Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Scoala gimnaziala "Dimitrie Negrutiu", Pogonesti AVIZAT DIRECTOR,

Resp. Comisie

PROGRAMA ADAPTATĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA a VI-a

Elev: Lupu Neculai

Tipul de deficienţă: neuropsihică

Prof. Secareanu Luciana

2018-2019
PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

NUMELE ELEVULUI: Lupu Neculai

TIPUL DE HANDICAP: neuropsihic: intelect liminar; deficit atenţional

Problemele cu care se confrunta elevul:


- Întârzierea reacţiilor

- Capacitate redusa de a memora si de a înţelege

- Dificultate in pronunţie

- Teama de necunoscut

Priorităţi pentru perioada 2018-2019:

- Adaptarea elevului la mediul şcolar

- Adaptarea la disciplina: limba engleză

- Învăţarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze

- Introducerea in universul anglofon


Evaluarea periodica : semestrial / anual
Obiective realizate :- imbunatatirea comprehensiunii textelor
Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dificultati intampinate : mentinerea ritmului de executare a sarcinilor


Motivatia scazuta pentru invatare
Independenta redusa , rigiditate mintala , anxietate autonomie personala deficitara

Metode cu impact pozitiv : recompensarea sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva , modelarea comportamentala , explicatia , demonstratia
Revizuirea PIP - semestrial si la sfarsitul anului scolar
Recomandari particulare : continuarea lucrului diferentiat

Rolul si modul de implicare a parintilor in program

- Tin legatura cu cadrele didactice


- Participa la sedinte de consiliere
- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na invatatoare
- Sustine copilul in realizarea sarcinilor , asigura o atmosfera de echilibru emotional
- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare varstei

METODE DE INSTRUIRE

Din punct de vedere al finalitatilor urmarite,metodele sunt definite drept modalitati practice de actiune cu ajutorul carora,sub indrumarea
profesorului sau in mod independent,elevii achizitioneaza cunostinte,isi formeaza priceperi si deprinderi,capacitate si atitudini,personalitatea
autonoma si creativa.

Modalitati de comunicare orala:


-metode expositive-povestirea,explicatia,descrierea
-metode interrogative-conversatia euristica
-metode care presupun discutii si dezbateri-problematizarea,metodele modern centrate pe elev(active)

Metode bazate pe contactul cu realitatea-demonstratia,modelarea,experimentul

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

Competenţe specifice

1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și
clar
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate

2.1 Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3 Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar

3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare, reclame)
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web

4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie, interese, competenţe)


4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
Unitatea de învăţământ:Scoala gimnaziala nr.1, Pogonesti
Disciplina: Limba engleză
Profesor: Secareanu Luciana
Nr. de ore: 2 h/sapt.
Clasa: a VI a L1
Sem I.: 18 sapt. (17 + scoala altfel)
Sem.II.: 16 sapt.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - CES


LIMBA ENGLEZĂ 2018-2019
CLASA A VI-A
NR UNITATE COMPETENTE SPECIFICE NR SAPT OBS
CR TEMATICA ORE
T

Programa scolara: Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
1 WELCOME BACK! 1.2. Identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 2 S1
2.1 Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
2 HABITS AND 1.2. Identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 6 S2,S3,
NR ROUTINES
UNITATE COMPETENTE
2.1 Realizarea unei expuneriSPECIFICE
scurte, exersate, asupra unui subiect familiar NR SAPT
S4 OBS
CRT TEMATICA 2.2Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor ORE
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
3 2.1 Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 6 S5,S6,
PAST STORIES AND 2.3 Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar S7
EVENTS 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
4.2 Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene 4 S8,S9 S10=S
27:scoa
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
ONCE UPON A TIME la altfel
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 15-19
2.3 Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar apr
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
5 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene 2 S11
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
HEALTH 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare
6 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene 6 S12,
THE GREEN previzibile, atunci când se vorbește rar și clar S13,
PLANET 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
S14
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
7 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene 6 S15,
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar S16,
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
BOOKS AND
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
S17
LIBRARIES
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
(I)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
8 ROUND UP 2 S18

SEM II: 18 SAPTAMANI: 36 ORE


1 CUSTOMS AND 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor 2 S1
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
TRADITIONS 3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
2 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, 6 S2,S3,
HOUSEHOLD atunci când se vorbește rar și clar
ITEMS 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar S4
2.3 Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
3 6 S5,S6,
ROUND UP ( II )
S7
4 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, 6 S8,S9,
PEOPLE AND atunci când se vorbește rar și clar
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
S10
PLACES 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
5 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, 2 S11
atunci când se vorbește rar și clar
COMMUNICATION 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
6 1.2. Identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 6 S12,
CITIES OF THE 2.1 Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor S13,
WORLD 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat S14
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură
7 Curiosities 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, 6 S15,
atunci când se vorbește rar și clar
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
S16,
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar S17
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat
8 ROUND UP 2 S18