Sunteți pe pagina 1din 16

TARIFUL STANDARD DE COMISIOANE PRACTICAT DE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

pentru operaţiuni, cont curent, carduri, produse şi servicii ataşate, destinate persoanelor fizice
valabil din 29.09.2018

Nr. A. CASIERIE ŞI DECONTĂRI


Nivelul comisioanelor
crt. Operaţiunea bancară
LEI VALUTA (EUR sau echivalent)
I. OPERAŢIUNI CU NUMERAR – GHIŞEU/ APT/MFM
1. Depuneri de numerar in contul clientului 0 LEI 0 EUR

Depuneri de numerar in alt cont


4 LEI* 3 EUR
2.1. Ghişeu
*Depunerile de monedă metalică în LEI se comisionează suplimentar, în funcţie de suma rămasă
2.
după plata comisionului de 4 LEI:
< 10 LEI: comision 0
≥ 10 LEI: comision 1.5%
2 LEI 1 EUR/ 1 USD
2.2. APT/MFM
3. Depunere monedă metalică EUR la casa de schimb (se acceptă doar monede de 1 şi 2 EUR) N/A 20%
Depunerile de numerar care au ca scop rambursarea ratelor de credit nu sunt comisionabile. În acest scop se acceptă şi depuneri de monedă metalică în LEI, EUR, USD
OPERAŢIUNI CU NUMERAR DISPONIBILE DOAR LA GHIŞEU LEI VALUTA (EUR sau echivalent)

Plăţi cu numerar direct în contul prestatorului de servicii*


3.2.1 Client BCR care deţine minim un cont curent activ BCR
4 LEI / operaţiune 1 EUR** / 1 USD **
 Comision la ghişeele BCR
 Comision la echipamentele acceptatoare de numerar 0 N/A

3.2.2 Client/Non Client BCR care nu deţine un cont curent activ BCR
4.
 Comision la ghişeele BCR 8 LEI/ operaţiune 2 EUR** / 2 USD **
 Comision la echipamentele acceptatoare de numerar 0 N/A

* Plăţi facturi, poliţe de asigurare, taxe de şcolarizare, leasing, donaţii şi alte operaţiuni similare efectuate în contul prestatorului de servicii/furnizorulului care are o convenţie de colectare
numerar încheiată cu BCR
** Se aplică în cazul plăţilor efectuate în conturile în EUR şi USD deţinute de prestatorii de servicii
Retrageri de numerar de la ghiseul bancii*
1% minim 15 LEI 1 % minim 5 EUR

5.
*Pentru retrageri ≥ 50.000 LEI sau 10.000 EUR (şi alte valute în echivalent EUR) neprogramate în prealabil cu 2 zile lucrătoare se percepe un comision unic de 2% din suma retrasă
dacă suma este disponibilă în unitate.
Acelaşi comision se aplică şi sumelor programate şi neridicate, cu excepţia sumelor provenite din depozite şi credite.
În cazul retragerilor de sume din credite, efectuate prin contul de derulare credit, comisionul este zero.
6. Lichidarea în numerar a depozitelor deschise înainte de 15.09.2014, constituite pe termen de minim
0 LEI 0 EUR/USD
12 luni, la şi după prima scadenţă:

II. OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR


7. Plăţi facturi fără numerar direct în contul prestatorului de servicii la ATM, MFM, Internet Banking, Mobile 0 Lei
Banking si Phone Banking)
8. Deschideri de conturi curente în LEI si/sau valută: 0 LEI

Administrarea Contului Curent BCR (LEI) 0 LEI/lună


Comision administrare alte tipuri de conturi in LEI 4.5 LEI/ luna
Administrarea contului curent (EUR/ USD) 4.5 LEI, în echiv./lună
Alte valute (începând din 15.09.2014) 12.5 LEI, în echiv./lună

Administrare pachet ClasiCont BCR 5,5 LEI/lună N/A

Administrare pachet TotalCont BCR 15 LEI/lună N/A

9. Administrare pachet ONE BCR 20 LEI /lună N/A


Administrare pachet Erste Private Banking BCR (EPB) 100 LEI/lună N/A
Administrare pachet Tineri Xteen/Campus BCR 0 LEI/lună N/A
Administrare pachet Comod BCR 2 LEI/lună N/A
Administrare Pachet Servicii Bancare pentru persoane vulnerabile din punct de vedere financiar 0 LEI/lună N/A
Administrare Pachet Servicii Bancare pentru persoane care nu sunt vulnerabile din punct de vedere
financiar 7 LEI/lună N/A

