Sunteți pe pagina 1din 1

CDA- Cererea de deschidere a acreditivului documentar

Cererea de deschidere a acreditivului documentar cuprinde, in principal, urmatoarele


elemente:
 Numele complet al ordonatorului si adresa poştala completa, inclusiv codul postal;
 Data la care cererea de deschidere a acreditivului a fost completa si prezentata;
 Beneficiarul: care, nu intotdeauna, este vanzatorul marfurilor.Ordonatorul
acreditivului trebuie sa-i cunoască numele si adresa postala completa.
 Data si locul expirarii acreditivului:
 Metodele de transmitere a acreditivului:( AIR MAIL, cablu, telegrama, fax, SWIFT)
 Norme privind circuitul formularelor “Dispozitiei de plata valutara externa (DPVE)”
si “Cerere deschidere acreditiv (CDA).