Sunteți pe pagina 1din 7

Repartizarea dividendelor trimestrial este un vis devenit realitate pentru actionari,

dar o munca in plus pentru contabili. Noua lege vine la pachet cu anumite obligatii
fiscale, asa ca trebuie sa va informati din timp in privinta tuturor.
Luam drept exemplu cazul unei societati care are doi asociati, unul detine actiuni cu un
procent de 30%, acesta are si calitatea de salariat la o alta societate cu contract de munca
pe perioada nedeterminata, iar al doilea are actiuni cu procent de 70% si este pensionar. In
luna noiembrie 2017 se repartizeaza dividende in valoare de 100.000 de lei. Se declara si se
plateste impozitul pe dividende 5.000 lei, iar 95.000 lei reprezinta dividendele de plata
pentru asociati, se vor plati astfel: 50.000 lei pana la sfarsitul anului 2018, iar 45.000 lei in
anul 2019.

In perioada lunii octombrie 2018 se vor repartiza inca 75.000 de lei pe dividende, iar
sumele ce se cuvin asociatilor se vor plati in anul 2019.
Iata lista cu principalele nelamuriri!
1. Ce obligatii declarative are persoana juridica, dar persoana fizica pentru 2017 si 2018?
2. Care sunt termenele de depunere a declaratiilor si termenele de plata pentru acestea?
3. Referitor la declaratia unica, cine are obligatia sa o depuna, daca sunt si exceptii?
4. Daca nu a fost depusa declaratia unica, ce trebuie facut in continuare?
5. Ambii asociati trebuie sa plateasca CAS si CASS, si in care dintre ani - al repartizarii
dividendelor sau in anul platii?
6. Se pot achita in anul 2019 dividendele cumulate (restul sumei, aferent anului 2017 si
integral suma aferent anului 2018)?
7. Ce obligatii are si ce declaratii depune o persoana cu o Intreprindere Individuala?

S-a primit la societate o notificare privind plata impozitelor, contributiilor, taxelor si a altor
obligatii si se aduce la cunostinta metodologia de distribuire a sumelor platite de
contribuabil in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale. Se mentioneaza ca din data de
1 octombrie 2018, platile facute eronat in conturile unice 20.A.47.01.00 si 55.02. se vor
returna platitorului. Care sunt reglementarile privind conturile unice? Pana acum am platit
in vechile conturi.

Obligatii pentru repartizarea dividendelor: raspunsul


specialistului
1 - 5. Codul fiscal precizeaza ca persoana juridica are obligatia de a calcula si retine
impozitul de 5% odata cu plata dividendelor, aplicand prevederile art. 97 alin. (7).
Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in
care se face plata.

Prin exceptie de la aceasta regula, in cazul dividendelor, distribuite, dar care nu au fost
platite actionarilor/asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile
financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a
anului urmator. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat

In cazul analizat, pentru dividendele distribuite in anul 2017, este aplicabila regula speciala
de virare a impozitului pana la data de 25 ianuarie 2018, astfel ca impozitul pe venit
corespunzator dividendelor distribuite in anul 2017, dar care nu au fost platite pana la
sfarsitul anului, 2017 urma a fi platit la bugetul de stat pana la data de 25 ianuarie 2018.

In ceea ce priveste dividendele distribuite in anul 2018, regula privind calculul, retinerea si
plata impozitului pe dividende este aceeasi, astfel ca si pentru dividendele distribuite in
luna octombrie 2018, dar care nu se vor plati pana la sfarsitul anului 2018, impozitul pe
dividende urmeaza sa fie virat la bugetul de stat pana la data de 25 ianuarie 2019.

Avand in vedere cele precizate anterior, din punct de vedere al obligatiilor declarative
privind impozitul pe venit care revin societatii in calitate de platitor de venituri,
mentionam, atat pentru anul 2017, cat si pentru anul 2018, obligatia de completare si
depunere a formularelor:

- 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, in functie de momentul


platii impozitului pe dividende la bugetul de stat;

- 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de
noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” cu termen de depunere
28 februarie 2018 pentru impozitul pe dividende retinut la sursa in anul 2017 si 31
ianuarie 2019 pentru impozitul pe dividende retinut la sursa in anul 2018.

In ceea ce priveste impozitul pe dividende, atat pentru anul 2017, cat si pentru anul 2018,
persoanei fizice nu ii revin obligatii declarative intrucat acesta face obiectul retinerii la
sursa, impozitul fiind final, iar obligatiile declarative revin societatii.