Administrare cont umanitar 0 LEI/lună 0 LEI/lună


10. Administrare a contului de economii Maxicont 0 LEI/lună 0 EUR/0 USD/lună
11. Închidere cont/ pachet 0 LEI
12. Plăţi intrabancare, efectuate la ghişeele băncii indiferent de valoare (viramente BCR - BCR) 8 LEI 2 EUR
Plăţi intrabancare între conturi proprii efectuate la ghişeele băncii.
13. Nu se percepe în cazul închiderii unui Contului Curent cu transfer de sold într-un alt cont BCR. 8 LEI 0 EUR
14. Plăţi interbancare, efectuate la ghişeele băncii (viramente BCR - alte bănci).
Menţiuni:
- pentru plăţile interbancare în LEI până în 50.000 LEI se adaugă comisionul BNR de 0,51 LEI, iar pentru
plăţile ≥ 50.000 LEI, sau indiferent de sumă în regim de urgenţă, Regis, se adaugă 6 LEI

*Pentru plăţile interbancare/externe în valută cu opţiunea OUR se adaugă, indiferent de canalul prin care se 8 LEI 0.2% min 30 EUR max.
face plata, comisionul OUR în valoare de 20 de EUR. Pentru plăți către: Erste Bank der oesterreichischen 1.000 *
Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croația, Erste Bank Hungary, Erste Bank
Serbia, Slovenská sporiteľňa, BCR Chişinău, BCR, Sparkasse Makedonija, Sparkasse Bank BiH, Banka
Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.

15. Plăţi externe în LEI efectuate la ghişeele băncii (viramente BCR - alte bănci din străinătate)
8 LEI N/A
16. Procesare plăţi popriri (începând din 15.09.2014)
 ≤ 100 LEI 10 LEI N/A
 > 100 LEI 30 LEI
17. Plăţi rapide intragrup Erste Bank în valută (EUR) la ghişeu 0,1% min 10 EUR max 500 EUR
18. Direct Debit:

Direct Debit intrabancar:


 Operatiuni de plata 0 LEI 0 LEI
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI 0 LEI
Direct Debit interbancar:
 Operatiuni de plata 2 LEI N/A
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI 0 LEI
Comision pentru instrucţiune de debitare directă interbancara refuzată din lipsă de disponibil este zero, dar se
percepe comisionul Transfond de 0,51 LEI.
19. Standing Order/ Ordine de plata programata

Standing Order/ Ordin de plata programata intrabancar:


 Operatiuni de plata 2 LEI 1 EUR
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI 0 EUR

Standing Order/ Ordin de plata programata interbancar:


 Operatiuni de plata 2 LEI N/A
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI N/A

Operaţiuni gratuite în cadrul pachetelor TotalCont/ ONE/ EPB (SO în LEI)


20. Procesarea instrumentelor de debit (cecuri/ cambii/bilete la ordin) în sistem interbancar în format vechi
7 LEI/op. N/A

21. Modificarea unui ordin de plată înainte de executare N/A comision zero

22. N/A 30 EUR


(sau c/val în alte valute,
Modificarea/Anularea/Investigarea unui ordin de plată emis de client inclusiv LEI pentru plăţile
transfLeitaliere)
Investigaţii la ordine de plată primite cu detalii incorecte/incomplete
23. (cu excepţia sumelor de până în EUR 100 inclusiv pentru care nu se efectuează investigaţii cu banca externă) N/A 30 EUR
24. Încasări prin BCR (Acest comision nu se percepe pentru încasările de salarii prin companii clienţi BCR, pensii, burse, alocaţii, indemnizaţii, somaj, alte prestatii sociale, încasări între
conturile aceluiaşi client, în conturi special deschise pentru credite, sponsorizări, actiuni umanitare. Pentru a beneficia de această gratuitate este necesar să fie completat câmpul Iban
Plătitor (Meniul Adăugare cont salariu) din SV2, iar contul din care se primesc banii să fie identic cu cel din câmpul Iban Plătitor)
Încasări intrabancare (BCR-BCR) 0 LEI
25. Încasări interbancare în LEI 0 LEI n/a
Încasări interbancare în EUR n/a 0 EUR
26. 1 Extras de Cont gratuit pentru fiecare luna calendaristica
Eliberare extras de cont curent, la ghişeele băncii, la cerere: 2 LEI Extras de Cont pentru oricare alta perioada, in afara celui
gratuit
27. Eliberare extras de cont pentru alte tipuri de conturi decât cont curent la ghişeele băncii, la cerere (ex: 0 LEI
depozit la termen/ cont de economii/ plan de economii):

