemului de munca didactica si educationala cuprinde ansamblul
activitatilor si procedeelor de cercetare analitica a proceselor de munca didactice in mod sistematic
si critic, in scopul de a stabili normele personalului didactic, pentru o anumita cantitate de materie in
conditii de optim economic, fiind un mod de analiza prin observare directa a factorilor ce
influenteaza eficienta proceselor de munca didactic in vederea perfectionarii lor, in sensul obtinerii
unei eficiente sporite cu minim de cheltuieli la realizarea acetsor procese.
Managementul muncii in activitatea didactica se raporteaza la:

- studierea proceselor de munca didactica;


- diviziunea muncii si cooperarea in munca;
- fisele disciplinelor, programele analitice;
- structura timpului de munca;
- reglementarile normative si normele didactice;
- normarea muncii didactice;
- organizarea ergonomica a muncii si a locurilor de munca;
- mediul si climatul de munca;
- disciplina in munca;
- securitatea si sanatatea in munca;
- programarea si planificarea muncii (graficul metodei de munca);
- pregatirea si asigurarea personalului didactic;
- perfectionarea profesionala a personalului didactic prin cursuri de specializare, postuniveristare si
de specialitate, pentru cunoasterea imediata a ultimelor noutati ce apar in legatura cu domeniul de
invatamant;
- evaluarea costurilor de munca in procesul educational;
- salarizarea (retribuirea) personalului didactic pentru munca prestata.

Procesul metodic reprezinta procesul de transmitere directa cantitativa si calitativa a


cunostintelor aferente unui obiect de studiu tinerilor elevi si studenti, prin actiunea cadrelor
didactice si a mijloacelor de predare pentru obtinerea produselor educationale competente.
Realizarea produsului educational in intregul sau implica o pregatire metodica minutioasa si
complexa pe un flux bine determinat, functie directa de o serie de factori conditionali (personalul
didactic, obiectul de studiu, materialele didactice, dotarile disponibile) si parametrii impusi
(performanta, competenta, calitate si eficienta).
In prezent nu mai este posibila abordarea proceselor metodice, in mod simplist, ca fiind niste
procese complementare de transmitere practica a unor obiecte de studiu, ci se impune ca necesara
implementarea unei noi abordari a proceselor metodice din activitatea didactica prin introducerea
conceptului de management metodic.
Managementul sistemului metodic este carecteristic proceselor didactice si reuneste un
ansamblu de actiuni complexe ce au ca scop stabilirea principiilor si metodelor de predare proprii
fiecarui obiect de studiu, orientand cadrele didactice spre intercorelarea valentelor informationale
caracteristice disciplinei de invatamant cu cele metodice de predare si cu cele pedagogice.
Managementul metodic permite cadrelor didactice sa adopte metodele de predare posibile,
functie directa de conditiile de lucru, de specificul disciplinei, de tipul organizatiei scolare, de
nivelul de pregatire al cursantilor, de dotarea tehnica, de materialele didactice disponibile, de timpul
alocat disciplinei si de fondurile repartizate pentru procesul metodic.
Acest sistem complex de actiuni dezvoltat prin aplicarea managementului metodic exprima
modalitatea eficienta si sigura de realizare a unui produs educational performant.

Managementul metodic al activitatii didactice se desfasoara prin imperativul unor cerinte


esentiale:

- perfectionarea abilitatilor pedagogice ale personalului didactic prin cursuri de specialitate


postuniversitare, pentru cunoasterea proceseelor si metodelor moderne de predare;
- experimentarea metodelor originale de predare;
- introducerea metodelor moderne de predare;
- eficientizarea proceselor educationale prin utilizarea unor procese metodice noi sau prin
perfectionarea celor existente;
- stabilirea principiilor si metodelor de predare pentru fiecare obiect de studiu;
- structurarea procesului metodic de predare pe capitolele aferente disciplinei de invatamant;
- alocarea timpilor de studiu din programele analitice ale disciplinelor de invatamant, in raport cu
procesul metodic adoptat;
- conduita si disciplina in realizarea proceselor metodice;
- stabilirea materialelor si dotarilor didactice pe obiecte de studiu;
- dotarea didactica adecvata si asigurarea intretinerii echipamentelor;
- securitatea intrinseca la realizarea materialelor si echipamentelor didactice;
- cercetarea metodica si metodologica a activitatii didactice;
- evaluarea costurilor proceselor metodice adoptate.

Managementul metodic presupune implementarea unei conceptii moderne de predare a


fiecarui obiect de invatamant prin urmarirea consecventa a unei strategii metodice, ce consta in
definirea unor orientari procedurale si a unor tactici metodice, ce permit realizarea criteriilor si
obiectivelor prestabilite pretinse produselor educationale.
Realizarea produselor educationale, ca rezultat al sistemului operational- educational,
cunoaste o multitudine de aspecte, care trebuie sa raspunda cerintelor de performanta, de
competenta, de compatibilitate cu necesitatile pietei muncii, dar si de cost, impunand adoptarea unor
metode moderne si eficiente atat la nivelul sistemului managerial al organizatiei de invatamant, cat
si la nivelul sistemului educational.

In contextul actual al sistemelor manageriale, in cadrul organizatiilor scolare se


impune, la nivelul sistemului educational, sa se dezvolte introducerea progresului tehnic, a
inovatiei metodice, a computerizarii proceselor didactice, precum si a unui sistem de
management al muncii didactice, cat si a unui sistem de management metodico-metodologic
performant care sa garanteze cresterea eficientei actului educational.

Bibliografie :

1. Ovidiu Nicolescu si colaboratori – “Management” ,


Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1992
2. Mihail Toma – “Managementul Organizatiei Scolare”
Note de curs – “Managementul Proiectelor in Constructii”.
3. Ion Toca – “Management Educational”
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2007