Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele ___________________________

Test de evaluare iniţială


Clasa a VI-a

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie apoi răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

S-a iscat un vârtej ca din senin [...] şi dacă de pe jos fura flori, pene şi hârtii, de pe o ramură luă un cărăbuş
mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochişorii ca două neghiniţi. Cărăbuş de primăvară [...].
Vârtejul şi-a făcut gustul [...], apoi s-a topit deodată [...]. Iar cărăbuşul căzu pe o bucăţică de hârtie albă şi
rămase acolo, ameţit. Când s-a trezit, privi împrejur: un drum prăfuit. Şi din capătul drumului, ţanţoş, cu pieptul în
platoşă, cu pintenii ascuţiţi, venea un cocoş. ,,Ia! Scap de unul şi dau peste altul, îşi zise cărăbuşul; ăsta mă-nghite!”
Cocoşul s-a apropiat, s-a uitat cu un ochi la cărăbuş şi a trecut mândru înainte. ,,Am scăpat!”, gândi cu bucurie
cărăbuşul, şi se întoarse să privească după cocoş [...]. Cărăbuşului nu-i venea să-şi creadă ochilor că mai e în viaţă [...].
Ia să zboare acuma, cât putea mai repede, de-acolo, pe vreo creangă de copac. Să-şi încerce aripile. Şi le desfăcu. În
clipa aceea, un pui de sturz, mai mărişor ceva decat o nucă, zbură spre el. ,,Ei! De aşa paseri mici, mai de seama mea,
mi-i drag şi mie”, gândi cărăbuşul, pregătindu-se chiar să dea sturzului «ziua bună». Dar sturzul se lăsă lângă bucăţica
de hârtie, deschise pliscul, apucă, cu lăcomie, cărăbuşul şi: hap! hap! mai să se înece, îl înghiţi.
Sărăcuţul cărăbuş!
( E. Gârleanu, Sărăcuţul!)

Partea I (16 puncte)


1. Transcrie din text un enunț exclamativ. (3p)
2. Precizează anotimpul în care are loc acţiunea. (3p)
3. Menționează ce sentiment este sugerat în ultimul enunţ al textului. (3p)
4. Scrie, în maxim patru rânduri, care crezi că este învăţătura ce se desprinde din text. (6p)

Partea a II-a (48 puncte)


5. Transcrie din text două cuvinte care aparțin câmpului lexical al naturii. (6p)
6. Scrie sinonime pentru cuvintele creangă și clipă. (6p)
7. Desparte în silabe cuvintele: vârtejul şi viaţă. (6p)
8. Transcrie, din text, câte un verb la modul indicativ, timpurile: perfect simplu, perfect compus şi imperfect. (9p)
9. Identifică un pronume personal şi un adjectiv. (6p)
10. Indică funcţia sintactică a cuvântului vârtej din primul enunţ al textului. (3p)
11. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text. (8p)
12. Alcătuieşte enunţuri cu două sensuri diferite ale cuvântului ochi. (6p)

Partea a III-a (25 puncte)


13. Povestește, în maxim 10 rânduri, fragmentul dat.

Se acordă 10 puncte din oficiu.