28. Transmitere extras de cont la adresa indicată de către client (lunar): 2 LEI, în echivalent/extras
29. Eliberare stare financiară, la ghişeele băncii 2 LEI

Ordine de plată documentare/condiţionate


30. Avizare/ Emitere 0,1% min 40 EUR max 750 EUR
31. Prelucrarea unor modificări ulterioare/ stornare / investigaţii: 15 EUR
32. Plata: 0,15% minim 50 EUR
III. TRANSFERURI DE FONDURI ÎN VALUTĂ ÎN/DIN STRĂINĂTATE
33. Eliberări sume primite prin:
Transferuri rapide de fonduri (MoneyGram şi Sigue): comision zero
34. Comisioane MoneyGram & Sigue pentru trimiteri de bani către România şi internaţional Vezi Anexa 1

IV. OPERAŢIUNI CU CECURI

35. Certificare cecuri (emise în LEI; emise în valută şi plătibile în LEI) 10 LEI/cec certificat N/A
36. Vânzări de cecuri comerciale

- până la 1.000 EUR inclusiv/cec N/A 10 EUR


- peste 1.000 EUR/cec 30 EUR

NOTE:
1. Simbolul "N/A" semnifică faptul că respectiva operaţiune nu este disponibilă.
2. Conform condiţiilor din convenţiile încheiate cu băncile corespondente, comisioanele în valută percepute de acestea se adaugă la comisioanele din prezentul tarif standard de
comisioane. Pentru plăţile interbancare externe în valută şi în LEI, cu opţiunea OUR, se adaugă indiferent de canalul prin care se face plata comisionului OUR în valoare de 20 de Eur.
3. Toate comisioanele din prezenta secţiune nu includ taxele percepute de BNR/Transfond sau de către băncile corespondente. Sumele în echivalent LEI vor fi determinate la
Cursul BNR valabil pentru ziua în care are loc operaţiunea. Calculul comisioanelor, taxelor şi spezelor în echivalent LEI se efectuează la cursul BNR valabil pentru ziua
evidenţierii contabile a acestora.
4. Comunitate Europeană din perspectiva plăţilor: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Novegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
5. Grupul Erste din perspectiva plăţilor numără la această dată: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croaţia, Erste
Bank Hungary, Erste Bank Serbia, BCR Chişinău, Slovenská sporiteľňa, BCR.
6. Pentru plăţi interbancare către băncile din grupul Erste enumerate mai sus la pct. 5, nu se percepe comision OUR.
7. Comisionul OUR are valoarea de 20 Eur indiferent de canalul prin care se face plata.

Nr. Nivelul comisioanelor


B. SERVICII BANCARE ELECTRONICE
crt.
Operaţiunea bancară
Phone Banking Internet Banking/ Mobile Banking
37. Comunicare de către BCR a informaţiilor despre cont 0 LEI 0 LEI
38. Plăţi intrabancare (în LEI) între conturi proprii 4 LEI 0 LEI
39. Plăţi intrabancare (în LEI) 4 LEI 0 LEI

40.
Plăţi interbancare în LEI
4 LEI 3 LEI
41. Plăţi intrabancare în EUR
1 EUR 0 EUR
42. Plati intrabancare in valuta între conturi proprii 0 EUR 0 EUR
43. Plăţi interbancare în valută 0,10% min 15 Eur, max 500 EUR 0,10% min 10 Eur max 500 Eur

