Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE

COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA


Str. prof. Leca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel./ fax: 0230-520462; e-mail: economic.suceava@yahoo.com; http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Unitatea de învăţământ: Colegiu Economic Dimitrie Cantemir Suceava Avizat, Director


Profilul: Servicii Prof. Corneliu Romașcu
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Comerţ/ Tehnician în activităţi economice
Modulul: M 6 STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PRIVIND UTILIZAREA
SOFTURILOR CONTABILE /CDL
Nr de ore/an: 90 ore Avizat, Şef catedră
Nr. ore /săptămână: 30 Prof. Hagiu Luminiţa
Clasa: a XI a E
Profesor: Nistor Florina
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din
29.03.2018
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din
29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Cunostinte Abilitati Atitudini


13.1.1. Prezentarea elementelor definitorii ale 13.2.1. Analizarea tipurilor de softuri contabile specializate. 13.3.1. Asumarea alegerii unui soft specializat potrivit cu
softurilor contabile specializate. necesitatile agentului economic.
13.1.2. Descrierea structurii softului de specialitate. 13.2.2. Analizarea structurii softului. 13.3.2. Constientizarea capacitatii de a intelege structura
softului de specialitate.
13.1.3. Descrierea procedurii de implementare a 13.2.3. Analizarea implementarii softului specializat la locul 13.3.3. Utilizarea responsabila si creativa a softului specializat.
softului specializat la locul de munca. de munca. Asumarea responsabilitatii in utilizarea algoritmilor si a
13.2.4. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, conceptelor matematice pentru prelucrarea documentelor
structural, contextual cu ajutorul softului specializat. contabile cu ajutorul softului specializat.
13.1.4. Prezentarea elementelor definitorii ale 13.2.5. Analizarea Planului general de conturi, in vederea 13.3.4. Asumarea responsabilitatii in utilizarea conturilor pe
Planului general de conturi utilizat pentru inregistrarii evenimentelor si tranzactiilor in contabilitate cu categorii de evenimente si tranzactii.
inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor cu ajutorul softului specializat.
ajutorul softului specializat.
13.1.5. Prezentarea evenimentelor si tranzactiilor 13.2.6. Inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor din 13.3.5. Implicarea activa in prezentarea corecta a articolelor
din contabilitate cu ajutorul softului specializat. contabilitate cu ajutorul softului specializat. contabile pe baza documentelor contabile, informatizat.
13.1.6. Descrierea registrelor contabile utilizate 13.2.7. Analizarea registrelor contabile intocmite de 13.3.6. Completarea cu raspundere a registrelor contabile,
pentru inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor aplicatia informatizata. respectand normele legislative cu ajutorul softului specializat.
din contabilitate cu ajutorul softului specializat.
13.1.7. Prezentarea monografiilor contabile 13.2.8. Analizarea softului specializat pentru prelucrarea 13.3.7. Asumarea responsabilitatii pentru realizarea corecta a
complexe cu ajutorul softului specializat. documentelor contabile specifice, in functie de obiectul monografiilor contabile cu ajutorul softului specializat.
propriu de activitate.

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale


invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 13.1.1 13.2.1. 13.3.1 Activități practice privind 2 2 S1 S1
identificarea tipurilor de softuri
specializate necesare locului de
muncă - pentru gestiunea
mijloacelor fixe, pentru
gestiunea stocurilor, clienţi,
furnizori, calculul salariilor,
evidenţă încasări şi plăţi pentru
obţinerea registrului de casă.
2.
13.1.2. 13.2.2. 13.3.2. Activități practice privind
6 2 S1 S1
analizarea structurii softurilor
consultarea ghidului de
utilizare a softului
identificarea structurii
softului: - meniuri, ferestre,
iconuri
accesarea meniurilor,
ferestrelor, iconurilor - direct de
la tastatură sau din bara de
unelte pentru a vizualiza modul
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
de prezentare a programului.

3. 13.1.3. 13.2.3. 13.3.3. Activități practice privind 8 2 S1 S1


13.2.4. implementarea softului
specializat la locul de muncă:
pregătirea documentelor ce
urmează a fi prelucrate - sortarea
pe categorii de evenimente şi
tranzacţii şi perioade de
înregistrare;
introducerea datelor din
documentele pentru evidența
contabilă primară
derularea programului -
utilizând comenzile conform
subsistemului informatic
listarea situaţiilor necesare -
pe ecran sau pe hârtie

Activități practice privind


4. 13.1.4. 13.2.5. 13.3.4. utilizarea Planului general de 8 5 S1 S2
conturi pentru înregistrarea
evenimentelor şi tranzacţiilor
cu ajutorul softului
Descrierea și analizarea
procedurii de implementare a
softului specializat la locul de
muncă:
pregătirea documentelor ce
urmează a fi prelucrate - sortarea
pe categorii de evenimente şi
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
tranzacţii şi perioade de
înregistrare;
introducerea datelor din
documentele pentru evidența
contabilă primară;
derularea programului -
utilizând comenzile conform
subsistemului informatic;
listarea situaţiilor necesare -
pe ecran sau pe hârtie;
evaluarea performanţelor - în
funcţie de calitatea informaţiilor
şi a situaţiilor finale obţinute.

5. 13.1.5. 13.2.6. 13.3.5. Activități practice privind


înregistrarea evenimentelor şi 32 9 S2-25h S3
tranzacţiilor din contabilitate S3-7h
cu ajutorul softului specializat.
Preluare date contabile
iniţiale;
Nomenclatoare: gestiuni,
articole / servicii, furnizori /
clienti, personal;
Aprovizionare/ Transferuri
între gestiuni;
Consumuri
/Producție/Vânzare;
Salarii (state de
plata/avansuri, declaraţii);
Trezorerie;
Cheltuieli, Venituri;
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Rapoarte contabile (fişe
conturi, balanţe), situaţii
operative (imobilizări, stocuri,
furnizori, clienţi)

6. 13.1.6. 13.2.7. 13.3.6. Activități practice privind


registrele contabile utilizate 18 5 S3-9h S3
pentru înregistrarea S4-9h
evenimentelor şi tranzacţiilor
cu ajutorul softului specializat,
a declaraţiilor electronice şi a
raportărilor anuale

7. 13.1.7. 13.2.8. 13.3.7. Activități practice privind


realizarea monografiilor 16 5 S4 S4
contabile complexe cu ajutorul
softului specializat

Total 90 30