In raport cu obligatiile privind contributiile sociale obligatorii, dividendele intra sub


incidenta doar al CASS, atat pentru anul 2017, cat si pentru anul 2018. Precizam ca
veniturile din dividende nu sunt cuprinse in baza de calcul al CAS.

Avand in vedere prevederile art.176 alin. (2) din Codul fiscal in vigoare pentru anul 2017,
pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din dividende, baza lunara de calcul al
CASS reprezinta totalul veniturilor brute din dividende, in bani sau in natura, distribuite de
persoanele juridice, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale
anului. Pct. 17^1 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 176 alin. (2) din Codul
fiscal in vigoare pentru anul 2017, introdus prin HG 284/2017, precizeaza ca veniturile din
dividende, in bani sau in natura, care constituie baza lunara de calcul al CASS pentru anul
2017 sunt dividendele brute distribuite, indiferent daca acestea au fost platite sau nu de
catre persoanele juridice in cursul anului fiscal precedent, potrivit legii. Sumele de plata
sunt stabilite prin decizia de impunere anuala si se platesc in termen de cel mult 60 de zile
de la data comunicarii deciziei de impunere, iar cele achitate in plus se compenseaza sau se
restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
Cu privire la cumularea calitatii de salariat sau de pensionar, pentru anul 2017, art. 176
alin. (7) din Codul fiscal astfel cum a fost modificat de OUG 3/2017 precizeaza ca
„persoanele care realizeaza venituri din investitii nu datoreaza contributie de asigurari
sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor
mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l)” din Codul fiscal. Prin urmare daca
asociatii au avut si calitatea de salariat si, respectiv, de pensionar, se incadreaza in exceptia
prevazuta de art. 176 alin. (7) din Codul fiscal si nu datoreaza CASS pentru veniturile din
investitii corespunzatoare anului 2017. De asemenea, atragem atentia asupra faptului ca
art. 176 alin. (7) din Codul fiscal a fost modificat in aceasta forma doar incepand cu
veniturile aferente lunii februarie 2017, pentru luna ianuarie 2017 nefiind aplicabila
exceptia mentionata mai sus. Urmeaza ca pentru luna ianuarie 2017 sa se aplice
mecanismul de impunere in vigoare pentru aceasta luna, CASS stabilindu-se de organul
fiscal competent, in anul urmator celui de realizare a veniturilor, prin decizie de impunere
anuala.

Pentru anul 2018, potrivit noilor prevederi ale Codului fiscal in forma modificata de OUG
18/2018 si OUG 25/2018, persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati
independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana
juridica, contribuabil potrivit prevederilor Titlului II, Titlului III sau Legii 170/2016, din
cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, din investitii si din alte surse, prevazute
la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse si/sau categorii
de venituri, datoreaza CASS, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare
cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de
depunere a declaratiei unice prevazute la art. 120 din Codul fiscal.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara se efectueaza prin
cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Codul fiscal enumerate
mai sus, in mod particular in cazul veniturilor din dividende luandu-se in calcul sumele
incasate (venitul brut – impozitul pe dividende).

De asemenea, pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018,


contributiile sociale obligatorii sunt cele in vigoare in perioada careia ii sunt aferente
veniturile, iar pentru regularizarea CASS sunt aplicabile reglementarile legale in vigoare in
respectiva perioada. Temeiul legal il reprezinta art. II alin. (5) din OUG 18/2018.

Asadar, in situatia analizata, Declaratia unica trebuia depusa de catre fiecare asociat in
parte, pentru CASS datorat in anul 2018, pana la termenul de 31 iulie 2018, doar in situatia
in care erau estimate venituri din dividende pentru anul 2018 care depaseau plafonul de
22.800 lei sau daca persoanele fizice optau pentru plata CASS in conditiile art. 180 din
Codul fiscal.

Daca asociatii au estimat ca nu vor realiza venituri de natura celor prevazute la art. 155
alin. (1) lit. b) - h) din Codul fiscal in cursul anului 2018 sau ca aceste venituri se vor situa
sub plafonul de 12 salarii minime brute pe tara (22.800 lei), nu aveau obligatia depunerii
Declaratiei unice pentru CASS pana la termenul de 31 iulie 2018. CASS se datoreaza de
catre persoanele fizice care estimeaza ca vor realiza in anul in curs venituri nete cumulate,
cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara. Persoanele fizice care estimeaza
pentru anul in curs venituri nete cumulate sub nivelul de 12 salarii de baza minime brute
pe tara nu datoreaza contributia.