*Pentru plăţile interbancare în valută cu opţiunea OUR se adaugă 20 Eur indiferent de canalul prin care se face plata.
Pentru plăți către: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croația, Erste Bank Hungary, Erste Bank Serbia, Slovenská
sporiteľňa, BCR Chişinău, BCR, Sparkasse Makedonija, Sparkasse Bank BiH, Banka Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.
44.
Plăţi rapide intragrup în valută (EUR) 0,10% min 10 EUR, max 500 EUR

45. Pentru plăţile externe în LEI


4 LEI 3 LEI
46. Plăţi direct în contul prestatorului de servicii*
* Plăţi facturi, poliţe de asigurare, taxe de şcolarizare, leasing, donaţii şi alte operatiuni
0 0
similare efectuate în contul prestatorului de servicii/furnizorulului care are o convenţie
încheiată cu BCR
47. Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking si Phone Banking cu Token 3 LEI/lună
48. Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu
0 LEI
eToken
49.
Înlocuire dispozitiv Token în următoarele situaţii:
10 EUR
 pierdut/distrus/furat/nereturnat (excepţie: înlocuirea cu eToken);

50. Investigare/ modificare/ anulare tranzactii, după executarea acestora, efectuate prin
Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking
 în cazul în care eroarea aparţine Clientului
30 EUR
 în cazul în care eroarea aparţine Băncii 0 EUR
Se percepe pentru investigaţii efectuate pentru plăţile în valută sau în LEI transfrontaliere.

51. SERVICIUL ALERTE (BCR ALERT)


Utilizare BCR Alert*
*Valabil pentru serviciile achizitionate până la data de 01.10.2017. Serviciu retras din oferta 2 LEI/lună
băncii ȋncepând cu data de 02.10.2017
Utilizare BCR Alert Plus 5 LEI/lună
SMS pentru depăşirea pragului de 25 mesaje SMS per Componentă 0,8 LEI/SMS
52. SELF BANKING pentru operaţiunile efectuate la Maşina Multifuncţională prin: Comision zero
CARDURI DE DEBIT
Eliberare numerar/interogare sold/contestare nejustificată a unei tranzacţii cf. capitolul C, în funcţie de tipul cardului de debit

CARDURI DE CREDIT

Eliberare numerar/interogare sold/contestare nejustificată a unei tranzacţii cf. capitolului D, CARDURI DE CREDIT
MasterCard / MasterCard City
ZÂMBET
MasterCard Card/ Visa
Nr. C. CARDURI DE DEBIT MasterCard MasterCard/ EPB Visa
Instant/ Visa Electron Xteen/ Visa Platinum Visa Clasic
crt. Tip Card/ Tip Comision Gold ZÂMBET Visa Infinite
Electron/ Visa Visa Electron
Electron
Clasic Campus
Carduri în
Moneda Carduri în LEI
valută
53. Emitere şi mentenanţă Card
0 LEI
(MasterCard /Visa
Electron/ Visa
Clasic)
Emiterea unui Card de debit (principal)* 70 LEI 10 LEI** 0 LEI 250 LEI 500 LEI 5 EUR/ USD
10 LEI
(MasterCard
Instant)
Emiterea unui Card de debit (la reînnoire) 0 LEI 5 EUR/ USD
Emiterea unui Card de debit (suplimentar) 35 LEI 10 LEI** 10 LEI N/A 125 LEI 250 LEI 5 EUR/ USD
Mentenanta/ Administrare Card de debit 45 LEI 100 LEI
(principal)/ lună* 14 LEI 1,5 LEI 0 LEI 0 EUR/ USD
Mentenanta/ Administrare Card de debit 45 LEI 100 LEI
(suplimentar)/ lună 14 LEI 1,5 LEI 0 LEI N/A 0 EUR/ USD
54. Utilizare ATM/POS pentru retragere numerar în România
Retrageri de numerar în LEI de la ATM-ul 1,75% min.
băncii 0 LEI 5 EUR/ USD
Retrageri de numerar in LEI de la ghişeul 1,75% min.
1%, minim 15 LEI
bancii (POS, Imprinter) 5 EUR/ USD
Retrageri de numerar in LEI de la ATM-ul altor
1,75% min.
bănci/ Retrageri de numerar in LEI de la 1% minim 15 LEI
5 EUR/ USD
ghişeul altor banci prin POS
55. Utilizare ATM/POS pentru retragere numerar în străinătate
Retragere numerar de la ATM-uri ale băncilor 1,75% min.
0,25%, minim 0,5 LEI
din Erste Group*** 5 EUR/ USD
Retragere numerar de la alte ATM-uri decât
1,75% min.
cele din Erste Group si de la ghiseul altor 1% min 15 LEI
5 EUR/ USD
banci (POS, Imprinter)
56. Alte Comisioane
Interogare sold la ATM-urile BCR 0 Lei
Interogare sold ATM-urile altor bănci în ţară şi
4,5 LEI 1 EUR/ USD
străinătate
Conversie valutară 2%, din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda cardului
10 EUR/ USD/
Contestare nejustificată a unei tranzacţii 30 LEI/tranzacţie
tranzacţie
Refacere Card furat /pierdut /schimbare nume
20 LEI 7 EUR/ USD
/deteriorat /la cerere
Modificare suma maximă care poate fi retrasă
5 LEI 1 EUR/ USD
zilnic în numerar prin ATM
Generare listă cu ultimele 10 tranzacţii la ATM
1 LEU 1 LEU
BCR

