Sunteți pe pagina 1din 3

Achizitia si vanzarea monedelor virtuale.

Aspecte fiscale si contabile


Intrebare: O persoana juridica din Romania, neplatitoare de TVA, achizitioneaza cryptomonede
(monede virtuale) de la o persoana fizica din Singapore in vederea revanzarii lor in Romania.
1. Ce legislatie ar trebui respectata pentru aceasta activitate?
2. Se poate efectua achizitia acestor monede de la persoana fizica din singapore si ce
documente trebuie sa stea ala baza acestei operatiuni?
3. Ce obligatii fiscale are societatea din Romania?
4. Care este monografia contabila pentru aceasta activitate?

Raspuns: Monedele virtuale nu sunt inca recunoscute legal, nu sunt emise de catre o instututie
financiara bancara, nu sunt garantate de catre nici un stat si, mai mult decat atat, organismele
internationale, intre care si ABE, atrag atentia asupra faptului ca acestea ar putea participa la
finantarea actelor de terorism.

Ca urmare, aceste monede virtuale (sau cripto-monede) nu reprezinta o moneda in sensul legal, nu
sunt valute recunoscute si cotate oficial, fiind, mai degraba, un instrument financiar intermediar, un
mijlocitor, o solutie noua pentru efectuarea unor decontari.
Nu exista, asadar, reglementari financiar-bancare legale care sa aprobe si sa stabileasca regimul
monedelor virtuale (emitere, recunaostere, cotatie etc), dupa cum nu exista nici in reglementari
contabile, care sa stabileasca reguli si principii pentru evaluarea si inregistrarea acestor cripto-
monede.

Uniunea Europeana a lansat un proiect, prin Opinia nr. 4c-19/1093, adoptata de Comisia pentru
afaceri europene in sedinta din 27 septembrie 2016 de modificare a Directivei nr. 849 din 20 mai 2015
privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE
a Comisiei, in sensul ca propune o serie de masuri pentru imbunatatirea combaterii finantarii
terorismului si pentru asigurarea unei transparente mai mari a tranzactiilor financiare, iar existenta
unor deficiente in sistemul financiar mondial necesita masuri suplimentare de imbunatatire a cadrului
juridic in domeniu.

In acest sens, Romania a luat act de propunerile din acest proiect, prin Hotararea Camerei
Deputatilor nr. 96 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind
prevenirea utilizarii sistemului financiar n scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, precum si
de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450. Prin aceasta hotarare, Romania
"recunoaste ca este necesara reglementarea domeniului monedelor virtuale, atat la nivelul Romaniei,
cat si al altor state membre, dar crede ca exista incertitudini referitoare la autoritatea competenta ce
va realiza efectiv autorizarea, inregistrarea si supravegherea acestor entitati.
Crede ca termenul de 1 ianuarie 2017, propus pentru transpunerea Directivei 849/2015, astfel cum
aceasta va fi modificata, nu este unul realist, in ciuda angajamentului ferm asumat in lupta impotriva
acestor fenomene infractionale, iar modificarile propuse nu vor putea fi implementate intr-un interval
att de scurt. Prin urmare, recomanda sustinerea termenului initial pentru transpunere - iunie 2017,".

Asadar, deocamdata nu exista o legislatie care sa reglementaze aceste sisteme alternative de


decontare.

In ceea ce priveste posibilitatea efectuarii achizitiei acestor monede de la persoana fizica din
Singapore in vederea revanzarii lor, atata timp cat nu exista nici un fel de legislatie in domeniu (care
sa reglementeze sau, dimpotriva, care sa interzica acest tip de tranzactie), consider ca aceasta poate
avea loc.

Pentru a stabili documentele necesare efectuarii si justificarii tranzactiei, in lipsa legislatiei, putem
doar sa facem urmatorul rationament:
- ce reprezinta aceasta achizitie? Poate reprezenta achizitia unor bilete de valoare care vor fi
revandute.
- ca urmare, putem considera aceste bilete de valoare ca reprezentand o marfa.
- deci, un prim document ar trebui sa fie un contract incheiat cu acea persoana fizica, din care sa
reiasa clar obiectul tranzactiei, si anume achizitia de monede virtuale, cantitatea, pretul unitar si
valoarea lor.
- un al doilea document consider ca ar trebui sa fie NIR-ul intocmit de dvs, pentru justificarea "intrarii"
in gestiune a acestor monede.
- apoi ar trebui sa fie extrasul de cont din care sa rezulte efectuarea platii de catre dvs catre persoana
fizica.
- apoi documentul prin care dvs vindeti mai departe aceste monede: contract, factura.
- documentul justificativ privind incasarea contravalorii monedelor vandute (extras de cont).