In schimb, in situatia in care asociatii au estimat pentru anul curent 2018 un venit net anual
cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12
salarii minime brute pe tara (22.800 lei), insa venitul net anual cumulat realizat este cel
putin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza
contributia, acestia datoreaza CASS la nivelul a 12 salarii minime pe tara si au obligatia
depunerii Declaratiei unice prevazuta la art. 122 din Codul fiscal (referitoare la veniturile
realizate in anul 2018), pana la data de 15 martie 2019 (anul urmator celui de realizare a
veniturilor), in vederea definitivarii CASS. Temeiul legal il reprezinta art. 174 alin. (17) din
Codul fiscal.

De asemenea, calitatea de salariat sau de pensionar al asociatilor nu va influenta obligatiile


privind CASS datorata in raport cu veniturile din dividende realizate in anul 2018. Potrivit
art. 154 alin. (1) lit. h^1) din Codul fiscal, persoanele fizice care realizeaza venituri din
salarii si asimilate salariilor nu sunt exceptate de la plata CASS decat pentru veniturile din
drepturi de proprietate intelectuala, iar potrivit art. 154 alin. (1) lit. h1) din Codul fiscal,
persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii nu sunt exceptate de la plata CASS
decat pentru veniturile din pensii si pentru cele din drepturi de proprietate intelectuala.

Termenul de plata al CASS este pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui
pentru care se datoreaza contributia, respectiv pana la 15 martie 2019, conform art. 174
alin. (20) din Codul fiscal, insa persoana fizica poate beneficia de bonificatii de 5% daca a
depus Declaratia unica prin mijloace electronice de transmitere la distanta pana la 31 iulie
2018 si, respectiv, de 5% din CASS estimata pentru plata integrala cu anticipatie pana la 15
decembrie 2018 inclusiv.

Precizam totodata ca art. 174 alin. (10) din Codul fiscal in forma modificata de OUG
18/2018 instituie obligatia pentru persoanele care incep in cursul anului fiscal sa
desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 lit. b) - h)
din Codul fiscal, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii
de venituri, estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii
minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul
anului fiscal, de a depune Declaratia unica (referitoare la CASS estimata) prevazuta la art.
120 din Codul fiscal, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Din interpretarea textului se poate intelege ca persoanele fizice care indeplinesc conditiile
prevazute de art. 174 alin. (10) cu privire la plafonul de venit si care incep sa realizeze in
cursul anului 2018 venituri din cele prevazute la art. 155 lit. b) - h) din Codul fiscal, prin
urmare inclusiv din investitii, urmeaza sa depuna Declaratia unica in termenul de 30 de zile
de la producerea acestui eveniment. Normele metodologice de aplicare nu vin insa sa
clarificare situatia inceperii realizarii de venituri altele decat din desfasurarea unei
activitati, cum este cazul veniturilor din investitii prevazute la art. 155 lit. g) din Codul
fiscal.
In acest sens, pct. 16 alin. (4) din Normele metodologice precizeaza ca ‚persoanele fizice
care, in cursul anului, incep o activitate independenta sau incep sa realizeze venituri din
cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) verifica incadrarea in plafonul anual prevazut la
art. 170 alin. (2), corespunzator numarului de luni de activitate. Plafonul luat in calcul se
stabileste proportional cu numarul lunilor de activitate ramase pana la sfarsitul anului. In
situatia in care veniturile nete cumulate estimate a se realiza pana la sfarsitul anului se
incadreaza in plafonul recalculat, persoana fizica datoreaza contributia de asigurari sociale
de sanatate pe care o determina conform art. 174 alin. (13) din Codul fiscal.”

De asemenea, depunerea Declaratiei unice in 30 de zile de la realizarea venitului ar permite


ca persoana fizica sa poata beneficia de bonificatia de 5% pentru plata cu anticipatie a CASS
in cazul platii integrale pana la 15 decembrie 2018 inclusiv.

6. Cu privire la posibilitatea achitarii cumulate a dividendelor, raspunsul este afirmativ, cu


luarea in considerare a prevederilor Legii nr. 70/2015. Astfel, in conformitate cu
prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 70/2015 operatiunile de plati in numerar efectuate
de persoanele prevazute de lege care trebuie sa respecte limitele privind astfel de
operatiuni,catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau
a unor prestari de servicii, dividende,cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de
imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei
catre o persoana.