Nr. D. CARDURI DE CREDIT Tipul Cardului BUN DE PLATĂ

crt. Tip Card/ Tip Comision MasterCard Gold MasterCard


EPB World Elite
Visa Gold Visa EPB Platinum MasterCard MasterCard Ikea
MasterCard
Visa contactless

57 Gestionare card şi PIN

Emitere card principal 20 LEI 100 LEI 300 LEI 600 LEI 0 LEI

Administrare anuală a
Cardului principal/ 45 LEI 200 LEI 600 LEI 1,200 LEI 30 LEI
suplimentar

Blocare card pierdut/furat 10 LEI1 0 LEI


0 LEI
58 Utilizare card şi operaţiuni de plată cu cardul
Comision utilizare ATM/POS
3% minim 10 LEI
pentru numerar

Conversie valutară 2% din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda cardului

59 Servicii de asigurări
Comision anual de asigurare N/A 20 LEI 0 LEI 0 LEI

Note:
Simbolul "N/A" semnifică faptul ca respectivul serviciu nu se oferă prin acel tip de card.
* Comisionul de emitere şi mentenanţă lunară a cardului principal emis pe numele titularului este zero pentru cardurile incluse în pachetele dedicate.
** BCR acordă 10 LEI pe aplicaţia de transport de tip “Portofel electronic” la prima emitere a cardului ZÂMBET BCR.
*** Grupul Erste numără la această dată: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croaţia, Erste Bank Hungary, Erste Bank
Serbia, BCR Chişinău, Slovenská sporiteľňa, BCR.
1 Comisionul este suspendat de la aplicare pe perioada nelimitata.
E. ALTE OPERAŢIUNI ŞI SERVICII Nivelul comisioanelor
Operaţiunea bancară LEI VALUTĂ (EUR sau echiv. EUR)

Verificarea valabilităţii procurilor 40 LEI/solicitare + TVA (sau echiv. valută)

Operaţiuni bancare derulate prin conturile cu caracter umanitar/ de sponsorizări comision zero

Mesaj SWIFT MT950/940 (extrase de cont) N/A 2 EUR/extras


Taxă de urgenţă pentru plăţi în valută N/A 35 EUR

Taxa poştală lunară aferentă transmiterii prin poştă a extrasului de cont curent către clienţii care deţin pachete 2 LEI N/A

Furnizare documentaţie pt. poprirea instituită pe cont 25 Lei/ solicitare + TVA

Inchiriere casetă de valori 100 LEI/lună + TVA


Deschidere forţată a casetei şi confecţionare chei 100 EUR + TVA
Penalizare expirare contract închiriere casetă de valori 200 LEI/lună
Accesare suplimentară casetă de valori (pentru contracte încheiate după 21.07.2014) 20 LEI/Accesare + TVA
Păstrare bunuri după expirarea contractului de închiriere casetei (pentru contracte încheiate după 21.07.2014) 300 LEI + TVA

