Sunteți pe pagina 1din 4

1

AVIZAT APROBAT
Şef Catedră Director
Liceu Tehnologic „ GOGA IONESCU” Titu
Disciplina : BIOLOGIE
Profesor : BRATCOVICI IULIA
Clasa : a IX-A,B,C,D,E,F,G
Nr. de ore : 1 ora / săpt.
An şcolar : 2017-2018
Sapt. 25 (26-30.III.2018) Scoala altfel
Conf.OM Nr. 3358/09.03.2004
PROIECT DE UNITATE-”Diversitatea lumii vii”
S23-S35
13 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


specifice
materiale procedurale temporale
1. Virusuri 1.1., 1.2., - identificarea pe desen a - Desen pe Observaţia 1h Temă de lucru în clasă
2.1., 2.2, structurilor ce aparţin unui tablă Descoperirea
virus; - Planşe Explicaţia Observaţia sistematică a
3.1,3.2,4. - descoperirea modului de - Manual Conversaţia elevilor
1,4.2,5.1, acţiune al unui virus pe baza
5.2 desenelor; Chestionare frontală
descoperirea
- caracteristicilor prin care
virusurile sunt considerate
entităţi infecţioase;
- exerciţii de comparare şi
exemple de ribo- şi dezoxiribo
virusuri;
2

- Atlas Observaţia Probă orală


Regnul Monera - identificarea componentelor - Desen pe Explicaţia
celulei procariote şi tablă Conversaţia Observaţia sistematică a
precizarea rolului acestora; - Manual elevilor
- clasificarea bacteriilor după - Planşe
diferite criterii: formă, rol; Temă pentru acasă
- exerciţii de comparare între
bacterii şi algele albastre-
verzi în ceea ce priveşte
nutriţia;
- alcătuirea unor referate pe
tema bolilor produse de
bacterii.

1.1., 1.2., - înscrierea într-un tabel, - Microscop Observaţia 1h Probă practică


2. Regnul 2.1., 2.2, comparativ, a caracteristicilor - Trusa Explicaţia Probă orală
Protista celor 3 încrengături de alge; biologică Conversaţia Temă de lucru în clasă
3.1,3.2,4. - exerciţii de comparare între - Lame, lamele Problematizare Observarea sistematică a
1,4.2,5.1, structura celulară a algelor şi - Planşe a elevilor
5.2 protozoarelor; - Atlas Experimentul
- identificarea componentelor - Manual de laborator
celulare la prostiste şi - Schema pe
corelarea lor cu funcţia tablă
specifică; - Desenul pe
- observarea macroscopică şi tablă
microscopică a diferitelor -Calculator
specii de protiste: Spirogyra, Materiale PPT
Parameciul, Euglena; -Lectie Ael
- observarea şi identificarea
protistelor din diferite surse
de documentare
3

- prezentarea particularităţilor -
Regnul Fungi de structură şi reproducere la
ciuperci;
- exerciţii de identificare şi
recunoaştere a unor specii de
fungi din diferite surse de
documentare;
- observarea microscopică a
sporangilor la Mucor mucedo;
- realizarea schemelor ciclului
de viaţă la fungi

3. Regnul Plante 1.1., 1.2., - exerciţii de comparare, - Manual Observaţia 3h Temă pentru acasă
2.1., 2.2, urmărind evoluţia la diferite - Planşe Explicaţia Probă orală
categorii de plante: - Atlas Conversaţia Chestionare frontală
3.1,3.2,4. avasculare- vasculare, - Material Problematizare
1,4.2,5.1, pteridofite-gimnosperme, proaspăt a
5.2 gimnosperme –angiosperme, - Scheme şi
monocotiledonate- desene pe
dicotiledonate; tablă
- reprezentarea schematică a - Ierbarul
ciclurilor de viaţă la plante; - Ael
- observarea componentelor
florii la gimnosperme şi
angiosperme;
- interpretarea unor formule
florale;
- identificarea şi
recunoaşterea unor specii de
plante;
- exerciţii de încadrare
sistematică a reprezentanţilor
plantelor;
- realizarea de portofolii cu
caracteristicile familiilor de
angiosperme
4

4. Regnul
Animale
1.1., 1.2., - exerciţii de comparare
2.1., 2.2, urmărind evoluţia la diferite
3.1,3.2,4. categorii de animale: Probă orală
1,4.2,5.1, didermice, tridermice, Observaţia Chestionare frontală
5.2 nevertebrate, vertebrate; - Manual Explicaţia 7h Observarea sistematică a
- identificarea şi - Atlas Conversaţia elevilor
recunoaşterea unor - Desenul şi Expunerea
reprezentanţi ai animalelor schema pe
din diferite surse de tablă
documentare; - Mulaje
- prezentare PPT cu privire la - Material
bolile provocate de viermii natural
paraziţi; proaspăt şi
- observarea şi analizarea conservat
adaptării anatomo-funcţionale - PPT
la mediul de viaţă a -Videoproiector
animalelor (mod de -Ael
deplasare, hrănire, respiraţia,
reproducerea)
- exerciţii de încadrare a
diferitelor specii de animale în
taxonii corespunzători

- rezolvarea sarcinilor din - Test de Explicaţia 1h Probă scrisă


5. Evaluarea 5.2. 5.3. testul de evaluare evaluare Conversaţia