Ca obligatii fiscale ale firmei din Romania, in lipsa unor prevederi legale, dupa propria-mi parere,
consider ca analiza se face in felul urmator:
- achizitia acestor modene virtuale reprezinta, poate, achizitia unor instrumente financiare (a unei
valute nereglementate) de decontare
- din punctul de vedere al TVA, la art. 292 alin. (2) lit. a) punctul 4 din codul fiscale se arata ca sunt
scutite de TVA "tranzactii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele si monedele utilizate ca
mijloc legal de plata".

Am stabilit ca aceste monede virtuale nu sunt legale, in sensul ca nu exista legislatie care sa
recunoasca acestor monede calitatea de mijloc legal de plata. Deci, tranzactiile cu acestea nu sunt
scutite de TVA.
Ca urmare, se pune intrebarea daca pentru achizitia lor, in Romania, se datoreaza TVA.
Aceste monede nu reprezinta, totusi, niste bunuri, din perspectiva TVA, ca urmare, consider ca prin
achizitia lor, are loc o achizitie de serviciu.

Potrivit art. 278 alin. (2) din codul fiscal, locul prestarii unui serviciu este la beneficiar. Ca urmare,
locul serviciului privind achizitia acestor monede este in Romania, adica locul unde este situat
beneficiarul - firma dvs.
Potrivit art. 307 alin. (2) din codul fiscal, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul serviciilor.
De aici rezulta ca pentru achizitia monedelor virtuale - deoarece nu sunt legal admise ca mijloc de
plata -, firma dvs datoreaza in Romania TVA.

TVA se plateste efectiv la bugetul de stat - intrucat firma este neinregistrata in scop de TVA - potrivit
art. 326 alin. (1) din codul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat
achizitia.
Pana la aceeasi data, firma trebuie sa depuna decontul special de TVA 301, potrivit art. 324 alin. (1)
lit. d) si alin. (2) din codul fiscal.

S-ar mai pune problema impozitului pe nerezidenti, insa, avand in vedere faptul ca doriti sa revindeti
aceste monede, chiar daca achizitia lor este considerata un serviciu, nu consider ca trebuie aplicat si
platit acest impozit. Mai ales ca acest tip de serviciu (de tranzactie) nu se regaseste intre veniturile
mentionate la art. 223 alin. (1) din codul fiscal ca fiind impozabile in Romania.

La vanzarea lor, se intocmeste factura fara TVA, deoarece firma este neplatitoare de TVA.

In lipsa unor reglementari financiar-bancare legala, care sa aprobe si sa stabileasca regimul


monedelor virtuale, nici in reglementarile contabile nu exista reguli, informatii si principii pentru
inregistrarea si pentru evaluarea acestor cripto-monede.
Ca urmare, aceste cripto-monede consider ca ar trebui evidentiate in contabilitate nu ca o achizitie de
valuta (ca si cum s-ar cumpara o suma de euro prin schimbarea unei alte sume de lei, la un curs
valutar de schim determinat), ci ca o achizitie de marfa, evidentiate cu ajutorul contului 371.
Monografia contabila pe care o vom prezenta va tine cont de anumite reguli impuse de
Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.

Astfel, la data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la cost de


achizitie, potrivit punctului 75 alin. (1) lit. a).

Potrivit punctului 7:
"(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
(3) Prin valuta se intelege alta moneda decat leul."

Potrivit punctului 319:


"319. O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca
Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii."

Fata de cele de mai sus, monografia contabila consider ca este urmatoarea:


- achizitia monedelor: 1000 buc * 10 dolari / buc = 10.000 dolari:
371 = 401 10.000 dolari * curs BNR valabil la data achizitiei
- inregistrarea TVA datorata bugetului de stat la achizitie:
371 = 446 / analitic TVA (10.000 dolari * curs BNR valabil la data achizitiei) * 19%

- vanzarea monedelor:
4111 = 707 1000 buc * pret vanzare

- descarcarea din gestiune:


607 = 371 (10.000 dolari * curs BNR valabil la data achizitiei) + TVA in lei stabilit mai sus.

S-ar putea să vă placă și