F. Lista comisioanelor aferente operaţiunilor acceptate de către bancă ce intră Nivelul comisioanelor
sub incidenţa comisionului fix de 10 LEI sau 10 Euro
LEI VALUTA (EUR sau echiv. EUR)
Speze remitere cec în numele clientului N/A 10 EUR
Investigaţii cecuri N/A 10 EUR
10 EUR + 18 EUR comision Erste Viena
Cecuri returnate, neonorate N/A
şi alte comisioane bancă externă dacă există.
Anularea de cecuri la cererea ordonatorului N/A 10 EUR
Taxă de emitere cecuri în regim de urgenţă N/A 10 EUR
Transmiterea de certificate de depozit cu parolă de la o persoană fizică la alta, prin intermediul băncii 10 LEI N/A
Mesaj SWIFT cu excepţia Spezelor SWIFT aferente deschiderii acreditivelor & MT950/940 (extrase de cont) N/A 10 EUR
Speze de verificare contabilă: N/A 10 EUR
- cu excepţia verificării şi confirmării extraselor de cont Comision zero
Eliberare duplicate acte 10 LEI 10 EUR
Corespondenţă letrică N/A 10 EUR
Procesarea solicitărilor clienţilor privind emiterea acordului de instituire a ipotecii de rang subsecvent în favoarea
N/A 10 EUR
altor bănci care refinanţează creditul acordat de BCR
TARIFUL STANDARD DE COMISIOANE PRACTICAT DE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
pentru operațiuni OTC cu titluri de stat și instrumente financiare emise în state membre UE, destinate persoanelor fizice

Nr. Nivelul comisioanelor


crt. A. Tranzacționarea OTC și custodia titlurilor de stat pe piață administrată de BNR
LEI Non-LEI
1. OPERAȚIUNI DE INTERMEDIERE PE PIAȚĂ PRIMARĂ A TITLURILOR DE STAT
1.1. Până la 0,5 mil. LEI, inclusiv 0,5%
1.2. Între 0,5 mil. LEI și 2 mil. LEI, inclusiv 0,3% 1%
1.3. Peste 2 mil. LEI 0,1%
Procentul se aplică la valoarea titlurilor adjudecate, în moneda titlului adjudecat, dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR
2. OPERAȚIUNI DE TRANZACȚIONARE ȘI INTERMEDIERE PE PIAȚA SECUNDARĂ A TITLURILOR DE STAT
Operațiuni între BCR și un client al acestuia (vânzare/ cumpărare, REPO/ RREPO, substituție Comisionul practicat de SaFIR
1.4.
REPO/ RREPO)
1.5. Operațiuni client - client 0,5% din valoarea nominală totală,
dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR
3. OPERAȚIUNI DE TRANSFER ȘI ÎNREGISTRARE A TITLURILOR DE STAT
3.1. Operațiunile fără plată din Registrul Secundar BCR la un alt registru 0,5% din valoarea nominală totală,
dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR,
pllus TVA
3.2. Notificarea garanției în Registrul Secundar BCR 160 LEI plus TVA
3.3. Substituire garanție, titluri in litigiu, transfer beneficiar garanție, transfer portofoliu titluri gajate,
Comisionul practicat de SaFIR plus TVA
executare garanții prin vânzare, executare garanții prin apropriere, eliberare garanție
3.4. Comisioane plăți dobânzi/ principal 0 lei
4. COMISIOANE SAFIR
4.1. Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare contra plată (vânzare/ cumpărare, 79 lei
Repo/RRepo, executare garanții prin vânzare)
4.2. Comision pentru procesarea operațiunilor de livrarea fără plată (transfer de portofoliu, executare 95 lei
garanții prin apropriere, subtituție REPO)
4.3. Comision pentru procesarea rezultatelor pieței primare 10,50 lei

4.4. Comision pentru procesarea gajurilor (înregistrare gaj, substituție gaj, titluri în litigiu, transfer 95 lei
beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate, eliberare gaj)
Nr. Nivelul comisioanelor
crt. B. Tranzacționarea OTC și custodia instrumente financiare emise în state membre UE
EUR Non-EUR
5. COMISION DE TRANZACȚIONARE
5.1. Comision de tranzacționare instrumente financiare Maxim 1%
Comisionul este practicat pentru persoane fizice (cu excepția celor încadrați în categoria "private banking"). Comisionul este aplicat la numărul de obligațiuni înmulțit cu
prețul net de tranzacționare. Comisionul se încasează în LEI, o singură dată, de către unitatea proprietară, la vânzarea de către bancă a instrumentelor financiare.
6. COMISIOANE DE PĂSTRARE ÎN SIGURANȚĂ (SAFEKEEPING) A INSTRUMENTELOR FINANCIARE
Instrumente financiare depozitate în Austria, emise de:
6.1. - ERSTE 0,009% p.a.
- alți emitenți din state membre 0,014% p.a.
6.2. Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu sisteme de depozitare internaționale, emise de:
- ERSTE 0,069% p.a.
- alți emitenți din state membre 0,070% p.a. 0,193% p.a.
Procentul se aplică la valoarea de piață a portofoliului de instrumente financiare din ultima zi a lunii de calcul și se calculează în valută de denominare a instrumentelor
financiare.
Comisionul de safekeeping se reține lunar și se încasează în lei, la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii de calcul.