Trebuie subliniat faptul ca in cazul in care valoarea creantei catre persoanele fizice
depaseste nivelul de 10.000 lei atunci plata se va putea face doar prin instrumente de plata
fara numerar, neputandu-se efectua plata in numerar in limita plafonului si doar diferenta
prin mijloace de plata fara numerar.

7. Spre deosebire de veniturile din dividende supuse impozitului pe venit in cota de 5%


aplicata la venitul brut si CASS in cota de 10% aplicata la nivelul a 12 salarii minime brute
pe tara, veniturile din activitati independente realizate de un titular al unei intreprinderi
individuale sunt supuse impozitului pe venit in cota de 10% aplicata la venitul net anual
din activitati independente, CAS in cota de 25% aplicata la venitul ales dar nu mai putin de
nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, dupa caz (exceptii pentru pensionari) si CASS in
cota de 10% aplicata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

Din punct de vedere al obligatiilor de plata si declarative, daca acestea revin in totalitate
persoanei fizice care depune Declaratia unica, in situatia in care aceasta desfasoara o
activitate independenta in calitate de titular al unei intreprinderi individuale. Spre
deosebire, in situatia veniturilor din dividende, obligatiile declarative si de plata revin
societatii in calitate de platitor de venituri pentru impozitul pe venit si persoanei fizice
pentru contributiile sociale datorate.

Cu privire la intrebarea privind plata in contul unic, precizam ca potrivit art.163 alin.(2) din
Codul de procedura fiscala, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal
central,debitorii efectueaza plata acestora intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de
plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate.
Tipurile de obligatii fiscale supuse acestor prevederi sunt aprobate prin OPANAF
1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul
unic, printre aceste obligatii fiind cuprinse si impozitul pe salarii, contributia de asigurari
sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate. Plata acestor obligatii fiscale care se
platesc de contribuabili in contul unic, se efectueaza prin utilizarea unui ordin de plata
pentru Trezoreria Statului.

Potrivit metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de


stingere a obligatiilor fiscale aprobata prin OPANAF 1613/2018, obligatiile fiscale datorate
de societate, respectiv impozitul pe salarii, contributia de asigurari sociale si contributia de
asigurari sociale de sanatate, se platesc in contul unic de disponibil 55.03 „Sume incasate
pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare
fiscala al contribuabilului la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal
central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia.

Prin exceptie de la aceasta regula, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile
secundare se vireaza in contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor
secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a
infiintat. Asadar, in ceea ce priveste plata impozitului pe venitul din salarii datorat de
sediile secundare care au minimum 5 angajati, aceasta se efectueaza de catre contribuabilul
care le-a infiintat in contul unic deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare
la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

De asemenea, cu referire la contributia asiguratorie pentru munca, potrivit art. 220^6 alin.
(1) din Codul fiscal si OPANAF 1281/2018, aceasta se plateste intr-un cont distinct,
20.A.47.03.00 „Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire”,
codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor se distribuie de catre organul
fiscal central potrivit legii, bugetelor si fondurilor prevazute la art. 220^6 alin. (4) din
Codul fiscal, proportional cu cotele prevazute de acelasi articol.

Eventualele plati efectuate pentru stingerea obligatiilor fiscale, incepand cu data de 1 iulie
2018, in conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic,
in curs de distribuire” si 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor
speciale, in curs de distribuire”, deschise pe codul de identificare fiscala al contribuabililor
la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru
administrarea creantelor fiscale datorate de acestia, au fost redirectionate de catre unitatile
de Trezorerie a Statului in contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al
contribuabililor. Unitatile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale centrale
competente pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii care au
efectuat plati eronate informatiile cu privire la sumele virate eronat.

Aceste operatiuni de redirectionare s-au efectuat de catre unitatile Trezoreriei Statului


doar pana la data de 30 septembrie 2018, urmand ca dupa aceasta data, eventualele plati
efectuate de catre contribuabili in conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru
bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si 55.02 „Disponibil al bugetelor
asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” sa fie returnate
platitorilor.

Pe baza informatiilor transmise de catre unitatile Trezoreriei Statului organele fiscale


centrale competente notifica contribuabilii despre efectuarea eronata a platii obligatiilor
fiscale, precum si contul in care acestea vor fi achitate.

S-ar putea să vă placă și