7. COMISIOANE DE TRANSFER FĂRĂ PLATĂ A INSTRUMENTELOR FINANCIARE


7.1. Instrumente financiare depozitate în Austria 15 EUR plus TVA

7.2. Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu sisteme de depozitare 25 EUR plus TVA
internaționale
7.3. Comisioane plăți dobânzi/ principal 10 lei/ emisiune plus TVA
Comisionul se încasează în LEI, la data efectuării operațiunii, la cursul BNR valabil la data încasării.
Anexa nr. 1 - Comisioane MoneyGram & Sigue pentru trimiteri de bani către România şi Internaţional

Comisioane Sigue România –


Comisioane MoneyGram Comisioane Sigue
Ucraina/ Moldova

Transfer EUR Transfer USD Transfer LEI Transfer EUR


De la La COMISION De la La COMISION De la La COMISION De la La COMISION
- 50,00 5,9 - 50,00 12 - 50,00 10 - 100 4 5
50,01 100,00 7,5 50,01 100,00 13 50,01 150,00 15 100,01 200 8
10
100,01 200,00 13 100,01 200,00 20 150,01 300,00 17 200,01 300 12
200,01 300,00 15 200,01 300,00 26 300,01 600,00 22 300,01 400 20
15
300,01 400,00 19 300,01 400,00 31 600,01 1.200,00 25 400,01 500 24
400,01 500,00 22 400,01 500,00 36 1.200,01 1.500,00 30 500,01 600 28
500,01 600,00 28 500,01 750,00 41 1.500,01 2.000,00 40 600,01 700 32
25
600,01 750,00 30 750,01 1.000,00 47 2.000,01 2.700,00 50 700,01 800 36
750,01 1.000,00 35 1.000,01 1.250,00 55 2.700,01 3.000,00 60 800,01 1.000 40
1.000,01 1.250,00 40 1.250,01 1.500,00 59 3.000,01 30.000,00 90 1.000,01 1.100 44
1.250,01 1.500,00 49 1.500,01 1.750,00 69 × × × 1.100,01 1.200 48
1.500,01 1.750,00 59 1.750,01 2.000,00 79 × × × 1.200,01 1.300 52
1.750,01 2.000,00 69 2.000,01 2.500,00 99 × × × 1.300,01 1.400 56
2.000,01 2.500,00 79 2.500,01 3.000,00 119 × × × 1.400,01 1.500 60
2.500,01 3.000,00 89 3.000,01 3.500,00 140 × × × 1.500,01 1.600 64
3.000,01 3.500,00 110 3.500,01 4.000,00 161 × × × 1.600,01 1.700 68
3.500,01 4.000,00 130 4.000,01 4.500,00 182 × × × 1.700,01 1.800 72 30
4.000,01 4.500,00 150 4.500,01 10.000,00 203 × × × 1.800,01 1.900 76
4.500,01 7.000,00 170 × × × × × × 1.900,01 2.000 80
× × × × × × × × × 2.000,01 2.100 84
× × × × × × × × × 2.100,01 2.200 88
× × × × × × × × × 2.200,01 2.300 92
× × × × × × × × × 2.300,01 2.400 96

× × × × × × × × × 2.400,01 2.500 100


Anexa nr. 2 - Nivelul comisioanelor percepute de BNR/Transfond

Nivelul comisioanelor percepute de BNR/Transfond pentru viramente BCR – alte societăţi bancare în sistem interbancar

Comision instrucţiune de plată/buc. pentru participantul debitor, unde prin instrucţiune de plată se înţelege:
- instrucţiunea de tip transfer credit aferentă plăţilor de mare valoare sau urgente iniţiate de participanţi;
1. - instrucţiune care implică debitarea sau sau creditarea contului de decontare al unui participant iniţiată de BNR; 6,00 LEI/ operaţiune
- instrucţiunea care implică un transfer de fonduri între două conturi de decontare ale participanţilor;
- instrucţiunea pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare.

2. Plăţi ordine de plată de mică valoare efectuate prin sistemul SENT 0,51 LEI/ operaţiune

3. Plăţi instrucţiuni direct debit cu stare aprobat – beneficiar 0,51 LEI/ operaţiune

Încasări efectuate în baza instrumentelor de plată de debit (cecuri/cambii/biletă la ordin) prin compensare transmise în formă
4. 0.88 LEI/ operaţiune
electLeiică

5. Refuz ID cu starea “aprobat” – plătitor 0,55 LEI/ operaţiune

6. Refuz IDD cu starea “aprobat”- plătitor 0,55 LEI/ operaţiune

Ţările din Comunitate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Novegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Anexa 3 - Tarif de comisioane produse retrase din ofertă

Tarif de comisioane produse retrase din ofertă. Nivelul comisioanelor


Operaţiunea bancară
LEI VALUTA (EUR sau echiv. EUR)

Răscumpararea în numerar a certificatelor de depozit cu parolă Confidential BCR *Produs


0.25% N/A
retras din oferta băncii începând cu 04.07.2012

Răscumpărarea în numerar a certificatelor de depozit cu discount Activ BCR


comision zero
*Produs retras din oferta băncii începând cu 25.01.2013
Serviciul Tranzacţii Mobile (comunicare sold şi ultimele 10 tranzacţii) (retras din oferta in
0,5 Lei N/A
31.12.2015)
Achitarea cecurilor în valută (Valabil pentru cecurile depuse pana la data de 02.05.2018 si 1,5% min 5 EUR max 1.000 EUR
N/A
existente pe flux. Serviciu retras din oferta băncii ȋncepând cu data de 02.05.2018)
Pachet ExtraCont BCR (retras din oferta in 05.12.2015) 8,5 Lei/lună N/A
Comision administrare pachet Esenţial (retras din oferta in 06.10.2012.) 6,99 LEI/ lună N/A
Comision administrare pachet Esenţial Plus (retras din oferta in 06.10.2012.) 11,99 LEI/ lună N/A

Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu username si


0 LEI
parola (retras din oferta in data de 29.09.2018)

CARDURI DE DEBIT
Visa Electron Patriciu Visa Virtuon
Tip Card/ Tip Comision

Moneda Carduri în LEI Carduri în valută


Comision emitere card principal 0 LEI 1 USD
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar în România
Retragere numerar ATM-uri BCR 0 LEI N/A
Retragere numerar ghişee BCR (POS, Imprinter) 0 Lei N/A
Retragere numerar de la alte bănci (ATM, ghişee prin POS) 1% minim 15 Lei N/A
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar în străinătate
Retragere numerar de la ATM-uri ale băncilor din Erste Group* 0,25%, minim 0,5 LEI N/A
Retragere numerar de la alte ATM-uri decât cele din Erste Group şi din Unităţile Bancare
(POS, Imprinter) 1% minim 15 Lei N/A
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0 LEI N/A
Comision interogare sold ATM-urile altor bănci în ţară şi străinătate 4,5 LEI N/A
Comision de conversie valutară 2%, din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda cardului
Comision contestare nejustificată a unei tranzacţii 30 LEI/tranzacţie 10 USD/ tranzacţie
Comision refacere Card furat /pierdut /schimbare nume /deteriorat /la cerere 20 LEI 5 USD
Comision modificare sumă maximă care poate fi retrasă zilnic în numerar prin ATM 5 LEI N/A
Comision generare listă cu ultimele 10 tranzacţii la ATM BCR 1 Leu N/A
Notă: *Din perspectiva acestui comision, băncile din grupul Erste sunt: Ceska Sporitelna; Slovenska Sporitelna; Erste Bank Hungary; Erste Bank Croaţia; Erste Bank Serbia; Erste Bank
Austria; Banca Comercială Română.

S-ar putea să vă placă și